GENERELLE BETINGELSER


Del 1

Generelle betingelser Weber-Stephen Deutschland GmbH Disse generelle betingelsene ("Betingelsene") gjelder for alle Weber-Stephen Deutschland GmbHs leveranser via www.weber.com til forbrukere og til leverandører (heretter felles benevnt "Kundene"). Ingen avvikende betingelser skal gjelde for Kundene, med mindre Weber skriftlig godkjenner at de er gyldige.

1. Definisjoner/kontraktsparter

(1) Forbruker betyr enhver fysisk person som inngår en avtale for et formål som hovedsakelig ligger utenfor dens bransje, forretning eller yrke.

(2) En næringsdrivende betyr en fysisk eller juridisk person eller et partnerskap med en juridisk person som, ved inngåelse av en avtale, utøver sin virksomhet innen en bransje, forretning eller yrke.

(3) Salgskontrakter inngås med: Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstrasse 194, 55218 Ingelheim (am Rhein), firmaregister: Mainz Local Court HRB 23407, Tyskland.

Ved spørsmål eller klager, vennligst kontakt Kundeservice, mandag til fredag fra 09:00 til 17:00 på telefon +47 21 99 97 99 eller på epost service-no@weber.com.

2. Tilbud / bestillingsprosessen / priser / inngåelse av kontrakt

(1) Weber aksepterer bestillinger via internett.

(2) For informasjon om produktene som tilbys av Weber, bes Kundene å studere de enkelte produktbeskrivelsene.

(3) Prisene på produktsidene inkluderer lovfestet MVA og andre avgifter, pluss eventuelle fraktkostnader.

(4) Ved inngåelse av kontrakter som del av elektronisk handel: Når du har funnet ønsket produkt, kan du – uten å pådra deg en juridisk forpliktelse – legge det i handlevognen ved å klikke på "Kjøp nå". Du kan når som helst – uten å pådra deg en juridisk forpliktelse – se på innholdet i handlevognen ved å klikke på handlevognikonet. Du kan fjerne produktene fra handlevognen din når som helst ved å klikke på "X". For å kjøpe produktene i handlevognen, klikk på handlevognen, og så, når du er i handlevognen, på "Gå til kassen". Vennligst legg inn opplysningene dine. Registrering er ikke nødvendig. Etter at du har lagt inn opplysningene dine går du inn på bestillingssiden ved å klikke "Fortsett"; der kan du velge ønsket betalingsmåte og sjekke opplysningene dine på nytt. Ved å klikke "Kjøp nå" bekrefter du at du har lest Betingelsene, erklæringen om retten til å avbestille og personvernerklæringen, og at du aksepterer dem. Ved å velge betalingsform og sende bestillingen aksepteres Webers tilbud, og bindende avtale vil være inngått. En part er likevel ikke burdet av avtalen dersom det har forekommet skrive-, taste- eller lignende feil i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde innsett at det forelå en slik feil. Umiddelbart etter mottak av bestillingen, vil du motta en epost fra oss som bekrefter at vi har mottatt bestillingen din (ordrebekreftelse). 

(5) Weber skal etter at avtalen er inngått gi kjøper en bekreftelse på den inngåtte avtalen via e-post. Dette utgjør salgskontrakten for varene du har bestilt.

3. Forsendelse / levering

(1) Leveranser vil kun bli foretatt innenfor Norge ved pakkelevering, eller via transportør når det bestilte produktet veier over 31,5 kg. I forbindelse med levering av en transportør, vil Weber be deg oppgi et telefonnummer som transportøren Weber engasjerer kan nå deg på for å organisere leveringen.

(2) Dersom bestillingen er forhåndsbetalt, begynner leveringstiden å løpe dagen etter utstedelsen av betalingsinstruksen til overførende bank. Når det gjelder alle andre betalingsmåter, begynner leveringstiden å løpe den dagen kontrakten inngås, og den er én til tre dager. Dersom den siste dagen av leveringstiden faller på en søndag eller en offentlig helligdag på leveringsstedet, utløper leveringstiden neste virkedag.

(3) Når det gjelder varer som leveres av en transportør, vil leveringstiden for forhåndsbetalinger begynne å løpe dagen etter utstedelsen av betalingsinstruksen til overførende bank; når det gjelder alle andre betalingsmåter, begynner leveringstiden å løpe dagen etter kontraktsinngåelsen, og den er to til fire dager. Dersom den siste dagen av leveringstiden faller på en søndag eller offentlig helligdag på leveringsstedet, utløper leveringstiden neste virkedag.

(4) Dersom du bestiller flere produkter med ulike leveringstider på samme bestilling, sender vi varene i én leveranse dersom ikke annet avtales. I et slikt tilfelle, vil leveringstiden for bestillingen være den som gjelder for produktet på bestillingen med lengst leveringstid. Ingen ekstra fraktkostnader vil bli belastet Kunden.

(5) Dersom ikke alle de bestilte varene er på lager, har Weber rett til å foreta dellevering for egen regning, forutsatt at Kunden ikke er urimelig påvirket av delleveringen. Når dette gjøres, gjelder de oppgitte leveringstidene i punkt (2) og (3).

(6) Dersom leveransen av varene mislykkes ved tre forsøk og dette skyldes forhold på kjøpers side, har vi rett til å trekke oss fra kontrakten. Eventuelle innbetalinger vil bli refundert av Weber uten unødig forsinkelse.

(7) Dersom det bestilte produktet ikke er tilgjengelig, fordi Weber uforskyldt ikke har mottatt en leveranse, kan Weber trekke seg fra kontrakten. I slike tilfeller vil Weber informere deg så raskt som mulig og foreslå levering av et lignende produkt, hvis relevant. Dersom et lignende produkt ikke er tilgjengelig eller hvis du ikke ønsker levering av et lignende produkt, vil Weber refundere eventuelle innbetalinger uten unødig forsinkelse.

4. Betalingsbetingelser / eiendomsforbehold

(1) Vi tilbyr følgende betalingsmåter: kredittkort, Klarna Kjøp nå - betal senere, Klarna Delbetaling og PayPal. Vi forbeholder oss imidlertid retten til ikke å tilby visse betalingsmåter og å inkludere betalingsmåter som ikke er nevnt ovenfor. For ytterligere informasjon, vennligst se vår nettside weber.com under Betalingsmåter.

(2) Dersom du er på etterskudd med betalingen, vil forsinkelsesrenten på kjøpesummen i etterskuddsperioden være 5 % over gjeldende styringsrente. For forbrukere vil forsinkelsesrenten være begrenset oppad til den gjeldende forsinkelsesrenten som følger av forsinkelsesrenteloven. Vi forbeholder oss retten til å bevise og kreve høyere misligholderstatning.

(3) Weber beholder eiendomsretten til de leverte varene inntil kjøpesummen i sin helhet er betalt.

5. Gavekort

(1) Du kan kjøpe gavekort på ulike beløp fra Webers nettbutikk. Disse gavekortene kan kun innløses i Norges Weber-nettbutikk på www.weber.com/NO/no. Etter at bestillingsprosessen er over, sendes gavekortene til den epost-adressen som er angitt på ordren sammen med en personlig gavekortkode.

(2) Gavekortene kan brukes til å kjøpe alle Weber-produkter, bortsett fra nye gavekort.

(3) Gavekortet er gyldig i tre år fra kjøpsdato, som begynner kalenderåret etter kjøpet. Tilgodebeløpet utløper når gyldighetstiden er over, og kan ikke bli refundert i form av en kreditnota.

(4) Dersom verdien av gavekortet overstiger fakturabeløpet, vil en restkreditt bli registrert, som vil være gyldig til slutten av gyldighetsperioden og som utløses ved å legge inn gavekortkoden på nytt ved et annet kjøp. Ingen kontantrefusjon av gavekortet gis. Restkreditten forrenter seg ikke.

(5) Dersom verdien av gavekortet ikke er tilstrekkelig til å dekke bestillingsbeløpet, kan det utestående beløpet betales ved å benytte en hvilken som helst betalingsmåte akseptert av Weber, eller ved å legge inn flere gavekortkoder i den samme bestillingsprosessen.

(6) Dersom de bestilte varene blir returnert, vil kjøpesummen bli refundert med et beløp tilsvarende det innløste kredittbeløpet på gavekortet. Eventuelle tilleggsbetalinger refunderes via den valgte betalingsmåten. Kunden er ansvarlig for å beholde gavekortet fra bestillingen samt gavekortkoden, for å kunne benytte seg av det refunderte beløpet.

(7) Gavekortet kan overføres og brukes av enhver person som er i besittelse av det. Gavekortet kan innløses i Webers online-butikk uten forhåndsidentifikasjon.

(8) Weber har intet ansvar for tap, tyveri, misbruk, eller stavefeil i den spesifiserte epost-adressen. Gavekortkodene kan ikke blokkeres.

(9) Forbrukere har angrerett på eventuelle kjøp av gavekort som nevnt i punkt 7.

6. Kontraktstekst

(1) Kontraktsteksten lagres av Weber. På Kundens personlige kundekonto, registrert på Webers nettbutikk kan Kundene finne igjen bestillingsdetaljene sine under "Min bestillingshistorikk". Kundene kan lese Betingelsene når som helst på denne siden og lagre dem på datamaskinen. Bestillingsdetaljene og Betingelsene sendes til Kundene på epost. Kontraktspråket er norsk.

(2) Kunder som ikke er registrert hos Weber vil ikke være i stand til å finne igjen den lagrede kontraktsteksten etter at kontrakten er inngått.

7. Angrerett

Forbrukere har 14 dagers angrerett.

Angrerettserklæring

Angrerett

Du har rett til å angre på kjøpet innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn.

Angrefristen er fjorten dager regnet fra datoen etter du eller en tredjepart oppnevnt av deg, som ikke er transportøren, tok varene i besittelse, eller i tilfelle delleveringer, på dagen etter datoen de siste varene ble mottatt.

For å utøve angreretten, må Kunden informere Weber-Stephen Deutschland GmbH, c/o DVG mbH, Birkenmaarstrasse 8, 53340 Meckenheim, Tyskland; telefonnummer: +47 21 99 97 99; epost: service-no@weber.com, ved å sende et utvetydig varsel (f.eks. et brev via post, telefaks eller epost). Kunden kan benytte angrerettskjemaet vedlagt her, men det er ikke obligatorisk.

Rettidig innsendelse av angrerettsvarselet før angrefristen går ut er tilstrekkelig for å overholde angrefristen.

Konsekvensene ved angrerett

Dersom du benytter deg av angreretten, refunderer vi alle innbetalinger vi har mottatt fra deg, inkludert fraktkostnader (bortsett fra eventuelle ekstra kostnader påløpt ved at du valgte en annen leveringsmåte enn den aller billigste standardleveringen tilbudt av oss) uten unødig forsinkelse, og senest innen fjorten dager fra dagen etter datoen ditt varsel om bruk av angreretten ble mottatt av oss. Vi refunderer ved å benytte samme betalingsmåte som du valgte i den originale transaksjonen, med mindre noe annet har blitt uttrykkelig avtalt med deg; du vil ikke under noen omstendigheter bli belastet et gebyr for refusjonen. Vi kan holde refusjonen tilbake til varene har blitt returnert til oss eller til du har skaffet bevis for at du har sendt varene, avhengig av hva som inntreffer først.

Dersom varene ble levert av en transportør, vil vi hente varene.

For alle andre leveranser er du pålagt å returnere eller overlevere varene til oss på følgende adresse

Returadresse for varer:

Weber-Stephen Deutschland GmbH

c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH

Birkenmaarstr. 8

53340 Meckenheim

Tyskland

uten unødig forsinkelse og uansett ikke senere enn fjorten dager fra dagen etter den datoen du informerte oss om bruk av angreretten. Vi dekker kostnadene for retur av varene.

Standard angrerettskjema

Dersom du ønsker å angre kontrakten, vennligst fyll inn dette skjemaet og returner det til oss:

Adresse for å angre per post eller e-post:


Weber-Stephen Deutschland GmbH

c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH

Birkenmaarstr. 8

53340 Meckenheim

Tyskland

Telefonnummer: +47 21 99 97 99

Epost-adresse: service-no@weber.com


Adresse

Jeg/vi (*) benytter meg/oss herved av angreretten i kontrakten inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende varer:

Bestilt den (*) / mottatt den (*)

Navnet på forbrukeren(e)

Adressen til forbrukeren(e)

Signaturen til forbrukeren(e) (kun for kommunikasjon på papir)

Dato

______________________

(*) Slett det som ikke passer

Slutt på angrerettserklæring.

8. Returpolicy

(1) I tillegg til den lovfestede angreretten, gir Weber en 30 dagers rett til retur av alle varer, bortsett fra Weber gavekort. Returretten innebærer at Kunden kan trekke seg fra kontrakten ved å returnere varene innen 30 dager etter mottak til følgende adresse:

Weber-Stephen Deutschland GmbH

c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH

Birkenmaarstr. 8

53340 Meckenheim

Tyskland

(2) Det å ta i bruk denne returretten påvirker ikke den lovfestede angreretten, som er gyldig uten hensyntagen til vår returpolicy.

(3) Returretten er underlagt følgende vilkår: Alle varer kan returneres innen 30 dager fra mottak av varene, forutsatt at varene er komplette, ubrukte og uskadede. Hvis mulig skal varene returneres i originalforpakningen eller lignende forpakning. For returleveranser, vil Kundeservice sørge for en gratis returpakkseddel. For overholdelse av 30-dagers returfristen, er rettidig forsendelse nok.

(4) Dersom varene har blitt returnert i samsvar med denne returpolicyen, vil vi refundere kjøpesummen ved mottak av varene. Du vil bli refundert gjennom den samme betalingsmåten som du benyttet ved det opprinnelige kjøpet. Du vil ikke bli belastet for eventuelle påløpte kostnader.

(5) Dine lovbestemte garantirettigheter vil ikke påvirkes av returretten og vil fortsatt være gyldige.

9. Garanti for materialfeil

(1) Weber er ansvarlig for materialfeil i samsvar med gjeldende lovbestemmelser.

(2) I tillegg tilbyr Weber en frivillig produsentgaranti til Kundene sine. Forbrukerens rettigheter etter Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven), Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven), Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven), Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven) og Lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven) påvirkes ikke av denne frivillige garantien. Informasjon om produsentgaranti er tilgjengelig på produktsidene under "Garantiinformasjon". Kunden har rett til å få tilsendt produktgarantien i en varig form ved forespørsel. 

(3) Garantiperioden for næringsdrivende for varer levert av Weber er ett år fra datoen for levering av varene.

10. Ansvar

(1) Med mindre noe annet er fastsatt nedenfor er Weber ansvarlig i samsvar med gjeldende ufravikelige lovbestemmelser. Med mindre Partene uttrykkelig er enige om noe annet, skal følgende bestemmelser gjelde for alle erstatningskrav uavhengig av det rettslige grunnlaget for kravet.

(2) Vi vil ikke på noen måte utelukke eller avgrense vårt ansvar overfor deg dersom dette er i strid med gjeldende ufravikelige lovbestemmelser. Det inkluderer ansvar for død eller personlig skade forårsaket av vår uaktsomhet eller våre ansattes, agenters eller underleverandørers uaktsomhet; for svindel eller svindelaktig uriktig fremstilling og for brudd på dine juridiske rettigheter i forhold til produktene. Dette inkluderer retten til å motta produkter som er: som beskrevet og tilsvarer informasjonen vi ga deg og eventuell vareprøve eller modell som du har sett eller undersøkt; av tilfredsstillende kvalitet; passer til eventuelle formål som er gjort kjent for oss; levert med rimelig dyktighet og aktsomhet. For forbrukere må produktet tilfredsstille kravene i forbrukerkjøpsloven.

(3) Vi er ansvarlig overfor deg for påregnelig tap og skade forårsaket av oss. Dersom vi ikke overholder disse betingelsene, er vi ansvarlig for påregnelig tap og skade som er et resultat av at vi bryter kontrakten eller at vi ikke utøver rimelig aktsomhet og dyktighet. Tap eller skade er påregnelig dersom det på tidspunktet da kontrakten ble inngått var klart at tapet ville inntre eller dersom en med rimelighet kunne forutsett tapet som en mulig følge av kontraktsbruddet.

(4) Vi er ikke erstatningsansvarlig for forretningstap. Dersom du bruker produktene til kommersielle, forretningsmessige eller gjensalgsformål er vi ikke ansvarlige overfor deg for eventuelt inntektstap, forretningstap, forretningsavbrudd, eller tap av forretningsmulighet.

11. Personvern

(1) Som en del av oppfyllelsen av kontrakter, innhenter Weber Kundenes opplysninger. Når personopplysninger behandles, overholder Weber særlig bestemmelsene i personopplysningsloven og EUs personvernforordning 2016/679 (GDPR) med eventuelle endringer. Weber innhenter, behandler eller bruker originaldata og bruksdata uten Kundenes samtykke bare i den utstrekning det er nødvendig for å behandle kontraktsforholdet.

(2) Weber vil ikke bruke Kundenes opplysninger til annonsering, markedsundersøkelser eller meningsmålinger uten Kundens uttrykkelige samtykke.

(3) Kundene kan til enhver tid hente frem eller endre opplysningene de har lagret under "MIN WEBER-ID". Ellers vises det til vår Personvernerklæring for ytterligere informasjon om Kundens samtykke og annen informasjon om innhenting, behandling og bruk av opplysninger; Personvernerklæringen kan når som helst hentes frem i utskriftvennlig format på nettsidene våre ved å klikke på "Personvernerklæring".

12. Online-tvisteløsning

(1) Fra og med 9. januar 2016 kan tvister mellom forbrukere og forhandlere i forbindelse med online-salgskontrakter eller online-serviceavtaler løses via en online-tvisteløsningsplattform (Eng: Online Dispute Resolution Platform; ODR Platform). Denne plattformen har blitt etablert av den Europeiske Union og kan nås via https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bruken av online-plattformen er verken nødvendig eller obligatorisk og forbrukerne står fritt til å fremme krav uten først å ha brukt ODR-plattformen.

(2) Klagegangen via online-tvisteløsning for forbrukere (ODR):

https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

(3) Weber er ikke forpliktet til å delta i tvisteløsningsforhandlinger foran en forbrukertvisteløsningsnemnd.

13. Avsluttende bestemmelser

(1) Kontrakter inngått mellom Weber og forbrukere skal være underlagt norsk lov. Norsk skal være gjeldende kontrakts- og forhandlingsspråk. 


Del 2

Betingelser for deltakelse på Weber-Stephen Deutschland GmbHs Weber® Grillskole

1. Generelle betingelser

Grillkursene som tilbys under merkevarenavnet Weber® Grillskole, hvor deltakerne kan lære ulike metoder for å tilberede mat på kull, gass og elektriske griller, tilbys og holdes over hele Europa med Weber som ansvarlig arrangør. I den forbindelse tilbyr Weber-Stephen Products UK Ltd tjenestene, inkludert kundeservice, til Weber. Det betyr at Weber-Stephen Products UK er Kundenes kontaktpunkt. Eventuelle spørsmål eller kommentarer Kundene måtte ha sendes til følgende epost-adresse: grillacademy-no@weberstephen.com.

2. Gyldighetsområde

(1) Denne avtalen styrer de juridiske forholdene i forbindelse med deltakelse på Weber-grillkursene mellom Weber, dvs. arrangøren, og den individuelle deltakeren (heretter benevnt "Deltakeren").

(2) Weber tilbyr ulike typer grillkurs. For en detaljert beskrivelse av de enkelte kursene, vennligst se de relevante kursopplysningene på nettsiden.

(3) Du kan lese disse deltakerbetingelsene på URL https://www.weber.com/NO/no/meta/general-terms-and-conditions/nav40.html, ved ganske enkelt å klikke på "Generelle betingelser" i bunnteksten. Deltakere kan også laste ned og skrive ut disse betingelsene ved å benytte den relevante funksjonen i nettleseren.

3. Deltakelse/bestilling av Weber-grillkurs

(1) Retten til deltakelse er begrenset til: (i) registrerte voksne deltakere og (ii) registrerte mindreårige deltakere i følge med en forelder eller verge som også er registrert som deltaker. Mindreårige under seksten år kan ikke delta eller være til stede. På forespørsel kan Weber gjøre unntak for babyer og småbarn dersom det er absolutt nødvendig.

(2) Weber lar deg bestille kursdeltakelse direkte, og med bindende virkning, på Webers nettside, URL www.weber.com. Weber-grillkursene beskrevet på nettsiden utgjør ikke et bindende tilbud fra Weber, men er kun invitasjoner til å sende inn et tilbud. Deltakere som har funnet kurset de ønsker, kan plassere det i handlevognen uten å forplikte seg ved å klikke på "handlevogn". Dersom en Deltaker ønsker å registrere andre deltakere på et Weber-grillkurs, må navnene på de andre deltakerne legges inn. Deltakerne kan når som helst se på og redigere innholdet i handlevognen ved å klikke på vognen. Dersom Deltakeren ønsker å bestille et oppsatt kurs, må han klikke på "Gå til kassen". For å bestille et oppsatt kurs, må deltakerne opprette en brukerkonto. For å gjøre det må du legge inn opplysningene dine. Etter å ha lagt inn de relevante opplysningene, må Deltakerne fortsette med bestillingsprosessen ved å klikke "Opprett Weber-ID". Deltakere som allerede har opprettet en brukerkonto kan fortsette ved å klikke "Logg inn". Etter at Deltakeren har lagt inn og bekreftet fakturaadressen og har valgt betalingsmåte, vil en oversikt over bestillingen bli vist. Her kan Deltakerne sjekke valgene og opplysningene sine en gang til. Ved å godta disse deltakerbetingelsene, og sende bestillingen, aksepteres Webers tilbud, og bindende avtale vil være inngått. En part er likevel ikke burdet av avtalen dersom det har forekommet skrive-, taste- eller lignende feil i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling og den annen part innså eller burde innsett at det forelå en slik feil. 

(3) Hvilke Deltakere som får plass på Weber-grillkurset avgjøres basert på et "førstemann-til-mølla"-prinsipp.

(4) Bestillinger vil kun bli akseptert dersom det er tilstrekkelig antall plasser tilgjengelig på det aktuelle Weber-grillkurset. Weber vil sende Deltakerne en ordrebekreftelse, i tillegg til en faktura; men vi vil uttrykkelig påpeke at Weber-grillkurset kun vil bli avviklet dersom et minimum antall søknader om deltakelse mottas (se punkt 5 – Krav for å holde arrangementet).

4. Kursavgift/betalingsbetingelser

(1) Kursavgiften varierer avhengig av hvilket Weber-grillkurs det gjelder. For kursavgift, vennligst se de relevante kursopplysningene på nettsiden. Alle priser inkluderer MVA.

(2) Kursavgiften inkluderer ikke andre utgifter som Deltakerne pådrar seg (for eksempel utgifter til transport, overnatting og hotellmåltider).

(3) Kursavgiften kan betales på ulike måter: debetkort, kredittkort eller andre betalingsmåter angitt i bestillingen. Weber forbeholder seg retten til å utelate visse betalingsmåter. For ytterligere informasjon om de ulike betalingsbetingelsene, vennligst se "Betalingsmåter" på vår nettside, på https://www.weber.com/NO/no/meta/payment-methods/nav42.html. 

(4) Deltakelse på et Weber-grillkurs er kun mulig etter forhåndsbetaling av kursavgiften.

(5) Eventuelle avbestillinger må være mottatt skriftlig senest 14 dager før arrangementet.

(6) Overføringer mellom ulike Weber-grillkurs er ikke tillatt. Dersom et Weber-grillkurs avlyses, refunderes kostnadene for Weber-grillkurset, og Deltakerne må bestille et nytt grillkurs via Webers bestillingssystem.

5. Krav for å holde arrangementet

(1) Weber-grillkursene holdes i prinsippet kun når det er minst 12 personer som har registrert seg. Dersom færre enn 12 personer har registrert seg, vil Weber avgjøre om arrangementet likevel skal avholdes. Et annet minimumstall kan være angitt i kursbeskrivelsen for et konkret Weber-grillkurs. Dersom minimumstallet angitt i kursbeskrivelsen avviker fra det ovenfor nevnte antallet, er det antallet som er beskrevet i den konkrete kursbeskrivelsen som gjelder.

(2) Dersom et Weber-grillkurs avlyses, vil Weber refundere eventuelle kursavgifter som allerede er betalt.

(3) Dersom et pågående Weber-grillkurs avsluttes tidlig av årsaker som Weber er ansvarlig for, vil en forholdsmessig refusjon bli gitt.

(4) Weber og/eller eieren av lokalene hvor kurset finner sted forbeholder seg retten til å bestemme hvilke personer som får delta på arrangementet. Beskrivelser av og visuelle uttrykk for Weber-grillkurs som tilbys på nettsidene, i brosjyrer, kataloger eller annet annonsemateriale innebærer ingen forpliktelse for Weber overfor Deltakerne, og er ikke en del av kontrakten.

(5) Deltakerne er forpliktet til å varsle Partneren som er ansvarlig for Weber Grillskole senest fem dager før starten på Weber-grillkurset om eventuelle allergier, helseplager, sykdommer, osv. som vil eller kan påvirke Deltakeren og/eller andre deltakere på Weber-grillkurset negativt.

6. Endring i tilbudet

(1) Eventuelle vesentlige endringer i forbindelse med arrangementet og endringer av lokalet kan forekomme, men endringer vil kun foretas dersom det er nødvendig og dersom de ikke vesentlig og negativt påvirker kursets overordnede utforming og forventningene Deltakerne måtte ha til Weber-grillkurset.

(2) Ved vesentlig endring av et Weber-grillkurs, har Deltakerne rett til å trekke seg fra kontrakten, forutsatt at de ikke har deltatt på hele Weber-grillkurset. Eventuelle kursavgifter som allerede er betalt vil bli forholdsmessig refundert når det er aktuelt.

7. Ansvarsbegrensning

(1) Med mindre noe annet er fastsatt nedenfor er Weber ansvarlig i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. Med mindre Partene uttrykkelig er enige om noe annet, skal følgende bestemmelser gjelde for alle erstatningskrav uavhengig av det rettslige grunnlaget.

(2) Vi vil ikke på noen måte utelukke eller avgrense vårt ansvar overfor deg dersom dette er i strid med gjeldende ufravikelige lovbestemmelser. Det inkluderer ansvar for død eller personlig skade forårsaket av vår uaktsomhet eller våre ansattes, agenters eller underleverandørers uaktsomhet; for svindel eller svindelaktig uriktig fremstilling; for brudd på dine juridiske rettigheter i forhold til produktene. Dette inkluderer retten til å motta produkter som er: som beskrevet og tilsvarende informasjonen vi ga deg og eventuell vareprøve eller modell som du har sett eller undersøkt; av tilfredsstillende kvalitet; passer til eventuelle formål som er gjort kjent for oss; levert med rimelig dyktighet og aktsomhet. For forbrukere må produktene tilfredsstille kravene i forbrukerkjøpsloven. 

(3) Vi er ansvarlig overfor deg for påregnelig tap og skade forårsaket av oss. Dersom vi ikke overholder disse betingelsene, er vi ansvarlig for påregnelig tap og skade som er et resultat av at vi bryter kontrakten eller at vi ikke utøver rimelig aktsomhet og dyktighet. Tap eller skade er påregnelig dersom det på tidspunktet da kontrakten ble inngått var klart at tapet ville inntre eller dersom en med rimelighet kunne forutsett tapet som en mulig følge av kontraktsbruddet. 

(4) Vi er ikke erstatningsansvarlig for forretningstap. Dersom du bruker produktene til kommersielle, forretningsmessige eller gjensalgsformål er vi ikke ansvarlige overfor deg for eventuelt inntektstap, forretningstap, forretningsavbrudd, eller tap av forretningsmulighet.

8. Angrerett

Du har rett til å angre på denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn. Dine rettigheter og fremgangsmåten for å benytte seg av disse fremgår av del I, punkt 7 ovenfor.

9. Erstatter

Deltakerne kan sende en erstatter i sitt sted for å delta på kurset.

10. Utsettelse/avlysning av Weber-grillkurs

(1) I ekstraordinære tilfeller utenfor Webers ansvarsområde, forbeholder Weber seg retten til å utsette eller avlyse et Weber-grillkurs. Dette gjelder spesielt når det mangler deltakere, avlysning på kort tid av kokker på grunn av sykdom eller av andre menneskelige ressurser som er nødvendige for at Weber-grillkurset skal avholdes, eller på grunn av force majeure hendelser.

(2) Dersom minimumsantall deltakere ikke er nådd, vil Weber-grillkurset avlyses minst ti dager for startdato.

(3) Dersom Weber-grillkurset utsettes eller avlyses, har Deltakerne rett til å trekke seg fra kontrakten. Kursavgifter som allerede er innbetalt vil bli refundert i sin helhet.

11. Beskrivelser av opplevelsene / illustrasjoner

(1) Beskrivelsene av Weber-grillkursene på Weber nettsidene er nøyaktige på det tidspunktet de blir lastet opp. Mindre endringer i innholdet i det tilbudte Weber-grillkurset kan likevel forekomme. Kontaktinformasjonen til Partneren som holder grillkurset er oppgitt i beskrivelsen av det enkelte Weber-grillkurset.

(2) De oppsatte tidene som angir hvor lenge de enkelte Weber grillkursene vil vare er kun en indikasjon på den oppsatte tidsrammen og ikke bindende. Mindre variasjoner i varigheten av de enkelte Weber grillkursene kan derfor forekomme. 

12. Bilder og lydopptak

Deltakerne kan ta bilder under Weber grillkurset og kan også publisere dem til private formål, forutsatt at personene som er synlige på bildene uttrykkelig gir sitt samtykke. Det er strengt forbudt å filme eller gjøre lydopptak av noe slag, med mindre Weber har gitt uttrykkelig tillatelse til dette. Hvorvidt dette er gjort er underlagt Webers skjønn.

13. Informasjon om databehandling

(1) Under behandling av kontraktsforholdet, innhenter Weber personopplysninger om Deltakerne. Når personopplysninger behandles, overholder Weber bestemmelsene i personopplysningsloven. Deltakernes personopplysninger vil bli innhentet, behandlet eller brukt uten Deltakernes samtykke bare i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre kontrakten. Ved gjennomføring av et Weber-grillkurs, er det vanligvis nødvendig for Weber å overføre personopplysninger til Weber-Stephen Nordic og andre tredjeparter, personer brukt av Weber til å oppfylle sine forpliktelser.

(2) Weber erklærer uttrykkelig at Deltakernes personopplysninger ikke vil bli brukt i annonsering, markedsundersøkelser eller meningsmålinger uten Deltakerens samtykke.

(3) Deltakere kan stille Weber spørsmål vedrørende sine opplysninger lagret av Weber.

(4) For ytterligere informasjon om personvern, vennligst se Personvernerklæringen som er tilgjengelig på URL https://www.weber.com/NO/no/meta/privacy-policy/nav43.html.

14. Kontraktstekst

Kontraktsteksten lagres i våre interne systemer. Du kan når som helst lese deltakerbetingelsene på denne siden: https://www.weber.com/NO/no/meta/general-conditions/nav40.html. Bestillingsdetaljene og deltakerbetingelsene vil bli sendt deg via epost. Etter at bestillingen er fullført, vil ikke lenger bestillingsdetaljene være tilgjengelig via internett av sikkerhetsgrunner.

15. Oppfyllelsessted / jurisdiksjon / diverse

(1) Med mindre gjeldende lovgivning sier noe annet, skal oppfyllelsesstedet og betalingsstedet være Webers forretningsadresse.

(2) Norge skal være jurisdiksjonen for eventuelle tvister som oppstår som følge av denne kontrakten. Kontrakter inngått med forbrukere skal være underlagt norsk rett. Kontrakter med næringsdrivende skal være underlagt engelsk rett.

(3) Dersom noen av bestemmelsene i deltakerbetingelsene er eller blir ugyldige, forblir gyldigheten av de resterende bestemmelsene uendret.

16. Online-tvisteløsning og tvisteløsning i forbrukertvistnemder

(1) Fra og med 9. januar 2016 kan tvister mellom forbrukere og forhandlere i forbindelse med online-salgskontrakter løses via en online-tvisteløsningsplattform (Eng. Online Dispute Resolution; ODR-plattformen). Denne plattformen er etablert av den Europeiske Union og er tilgjengelig på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bruken av online-plattformen er verken nødvendig eller obligatorisk. Derfor står forbrukere fritt til å fremme krav uten først å ha brukt ODR-plattformen.

(2) Klagegangen via online-tvisteløsning for forbrukere (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(3) Vi er verken villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsforhandlinger foran en forbrukertvisteløsningsnemnd.


17. Kampanjebetingelser i tilbudet: Kjøp for 1050,00 kr og få et par Weber-sokker uten ekstra kostnad

*Tilbudet om å motta et par gratis sokker, ved kjøp over 1050,00 kr ikke kombineres med verken aktive eller utløpte kampanjetilbud.