androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Ledige stillinger Bli en del av verdens sterkeste grillmerke

Weber-Stephen Nordic er en dynamisk virksomhet, og vi leter alltid etter nye, engasjerte kolleger. Til venstre kan du lese hvilke stillinger vi ønsker besatt for øyeblikket. Hvis det ikke passer for deg, er du alltid velkommen til å sende en uoppfordret søknad med CV, bilde og eventuelle anbefalinger til HR Manager Lise Lotte Kristensen på hr.nosefi@weberstephen.com.

Når du søker jobb hos Weber-Stephen, behandler vi personopplysningene dine i henhold til informasjonen nedenfor. 

Behandlingsansvarlig

Weber-Stephen er en bedrift der visse avdelinger og oppgaver deles mellom forskjellige selskaper i gruppen. HR-avdelingen deles mellom Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin (i fellesskap kalt Weber) som fungerer som behandlingsansvarlig iht. art. 4 nr. 7 og art. 26 i personvernforordningen (GDPR). 

Begge selskapene overholder GDPR-kravene, og du kan kontakte et av dem i tilfelle du har spørsmål. 

PERSONVERNANSVARLIG

Personvernansvarlig er Jan Lutterbach, c/o Rickert Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Colmantstr. 15, 53115 Bonn, som kan kontaktes på privacy.emea@weberstephen.com. 

Personopplysninger, formål og juridisk grunnlag

Vi vil behandle de personopplysningene du deler med oss i søknadsprosessen for å administrere Webers rekrutteringsrelaterte aktiviteter. Disse inkluderer å organisere og gjennomføre intervjuer og tester for søkere, evaluere og vurdere resultatene og annet som ellers er nødvendig i rekrutterings- og ansettelsesprosessen. 

Juridisk grunnlag for de ovenfor beskrevne prosessene, er forordningens art. 6 nr. 1 bokstav b. 

I tillegg vil vi behandle personopplysningene dine med det formål å forsvare eller hevde juridiske krav som en legitim interesse, i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f.

Lagring av personopplysninger

Generelt sett behandler og lagrer vi personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålet som beskrevet ovenfor, eller lenger hvis vi er forpliktet til å oppbevare dataene på grunn av lovbestemte forpliktelser. 

Søknadsdata oppbevares i 6 måneder etter avsluttet søknadsprosess, basert på den legitime interessen som beskrevet ovenfor.  

Dine rettigheter

Der personvernforordningen gjelder, kan den registrerte uten kostnad hevde følgende rettigheter til enhver behandlingsansvarlig, inkludert oss, for behandling av personopplysningene i samsvar med personvernforordningens art. 4 nr. 7 i samsvar med lovbestemmelsene:

  • Rett til å trekke tilbake samtykket ditt (art. 7 nr. 3)
  • Rett til tilgang: Du kan be om informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og til hvilke formål, i henhold til art. 15.
  • Rett til å nekte: Av særlige grunner har du rett til å protestere mot behandling av personopplysningene dine, (art. 21 i personvernforordningen). Du har til enhver tid og av grunner knyttet til din spesielle situasjon rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f i forordningen. Behandlingsansvarlig skal ikke lenger behandle personopplysningene dine med mindre det foreligger tvingende legitime grunner for behandlingen, som overstyrer den registrertes interesser, rettigheter og friheter, eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav. 
  • Rett til retting: Hvis opplysningene om deg ikke er (eller ikke lenger er) nøyaktige, kan du be om en rettelse i henhold til personvernforordningens artikkel 16. Hvis dataene dine er ufullstendige, kan du be om at de blir oppdatert.
  • Rett til sletting: Du kan be om sletting av personopplysninger i henhold til artikkel 17 i personvernforordningen.
  • Rett til begrensning av behandlingen: I henhold til personvernforordningens artikkel 18 har du rett til å be om en begrensning i behandlingen av personopplysningene dine. 
  • Rett til dataportabilitet: Så lenge vilkårene i artikkel 20 nr. 1 i personvernforordningen er oppfylt, har du rett til å motta eller la en tredjepart motta dataene som vi behandler, automatisk og på grunnlag av ditt samtykke eller i gjennomføringen av en kontrakt. Innsamling av data ved bruk av nettstedet og lagring av loggfilene, er helt nødvendig for driften av nettstedet. Det er derfor ikke basert på samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a eller for å oppfylle en avtale i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b, men er berettiget i henhold til artikkel 6 nr.1 bokstav f. Vilkårene i artikkel 20 nr. 1 blir derfor ikke oppfylt når det gjelder disse dataene.

For å hevde dine rettigheter, vennligst se kontaktinformasjonen som er angitt ovenfor til behandlingsansvarlig eller personvernansvarlig. 

I henhold til art. 77 ff. i personvernforordningen har du også rett til å klage på den behandlingsansvarliges behandling av personopplysningene dine til en tilsynsmyndighet som er ansvarlig for databeskyttelse.