PERSON­VERNERKLÆRING

Vi setter pris på din interesse i vår nettside og tilbudene som vises der.

Beskyttelsen av dine personlige data (heretter "data") er svært viktig for oss. Vi vil derfor informere deg i detalj om type data som innhentes når du er innom nettsiden vår og benytter deg av våre nettbaserte tilbud og hvordan vi deretter behandler eller bruker disse dataene. Vi vil også gjerne informere deg om ytterligere teknisk og organisatorisk beskyttelse vi har iverksatt.

Vær oppmerksom på at disse retningslinjene for personvern kan bli oppdatert fra tid til annen som følge av implementeringen av nye teknologier og/eller endringer i lovverk. Vi vil gjøre deg oppmerksom på dette etter hvert som det skjer. Når det skjer endringer, vil vi naturlig nok til enhver tid ta hensyn til dine interesser.

A. Generell informasjon

1.Kontroller

Felles kontroller er Weber-Stephen Nordic, Pontoppidans gate 7, 0462 Oslo, Norge, Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim (Tyskland), Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin (Tyskland) og Weber-Stephen Products LLC, 200 E, Daniels Road, Palatine, IL60, Illinois (USA), paragraf 4 nr. 7, paragraf 26 GDPR. De forannevnte kontrollerne skal sammen finne formålet med og metoden for databehandling som beskrevet under. Når vi heretter bruker navnet "Weber", henviser dette samlet sett til felleskontrollerne, med mindre én eller flere av enhetene er nevnt spesifikt. All overføring av data til USA innen Weber-Stephen Group er basert på de kontraktfestede klausulene i EU-standarden. De respektive kontrollerne utfører særlig funksjonene som følger.

Weber-Stephen Products LLC er ansvarlig for anskaffelsen og administrasjonen av programvare og tjenester for databehandling for hele konsernet og håndterer dermed konklusjonen og administrasjonen av servicekontrakter (inkludert databehandlingsavtaler) med alle tredjepartsleverandører av tjenester, med mindre tjenestene brukes kun i Europa. I så fall skal Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH være ansvarlig. Weber-Stephen Products LLC har vanligvis administrativ tilgang til den administrerte programvaren som i bruk i gruppen.

Ansvaret for den tekniske driften av denne nettsiden, tilsvarende IT-infrastruktur og administrasjonen av Weber-ID-kontoer ligger hos Weber-Stephen Products LLC og Weber-Stephens Products (EMEA) GmbH. Weber-Stephen Weber-Stephen Nordic, Weber-Stephen Products LLC og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH har tilgang til all analysedata og loggfiler som er samlet på nettsiden og vil sammen bestemme markedsføringstiltak og forbedring av Weber-Stephens tilbud.

Weber-Stephen Deutschland GmbH er ansvarlig for den tekniske og kommersielle håndteringen i tillegg til driften av butikk- og bestillingssystemet for Weber Grill Academy på denne nettsiden. Dette inkluderer håndtering av betalinger, returvarer og annen ordrerelatert behandling av data. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH har tilgang til disse dataene og støtter Weber-Stephen Deutschland GmbH med behandlingen for de forskjellige europeiske landene.

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH er ansvarlig for driften av evalueringssystemet på weber.com i Europa. Både Weber-Stephen Products LLC og Weber-Stephen Weber-Stephen Nordic har tilgang til disse dataene.

Weber-Stephen Weber-Stephen Nordic, Weber-Stephen Deutschland GmbH og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH er i fellesskap ansvarlige for oppfyllelsen av opplysningsplikter i samsvar med paragraf 13 GDPR på nettsiden og i forbindelse med data innhentet der. I tillegg er Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH og Weber-Stephen Products LLC ansvarlige for implementeringen av generelle datavernprinsipper i samsvar med paragraf 5 GDPR, i tillegg til datasikkerhet i samsvar med paragraf 32 GDPR for å sikre dine data.

For å reise krav i samsvar med GDPR, ta kontakt med datavernansvarlig hos Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH at privacy.emea@weberstephen.com. Du kan også selvsagt fremme dine rettigheter overfor de individuelle felleskontrollerne via "Kontakt"-delen.

Weber-Stephen Products LLC, Weber-Stephen Nordic og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH er felles ansvarlige for behandlingen av generelle forespørsler om Weber-produkter og tjenester og felles med Weber-Stephen Products LLC som garantist for henvendelser i forbindelse med Weber-garantien. Weber-Stephen Nordic, Weber-Stephen Deutschland GmbH og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH er felles ansvarlige for behandlingen av henvendelser i forbindelse med lovfestede garantikrav dersom produktet det klages på, ble kjøpt via weber.com.

Weber-Stephen Nordic er ansvarlig for alle andre forpliktelser i henhold til GDPR.

2.Kontaktinformasjon for datavernansvarlig

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om behandling av dine data, eller hvis du er invitert til å ta kontakt med oss i disse retningslinjene, ta kontakt med datavernansvarlig hos Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH og Weber-Stephen Deutschland GmbH, som håndterer europeiske forespørsler om datavern på privacy.emea@weberstephen.com. Datavernansvarlig på denne e-postadressen vil deretter videresende alle henvendelser til det aktuelle kontoret, om nødvendig. Når du tar kontakt med oss på e-post, merk henvendelser til datavernansvarlig. Se ellers vår informasjon i https://www.weber.com/NO/no/legal/ansvarsfraskrivelse/weber-33805.html.

Da vi ikke kan garantere fullstendig datasikkerhet når vi kommuniserer via e-post, anbefaler vi at du sender konfidensiell informasjon via vanlig post. Du får postadressen ved henvendelse på e-post.

3.Juridiske grunnlag for behandling

Vi behandler dine persondata i samsvar med lovfestede bestemmelser kun dersom det er lovfestet grunnlag for det. 

 • Dersom vi får samtykke fra datapersonen til å behandle persondataene, er det juridiske grunnlaget paragraf 6 (1) (a), paragraf 7 GDPR.
 • Ved behandling av persondata, er paragraf 6 (1) (b) GDPR det beste juridiske grunnlaget, nødvendig for utførelsen av en kontrakt som datapersonen er medpart i. Dette gjelder også for behandlingsprosedyrer som er nødvendige for å gjennomføre ordninger før kontraktinngåelse.
 • Hvis behandlingen av persondata kreves for å oppfylle en juridisk forpliktelse som er styrende for selskapet vårt, fungerer paragraf 6 (1) (c) GDPR som det juridiske grunnlaget.
 • Hvis behandling er nødvendig for å beskytte en legitim interesse for selskapet vårt eller en tredjepart, og hvis interessene, grunnleggende rettigheter og frihetene til datapersonen ikke oppveier for førstnevntes interesser, fungerer paragraf 6 (1) (f) GDPR som det juridiske grunnlaget for behandling.

4.Barn

Dette nett-tilbudet er ikke beregnet på barn under 16 år.

5.Oppbevaringsperioder

Vi sletter data behandlet av oss eller begrenser behandling i samsvar med lovbestemmelser, spesielt i samsvar med paragrafene 17 og 18 GDPR. Med mindre det er oppgitt eksplisitt i disse retningslinjene for personvern, sletter vi lagrede data straks vi ikke lenger trenger dem til det tiltenkte formålet. Data blir oppbevart kun etter at de ikke lenger tjener noen hensikt, hvis det kreves til andre og lovlig tillatte formål eller hvis dataene må oppbevares på grunn av lovpålagte forpliktelser til oppbevaring. I disse tilfellene er det begrenset mulighet for behandling, det vil si dataene blir blokkert og behandles ikke til noe annet formål.

Lovpålagte krav til oppbevaring er for eksempel som følge av § 257 para. 1 HGB [German Commercial Code] (6 år for handelsporteføljer, inventar, åpningssaldo, årsrapporter, kommersielle brev, regnskapsdokumenter, osv.) og fra § 147 para. 1 AO {German Tax Procedure Code] (10 år for regnskap, statusrapporter, årsrapporter, kommersielle og forretningsbrev, dokumenter knyttet til beskatning, osv.).

6.Dine rettigheter

Du kan ha følgende rettigheter knyttet til datakontrolleren i samsvar med juridiske krav:

·      Datapersonens rett til tilgang (paragraf 15 GDPR);

·      Rett til korrigering og sletting (paragraf 16 og paragraf 17 GDPR);

·      Rett til begrenset behandling (paragraf 18 GDPR);

·      Rett til overflytting av data (paragraf 20 GDPR);

·      Rett til innvending (paragraf 21 GDPR);

 

Dersom behandlingen er basert på våre eller tredjeparters legitime interesser, har du også rett til å komme med innvendinger, paragraf 21 GDPR.

For å reise krav i samsvar med GDPR, ta kontakt med datavernansvarlig hos Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH på privacy.emea@weberstephen.com. Du kan også selvsagt fremme dine rettigheter overfor de individuelle felleskontrollerne via "Kontakt"-delen.

Du har også rett til å legge inn en klage hos en datatilsynsmyndighet i forbindelse med datakontrollerens behandling av dine data.

7.Koblinger til tredjepartsnettsider

Nettsiden vår kan inneholde koblinger til tredjepartsnettsider. Hvis du følger en kobling til en av disse nettsidene, påpeker vi overfor deg at disse tilbudene har sine egne retningslinjer for personvern og at vi ikke er kontrollør for disse prosessene. Les gjennom alle retningslinjer før du gir videre personlige opplysninger til de kontrollørene.

 

B.Innhenting og behandling av persondata

Nedenfor vil vi informere deg om hvordan Weber behandler dine persondata når du besøker denne nettsiden og når du gjør et kjøp i butikken vår. Vær oppmerksom på at vi under C oppgir egen informasjon om behandling i forbindelse med generering av statistikk, annonsering på tvers av plattformer, sporing, ny målretting og bruk av tilleggsprogrammer som tilbys av Webers partnere.

1. Levering av weber.com for informativ bruk (loggfiler)

For informativ bruk av nettsiden vår trenger du vanligvis ikke å oppgi persondata aktivt. Hver gang du bruker Internett, sender nettleseren din en viss mengde informasjon som vi lagrer i såkalte loggfiler, som:

dato og klokkeslett for henting av en av våre nettsider,

 • din nettlesertype,
 • nettleserinnstillingene,
 • operativsystemet som brukes,
 • den siste siden du var på,
 • mengden med overført data og tilgangsstatus (filoverføring, fil ikke funnet, osv.),
 • IP-adressen din.

Vi samler inn disse dataene og bruker dem eksklusivt i ikke-identifiserbar form med nettsiden vår for informasjonsformål. Dette gjøres for å aktivere bruk av nettsidene du har hentet og for å gjøre nettsiden vår bedre. Vi lagrer IP-adressen din kun så lenge du er innom siden, for å hente og bruke nettsiden til informasjonsformål. En videre analyse utføres kun i henhold til følgende bestemmelser basert på ditt samtykke.

Behandling av ovennevnte data er en absolutt nødvendighet for at nettsiden skal fungere i samsvar med paragraf 6 (1) (f) GDPR og for at nettsiden vår skal vises på riktig måte og garantere stabilitet og sikkerhet.

Weber-Stephen Products LLC har tilgang til data fra databehandlingsprosedyrene beskrevet i denne delen.

For å bruke denne nettsiden, bruker vi en hostingleverandør til å behandle meta- og kommunikasjonsdataene til brukerne av nettsiden vår, på våre vegne og basert på våre legitime interesser i en effektiv og sikker levering av denne nettsiden i henhold til paragraf 6 (1) (f), paragraf 28 GDPR.

2. Weber-ID

På nettsiden vår kan du opprette Weber-ID. Weber-ID-en har en sentral kundekonto der alle dataene dine er samlet på ett sted for å stadig forbedre din opplevelse av Weber-universet og tilpasse det etter dine spesifikke interesser. Dette gir deg tilgang til eksklusivt innhold på nettsiden (oppskrifter, tips, osv.), du kan registrere grillen(e) din(e), få all viktig informasjon (garantiterminer, bruksanvisning, osv.) og har sentral tilgang til alle data og tjenester som Weber-Stephen har å tilby. Du kan også enkelt og når som helst logge deg på butikken vår for å sjekke din ordrestatus eller legge inn tilleggsbestillinger uten å måtte registrere deg på nytt. En Weber-ID vil også gi deg mulighet for å bruke funksjoner som notatblokk og ønskeliste. Hvis du også bruker en Weber-app (Weber App, Weber Connect eller Weber iGrill), kan du koble til dataene som er lagret for denne enheten med din Weber-ID og ha all informasjonen tilgjengelig på ett sted.

I tillegg brukes Weber-ID-en til å gi registrerte brukere en individualisert og kundetilpasset opplevelse av nettsiden. Følgelig blir atferden til registrerte brukere samlet inn og analysert basert på sporings- og analyseverktøyer som beskrevet i avsnitt C i denne policyen. Basert på den informasjonen vi har om den enkelte Weber-ID-brukeren, spesielt med tanke på deres interesser, plasserer vi kundene i segmenter slik at vi kun tilbyr markedsføringsinnhold tilpasset kundenes spesifikke interesser og analyserer kundegruppen vår (se detaljer nedenfor). Følgende tilleggsdata samles inn, lagres og analyseres:

·      e-postadresse*,

·      passord*,

·      fornavn og etternavn*,

·      fødselsdato,

·      antall personer i husstanden,

·      type husstand,

·      antall barn,

·      registrerte griller,

·      bestillinger som er sendt.

·      Tilleggsdato ved bestilling:

Telefonnummer **, leveringsadresse ***, faktureringsadresse ***, betalingsinformasjon ***

* Informasjon må oppgis når Weber-ID registreres

** Obligatorisk kun hvis varene skal leveres av en speditør eller hvis en Grill Academy bestilles.

*** Obligatorisk kun hvis en bestilling er sendt under Weber-ID-en.

 

Analysen av dine dato og bruken av systemene våre er påkrevd for at vi skal kunne gi deg en tilpasset og personlig digital opplevelse. Derfor vil dataene dine bli behandlet innenfor Weber-ID-rammeverket på grunnlag av paragraf 6 (1) (b) GDPR som gjør det mulig for oss å gi deg Weber-ID-tjenesten. Weber-Stephen Products LLC og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH vil ha tilgang til data fra databehandlingsprosedyrer beskrevet i denne delen.

Du kan registrere din Weber-ID på nettsiden vår ved å oppgi ovennevnte data og velge passord. Når du registrerer deg, kan du benytte deg av din Weber-ID med én gang. Når du har registrert en Weber-ID, sendes en e-postmelding til e-postadressen du har oppgitt, der du finner en kobling du kan bruke til å sette opp og konfigurere din Weber-ID. Informasjonen du oppgir når du setter opp din Weber-ID, er valgfri. Vi har også rett til å beholde dine IP-adresser og registreringsdata for å kunne dokumentere din registrering og oppklare eventuell misbruk av dine personlige data. Det juridiske grunnlaget for dette er paragraf 6 (1) (c) og (f) GDPR. Hvis du vil slette din Weber-ID eller endre e-postadressen du brukte til registrering, ta kontakt med oss på privacy.emea@weberstephen.com. Bruk gjerne e-postadressen du benyttet da du registrerte deg for å kontakte oss, da dette gjør det enklere for oss å identifisere deg.

Hvis du registrerer en Weber-ID, blir dine data behandlet på våre vegne hos prosessoren Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Når du registrerer grillen din, behandles dine data på våre vegne hos prosessoren Mize Inc., 12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, USA.

Som teknisk administrator har Weber-Stephen Products LLC tilgang til data fra databehandlingsprosedyrene beskrevet i denne delen.

3. Shopping hos Weber-Stephen, Grill Academy

Vi innhenter personlige data kun hvis de leveres til oss frivillig under bestillingsprosessen eller ved registrering av en Weber-ID. Når kontrakten er fullført, blokkeres dine data og slettes etter utløp av juridiske, særlig skattemessige og kommersielle lovforskrifter, med mindre du har samtykket eksplisitt til videre bruk av data eller en videre behandling er lovlig og legitim.

Hvis du vil kjøpe noe i butikken vår, må du oppgi dine dato som kreves til behandling av bestillingen din, som er nødvendig for å fullføre og implementere kontrakten. Obligatorisk informasjon for kontraktbehandling merkes separat, ytterligere informasjon er valgfri. I forbindelse med behandling, oppgis adresseinformasjon til den utnevnte speditøren eller fraktselskapet. Vi gir fraktselskapet ditt telefonnummer med henblikk på å avtale leveringsdato. Vi sender også videre din e-postadresse slik at fraktselskapet kan informere deg om status for leveringen. Vi benytter PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim for strukturert behandling og overføring av leveringsdato. Når du handler i butikken vår, behandles dine data på våre vegne hos prosessoren Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Det juridiske grunnlaget for kontraktbehandling er paragraf 6 (1) (b) GDPR.

Følgende data vil bli behandlet:

·      Navn, leveringsadresse, faktureringsadresse, betalingsinformasjon, e-postadresse;

·      Telefonnummer, hvis det gjelder levering via speditør,

a) Gjestebestilling

Til behandling av ordrer behandler vi data du har oppgitt. Til dette formålet kan vi også gi videre dine betalingsopplysninger til vår interne bankavdeling eller andre leverandører av betalingstjenester. Det juridiske grunnlaget for dette er paragraf 6 (1) (b) GDPR. Med unntak av dataene som skal oppbevares på grunn av lovfestede forpliktelser til oppbevaring, beholder vi ingen data om deg.

b) Bestill via Weber-ID

Du kan også fremføre dine nødvendige data for å behandle ordren i din Weber-ID-konto. Når du handler med din Weber-ID, behandles data i tillegg til ordredataene som brukes til å opprette ordrehistorikk. Du finner ytterligere informasjon om dette i disse retningslinjene for personvern under "Weber-ID".

c) Bestill via kundesupport

I land der Weber tilbyr reparasjonstjenester, kan du ta kontakt med vår kundesupport via telefon, e-post, kontaktskjema eller sosiale mediakanaler for å bestille reservedeler eller bestille reparasjon. Hvis ikke den omfattes av Weber-garantien eller lovfestet garanti, behandler vi betalings- og faktureringsdata. For behandling og betaling må du oppgi din faktureringsadresse, e-postadresse og, hvis varen må leveres, telefonnummer og leveringsadresse. Vi overfører dine kontaktdata (telefonnummer og/eller e-postadresse med henblikk på å avtale leveringsdatoer) og din leveringsadresse til et fraktselskap.

Vi gir din faktureringsadresse videre til Klarna, leverandøren av betalingstjenester. Vi sender deg en e-post med en kobling som er generert av Klarna for betaling via Klarna. Denne koblingen er gyldig i 48 timer. Deretter utløper betalingslenken og den vil ikke kunne brukes lenger. En ny betalingslenke må sendes. For informasjon om Klarnas retningslinjer for personvern, gå til https://www.klarna.com/international/privacy-policy/

Det juridiske grunnlaget er paragraf 6 (1) (b) GDPR. Med unntak av dataene som skal oppbevares på grunn av lovfestede forpliktelser til oppbevaring, beholder vi ingen data om deg.

d) Registrering i Grill Academy

Bestillingsinformasjon for Weber Grill Academy vil bli gitt for å autorisere leverandører av Weber Grill Academy for kontraktbehandling. For registrering hos en Grill Academy bruker vi tilleggsprogrammet bookingkit fra bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Tyskland. Hvis du åpner en av sidene våre med bookingkit-funksjoner, opprettes en forbindelse til bookingkit-servere. Du finner mer informasjon om bookingkit-datavern på https://bookingkit.net/de/date.... Det juridiske grunnlaget for dette er paragraf 6 (1) (b), paragraf 28 GDPR.

e) Produktvurderinger

Du har muligheten til å gi vurderinger av produktene våre. Du kan vurdere produkter etter kjøp hos weber.com eller når du besøker nettsiden vår eller i din Weber-ID.

Når du har kjøpt et produkt fra Weber, sender vi deg en e-postmelding til e-postadressen du har oppgitt i ordren din basert på vår legitime interesse i direktemarkedsføring i henhold til paragraf 6 (1) (f) GDPR. I den e-postmeldingen kan du gi en vurdering av kjøpet ditt med én gang. Du kan når som helst nekte denne bruken av dine persondata.

Hvis du vil sende en vurdering enten etter et kjøp eller mens du er inne på nettsiden vår, samler vi data som du har lagt inn i vurderingsmasken og overført til oss. Vurderingen din og fornavnet og forbokstaven på etternavnet du har oppgitt i skjemaet, vil bli publisert på nettsiden vår som en vurdering av produktet. E-postadressen din blir ikke publisert sammen med vurderingen.

Til vurderingssystemet bruker vi tjenesteleverandøren Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 USA, som fungerer som prosessor for oss i samsvar med paragraf 28 GDPR. Du finner mer informasjon på https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

Når du sender inn anmeldelsen, vil den bli publisert med fornavn og første bokstav i etternavnet på nettstedet vårt og på undersider hos Webers europeiske og sveitsiske avdelinger som en vurdering av produktet. Hvis du ønsker å trekke tilbake din personlige anmeldelse, kan du sende en e-postmelding til privacy.emea@Weberstephen.com. Til klassifiseringssystemet bruker vi tjenesteleverandøren Yotpo Ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011, USA. Når du klikker på «POST», samtykker du samtidig til overføring av dataene til USA som er et såkalt tredjeland, med et nivå som ikke har samme eller tilsvarende databeskyttelse som EU, i samsvar med art. 49 (1) (a) GDPR. For mer informasjon, les personvernerklæringen vår.

Når du sender en vurdering, aksepterer du og samtykker i behandlingen av dine persondata som er beskrevet her. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å sende e-post til privacy.emea@weberstephen.com. Hvis du sender e-post til oss, la oss få vite hva din tilbaketrekking av samtykke gjelder, så vi kan behandle henvendelsen din. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er paragraf 6 (1) (a), paragraf 7 GDPR.

f) Varsel om ny lagerbeholdning

Hvis produkter i butikken vår blir utsolgt, tilbyr vi en varslingstjeneste. Du vil bli varslet på e-post straks det ønskede produktet er tilbake på lager og kan leveres.

For å kunne levere denne tjenesten, må din e-postadresse behandles i forbindelse med ønsket produkt. Behandlingen utføres av prosessoren Salesforce i et datasenter i Frankfurt am Main (Tyskland). Det juridiske grunnlaget er ditt samtykke, paragraf 6 (1) (a), paragraf 7 GDPR. Du gir ditt samtykke ved å klikke på en bekreftelseslenke som sendes til deg på e-post. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å sende e-post til privacy.emea@weberstephen.com slik at du ikke vil motta flere e-postmeldinger. Oppgi hvilken tjeneste du ønsker å si opp abonnement på.

Dataene dine vil bli slettet automatisk fra databasen vår når produktet er på lageret igjen og du er blitt varslet.

g) Betaling

Vi bruker ulike betalingsmetoder fra tredjeparts betalingsleverandører. Hvis du velger en av disse betalingsmetodene, vil betalingsdataene dine bli videresendt til den respektive betalingsleverandøren for behandling. Tredjepartsleverandørene behandler personopplysningene dine som en uavhengig behandlingsansvarlig i henhold til deres personvernvilkår. Overføringen er basert på oppfyllelse av kontrakten i samsvar med artikkel 6 (1) (b) i personvernforordningen (GDPR) og på våre legitime interesser for sikker betalingsbehandling og forebygging av svindel i samsvar med artikkel 6 (1) (f).

Behandling av betaling med metodene kredittkort, PayPal eller Klarna, utføres via tjenesteleverandøren Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6 1011 DJ Amsterdam, Nederland. Adyen fungerer som et grensesnitt mellom de kommersielle leverandørene og kundene våre. For å forebygge og oppdage svindel, overfører vi betalingsinformasjon, navn, enhetens fingeravtrykk, vedvarende informasjonskapsel, e-postadresse, IP-adresse, referanse, mobilnummer, fakturerings- og leveringsadresse til Adyen i samsvar med artikkel 6(1)(b) i personvernforordningen.

Ytterligere informasjon om personopplysningene som overføres av oss og behandlingen av opplysningene dine av de respektive betalingstjenesteleverandørene finner du under betalingsmetodene som er oppført nedenfor. Du finner mer informasjon om Adyen i personvernerklæringen på: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Hvis du betaler via PayPal, blir du omdirigert til PayPals nettsted via en lenke. Under betalingsprosessen behandles navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og konto- eller kredittkortinformasjon. Se vilkårene og betingelsene, bruksvilkårene og personvernreglene til PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg på nettstedet.

Hvis du betaler med Klarna, vil opplysningene dine bli behandlet av Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Følgende personopplysninger vil bli behandlet av Klarna Bank AB som behandlingsansvarlig: Oppgitte betalingsopplysninger, for- og etternavn, adresse, telefonnummer(e), e-postadresse, IP-adresse og ev. andre opplysninger som er nødvendige for behandling av betalingen. 

Ved valg av betalingsmetode for kjøp a konto og avdrag, behandles spesielt følgende personopplysninger av Klarna som behandlingsansvarlig, med det formål å behandle betalingen og, i denne sammenhengen, for identitets- og kredittsjekk: 

 • Kontakt- og identifikasjonsinformasjon: navn, fødselsdato, personnummer, tittel, fakturerings- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer, nasjonalitet, lønn osv.
 • Betalingsinformasjon: debet- og kredittkortopplysninger (kortnummer, utløpsdato og CVV-kontrollsiffer), kontonummer osv.
 • Informasjon om behandlingen av ordren, som produkttype, produktnummer, pris osv.; 
 • I tilfelle betalingsmetoden «kjøp a konto» eller «avbetaling» velges, samler Klarna inn og bruker personopplysninger og informasjon om brukerens tidligere betalingshistorikk samt sannsynlighetsverdier for brukerens betalingshistorikk i fremtiden (såkalt scoring) for å avgjøre om betalingsmåten kan tilbys brukeren. Poengsummen beregnes på grunnlag av vitenskapelig anerkjente matematisk-statistiske metoder.

Ytterligere informasjon og detaljer om betaling med direkte bankoverføring finner du her og på Klarnas nettsted https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

Hvis du velger å betale med kredittkort, vil kortopplysninger som korttype (Mastercard eller VISA), CVC, utløpsmåned, utløpsår, kortinnehaverens navn og kortnummer automatisk samles inn av betalingstjenesteleverandøren Adyen som en del av betalingsprosessen, og informasjonen videreformidles til partene som er involvert i bestillingsprosessen for behandling, fakturering og administrasjon av kortbetalinger i et sikkert miljø. For mer informasjon, se https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Vi bruker også Ingenico når du betaler med kredittkort. Ingenico som databehandler fungerer som teknisk mellomledd mellom Weber, kundene til Weber, finansinstitusjonene og alle andre parter som opplysningene må sendes til for å behandle betalingen for behandling, oppgjør og håndtering av kortbetalinger i et sikkert miljø. Dette omfatter følgende data: Fornavn og etternavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, betalingsmåte, bankkortopplysninger, kundenummer, forbruksdata (type varer kjøpt, hyppighet av kjøp av varer, kjøpsverdi, kjøpsdato, bruk av verdikuponger), data om sannsynlighet for svindel/forebygging. For mer informasjon, se https://www.ingenico.com/privacy-policy


h) Ordresporing

Vi tilbyr deg muligheten til å spore forsendelsen av produktene du har bestilt, og til å se estimert leveringstid på nettstedet vårt og via Weber-ID. For at du skal kunne spore forsendelsen din, behandler vi e-postadressen din, ordrenummeret ditt og fakturamottakerens postnummer. Etter at du har oppgitt de ovennevnte opplysningene med det formål å verifisere identiteten din, vil du motta aktuell status for forsendelsen, samt ytterligere informasjon om bestillingen (f.eks. ordredato, ordrestatus, bestillerens navn, leverings- og fakturaadresse, leverings- og betalingsmåte, liste over bestilte produkter, fraktleverandør, forsendelsesnummer, forsendelseshistorikk). Videre tilbyr vi deg muligheten til direkte sporing innenfor rammene av forsendelsessporing etter at du har hentet forsendelsesstatusen. Med direkte sporing kan du følge leveransen direkte på et kart. For å kunne tilby de ovennevnte funksjonene benytter vi parcelLab GmbH, Kapellenweg 6, 81371 München, Tyskland som databehandler. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse i en mest mulig kundevennlig håndtering og presentasjon av ordre- og forsendelsesprosesser i samsvar med artikkel 6 (1) (f) DS-GVO. 

Vi bruker Google Maps-tjenesten til å vise kartet for sporing av forsendelser. For mer informasjon om bruk av Google Maps, se avsnitt C, nr. 3, bokstav a).

4. Nyhetsbrev, bruk av data til kampanjeformål

a) Nyhetsbrev

Vi bruker personopplysningene dine til å sende deg nyhetsbrev og informere deg om nyheter fra Weber, nye produkter og arrangementer skreddersydd til dine interesser. Dette inkluderer informasjon om nåværende eller fremtidig utvalg av produkter (f.eks. griller, utstyr, tilbehør, forbruksvarer, livsstil) samt funksjoner og arrangementer med deltakelse på Weber-Stephen (f.eks Grill Academy, seminarer, messer og enkeltarrangementer). For å bli bedre kjent med deg innenfor rammen av nyhetsbrevet vårt, kan vi også sende deg undersøkelser med spørsmål om dine interesser og preferanser, for eksempel om din måte å grille på (til hvor mange personer, fortrinnsvis med briketter osv.). Når du svarer på undersøkelsene, samtykker du til at vi analyserer og behandler dine data for fremtidige markedsføringskampanjer og for å forbedre vårt nyhetsbrev og vår markedsføringsstrategi. For å sende deg nyhetsbrevet, trenger vi e-postadressen din. Hvis du også oppgir fødselsdatoen din når du abonnerer på nyhetsbrevet, kan det hende at vi sender deg en spesiell markedsførings-e-post til bursdagen din. 

I tillegg benytter vi sporingsverktøy for å analysere brukerens interaksjon med våre nyhetsbrev. Se nedenfor for mer informasjon. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke i henhold til artikkel 6 (1) a i GDPR. Etter at du har registrert e-postadressen din, vil du motta en e-post fra oss der vi ber deg bekrefte at du ønsker å motta nyhetsbrevet ved å klikke på en lenke. Dersom du ikke gir din bekreftelse via denne lenken i løpet av 3 dager, vil informasjonen bli blokkert og slettet etter en måned. Vi har også rett til å lagre IP-adressene dine og tidspunkter for registrering og bekreftelser for å verifisere registreringen din og for å avdekke eventuell misbruk av personopplysningene dine. Det juridiske grunnlaget for dette er artikkel 6 (1) (a) og (c) og artikkel 7 i GDPR. 

Opplysningene dine vil bli lagret i et elektronisk nyhetsbrevsystem så lenge abonnementet løper. Som databehandler til dette formålet og for å sende nyhetsbrevet benytter vi Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Tyskland. Denne virksomheten behandler dataene i henhold til våre instruksjoner. 

Siden vi baserer databehandlingen på ditt samtykke, betyr det at du til enhver tid har rett til å trekke tilbake samtykket eller protestere mot behandling av personopplysningene dine med det formål å sende nyhetsbrevet. Gjør du det, vil vi etterkomme din anmodning og umiddelbart fjerne deg fra vår distribusjonsliste for utsending av nyhetsbrev. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å sende en e-post til privacy.emea@Weberstephen.com, enten ved å følge instruksjonene på slutten av en e-post tilhørende en kampanje etter et nyhetsbrev, eller ved å lagre innstillingen «Avslutt mottak av e-post» i kontoinnstillingene dine når du har en Weber-ID. Sender du oss en e-post, ber vi deg opplyse om hva tilbaketrekkingen av samtykke henspeiler på, slik at vi kan administrere anmodningen din.


b) Direktemarkedsføring 

Vi har en legitim interesse (direktereklame, 47 GDPR) i henhold til art. 6 første ledd bokstav f i GDPR for reklame til kunder (personer vi har hatt et forretningsforhold til) via e-post eller post. Vi kan i så henseende sende deg nyheter fra Weber, informasjon om arrangementer og invitasjoner til å vurdere produktene våre. Basert på dette sender vi våre e-poster til kundene våre etter et kjøp der vi spør om de ønsker å abonnere på nyhetsbrevet vårt. For mer informasjon om nyhetsbrevet, se avsnitt 4 a). 

Som databehandler til dette formålet og for å sende nyhetsbrevet benytter vi Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Tyskland. Denne virksomheten behandler dataene i henhold til våre instruksjoner. Vi bruker også Yotpo (Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 USA) når vi sender invitasjoner til å vurdere produktene våre. Du finner mer informasjon på https://www.yotpo.com/privacy-policy/. 

For å sende deg reklame via post, bruker vi en posttjenestepartner.

Du kan når som motsette deg utsending av reklame til deg ved å sende e-post til privacy.emea@Weberstephen.com, eller ved å følge instruksjonene på slutten av en e-postmelding med kampanjetilbud. Hvis mulig, vennligst send e-posten fra den samme e-postadressen som du registrerte deg med slik at det blir lettere å finne deg.

c) Segmentering og e-postsporing

Med ditt samtykke bruker vi filtre på alle kontakter i vår nyhetsbrevdatabase og vi oppretter også segmenter av abonnenter ved hjelp av andre tilgjengelige data, f.eks. informasjon om bestillinger du har gjort eller reaksjoner på nyhetsbrevet vårt (se nedenfor). På denne måten definerer vi målgrupper basert på deres egenskaper (f.eks. interesser, bosted, demografiske data osv.), eller atferden deres (hvordan de reagerer på e-postene fra oss). Disse segmentene kan brukes til presis målretting i fremtidige markedsføringskampanjer, slik at vi kan sende våre abonnenter markedsførings-e-post som er skreddersydd etter deres interesser. 

I tillegg analyserer vi interaksjonen med nyhetsbrevet vårt, dvs. når og hvor mange brukere som har åpnet nyhetsbrevet, hvor ofte enkelte deler av nyhetsbrevet har blitt klikket på. Dette gjøres basert på en sporingspiksel som er inkludert i hvert nyhetsbrev. Sporingspiksler er grafikk med en størrelse på 1x1 piksel som lastes inn når en bruker åpner en e-post. Vi legger til sporingspikselen ved hjelp av en kode som inneholder en ekstern lenke til pikselserveren. Hvis en bruker åpner en e-post og samhandler med den, behandles HTML-koden av klienten som følger lenken og åpner den (usynlige) grafikken. Dette registreres og noteres i serverens loggfiler. I tillegg overføres også diverse opplysninger om brukeren ved hjelp av denne metoden. 

Følgende data kan innhentes og analyseres med en sporingspiksel

Operativsystemet som brukes (gir informasjon om bruk av mobile enheter)

Type klient som brukes, for eksempel en nettleser eller et e-postprogram

Kundens skjermoppløsning

Tidspunktet da e-posten ble åpnet

IP-adresse (gir informasjon om Internett-leverandøren og stedet)

Dette gjøres for å tilpasse våre nyhetsbrev og tilbud etter kundenes interesser. Vi bruker også systemet Emarsys til dette formålet.

5. Kontaktskjema, E-post Henvendelser, Bruksområder

a) Vårt kontaktskjema er designet så det blir enkelt for deg å kontakte oss. Vi trenger ditt navn og din e-postadresse for å behandle henvendelsene dine. Avhengig av innholdet i henvendelsen din, blir dataene oppgitt i kontaktskjemaet behandlet basert på ditt (antatte) samtykke i samsvar med paragraf 6 (1) (a), paragraf 7 GDPR eller i samsvar med paragraf 6 (1) (b) GDPR, for eksisterende kontraktfestede forpliktelser eller implementeringen av tiltak før kontraktinngåelse. I forbindelse med behandlingen av klager på produktene våre kan vi komme til å trenge din e-postadresse, fornavn og etternavn, postadressen, land og type grillprodukt.

b) Du kan også kontakte oss via e-post. Avhengig av innholdet i henvendelsen din, blir dataene oppgitt i kontaktskjemaet behandlet basert på ditt samtykke i samsvar med paragraf 6 (1) (a), paragraf 7 GDPR eller i samsvar med paragraf 6 (1) (b) GDPR, for eksisterende kontraktfestede forpliktelser eller implementeringen av tiltak før kontraktinngåelse.

c) Når vi har svart på henvendelsen din, arkiverer vi den straks. Tilgang er mulig kun i svært begrenset omfang. Utelukkende informative henvendelser, dvs. som ikke resulterer i en kontrakt eller som ikke inneholder annet innhold som må oppbevares, blir slettet i slutten av året som henvendelsen ble gjort. Se "Oppbevaringsperioder" for mer informasjon.

d) Weber-Stephen Nordic og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH er felles ansvarlige for behandlingen av generelle forespørsler om Weber-produkter og tjenester og felles med Weber-Stephen Products LLC som garantist for henvendelser i forbindelse med Weber-garantien. Weber-Stephen Nordic, Weber-Stephen Deutschland GmbH og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH er felles ansvarlige for behandlingen av henvendelser i forbindelse med lovfestede garantikrav dersom produktet det klages på, ble kjøpt via weber.com.

Vi benytter Zendesk supportsaksystem, en plattform fra Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, der det brukes et datasenter som ligger i EU, til å behandle kundeklager og henvendelser via e-post og via kontaktskjemaene. Du får mer informasjon på https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/

Da vi ikke kan garantere fullstendig datasikkerhet når vi kommuniserer via e-post, anbefaler vi at du sender konfidensiell informasjon via vanlig post.

e) Informasjon om databehandling i forbindelse med søknad på stilling hos Weber fås på siden vår, i nærheten av ledige stillinger.


6. Datamottakere ved overføring av personopplysninger til tredjeland  

For å kunne tilby deg best mulig service, samarbeider vi med flere partnere. Disse partnerne behandler personopplysninger enten som behandlingsansvarlige eller på våre vegne som databehandlere.

For overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS uten et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse i henhold til en beslutning fra EU-kommisjonen, har vi inngått EUs standard kontraktsklausuler som utstedt av EU-kommisjonen, ledsaget av ytterligere garantier fra avtalepartneren for ytterligere å sikre sikkerheten til dataene og samsvar med GDPR-standarder og -krav. Dette gjelder overføring av data til eksterne tjenesteleverandører samt mellom ulike Weber-enheter.

Som en del av det såkalte «Data Privacy Framework» har EU-kommisjonen anerkjent personvernnivået for visse selskaper i USA som sikkert i samsvar med tilstrekkelighetsbeslutningen av 10. juli 2023. Du finner både listen over sertifiserte selskaper og ytterligere informasjon om rammeverket for personvern på nettstedet til det amerikanske handelsdepartementet på https://www.dataprivacyframework.gov/. I de respektive avsnittene i personverninformasjonen informerer vi deg om hvilke tjenesteleverandører vi bruker som er sertifisert i henhold til rammeverket for personvern.

a) Databehandlere 

I noen tilfeller bruker vi eksterne tjenesteleverandører for databehandling; alle disse er bundet av våre instruksjoner. Vi har nøye valgt ut og gitt oppdrag til våre databehandlere, og vi kontrollerer dem regelmessig.

Vi bruker databehandlere for følgende kategorier: Verts- og skytjenesteleverandører, e-postleverandører, tekniske tjenesteleverandører for støtte og vedlikehold av våre IT-systemer, backupleverandører, tjenesteleverandører for fjerning av databærere og byråer for støtte av nettsteder, nyhetsbrev og kontoer på sosiale medier.

Behandling i henhold til artikkel 4 N° 8 i personvernforordningen er basert på databehandlingsavtaler i samsvar med artikkel 28, slik at databehandlerne gir tilstrekkelige garantier for å implementere hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak på en slik måte at behandlingen overholder standardene i europeisk personvernlovgivning. Databehandlerne vil ikke selvstendig behandle data for egne formål. 

b) Tredjeparter

Vi videreformidler også personopplysninger til partnere som er behandlingsansvarlige i henhold til artikkel 4 N° 7 i personvernforordningen, som vi må overføre personopplysninger til, f.eks. for å sende produkter, motta betalinger, gjennomføre grillakademier og få utført reparasjoner. Ytterligere informasjon om mottakerne finner du i tabellen nedenfor og under de enkeltvis beskrevne prosessene.

c) Oversikt over mottakere for driften av dette nettstedet

For driften av dette nettstedet er det nødvendig at følgende mottakere har tilgang til personopplysninger

Prosessor

Formål/prosess

Demandware/Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, USA

Skybasert database for kundedata, kundestyringssystem

Analytics

Mize Inc.

12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, USA

Database for produktregistrering

Yotpo Inc. 33 West 19th Street New York, NY 10011, USA

Vurderinger og omtaler av produkter

Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sverige

Integrering av innhold fra sosiale medier

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Analytics

Ads

Dobbeltklikk

Tag Manager

Google Marketing Platform (Display & Video 360)

Remarketing

Maps

reCaptcha

YouTube-videoer

PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim, Tyskland

Bestilling og finansiering

Regnskap e-handel

Emarsys Interactive Services GmbH

Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Tyskland

 

Database for nyhetsbrevdata

Utsending av nyhetsbrev

Segmentering og analyse av abonnenter

Zendesk Inc.

1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA

 

Supportsaksystem for kunde- og partnerhenvendelser

Vimeo 555 West 18th Street

New York, New York 10011, USA

Tilleggsprogram for innbygging av videoer

Imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA

Bildehosting

Brukes til responsiv design

Dynamic Yield Ltd.

8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israel

Analyse av bruk av nettsider

A/B-tester

bookingkit GmbH

Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Tyskland

Bestilling av Grill Academy-kurs

Amazon Web Services (AWS) 410 Terry Avenue North

Seattle WA 98109

USA

Leverandør av skylagring

Facebook Inc.

1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA

Facebook Pixel

imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA

Bildeoptimalisering

Hotjar Ltd.

Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta

Atferdsanalyse (varmekart, osv.)

Undersøkelser

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland

Nettmarkedsf?ring/Retargeting

Ingenico e-Commerce Solutions GmbH, Ginnheimer Str. 4, 65760 Eschborn

Tjenesteleverand?r for kort-ikke-tilstede-transaksjoner

parcelLab GmbH Kapellenweg 6, 81371 München

Ordresporing

Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6 1011 DJ Amsterdam, Nederland

Betalingsbehandling

C. Statistikk, annonsering, sporing og re-målretting, tilleggsprogrammer levert av partnere - Bruk av informasjonskapsler

I noen tilfeller kan vi eller partnerne våre bruke informasjonskapsler eller behandle dataene dine på en slik måte at ditt samtykke er påkrevd. Informasjonskapsler er små tekstfiler som kan lagres på enheten din når du besøker nettsiden vår. Sporing kan skje med forskjellige teknologier som pikselteknologi eller loggfilanalyse. Samtykke er gitt via det såkalte informasjonskapselbanneret, som må klikkes aktivt. Våre retningslinjer for informasjonskapsler forklarer hvordan du kan deaktivere individuelle funksjoner som du har samtykket til. Der finner du informasjon om når informasjonskapsler utløper, hvordan slette dem og hvordan du skal trekke tilbake ditt samtykke.

Med mindre annet er oppgitt, er behandlingen som er beskrevet her basert på ditt samtykke i henhold til paragraf 6 (1) (a), paragraf 7 GDPR. På mer informasjon om hvordan du kan trekke tilbake ditt samtykke, i våre retningslinjer for informasjonskapsler. Det er en lenke til våre retningslinjer for informasjonskapsler i bunnteksten på nettsiden vår.

For å finne ut hvilket innhold på nettsiden vår som er mest interessant for deg, måler vi kontinuerlig antall besøkende og innholdet som vises mest. Vi vil gjerne vise deg - også på nettsidene til våre reklamepartnere - kun de annonsene som virkelig interesserer deg. Derfor bruker vi såkalt re-målretting på nettsiden vår for annonser som er spesialtilpasset dine interesser. Informasjonskapslene som er lagret midlertidig til dette formålet gjør det mulig for våre re-målrettingspartnere å gjenkjenne besøkende på nettsiden vår under et pseudonym og for å vise kun produkter som det er sannsynlig vil være av interesse for deg.

Vi bruker dataene som er innhentet til statistisk og annonseringsformål,

·      for å registrere antall besøkende på nettsidene våre,

·      for å registrere de respektive tidspunktene besøkende er innom nettsidene våre,

·      for å registrere sekvensen av besøk på forskjellige nettsider og produktsider for å optimere nettsiden vår,

·      for målrettet annonsering, også vi annonseringsnettverk i samarbeid med partnere,

·      for å måle suksessen og faktureringen av annonsetiltak mellom annonsepartnere og oss selv,

·      for å holde oversikten over hvilke annonser du allerede har sett for å forhindre at du ser den samme igjen og

·      for å evaluere hvilke deler av nettsiden vår som må optimeres.

Med mindre annet er oppgitt, bruker vi følgende tjenester som prosessorer. De er kontraktforpliktet til å behandle data kun på våre vegne.

1.  Statistikk, annonsering, sporing og re-målretting

a) Google Services

(1) Google Analytics

Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) (“Google”). Analysedataene brukes til å optimere nettsiden vår og annonseringstiltak. Google behandler dataene til bruk på nettsiden på våre vegne og er kontraktmessig forpliktet til å iverksette tiltak for å sikre konfidensialiteten til dataene som behandles. Følgende kategorier av data behandles av Google:

·      nettsider som er besøkt,

·      din atferd på sidene (for eksempel antall klikk, surfeatferd og tidsforbruk),

·      din omtrentlige plassering (land og sted),

·      din IP-adresse (i forkortet form, slik at det ikke er mulig med noen tydelig tildeling),

·      teknisk informasjon som nettleser, Internett-leverandør, enhet som er brukt og skjermoppløsning,

·      kilde til besøket ditt (det vil si hvilken nettside eller annonsemedium du fant oss gjennom).

Merk følgende: På denne nettsiden bruker Google Analytics utvidelseskoden "anonymizeIp" for å sikre en anonym samling av IP-adresser (såkalt IP-maskering). Ved å aktivere IP-anonymisering på nettsiden vår, blir IP-adressen din forkortet av Google innen medlemsland i EU eller i andre land som er med i EØS. De påloggede dataene lagres hos Google sammen med den tilfeldig genererte bruker-ID-en, som lagres i en informasjonskapsel på enheten din, som gir mulighet til å evaluere brukerprofilpseudonymer. Disse brukerrelaterte dataene slettes automatisk etter 14 måneder. Andre data blir værende lagret i samlet form i en ubegrenset tidsperiode. IP-adressen som sendes av nettleseren din som ledd i Google Analytics vil ikke bli fusjonert med andre data som eies av Google.

(2) Tagger for Google re-markedsføring

Denne nettsiden bruker Google remarkedsføringstagger, en nettanalysetjeneste fra Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Derfor er informasjonskapsler lagret på brukerens datamaskin. Hvis du senere bruker Google-sider, vil bannere og tekstannonser bli presentert for brukeren i samsvar med deres tidligere atferd. Data registreres også anonymt, slik at det er umulig å trekke konklusjoner om brukerens identitet. Da kan vi vise tilpassede annonser på egnede annonsesteder på andre nettsider basert på interessene du har vist på nettsiden vår.

(3) Google DoubleClick

DoubleClick by Google ("DoubleClick") er en tjeneste fra Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). DoubleClick bruker informasjonskapsler til å vise de mest relevante annonsene. Google har oversikt over annonsene du har sett og hvilke av dem du faktisk har sett på. Med DoubleClick-informasjonskapsler kan Google og deres annonsenettverk gi annonser basert på dine tidligere besøk på nettsider (eller til og med apper). Google sender informasjon generert av informasjonskapslene til en Google-server for analyse og oppbevaring. Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres ved å foreta innstillinger i din nettleserprogramvare.

For mer detaljert informasjon om vilkår og betingelser for bruk og datavern, gå til: https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

(4) Google Ads

Vi bruker Google Ads, en annonsetjeneste fra Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), i tillegg til konverteringssporing som ledd i Google Ads. Google Ads lagrer en informasjonskapsel for konverteringssporing på harddisken på datamaskinen din ("konverteringsinformasjonskapsel") når du klikker på en annonse som er lagt ut av Google. Hvis du besøker enkelte sider på nettsiden vår, kan Google og Weber se at du har klikket på annonsen og ble henvist til denne nettsiden.

Informasjonen som hentes med konverteringsinformasjonskapsler brukes til å generere statistikk for annonsekunder som bruker konverteringssporing. Disse statistikkene viser oss det totale antallet brukere som klikket på Google-annonsen og så en nettside med en tagg for konverteringssporing.

(5) Google Display & Video 360

På nettsiden vår bruker vi verktøyet "Display & Video 360" (tidligere DoubleClick Bid Manager) fra Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (moderselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) til å vise annonser som er tilpasset dine interesser. Til dette formålet lagrer nettsidebrukerens nettleser såkalte "informasjonskapsler" (tekstfiler) som gjør det mulig å gjenkjenne enheten din innenfor Googles annonsenettverk. På denne måten kan annonser presenteres for deg basert på din atferd på nettet. Videre evaluerer denne tjenesten annonsene som er levert og for å optimere fremtidige annonsetiltak. Innsamlingen og analysen gjennomføres eksklusivt på pseudonymbasis, slik at en konklusjon om din identitet egentlig ikke er mulig å slå fast. For mer informasjon om Googles retningslinjer for personvern og bruksvilkår, gå til: https://policies.google.com/privacy

b) Salesforce Commerce Cloud (Analytics)

Vi bruker verktøyet Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94105, USA. Informasjonskapsler, web-beacons eller lignende teknologier brukes. Datainnsamlingen skjer via en informasjonskapsel-ID, som lagres som pseudonym. Dette pseudonymet er tildelt informasjon om brukeraktiviteter på våre nettsider, tjenester og applikasjoner. En personlig identifisering av brukeren utelukkes av en samling av dataposter. For å sikre funksjonen, lagres IP-adresser en kort stund og forkortes før hver behandling. De fullstendige IP-adressene lagres ikke og behandles ikke.

For mer informasjon om Salesforce, gå til: https://www.salesforce.com/de/...

c) Dynamic Yield

Vi bruker Dynamic Yield nettanalyseservice fra Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israel. Dynamic Yield hjelper oss å forstå hvordan nettsiden vår brukes slik at vi kan forbedre den kontinuerlig. Verktøyet er utviklet for å vise deg dynamiske elementer etter behov, som popupmeldinger i nyhetsbrev, produktglidebrytere og varslinger. Det gjør at A/B-tester også kan implementeres i nettsiden. På grunnlag av sideinnholdet du tidligere har vært inne på, vil vi tilby deg tilsvarende eller lignende produkter eller annet innhold som er relevant for deg. Til dette formålet bruker Dynamic Yield såkalte informasjonskapsler som lagrer kun pseudonym informasjon. Det er ikke mulig å trekke slutninger om deg som person. Mer informasjon på https://www.dynamicyield.com/g....

d) Facebook Pixel

Facebook Pixel er en tjeneste av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Med tjenesten kan vi finne målgrupper for annonser på Facebook, såkalte "Facebook Ads", basert på besøk på nettsiden og surfeatferd. Vi bruker også denne pikselen til å måle effekten av nettbaserte markedsføringstiltak. På denne måten kan vi spore handlingene til brukere etter at de har sett en Facebook-annonse og/eller klikket og lagt inn en bestilling. Når du går til en nettside, integreres pikselen direkte via Facebook og kan legge igjen en informasjonskapsel på enheten din. Hvis du deretter logger på Facebook eller allerede er logget på Facebook, logges ditt besøk på siden i profilen din. Den innsamlede brukerdataen er anonym for oss og tillater oss dermed ikke å trekke noen konklusjoner om din identitet. Disse dataene lagres og behandles imidlertid av Facebook slik at det er mulig å trekke konklusjoner om den respektive brukerprofilen. Databehandling utføres av Facebook i henhold til Facebooks retningslinjer for databruk. Til dette formålet har vi inngått en felles kontrollerordning med Facebook. For mer informasjon om Facebooks databehandling, gå til: https://www.facebook.com/about...

e) Refined Ads

For å evaluere og optimere nettsiden vår og generere mer relevante annonser for deg, bruker vi også sporingsverktøyet "Refined Ads", en tjeneste som tilbys av Refined Labs GmbH, Residenzstr. 7, 80333 München. Bruksdata samles av informasjonskapsler og oppsummeres i anonyme brukerprofiler. Dataene tildeles ikke brukerens sanne data.

Du finner mer informasjon om datavern på https://www.refinedlabs.com/da...

f) Hotjar

Vår nettside anvender også analyseprogrammet “Hotjar” fra Hotjar Ltd., Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.

Med Hotjar kan du måle og analysere nettsidebruken din (klikk, musebevegelser, bla-dybde, osv.). De innsamlede dataene overføres til en Hotjar-tjeneste i Irland og lagres der. Følgende data samles av Hotjar på våre vegne:

·      IP-adresse - før lagring blir IP-adressen din anonymisert ved å stille inn siste oktett til null for å forhindre personlig identifisering. IP-adressens første tre oktetter vil vise bare brukerens lands-/geografiske region,

·      din e-postadresse, inkludert fornavn og etternavn, hvis du har gjort dem tilgjengelige for oss via vår nettside,

·      skjermstørrelsen på enheten din,

·      enhetstype og informasjon om nettleser,

·      det foretrukne språket for å vise nettsiden vår,

·      henviserdomene,

·      nettsider som er besøkt,

·      dato og klokkeslett for nettsidetilgang.

Hotjar bruker denne informasjonen til å analysere din bruk av nettsiden vår, for å opprette rapporter om bruken av den og legge til andre tjenester for Internett-analyse.

Få mer informasjon på https://www.hotjar.com/privacy/.

g) LinkedIn Insights Tag

Vi bruker LinkedIn Insights Tag, en tjeneste fra LinkedIn Corporation som verktøy for å analysere din atferd på nettsiden vår og gi oss mulighet til å gi deg interessebasert og atferdsmarkedsføring. Dette inkluderer også konverteringsmåling for å øke effektiviteten til markedsføringsaktivitetene våre. Dette er en service fra LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland, https://www.linkedin.com. Du får mer informasjon på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Insight Tag samler og overfører følgende informasjon om deg til LinkedIn: URL; henvisnings-URL, IP-adresse, enhets- og nettleserdata (brukeragent) og et tidsstempel. Profildata kan unntaksvis behandles sammen med ovennevnte datakategorier. Dette gjelder hvis du er medlem av LinkedIN. I så måte vil vi gjerne henvise deg til mulighetene for innstillinger i din LinkedIn-profil.

LinkedIn vil gi oss en analyse av bruken av nettsiden vår, i samlet form, så vi vil kunne gjøre nettsiden vår og innholdet bedre for brukerne. Denne dataen brukes også til målrettingstiltak for annonsering i LinkedIn-plattformen.

Vi er felleskontrollere med LinkedIn Corp, for innsamling og overføring av data til LinkedIn; men all behandling av persondata etter overføringen, er utelukkende ansvaret til LinkedIn.

Insight Tag samler bare og overfører data etter ditt uttrykkelige samtykke i Cookie-banneret som vises når du får tilgang til nettsiden vår.

LinkedIn krypterer dine data, IP-adressene trunkeres og direkte identifikatorer fjernes innen sju dager for å gjøre dataene pseudonyme. Disse resterende, pseudonymiserte dataene vil deretter bli slettet inne 90 dager.

Det juridiske grunnlaget for denne prosessen er ditt samtykke, paragraf 6 (1) (a), paragraf 7 GDPR. Du finner mer informasjon på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

2. Tillegg for sosiale medier

Med mindre annet er oppgitt, behandler vi dine data på grunnlag av våre legitime interesser i henhold til artikkel 6 (1) (f) GDPR for å gjøre innholdet bedre og for å gjøre det mer praktisk for deg å bruke. Formålene som er beskrevet, samsvarer med våre legitime interesser.

a) Flowbox

For nettsiden vår bruker vi muligheten for å integrere funksjoner og samtykke fra Instagram og Facebook. Til dette bruker vi Flowbox. Vi kan for eksempel bruke Flowbox til å vise Facebook-innlegg eller bilder som er publisert på Instagram som en del av vår nettside. Informasjonskapsler brukes også til dette formålet.

Instagram og Facebook er tilbud fra Facebook Ireland Ltd. i Irland og Facebook Inc. i USA. Hvis du er registrert som bruker av Instagram, Facebook eller andre Facebook-tjenester, kan Facebook tildele bruken av våre nettbaserte tilbud til profilen din. Flere detaljer om type, omfang og formål med databearbeiding finnes i Instagrams og Facebooks retningslinjer for personvern på https://help.instagram.com/519522125107875 og https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

Flowbox er en tjeneste under det svenske selskapet Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sverige. Informasjon om type, omfang og formål med databearbeiding finnes i Flowbox' retningslinjer for personvern, https://getflowbox.com/privacy/.

b) Videoer fra YouTube

På nettsiden vår integrerer vi YouTube-videoer. Denne tjenesten leveres av Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). YouTube-videoene er lagret på https://www.youtube.com og kan spilles av direkte fra nettsiden vår. De avanserte innstillingene for personvern gjør det mulig å aktivere videointegrering. Når du spiller av disse videoene, lagres informasjonskapsler for YouTube og DoubleClick på datamaskinen din og kan overføre data til Google.

Når du spiller av videoer på YouTube/Google, sendes i det minste følgende data til Google som YouTube-operatør og operatør av DoubleClick-nettverket: IP-adressen og informasjonskapselen, den spesifikke adressen til nettsiden som er besøkt, systemdato og tidspunkt for lasting, din nettleser-ID. Denne informasjonen overføres uansett om du har Google-konto som du er pålogget eller ikke. Når du har logget deg på, kan Google knytte denne informasjonen direkte til kontoen din. Hvis ikke du ønsker å være assosiert med profilen din, må du logge av før du aktiverer spill av-knappen for videoen.

Google lagrer disse dataene som brukerprofiler og kan bruke dem til reklameformål, markedsforskning og/eller egendefinert design av nettsidene deres. En slik analyse (også for uregistrerte brukere) utføres spesielt for å gi tilpasset annonsering og for å informere andre brukere om dine aktiviteter på nettsiden vår. Du har rett til å protestere mot opprettelsen av disse brukerprofilene, og for å utøve denne rettigheten må du kontakte Google, operatøren av YouTube.

For mer informasjon om formålet og omfanget av datainnsamling og -bearbeiding av Google, les retningslinjene for personvern. For mer informasjon om dine rettigheter og alternativer for innstilling for å beskytte ditt personvern, gå til: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

c) Videoer av Vimeo.com

Vi integrerer videoer fra plattformen "Vimeo" til leverandøren Vimeo Inc, v/ Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Når du går til en side på nettsiden vår der en Vimeo-video er integrert, opprettes en forbindelse til Vimeo-serverne og tilleggsprogrammet utføres i nettleseren din. Vimeo-serveren mottar informasjon om hvilke av sidene våre du har besøkt. Hvis du har logget deg på Vimeo-kontoen din, knytter Vimeo informasjonen til brukerkontoen din. Hvis du aktiverer et tilleggsprogram på nettsiden vår, f.eks. ved å klikke på start-knappen på en video eller legge igjen en kommentar, overføres denne informasjonen til Vimeo. Du finner retningslinjene for datavern på https://vimeo.com/privacy.

3. Diverse

Med mindre annet er oppgitt, behandler vi dine data på grunnlag av våre legitime interesser i henhold til artikkel 6 (1) (f) GDPR for å gjøre nettsiden vår bedre, for å gjøre det sikrere og mer praktisk for deg å bruke. Formålene som er beskrevet, samsvarer med våre legitime interesser.

a) Google Maps

Vi bruker Google Maps på nettsiden vår. Denne tjenesten leveres av Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Tilbudet gir deg mulighet til å se interaktive kart direkte på nettsiden vår.

Spesielt følgende data vil bli overført til Google: Din plassering, enhetsinformasjon, IP-adresse og data om informasjonskapsler. For mer informasjon om formålet og omfanget av datainnsamling og -bearbeiding av leverandøren av tillegget, les leverandørens retningslinjer for personvern. Der finner du også ytterligere informasjon om dine rettigheter i så måte og innstilling av alternativer for å beskytte ditt personvern: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

b) Imgix

Vi bruker imgix, en tjeneste for optimering av bilder i sanntid. Din IP-adresse vil bli sendt til imgix (imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA) for å laste bildet fra serveren i riktig størrelse.

c) Google reCAPTCHA

Denne nettsiden bruker Google reCAPTCHA i visse tilfeller for å forhindre at automatiske programmer/bots bruker tekstfelt. Dette øker sikkerheten på nettsiden vår og bidrar til å unngå SPAM. Dette er også vår legitime interesse og oppfyller vår juridiske forpliktelse (paragraf 6 (1) (c) GDPR).

De innsamlede data er maskinvare- og programvareinformasjon, f.eks. enhets- og programdata, i tillegg til resultatene av sikkerhetssjekker. Disse dataene overføres til Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Dataene vil ikke bli brukt til personlig reklame.

Du finner mer informasjon i Googles retningslinjer for personvern på https://policies.google.com/privacy. Du finner ytterligere dokumentasjon på https://developers.google.com/recaptcha/ og https://www.google.com/recaptcha/admin/create.

C. Datasikkerhet

Vi anvender også tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte persondata som er innsamlet, spesielt mot utilsiktet manipulering, tap, destruering eller mot angrepet av uautoriserte personer. Våre sikkerhetstiltak forbedres kontinuerlig i tråd med teknologiske utviklinger. I Weber Group er Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH og Weber-Stephen Products LLC ansvarlige for de tekniske og organisatoriske tiltakene for datasikkerhet på denne nettsiden.