android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

Adatvédelmi Szabályzat

Értékeljük, hogy érdeklődik weboldalunk és ajánlataink iránt.

Személyes adatainak védelme (a továbbiakban, mint: „adat/adatok”) nagyon fontos a számunkra.

A továbbiakban részletes tájékoztatást szeretnénk Önnek adni arról, hogy milyen típusú adatokat gyűjtünk akkor, amikor meglátogatja a weboldalunkat és igénybe veszi az online ajánlatainkból származó előnyöket, valamint ennek megfelelően arról is, hogy miként dolgozzuk fel vagy használjuk ezeket az adatokat.

Ugyanakkor arról is szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy biztonsági szempontból milyen technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk.

Felhívjuk a tisztelt figyelmét, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatot időről időre módosíthatjuk az új technológiák bevezetése vagy a jogszabályi változások okán. Ezen változtatásokról megfelelő tájékoztatást fogunk adni. Módosítás esetén természetesen mindig figyelemmel leszünk az Ön érdekeire.

I. Adatvédelmi Szabályzat

1. Adatkezelés

A Weber-Stephen Products Ltd. (Egyesült Királyság), 10 Floor Metro Building, 1 Butterwick, London W6 8DL, Nagy Britannia és a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin, Németország és a Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Rd., Palatine, IL 60067, USA – így együttesen közös adatkezelőnek minősülnek, ugyanakkor egyetemlegesen, de egyénileg is teljes körű felelősséget vállalnak az adatkezelésért.

Az előbbiekben említett adatkezelők közösen határozzák meg az adatkezelés a célját és eszközeit.

A Weber-Stephen Csoporton belül az Amerikai Egyesült Államokba történő valamennyi adattovábbítás az EU általános adatvédelmi kikötéseken/EU standard szerződési feltételeken nyugszik.

Az egyes adatkezelők a következő feladatokat látják el:

 • A jelen weboldal üzemeltetéséért a Weber-Stephen Products LLC felel. A Weber-Stephen Products LLC különböző szerződéses adatfeldolgozókkal dolgozik együtt. Az analitikai és naplófájlokhoz a Weber-Stephen Products LLC és a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH társaságoknak van hozzáférése. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja a GDPR 6. szakasz (1) bekezdés f) pontja.
 • A Weber-Stephen Products (Egyesült Királyság) Ltd. felel az általános kérdések kapcsán történő kapcsolatfelvételekért. Ebben az esetkörben, a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH és a Weber-Stephen Products LLC társaságoknak van hozzáférése valamennyi vonatkozó adathoz. Jelen tevékenység keretei között a Weber-Stephen Products LLC szerződéses adatfeldolgozóval dolgozik együtt.

2. Az Adatvédelmi Tisztviselő Elérhetőségei

Amennyiben a Weber által kezelt adatai kezelése kapcsán bármilyen kérdése vagy megjegyzése volna, avagy felveszi velünk a kapcsolatot a jelen Tájékoztató vonatkozásában, akkor kérjük a következő e-mailcímen keressen minket: privacy.emea@weberstephen.com.

Mivel nem tudjuk garantálni az adatok biztonságát az e-mail kommunikáció során, így javasoljuk, hogy bizalmas információt postán küldjön a részünkre.

3. Az Ön adatainak gyűjtése és felhasználása

Az adatok gyűjtésének és azok felhasználásának jellege és módja különbözik attól függően, hogy Ön csupán tájékozódási céllal látogatja meg a weboldalunkat, pl. megtekintve ajánlatainkat, avagy szeretne is élni valamely ajánlatunkkal és pl. kapcsolatba kíván velünk lépni. A személyes adatok kezelése a következő jogalapoknak megfelelően történik:

 • Amennyiben hozzájárulást kapunk az érintettől a személyes adatok kezelésére, akkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. szakasz (1) bekezdés a) pontja.
 • Szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adat kezelés esetében, amikor a szerződésben félként szerepel az érintett, akkor a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Ez azon adatkezelési folyamatokra is vonatkozik, melyek szükségesek a szerződést megelőző megállapodásokhoz.
 • Amennyiben a személyes adatok kezelése a társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, akkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pontja.
 • Amennyiben a személyes adatok kezelése az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, akkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés d) pontja.
 • Amennyiben a személyes adatok kezelése társaságunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, akkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja.

a.) Tájékozódási célú használat

A weboldalunk tájékozódási céllal történő látogatása során általában nem szükséges, hogy személyes adatokat adjon meg nekünk.

Ebben az esetben olyan adatokat gyűjtünk és használunk, melyeket az Ön internetes böngészője automatikusan küld meg nekünk, például:

 • Az egyik weboldalunk látogatásának dátuma és ideje;
 • A böngésző típusa;
 • A böngésző beállításai;
 • A futtatott operációs rendszer típusa;
 • A legutolsó oldal, melyet meglátogatott;
 • Az forgalmazott adat mennyisége és a kapcsolat típusa (adatátvitel, file nem található, stb.)
 • Az Ön IP címe.

A weboldal tájékozódási céllal történő látogatása során gyűjtött és használt adatokat kizárólag személyazonosításra alkalmatlan formában, tehát nem beazonosítható módon használjuk. Ezen adatokat azzal a céllal kezeljük, hogy működtessük az Ön által látogatott weboldalt, statisztikát készítsünk és weboldalainkat fejlesszük. Az Ön IP címét csak addig az ideig tároljuk, amíg Ön a weboldalunkat tájékozódási célból látogatja.

További elemzéseket a következő szabályozás mentén végzünk.

A fent nevezett adatok kezelése feltétlen szükséges a weboldal működéséhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja szerint annak érdekében, hogy a weboldalunkat helyesen jelenítsük meg és szavatoljuk annak stabilitását és biztonságos működését.

A jelen szakaszban meghatározott adatkezelés kapcsán az adatokhoz a Weber-Stephen Products LLC társaságnak van hozzáférése. Az Amerikai Egyesült Államokba történő adattovábbítás biztonsága EU általános adatvédelmi kikötéseken/EU standard szerződési feltételeken nyugszik („EU model feltételek”).

4. Kapcsolat űrlap / e-mailes érdeklődés

a.) A kapcsolati űrlapunk oly módon került kialakításra, hogy Ön könnyen kapcsolatba tudjon lépni velünk. Megkeresésének feldolgozása érdekében szükségünk van az Ön nevének és e-mail címének a kezelésére. Az év végén töröljük a kizárólag érdeklődési céllal küldött megkereséseket, pl. melyek nem eredményeznek szerződéses kapcsolatot vagy nem bírnak olyan tartalommal, ami miatt meg kellen őrizni őket.

Attól függően, hogy milyen tartalommal bír a megkeresése, a kapcsolati űrlapon megadott adatait az Ön (feltételezett) hozzájárulása alapján fogjuk kezelni a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja szerint, mivel az a szerződés teljesítéséhez vagy annak megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges;

b.) Ön e-mail útján is kapcsolatba léphet velünk. Attól függően, hogy milyen tartalommal bír a megkeresése, az e-mail útján megadott adatait az Ön hozzájárulása alapján fogjuk kezelni a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja szerint, mivel az a szerződés teljesítéséhez vagy annak megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges;

c.) A Weber-Stephen Products (Egyesült Királyság) Ltd. felel az általános kapcsolatfelvételekért. A Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH és a Weber-Stephen Products LLC társaságoknak van hozzáférése valamennyi kezelt adathoz ebben az esetben. Ugyanakkor a Weber-Stephen Products LLC társaság a vonatkozó feladatok ellátására Európai Unión belüli szolgáltatót alkalmaz.

E-mailes és űrlapon történő ügyfélmegkeresések és igények esetében a Zendesk Inc. (cím: 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103) társaság platformját: a Zendesk ügyfélkapcsolati jegyrendszert alkalmazzuk, - amely adatközpontja az EU területén működik. Semmilyen adat sem kerül továbbításra harmadik országok irányába. További információt a következő weboldalon tud találni: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/.

Mivel nem tudjuk garantálni az adatok teljes biztonságát az e-mail kommunikáció során, így javasoljuk, hogy bizalmas információt postán küldjön a részünkre.

5. Adatfeldolgozók és az adatok címzettjei

Bizonyos esetekben külső szolgáltatókat veszünk igénybe az adatok feldolgozására; ezen feldolgozók a mi utasításaink szerint járnak el. Ezen adatfeldolgozókat körültekintően, a kellő gondosság mentén eljárva választottuk ki és bíztunk meg, ugyanakkor rendszeresen ellenőrizzük a tevekénységükét. Az adatfeldolgozási tevékenységet a külső szolgáltatók a GDPR 28. cikkének megfelelően kötött szerződések mentén végzik. Ezen szerződéses adatfeldolgozók nem végezhetnek adatfeldolgozást saját célból, független módon.

A jelen weboldal működtetése során webtárhely szolgáltatót veszünk igénybe annak érdekében, hogy weboldalunk látogatóihoz és vevőinkhez kapcsolódó készlet adatokat, kapcsolati adatokat, tartalom adatokat, szerződéses adatokat, felhasználási adatokat, meta- és kommunikációs adatokat kezeljünk. A szolgáltató a megbízásunkból jár el, ugyanakkor a jelen tevekénység jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek érvényesítése és a GDPR 28. cikke.

A szolgáltatók közül néhányan az Európai Unió (EU) és az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívül helyezkednek el. Azokban az esetekben, ahol az adatokhoz a Weber-Stephen Products LLC, vagy az EU vagy az EGT területén kívüli és nem kellő védelmet kínáló országokban elhelyezkedő külső szolgáltató fér hozzá, akkor az adatok védelmét az EU általános adatvédelmi kikötései/EU standard szerződési feltételei szerint biztosítják a GDPR 46. cikk (2) bekezdés c) pontja szerint; amennyiben ezen megállapodásokról másolatot kér, úgy kérjük írjon a következő címre: privacy.emea@weberstephen.com.

6. Adatkezelés, adattárolás időtartama

Az általunk kezelt adatokat töröljük, vagy kezelésüket korlátozzuk a törvényi előírások fényében, így különösen a GDPR 17. és 18. cikkekkel összefüggésben. A jelen Adatvédelmi Szabályzat kifejezett egyéb rendelkezése hiányában a tárolt adatok törlésre kerülnek akkor, amikor megszűnik a kezelésükhöz meghatározott és egyben elérni kívánt cél. A cél megszűnését követően csak akkor folytatódik az adat tárolása, ha ezt jogszabály lehetővé teszi, avagy jogszabály írja elő annak megőrzését. Ezen esetekben az adatok kezelése korlátozott, tehát blokkolt és nem kerülnek más célból kezelésre.

Jogszabály által előírt adatmegőrzési kötelezettséget ír elő például a Német Kereskedelmi Törvény 257. §-ának 1. szakasza (6 év a számviteli könyvekre, készletekre, nyitó mérlegre, éves bevallásra, kereskedelmi levelezésre és számviteli feljegyzésekre, stb.), ugyanakkor, a Német Adózási Eljárási Törvény 147. §-a (10 év a számviteli könyvekre, jegyzőkönyvekre, státusz jelentésekre, számviteli jegyzőkönyvekre, kereskedelmi és üzleti levelezésre, adózás szempontjából jelnetős dokumentumokra, stb.).

7. Az Ön jogai

a) A jogszabályi keretekkel összhangban, Ön a következő jogokkal élhet díjmentes módon az adatkezelővel szemben:

 • Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk);
 • Helyesbítés és törléshez való jog (GDPR 16. és 17. cikk;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk);
 • Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk);
 • Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk).

b) Ön, személyes adatainak az adatkezelő által végzett kezelésével kapcsolatban, panasszal élhet egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.

8. Harmadik személyek által üzemeltett weboldalakra mutató linkek

A weboldalunk tartalmazhat olyan linkeket, melyek harmadik személyek által üzemeltett weboldalakra mutatnak. Amennyiben Ön meglátogat egy linken található harmadik személyek által üzemeltett weboldalt, úgy felhívjuk figyelmét, hogy ezen oldalak saját adatvédelmi szabályozásuk szerint működnek és ezen esetekben nem mi minősülünk adatkezelőnek. Kérjük, hogy olvassa el mindegyik adatvédelmi szabályzatot mielőtt megosztja személyes adatait ezen adatkezelőkkel.

II. Süti szabályzat

1. A sütik alkalmazása

Süti („cookie”) technikát alkalmazunk weboldalunk működésének javítására. A sütik olyan kisméretű szöveges fájlok, melyeket a mi web szerveink küldenek az Ön böngésző programjának, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat. Ezeket a sütiket az Ön számítógépe el tudja menteni a későbbi látogatások esetére. Ön beállíthatja a böngészőjét, hogy az vagy fogadja, vagy utasítsa el ezeket a sütiket. Ön dönthet úgy is, hogy teljesen kikapcsolja a sütik tárolását, vagy csak bizonyos weboldalakra nézve engedi meg a mentést. Beállíthatja a böngészőjét úgy is, hogy az automatikusan üzenjen Önnek, ha egy süti tárolásra kerülne és kérje az Ön hozzájárulását. Felhívjuk a figyelmét, ha Ön a weboldalunk lehetőségeit teljes mértékben ki kívánja használni, akkor bizonyos sütik használata szükséges lesz technikai okokból.

A sütik használatának jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja.

a.) Ideiglenes vagy munkamenet („session”) sütik

Alkalmazunk ún. ideiglenes vagy munkamenet sütiket („session cookies”), melyek kizárólag a weboldalunk látogatása ideje alatt kerülnek átmenetileg mentésre az Ön számítógépére. Ezek a sütik az Ön számítógépének az azonosítására szolgálnak akkor, amikor Ön valamelyik weboldalunkról egy másikra lép, valamint arra, hogy meghatározzák a weboldal látogatásának a végét.

Ezek a sütik akkor kerülnek törlésre, amikor Ön az adott böngésző munkamenetet befejezi.

b.) Követő és célirányos („tracking és targeting”) sütik

Weboldalunkon követő és célirányos („tracking és targeting”) sütiket is használunk, melyek figyelik a látogatók böngészési viselkedését. Erre a célra kizárólag ún. „Első Féltől” származó (ún. „First-Party”) sütiket alkalmazunk. Ezek a sütik az Ön böngészője által kizárólag a mi weboldalunk vonatkozásában válnak hozzáférhetővé, tehát más domainek irányába ezek nem kerülnek továbbításra.

Ezeket a sütiket többek között a következő szolgáltatásokra használjuk:

 • Weboldal megtekintése/Weboldal impresszió („Page view/Page impression”) – ez elemzi, hogy milyen gyakran látogatják az oldalt;
 • Kattintás elemzés („Clickstream”) – a weboldal látogatójának weboldalon végzett mozgását elemzi (pl. hogyan jutott egy adott termékhez);
 • Reklám Impresszió és Átkattintás („Ad Impressions and Click Through”) – ez elemzi, hogy milyen gyakran jelenik meg egy reklám banner és milyen gyakran kattintanak rá;
 • Egérmozgás és hőtérképek („Mouse movement and heatmaps”) – ez elemzi a látogató weboldalon végzett egérmozgását és nyomon követi a leginkább látogatott helyeket (az ún. „hőtérkép”).

aa.) Acquia Lift

Weboldalunk az Acquia Lift szolgálatást használja, melyet az Acquia Inc. (53 State Street, 10th Floor, Boston, MA 02109, USA) társaság szolgáltat. Az Acquia Lift egy olyan szolgáltatás, amely megszemélyesíti a látogatók érdeklődési köreit, választásait és magatartását.

Minden elemzett adat az EU területén belül lévő szervereken kerül tárolásra.

Személyes adat tárolására nem kerül sor.

Az IP cím egy anonimizált és rövidített módon kerül tárolásra. Az Aqua Lift sütiket használ a visszatérő látogatók felismerésére.

bb.) A Google Analytics alkalmazása, a Double Click és a remarketing

A weboldal használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. társaság (“Google”) web analitikai szolgáltatása. A cookie által a weboldal használatáról létrehozott adatokat a Google rendszerint az Amerikai Egyesült Államokban elhelyezkedő szerverére továbbítja és tárolja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal a Google Analytics "anonymizeIp" kiegészítő kódját alkalmazza annak érdekében, hogy biztosítsa az IP címek anonimizált gyűjtését (ún. „IP masking”). Az Európai Unión- vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló Egyezmény egyéb szerződött államán belülről történő látogatáskor, az IP anonimizáció aktivációja során az Ön IP címe a weboldalunkon keresztül már előzetesen lerövidítésre kerül a Google által. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP cím a Google szerveire az Amerikai Egyesült Államokba, - és ott rövidítésre. A Google a mi megbízásunkból eljárva fogja elemezni azt, hogy Ön milyen módon használja a weboldalunkat. Az elemzés keretei között a Google összegyűjti a jelentéseket a weboldalon történt cselekményekről és továbbítja ezeket a weboldal kezelőjének más weboldal szolgáltatásokra vonatkozó információkkal és az Internet használati információkkal kiegészítve. Az Ön böngészője által továbbított IP cím, mint a Google Analytics része, nem kerül semmilyen más adattal összekapcsolásra a Google társaságnál.

Ez a weboldal Google remarketing megjelöléseket használ. Ebből a célból sütiket tárol a rendszer a látogató számítógépére. Amennyiben Ön később a Google oldalait használja, a weboldal, a korábbi látogatóinak előzetes viselkedése alapján, célirányos szöveges- és szalaghirdetéseket fog megjeleníteni a számukra. Az adatgyűjtés anonim módon történik, ennek megfelelően lehetetlen bármilyen következtetést levonni a látogató személyéről.

A látogató oly módon akadályozhatja meg a remarketing funkció működését, hogy módosítja vagy letiltja a remarketing megjelöléseket a következő weboldalon: https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Ugyanakkor, a látogató azt is megteheti, hogy a harmadik személyektől származó sütiket a Network Advertising leiratkozó (opt-out) oldalán tiltja le: https://optout.networkadvertising.org/#/.

Ön azzal is megelőzheti, hogy a Google az Ön weboldal használatából származó adatokat gyűjtse és kezelje (beleértve az IP címet), hogy letölti és telepíti ezt a böngészőbővítményt a következő linkről: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ).

Ön úgy is megelőzheti a Google Analytics rendszer adatgyűjtését, ha rákattint a következő linkre. Ezáltal egy ún. leiratkozás (opt-out) süti kerül majd kiküldésre annak érdekében, hogy megelőzze az Ön adatainak jövőbeli gyűjtését akkor, amikor meglátogatja ezt az oldalt.

A Google DoubleClick a Google Inc. szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

A DoubleClick sütiket használ annak érdekében, hogy a leginkább odavágó (releváns) hirdetéseket tudja megjeleníteni. A Google nyomon követi az Önnek megjelenített hirdetéseket, és azokat is, melyeket Ön valóban meg is nézett. A DoubleClick sütik alkalmazása lehetővé teszi a Google és a hirdetési hálózata számára, hogy olyan hirdetésekkel szolgáljanak, melyek az Ön korábbi weboldal- vagy akár applikáció látogatásaira alapulnak. A Google a sütik alapján készített információkat a saját szervereire továbbítja elemzés és tárolás céljából. A böngésző megfelelő beállításával megakadályozható a sütik tárolása. Ugyanakkor, Ön azt is megakadályozhatja, hogy a sütik által létrehozott és az Ön weboldalhasználatára vonatkozó adatok Google által rögzítésre vagy feldolgozásra kerüljenek.

Amennyiben többet szeretne tudni az adatok védelmére vonatkozó szabályozásról, úgy kérjük, hogy látogasson el a következő weboldalra: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, vagy erre a weboldalra: https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

cc.) Google AdWords

A weboldal a Google elemző szolgáltatását, a GoogleAdWords megoldást és annak konverzió követését használja. Amikor Ön rákattint egy, a Google által elhelyezett hirdetésre, akkor a Google AdWords elment egy konverzió követő sütit az Ön számítógépének a merevlemezén („konverziós süti”).

Ezek a sütik 30 nap után elveszítik az érvényességüket és a továbbiakban személyes azonosításra már nem lesznek felhasználva.

Ha a weboldalunk egyes oldalait látogatja, a Google és a Weber felismeri, hogy Ön a hirdetésre kattintott és erre a weboldalra került átirányításra.

Az az információ, ami a konverziós sütik alkalmazásával kerül összegyűjtésre, az AdWords rendszer számára statisztikákat készít az AdWords ügyfeleinek.

Ezek a statisztikák azt mutatják meg, hogy hány olyan látogató volt, aki rákattintott a Google hirdetésre és megnézte a weboldalt, amin a konverziós követő megjelölés szerepelt.

Amennyiben többet szeretne tudni az a Google AdWords felhasználási feltételeiről és az adatok védelméről, úgy kérjük, hogy látogasson el a következő weboldalra:

https://www.google.de/policies/technologies/ads/.

dd.) Dynamic Yield

A Dynamic Yield Ltd. társaság (8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israel) Dynamic Yield web elemző és analitikai szolgálatását használjuk. A Dynamic Yield segít bennünket abban, hogy megértsük, hogy miként használják a látogatók a weboldalunkat, annak érdekében, hogy minél inkább fejleszteni tudjuk azt. Ez a szolgáltatás sütiket alkalmaz és kizárólag pszeudo-anonimizált információkat gyűjt a weboldal használatáról, oly módon, hogy nem teszi lehetővé a személyes adatok visszafejtését. Az információk rendszerint az USA-ban lévő szerverekre kerülnek továbbításra. A Dynamic Yield elkötelezett tagja a Privacy Shield Keretrendszernek, ami megalapozza az adatok USA-ba történő továbbítását.

Ön megelőzheti az adatainak továbbítását a böngészője megfelelő beállításával, avagy ki is kapcsolhatja a következő linkre való kattintással:

ee.) Facebook Pixel

A weboldalunk használata során, a Facebook Inc. (1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA) közösségi háló által kiadott látogatási akció képpontot („visitor action pixel”) helyezzük el az Ön számítógépén. Ez a képpont lehetővé teszi, hogy követni tudjuk az Ön magatartását, ha egy Facebook hirdetésre kattint és így a mi weboldalunkra kerül átirányításra. Ez a szolgáltatás segít elemezni és értékelni a Facebook hirdetések hatékonyságát annak érdekében, hogy miként hirdessünk a jövőben. Az adatok teljes mértékben anonimek maradnak előttünk és nem követhetőek vissza az adott személyhez. Ugyanakkor, a Facebook elmenti és feldolgozza az adatokat és kapcsolatot hoz létre az adat és a természetes személy Facebook profilja között. Amennyiben többet szeretne tudni az a Facebook adatkezeléséről, úgy kérjük látogasson el a következő weboldalra: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Amennyiben tiltakozni kíván a jelen eljárás ellen, úgy kérjük kattintson ide (opt-out link): https://optout.aboutads.info/#/

ff.) A Refined hirdetések (Refined Ads)

Annak érdekében, hogy értékelni és tökéletesíteni tudjuk a weboldalunkat és még inkább aktuális hirdetéseket tudjunk létrehozni Önnek, elkezdtük alkalmazni a Refined Labs GmbH társaság (Residenzstr. 7, 80333, München) Refined Ads nyomon követő rendszer szolgáltatását. A használati adatok sütik útján kerülnek begyűjtésre és összefoglalásra, anonim felhasználói profilokban. Az adatok nem kerülnek összekapcsolásra a felhasználók valós adataival.

Ön tiltakozhat a jelen adatkezelés ellen egy leiratkozó (opt-out) sütivel. További információért, kérjük, hogy látogasson meg a következő weboldalt: https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads.

gg.) Hotjar

Weboldalunk a "Hotjar" Ltd. (Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta) társaság elemző szoftverét, a “Hotjar”-t is használja.

A Hotjar lehetővé teszi a weboldal használatának mérését és elemzését. (klikkek, egér mozgás, görgetés weboldalon történő kiterjedése/mélysége stb.). Az összegyűjtött adatok a Hotjar Írországban lévő szervereire kerülnek továbbításra és tárolásra.

A Hotjar a következő adatokat gyűjti:

Készülék adatok:

 • IP cím – a mentés előtt az Ön IP címe anonimizálásra kerül, oly módon, hogy annak utolsó 8 számjegye nullára módosul, ezzel megelőzve a személyazonosítást. Az IP cím első három 8-as számsora csak a felhasználó földrajzi területét fogja meghatározni.
 • Az Ön e-mail címe, beleértve az Ön család és keresztnevét, - ha Ön ezeket az adatokat megosztotta a weboldalunkon keresztül;
 • Az Ön képernyőjének a mérete;
 • A készülék típusa és a böngésző leírása;
 • A földrajzi helyzete (csak az ország);
 • A weboldalunk megjelenítésére preferált nyelv.

Napló adatok

A következő adatokat a szervereink automatikusan generálják a Hotjar alkalmazása során:

 • A vonatkozó domain;
 • A meglátogatott weboldalak;
 • A földrajzi helyzet (csak az ország);
 • A weboldalunk megjelenítésekor a preferált nyelv;
 • A weboldal látogatásának dátuma és ideje.

A Hotjar ezeket az információkat abból a célból használja, hogy elemezze a weboldalunk Ön által történő használatát, ugyanakkor, jelentéseket készítsen a használatról és további internetes elemzéseket készítsen.

A Hotjar sütijei különböző ideig kerülnek tárolásra az adott sütitől függően; de nem tovább mint 365 napig. További információért, kérjük látogasson el a következő weboldalra: https://www.hotjar.com/cookies.

Amennyiben meg akarja akadályozni, hogy a Hotjar adatot gyűjtsön, kérjük, hogy látogassa meg a következő weboldalt a vonatkozó tájékoztatásért: https://www.hotjar.com/opt-out.

2. Közösségi média plug-inek

Weboldalunk a Facebook közösségi plug-injeit használja („plug-in”). A plug-inek és megjelenésük áttekintése céljából, kérjük, hogy látogassanak el a következő weboldalra: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Az Ön adatainak a védelme érdekében úgy döntöttünk, hogy nem alkalmazzuk a közösségi hálók közvetlen plug-injeit a weboldalainkon.

Ehelyett, az ún. “Shariff” megoldást alkalmazzuk. A Shariff segítségével Ön tudja eldönteni, hogy akarja-e és mikor, hogy adatai továbbításra kerüljenek az adott közösségi háló szolgáltató részére.

Ezért, amikor Ön meglátogatja a weboldalainkat, semmilyen adat sem kerül továbbításra a közösségi hálók számára.

Csak akkor fog az Ön internetes böngészője kapcsolatot teremteni a vonatkozó közösségi háló szervereivel, ha Ön kifejezetten rákattint a vonatkozó gombra (ún. “Like”). Ezzel Ön hozzájárul ahhoz, hogy az internetes böngészője kapcsolatot építsen a vonatkozó közösségi háló szerveivel és részükre használati adatokat továbbítson.

Az adatgyűjtés célja és terjedelme, ugyanakkor az adatok szolgálatók általi további feldolgozása és használata, valamint az Önök jogai a szolgáltatók felhasználási feltételeiben kerül szabályozásra: (Facebook: https://www.facebook.com/policy.php).

a.) YouTube

A weboldalunk YouTube videókat tartalmaz. Ezt a funkciót a YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) működteti.

A YouTube videók a https://www.youtube.com oldalon kerülnek tárolásra és közvetlenül a mi weboldalunkról játszhatóak le.

A haladó adatvédemi beállítások opció lehetővé teszi a videó beillesztését. Amikor Ön lejátsza ezen videókat, YouTube sütik és DoubleClick sütik kerülnek mentésre az Ön számítógépén és adatokat továbbíthatnak a Google Inc. (Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,) társaságnak, mint a YouTube működtetőjének.

Amikor a YouTube rendszerén tárolt videók lejátszásra kerülnek, legalább a következő adatok továbbítása történik meg a Google Inc. irányába: IP cím és süti, a meglátogatott weboldal pontos címe, a betöltés (rendszer) dátuma és ideje, az Ön böngészőjének azonosítója („browser ID”).

Ezek az információk attól függetlenül továbbításra kerülnek, hogy Önnek van-e vagy nincs Google Fiókja („Google Account”) melybe be van lépve. Amennyiben Ön be van lépve, ezeket az információkat a Google közvetlenül összekapcsolhatja az Ön Fiókjával.

Amennyiben Ön nem kívánja, hogy ez az összekapcsolás megtörténjen, akkor ki kell, hogy lépjen a Fiókjából mielőtt a lejátszás („Play”) gombbal elindítja a videót.

A YouTube vagy a Google el fogja menteni ezen adatokat, mint felhasználói profilokat és felhasználhatja ezeket hirdetési célokra, piackutatásra és/vagy weboldalaik egyedi megjelenítésére.

Egy ilyen elemzés (a nem regisztrált felhasználókra is nézve) annak érdekében történik, hogy egyedi hirdetések készüljenek és az Ön weboldalon végzett aktivitásáról más felhasználók tájékoztatást kapjanak.

Önnek joga van tiltakozni ezen felhasználói profilok készítése ellen és ezt jogot úgy tudja gyakorolni, hogy kapcsolatba lép a Google társasággal, a YouTube üzemeltetőjével.

Ha további információkat szeretne kapni a YouTube által gyűjtött adatok kezeléséről, ezek céljáról és terjedelméről, úgy kérjük olvassa el az Adatvédemi Szabályzatot.

Ha további információkat szeretne kapni az Ön jogairól és a vonatkozó beállítások lehetőségeiről az adatai védelme érdekében, akkor kérjük látogassa meg a következő weboldalt: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

A Google az Ön adatait az Amerikai Egyesült Államokban is kezeli és az EU-Amerikai Egyesült Államok közötti Privacy Shield Keretrendszer hatálya alá tartozik: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b.) Twitter plug-in

Weboldalunk tartalmazza a Twitter szolgáltatás egyes funkcióit.

Ezen funkciókat a Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) társaság biztosítja.

A Twitter és a megosztás (“retweet”) funkció alkalmazásával az Ön által látogatott oldal összekapcsolásra kerül az Ön Twitter fiókjával és más felhasználók számára is megismerhetővé válik e közzététel folytán.

Az adatok a Twitter számára továbbításra kerülnek.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mint a weboldalunk szolgáltatója, nekünk nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról, avagy annak a Twitter általi felhasználásáról.

További információkért, kérjük, hogy olvassa el a Twitter adatvédelmi szabályzatát: https://twitter.com/privacy.

Ön, a Twitter Fiókjának a „Beállítások” menüpontjában változtathatja meg a vonatkozó adatvédelmi beállításait: https://twitter.com/account/settings.

c.) Pinterest

Weboldalunk használja a Pinterest közösségi háló plug-injét, melyet a Pinterest Inc. (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA) társaság működtet.

Amikor Ön meglátogatja a fenti plug-ineket tartalmazó weboldalunkat, akkor az Ön böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Pinterest szervereivel.

A plug-in protokol adatokat továbbít a Pinterest szervereinek az Amerikai Egyesült Államokba. Ezek a naplóadatok az Ön IP címét, az Ön által látogatott weboldal címét (amely a Pinterest funkciót tartalmazza), az Ön által használt böngésző típusát és beállításait, a látogatás dátumát és idejét, a Pinterest használatát és a sütiket tartalmazzák.

A Pinterest által végzett adatkezelésről, ennek céljáról, terjedelméről és a további felhasználásról, valamint az Ön jogairól és arról, hogyan védheti meg a magánszféráját, kérjük, hogy olvassa el a Pinterest Adatvédelmi Tájékoztatóját: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

d) Vimeo.com

Beilleszthetjük a Vimeo Inc. (Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA) társaság által üzemeltett Vimeo platform videóit. A Vimeo adatvédelmi szabályzatát itt találja: https://vimeo.com/privacy.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Vimeo használhatja a Google Analytics rendszert, melyre a következő Adatvédelmi Szabályzat vonatkozik https://www.google.com/policies/privacy, ugyanakkor itt érhetőek el a Google Analytics leiratkozási (opt-out) beállításai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en és az adatok Google általi marketing célú beállításai https://adssettings.google.com/.

3. Vegyes

a.) Google térképek

A Google Térkép rendszert használjuk a weboldalon.

Ezt a szolgáltatást a Google LLC (Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) társaság biztosítja.

A Google Maps lehetővé teszi, hogy interaktív térképeket nézzen közvetlenül a weboldalunkon.

A következő adatok kerülnek továbbításra a szolgáltatás keretei között a Google társaságnak: az Ön helyzete, a készükének adatai, az IP címe és a süti adatok.

Az adatok gyűjtésének céljáról és terjedelméről, valamint az adatok plug-in szolgáltató általi kezeléséről a szolgáltató adatvédelmi szabályzatában talál további információt.

A szabályzatban további tájékoztatást kap a magánszférájának védelmére vonatkozó beállításokról és az adatvédelemmel kapcsolatos jogairól: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Az Ön adatait a Google az Amerikai Egyesült Államokban is feldolgozza. A Google tagja az EU és az Amerikai Egyesült Államok közötti Privacy Shield Keretendszernek, melyről bővebben itt talál információt: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b.) imgix

Az imgix szolgáltatást használjuk annak érdekében, hogy a megjelenített képeket valós időben optimalizáljuk.

Az Ön IP címe továbbításra kerül az imgix részére (imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA).

A szolgáltatás elkötelezett az Európai adatvédelmi előírásoknak való megfelelésnek és szintén tagja a Privacy Shield Keretrendszernek.

További információkért, kérjük, hogy keressék fel a www.imgix.com/privacy című weboldalt.

c.) Google WebFonts

Ez az weboldal a Google betűtípusát alkalmazza (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Amikor Ön megnyit egy oldalt, az Ön böngészője a Google szervereiről tölti le ezeket a betűtípusokat.

Az Ön IP címe, beleértve az Ön által meglátogatott weboldalt (Internet cím) a Google szerveire kerül továbbításra.

A betűtípusokról további információkat a következő weboldalon talál:  https://developers.google.com/fonts/faq, ugyanakkor a Google Adatvédelmi Szabályzatát itt olvashatja: https://www.google.com/policies/privacy/.

A leiratkozás (opt-out) lehetősége itt található: https://adssettings.google.com/authenticated.

III. Adatbiztonság

Biztonsági oldalról mind technikai, mind szervezési intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy az általunk gyűjtött személyes adatokat megvédjük a szándékos vagy véletlen módosítás, adatvesztés, megsemmisülés vagy jogosulatlan személyek támadásai ellen.

Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan fejlesztjük a technológiai fejlődéssel összhangban.