PERSONVERNERKLÆRING OG LISENSAVTALE – WEBER-INNHOLD I SOSIALE MEDIER

Personvernerklæring og lisensavtale – Weber-innhold i sosiale medier

Vi i Weber elsker å se at produktene våre brukes til å lage flotte måltider, både i det virkelige livet og i sosiale medier. Det kan hende vi ønsker å bruke bildene du har lagt ut i sosiale medier på nettsidene våre og i andre ting som f.eks. nyhetsbrev osv.

 

Bruksvilkår

Ved å svare med #yesweber på et bilde som Weber har spurt om å få bruke på Instagram eller i andre sosiale medier, heretter omtalt som «bildet/bildene», godkjenner du følgende:

Du gir Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin, Tyskland og dets tilknyttede selskaper (heretter omtalt som «Weber»), en global, ikke-eksklusiv, royalty-fri, tillatelse til å bruke bilder og innlegg («Arbeidet») til markedsføringsformål på nettstedet www.weber.com, lokale underdomener og på de sosiale mediekanalene tilhørende Weber. Dette inkluderer publisering, endring og modifisering av Arbeidet etter Webers eget skjønn, for å tilpasse det til Webers generelle utseende og/eller tilpasse det til tekniske eller visuelle krav på nettstedet eller profilen i sosiale medier. Ovennevnte lisens er gitt på ubestemt tid.

Du garanterer at du har eller forvalter rettighetene til materialet du har sendt inn, og at bruken av bildet ikke krenker tredjeparts rettigheter.

Disse vilkårene er regulert av europeisk lovgivning der kompetente domstoler i Europa har enekompetanse over enhver uenighet som oppstår derfra.

 

Databeskyttelse og samtykke

Når vi bruker bildet i henhold til lisensen ovenfor, kan det forekomme at Weber behandler dine personopplysninger, spesielt ditt profilnavn på Instagram. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH og det lokale selskapet for ditt land, er felles databehandlere for disse personopplysningene. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH er ansvarlig for markedsføring og IP-rettighetsadministrasjon; den lokale Weber-enheten er ansvarlig for kommunikasjonen med deg og oppfyllelsen av informasjonsforpliktelsene.

Når du svarer med #yesweber i kommentarfeltet eller på bildet vi har kontaktet deg om, godkjenner du at vi personopplysningene dine når vi publiserer bildet for markedsføringsformål på Webers nettsteder og sosiale mediekontoer som beskrevet ovenfor.

Vi behandler dataene dine på grunnlag av art. 6 I b) i personvernforordningen (GDPR) for bruk og administrasjon av den ovenfor beskrevne lisensavtalen. Når vi publiserer dine personlige data (dvs. ditt profilnavn på Instagram), behandler vi det på grunnlag av Art 6 I a) i henhold til din godkjenning som er gitt ved at du svarer #yesweber.

Enhver overføring av personopplysninger utenfor EU vil være basert på standard kontraktsbestemmelser som utstedt av EU-kommisjonen.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å sende en via e-post til privacy.emea@weberstephen.com.

I samsvar med lovbestemmelsene kan du hevde følgende rettigheter mot Weber, gratis: Den registrertes rett til innsyn (art. 15 GDPR), rett til retting eller sletting (art. 16 og 17 GDPR), rett til begrensning av behandling (art. 18 GDPR), rett til dataportabilitet (art. 20 GDPR), rett til å protestere (art. 21 GDPR).

Hvis du har spørsmål om tjenestene våre eller databeskyttelse, kan du alltid kontakte oss. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt til å dele bildene dine med Weber, må du kontakte oss via e-post og sende inn din forespørsel om å trekke tilbake samtykket.