WEBER VÅRTILBUD 2023


Vilkår og betingelser for kampanjen

Følgende betingelser regulerer deltakelsen i kampanjetilbudet «KJØP UTVALGT WEBER-GRILL OG MOTTA EN PIZZASTEIN UTEN EKSTRA KOSTNAD» («Tilbud»). Ved å ta del av Tilbudet er følgende betingelser uttrykkelig akseptert. 

 

1. Initiativtakeren 

Initiativtakeren er Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin ("Weber")

 

2. Tilbudet

Tittelen på tilbudet er „KJØP UTVALGT WEBER-GRILL OG MOTTA EN PIZZASTEIN UTEN EKSTRA KOSTNAD "(«Tilbud»).

 

3. Hvem som kan delta

Tilbudet er utlukkende rettet mot enkeltpersoner som opptrer som privatpersoner og ikke handler på vegne av selskap eller i egenskap av sin profesjon, bosatt i Norge, er 18 år eller eldre og har kjøpte en utvalgt Genesis® gassgrill, Spirit® gassgrill eller SmokeFire® pelletsgrill fra enten:

a. Initiativtakeren

b. En forhandler som er autorisert av Initiativtakeren og som bedriver virksomheten i Norge («Deltakende land»)

I perioden 18.03 til 03.05.2023 («Tilbudsperioden») og som har en Weber-konto («Kjøperen»). Kontoen kan opprettes på: 

https://www.weber.com/on/demandware.store/Sites-NO-Site/no_NO/Login-Show

 

En person kan bare delta i kampanjen én gang selv om det er registrert to griller, og bare én kode for en gratisvare vil bli sendt til den registrerte e-postadressen.


4. Slik deltar du 

Etter at kjøperen har anskaffet seg en utvalgt Genesis® gassgrill, Spirit® gassgrill eller SmokeFire® pelletsgrill som forklart i klausul 3, må han/hun registrere kjøpet med sin Weber-ID senest 18.06.2023. 

Kjøperen må oppgi serienummeret på det kjøpte produktet og laste opp en kopi av kjøpskvitteringen på nettsiden når han/hun blir bedt om det. Den kostnadsfrie pizzasteinen kan ikke innløses i butikk, med unntak av Kjøpere som er bosatt i områder hvor Initiativtakeren ikke kan levere. Listen over disse finner du her: https://www.weber.com/NO/no/legal/frakt-og-retur/shippingandreturns.html

Serienummeret vil bli validert av Initiativtakeren. Deretter vil Kjøperen motta en ordrebekreftelse på skjermen. Kunden må deretter følge instruksjonene for hvordan man løser inn tilbudet via weber.com. (Kjøperen vil bli bedt om å oppgi leveringsadresse for å motta den kostnadsfrie pizzastenen. Levering av den kostnadsfrie pizzasteinen til adressen som er oppgitt av Kjøperen koster ingenting ekstra.)

En kvalifiserende grill er som følger (se Vedlegg 9 for mer informasjon):


  • Genesis® gassgrill
  • Spirit® gassgrill
  • SmokeFire® pelletsgrill

 

Alle kvalifiserte modeller av ovennevnte kan motta en pizzastein uten ekstra kostnad (varenr 8861/7681 avhengig av grillens størrelse og den kjøpte modell), så langt lageret rekker. Kupongkoden er gyldig til 18.06.2023.

Hvis lagerbeholdningen går tom før tilbudet avsluttes, vil kvalifiserte kunder få en verdikupong med samme salgsverdi, som innløses på weber.com.


5. Kansellering

Hvis forbrukeren ønsker å kansellere kjøpet av Genesis® gassgrill, Spirit® gassgrill eller SmokeFire® pelletsgrill etter at den er sendt eller forbrukeren har mottatt den, må han/hun returnere den kostnadsfrie pizzasteinen til Initiativtakeren innen 28 dager. Initiativtakeren vil dekke rimelige returkostnader. 

Hvis en bestemmelse eller delbestemmelse i disse Betingelsene er eller blir ugyldig, ulovlig eller umulig å håndheve, skal de anses som slettet, men det skal ikke påvirke gyldigheten eller håndhevelsen av resten av Betingelsene. 

 

6. Ansvarsbegrensning 

Det kan oppstå hendelser som fører til at Initiativtakeren forlenger, avslår, tilbakekaller, kansellerer, avslutter, endrer eller suspenderer Tilbudet og/eller disse betingelsene på et hvilket som helst tidspunkt og av en hvilken som helst grunn. Disse kan skyldes en tredjeparts ulovlige aktivitet, tekniske vanskeligheter og/eller andre årsaker som ligger utenfor Initiativtakerens kontroll, og dermed samtykker Kjøperen i at Initiativtakeren ikke skal ha noe erstatningsansvar som følge av dette. Tilbudet gjelder ikke i forbindelse med andre tilbud, kampanjer eller kupongkoder. Den kostnadsfrie pizzasteinen kan ikke erstattes av annet tilbehør, produkt, kontanter eller kreditt.


I tilfelle Initiativtakeren ikke er i stand til å levere den kostnadsfrie pizzastein på grunn av en uventet høy respons eller en annen uventet faktor som ligger utenfor Initiativtakerens kontroll, vil det sikre relevant og rettidig kommunikasjon med søkerne og forbrukerne, og i tilfelle det skulle oppstå en sannsynlig forstyrrelse, vil et rimelig erstatningsprodukt bli tilbudt.

 

7. Personvern 

Når det gjelder behandling av personopplysninger i forbindelse med din registrerte Weber-konto, se personvernerklæringen på nettstedet www.weber.com for mer informasjon.


7.1. Personverninformasjon / Deltakerens rettigheter:

Arrangøren er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn og behandles i løpet av kampanjetilbudet.

Kampanjetilbudet vil samsvare med alle relevante personvernbestemmelser med endringer. Data som overføres til arrangøren som følge av deltakelse i kampanjetilbudet, vil bli lagret, behandlet og brukt av arrangøren til å gjennomføre og behandle kampanjetilbudet. Videre vil lagring, behandling og bruk av dataene kun skje i tilfeller der deltakerne har gitt sitt uttrykkelige samtykke via e-post. Overføring av data til tredjepart er kun nødvendig i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre kampanjetilbudet.

Du kan når som helst motsette deg lagring, behandling og bruk av dine personopplysninger i all fremtid ved å skrive til følgende adresse:

Weber-Stephen Product (EMEA) GmbH

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin


Hvis du gjør det, vil opplysningene dine bli slettet umiddelbart. Din fortsatte deltakelse i kampanjen vil imidlertid ikke lenger være mulig.

Du forbeholder deg retten til når som helst å be om avsløring av alle dine personopplysninger som er lagret av organisatoren. Hvis du ikke lenger samtykker i lagring av personopplysningene dine, eller hvis de ikke lenger er nøyaktige, kan du be organisatoren om å slette, blokkere eller endre opplysningene dine etter behov.

Du kan når som helst motsette deg bruk av personopplysningene dine til reklameformål.

Data fra deltakerne vil bli slettet etter at konkurransen er avsluttet og all behandling knyttet til den er fullført, med mindre du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til å bruke dataene til ytterligere formål som definert separat.

Din kontaktperson for personvernspørsmål er: Customerservice (service-no@weber.com) 


8. Generelt 

Hvis det er grunn til å tro at det har vært et brudd på disse betingelsene, kan Initiativtakeren etter eget skjønn forbeholde seg retten til å ekskludere deg fra å delta i tilbudet. 

Initiativtakeren forbeholder seg retten til å ugyldiggjøre, suspendere, kansellere eller endre Tilbudet der det blir nødvendig. 

Disse betingelsene skal reguleres av norsk lov, og partene underlegger seg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Norge. 

 

9. Vedlegg 

Kvalifisert bonus: Pizzastein (produktkoden avhenger av den kjøpte grill)

Kvalifiserte griller: Modellnavn Produkt- kode Produkt med på kjøpet
SMOKEFIRE EX4 PELLET 22511004 8861 GBS small round pizza stone
SMOKEFIRE EPX4 PELLET 22611591 7681 Crafted Large Pizza Stone
SMOKEFIRE EX6 PELLET 23511004 8861 GBS small round pizza stone
SMOKEFIRE EPX6 PELLET 23611591 7681 Crafted Large Pizza Stone
SmokeFire EX4 GBS Pellet Barbecue 22511004 8861 GBS small round pizza stone
SmokeFire EX6 GBS Pellet Barbecue 23511004 8861 GBS small round pizza stone
SMOKEFIRE EX4 - platform model 22511000 8861 GBS small round pizza stone
SMOKEFIRE EX6 - platform model 23511000 8861 GBS small round pizza stone
Smokefire EPX4 - platform model 22611500 7681 Crafted Large Pizza Stone
Smokefire EPX6 - platform model 23611500 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS S-325s 35300069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS S-325s 35300084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS E-325s 35310069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS E-325s 35310084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS S-335 35400069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS S-335 35400069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS E-335 35410069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS E-335 35410084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS SX-325s 35500069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS SX-325s 35500084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS EX-325s 35510069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS EX-325s 35510084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS EX-335 35610069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS EX-335 35610084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS EPX-335 35810069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS EPX-335 35810084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS E-425s 36310069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS E-425s 36310084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS E-435 36410069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS E-435 36410084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS SX-435 36600069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS SX-435 36600084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS EX-435 36610069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS EX-435 36610084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS EPX-435 36810069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS EPX-435 36810084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS Premium EPX-470 36617069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS Premium EPX-470 36617084 7681 Crafted Large Pizza Stone
SPIRIT E-215 46112269 8861 GBS small round pizza stone
SPIRIT E-215 46112284 8861 GBS small round pizza stone
SPIRIT E-315 46512269 8861 GBS small round pizza stone
SPIRIT E-315 46512284 8861 GBS small round pizza stone
SPIRIT E-325 46712269 8861 GBS Small Round Pizza Stone
SPIRIT E-325 46712284 8861 GBS Small Round Pizza Stone
SPIRIT EPX-315 46512569 8861 GBS Small Round Pizza Stone
SPIRIT EPX-315 46512584 8861 GBS Small Round Pizza Stone
SPIRIT EPX-325S 46713569 8861 GBS Small Round Pizza Stone
SPIRIT EPX-325S 46713584 8861 GBS Small Round Pizza Stone
SPIRIT EPX-325 46713769 8861 GBS Small Round Pizza Stone
SPIRIT EPX-325 46713784 8861 GBS Small Round Pizza Stone
Spirit SPX-335 46803769 8861 GBS Small Round Pizza Stone
Spirit SPX-335 46803784 8861 GBS Small Round Pizza Stone
Spirit EP-335 Premium 46812269 8861 GBS Small Round Pizza Stone
Spirit EP-335 Premium 46812284 8861 GBS Small Round Pizza Stone
Spirit E325s 46912269 8861 GBS Small Round Pizza Stone
Spirit E325s 46912284 8861 GBS Small Round Pizza Stone
Spirit EPX-335 46813769 8861 GBS Small Round Pizza Stone
Spirit EPX-335 46813784 8861 GBS Small Round Pizza Stone