androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Ledige stillinger Bli en del av världens starkaste grillvarumärke

Weber-Stephen Nordic är ett dynamiskt företag som alltid letar efter nya, engagerade medarbetare. Här finner du våra lediga tjänster. Du är också välkommen att skicka in en spontan ansökan innehållande cv, foto och eventuella rekommendationer till HR Manager Lise Lotte Kristensen på hr.nosefi@weberstephen.com.

När du söker arbete hos Weber-Stephen behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med informationen här nedan. 

Kontroller

Weber-Stephen är en företagskoncern där olika avdelningar och uppgifter delas mellan olika företag inom koncernen. Personalavdelningen (HR) delas mellan Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim och Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin (båda ingår i ”Weber”) som fungerar som kontroller i enlighet med art. 4 nr. 7 och art. 26 GDPR. 

Båda företagen följer kraven i GDPR och du kan när som helst kontakta endera företag om det är något du undrar över. 

DATASKYDDSOMBUD

Dataskyddsombud är Jan Lutterbach c/o Rickert Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Colmantstr. 15, 53115 Bonn, och han kan kontaktas på privacy.emea@weberstephen.com. 

Personuppgifter, syften och juridiska grunder

De personuppgifter som delar med oss i ansökningsprocessen behandlar vi i syfte att hantera och styra Webers rekryteringsarbete, detta inkluderar upprättande och genomförande av anställningsintervjuer och andra tester av dem som söker våra tjänster, samt för att utvärdera och bedöma resultaten, och för vad som övrigt är nödvändigt under rekryterings- och anställningsprocessen. 

Den juridiska grunden för ovanstående beskrivna process är artikel 6 I b) i GDPR. 

Vi kommer dessutom att behandla dina personuppgifter i syfte att styrka eller försäkra att rättsanspråk är legitimt intresse baserat på artikel 6 I f) i GDPR.

Lagring av uppgifter

Generellt sett behandlar och lagrar vi inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet som beskrivs ovan eller vad vi är skyldiga att lagra enligt rådande lagstiftning. 

De sökandes uppgifter lagras i sex (6) månader efter att den aktuella rekryteringsprocessen har avslutats, baserat på legitimt intresse som beskrivs ovan.  

Dina rättigheter

Enligt GDPR har den registrerade följande kostnadsfria rättigheter gentemot den kontroller som behandlar personuppgifterna, i enlighet med artikel 4 nr. 7 i GDPR, inklusive oss, i enlighet med aktuell lagstiftning:

  • Rätt att återkalla ditt godkännande enligt artikel 7 III i GDPR
  • Åtkomsträttighet: I enlighet med artikel 15 i GDPR har du rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar och i vilket syfte.
  • Rätt till invändning: Du har av speciella skäl rätt att invända enligt artikel 21 i GDPR. Du har, när som helst, rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter enligt artikel 6 I f) i GDPR som rör din specifika situation. Kontrollern ska upphöra behandlingen av personuppgifterna, såvida kontrollern inte kan uppvisa övertygande legitima grunder för behandlingen, som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av juridiska grunder. 
  • Rätt till rättelse: Om information som rör dig inte är (eller inte längre är) korrekt kan du begära rättelse enligt artikel 16 i GDPR. Om dina uppgifter är ofullständiga kan du begära att uppgifterna kompletteras;
  • Rätt till borttagning: Du kan, enligt artikel 17 i GDPR, begära att dina uppgifter ska raderas.
  • Rätt till begränsning av behandling: Enligt artikel 18 i GDPR har du rätt att begära begränsad användning av dina personuppgifter. 
  • Rätt till dataportabilitet: Om förhållandena i artikel 20 I i GDPR uppfylls har du rätt att erhålla, eller att en tredje part erhåller, uppgifterna som vi behandlar automatiskt, baserat på ditt godkännande eller vid behandling av ett avtal. Insamlingen av data för att tillhandahålla webbsidan och lagring av loggfiler är nödvändigt för webbsidans funktion. Detta baseras därför inte på godkännande enligt artikel 6 I a) i GDPR eller för ett avtal enligt artikel 6 I b) i GDPR utan berättigas enligt artikel 6 I f) i GDPR. Förhållandena för artikel 20 I i GDPR uppfylls därför inte rörande dessa uppgifter.

För att säkerställa dina rättigheter hänvisas till kontaktinformationen som anges ovan, i stycket Kontroller eller dataskyddsombud. 

Enligt artikel 77 och följande i GDPR har du också rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet när det gäller kontrollerns behandling av dina personuppgifter.