android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

Politica privind confidentialitatea

Politica de confidențialitate weber.com

Apreciem interesul dumneavoastră față de site-ul nostru și ofertele de pe paginile noastre web.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal (denumite în continuare „date”) constituie o preocupare foarte importantă pentru noi. De aceea, în cele ce urmează, dorim să vă informăm în detaliu asupra tipului de date colectate atunci când vizitați site-ul nostru web și atunci când beneficiați de ofertele noastre online și cum prelucrăm sau folosim ulterior aceste date. Dorim, de asemenea, să vă informăm despre măsurile tehnice și organizaționale de protecție însoțitoare pe care le-am luat.

Vă rugăm să rețineți că această politică de confidențialitate poate fi actualizată ocazional datorită implementării noilor tehnologii și/sau datorită modificărilor legii. Cu privire la acest aspect, vă vom atrage atenția în mod corespunzător. În efectuarea unor modificări, în mod evident vom lua întotdeauna în considerare interesele dumneavoastră.

A. Informații generale

1. Operator

Operatorii asociați sunt, Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim (Germania), Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin (Germania) și Weber-Stephen Products LLC, 200 E, Daniels Road, Palatine, IL60, Illinois (SUA), articolul 4 aliniatul 7, articolul 26 din RGPD. Operatorii mai sus menționați vor stabili în comun scopul și mijloacele de prelucrare, în modul descris mai sus. Atunci când în prezenta vom folosi numele „Weber”, aceasta se referă la operatorii asociați în mod colectiv, cu excepția cazului în care una sau mai multe entități sunt menționate în mod expres. Toate transmiterile de date către Statele Unite ale Americii în cadrul Grupului Weber-Stephen are la bază clauzele contractuale standard ale UE. În special, operatorii respectivi îndeplinesc funcțiile enumerate mai jos.

Weber-Stephen Products LLC este responsabilă pentru achiziționarea și administrarea de software și servicii pentru prelucrarea datelor pentru întregul grup de societăți și gestionează astfel încheierea și administrarea contractelor de servicii (inclusiv acordurile de prelucrare a datelor) cu orice terț furnizor de servicii, cu excepția cazului în care serviciile sunt utilizate numai în Europa, caz în care Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH va fi responsabilă. Weber-Stephen Products LLC are în mod curent acces administrativ la software-ul administrat utilizat în cadrul grupului.

Responsabilitatea pentru funcționarea tehnică a acestui site web, a infrastructurii informatice corespunzătoare și pentru administrarea conturilor ID Weber le revine Weber-Stephen Products LLC și Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Weber-Stephen, Weber-Stephen Products LLC și Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH au acces la toate datele de analiză și fișierele jurnal colectate pe site-ul web și vor decide în comun cu privire la măsurile de marketing și îmbunătățirea sistemului de oferte Weber-Stephen.

Manipularea tehnică și comercială, precum și funcționarea magazinului și a sistemului de rezervare pentru Weber Grill Academy de pe acest site web constituie responsabilitatea Weber-Stephen Deutschland GmbH. Aceasta include gestionarea plăților, returnărilor și alte prelucrări de date legate de comandă. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH are acces la aceste date și sprijină Weber-Stephen Deutschland GmbH în prelucrarea pentru diferitele țări europene.

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH este responsabilă pentru operarea sistemului de rating pe weber.com în Europa. Atât Weber-Stephen Products LLC, cât și Weber-Stephen au acces la aceste date.

Weber-Stephen, Weber-Stephen Deutschland GmbH și Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH sunt responsabile în mod solidar pentru îndeplinirea obligațiilor de informare în conformitate cu articolul 13 RGPD pe site și în legătură cu datele personale obținute acolo. În plus, Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH și Weber-Stephen Products LLC sunt responsabile de implementarea principiilor generale de protecție a datelor în conformitate cu articolul 5 RGPD, precum și de securitatea datelor în conformitate cu articolul 32 RGPD în vederea protejării datelor.

Pentru revendicarea drepturilor în conformitate cu RGPD, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor al Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH la adresa privacy.emea@weberstephen.com. Cu toate acestea, puteți, desigur, să vă revendicați drepturile față de operatorii asociați individuali prin intermediul secțiunii „Contact”.

Weber-Stephen Products LLC, și Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH sunt responsabile în mod solidar pentru prelucrarea generală a cererilor privitoare la produsele și serviciile Weber și împreună cu Weber-Stephen Products LLC în calitate de garant pentru solicitările legate de garanția Weber. Weber-Stephen Deutschland GmbH și Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH sunt responsabile în mod solidar pentru prelucrarea cererilor legate de revendicările decurgând din garanția legală în cazul în care produsul reclamat a fost cumpărat de la weber.com.

este responsabilă pentru toate celelalte obligații care decurg din RGPD.

2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau dacă ați fost invitat să ne contactați în cadrul acestei politici, vă rugăm să contactați responsabilul cu confidențialitatea al Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH și Weber-Stephen Deutschland GmbH, care se ocupă de solicitările legate de protecția datelor în Europa, la adresa privacy.emea@weberstephen.com. Responsabilul cu protecția datelor de la această adresă de e-mail va transmite apoi toate cererile către biroul relevant, dacă acest lucru este necesar. Dacă ne contactați prin e-mail, vă rugăm să adresați întrebările în atenția responsabilului cu protecția datelor. În rest, vă rugăm să consultați informațiile noastre din https://www.weber.com/RO/ro/legal/date-de-contact/weber-33805.html.

Deoarece nu putem garanta securitatea completă a datelor atunci când comunicăm prin e-mail, vă recomandăm să trimiteți informațiile confidențiale prin poștă. La cerere, veți primi adresa poștală prin e-mail.

3. Temeiuri juridice pentru prelucrare

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale numai dacă un temei legal permite acest lucru.

 • Dacă obținem consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, temeiul legal este articolul 6 alineatul (1) litera (a), articolul 7 din RGPD.
 • La prelucrarea datelor cu caracter personal, necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, drept temei legal servește articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD. Acest lucru se aplică și procedurilor de prelucrare necesare pentru îndeplinirea angajamentelor precontractuale.
 • Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală căreia i se supune societatea noastră, temeiul legal îl constituie articolul 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD.
 • Dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al societății noastre sau al unei terțe părți și dacă interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu depășesc interesul anterior, temeiul legal al prelucrării îl constituie articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD.
4. Copii

Această ofertă online nu este destinată copiilor cu vârsta sub 16 ani.

6. Perioade de păstrare

Vom șterge datele prelucrate de noi sau vom restricționa prelucrarea în conformitate cu prevederile legale, în special în conformitate cu articolele 17 și 18 din RGPD. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit în această politică de confidențialitate, vom șterge datele stocate de îndată ce acestea nu mai sunt necesare pentru scopul propus. Datele vor fi păstrate numai după ce nu vor mai fi necesare, dacă acest lucru se impune în alte scopuri permise din punct de vedere legal sau dacă datele trebuie păstrate din cauza obligațiilor legale de păstrare. În aceste cazuri, prelucrarea este restricționată, și anume datele vor fi blocate și nu vor fi prelucrate în alte scopuri.

Cerințele legale de păstrare, de exemplu, cele care rezultă din prevederile articolului 257 paragraful 1 din Codul Comercial German (HGB) [German Commercial Code] (6 ani pentru registrele de tranzacționare, stocuri, bilanțuri de deschidere, situații financiare anuale, corespondența comercială, evidențele contabile etc.) și din prevederile articolului 147 paragraful 1 din Codul de Procedură Fiscală German (AO) {German Tax Procedure Code] (10 ani pentru registre, evidențe, rapoarte de stare, evidențe contabile, corespondență comercială și de afaceri, documente relevante pentru impozitare etc.).

6. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu cerințele legale, puteți avea următoarele drepturi cu privire la operatorul de date:

 • Dreptul de acces al persoanei vizate (articolul 15 din RGPD);
 • Dreptul la rectificare și ștergere (articolul 16 și articolul 17 din RGPD);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării (articolul 18 din RGPD);
 • Dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 din RGPD);
 • Dreptul la opoziție (articolul 21 din RGPD).

Dacă prelucrarea se bazează pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unor terțe părți, aveți și dreptul de a vă opune, articolul 21 din RGPD.

Pentru revendicarea drepturilor în conformitate cu RGPD, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor al Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH la adresa privacy.emea@weberstephen.com. Cu toate acestea, puteți, desigur, să vă revendicați drepturile față de operatorii asociați individuali prin intermediul secțiunii „Contact”.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere a protecției datelor cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către operatorul de date.

7. Linkuri către site-urile unor terțe părți

Site-ul nostru web poate conține linkuri către site-urile web ale unor terțe părți. Dacă accesați un link către unul dintre aceste site-uri web, vă atragem atenția că aceste oferte au propriile politici de protecție a datelor și că nu suntem operatori pentru aceste procese. Vă rugăm să consultați fiecare politică de confidențialitate înainte de a divulga informațiile personale respectivilor operatori.

B. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

În cele ce urmează, dorim să vă informăm despre modul în care Weber vă procesează datele cu caracter personal atunci când vizitați acest site web și când efectuați o achiziție în magazinul nostru. Vă rugăm să rețineți că la punctul C oferim informații separate despre prelucrare în legătură cu generarea de statistici, publicitate pe mai multe platforme, urmărire, publicitate redirecționată și utilizarea plug-in-urilor oferite de către partenerii Weber.

1. Asigurarea accesului la weber.com pentru utilizare informațională (fișiere jurnal)

Pentru utilizarea informațională a site-ului nostru web, la modul general, nu este nevoie să furnizați în mod activ date cu caracter personal. De fiecare dată când utilizați internetul, browserul dumneavoastră transmite anumite informații pe care le stocăm în așa-numitele fișiere jurnal, cum ar fi:

 • Data și ora accesării uneia dintre paginile noastre web;
 • tipul dumneavoastră de browser;
 • setările browserului;
 • sistemul de operare utilizat;
 • ultima pagină pe care ați vizitat-o;
 • cantitatea de date transmise și starea de acces (transmiterea fișierului, fișierul nu a fost găsit etc.);
 • adresa dvs. IP.

Colectăm și utilizăm aceste date exclusiv în formă neidentificabilă atunci când folosim site-ul nostru în scop informativ. Acest lucru se face pentru a permite utilizarea paginilor web pe care le-ați accesat și pentru a îmbunătăți site-ul nostru. Vom stoca adresa dumneavoastră IP numai pe durata vizitei dumneavoastră, pentru a accesa și utiliza pagina web în scop informativ. O analiză suplimentară se efectuează numai în conformitate cu următoarele prevederi, pe baza consimțământului dumneavoastră.

Prelucrarea datelor menționate mai sus este absolut necesară pentru performanța paginii web în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD pentru a afișa corect pagina noastră web și pentru a garanta stabilitatea și securitatea.

Weber-Stephen Products LLC are acces la date din procedurile de prelucrare a datelor descrise în această secțiune.

Pentru a opera acest site web, folosim un furnizor de găzduire pentru a procesa metadatele și datele de comunicare ale utilizatorilor site-ului nostru, în numele nostru și pe baza intereselor noastre legitime, cu asigurarea accesului la acest site web, în mod eficient și în condiții de siguranță, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f), articolul 28 din RGPD.

2. Weber-ID

On our web page you can create a Weber-ID. The Weber-ID features a central customer account where all your data is collected in one place in order to constantly improve your experience of the Weber world and to tailor it to your specific interests. This will give you access to exclusive contents of the website (recipes, tips and tricks, etc.), you can register your grill/grills, receive all important information (warranty periods, operating instructions, etc.) and have central access to all data and services Weber-Stephen has on offer for you. You can also easily log into our shop at any time to check your order status or place additional orders without having to register again. A Weber-ID will also allow you to use features such as notepad and wish list. If you also use a Weber App (Weber App, Weber Connect or Weber iGrill) you can connect the data stored for this device with your Weber-ID and have all information accessible in one place.

In addition, the Weber-ID is used to provide registered users with a personalized and customized web page experience. Accordingly, the user behavior of registered users is collected and analyzed based on tracking and analysis tools as described in section C of this policy. The following additional data is collected, stored and analyzed:

 • E-mail address*;
 • Password*;
 • First and last name*;
 • Date of birth;
 • Household size;
 • Household type;
 • Number of children;
 • Registered grills;
 • Orders placed;
 • Additional data when placing an order:

Telephone number **, delivery address ***, billing address ***, payment details ***

* Information must be provided when registering the Weber-ID

** Only mandatory if goods are to be delivered by a forwarding agent or if a Grill Academy booking is made.

*** Only mandatory if an order is to be placed under the Weber-ID

The analysis of your data and the use of our systems is necessary to enable us to provide you with a personalized and tailored digital experience. Therefore, your data will be processed within the Weber-ID framework on basis of Article 6 (1) (b) GDPR enabling us to provide you with the Weber-ID service. Weber-Stephen Products LLC and Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH will have access to data from data processing procedures described in this section.

You can register your Weber-ID on our website by entering the above data and choosing a password. With registration you can use your Weber-ID immediately. Once you have registered a Weber-ID, an e-mail will be sent to the e-mail address you provided, in which you will find a link to set up and configure your Weber-ID. The information you provide when setting up your Weber-ID is optional. In addition, we are entitled to retain your IP addresses and registration date to be able to prove your registration and to clarify any possible misuse of your personal data. The legal basis for this is Article 6 (1) (c) & (f) GDPR. If you wish to delete your Weber-ID or change the e-mail address you used for registration, please contact us at privacy.emea@weberstephen.com. Please use the e-mail address you have used during registration to contact us, if possible as this makes it easier for us to identify you.

If you register a Weber ID, your data will be processed on our behalf at the processor Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. When registering your grill, data will be processed on our behalf at the processor Mize Inc., 12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, USA.

As technical administrator Weber-Stephen Products LLC has access to data from the data processing procedures described in this section.

3. Shopping at Weber-Stephen, Grill Academy

We will only collect personal data if it is voluntarily provided to us during the ordering process or when registering a Weber-ID. After contract completion, your data will be blocked and deleted after expiration of legal, particularly tax and commercial law regulations, unless you have explicitly consented to further use of data or a further processing is lawful and legitimate.

If you would like to purchase something in our shop, you will need to specify your data required for processing of your order which is necessary for the conclusion and implementation of the contract. Required information for contract processing are marked separately, further information is optional. For processing the address details are disclosed to the assigned forwarding agent or shipping company. We will provide the shipping company with your telephone number for the purpose of arranging a delivery date. In addition, we transmit your email address so that the shipping company can inform you about the status of the delivery. We use PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim for structured processing and transmission of delivery data. When you shop in our store, your information is processed on our behalf at our processor Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. The legal basis for contract processing is Article 6 (1) (b) GDPR.

The following data will be processed:

 • Name, delivery address, billing address, payment details, e-mail address;
 • Telephone number, in the case of delivery by a forwarding agent;
a) Guest Order

For order processing we will process the data provided by you. For this purpose we may disclose your payment details to our house bank or other payment service providers. The legal basis for this is Article 6 (1) (b) GDPR. With the exception of the data to be stored due to statutory retention obligations, we will not store any data about you.

b) Order via Weber-ID

You may also lodge your required details for processing the order in your Weber-ID account. When purchasing via your Weber-ID, data is processed in addition to the order data to create an order history. You will find further information on this in this privacy policy under “Weber-ID”.

c) Order via Customer Support

In countries where Weber offers repair services you can contact our customer support by phone, e-mail, contact form or social media channels to order spare parts or to request a repair. If it is not covered by the Weber warranty or statutory warranty, we will process payment and invoice data. For fulfillment and payment, you must provide us with your billing address, e-mail address and, if delivery is required, a telephone number and your delivery address. We will transfer your contact data (telephone number and/or e-mail address for the purpose of arranging delivery dates) and your delivery address to a shipping company.

We will pass on your billing address to the payment service provider Klarna. We will send you an e-mail with a link generated by Klarna for payment via Klarna. This link is valid for 48 hours. After this time the payment link will expire and cannot be used any longer. A new payment link must be sent. For information about Klarna's privacy policy, please visit https://www.klarna.com/interna...

The legal basis is Article 6 (1) (b) GDPR. With the exception of the data to be stored due to statutory retention obligations, we will not store any data about you.

d) Grill Academy Registration

Booking information on Weber Grill Academies will be disclosed to authorize Weber Grill Academy providers for contract processing. For registration at the Grill Academies we use the plugin bookingkit from bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Germany. If one of our pages with bookingkit functions is accessed, a connection to bookingkit servers is established. Further information on the bookingkit data protection can be found at https://bookingkit.net/de/datenschutzerklaerung/. The legal basis for this is Article 6 (1) (b), Article 28 GDPR.

e) Product Ratings

You have the possibility to rate our products. You may rate products after the purchase at weber.com or when visiting our website or in your Weber-ID.

After purchasing a product from Weber, we will send you an e-mail to the e-mail address you entered in your order based on our legitimate interest in direct marketing according to Article 6 (1) (f) GDPR. In that e-mail you can immediately rate your purchase. You can object to this use of your personal data at any time.

If you wish to submit a rating either after a purchase or while on our website, we will collect the data that you have entered into the rating mask and transferred to us. Your review and the first name and the first letter of the last name you have entered into the form will be published on our website as a review related to the product. Your e-mail address will not be published with the rating.

For the rating system we use the service provider Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 United States, which acts for us as processor in accordance with Article 28 GDPR. You can find further information at https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

When submitting a rating you accept and consent into the above described processing of your personal data. You can withdraw your consent at any time by e-mail to privacy.emea@weberstephen.com. If you send us an e-mail, please let us know what your withdrawal should refer to so that we can assign your request. The legal basis for the processing is Article 6 (1) (a), Article 7 GDPR.

f) Restock Alert

If products in our shop are sold out, we offer you a notification service. As soon as the desired product is back in stock and deliverable, you will receive a notification by e-mail.

In order to provide this service, it is necessary to process your e-mail address in connection with the desired product. The processing is performed by the processor Salesforce in a computer centre in Frankfurt am Main (Germany). The legal basis is your consent, Article 6 (1) (a), Article 7 GDPR. You give your consent by clicking on a confirmation link which is sent to you by e-mail. You can withdraw your consent at any time by sending an e-mail to privacy.emea@weberstephen.com so that you will not receive any further e-mails. Please indicate which service you wish to unsubscribe from.

Your data will be automatically deleted from our database when the product is back in stock and you have been notified.

g) Payment

We use various payment methods from third party payment providers. If you choose one of these payment methods, your payment data will be forwarded to the respective payment service provider for payment processing. These third party providers process your personal data as an independent controller according to their privacy terms. The transfer is based on the fulfilment of the contract in accordance with Article 6 (1) (b) GDPR and on our legitimate interests in secure payment processing and fraud prevention in accordance with Article 6 (1) (f) GDPR.

If you pay through PayPal, you will be directed to the PayPal website via a link. During the payment process, your name, address, e-mail address, phone number, and account or credit card information is processed. Please refer to the Terms and Conditions, Terms of Use and Privacy Policy of PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg on the Website.

If you pay by “Klarna”, your data will be processed by Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden. The following personal data will be processed by Klarna Bank AB as a controller: Entered payment data, first and last name, address, telephone number(s), e-mail address, IP address and if necessary, further data required for payment processing.

When selecting the payment methods purchase on account and instalment purchase, in particular the following personal data is processed by Klarna as a controller for the purpose of payment processing and in this context for identity and credit checks:

 • Contact and identification information: name, date of birth, national identification number, title, billing and delivery address, e-mail address, mobile phone number; nationality, salary, etc.
 • payment information: debit and credit card data (card number, expiry date and the CVV check digit), account number, etc.
 • Information about the processing of the order, such as product type, product number, price, etc.;
 • In the event that the payment method "purchase on account" or "instalment purchase" is selected, Klarna collects and uses personal data and information about the user's previous payment history as well as probability values for the user's payment history in the future (so-called scoring) in order to decide whether the payment method can be offered to the user. The scoring is calculated on the basis of scientifically recognised mathematical-statistical methods.

Further information and details on payment by instant bank transfer can be found here and on Klarna's website at https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

We use Ingenico when you pay by credit card. Ingenico as Data Processor acts as a technical intermediary between Weber, the customers of Weber, the financial institutions and any other party to which the data needs to be sent in order to process the payment for the processing, settlement and management of card-not-present-payments in a secure environment. This includes the data: First name and last name, Address, Telephone number, E-Mail Address, Payment method, Bank card details, Customer number, Consumption data (type of goods purchased, frequency of purchases of goods, purchasing value, date of purchase, use of vouchers), Data on the likelihood of fraud/prevention. Further information can be found at https://www.ingenico.com/privacy-policy. 

4. Utilizarea datelor în scopuri promoționale, buletinul informativ
a) Buletinul informativ

Vă utilizăm datele cu caracter personal pentru a vă trimite buletine informative și pentru a vă informa despre știrile Weber, despre produsele noi și evenimentele adaptate intereselor dumneavoastră. Aceasta include informații despre gama actuală sau viitoare de produse (de exemplu, grătare, atașamente, accesorii, consumabile, stil de viață), precum și despre funcții și evenimente cu participarea Weber-Stephen (de exemplu, Grill Academy, seminare, târguri comerciale, funcții unice). Pentru a vă trimite buletinul informativ, avem nevoie de adresa dumneavoastră de e-mail. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor îl constituie consimțământul dumneavoastră în conformitate cu articolul 6 aliniatul (1) din RGPD. Vom utiliza datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat în timpul înregistrării exclusiv pentru trimiterea buletinului nostru informativ. După înregistrarea adresei dumneavoastră de e-mail, veți primi un e-mail de la noi prin care vă solicităm să confirmați, dând clic pe un link, că doriți să primiți buletinul informativ. Dacă confirmarea prin hyperlink nu este dată în termen de 3 zile, informațiile dumneavoastră vor fi blocat și vor fi șterse după o lună. De asemenea, avem dreptul să păstrăm adresele dumneavoastră IP și orele de înregistrare și de confirmare pentru a vă verifica înregistrarea și pentru a clarifica în mod corespunzător orice posibilă utilizare abuzivă a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Temeiul juridic pentru aceasta este articolul 6 aliniatul (1) litera (a) și (c), articolul 7 din RGPD.

Datele dumneavoastră vor fi stocate într-un sistem de buletin informativ electronic pe durata abonamentului dumneavoastră. În acest scop și pentru trimiterea buletinului informativ, folosim persoana împuternicită de către operator Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Germania, care prelucrează datele conform instrucțiunilor noastre.

Deoarece prelucrarea de către noi are la bază consimțământul dumneavoastră, aceasta înseamnă că aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment sau de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul trimiterii buletinului informativ. Dacă faceți acest lucru, pentru a ne conforma cererii dumneavoastră, vă vom elimina imediat din lista noastră de distribuire a buletinului informativ. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, trimițând un e-mail la adresa privacy.emea@Weberstephen.com sau urmând instrucțiunile de la sfârșitul unui e-mail promoțional/buletin informativ. Dacă ne trimiteți un e-mail, vă rugăm să ne anunțați la ce se referă retragerea consimțământului, astfel încât să vă putem atribui solicitarea.

Weber-Stephen Products LLC are acces la date din procedurile de prelucrare a datelor descrise în această secțiune.

b) Marketing direct

Avem un interes legitim (marketing direct, considerentul 47 din RGPD) în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD în publicitatea către clienți (persoanele cu care am avut o relație de afaceri) prin e-mail sau poștă. În special, vă putem trimite știri de la Weber, informații despre evenimente și invitații de a ne evalua produsele.

În acest scop și pentru trimiterea buletinului informativ, folosim persoana împuternicită de către operator Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Germania, care prelucrează datele conform instrucțiunilor noastre. Utilizăm, de asemenea, Yotpo (Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 SUA) atunci când trimitem invitații pentru evaluarea produselor noastre. Puteți găsi informații suplimentare la adresa https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

Pentru a vă trimite publicitate prin poștă, folosim un partener pentru serviciile poștale.

Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru trimiterea de materiale publicitare, trimițând un e-mail la adresa privacy.emea@Weberstephen.com sau urmând instrucțiunile de la sfârșitul unui e-mail promoțional. Dacă este posibil, vă rugăm să trimiteți e-mailul dumneavoastră de la aceeași adresă de e-mail pe care ați folosit-o pentru înregistrare, astfel încât să vă putem identifica mai ușor.

5. Formular de contact, solicitări e-mail, aplicații

a) Formularul nostru de contact este conceput astfel încât să ne puteți contacta cu ușurință. Vom avea nevoie de numele și adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă procesa și aloca solicitările. În funcție de conținutul solicitării dumneavoastră, datele furnizate în formularul de contact vor fi prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră (presupus) în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a), articolul 7 din RGPD sau în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale existente sau pentru implementarea măsurilor precontractuale. Pentru procesarea reclamațiilor cu privire la produsele noastre, pot fi necesare adresa dumneavoastră de e-mail, numele și prenumele, adresa poștală, țara și tipul de grătar.

b) De asemenea, ne puteți contacta prin e-mail. În funcție de conținutul solicitării dumneavoastră, datele furnizate prin e-mail vor fi prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a), articolul 7 din RGPD sau în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale existente sau pentru implementarea măsurilor precontractuale.

c) După răspunsul la solicitarea dumneavoastră, vă vom arhiva imediat solicitarea. Accesul este posibil doar într-o măsură foarte limitată. Solicitările doar informative, adică cele care nu au ca rezultat un contract sau care nu conțin alt conținut care trebuie păstrat, vor fi șterse la sfârșitul anului în care a fost făcută solicitarea. Pentru mai multe informații, a se vedea „Perioadele de păstrare”.

d) și Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH sunt responsabile în mod solidar pentru prelucrarea generală a cererilor privitoare la produsele și serviciile Weber și împreună cu Weber-Stephen Products LLC în calitate de garant pentru solicitările legate de garanția Weber. Weber-Stephen Deutschland GmbH și Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH sunt responsabile în mod solidar pentru prelucrarea cererilor legate de revendicările decurgând din garanția legală în cazul în care produsul reclamat a fost cumpărat de la weber.com.

Utilizăm sistemul de tichete Zendesk, o platformă Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, cu utilizarea unui centru de date situat în UE, pentru a procesa reclamațiile și solicitările clienților prin e-mail și prin formularele de contact. Informații suplimentare pot fi găsite la adresa https://www.zendesk.com/compan...

Deoarece nu putem garanta securitatea completă a datelor atunci când comunicăm prin e-mail, vă recomandăm să trimiteți informațiile confidențiale prin poștă.

e) Informații cu privire la prelucrarea datelor în legătură cu cererea de locuri de muncă la Weber pot fi găsite pe site-ul nostru lângă ofertele de locuri de muncă.

6. Destinatarii datelor cu caracter personal, transferul datelor cu caracter personal către țări terțe

Pentru a vă putea oferi cel mai bun serviciu posibil, conlucrăm cu mai mulți parteneri. Acești parteneri prelucrează datele cu caracter personal fie în calitate de operatori, fie în numele nostru în calitate de persoane împuternicite de către operatori.

Pentru transferurile de date cu caracter personal către țări din afara Uniunii Europene/Spațiului Economic European fără un nivel adecvat de protecție a datelor în conformitate cu o decizie de adecvare a Comisiei Europene, am încheiat Clauze Contractuale Standard în forma emisă de către Comisia Europeană, însoțite de garanții suplimentare din partea partenerului contractual, pentru a asigura în continuare siguranța datelor și respectarea standardelor și cerințelor RGPD. Aceasta se referă la transferul de date către furnizori externi de servicii, precum și între diferite entități Weber.

a) Persoanele împuternicite de către operator

În unele cazuri, folosim furnizori externi de servicii pentru prelucrarea datelor, care sunt obligați să respecte instrucțiunile noastre. Am selectat și delegat cu atenție persoanele noastre împuternicite de către operator și le audităm în mod regulat.

În calitate de persoane împuternicite de către operator utilizăm următoarele categorii: Furnizori de servicii de găzduire și cloud, furnizori de servicii e-mail, furnizori de servicii tehnice pentru asistența și întreținerea sistemelor noastre informatice, furnizori de servicii backup, furnizori de servicii pentru eliminarea suporturilor de date și agenții pentru sprijinirea site-urilor web și a conturilor pe platformele de comunicare socială.

Prelucrarea în sensul prevederilor articolului 4 punctul 8 din RGPD se bazează pe acorduri de prelucrare a datelor în conformitate cu articolul 28 din RGPD, astfel încât persoanele împuternicite de către operator să ofere garanții suficiente de implementare a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate în așa fel încât prelucrarea să respecte standardele legislației europene privitoare la protecția datelor cu caracter personal. Persoanele împuternicite de către operator nu vor prelucra în mod independent nicio informație în scopuri proprii.

b) Părți terțe

Divulgăm, de asemenea, date cu caracter personal partenerilor care sunt operatori în sensul articolului 4 punctul 7 din RGPD, cărora trebuie să le transferăm informații cu caracter personal, de exemplu, pentru a expedia produse, a încasa plăți, a derula acțiunile Grill Academy și a face reparații. Informații suplimentare despre destinatari pot fi găsite în tabelul de mai jos și în procesele descrise în mod individual.

c) Prezentare generală a destinatarilor pentru funcționarea acestui site web

Pentru funcționarea acestui site este necesar ca următorii destinatari să aibă acces la datele cu caracter personal.  

Persoana împuternicită de către operator

Scopul/procesul

Demandware/Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, SUA

Baza de date bazată pe cloud pentru datele clienților, sistemul de gestionare a clienților

Analytics

Mize Inc.

12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, SUA

Baza de date pentru înregistrarea produselor

Yotpo Inc. 33 West 19th Street New York, NY 10011, SUA

Recenzii de evaluare a produselor

Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Suedia

Înregistrare conținut platforme de socializare

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA

Analytics

Ads

DoubleClick

Tag Manager

Google Marketing Platform (Display & Video 360)

Remarketing

Maps

reCaptcha

YouTube Videos

PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim, Germania

Executarea comenzilor și finanțarea

Contabilitate comerț electronic

Emarsys Interactive Services GmbH

Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Germania

Bază de date pentru informații privind buletinul informativ

Expedierea buletinului informativ

Zendesk Inc.

1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, SUA

Sistem de tichete pentru solicitările clienților și partenerilor

Vimeo 555 West 18th Street

New York, New York 10011, SUA

Plug-in pentru încorporarea de videoclipuri

Imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, SUA

Găzduire imagine

Utilizat pentru design receptiv

Dynamic Yield Ltd.

8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israel

Analize utilizare site web

Teste A/B

bookingkit GmbH

Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Germania

Înregistrarea cursurilor Grill Academy

Amazon Web Services (AWS) 410 Terry Avenue North

Seattle WA 98109

Statele Unite ale Americii

Furnizor de stocare în cloud

Microsoft (Dynamics 365 Navision) One Microsoft Way

Redmond, WA 98052-6399

SUA

Sistem financiar

Raportare financiară

Planificarea resurselor întreprinderii

Facebook Inc.

1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, SUA

Facebook Pixel

imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, SUA

Optimizarea imaginii

Hotjar Ltd.

Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta

Analiză comportamentală (hărți termice de reprezentare a datelor etc)

Sondaje

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda

Marketing online/redirecționare

Ingenico e-Commerce Solutions GmbH, Ginnheimer Str. 4, 65760 Eschborn

Furnizor de servicii pentru tranzacțiile fără prezentarea cardului

C.Statistică, publicitate, urmărire și redirecționare, extensii furnizate de parteneri - Utilizarea cookie-urilor

În unele cazuri, noi sau partenerii noștri folosim cookie-uri sau prelucrăm datele dumneavoastră în modul necesar consimțământului dumneavoastră. Cookie-urile sunt mici fișiere text care pot fi stocate pe dispozitivul dumneavoastră atunci când vizitați site-ul nostru web. Urmărirea este posibilă utilizând diverse tehnologii, cum ar fi tehnologia pixelilor sau analiza fișierelor jurnal. Consimțământul este dat prin așa-numitul banner de cookie, pe care trebuie să dați clic. Politica noastră privind cookie-urile explică modul în care puteți dezactiva funcțiile individuale față de care v-ați exprimat consimțământul. Acolo veți găsi informații despre când expiră cookie-urile, cum să ștergeți cookie-urile și cum să vă retrageți consimțământul.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor descrisă în această secțiune îl constituie consimțământul dumneavoastră în conformitate cu articolul 6 aliniatul (1), articolul 7 din RGPD. Aflați mai multe despre cum să vă retrageți consimțământul în politica noastră privind cookie-urile. Politica noastră privind cookie-urile este legată prin link la subsolul site-ului nostru web.

Pentru a determina care conținut de pe site-ul nostru este cel mai interesant pentru dumneavoastră, măsurăm continuu numărul de vizitatori și cel mai vizualizat conținut. Am dori să vă prezentăm, și pe site-urile partenerilor noștri de publicitate, doar publicitatea care vă interesează cu adevărat. Prin urmare, pe site-ul nostru web folosim așa-numita redirecționare pentru publicitatea adaptată intereselor dumneavoastră. Cookie-urile stocate temporar în acest scop le permit partenerilor noștri de redirecționare să recunoască vizitatorii site-ului nostru web sub forma unui pseudonim și să afișeze numai produsele care vă pot interesa.

Utilizăm datele colectate în scopuri statistice și publicitare,

 • pentru a înregistra numărul de vizitatori ai site-urilor noastre web,
 • pentru a înregistra numărul de vizite ale vizitatorilor site-urilor noastre web,
 • pentru a înregistra secvența de vizitare a diferitelor site-uri web și site-uri de produse pentru a optimiza site-ul nostru,
 • pentru publicitate direcționată, de asemenea, prin intermediul rețelelor de publicitate în cooperare cu partenerii,
 • pentru a cuantifica succesul și a factura acțiunile publicitare între partenerii de publicitate și noi,
 • pentru a urmări ce anunțuri ați văzut deja și a împiedica să vedeți din nou același anunț și
 • pentru a evalua care părți ale site-ului nostru web trebuie optimizate.

Dacă nu se specifică altfel, folosim următoarele servicii în calitate de persoane împuternicite de operator și le obligăm contractual să prelucreze date doar pentru noi.

1. Statistică, publicitate, urmărire și redirecționare
a)Google Services
(1) Google Analytics

Acest site web folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (societatea mamă: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA) („Google”). Datele analitice sunt utilizate pentru a optimiza site-ul nostru web și măsurile publicitare. Google prelucrează datele pentru utilizarea site-ului web în numele nostru și este obligată contractual să ia măsuri pentru a asigura confidențialitatea datelor prelucrate. Următoarele categorii de date sunt prelucrate de către Google:

 • Site-uri web accesate
 • Comportamentul dumneavoastră pe pagini (de exemplu, clicuri, comportamentul de derulare și timpul petrecut)
 • Locația dumneavoastră aproximativă (țara și orașul)
 • Adresa dumneavoastră IP (în formă prescurtată, astfel încât să nu fie posibilă o atribuire clară)
 • Informații tehnice, cum ar fi browserul, furnizorul de internet, dispozitivul utilizat și rezoluția ecranului
 • Sursa vizitei dumneavoastră (adică ce site web sau mediu publicitar v-a adus la noi)

Vă rugăm să rețineți: pe această pagină web, Google Analytics folosește codul de extensie „anonymizeIp” pentru a asigura o colectare anonimă de adrese IP (așa-numita mascare IP). Prin activarea anonimizării IP pe pagina noastră web, adresa dumneavoastră IP va fi prescurtată în prealabil de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European (SEE). Datele înregistrate sunt stocate la Google împreună cu ID-ul de utilizator generat aleatoriu, care este stocat într-un cookie de pe dispozitivul dumneavoastră, care permite evaluarea profilurilor de utilizator pseudonime. Aceste date legate de utilizator sunt șterse automat după 14 luni. Alte date rămân stocate sub formă generală pentru o perioadă nelimitată de timp. Adresa IP transmisă de browserul dumneavoastră ca parte a Google Analytics nu va fi combinată cu alte date deținute de către Google.

(2)Etichete de repunere pe piață Google

Această pagină web utilizează etichete de repunere pe piață Google, un serviciu al Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (societatea mamă: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA). De aceea, cookie-urile sunt stocate pe calculatorul utilizatorului. Dacă utilizați ulterior pagini Google, bannerele și anunțurile text vor fi prezentate utilizatorilor în funcție de comportamentul lor anterior. Datele sunt înregistrate, de asemenea, în mod anonim, astfel încât este imposibil să se tragă concluzii cu privire la identitatea utilizatorului. Acest lucru ne permite să afișăm publicitate personalizată pe spații de publicitate adecvate pe alte site-uri web pe baza intereselor pe care le-ați arătat pe site-ul nostru web.

(3) Google DoubleClick

DoubleClick de la Google („DoubleClick”) este un serviciu al Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (societatea mamă: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA). DoubleClick utilizează cookie-uri pentru a afișa cele mai relevante reclame. Google ține evidența reclamelor pe care le-ați văzut și pe care dintre ele le-ați vizionat efectiv. Utilizarea cookie-urilor DoubleClick permite Google și rețelei sale de publicitate să difuzeze reclame pe baza vizitelor dumneavoastră anterioare pe pagina web (sau chiar a aplicațiilor). Google va transmite informațiile generate de cookie-uri către un server Google pentru analiză și stocare. Puteți preveni salvarea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a software-ului browserului dumneavoastră.

Pentru informații mai detaliate asupra termenilor și condițiilor de utilizare și asupra protecției datelor vizitați: https://www.google.com/analytic... sau https://www.google.com/intl/de/...

(4)Google Ads

Utilizăm Google Ads un serviciu al Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (societatea mamă: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA), și, de asemenea, urmărirea conversiilor ca parte a Google Ads. Google Ads stochează un cookie de urmărire a conversiilor pe hard discul calculatorului dumneavoastră („cookie de conversie”) atunci când dați clic pe o reclamă plasată de către Google. Dacă vizitați anumite pagini ale site-ului nostru web, Google și Weber pot recunoaște că ați dat clic pe reclamă și ați fost trimis la această pagină web.

Informațiile obținute folosind cookie-urile de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici pentru clienții Ads care utilizează urmărirea conversiilor. Aceste statistici ne arată numărul total de utilizatori care au dat clic pe reclama Google și au vizualizat o pagină web cu o etichetă de urmărire a conversiilor.

(5) Google Display & Video 360

Pe site-ul nostru web utilizăm instrumentul „Display & Video 360„ (fost DoubleClick Bid Manager) de la Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (societatea mamă: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA) pentru a prezenta reclame adaptate intereselor dumneavoastră. În acest scop, browserul utilizatorului site-ului web stochează așa-numitele „cookie-uri” (fișiere text), care permit recunoașterea dispozitivului dumneavoastră în rețeaua de publicitate Google. În acest fel, reclamele pot fi prezentate în funcție de comportamentul dumneavoastră de navigare. În plus, acest serviciu servește la evaluarea reclamei livrate și la optimizarea viitoarelor măsuri publicitare. Colectarea și analiza se efectuează exclusiv pe bază de pseudonimizare, astfel încât practic nu este posibilă o concluzie cu privire la identitatea dumneavoastră. Pentru mai multe informații despre politica de confidențialitate a Google și condițiile de utilizare, vă rugăm să vizitați: https://policies.google.com/pr...

(b)Salesforce Commerce Cloud (Analytics)

Utilizăm instrumentul Salesforce Commerce Cloud al Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94105, SUA. Sunt utilizate cookie-uri, semnalizatoare web sau tehnologii similare. Colectarea datelor are loc printr-un ID cookie, care este stocat ca pseudonim. Acestui pseudonim i se atribuie informații despre activitățile utilizatorilor de pe site-urile, serviciile și aplicațiile noastre. Identificarea personală a utilizatorului este exclusă prin agregarea înregistrărilor de date. Pentru a asigura funcționalitatea, adresele IP sunt stocate pentru o perioadă scurtă de timp și prescurtate înainte de fiecare prelucrare. Adresele IP complete nu sunt stocate sau prelucrate.

Pentru mai multe informații asupra salesforce, vă rugăm să vizitați: https://www.salesforce.com/de/...

(c) Dynamic Yield

Utilizăm serviciul de analiză web Dynamic Yield de la Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israel. Dynamic Yield ne ajută să înțelegem cum este utilizat site-ul nostru web, astfel încât să-l putem îmbunătăți continuu. Instrumentul este conceput pentru a vă arăta elemente dinamice, în modul necesar, cum ar fi ferestre pop-up de buletin informativ, glisoare de produse și notificări. De asemenea, ne permite să implementăm teste A/B pe site. Pe baza conținutului paginii pe care l-ați accesat anterior, dorim să vă oferim produse echivalente sau similare sau alt conținut relevant pentru dumneavoastră. În acest scop, Dynamic Yield folosește așa-numitele cookie-uri, care stochează doar informații pseudonime. Nu este posibil să se tragă concluzii despre persoana dumneavoastră. Mai multe informații găsiți la adresa https://www.dynamicyield.com/g....

(d) Facebook Pixel

Facebook Pixel este un serviciu al Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda. Serviciul ne permite să stabilim grupurile țintă pentru reclame pe Facebook, așa-numitele „Facebook Ads”, pe baza vizitelor pe site și a comportamentului de navigare. De asemenea, folosim acest pixel pentru a măsura eficacitatea măsurilor de marketing online. În acest fel, putem urmări acțiunile utilizatorilor după ce au văzut un anunț Facebook și/sau au dat clic și apoi au plasat o comandă. Atunci când vizitați un site web, pixelul este integrat direct de Facebook și poate stoca un cookie pe dispozitivul dumneavoastră. Dacă ulterior vă conectați la Facebook sau sunteți deja conectat la Facebook, vizita dumneavoastră pe acest site va fi înregistrată în profilul dumneavoastră. Datele de utilizator colectate sunt anonime pentru noi și, prin urmare, nu ne permit să tragem concluzii cu privire la identitatea dumneavoastră. Cu toate acestea, aceste date sunt stocate și procesate de Facebook, astfel încât să poată trage concluzii cu privire la profilul utilizatorului respectiv. Prelucrarea datelor de către Facebook se face conform orientărilor de utilizare a datelor ale Facebook. În acest scop, am încheiat cu Facebook un acord de operator asociat. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor de către Facebook vizitați: https://www.facebook.com/about...

(e)Refined Ads

Pentru a evalua și optimiza pagina noastră web și pentru a genera publicitate mai relevantă pentru dumneavoastră, folosim și instrumentul de urmărire „Refined Ads”, un serviciu oferit de Refined Labs GmbH, Residenzstr. 7, 80333 München. Datele de utilizare sunt colectate prin cookie-uri și sunt sintetizate în profiluri anonime de utilizator. Datele nu sunt asociate datelor reale ale utilizatorului.

Informații suplimentare privitoare la protecția datelor pot fi găsite la adresa https://www.refinedlabs.com/da...

(f)Hotjar

Pagina noastră web folosește, de asemenea, software-ul de analiză „Hotjar” de la Hotjar Ltd., Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.

Hotjar permite măsurarea și analizarea utilizării paginii dumneavoastră web (clicuri, mișcarea mouse-ului, adâncimea de derulare etc.). Datele colectate sunt transmise către un server Hotjar aflat în Irlanda și stocate acolo. Următoarele date sunt colectate de Hotjar în numele nostru:

 • Adresa IP - înainte de stocare, adresa dumneavoastră IP este anonimizată prin setarea ultimului octet la zero pentru a preveni identificarea personală. Primii trei octeți ai adresei IP vor dezvălui doar țara/regiunea geografică a utilizatorului;
 • Adresa dumneavoastră de e-mail, inclusiv numele și prenumele dumneavoastră, dacă ne-ați pus-o la dispoziție prin intermediul paginii noastre web;
 • Dimensiunea ecranului dispozitivului dumneavoastră;
 • Tipul dispozitivului și informații despre browser;
 • Limba preferată pentru afișarea paginii noastre web.
 • Domeniu punct de acces;
 • Pagini web vizitate;
 • Data și ora accesului pe pagina web.

Hotjar folosește aceste informații pentru a analiza utilizarea de către dumneavoastră a paginii noastre web, pentru a crea rapoarte despre utilizarea acesteia și pentru a furniza alte servicii de analiză pe internet.

Aflați mai multe la adresa https://www.hotjar.com/privacy....

(g)LinkedIn Insights Tag

Utilizăm LinkedIn Insights Tag, un serviciu de la LinkedIn Corporation ca instrument pentru a analiza comportamentul dumneavoastră pe site-ul nostru web, permițându-ne să vă oferim marketing bazat pe interese și comportament. În plus, aceasta include măsurarea conversiilor pentru a spori eficiența activităților noastre de marketing. Acesta este un serviciu al LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda, https://www.linkedin.com. Mai multe informații pot fi găsite la adresa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Serviciul Insight Tag va colecta și transfera către LinkedIn următoarele informații despre dumneavoastră: URL; URL pentru domeniul punctului de acces, adresa IP, date despre dispozitiv și browser (agent utilizator) și o marcă de timp. În mod excepțional, datele privitoare la profil pot fi prelucrate împreună cu categoriile de date de mai sus. Acest lucru se întâmplă dacă sunteți membru LinkedIn. În acest sens, dorim să facem trimitere la posibilitățile de setare din profilul dumneavoastră LinkedIn.

LinkedIn ne va oferi o analiză a utilizării site-ului nostru web într-o formă agregată, astfel că putem să îmbunătățim site-ul și conținutul nostru pentru utilizatorii noștri. De asemenea, aceste date sunt utilizate pentru măsuri de direcționare pentru reclame pe platforma LinkedIn.

Suntem operatori asociați cu LinkedIn Corp. pentru colectarea și transferul de date către LinkedIn; cu toate acestea, orice prelucrare a datelor cu caracter personal după transfer cade în responsabilitatea exclusivă a LinkedIn.

Insight Tag va colecta și transfera date numai după acordarea consimțământului dumneavoastră explicit în bannerul de cookie prezentat la accesarea site-ului nostru web.

LinkedIn vă va cripta datele, adresele IP vor fi trunchiate și identificatorii direcți vor fi eliminați în termen de șapte zile pentru a face datele pseudonime. Aceste date pseudonimizate rămase vor fi apoi șterse în termen de 90 de zile.

Temeiul juridic pentru acest proces este articolul 6 aliniatul (1) litera (a), articolul 7 din RGPD. Puteți găsi mai multe informații la adresa https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

2. Plug-in-uri pentru platformele de socializare

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza intereselor noastre legitime în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, pentru a îmbunătăți conținutul și pentru a vă face utilizarea mai comodă. Scopurile descrise coincid cu interesele noastre legitime.

(a)Flowbox

Pentru site-ul nostru web utilizăm posibilitatea de a încorpora funcții și conținut de pe Instagram și Facebook. Pentru aceasta utilizăm Flowbox. De exemplu, putem utiliza Flowbox pentru a afișa postări pe Facebook sau imagini publicate pe Instagram ca parte a site-ului nostru web. Cookie-urile sunt, de asemenea, utilizate în acest scop.

Instagram și Facebook sunt oferte ale Facebook Ireland Ltd. din Irlanda și Facebook Inc. din SUA. Dacă sunteți înregistrat ca utilizator al Instagram, Facebook sau altor servicii Facebook, Facebook poate asocia utilizarea ofertelor noastre online profilului dumneavoastră. Mai multe detalii despre tipul, sfera și scopul prelucrării datelor pot fi găsite în politica de confidențialitate a Instagram și a Facebook la adresa https://help.instagram.com/519... și https://www.facebook.com/priva....

Flowbox este un serviciu al societății suedeze Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Suedia. Mai multe detalii despre tipul, sfera și scopul prelucrării datelor pot fi găsite în politica de confidențialitate a Flowbox la adresa https://getflowbox.com/privacy....

(b)Videoclipuri prin YouTube

În site-ul nostru încorporăm videoclipuri prin YouTube. Această funcție este operată de Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (societatea mamă: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA). Videoclipurile YouTube sunt stocate pe https://www.youtube.com și pot fi redate direct de pe pagina noastră web. Opțiunea de setări avansate de confidențialitate permite încorporarea videoclipurilor. Când redați aceste videoclipuri, cookie-urile YouTube și cookie-urile DoubleClick sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră și pot transmite date către Google.

Atunci când redați videoclipuri stocate pe YouTube/Google, cel puțin următoarele date sunt transmise la Google ca operator al YouTube și operator al rețelei DoubleClick: Adresa IP și modulul cookie, adresa specifică a paginii web vizitate, data și ora sistemului la încărcare, ID-ul browserului dumneavoastră. Aceste informații sunt transmise indiferent dacă aveți sau nu un cont Google la care sunteți conectat. După ce v-ați conectat, Google poate asocia aceste informații direct cu contul dumneavoastră. Dacă nu doriți să fiți asociat cu profilul dumneavoastră, trebuie să vă deconectați înainte de a activa butonul de redare a videoclipului.

Google va stoca aceste date ca profiluri de utilizator și le poate folosi în scopuri publicitare, de cercetare de piață și/sau de proiectare personalizată a paginilor lor web. O astfel de analiză (de asemenea, pentru utilizatorii neînregistrați) este realizată în special pentru a oferi publicitate personalizată și pentru a informa alți utilizatori despre activitățile dumneavoastră pe pagina noastră web. Aveți dreptul să vă opuneți la crearea acestor profiluri de utilizator și, pentru a vă exercita acest drept, trebuie să contactați Google, operatorul YouTube.

Pentru mai multe informații despre scopul și sfera colectării și prelucrării datelor de către Google, citiți politica de confidențialitate. Pentru mai multe informații despre drepturile și opțiunile de setare pentru a vă proteja confidențialitatea, vă rugăm să vizitați: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(c)Videoclipuri prin Vimeo.com

Incorporăm videoclipuri de pe platforma „Vimeo” a furnizorului Vimeo Inc, Attention: Departamentul juridic, 555 West 18th Street New York, New York 10011, SUA. Când vizitați o pagină de pe site-ul nostru web în care este încorporat un videoclip Vimeo, este stabilită o conexiune la serverele Vimeo și în browserul dumneavoastră este executat plug-in-ul. Serverul Vimeo primește informații despre care dintre paginile noastre le-ați vizitat. Dacă sunteți conectat la contul dumneavoastră Vimeo, Vimeo va asocia informațiile cu contul dumneavoastră de utilizator. Dacă activați un plug-in pe site-ul nostru, de exemplu dând clic pe butonul de pornire al unui videoclip sau lăsând un comentariu, aceste informații sunt transmise către Vimeo. Puteți găsi politica de protecție a datelor la adresa https://vimeo.com/privacy.

3. Diverse

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza intereselor noastre legitime în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, pentru a îmbunătăți site-ul nostru web și pentru a vă face utilizarea mai comodă. Scopurile descrise coincid cu interesele noastre legitime.

(a)Google Maps

Pe site-ul nostru utilizăm Google Maps. Acest serviciu este furnizat de către Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (societatea mamă: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA). Serviciul vă permite să vizualizați hărți interactive direct pe site-ul nostru web.

În special, următoarele date vor fi transferate către Google: Locația dumneavoastră, informațiile despre dispozitiv, adresa IP și datele cookie. Pentru mai multe informații despre scopul și sfera colectării datelor și prelucrării acestora de către furnizorul de plug-in, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a furnizorului. Acolo veți găsi, de asemenea, informații suplimentare despre drepturile dumneavoastră în acest sens și opțiunile de setare pentru protecția vieții private: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(b)Imgix

Utilizăm imgix, un serviciu de optimizare a imaginilor în timp real. Adresa dumneavoastră IP va fi transmisă către imgix (imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, SUA) pentru a încărca imaginea la dimensiunea corectă de pe server.

(c)Google reCAPTCHA

Acest site web folosește Google reCAPTCHA în anumite cazuri pentru a împiedica programele automate/roboții să utilizeze câmpuri de text. Acest lucru crește securitatea site-ului nostru web și evită SPAM-ul. Acesta constituie, de asemenea, interesul nostru legitim și îndeplinește obligația noastră legală (articolul 6 aliniatul (1) litera (c) din RGPD).

Datele colectate sunt informații despre hardware și software, de exemplu, datele dispozitivului și aplicației, precum și rezultatele verificărilor de securitate. Aceste date sunt transmise către Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Datele nu vor fi utilizate pentru publicitate personalizată.

Informații suplimentare pot fi găsite în politica de confidențialitate a Google la adresa https://policies.google.com/pr.... Documentații suplimentare pot fi găsite la adresa https://developers.google.com/... și la adresa https://www.google.com/recaptc....

D. Securitatea datelor

Aplicăm, de asemenea, măsuri de securitate tehnică și organizațională pentru a proteja datele personale colectate, în special împotriva manipulării accidentale sau intenționate, a pierderii, distrugerii sau împotriva accesului persoanelor neautorizate. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite continuu, în conformitate cu evoluțiile tehnologice. În cadrul Weber Group, pentru măsurile tehnice și organizatorice de securitate a datelor de pe acest site web sunt responsabile Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH și Weber-Stephen Products LLC.