androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Slik røker du på grillen

Røyking handler om å gi råvarene dine en ny og smakfull tvist. Det krever ingen spesielle ferdigheter eller utstyr for å røke på grillen – alt du trenger er å følge disse få trinnene.

 1. Velg råvaren du vil røke (alle typer kjøtt/ fisk/ fjærfe, samt noen oster og grønnsaker kan røkes).
 2. Velg oppskriften du vil følge.
 3. Velg røketre. Prøv deg frem og tilpass styrken på røketreet i forhold til råvaren.
 4. Velg grillen du vil røke på.
 5. Klargjør grillen for røking. Skal maten tilberedes i kort tid ved høy temperatur eller over lang tid ved lav temperatur (low and slow)?
 6. Plasser maten på risten – ved direkte eller indirekte varme – og tilbered den.

Slik klargjør du grillen for røking – og røker maten

 1. Løft de to øverste delene av smokeren fra bunnen. Legg kullristen nederst i bunnen og plasser kullringen over risten. Fyll en grillstarter med utente briketter og hell dem i ringen uten å tenne dem. Fordel røkechunks jevnt utover brikkene.
 2. Hell deretter briketter i grillstarteren for opptenning. Bruk 1/3 grillstarter fyllt med briketter til en smoker på 57 cm (ca. 20 briketter), 1/4 grillstarter (ca. 15-20 briketter) til en smoker på 47 cm og nesten en 1/4 grillstarter (ca.12-15 briketter) til smokeren med en diameter på 37 cm. Tenn brikettene.
 3. Når flammene når over de øverste brikettene i grillstarteren, heller du dem forsiktig utover de utente brikettene i kullringen. De opptente brikettene må plasseres i midten av kullringen – slik vil de antenne de utente brikettene en etter en.
 4. Plasser smokerens midtstykke over bunnen og fyll vannkaret med omtrent tre fjerdedeler vann, før det blir for varmt. Lukk lokket. Sett så de to grillristene på plass i midtstykket, åpne luftventilene. Plasser maten på risten (fyll den nederste risten først).
 5. Sett lokket på smokeren og sjekk temperaturen kontinuerlig i 10-15 minutter, for å sikre at den er som den skal være ifølge oppskriften. Smokerens temperatur synker ofte når maten settes på. Hvis temperaturen blir for lav, kan du tilsette flere antente briketter. Hvis temperaturen er for høy, kan du fylle mer kaldt vann i vannkaret, fjerne briketter eller lukke ventilen halvveis, men lukk det aldri helt.
 6. Tilbered maten ifølge oppskriften. Maten er klar når råvaren har riktig kjernetemperatur.

Kulegrill (kortvarig røking)

 1. Hell ønsket mengde briketter i grillstarteren. Merk! De fleste røkeoppskrifter krever lav eller middels varme, så du bør kun fylle grillstarteren med den mengden av briketter som gir den ønskede temperaturen i grillen. En tredjedel eller halv grillstarter kan være nok.
 2. Plasser 2-3 opptenningsblokker på kullristen og tenn dem. Sett grillstarteren på kuleristen over opptenningsblokkene. Brikettene er klare når flammene når over de øverste brikettene.
 3. Hell brikettene forsiktig ut på kullristen i henhold til ønsket grillmetode – direkte eller indirekte varme. Legg røkeflis på de opptente brikettene, direkte på risten eller røkeboksen som plasseres på risten. Legg lokket på grillen, og åpne både topp- og bunnventiler. Grillen er klar når hvit røyk begynner å sive ut av toppventilen.
 4. Plasser maten på risten og legg på lokket raskt. Åpne toppventilen halvveis og plasser lokket slik at ventilen sitter på motsatt side av den delen av risten hvor du har plassert røketreet. Deretter trekkes røyken over maten og ut av ventilen. Bunnventilen skal alltid være helt åpen når du griller og røyker.
 5. Tilbered maten ifølge oppskriften. Maten er klar når kjernetemperaturen er som ønsket.

Tips! Hvis du ønsker å regulere varmen i kulegrillen, kan du fjerne eller tilføye briketter. Du kan også senke temperaturen ved å plassere en aluminiumsform med vann på risten.

Kulegrill: Slangemetoden (low & slow)

 1. Legg to rekker med briketter i en halvbue langs kanten av grillen på kuleristen. Jo lengre slangen er, jo lengre kan den brenne. Legg brikettene tett sammen, slik at de berører hverandre. Legg deretter to nye rekker over de første, og plasser til sist chunksene i en rekke over brikettene, i den enden hvor du har tenkt å plassere de opptente brikettene.
 2. Legg 10-12 briketter i grillstarteren og tenn dem (se beskrivelse ovenfor). Sett en aluminiumsform på kullristen ved siden av slangen og fyll den ¾ opp med vann. Når brikettene er klare, bruker du en tang til å legge dem forsiktig over i ”starten” av slangen (der chunksene også ligger) – helt tett opp mot de utente brikettene/chunksene. Tøm grillens bunn for aske, og åpne ventilen.
 3. Sett grillristen på plass, lukk lokket og juster toppventilen slik at det er halvåpent. Varm grillen opp til temperaturen er ca 120-150 grader.
 4. Plasser kjøttet på den delen av grillristen hvor det er indirekte varme – altså ikke direkte over brikettene. Legg lokket raskt på. Åpne toppventilen halvt og plasser lokket slik at ventilen sitter på motsatt side av den delen av risten hvor du har plassert røketreet. Deretter trekkes røyken over maten og ut av ventilen.
 5. Tilbered maten ifølge oppskriften. Maten er klar når kjernetemperaturen er som ønsket.

Gassgrill / Weber Q (kortvarig røking eller low & slow)

 1. Åpne grillens lokk, slå på gassen og vent et øyeblikk til gassen har nådd gjennom slangen.
 2. Slå på brennerne og juster varmen på grillens kontrollknapper. De fleste røkeoppskrifter krever lav eller middels indirekte varme, så klargjør grillen for dette. Hvis du vil røke maten din low & slow, skal temperaturen stilles inn til ca. 110 grader (tenn eventuelt kun den brenneren som er direkte under røketreet).
 3. Legg røkeflis i gassgrillens innebygde røkeboks eller i en separat røkeboks, som plasseres ovenpå grillens Flavorizer Bars. Alternativt plasserer du røkeboksen eller flisen direkte på risten. Røkeflisen må alltid plasseres direkte over en antent brenner, slik at flisen antennes. Lukk lokket og vent til hvit røyk begynner å sive ut av grillen.
 4. Grillen er klar til røking når hvit røyk begynner å sive ut av grillen. Ved low & slow-røking skal du kontinuerlig legge mer røkeflis på risten eller fylle opp røkeboksen.
 5. Legg maten midt på grillristen over den utente brenneren (ved indirekte varme). Lukk lokket så fort som mulig, og tilbered maten ifølge oppskriften. Maten er klar når riktig kjernetemperatur er nådd.

Summit Charcoal Grill (low & slow)

 1. Klargjør grillen til røyking ved å flytte kullristen til bunnen av grillen. Bruk brikettmåleren og hell tre porsjoner av utente briketter ned på kullristen. Slå på gassen ved å dreie på kontrollknappen.
 2. Brikettene antennes på 7-10 minutter. Slå av gassen når flammene er synlige over de øverste brikettene.
 3. Legg 4-5 røkechunks langs kanten av kullristen – på utkanten av brikettene. Plasser varmefordelingsplaten i grillen. Plasser en aluminiumsform midt på platen og sett grillristen på. Lukk lokket.
 4. Sett bunnventilen i "røkeposisjon" når grilltemperaturen treffer røksonen, ca. 110 grader.
 5. Legg maten på risten og juster toppventilen, slik at det er halvåpent. Lukk lokket så fort som mulig, og tilbered maten ifølge oppskriften. Maten er klar når den har riktig kjernetemperatur.

Pulse (kortvarig røking)

 1. Koble grillen til strøm.
 2. Vri kontrollknappen(e) til den høyeste posisjonen. La grillen forvarme til 260 ° C med lokket lukket.
 3. Skyll grillristene rene og legg røkeflis på risten eller bruk en røkeboks. Lukk lokket.
 4. Bruk kontrollknappene til å skru ned til middels varme.
 5. Når røyken begynner å ulme, legg maten midt på grillristen. Koble til iGrill-termometeret.
 6. Lukk lokket.
 7. Røk maten i antall minutter som oppskriften foreskriver eller til kjernetemperaturen er nådd.