KONTAKT

Weber-Stephen Nordic ApS, filial Sweden

Weber Stephen Nordic

Box 32

432 21 Varberg


Telefon: +46 (0) 852502424

E-post: service-se@weber.com


General Manager: Eva-Lotte Nilsson

Organisationsnummer: 516402-9992


Weber-Stephen Products (U.K.) Limited representerar Weber-Stephen Deutschland GmbH vid ingående av avtal med Weber-kunder I Österrike i enlighet med dess allmänna villkor. Nedanför är Weber-kunderas avtalspartner:


Weber-Stephen Deutschland GmbH

Adress: Rheinstrasse 194

55218 Ingelheim

GERMANY


VAT ID: DE813176173


Båda företagen ingår i

© Weber-Stephen Products LLC

200 E. Daniels Road

Palatine, Illinois

60067-6266 USA

 

Denna webbplats och all text, grafik, produktfoton, ljud och / eller videofilmer och logotyper är skyddade av Weber-Stephen Nordic. Text och /eller objekt får inte kopieras för användning eller distribution, eller ändras eller ersättas av andra webbplatser, utan föregående skriftligt samtycke från Weber-Stephen Nordic.