androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Ledige stillinger Bliv en del af verdens stærkeste grillbrand

Weber-Stephen Nordic er en dynamisk virksomhed, og vi leder altid efter nye, engagerede kolleger. Her kan du se, hvilke stillinger vi ønsker besat lige nu. Passer det ikke på dig, er du altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning med CV, foto og eventuelle anbefalinger til HR Manager Lise Lotte Kristensen på hr.denmark@weberstephen.com.

Når du ansøger om et job hos Weber-Stephen, behandler vi dine personoplysninger i henhold til nedenstående oplysninger. 

Dataansvarlig

Weber-Stephen er en virksomhedsgruppe, hvor visse afdelinger og opgaver er fordelt mellem forskellige selskaber i koncernen. HR-afdelingen er delt mellem Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin (begge betegnet "Weber"), der fungerer som fælles dataansvarlige i henhold til art. 4, stk. 7 samt art. 26 i GDPR. 

Begge selskaber overholder kravene i GDPR, og du kan kontakte begge, hvis du har spørgsmål eller forespørgsler. 

DATABESKYTTELSESRÅDGIVER

Den dataansvarliges databeskyttelsesrådgiver er Jan Lutterbach c/o Rickert Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Colmantstr. 15, 53115 Bonn, der kan kontaktes på privacy.emea@weberstephen.com. 

Personoplysninger, formål og retsgrundlag

Vi behandler de personoplysninger, du deler med os under ansøgningsprocessen, for at kunne administrere Webers rekrutteringsrelaterede aktiviteter, herunder organisering og gennemførelse af jobinterviews og test af ansøgerne, evaluering og vurdering af resultaterne af sådanne test, samt hvad der ellers måtte kræves i rekrutterings- og ansættelsesprocessen. 

Retsgrundlaget for ovenfor beskrevne processer er art. 6, stk. 1, b) i GDPR. 

Derudover behandler vi dine oplysninger med det formål at udøve eller forsvare os mod eventuelle retskrav. Dette er en legitim interesse baseret på art. 6, stk. 1, f) i  GDPR.

Opbevaring af oplysninger

Generelt behandler og opbevarer vi kun dine oplysninger til de ovenfor beskrevne formål, eller hvis vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne som følge af lovkrav. 

Oplysninger i forbindelse med ansøgninger opbevares i seks måneder, efter at ansøgningsprocessen er afsluttet, baseret på ovenfor beskrevne legitime interesse.  

Dine rettigheder

Hvor GDPR er gældende, kan registrerede uden beregning gøre følgende rettigheder gældende mod enhver dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i henhold til art. 4, stk. 7 i GDPR, herunder os, i henhold til lovbestemmelser:

  • Ret til at tilbagetrække dit samtykke (art. 7, stk. 3 i GDPR)
  • Ret til indsigt: Du kan anmode om oplysninger om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler og til hvilke formål i henhold til art. 15 i GDPR.
  • Ret til indsigelse: Du har ret til indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation (art. 21 i GDPR). Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i henhold til art. 6, stk. 1, f) i GDPR. Den dataansvarlige må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 
  • Ret til berigtigelse: Hvis oplysningerne om dig ikke er (eller ikke længere er) korrekte, kan du anmode om berigtigelse i henhold til art. 16 i GDPR. Hvis dine oplysninger er ufuldstændige, kan du anmode om, at de fuldstændiggøres.
  • Ret til sletning: Du kan anmode om, at dine personoplysninger slettes i henhold til art. 17 i GDPR.
  • Ret til begrænsning af behandling: I henhold til art. 18 i GDPR har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. 
  • Ret til dataportabilitet: Hvis betingelserne i art. 20, stk. 1 i GDPR opfyldes, har du ret til at modtage eller få en tredjepart til at modtage de oplysninger, vi behandler automatisk, baseret på dit samtykke eller i forbindelse med udøvelsen af en kontrakt. Indsamlingen af oplysninger til tilvejebringelse af hjemmesiden og opbevaring af logfilerne er nødvendige for driften af hjemmesiden. De er derfor ikke baseret på samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, a) i GDPR eller på en kontrakt i henhold til art. 6, stk. 1, b) i GDPR, men berettiges i henhold til art. 6, stk. 1, f) i GDPR. Betingelser i art. 20, stk. 1 i GDPR opfyldes derfor ikke, hvad angår disse oplysninger.

Se ovenstående kontaktoplysninger under Dataansvarlig og Databeskyttelsesrådgiver, hvis du vil gøre dine rettigheder gældende. 

I overensstemmelse med art. 77 ff. i GDPR har du ret til at indgive en klage om den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger til en datatilsynsmyndighed.