androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Så här gör du

Rökning handlar om att ge dina råvaror en ny och smakrik twist. Det krävs ingen särskild kunskap eller utrustning för att röka på grillen – följ bara de här stegen så är du klar för ditt rökäventyr.

 1. Välj vilken råvara du ska röka (alla typer av kött/fisk/fågel samt några ostar och grönsaker kan rökas)
 2. Välj vilket recept du ska följa
 3. Välj rökträ – pröva dig fram och anpassa styrkan efter råvaran
 4. Välj vilken grill du ska röka i
 5. Gör grillen redo för rökning – ska maten tillagas kort tid i hög temperatur eller lång tid i låg temperatur (low & slow)?
 6. Lägg maten på gallret – på direkt eller indirekt värme – och tillaga den.

Så här gör du grillen redo för rökning – och röker maten

Smoker: Minion-metoden (low&slow)

 1. Lyft de två översta delarna av smokern från botten. Lägg brikettgallret längst ned i botten och placera brikettringen ovanpå gallret. Fyll en skorstenständare helt med otända briketter och häll ut dem i ringen utan att tända dem. Fördela rökchunks jämnt över briketterna.
 2. Fyll nu på med briketter i skorstenständare för att tända dem. Använd 1/3 skorstenständare till smokern på 57 cm (ca 25 briketter), 1/4 skorstenständare (ca 15 briketter) till smokern på 47 cm och knappt en 1/4 skorstenständare (ca 12–15) briketter till smokern med en diameter på 37 cm. Tänd briketterna.
 3. När flammorna når upp ovanför de översta briketterna i skorstenständaren häller du försiktigt ut dem över de otända briketterna i brikettringen. De tända briketterna ska placeras i mitten av brikettringen. På så vis kommer de otända briketterna att tändas en efter en.
 4. Sätt mellandelen på botten och fyll vattenkaret ungefär till tre fjärdedelar med vatten innan det blir för varmt. Stäng luckan. Sätt sedan de två grillgallren på plats i mellandelen, öppna luftspjällen och låt grillen nå en temperatur på 90–110 grader. Lägg maten på gallret (fyll det nedersta gallret först).
 5. Lägg på locket på smokern och kontrollera temperaturen löpande under 10–15 minuter för att se till att den är som den ska vara enligt receptet. Smokerns temperatur sjunker ofta när maten läggs på. Om temperaturen blir för låg kan du lägga till fler tända briketter. Om temperaturen är för hög kan du fylla på mer kallt vatten i vattenkaret, plocka ut briketter eller stänga spjället till hälften, men det får aldrig stängas helt.
 6. Tillaga maten enligt receptet. Maten är klar när råvaran har rätt innertemperatur.

Klotgrill (kortvarig rökning)

 1. Häll önskad mängd briketter i skorstenständaren. Obs! De flesta rökningsrecept kräver låg eller medelhög värme så du bör bara fylla skorstenständaren med den mängd briketter som ger den önskade temperaturen i grillen. En tredjedels eller halv skorstenständare brukar räcka.
 2. Lägg 2–3 tändkuber på brikettgallret och tänd dem. Ställ skorstenständaren över tändkuberna på brikettgallret. Briketterna är redo när flammorna når upp över de översta briketterna.
 3. Häll försiktigt ut briketterna på brikettgallret enligt önskad grillmetod – direkt eller indirekt värme. Tillsätt rökflis på de tända briketterna, direkt på gallret eller i röklådan som ställs på gallret. Lägg på grillens lock och öppna både topp- och bottenspjället. Grillen är redo när vit rök börjar pysa ut ur toppspjället.
 4. Lägg maten på gallret och lägg snabbt på locket. Öppna toppspjället till hälften och placera locket så att spjället sitter på motsatta sidan från den del av gallret där du har lagt rökträet. Då dras röken över maten och ut genom spjället. Bottenspjället ska alltid stå helt öppet när du grillar och röker.
 5. Tillaga maten enligt receptet. Maten är klar när önskad innertemperatur nås.

Tips! Om du behöver reglera värmen i klotgrillen ska du ta bort eller lägga till briketter. Du kan även sänka temperaturen genom att ställa en folieform med vatten på gallret.

Klotgrill: Ormmetoden (Low & slow)

 1. Lägg två rader briketter i en halvbåge längs kanten av grillen på brikettgallret. Ju längre ormen är, desto längre kan den brinna. Lägg briketterna tätt så att de vidrör varandra. Lägg sedan två rader ovanpå de första, och avsluta med chunks i en rad ovanpå briketterna i den ände där du har tänkt lägga de tända briketterna
 2. Lägg 10–12 briketter i skorstenständaren och tänd dem (se beskrivning ovan). Ställ en aluminiumform på brikettgallret bredvid ormen och fyll den till ¾ med vatten. När briketterna är klara använder du en tång för att försiktigt lägga dem i startänden av ormen (där chunksen också ligger ) – tätt intill de otända briketterna/chunksen. Töm grillbotten på aska och öppna bottenspjället.
 3. Sätt grillgallret på plats, stäng locket och justera toppspjället så att det är halvöppet. Värm upp grillen tills temperaturen är 120–150 grader.
 4. Lägg på köttet på den del av grillgallret där det är indirekt värme – alltså inte direkt över briketterna. Lägg snabbt på locket. Öppna toppspjället till hälften och placera locket så att spjället sitter på motsatta sidan från den del av gallret där du har lagt rökträet. Då dras röken över maten och ut genom spjället.
 5. Tillaga maten enligt receptet. Maten är klar när önskad innertemperatur nås.

Gasolgrill/Weber Q (kortvarig rökning eller low & slow)

 1. Öppna grillens lock, vrid på gasen och vänta ett ögonblick tills den har nått genom slangen.
 2. Tänd brännarna och ställ in värmen med grillens kontrollknappar. De flesta rökningsrecept kräver låg eller medelhög indirekt värme, så gör grillen klar för detta. Om du vill röka din mat low & slow ska temperaturen ställas in på ca 110 grader (tänd eventuellt endast den brännare som är direkt under rökträet).
 3. Lägg rökflis i gasolgrillens inbyggda röklåda eller i en separat röklåda som ställs ovanpå grillens Flavorizer Bars. Alternativt placerar du röklådan eller flisen direkt på gallret. Rökflisen ska alltid placeras direkt över en tänd brännare så att flisen antänds. Stäng locket och vänta tills vit rök börjar pysa ut ur grillen.
 4. Grillen är klar för rökning när vit rök börjar pysa ut. Vid low & slow-rökning ska du löpande lägga på mer rökflis på gallret eller fylla på i röklådan.
 5. Lägg maten mitt på grillgallret över den otända brännaren (på indirekt värme). Stäng locket så snabbt som möjligt och tillaga maten enligt receptet. Maten är klar när rätt innertemperatur har nåtts.

Summit® Charcoal Grill (low & slow)

 1. Gör grillen klar för rökning genom att flytta ned brikettgallret längst ned i grillen. Använd brikettmåttet och häll ned tre portioner otända briketter på brikettgallret. Tänd gasen genom att vrida på kontrollknappen.
 2. Briketterna tänds på 7–10 minuter. Stäng av gasen när flammorna syns ovanför de översta briketterna.
 3. Lägg 4–5 rökchunks längs kanten av brikettgallret – i utkanten av briketterna. Lägg i värmespridningsplåten i grillen. Placera en aluminiumform mitt på plåten och sätt i grillgallret. Stäng locket.
 4. Sätt bottenspjället i ”rökposition” när grillen kommer upp i röktemperaturen, ca 110 grader.
 5. Lägg maten på gallret och justera toppspjället så att det är halvöppet. Stäng locket så snabbt som möjligt och tillaga maten enligt receptet. Maten är klar när den har rätt innertemperatur.