ANSVARSFRASKRIVELSE

Weber-Stephen Nordic

Pontoppidans gate 7

0462 Oslo, Norge

Kontakt:

Telefon: 21 97 99 97

Mail: service-no@weber.com

Daglig leder: Carsten Ravn

Registrert i Norge med organisasjonsnummer: 982 274 788

VAT No: 982274788

"Weber-Stephen Products (U.K.) Limited representerer Weber-Stephen Deutschland GmbH ved inngåelse av kontrakter med Weber-kunder i Østerrike i samsvar med sine generelle vilkår og betingelser. Sistnevnte er den kontraktsmessige partneren til Weber-kundene:


Weber-Stephen Deutschland GmbH

Adresse: Rheinstrasse 194

55218 Ingelheim

TYSKLAND


VAT ID: DE813176173


Begge selskapene er en del av

© Weber-Stephen Products LLC

200 E. Daniels Road

Palatine, Illinois

60067-6266 USA

Sist oppdatert 02.05.2018


Denne nettsiden eies av Weber-Stephen Nordic. Ved å besøke denne nettsiden aksepterer du denne ansvarsfraskrivelsen.


Weber etterstreber at nettsiden til enhver tid skal inneholde korrekt og nøyaktig informasjon om våre produkter mv. Weber frasier seg likevel ethvert ansvar overfor brukere eller andre tredjeparter for tap eller skade som er forårsaket av feil ved nettsiden. Dette gjelder også dersom slike feil skyldes uaktsomhet, ulykker eller andre lignende årsaker.


Weber innehar de immaterielle rettighetene relatert til denne nettsiden. Immaterielle rettigheter omfatter, men er ikke begrenset til, retten til varemerker, kjennetegn, patenter, design, opphavsrettigheter, programvare, algoritmer, tekst og annet skriftlig materiale, databaser, prosesser, konsepter, systemer, modeller, tegninger, kundelister, opplysninger, forretningshemmeligheter, knowhow, goodwill og tilsvarende materiale/kunnskap, uavhengig av om slike rettigheter er registrert eller beskyttet ved lov.


Du kan laste ned materiale som vises på nettsiden dersom dette gjøres i forbindelse med ikke-kommersielle, personlige formål. Det forutsettes imidlertid at du ivaretar opphavsrettigheter og proprietære rettigheter som relaterer seg til materialet. Du må under enhver omstendighet ikke distribuere, modifisere, overføre, gjenbruke, rapportere eller bruke innholdet på nettsiden til offentlig eller kommersielt formål uten Webers skriftlige tillatelse, herunder særlig innhold som tekst, lyd, bilder og video.


Det bemerkes at bilder og spesifikasjoner som fremgår på denne nettsiden ikke alltid vil representere de faktiske Weber-produktene som selges i ditt område. Ta derfor kontakt med en autorisert Weber-forhandler i ditt område for ytterligere detaljer.


Weber kan når som helst revidere denne ansvarsfraskrivelsen ved å oppdatere dette innlegget. Du er bundet av den til enhver tid gjeldende ansvarsfraskrivelsen, og bør derfor regelmessig besøke denne siden for å gjøre deg kjent med den nåværende ansvarsfraskrivelsen som du er bundet av.