SEKRETESSPOLICY OCH LICENSAVTAL – WEBER-INNEHÅLL PÅ SOCIALA MEDIA

Sekretesspolicy och licensavtal – Weber-innehåll på sociala media

Vi på Weber älskar att se när våra produkter används för att skapa inspirerande måltider, både i verkligheten och via sociala media! Vi kan be om ditt godkännande att få dela bilder som du lägger upp på sociala medier, på vår webbsida eller någon av våra plattformar, som t.ex. vårt Weber nyhetsbrev, etc.

 

Användningslicens

Genom att svara #yesweber på ett foto, efter att Weber har skickat förfrågan om användande via Instagram eller annan social media-kanal, fortsättningsvis kallat för ”bild(er)”, godkänner du följande:

Du ger Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin och dess dotterbolag (fortsättningsvis ”Weber”), ett globalt, icke-exklusivt, avgiftsfritt, godkännande att använda dina bilder och inlägg (”Arbete”) i marknadsföringssyfte på webbsidan www.weber.com och våra lokala underdomäner, samt Webers kanaler via sociala media. Detta inkluderar publicering, ändring och modifiering av Arbetet, så som Weber anser nödvändigt för att återge det generella utseendet och den allmänna känslan av Weber och/eller anpassning enligt tekniska eller visuella krav och behov för webbsidan eller profilen via sociala media. Ovanstående licens tilldelas på obestämd tid.

Du intygar att du innehar eller kontrollerar rättigheterna till materialet som lagts upp och att användningen av bilden inte inkräktar på en tredje parts rättigheter.

Dessa villkor regleras enligt europeisk lagstiftning, där beslutande myndighet har ensam befogenhet rörande tvister som uppstår på grund av detta.

 

Dataskydd och medgivande

När vi använder din bild, enligt ovanstående licens, kan det hända att Weber behandlar dina personliga uppgifter, framförallt namnet på din Instagram-profil. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH och vårt lokala bolag i ditt land är gemensamt registeransvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH ansvarar för marknadsföring och hantering av IP-rättigheter; det lokala Weber-bolaget ansvarar för kommunikationen med dig och uppfyllandet av informationsåtagandet.

När du svarar ”#yesweber” i kommentaren eller med bifogad bild har vi kontaktat dig rörande ditt medgivande till att vi behandlar dina personuppgifter vid publicering av bild i marknadsföringssyfte på Webers webbsida(-or) och konton via sociala media, enligt ovanstående beskrivning.

Vi behandlar dina uppgifter enligt artikel 6 I b) i GDPR, rörande prestanda och administration av ovanstående beskrivna licensavtal. Vid publicering av dina personuppgifter (dvs. namn på din Instagram-profil), behandlas dessa enligt artikel 6 I a) och i enlighet med ditt medgivande, som vi erhållit genom att du har svarat ”#yesweber”.

Överföring av personuppgifter utanför EU bygger på villkoren i EU-standardavtal utfärdat av EU-kommissionen.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande genom att skicka e-post till privacy.emea@weberstephen.com.

I enlighet med lagbestämmelserna kan du utan kostnad hävda följande rättigheter gentemot Weber: Rätt till information (Art. 15 i GDPR), rätt till korrigering eller radering (Art. 16 och 17 i GDPR), rätt till begränsad behandling (Art. 18 i GDPR), rätt till dataöverförbarhet (Art. 20 i GDPR), rätt att invända mot behandling (Art. 21 i GDPR).

Om du har några frågor rörande våra tjänster eller dataskydd är du välkommen att kontakta oss. Om du önskar dra tillbaka ditt medgivande att dela dina bilder med Weber, ska du kontakta oss via e-post och skicka in din begäran om att återkalla ditt medgivande.