Kundeanmeldelser på weber.com

Hvem kan indsende anmeldelser på weber.com?

Alle besøgende på vores hjemmeside kan indsende anmeldelser af vores produkter eller tjenester. En brugerkonto (Weber-ID) er ikke nødvendig. Du kan indsende en anmeldelse på vores hjemmeside ved at klikke på knappen "Skriv en anmeldelse" på den pågældende produktside eller under afsnittet "Anmeldelser", tildele stjerner og skrive anmeldelsen. Når en anmeldelse offentliggøres via denne funktion, er den anonym og indeholder ikke betegnelsen "verificeret køber" eller "verificeret anmelder".


Hvad er en "verificeret køber"?

Vi markerer anmeldelser fra personer, der har købt produktet i vores onlinebutik på weber.com, med tilføjelsen "verificeret køber". Det sikrer vi ved at sende en e-mail til køberen med et link til produktanmeldelsen ca. 10 dage efter, at ordren er afgivet. Dette link henviser enten til indsendelse af en produktanmeldelse eller en anmeldelse af hjemmesiden. Det er vilkårligt, hvilket link der vises i e-mailen. Kun hvis køberen indsender en anmeldelse via dette link, vil anmeldelsen blive markeret med tilføjelsen "verificeret køber".


Hvad er en "verificeret anmelder"?

Alle anmeldere har mulighed for at bekræfte den e-mailadresse, de har angivet i forbindelse med indsendelsen af deres anmeldelse. Efter indsendelse af en anmeldelse modtager anmelderen en e-mail med anmodning om bekræftelse. Hvis e-mailen bekræftes, markeres anmeldelse med tilføjelsen "verificeret anmelder", som sikrer, at vurderingen er indsendt af en rigtig person.


Offentliggør I alle anmeldelser?

Vi offentliggør alle positive og negative anmeldelser ligeligt på vores hjemmeside. Den viste stjernevurdering beregnes ud fra gennemsnittet af alle indsendte anmeldelser. Uanset hvor mange stjerner der tildeles, bruger vi et automatisk ordfilter, der genkender f.eks. stødende eller uanstændigt sprog. I så fald modtager vi en systemmeddelelse via e-mail og kontrollerer anmeldelsen igen manuelt.

Ud over det automatiske ordfilter bliver alle anmeldelser kontrolleret manuelt, før de offentliggøres. Kun hvis en anmeldelse opfylder et af følgende eksklusionskriterier, vil den ikke blive offentliggjort:

-      Anmeldelsen er i strid med gældende lovgivning

-      Anmeldelsen indeholder uanstændig eller på anden måde upassende sprogbrug

-      Anmeldelsen er skrevet på et fremmedsprog

-      Anmeldelsen indeholder persondata/-oplysninger

-      Anmeldelsen omhandler ikke det vurderede produkt

-      Anmeldelsen er helt åbenlyst falsk/urigtig eller vildledende

Anmeldelsen er helt åbenlyst ikke indsendt af en rigtig person

Alle andre anmeldelser, som ikke opfylder nogen af eksklusionskriterierne, vil blive offentliggjort på weber.com inden for et par dage.

Anmeldelserne bliver offentliggjort senest 14 dage efter, at de er blevet indsendt på hjemmesiden.


I hvilken rækkefølge offentliggør I anmeldelserne på jeres hjemmeside?

Anmeldelser, der indeholder billeder eller videoer, vises øverst i afsnittet med anmeldelser efterfulgt af anmeldelser, der er indsendt af verificerede købere og verificerede anmeldere. De resterende anmeldelser offentliggøres nedenunder ovennævnte anmeldelser i datoorden, hvor anmeldelser med flest stjerner vises først iht. indsendelsesdatoen, og anmeldelser med færrest stjerner vises sidst i anmeldelsesafsnittet, også iht. indsendelsesdatoen. Det mindst indflydelsesrige kriterium for den rækkefølge, som anmeldelserne vises i, er, hvorvidt kunder har vurderet en anmeldelse som værende nyttig eller ej ved hjælp af knapperne med tommelfinger hhv. op og ned ved siden af hver anmeldelse. Nyttige anmeldelser vises højere oppe i rækken af anmeldelser end ikke-nyttige anmeldelser.


Bliver vurderingerne sammenfattet, hvis der er flere produktvarianter?

Hvis et produkt fås i flere varianter, bliver vurderingerne af alle produktvarianter kombineret og vist som en sammenfatning til hver produktvariant.