Kundomdömen på weber.com

Vem kan skriva omdömen på weber.com?

Alla som besöker vår webbplats kan skriva omdömen om våra produkter eller tjänster. Det krävs inget användarkonto (Weber-ID). Alla besökare på vår webbplats kan skriva och skicka ett omdöme genom att klicka på knappen ”Skriv ett omdöme” på respektive produktsida eller under avsnittet ”Omdömen”, tilldela stjärnbetyg och skriva omdöme. Vid publicering av ett omdöme via denna funktion blir omdömet anonymt och innehåller inte tillägget ”verifierad köpare” eller ”verifierad bedömare”.


Vem är en ”verifierad köpare”?

Vi märker omdömen från personer som har köpt produkten i vår webbutik på weber.com med tillägget ”verifierad köpare”. Detta säkerställer vi genom att skicka ett e-postmeddelande till köparen med en länk till produktomdöme cirka 10 dagar efter att beställningen har gjorts. Denna länk hänvisar antingen till inlämning av ett produktomdöme eller ett omdöme för webbplatsen. Valet av vilken länk som visas i e-postmeddelandet är slumpmässigt. Det är endast om köparen lämnar in ett omdöme via denna länk som omdömet kommer att märkas med tillägget ”verifierad köpare”.


Vem är en ”verifierad bedömare”?

Alla bedömare har möjlighet att bekräfta den e-postadress som angavs när man skickade in sitt omdöme. Efter att ha skickat in omdömet får bedömaren ett verifieringsmejl. Om e-postmeddelandet bekräftas kommer omdömet att märkas med tillägget ”verifierad bedömare”, vilket säkerställer att bedömningen har skickats in av en riktig person.


Publicerar vi alla omdömen?

På vår webbplats publicerar via alla positiva och negativa omdömen på samma sätt. Det stjärnbetyg som visas beräknas baserat på genomsnittet av alla inskickade omdömen. Oavsett hur många stjärnor som tilldelas använder vi ett automatiskt ”ordfilter” som känner igen exempelvis stötande eller obscent språk. I dessa fall får vi ett meddelande från systemet via e-post och kontrollerar manuellt omdömet igen.

Förutom det automatiska ordfiltret kontrollerar vi varje omdöme manuellt innan det publiceras. Det är bara om ett omdöme uppfyller något av följande uteslutningskriterier som vi inte publicerar det:

-      Omdömet bryter mot gällande lag

-      Omdömet innehåller obscent eller på annat sätt olämpligt språk

-      Omdömet skickades in på ett främmande språk

-      Omdömet innehåller personuppgifter/personlig information

-      Omdömet avser inte den aktuella produkten

-      Omdömet är uppenbart falskt/ej sanningsenligt eller vilseledande

Omdömet har uppenbarligen inte skickats in av en riktig person

Alla andra omdömen som inte uppfyller några uteslutningskriterier kommer att publiceras på weber.com inom några dagar.

Omdömen kommer att publiceras senast 14 dagar efter att de har skickats in på webbplatsen.


I vilken ordning publicerar vi omdömen på vår webbplats?

Omdömen som innehåller foton eller videor visas högst upp i omdömesavsnittet, följt av omdömen som skickats in av verifierade köpare och verifierade bedömare. Resterande omdömen publiceras under dessa, baserat på omdömets datum. De omdömen som har flest stjärnor visas först och enligt datum för omdömet och omdömen med minst antal stjärnor visas längst ner, även här i den ordning som omdömesdatum anger. Det minst inflytelserika kriteriet för den ordning som omdömena visas i är om ett omdöme har bedömts som hjälpsamt eller inte hjälpsamt av kunder, genom att använda tummen upp eller ner bredvid varje omdöme. Hjälpsamma omdömen visas högre i ordningen än icke-hjälpsamma omdömen.


Sammanfattas omdömena om det finns flera produktvarianter?

Om en produkt finns i flera varianter kombineras omdömena för alla produktvarianter och visas som en sammanfattning med varje produktvariant.