android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi szabályzat; weber.com

Köszönjük érdeklődését weboldalunk és a weboldalainkon közzétett kínálataink iránt.

Az Ön személyes adatainak (a továbbiakban „adatok”) védelme rendkívül fontos számunkra. Ezért részletesen szeretnénk tájékoztatni a weboldalunk látogatása során gyűjtött adatok típusáról, online kínálatunkról, továbbá arról, hogy miként használjuk fel a továbbiakban ezeket az adatokat. Az általunk végzett kísérő műszaki és szervezeti védelmi intézkedésekről is szeretnénk tájékoztatni.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az adatvédelmi szabályzat időnként frissítésre kerülhet az új technológiák alkalmazása és/vagy törvényi változások miatt. Erről megfelelőképpen értesíteni fogjuk. Bármilyen módosítás esetén nyilvánvalóan mindig megfelelően figyelembe fogjuk venni az Ön érdekeit.

A. Általános információk

1. Adatkezelő

A közös adatkezelők, Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim (Németország), Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin (Németország) és Weber-Stephen Products LLC, 200 E, Daniels Road, Palatine, IL60, Illinois (USA), a GDPR 4. cikk 7. bek. és 26. cikk értelmében. A fent megnevezett adatkezelők az alábbiakban ismertetettek szerint közösen határozzák meg a feldolgozás célét és eszközeit. Amennyiben a továbbiakban a „Weber” nevet használjuk, akkor ez a közös adatkezelőkre vonatkozik, kivéve egy vagy több szervezet kifejezett megnevezése esetén. A Weber-Stephen csoporton belül az Egyesült Államokba történő adattovábbítás az általános európai szerződési feltételeken alapul. A megfelelő adatkezelők az alábbiakban felsoroltak szerint végzik funkcióikat.

A Weber-Stephen Products LLC felelős az adatfeldolgozásra szolgáló szoftverek és szolgáltatások beszerzéséért és kezeléséért az egész vállalatcsoport számára, és ezért ő köt meg és kezel minden szolgáltatói szerződést (beleértve az adatfeldolgozási egyezményeket) a harmadik félként működő szolgáltatókkal, kivéve akkor, ha szolgáltatásokat csak Európában használják; ebben az esetben a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH felelős. A Weber-Stephen Products LLC rendszerint adminisztrációs hozzáféréssel rendelkezik a szoftverekhez a csoporton belül.

A weboldal, a kapcsolódó informatikai infrastruktúra és a Weber azonosítói fiókok műszaki üzemeltetéséért a Weber-Stephen Products LLC és a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH felelős. A Weber-Stephen, a Weber-Stephen Products LLC és a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH hozzáféréssel rendelkezik a weboldalon gyűjtött minden elemzési adathoz és naplófájlhoz, és közösen döntenek a marketingintézkedésekről és a Weber-Stephen kínálatának fejlesztéséről.

A műszaki és kereskedelmi tevékenységek, valamint a Weber Grill Academy ezen a weboldalon végzett értékesítési és könyvelési rendszerének üzemeltetése a Weber-Stephen Deutschland GmbH felelőssége. Ez a fizetések, visszaküldések és más, rendeléssel kapcsolatos adatok feldolgozását is tartalmazza. A Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH hozzáfér ezekhez az adatokhoz, és támogatja a Weber-Stephen Deutschland GmbH-t a feldolgozásban a különböző európai országok számára.

A Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH felel a weber.com értékelési rendszeréért Európában. A Weber-Stephen Products LLC és a Weber-Stephen egyaránt hozzáfér ezekhez az adatokhoz.

A Weber-Stephen, a Weber-Stephen Deutschland GmbH és a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH közösen felelnek a GDPR 13. cikkében ismertetett információs kötelezettségek teljesítéséért a weboldalon, illetve az ott gyűjtött személyes adatokkal kapcsolatban. Emellett a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH és a Weber-Stephen Products LLC felel a GDPR 5. cikkének megfelelő általános adatvédelmi elvek alkalmazásáért, valamint a GDPR 32. cikkének megfelelő adatbiztonságért az Ön adatainak védelme érdekében.

A követelések GDPR-nek megfelelő érvényesítése céljából kérjük, lépjen kapcsolatba a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH adatvédelmi tisztviselőjével a privacy.emea@weberstephen.com címen. Emellett természetesen az egyéni közös adatkezelőnél is élhet jogaival a „Kapcsolat” szakaszon keresztül.

A Weber-Stephen Products LLC, és a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH közösen felelnek a Weber termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó általános kérdésekben, valamint a Weber-Stephen Products LLC vállalattal mint szavatoló a Weber garanciával kapcsolatos kérdésekben. A(z), a Weber-Stephen Deutschland GmbH és a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH közösen felelnek a garanciális követelésekkel kapcsolatban benyújtott követelések feldolgozásáért, ha az érintett terméket a weber.com weboldalon vásárolták.

A(z) felel a GDPR által szabályozott minden más kötelezettségért.

2. Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási adatai

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése lenne az Ön adatainak feldolgozására vonatkozóan, illetve ha ebben a szabályzatban kérjük fel Önt a kapcsolatfelvételre, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH és a Weber-Stephen Deutschland GmbH európai adatvédelmi kérdéseket kezelő adatvédelmi tisztviselőjével a privacy.emea@weberstephen.com címen. Az ezen az e-mail-címen elérhető adatvédelmi tisztviselő szükség esetén minden kérdést továbbít a megfelelő irodának. Ha levélben lép velünk kapcsolatba, akkor kérjük, az adatvédelmi tisztviselőnek címezze levelét. Ellenkező esetben kérjük, tekintse át a következő információkat: https://www.weber.com/HU/hu/legal/impresszum/weber-33805.html.

Mivel nem tudjuk garantálni a teljes adatbiztonságot az e-mailben történő kommunikáció során, ezért javasoljuk, hogy postai úton küldje el a bizalmas információkat. A postai címet kérés esetén e-mailben fogja megkapni.

3. Az adatfeldolgozás jogi alapjai

Személyes adatait csak akkor dolgozzuk fel a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, amennyiben ezt jogalap teszi lehetővé.

 • Ha az adatalany hozzájárulását adja személyes adatainak feldolgozásához, akkor a jogalap a GDPR 6 (1) (a) pontja és 7. cikke.
 • Ha egy olyan szerződés teljesítése során dolgoznak fel személyes adatokat, melynek az adatalany részese, akkor ennek jogalapja a GDPR 6 (1) (b) pontja. Ez az olyan feldolgozási eljárásokra is vonatkozik, amelyek a szerződés előtti megállapodásokhoz szükségesek.
 • Ha a személyes adatok feldolgozása a vállalatunkkal szemben fennálló jogi kötelezettségek teljesítése miatt válik szükségessé, akkor ennek jogalapját a GDPR 6 (1) (c) pontja képezi.
 • Amennyiben a feldolgozás vállalatunk vagy harmadik fél jogos érdekének védelme miatt történik, és az adatalany érdekei, alapvető jogai és szabadságjogai nem írják felül ezt az érdeket, akkor a feldolgozás jogalapját a GDPR 6 (1) (f) pontja képezi.

4. Gyermekek

Ez az online ajánlat nem alkalmas 16 évnél fiatalabb gyermekek számára.

5. Megőrzési időszakok

Törölni fogunk minden általunk feldolgozott adatot, vagy megakadályozzuk az azokhoz való hozzáférést a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, különösen a GDPR 17. és 18. cikkének megfelelően. Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban máshogyan rendelkezünk, az adatokat törölni fogjuk, mihelyt azokra nincs már szükség a rendeltetési céljuk számára. A rendeltetési célon túlmenően csak akkor kerül sor az adatok megőrzésére, ha ez más, jogilag megengedett célból válik szükségessé, illetve az adatokat törvényes megőrzési kötelezettség miatt kell megőrizni. Ezekben az esetekben a feldolgozás korlátozott, azaz zárolt, és nem kerül feldolgozásra más célokból.

Törvényes megőrzési kötelezettségre például a német Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) 257. § 1. bekezdése (6 év a kereskedési könyvek, leltárok, nyitómérlegek, éves pénzügyi kimutatások, kereskedelmi hitellevelek, számviteli nyilvántartások stb. számára) és az adózás rendjéről szóló német törvény147. § 1. bekezdése (10 és a könyvek, iratok, állapotjelentések, számviteli nyilvántartások, kereskedelmi és üzleti levelek, adózással kapcsolatos dokumentumok stb. számára) képezhet jogalapot.

6. Az Ön jogai

Ön a következő jogokkal rendelkezhet az adatkezelőre vonatkozóan a jogi követelményeknek megfelelően:

 • Hozzáférési jog az adatalany által (GDPR 15. cikk);
 • Javítási és törlési jog (GDPR 16. és 17. cikk);
 • A feldolgozás korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk);
 • Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk);
 • A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk).

Amennyiben a feldolgozás vállalatunk vagy harmadik felek jogos érdekein alapul, akkor Önt a tiltakozáshoz való jog is megilleti a GDPR 21. cikke értelmében.

A követelések GDPR-nek megfelelő érvényesítése céljából kérjük, lépjen kapcsolatba a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH adatvédelmi tisztviselőjével a privacy.emea@weberstephen.com címen. Emellett természetesen az egyéni közös adatkezelőnél is élhet jogaival a „Kapcsolat” szakaszon keresztül.

Ezenkívül adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is benyújthat panaszt a személyes adatainak adatkezelő általi feldolgozására vonatkozóan.

7. Harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozások

Weboldalunk harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ha Ön egy ilyen hivatkozáson keresztül lép egy ilyen weboldalra, akkor felhívjuk figyelmét, hogy azokra a tartalmakra saját adatvédelmi szabályzat vonatkozik, és ezek a folyamatok nem állnak irányításunk alatt. Kérjük, tekintsen át minden adatvédelmi szabályzatot, mielőtt személyes információkat osztana meg azokkal az adatkezelőkkel.

B. A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

A következőkben arról szeretnénk tájékoztatni, hogy a Weber miként dolgozza fel az Ön személyes adatait, amikor ellátogat weboldalunkra vagy vásárol üzletünkben. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a C. pontban külön információkat közlünk a statisztikák létrehozása, felületeken túlmutató hirdetések, nyomon követés, célcsoport-meghatározás és a Weber parterei által kínált beépülő modulok céljából történő feldolgozásra vonatkozóan.

1. A weber.com információs felhasználásra vonatkozó rendelkezés (naplófájlok)

Weboldalunk információs célú felhasználása esetén Önnek alapvetően nem kell aktívan megadnia személyes adatokat. Amikor Ön az internetet használja, böngészője bizonyos információkat továbbít, amelyeket aztán úgynevezett naplófájlokban tárolunk; ezek az információk a következők:

 • az egyik weboldalunk megnyitásának dátuma és időpontja;
 • az Ön böngészőjének típusa;
 • a böngésző beállításai;
 • a felhasznált operációs rendszer;
 • az Ön által legutóbb meglátogatott oldal;
 • a továbbított adatok mennyisége és a hozzáférés állapota (fájltovábbítás, fájl nem található stb.);
 • az Ön IP-címe.

Ezeket az adatokat kizárólag nem azonosítható formában gyűjtjük, amikor információs célból használja weboldalunkat. Ezt az Ön által megnyitott weboldalak használatának lehetővé tétele és weboldalunk fejlesztése céljából tesszük. IP-címét csak az Ön látogatásának időtartamáig tároljuk a weboldal információs célokból történő felhasználása érdekében. További elemzést csak az Ön hozzájárulásán alapuló következő feltételekkel végzünk.

A fent megnevezett adatok feldolgozása feltétlenül szükséges a weboldal működése számára a GDPR 6 (1) (f) pontjának megfelelően, a weboldal megfelelő megjelenítése, a stabilitás és biztonság garantálása érdekében.

A Weber-Stephen Products LLC hozzáféréssel rendelkezik az ebben a szakaszban ismertetett adatfeldolgozási eljárások során keletkezett adatokhoz.

A jelen weboldal üzemeltetésére szolgáltatót alkalmazunk a weboldalunk felhasználóinak metaadatainak és kommunikációs adatainak feldolgozása céljából, saját nevünkben és jogos érdekünkön alapulóan, a weboldal hatékony és biztonságos üzemeltetésére a 28 GDPR 6 (1) (f) pontja és 28. cikke értelmében.

2. Weber-ID

On our web page you can create a Weber-ID. The Weber-ID features a central customer account where all your data is collected in one place in order to constantly improve your experience of the Weber world and to tailor it to your specific interests. This will give you access to exclusive contents of the website (recipes, tips and tricks, etc.), you can register your grill/grills, receive all important information (warranty periods, operating instructions, etc.) and have central access to all data and services Weber-Stephen has on offer for you. You can also easily log into our shop at any time to check your order status or place additional orders without having to register again. A Weber-ID will also allow you to use features such as notepad and wish list. If you also use a Weber App (Weber App, Weber Connect or Weber iGrill) you can connect the data stored for this device with your Weber-ID and have all information accessible in one place.

In addition, the Weber-ID is used to provide registered users with a personalized and customized web page experience. Accordingly, the user behavior of registered users is collected and analyzed based on tracking and analysis tools as described in section C of this policy. The following additional data is collected, stored and analyzed:

 • E-mail address*;
 • Password*;
 • First and last name*;
 • Date of birth;
 • Household size;
 • Household type;
 • Number of children;
 • Registered grills;
 • Orders placed;
 • Additional data when placing an order:

Telephone number **, delivery address ***, billing address ***, payment details ***

* Information must be provided when registering the Weber-ID

** Only mandatory if goods are to be delivered by a forwarding agent or if a Grill Academy booking is made.

*** Only mandatory if an order is to be placed under the Weber-ID

The analysis of your data and the use of our systems is necessary to enable us to provide you with a personalized and tailored digital experience. Therefore, your data will be processed within the Weber-ID framework on basis of Article 6 (1) (b) GDPR enabling us to provide you with the Weber-ID service. Weber-Stephen Products LLC and Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH will have access to data from data processing procedures described in this section.

You can register your Weber-ID on our website by entering the above data and choosing a password. With registration you can use your Weber-ID immediately. Once you have registered a Weber-ID, an e-mail will be sent to the e-mail address you provided, in which you will find a link to set up and configure your Weber-ID. The information you provide when setting up your Weber-ID is optional. In addition, we are entitled to retain your IP addresses and registration date to be able to prove your registration and to clarify any possible misuse of your personal data. The legal basis for this is Article 6 (1) (c) & (f) GDPR. If you wish to delete your Weber-ID or change the e-mail address you used for registration, please contact us at privacy.emea@weberstephen.com. Please use the e-mail address you have used during registration to contact us, if possible as this makes it easier for us to identify you.

If you register a Weber ID, your data will be processed on our behalf at the processor Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. When registering your grill, data will be processed on our behalf at the processor Mize Inc., 12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, USA.

As technical administrator Weber-Stephen Products LLC has access to data from the data processing procedures described in this section.

3. Shopping at Weber-Stephen, Grill Academy

We will only collect personal data if it is voluntarily provided to us during the ordering process or when registering a Weber-ID. After contract completion, your data will be blocked and deleted after expiration of legal, particularly tax and commercial law regulations, unless you have explicitly consented to further use of data or a further processing is lawful and legitimate.

If you would like to purchase something in our shop, you will need to specify your data required for processing of your order which is necessary for the conclusion and implementation of the contract. Required information for contract processing are marked separately, further information is optional. For processing the address details are disclosed to the assigned forwarding agent or shipping company. We will provide the shipping company with your telephone number for the purpose of arranging a delivery date. In addition, we transmit your email address so that the shipping company can inform you about the status of the delivery. We use PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim for structured processing and transmission of delivery data. When you shop in our store, your information is processed on our behalf at our processor Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. The legal basis for contract processing is Article 6 (1) (b) GDPR.

The following data will be processed:

 • Name, delivery address, billing address, payment details, e-mail address;
 • Telephone number, in the case of delivery by a forwarding agent;
a) Guest Order

For order processing we will process the data provided by you. For this purpose we may disclose your payment details to our house bank or other payment service providers. The legal basis for this is Article 6 (1) (b) GDPR. With the exception of the data to be stored due to statutory retention obligations, we will not store any data about you.

b) Order via Weber-ID

You may also lodge your required details for processing the order in your Weber-ID account. When purchasing via your Weber-ID, data is processed in addition to the order data to create an order history. You will find further information on this in this privacy policy under “Weber-ID”.

c) Order via Customer Support

In countries where Weber offers repair services you can contact our customer support by phone, e-mail, contact form or social media channels to order spare parts or to request a repair. If it is not covered by the Weber warranty or statutory warranty, we will process payment and invoice data. For fulfillment and payment, you must provide us with your billing address, e-mail address and, if delivery is required, a telephone number and your delivery address. We will transfer your contact data (telephone number and/or e-mail address for the purpose of arranging delivery dates) and your delivery address to a shipping company.

We will pass on your billing address to the payment service provider Klarna. We will send you an e-mail with a link generated by Klarna for payment via Klarna. This link is valid for 48 hours. After this time the payment link will expire and cannot be used any longer. A new payment link must be sent. For information about Klarna's privacy policy, please visit https://www.klarna.com/interna...

The legal basis is Article 6 (1) (b) GDPR. With the exception of the data to be stored due to statutory retention obligations, we will not store any data about you.

d) Grill Academy Registration

Booking information on Weber Grill Academies will be disclosed to authorize Weber Grill Academy providers for contract processing. For registration at the Grill Academies we use the plugin bookingkit from bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Germany. If one of our pages with bookingkit functions is accessed, a connection to bookingkit servers is established. Further information on the bookingkit data protection can be found at https://bookingkit.net/de/datenschutzerklaerung/. The legal basis for this is Article 6 (1) (b), Article 28 GDPR.

e) Product Ratings

You have the possibility to rate our products. You may rate products after the purchase at weber.com or when visiting our website or in your Weber-ID.

After purchasing a product from Weber, we will send you an e-mail to the e-mail address you entered in your order based on our legitimate interest in direct marketing according to Article 6 (1) (f) GDPR. In that e-mail you can immediately rate your purchase. You can object to this use of your personal data at any time.

If you wish to submit a rating either after a purchase or while on our website, we will collect the data that you have entered into the rating mask and transferred to us. Your review and the first name and the first letter of the last name you have entered into the form will be published on our website as a review related to the product. Your e-mail address will not be published with the rating.

For the rating system we use the service provider Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 United States, which acts for us as processor in accordance with Article 28 GDPR. You can find further information at https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

When submitting a rating you accept and consent into the above described processing of your personal data. You can withdraw your consent at any time by e-mail to privacy.emea@weberstephen.com. If you send us an e-mail, please let us know what your withdrawal should refer to so that we can assign your request. The legal basis for the processing is Article 6 (1) (a), Article 7 GDPR.

f) Restock Alert

If products in our shop are sold out, we offer you a notification service. As soon as the desired product is back in stock and deliverable, you will receive a notification by e-mail.

In order to provide this service, it is necessary to process your e-mail address in connection with the desired product. The processing is performed by the processor Salesforce in a computer centre in Frankfurt am Main (Germany). The legal basis is your consent, Article 6 (1) (a), Article 7 GDPR. You give your consent by clicking on a confirmation link which is sent to you by e-mail. You can withdraw your consent at any time by sending an e-mail to privacy.emea@weberstephen.com so that you will not receive any further e-mails. Please indicate which service you wish to unsubscribe from.

Your data will be automatically deleted from our database when the product is back in stock and you have been notified.

g) Payment

We use various payment methods from third party payment providers. If you choose one of these payment methods, your payment data will be forwarded to the respective payment service provider for payment processing. These third party providers process your personal data as an independent controller according to their privacy terms. The transfer is based on the fulfilment of the contract in accordance with Article 6 (1) (b) GDPR and on our legitimate interests in secure payment processing and fraud prevention in accordance with Article 6 (1) (f) GDPR.

If you pay through PayPal, you will be directed to the PayPal website via a link. During the payment process, your name, address, e-mail address, phone number, and account or credit card information is processed. Please refer to the Terms and Conditions, Terms of Use and Privacy Policy of PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg on the Website.

If you pay by “Klarna”, your data will be processed by Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden. The following personal data will be processed by Klarna Bank AB as a controller: Entered payment data, first and last name, address, telephone number(s), e-mail address, IP address and if necessary, further data required for payment processing.

When selecting the payment methods purchase on account and instalment purchase, in particular the following personal data is processed by Klarna as a controller for the purpose of payment processing and in this context for identity and credit checks:

 • Contact and identification information: name, date of birth, national identification number, title, billing and delivery address, e-mail address, mobile phone number; nationality, salary, etc.
 • payment information: debit and credit card data (card number, expiry date and the CVV check digit), account number, etc.
 • Information about the processing of the order, such as product type, product number, price, etc.;
 • In the event that the payment method "purchase on account" or "instalment purchase" is selected, Klarna collects and uses personal data and information about the user's previous payment history as well as probability values for the user's payment history in the future (so-called scoring) in order to decide whether the payment method can be offered to the user. The scoring is calculated on the basis of scientifically recognised mathematical-statistical methods.

Further information and details on payment by instant bank transfer can be found here and on Klarna's website at https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

We use Ingenico when you pay by credit card. Ingenico as Data Processor acts as a technical intermediary between Weber, the customers of Weber, the financial institutions and any other party to which the data needs to be sent in order to process the payment for the processing, settlement and management of card-not-present-payments in a secure environment. This includes the data: First name and last name, Address, Telephone number, E-Mail Address, Payment method, Bank card details, Customer number, Consumption data (type of goods purchased, frequency of purchases of goods, purchasing value, date of purchase, use of vouchers), Data on the likelihood of fraud/prevention. Further information can be found at https://www.ingenico.com/privacy-policy.

4. Az adatok promóciós célú, hírlevélhez történő felhasználása

a) Hírlevél

Az Ön személyes adatait használjuk hírleveleink küldése, a Weber híreiről, új termékeiről és az Ön érdeklődésének megfelelő eseményekről történő tájékoztatás céljából. Ez aktuális és jövőbeli termékcsaládokra (pl. grillkészülékek, kiegészítők, tartozékok, fogyóeszközök, életmód), valamint a Weber-Stephen (pl. Grill Academy, szemináriumok, kereskedelmi vásárok, egyszeri funkciók) részvételével történő funkciókra és eseményekre vonatkozó információkat tartalmaz. A hírlevél elküldéséhez szükségünk van e-mail-címére. Az adatfeldolgozás jogalapját az Ön hozzájárulása képezi a GDPR 6 (1) cikke értelmében. A regisztráció során Ön által megadott személyes adatokat kizárólag hírlevelünk küldésére fogjuk felhasználni. E-mail-címének regisztrációját követően egy e-mailt fog kapni tőlünk, amelyben arra kérjük, hogy egy hivatkozásra kattintva erősítse meg szándékát a hírlevél fogadására. Ha a megerősítésre nem kerül sor a hivatkozásra kattintva 3 napon belül, akkor az Ön által megadott információkat blokkoljuk és egy hónap múlva töröljük. Az Ön regisztrációjának ellenőrzése és az Ön személyes adatainak mindennemű esetleges visszaélésének megfelelő tisztázása érdekében jogunkban áll továbbá az Ön IP-címeinek, a regisztráció időpontjának és a megerősítési időpontok tárolása. Ennek jogalapját a GDPR 6 (1) (a) és (c) pontja és 7. cikke. képezi.

Az Ön adatait elektronikus hírlevél-rendszerben fogjuk tárolni az Ön előfizetésének időtartamáig. E célból és a hírlevél küldésére az Emarsys Interactive Services GmbH (Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Németország) adatfeldolgozót alkalmazzuk, akik utasításainknak megfelelően dolgozzák fel az adatokat.

Mivel az Ön hozzájárulása alapján végezzük az adatok feldolgozását; ez azt jeleni, hogy Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, illetve kifogásolja az Ön személyes adatainak hírlevél küldése céljából történő feldolgozását. Ebben az esetben haladéktalanul töröljük Önt a hírlevélküldő listánkról, hogy teljesítsük kérelmét. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a privacy.emea@Weberstephen.com címre küldött e-maillel, illetve a promóciós üzenet/hírlevél végén található utasítások követésével. Ha e-mailt küld, akkor kérjük, közölje velünk, hogy visszavonási kérelme mire vonatkozik, hogy hozzá tudjuk rendelni kérelmét.

A Weber-Stephen Products LLC hozzáféréssel rendelkezik az ebben a szakaszban ismertetett adatfeldolgozási eljárások során keletkezett adatokhoz.

b) Direkt marketing

A GDPR 6 (1) (f) pontjának értelmében jogos érdekünkben áll (direkt reklámozás, GDPR 47. cikk), hogy az ügyfeleknek (olyan személyek, akikkel üzleti viszonyba kerültünk) e-mailben vagy postai úton reklámanyagokat juttassunk el. Különösen a Weberrel kapcsolatos híreket, eseményekre vonatkozó információkat és termékeink értékelésére vonatkozó felkéréseket küldünk.

E célból és a hírlevél küldésére az Emarsys Interactive Services GmbH (Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Németország) adatfeldolgozót alkalmazzuk, akik utasításainknak megfelelően dolgozzák fel az adatokat. Emellett a Yotpo (Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 United States) szolgáltatásait is használjuk a termékeink értékelésére szolgáló meghívók küldésére. További információkat itt találhat: https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

Postai reklámok küldésére postai szolgáltatópartnert alkalmazunk.

A reklámanyagok küldését bármikor lemondhatja a privacy.emea@Weberstephen.com címre küldött e-maillel vagy a promóciós e-mail végén található utasítások követésével. Kérjük, hogy lehetőség szerint arról az e-mail-címről küldje el üzenetét, amelyet a regisztrációra használt, így könnyebben tudjuk azonosítani.

5. Kapcsolattartási űrlap, e-mailes kérdések, alkalmazások

a) Kapcsolattartási űrlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy könnyen kapcsolatba léphessen velünk. Kérdéseinek feldolgozása és hozzárendelése érdekében szükségünk van az Ön nevére és e-mail-címére. Kérdésének tartalmától függően a kapcsolattartási űrlapon megadott adatainak feldolgozása a GDPR 6 (1) (a) pontja, 7. cikke vagy 6 (1) (b) pontja értelmében az Ön által adott (feltételezett) beleegyezés alapján, meglévő szerződéses teljesítési kötelezettségek vagy szerződést megelőző intézkedések végrehajtása céljából történik. A termékeinkkel kapcsolatos panaszainak feldolgozására szükségünk lehet az Ön e-mail-címére, vezeték- és utónevére, postai címére, országára és a grillkészülék típusára.

b) E-mailben is felveheti a kapcsolatot velünk. Kérdésének tartalmától függően az e-mailben megadott adatainak feldolgozása a GDPR 6 (1) (a) pontja, 7. cikke vagy 6 (1) (b) pontja értelmében az Ön által adott beleegyezés alapján, meglévő szerződéses teljesítési kötelezettségek vagy szerződést megelőző intézkedések végrehajtása céljából történik.

c) Miután megválaszoltuk kérdését, azonnal archiváljuk kérelmét. A hozzáférés csak igen korlátozott mértékben lehetséges. A csupán információs célú – tehát amelyek nem eredményeznek szerződést, vagy nem tartalmaznak bármilyen más megőrizni szükséges tartalmat – kérelmek törlésre kerülnek a kérelem benyújtásának éve végén. További információkért tekintse át a „Megőrzési időszakok” c. részt.

d) A(z) és a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH közösen felelnek a Weber termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó általános kérdésekben, valamint a Weber-Stephen Products LLC vállalattal, mint szavatoló a Weber garanciával kapcsolatos kérdésekben. A(z), a Weber-Stephen Deutschland GmbH és a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH közösen felelnek a garanciális követelésekkel kapcsolatban benyújtott követelések feldolgozásáért, ha az érintett terméket a weber.com weboldalon vásárolták.

A Zendesk Inc (1019 Market Street, San Francisco, CA 94103) Zendesk elnevezésű jegykezelő rendszerét alkalmazzuk egy EU-ban található adatközponttal az e-mailben vagy a kapcsolattartási űrlapokon keresztül küldött ügyfélpanaszok és kérdések kezelésére. További információkat itt találhat: https://www.zendesk.com/compan...

Mivel nem tudjuk garantálni a teljes adatbiztonságot az e-mailben történő kommunikáció során, ezért javasoljuk, hogy postai úton küldje el a bizalmas információkat.

e) A Weber által meghirdetett munkalehetőségekre történő jelentkezéssel kapcsolatos adatfeldolgozásra vonatkozóan weboldalunkon, a munkalehetőség mellett találhat információkat.

6. Adatok címzettjei, személyes adatok átadása harmadik feleknek

Ahhoz, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk Önnek, számos partnerrel működünk együtt. Ezek a partnerek adatkezelőként vagy megbízásunkból adatfeldolgozóként dolgozzák fel a személyes adatokat.

A személyes adatok Európai Unión/Európai Gazdasági Térségen kívüli olyan országokba történő továbbítása esetén, amelyek nem rendelkeznek az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának megfelelő szintű adatvédelemmel, az Európai Bizottság által kibocsátott általános szerződési feltételeket dolgoztunk ki, kiegészítve a szerződéses partner további garanciáival az adatok további biztonsága, valamint a GDPR által támasztott követelményeknek való megfelelőség érdekében. Ez a külső szolgáltatók számára történő, valamint a különböző Weber szervezetek közti adattovábbításra vonatkozik.

a) Adatfeldolgozók

Bizonyos esetekben külső szolgáltatókat alkalmazunk az adatfeldolgozásra; ezek mind követik utasításainkat. Adatfeldolgozóink kiválasztása és megbízása során gondosan jártunk el, és rendszeresen ellenőrizzük őket.

A következő kategóriák számára használunk adatfeldolgozókat: Állomás- és felhőszolgáltatók, e-mail szolgáltatók, műszaki szolgáltatók az informatikai rendszereink támogatása és karbantartása céljából, biztonsági mentési szolgáltatókat, az adathordozók eltávolítását végző szolgáltatókat, valamint ügynökségeket a weboldalak és közösségi média fiókok támogatására.

A GDPR 4. cikk 8. pontja értelmében végzett adatfeldolgozás a GDPR 28. cikkének megfelelő adatfeldolgozási megállapodásokon alapul, így az adatfeldolgozók elegendő garanciát nyújtanak a megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések alkalmazására olyan módon, hogy az adatfeldolgozás megfeleljen az európai adatvédelmi jogszabályok előírásainak. Az adatfeldolgozók semmilyen adatot nem dolgoznak fel függetlenül saját céljaikra.

b) Harmadik felek

Olyan partnerekkel is megosztunk személyes adatokat, akik a GDPR 4. cikk 7. pontja értelmében minősülnek olyan adatkezelőnek, akiknek termékek szállítása, kifizetések fogadása, Grill Academy események végrehajtására és a szervizek elvégzésére céljából kell továbbítanunk személyes információkat. Az adatok fogadóira vonatkozóan az alábbi táblázatban és a külön ismertetett folyamatok alatt találhat további információkat.

c) A jelen weboldal üzemeltetése érdekében adatokat fogadó felek áttekintése

A jelen weboldal üzemeltetése érdekében szükséges, hogy a következő felek hozzáférjenek a személyes adatokhoz.  

Adatfeldolgozó

Cél/folyamat

Demandware/Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, USA

Felhőalapú adatbázis ügyféladatok, ügyfélkezelő rendszerek számára

Analytics

Mize Inc.

12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, USA

Termékregisztrációs adatbázis

Yotpo Inc. 33 West 19th Street New York, NY 10011, USA

Termékértékelések

Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Svédország

Közösségi média tartalomintegráció

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Analytics

Ads

DoubleClick

Tag Manager

Google Marketing Platform (Display és Video 360)

Remarketing

Maps

reCaptcha

YouTube videók

PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim, Németország

Rendelési és pénzügyi teljesítés

E-kereskedelmi elszámolás

Emarsys Interactive Services GmbH

Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Németország

Adatbázis hírlevéladatok számára

Hírlevélküldés

Zendesk Inc.

1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA

Jegyrendszer ügyfél- és partnerkérdések számára

Vimeo 555 West 18th Street

New York, New York 10011, USA

Videók beágyazására szolgáló beépülő modul

Imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA

Képtárolás

A reszponzív megjelenés céljából

Dynamic Yield Ltd.

8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Izrael

Weboldal-felhasználási elemzés

A/B tesztek

bookingkit GmbH

Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Németország

Jelentkezés a Grill Academy tanfolyamaira

Amazon Web Services (AWS) 410 Terry Avenue North

Seattle WA 98109

Egyesült Államok

Felhőalapú szolgáltatások

Microsoft (Dynamics 365 Navision) One Microsoft Way

Redmond, WA 98052-6399

USA

Pénzügyi rendszer

Pénzügyi jelentések

Vállalatirányítás

Facebook Inc.

1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA

Facebook Pixel

imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA

Képoptimalizálás

Hotjar Ltd.

Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Málta

Viselkedéselemzés (hőtérképek stb.)

Felmérések

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írország

Online marketing/célcsoport-meghatározás

Ingenico e-Commerce Solutions GmbH, Ginnheimer Str. 4, 65760 Eschborn

„Card-not-present” (bankkártya fizikai jelenlétét nem igénylő) szolgáltató

C. A partnerek által nyújtott statisztikák, hirdetések, nyomon követés, célcsoport-meghatározás, beépülő modulok – Cookie-k használata

Bizonyos esetekben cégünk vagy partnereink cookie-kat (sütik) alkalmaznak, vagy úgy dolgozzák fel az Ön adatai, melyhez az hozzájárulása szükséges. A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön készülékén tárolhatók, amikor Ön ellátogat weboldalunkra. A nyomon követés számos olyan technológiával lehetséges, mint a képpont technológia vagy a naplófájl-elemzés. A hozzájárulás az úgynevezett cookie-szalagra történő aktív kattintással adható meg. Cookie-szabályzatunk ismerteti, hogyan kapcsolhat ki olyan egyes funkciókat, amelyekhez hozzájárult. Itt információkat találhat arra vonatkozóan, hogy mikor járnak le a cookie-k, hogyan törölheti azokat, illetve hogyan vonhatja vissza hozzájárulását.

Amennyiben nincs másként feltüntetve, akkor az ebben a szakaszban ismertetett adatfeldolgozás a GDPR 6 (1) (a) pontja és 7. cikke értelmében történik. Cookie-szabályzatunkban tudhat meg többet arról, hogyan vonhatja vissza hozzájárulását. A cookie-szabályzatunkra mutató hivatkozás weboldalunk láblécében található.

Annak meghatározása érdekében, hogy weboldalunk mely tartalma legérdekesebb az Ön számára, folyamatosan mérjük a látogatók számát és a legnézettebb tartalmakat. Weboldalunkon – illetve hirdető partnereink weboldalain is – olyan reklámokat szeretnénk megjeleníteni Önnek, amelyek valóban érdeklik. Ezért úgynevezett célcsoport-meghatározást alkalmazunk weboldalunkon az Ön érdeklődésére szabott reklámok érdekében. Az e célból ideiglenesen tárolt cookie-k lehetővé teszik a célcsoport-meghatározást végző partnereink számára a weboldalunkra álnéven érkező látogatók felismerését annak érdekében, hogy csak az Önt érdeklő termékeket jelenítsünk meg.

A gyűjtött adatokat statisztikai és reklámozási célokra használjuk a következők érdekében:

 • weboldalaink látogatói számának rögzítése,
 • weboldalaink látogatóinak látogatási időinek rögzítése,
 • A különböző weboldalak és termékoldalak meglátogatási sorrendjének rögzítése a weboldalunk optimalizálása céljából,
 • célzott reklámok küldése, partnereinkkel együttműködve hirdetési hálózatokon keresztül is,
 • a közöttünk és hirdetési partnereink közötti reklámintézkedések sikerének és költségeinek mérése,
 • azoknak a reklámoknak a nyomon követése, amelyeket Ön már látott annak megelőzése érdekében, hogy még egyszer ugyanazt a reklámot lássa, valamint
 • annak felmérése, hogy weboldalunk milyen részei szorulnak optimalizálásra.

Ha nincs másként feltüntetve, akkor a következő szolgáltatásokat alkalmazzuk adatfeldolgozóként, és szerződésben kötelezzük őket arra, hogy csak megbízásunkból dolgozzanak fel adatokat.

1. Statisztikák, hirdetések, nyomon követés és célcsoport-meghatározás

a) Google szolgáltatások
1) Google Analytics

Ez a webhely a Google Analytics webes elemzői szolgáltatást használja, amelyet a Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) („Google”) nyújt. Az elemzői adatok weboldalunk és hirdetési intézkedéseink optimalizálására kerülnek felhasználásra. A Google megbízásunkból dolgozza fel a weboldal-felhasználási adatokat, és szerződésben kötelezett a feldolgozott adatok bizalmasságának biztosítására. A Google a következő adatkategóriákat dolgozza fel:

 • Megnyitott weboldalak
 • Az Ön viselkedése az oldalakon (például kattintások, görgetési szokások és eltöltött idő)
 • Az Ön hozzávetőleges elhelyezkedése (ország és város)
 • Az Ön IP-címe (rövidített formában, így nem lehetséges az egyértelmű hozzárendelés)
 • Műszaki információk, mint például a böngésző, internetszolgáltató, felhasznált eszköz és képernyőfelbontás
 • Az Ön látogatásának forrása (tehát melyik weboldalon vagy hirdetési médiumon keresztül jutott el hozzánk)

Kérjük, vegye figyelembe: ezen az oldalon a Google Analytics az „anonymizeIp” bővítményt alkalmazza az IP-címek anonimizált módon történő gyűjtésének biztosítása érdekében (ún. IP-maszkolás). Az IP-anonimizálás aktiválásával a weboldalunkon az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás más szerződő államaiban a Google az Ön IP-címét annak továbbítása előtt lerövidíti. A naplózott adatokat a Google a véletlenszerűen generált felhasználó-azonosítóval együtt tárolja, amely cookie formájában kerül mentésre az Ön készülékén, lehetővé téve az álnevesített felhasználói profilok értékelését. Ezeket a felhasználókra vonatkozó adatok 14 hónap után automatikusan törlődnek. Más adatok összesített formában kerülnek tárolásra korlátlan időtartamig. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP-címet nem egyesítik a Google által birtokolt más adatokkal.

2) Google remarketing címkék

Ez a webhely a Google remarketing címkéit használja, amelyet a Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Ezért a cookie-k a felhasználó számítógépén tárolódnak. Amennyiben Ön később Google oldalakat használ, akkor a szalagreklámok és szöveges hirdetések a korábbi felhasználói magatartás alapján kerülnek megjelenítésre. Az adatok gyűjtése emellett névtelenül történik, tehát nem lehetséges levonni semmilyen következtetést a felhasználó személyazonosságáról. Ez személyre szabott hirdetések megjelenítését teszi lehetővé számunkra más weboldalak megfelelő hirdetési helyein az Ön által weboldalunkon mutatott érdeklődése alapján.

3) Google DoubleClick

A DoubleClick by Google („DoubleClick”) a Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland szolgáltatása (anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). A DoubleClick cookie-kat használ a legrelevánsabb hirdetések megjelenítésére. A Google nyomon követi az Ön által látott illetve ténylegesen megtekintett hirdetéseket. A DoubleClick cookie-k használata lehetővé teszi a Google és hirdetési hálózata számára az Ön korábbi weboldalhasználata (vagy akár alkalmazások) alapján történő hirdetések létrehozását. A Google a cookie-k által generált információkat a Google egyik szerverére továbbítja elemzés és tárolás céljából. Ön letilthatja a cookie-k mentését böngészőszoftverének megfelelő beállításával.

A felhasználási feltételekre és adatvédelemre vonatkozóan itt találhat részletesebb információkat: https://www.google.com/analytic... vagy https://www.google.com/intl/de/...

4) Google Ads

A Google Ads szolgáltatást használjuk, amelyet a Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland szolgáltatása (anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) nyújt; a Google Ads részeként pedig konverziókövetést alkalmazunk. A Google Ads egy konverziókövetési cookie-t („konverziós cookie”) ment az Ön számítógépének merevlemezére, amikor Ön a Google által elhelyezett hirdetésre kattint. Amikor Ön weboldalunk bizonyos oldalaira látogat, akkor a Google és Weber képes felismerni, hogy Ön a hirdetésre kattintott, és erre a weboldalra irányítódott.

A konverziós cookie-k által rögzített információk a Google Ads olyan ügyfelei számára generál statisztikát, akik használják a konverziókövetést. Ezek a statisztikák a konverziókövetési címkével ellátott oldalakon a Google hirdetésre kattintó és a weboldalt megtekintő felhasználók számát mutatják meg.

5)Google Display & Video 360

Weboldalunkon az Ön érdeklődésére szabott hirdetések megjelenítésére a Google „Display & Video 360” eszközét (korábban DoubleClick Bid Manager) használjuk, amelyet a Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) biztosít. E célból a weboldalra látogató felhasználó böngészője úgynevezett „cookie-kat” (szövegfájlok) tárol, amelyek lehetővé teszik az Ön eszközének felismerését a Google hirdetési hálózatán belül. Ezen a módon a hirdetéseket az Ön böngészési szokásai alapján juttathatjuk el Önnek. A szolgáltatás emellett a közölt hirdetések értékelését és a jövőbeli hirdetési intézkedések optimalizálását is szolgálja. Az adatok gyűjtése és elemzése kizárólag álnevesített alapon történik, így alapvetően nem lehetséges a következtetés az Ön személyazonosságára. A Google adatvédelmi szabályzatára és felhasználási feltételeire vonatkozóan itt találhat további információkat: https://policies.google.com/pr...

b) Salesforce Commerce Cloud (Analytics)

A salesforce commerce cloud eszközt alkalmazzuk (Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94105, USA). Cookie-k, mérőkódok vagy hasonló technológiák kerülnek alkalmazásra. Az adatgyűjtés egy cookie-azonosítón keresztül történik, amely álnévként kerül tárolásra. Ehhez az álnévhez információkat rendelnek hozzá a weboldalainkon, szolgáltatásaink és alkalmazásaink felhasználása során gyűjtött felhasználói tevékenységekről. A felhasználó személyes azonosítása kizárt az adatrögzítések összegzése által. A működés biztosítása érdekében az IP-címek rövid ideig tárolódnak, és rövidítésre kerülnek minden feldolgozás előtt. A teljes IP-címek nem kerülnek tárolásra vagy feldolgozásra.

A salesforce szolgáltatásra vonatkozó további információkért kérjük, látogasson el a következő oldalra: https://www.salesforce.com/de/...

c) Dynamic Yield

A Dynamic Yield Ltd. (8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Izrael) Dynamic Yield nevű webelemző szolgáltatását alkalmazzuk. A Dynamic Yield segít megértenünk, hogyan használják weboldalunkat a folyamatos fejlesztése érdekében. Az eszközt úgy tervezték, hogy szükség szerint olyan dinamikus elemeket jelenítsen meg, mint hírlevél felbukkanó menük, termékcsúszkák és értesítések. A/B tesztek alkalmazását is lehetővé teszi weboldalunkon. A korábban Ön által megtekintett oldaltartalmak alapján egyenértékű vagy hasonló termékeket és az Ön számára releváns más tartalmakat ajánlhatunk. E célból a Dynamic Yield úgynevezett cookie-kat használ, amelyek csak álnevesített információkat tárolnak. Az Ön személyére vonatkozóan nem lehet következtetni. További információkat itt találhat: https://www.dynamicyield.com/g....

d) Facebook Pixel

A Facebook-képpont (Facebook Pixel) a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország) szolgáltatása. A szolgáltatás célcsoportok meghatározását teszi lehetővé számunkra a Facebook-hirdetések (ún. „Facebook Ads”) számára az Ön weboldal-megtekintései és böngészési szokásai alapján. Ezt a képpontot online marketing intézkedéseink hatékonyságának mérésére is használjuk. Segítségével nyomon követhetjük a felhasználók tevékenységeit, miután megtekintettek egy Facebook-hirdetést és/vagy rákattintottak arra, és utána rendelést adtak le. Amikor ellátogat egy weboldalra, a képpontot közvetlenül a Facebook helyezi el ott, és egy cookie-t helyezhet el az Ön készülékén. Ha Ön később bejelentkezik Facebook fiókjába vagy már be van jelentkezve, akkor a weboldal Ön általi megtekintését rögzítik az Ön profiljába. A gyűjtött felhasználói adatok számunkra névtelenek, és így nem teszik lehetővé számunkra, hogy bármilyen következtetést vonjunk le az Ön személyazonosságáról. Ezeket az adatokat ugyanakkor a Facebook tárolja és dolgozza fel, tehát lehetséges következtetéseket levonni az adott felhasználói profilra vonatkozóan. A Facebook által végzett adatfeldolgozás a Facebook adatfelhasználási irányelvei alapján történik. E célból közös adatkezelői megállapodást kötöttünk a Facebookkal. A Facebook adatfeldolgozási gyakorlatával kapcsolatos bővebb információkért kérjük, látogasson el a következő oldalra: https://www.facebook.com/about...

e) Refined Ads

Weboldalunk értékelése és optimalizálása, valamint az Ön számára relevánsabb hirdetések létrehozása érdekében a Refined Labs GmbH (Residenzstr. 7, 80333 München) által nyújtott „Refined Ads” nevű nyomonkövetési eszközt is használjuk. A felhasználási adatokat cookie-k gyűjtik, és névtelen felhasználói profilokban kerülnek összegzésre. Az adatok nincsenek hozzárendelve a felhasználó valós adataihoz.

További adatvédelmi információkat itt találhat: https://www.refinedlabs.com/da...

f) Hotjar

Weboldalunk a Hotjar Ltd. (Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Málta) által nyújtott „Hotjar” elemző szoftvert is használja.

A Hotjar a weboldal felhasználásának mérését és elemzését teszi lehetővé (kattintások, egérmozgások, görgetési mélység stb.). A gyűjtött adatokat a Hotjar írországi szerverére továbbítják és ott tárolják. A Hotjar megbízásunkból a következő adatokat gyűjti:

 • IP-cím – az Ön IP-címének tárolása előtt az utolsó oktettjének nullára állításával anonimizálják azt a személyes azonosítás megelőzése érdekében. Az IP-cím első három oktettje csak a felhasználó országát/földrajzi régióját fedik fel;
 • Az Ön e-mail-címe, az Ön vezeték- és utónevével együtt, amennyiben Ön megadta azt számunkra weboldalunkon keresztül;
 • Az Ön eszközének képernyőmérete;
 • Készüléktípus és böngészőinformációk;
 • A weboldalunk megjelenítésére használt előnyben részesített nyelv;
 • Hivatkozó tartomány;
 • Meglátogatott weboldalak;
 • A weboldal meglátogatásának dátuma és időpontja.

A Hotjar a weboldalunk Ön általi felhasználásának elemzésére, a felhasználásra vonatkozó jelentések létrehozására és internetes elemzői szolgáltatások nyújtására használja fel ezeket az információkat.

További információkat itt találhat: https://www.hotjar.com/privacy....

g) LinkedIn Insights Tag

A LinkedIn Corporation által nyújtott LinkedIn Insights Tag szolgáltatást használjuk a weboldalunk Ön általi felhasználásának elemzésére, az érdeklődésen és viselkedésen alapuló marketing nyújtása céljából. Ez konverziómérést is tartalmaz a marketingtevékenységeink hatékonyságának növelése érdekében. Ez a LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Írország) szolgáltatása: https://www.linkedin.com. További információkat itt találhat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Az Insight címke az Ön következő információit továbbítja a LinkedIn számára: URL; hivatkozó URL, IP-cím, készülék- és böngészőadatok (felhasználói ügynök) és egy időbélyeg. Kivételes esetben a profiladatok a fenti adatkategóriákkal együtt dolgozhatók fel. Erre akkor kerül sor, ha Ön LinkedIn-felhasználó. Erre vonatkozóan fel szeretnénk hívni figyelmét a LinkedIn-profiljának beállítási lehetőségeire.

A LinkedIn összesített formában nyújt elemzést weboldalunk felhasználásáról, lehetővé téve számunkra weboldalunk és a tartalmak fejlesztését felhasználóink számára. Az adatokat emellett célzott hirdetési intézkedésekre használják a LinkedIn felületén.

Közös adatkezelők vagyunk a LinkedIn Corp. vállalattal az adatok gyűjtése és LinkedIn számára továbbításához; azonban a személyes adatok továbbítását követő adatfeldolgozás a LinkedIn kizárólagos felelőssége.

Az Insight címke csak akkor fog adatokat gyűjteni és továbbítani, ha Ön kifejezetten hozzájárul ehhez a weboldalunk megnyitásakor felugró cookie-tájékoztatón.

A LinkedIn titkosítja az Ön adatait, lerövidíti IP-címet, és eltávolítja a közvetlen azonosítókat hét napon belül az adatok álnevesítése érdekében. Ezt követően az álnevesített adatok 90 napon belül törlésre kerülnek.

Az eljárás jogalapját az Ön hozzájárulása képezi a GDPR 6 (1) (a) pontja és 7. cikke értelmében. További információkat itt találhat: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

2. Közösségi média beépülő modulok

Eltérő rendelkezés hiányában az Ön adatait jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel a GDPR 6 (1) (f) pontja értelmében a tartalmak fejlesztése és a felhasználás kényelmesebbé tétele érdekében. Az ismertetett célok egybeesnek jogos érdekeinkkel.

a_Flowbox

Weboldalunkon az Instagram és Facebook funkcióinak és tartalmainak beágyazási lehetőségét használjuk. Erre a Flowboxot alkalmazzuk. A Flowbox segítségével például Facebook bejegyzéseket vagy Instagram képeket jeleníthetünk meg weboldalunk részeként. E célból cookie-kat is használunk.

Az Instagram és a Facebook a Facebook Ireland Ltd. (Írország) és a Facebook Inc. (USA) szolgáltatása. Amennyiben Ön az Instagram, a Facebook vagy más Facebook-szolgáltatások regisztrált felhasználója, akkor a Facebook az Ön profiljához rendelheti online kínálatunk felhasználását. Az adatfeldolgozás típusára, mértékére és céljára vonatkozó további részleteket az Instagram és a Facebook adatvédelmi szabályzata tartalmaz a https://help.instagram.com/519... és https://www.facebook.com/priva... címen.

A Flowbox a Flowbox AB (Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Svédország) svéd vállalat szolgáltatása. Az adatfeldolgozás típusára, mértékére és céljára vonatkozó információkat a Flowbox adatvédelmi szabályzata tartalmazza: https://getflowbox.com/privacy....

b) YouTube videók

Weboldalunkon YouTube videókat ágyazunk be. Ez a szolgáltatást a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). A YouTube videók tárolása a https://www.youtube.com weboldalon történik, és közvetlenül lejátszhatók weboldalunkról. A haladó adatvédelmi beállítási opció lehetővé teszi a videók beágyazását. A videók Ön általi lejátszása során YouTube és DoubleClick cookie-k tárolódnak számítógépére és adatok továbbíthatódnak a Google számára.

A YouTube/Google által tárolt videók lejátszásakor legalább a következő adatok továbbítódnak a Google számára a YouTube és a DoubleClick hálózat üzemeltetőjeként: IP-cím és cookie, a meglátogatott weboldal specifikus címe, a betöltés rendszerdátuma és időpontja, az Ön böngészőazonosítója. Ez az információ attól függetlenül továbbításra kerül, hogy Ön rendelkezik-e olyan Google-fiókkal, amelybe be van jelentkezve. Miután Ön bejelentkezett, a Google közvetlenül az Ön fiókjához rendelheti ezeket az információkat. Amennyiben nem szeretné, hogy hozzárendeljék a profiljához, akkor ki kell jelentkeznie, mielőtt megnyomná a videó lejátszás gombját.

A Google felhasználói profilként tárolja ezeket az adatokat, és hirdetési célokra, piackutatásra és/vagy weboldalaik személyre szabására használhatja azokat. Az ilyen elemzés (a nem regisztrált felhasználók számára is) különösen a személyre szabott hirdetések nyújtása, valamint a weboldalunk Ön általi használatára vonatkozóan más felhasználók értesítése céljából kerül végrehajtásra. Önnek jogában áll kifogásolni az ilyen felhasználói profilok létrehozását, és e jogának gyakorlásához a Google vállalattal, a YouTube üzemeltetőjével kell felvennie a kapcsolatot.

A Google által végzett adatgyűjtés és adatfeldolgozás céljára és mértékére vonatkozó további információkért kérjük, olvassa el az adatvédelmi szabályzatot. Az Ön adatvédelmére vonatkozó jogokkal és beállítási opciókkal kapcsolatos további információkét kérjük, látogasson el a következő oldalra: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

c) Vimeo.com videók

A Vimeo Inc. (Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA) által üzemeltetett „Vimeo” felületről ágyazunk be videókat. Amikor Ön egy olyan oldalt tekint meg weboldalunkon, ahol Vimeo beágyazott videó található, akkor kapcsolat jön létre a Vimeo szerverekkel, az Ön böngészője pedig egy beépülő modult aktivál. A Vimeo szerver arra vonatkozóan kap információkat, hogy Ön melyik oldalainkra látogatott el. Amennyiben Ön be van jelentkezve Vimeo-fiókjába, akkor a Vimeo az információkat az Ön felhasználói fiókjához fogja társítani. Amikor Ön aktivál egy beépülő modult weboldalunkon, például rákattint a videó indítógombjára vagy megjegyzést ad hozzá, akkor ezek az információk továbbítódnak a Video számára. Az adatvédelmi irányelveket a https://vimeo.com/privacy címen találhatja.

3. Egyéb rendelkezések

Eltérő rendelkezés hiányában az Ön adatait jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel a GDPR 6 (1) (f) pontja értelmében weboldalunk fejlesztése, valamint a felhasználás biztonságosabbá és kényelmesebbé tétele érdekében. Az ismertetett célok egybeesnek jogos érdekeinkkel.

a) Google Maps

Weboldalunkon a Google Maps szolgáltatását használjuk. A szolgáltatás nyújtója a Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). A szolgáltatás interaktív térképek megtekintését teszi lehetővé közvetlenül weboldalunkon.

Különösen a következő adatok kerülnek továbbításra a Google számára: Az Ön helyzete, készülékinformációk, IP-címe és cookie-adatai. A beépülő modul általi adatgyűjtés és feldolgozás céljára és mértékére vonatkozó további információkért kérjük, tekintse át a szolgáltató adatvédelmi szabályzatát. Az ezzel kapcsolatos jogaira és az adatvédelmi beállítási opciókra vonatkozóan itt találhat további információkat: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

b) Imgix

A képek valós időben történő optimalizálására az imgix szolgáltatást használjuk. Az Ön IP-címe továbbításra kerül az imgix (imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA) számára a kép megfelelő méretben történő letöltésre céljából.

c) Google reCAPTCHA

Ez a weboldal bizonyos esetekben a Google reCAPTCHA szolgáltatását alkalmazza annak megakadályozása érdekében, hogy automatikus programok/robotok használják a szövegmezőket. Ez növeli weboldalunk biztonságát, és megakadályozza a levélszemetet. Ez ugyancsak jogos érdekünkben áll, és teljesíti a GDPR 6 (1) (c) pont szerinti jogi kötelezettségünket.

A gyűjtött adatok hardveres és szoftveres információk, például eszköz- és alkalmazásadatok, valamint biztonsági ellenőrzések eredményei. Az adatok a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) számára továbbítódnak. Az adatok nem kerülnek felhasználásra személyre szabott hirdetések számára.

További információk a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/pr.... További dokumentációkat a https://developers.google.com/... és a https://www.google.com/recaptc... címen találhat.

D. Adatbiztonság

Műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket is teszünk a gyűjtött személyes adatok védelme érdekében, különös tekintettel a véletlen vagy szándékos manipuláció, elvesztés, megsemmisítés vagy a jogosulatlan személyek általi támadások megakadályozására. Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan fejlesztjük a technológiai fejlesztéseknek megfelelően. A Weber Csoporton belül a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH és a Weber-Stephen Products LLC felel a jelen weboldal adatbiztonságának műszaki és szervezeti intézkedéseiért.