BESTEMMELSER OM DATABESKYTTELSE

Vi glæder os over din interesse for vores hjemmeside og vores tilbud på vores internetsider.

Beskyttelsen af dine personoplysninger (efterfølgende også kaldet "data") er et yderst vigtigt anliggende for os. Nedenfor informerer vi dig udførligt om typen af data, som vi indsamler ved dit besøg på vores hjemmeside og benyttelse af tilbud, som er vist der, og hvordan dine data efterfølgende behandles eller anvendes af os. Ligeledes informerer vi dig om, hvilke yderligere sikkerhedsforanstaltninger vi har truffet af teknisk og organisatorisk art.

Vær venligst opmærksom på, at denne databeskyttelseserklæring fra tid til anden kan blive aktualiseret som følge af implementeringen af nye teknologier og/eller lovmæssige ændringer. Vi vil i givet tilfælde gøre dig opmærksom på det. Selvfølgelig vil vi ved alle ændringer altid tage rimeligt hensyn til dine interesser.

A.General Information

1.Ansvarlig virksomhed

Følgende virksomheder har det fælles ansvar: Weber-Stephen Nordic, Bøgildsmindevej 23, 9400 Nørresundby, Danmark, Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim (Tyskland), Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin (Tyskland) og Weber-Stephen Products LLC, 200 E, Daniels Road, Palatine, IL60, Illinois (USA), art. 4 nr. 7, art. 26 i GDPR. De nævnte virksomheder fastlægger i fællesskab formålet med og værktøjerne til behandlingen, som beskrevet nedenfor. Når vi i det følgende bruger navnet "Weber", refererer dette til de fælles dataansvarlige samlet set, medmindre en eller flere enheder nævnes specifikt. Såfremt der inden for Weber-Stephen koncernen overføres data til USA, vil dette foregå på basis af EU’s standard kontraktvilkår. De enkelte virksomheder varetager især de funktioner, der er anført under nedenstående punkter. 


Weber-Stephen Products LLC er ansvarlig for erhvervelse og administration af software og tjenester til databehandling for hele koncernen, og håndterer således indgåelse og administration af servicekontrakter (inklusive databehandlingsaftaler) med tredjeparts serviceudbydere, medmindre tjenesterne kun er brugt i Europa, hvor Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH i så fald er ansvarlig. Weber-Stephen Products LLC har normalt administrativ adgang til den administrerede software, der er i brug inden for koncernen. 

Ansvaret for den tekniske drift af denne hjemmeside, den tilsvarende IT-infrastruktur og for administrationen af Weber-ID-konti ligger hos Weber-Stephen Products LLC og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Weber-Stephen Weber-Stephen Nordic, Weber-Stephen Products LLC og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH har adgang til samtlige analysedata og logfiler, som indsamles på hjemmesiden, og vedtager i fællesskab beslutninger vedr. markedsføringstiltag og forbedring af Weber-Stephen’s tilbud. 

Ansvaret for den tekniske og kommercielle afvikling af driften af netbutikken og booking-systemet til Weber Grill Academy på denne hjemmeside ligger hos Weber-Stephen Deutschland GmbH. Dette omfatter afvikling af betalinger, returneringer og anden ordrerelateret behandling af data. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH har adgang til disse data og understøtter Weber-Stephen Deutschland GmbH med behandlingen i de forskellige europæiske lande. 

Ansvaret for driften af bedømmelsessystemet på Weber.com i Europa ligger hos Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Både Weber-Stephen Products LLC og Weber-Stephen Weber-Stephen Nordic har adgang til disse data. 


Weber-Stephen Weber-Stephen Nordic, Weber-Stephen Deutschland GmbH og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH er fælles ansvarlige for opfyldelsen af informationsforpligtelser i henhold til art. 13 i GDPR på hjemmesiden og i forbindelse med personoplysninger, der er indhentet der. Derudover er Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH og Weber-Stephen Products LLC ansvarlige for implementeringen af generelle databeskyttelsesprincipper i overensstemmelse med art. 5 i GDPR samt for datasikkerhed i henhold til art. 32 i GDPR for at beskytte dine data.

For at gøre krav gældende i henhold til i GDPR, bedes du kontakte den databeskyttelsesansvarlige for Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH på privacy.emea@weberstephen.com. Du kan selvfølgelig også hævde dine rettigheder over for den enkelte af de fælles dataansvarlige via afsnittet "Kontakt".

Weber-Stephen Products LLC, Weber-Stephen Nordic og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH er i fællesskab ansvarlige for behandling af generelle forespørgsler om Weber-produkter og -tjenester, og står sammen med Weber-Stephen Products LLC, som garant for forespørgsler, som er relateret til Weber-garantien. Weber-Stephen Nordic, Weber-Stephen Deutschland GmbH og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH er i fællesskab ansvarlige for behandlingen af forespørgsler i forbindelse med lovbestemte garantikrav, hvis det pågældende produkt er købt på weber.com.

Weber-Stephen Nordic er ansvarlig for alle andre forpligtelser i henhold til GDPR.

2.Kontaktdata dataansvarlig 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til behandlingen af dine data, eller hvis du er blevet opfordret til at kontakte os i denne erklæring, bedes du kontakte den dataansvarlige for Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH og Weber-Stephen Deutschland GmbH, der varetager forespørgsler vedr. databeskyttelse i Europa på privacy.emea@weberstephen.com. Vores dataansvarlige på denne e-mailadresse sender derefter alle spørgsmål videre til den relevante afdeling, hvis det er nødvendigt. Ved kontakt pr. brevpost bedes du stile brevet til den dataansvarlige. I øvrigt henviser vi til vores oplysninger på siden https://www.weber.com/DK/da/legal/kontaktpersoner/weber-33805.html

Da vi ikke kan garantere fuldstændig datasikkerhed ved kommunikation pr. e-mail, anbefaler vi, at fortrolige oplysninger fremsendes pr. post. Du får postadressen via e-mail ved forespørgsel.

3.Retsgrundlaget for behandling

Vi behandler kun dine personoplysninger i overensstemmelse med lovbestemmelserne, hvis der er et retsgrundlag herfor.  

- Såfremt vi indhenter samtykke fra vedkommende person til behandling af dennes personoplysninger, anvendes art. 6, stk. 1, litra a, art. 7 i GDPR som retsgrundlag.

- Til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for at gennemføre en kontrakt, hvor vedkommende person er kontraherende part, anvendes art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR som retsgrundlag. Det gælder også ved behandlingsprocedurer, der er nødvendige for at kunne gennemføre foranstaltninger forud for indgåelsen af en sådan kontrakt.

- Såfremt det er nødvendigt at bearbejde personoplysninger for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler vores virksomhed, anvendes art 6, stk. 1, litra c), GDPR som retsgrundlag.

- Er behandlingen nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller tredjemands legitime interesse og går vedkommende persons interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke forud for førstnævnte interesse, så anvendes art. 6, stk. 1, litra f, GDPR som retsgrundlag for behandling. 

4.Børn

Dette onlinetilbud er ikke beregnet til børn under 16 år.

5.Opbevaringsfrist 

De af os behandlede data bliver slettet eller begrænset i behandlingen, idet vi overholder lovbestemmelserne, altså art. 17 og 18 GDPR. Såfremt andet ikke er udtrykkeligt anført i nærværende databeskyttelseserklæring, sletter vi de data, vi har gemt, så snart der ikke længere er brug for dem til det tilsigtede formål. Data gemmes kun ud over det tidspunkt, hvor formålet er opfyldt, i de tilfælde, hvor de skal bruges til andre og lovmæssigt tilladte formål eller hvis de på grund af lovpligtige opbevaringsfrister skal opbevares i længere tid. I disse tilfælde bliver behandlingen indskrænket, altså spærret, og ikke bearbejdet til andre formål. 

De lovmæssige opbevaringspligter fremgår for eksempel af § 257 stk. 1 HGB [tyskl handelslov] (6 år for forretningsbøger, statusfortegnelser, åbningsstatus, årsregnskaber, korrespondance, regnskabsbilag osv.) samt af § 147 stk. 1 AO {tysk skatteprocedurelov] (10 år for arbejdsbøger, registre, statusrapporter, regnskabsbilag, korrespondance, til beskatning af de relevante dokumenter osv.).

6. Dine rettigheder

I overensstemmelse med lovgivningen kan du gøre følgende rettigheder gældende over for den dataansvarlige:

 • Ret til oplysning (art. 15, GDPR);
 • Ret til berigtigelse eller sletning (art. 16 og art. 17, GDPR);
 • Ret til begrænsning af behandlingen (art. 18, GDPR);
 • Ret til dataportabilitet (art. 20, GDPR);
 • Ret til indsigelse mod behandlingen (art. 21, GDPR).

Hvis behandlingen er baseret på vores eller legitime interesser eller tredjeparters interesser, har du også ret til at gøre indsigelse iht. art. 21, GDPR.

For at gøre krav gældende i henhold til i GDPR bedes du kontakte den dataansvarlige for Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH på privacy.emea@weberstephen.com. Du kan selvfølgelig også hævde dine rettigheder over for den enkelte af de fælles dataansvarlige via afsnittet "Kontakt".

Du har desuden ret til over for en tilsynsmyndighed for databeskyttelse at klage over den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

7.Links til andre hjemmesider

Vores hjemmeside kan indeholde links til eksterne hjemmesider. Hvis du følger et link til en af disse hjemmesider, gør vi opmærksom på, at disse tilbud har deres egne regler om databeskyttelse, og at vi ikke er ansvarlige for disse regler. Kontroller venligst hver databeskyttelseserklæring, før du videregiver personoplysninger til de dataansvarlige.

B.Indsamling og behandling af personoplysninger 

I det følgende vil vi gerne informere dig om, hvordan Weber behandler dine personoplysninger, når du besøger denne hjemmeside, og når du foretager et køb i vores netbutik. Bemærk, at vi under C giver særskilte oplysninger om behandling i forbindelse med generering af statistik, annoncering på tværs af platforme, sporing, retargeting og brug af plug-ins, der tilbydes af Webers partnere.

1.Tilgængeliggørelse af weber.com til informationsbrug (logfiler)

Ved besøg på vores hjemmeside for blot at indhente informationer kræves det generelt ikke, at du aktivt oplyser personlige data. Hver gang du bruger internettet, sender din browser visse oplysninger, som vi gemmer i såkaldte logfiler, som f.eks.:

 • Dato og tidspunkt for dit besøg på en af vores hjemmesider;
 • din browsertype;
 • browserindstillingerne;
 • det anvendte operativsystem;
 • den sidste side, du har besøgt;
 • de data, der er overført, og status for adgangen (fil overført, fil ikke fundet osv.);
 • din IP-adresse.

Når du besøger vores hjemmeside for søge information, vil vi kun indsamle og bruge disse data i en ikke-personlig form. Det sker, for at du overhovedet kan bruge disse hjemmesider, og for at forbedre vores tilbud på hjemmesiden. Ved besøg på og brug af hjemmesiden for søgning af information gemmer vi kun din IP-adresse, mens du har hjemmesiden åbnet. Yderligere analyse sker kun i henhold til de efterfølgende bestemmelser, baseret på dit samtykke. 

Behandling af ovennævnte data er absolut nødvendig for en websides ydeevne i henhold til art. 6, stk. 1, litra f, GDPR, for at vi kan vise vores hjemmeside korrekt og garantere stabilitet og sikkerhed. 


Weber-Stephen Products LLC har adgang til data fra de databehandlingsprocesser, der er beskrevet i dette afsnit. 

For at drive denne hjemmeside benytter vi en hostingudbyder, der på vores foranledning og på basis af vores berettigede interesser, behandler meta- og kommunikationsdata fra vores hjemmesidebrugere, for at sikre en effektiv og sikker tilgængeliggørelse af denne hjemmeside i henhold til art. 6 stk. 1, litra. f, art. 28, GDPR.

2.Weber-ID 

På vores hjemmeside kan du oprette et Weber-ID. Dette Weber-ID repræsenterer en central kundekonto, hvor alle dine data er samlet på ét sted, for at din oplevelse af Weber-universet hele tiden kan forbedres og blive afstemt efter dine konkrete interesser. Dette giver dig adgang til det eksklusive indhold på hjemmesiden (opskrifter, tips og tricks osv.), du kan registrere din(e) grillapparater, du kan læse alle vigtige informationer (garantiperiode, brugsanvisninger osv.) og du får adgang til alle data og serviceydelser, som Weber-Stephen kan tilbyde til dig. Endvidere kan du til enhver tid nemt logge dig ind på vores netbutik, hvis du f.eks. vil have besked om status på din bestilling, eller afgive yderligere bestillinger, eller registrere dig på ny. Med et Weber-ID kan du desuden bruge funktioner som f.eks. huskeseddel og ønskeliste. Hvis du også bruger en Weber-app (Weber-app, Weber Connect eller Weber iGrill), kan du forbinde de data, der er gemt til denne computer, med dit Weber-ID, og have alle oplysninger tilgængelige ét sted. 

Derudover bruges Weber-ID'et til at give registrerede brugere en personlig og tilpasset oplevelse på hjemmesiden. Derfor indsamles og analyseres brugeradfærden hos registrerede brugere på baggrund af sporings- og analyseværktøjer som beskrevet i afsnit C i denne politik. Baseret på de oplysninger, vi har om en Weber-ID-bruger, især vedrørende deres interesser, placerer vi kunder i segmenter for kun at levere markedsføringsindhold til brugere, der matcher deres specifikke interesser, samt analysere vores kundegruppe (se nærmere nedenfor). Følgende yderligere oplysninger indsamles, gemmes og analyseres:

 • E-mailadresse *;
 • Adgangskode *;
 • For-og efternavn *;
 • Fødselsdato;
 • Størrelsen på din husstand;
 • Type husstand;
 • Antal børn;
 • Registrerede grillapparater;
 • Gennemførte bestillinger;
 • Andre data, hvis en bestilling bliver gennemført:

Telefonnummer **, leveringsadresse ***, faktureringsadresse ***, betalingsinformation ***

* Obligatorisk information ved registrering af et Weber-ID

** Kun obligatorisk, hvis en vare skal leveres med speditør eller hvis du foretager en booking hos Grill Academy.

*** Kun obligatorisk, hvis du vil foretage en bestilling under dit Weber-ID


Analysen af dine data og brugen af vores systemer er nødvendig for at gøre det muligt for os at give dig en personlig og skræddersyet digital oplevelse. Derfor sker behandlingen af dine data, der ligger på Weber-ID'et, på baggrund af art. 6, stk. 1, litra b, GDPR, så vi kan give dig Weber-ID servicen. Weber-Stephen Products LLC og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH har adgang til data fra de databehandlingsprocesser, der er beskrevet i dette afsnit. 

Du kan registrere dit Weber-ID på vores hjemmeside ved at indtaste ovenstående data og vælge en adgangskode. Ved registrering kan du bruge dit Weber-ID med det samme. Når du har registreret et Weber-ID, sendes en e-mail til den e-mailadresse, du har angivet, hvor du finder et link til opsætning og konfiguration af dit Weber-ID. De oplysninger, du giver, når du konfigurerer dit Weber-ID, er frivillige. 

Derudover er vi berettiget til at opbevare dine IP-adresser og registreringsdato, for at kunne bevise din registrering og i givet fald kunne opklare et misbrug af dine personoplysninger. Retsgrundlaget for dette er art. 6, stk. 1, litra c) & f) i GDPR. Hvis du ønsker at slette dit Weber-ID, eller ændre den e-mailadresse, du brugte til tilmedlingen, så kontakt os venligst på privacy.emea@weberstephen.com. Brug den e-mailadresse, du har brugt under tilmeldingen, til at kontakte os, hvis det er muligt, da det gør det lettere for os at identificere dig. 

Hvis du registrerer et Weber-ID, behandles dine data på vores vegne i databehandleren Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Når du registrerer din grill, behandles data på vores vegne hos databehandleren Mize Inc., 12802 Tampa Oaks Blvd, Suite # 320, Temple Terrace, FL 33637, USA.

Som teknisk administrator har Weber-Stephen Products LLC adgang til data fra databehandlingsprocedurerne beskrevet i dette afsnit. 

3.Indkøb hos Weber-Stephen, Grill Academy 

Vi indsamler kun personoplysninger, hvis du oplyser dem frivilligt i forbindelse med en bestilling, eller når du registrerer et Weber-ID. Når bestillingen er komplet afviklet, bliver dine data spærret og slettes ved udløb af opbevaringsforpligtelsen, altså iht. skatte- og bogføringsreglerne samt anden erhvervsretlig regulering, såfremt du ikke udtrykkeligt har accepteret en længere tids brug af dine data eller en yderligere behandling er retligt legitimeret.

Hvis du vil købe ind i vores netbutik, er det nødvendigt både for aftalens indgåelse og for gennemførelse af aftalen, at du oplyser de data, vi skal bruge for at afvikle din bestilling. De oplysninger, der er obligatoriske for afviklingen af bestillingen, er tydeligt markeret, andre oplysninger er frivillige. Til gennemførelse af bestillingen overdrager vi dine adressedata til den pågældende speditør eller transportvirksomhed. Vi giver transportvirksomheden dit telefonnummer med henblik på at arrangere en leveringsdato. Derudover overfører vi din e-mailadresse, så transportvirksomheden kan informere dig om status for leveringen. Vi bruger PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim til den strukturerede behandling og overførsel af leveringsdata. Når du handler i vores netbutik, behandles dine oplysninger på vores vegne i vores databehandler Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Retsgrundlaget for behandlingen med henblik på gennemførelse af aftalen er art. 6, stk. 1, litra b, GDPR. 

Hertil bliver følgende data bearbejdet:

 • Navn, leveringsadresse, faktureringsadresse, betalingsdata, e-mailadresse;
 • Telefonnummer ved speditørlevering;

a)Gæstebestilling 

De data, du har oplyst, behandler vi til brug for afvikling af din bestilling. I det tilfælde kan vi give dine betalingsdata videre til vores bank eller en anden udbyder af betalingsservice. Retsgrundlaget for dette er art. 6, stk. 1, litra b, GDPR. Med undtagelse af de data, der skal opbevares grundet lovpligtige opbevaringsforpligtelser, gemmer vi ingen data om dig.

b) Bestilling over Weber-ID

Desuden er det muligt for dig at indtaste de data, der er nødvendige for at afvikle bestillingen, i brugerkontoen på dit Weber-ID. Når du køber via dit Weber-ID, bliver ud over dine bestillingsdata også de data behandlet, der er nødvendige for at oprette en bestillingshistorie. Yderligere oplysninger herom finder du i nærværende databeskyttelseserklæring under Weber-ID.

c)Bestilling via Kundeservice 

I lande, hvor Weber tilbyder reparationstjenester, kan du kontakte vores Kundeservice via telefon, e-mail, kontaktformular eller sociale mediekanaler for at bestille reservedele eller en reparation. Hvis dette ikke er dækket af Webers eller den lovbestemte garanti, behandler vi betalings- og fakturaoplysninger. For opfyldelse og betaling skal du give os din faktureringsadresse, e-mailadresse og, hvis levering er påkrævet, et telefonnummer og din leveringsadresse. Vi overfører dine kontaktoplysninger (telefonnummer og/eller e-mailadresse med henblik på at arrangere leveringsdatoer) og din leveringsadresse til en speditør. 

Vi videregiver din faktureringsadresse til betalingstjenesteudbyderen Klarna. Vi sender dig en e-mail med et link genereret af Klarna til betaling via Klarna. Dette link er gyldigt i 48 timer. Efter dette tidspunkt udløber betalingslinket og kan ikke bruges længere. Der skal sendes et nyt betalingslink. For information vedr. Klarnas privatlivspolitik, besøg venligst https://www.klarna.com/interna... 

Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, litra b, GDPR. Med undtagelse af de data, der skal opbevares grundet lovpligtige opbevaringsforpligtelser, gemmer vi ingen data om dig.

d)Tilmelding Grill Academy

Bookingdata til et Weber Grill Academy kursus videregives til bestemte samarbejdspartnere, så de kan gennemføre disse Weber Grill kurser. For tilmelding til Grill Academy benytter vi plugin’et bookingkit fra bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Tyskland. Når der logges ind på en af vores sider med bookingkit-funktioner, opstår der en forbindelse til bookingkit-servere. Yderligere oplysninger om bookingkit databeskyttelse findes på https://bookingkit.net/de/datenschutzerklaerung/. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, litra b, art. 28, GDPR. 

e)Produktbedømmelse

Du har muligheden for at bedømme vores produkter. Du kan bedømme produkter efter købet på weber.com eller når du besøger vores websted eller i dit Weber-ID.

Efter køb af et produkt fra Weber sender vi dig en e-mail til den e-mailadresse, du har indtastet i din bestilling, baseret på vores legitime interesse i direkte markedsføring i henhold til art. 6, stk. 1, litra f, GDPR. I denne e-mail kan du straks bedømme dit køb. Du kan når som helst gøre indsigelse mod denne brug af dine personoplysninger. 

Hvis du ønsker at indsende en bedømmelse enten efter et køb eller mens du er på vores hjemmeside, samler vi de data, som du har indtastet i bedømmelsesmasken og overført til os. Din anmeldelse og fornavn og første bogstav i det efternavn, du har indtastet i formularen, vil blive offentliggjort på vores hjemmeside som en anmeldelse relateret til produktet. Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort med bedømmelsen. 

Til bedømmelsessystemet bruger vi tjenesteudbyderen Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 USA, der fungerer for os som databehandler i overensstemmelse med art. 28 i GDPR. Du finder yderligere information på https://www.yotpo.com/privacy-policy/. 

Når du indsender bedømmelsen, vil din bedømmelse samt dit fornavn og det første bogstav i dit efternavn blive offentliggjort på vores hjemmeside samt på undersider af Webers europæiske og schweiziske afdelinger som en bedømmelse af produktet. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger kan ses sammen med bedømmelsen, bedes du sende en e-mail til privacy.emea@Weberstephen.com. Til bedømmelsessystemet bruger vi serviceudbyderen Yotpo Ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 USA. Når du klikker på "OPSLÅ", giver du samtidig dit samtykke i overensstemmelse med art. 49, stk. 1, litra a) i GDPR til overførsel af dine data til USA, som er et såkaldt tredjeland, der ikke har samme eller lignende databeskyttelsesniveau som EU. Få flere oplysninger i vores fortrolighedspolitik.

Når du afgiver en bedømmelse, giver du samtidig samtykke til den ovenfor beskrevne behandling af dine personoplysninger. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage via e-mail til privacy.emea@weberstephen.com. Hvis du sender os en e-mail, så lad os vide, hvad din tilbagekaldelse skal henvise til, så vi kan tildele dit anliggende. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6, stk. 1, litra a), art. 7 i GDPR.

f)Tilbage på lager-melding

Hvis produkter i vores netbutik er udsolgt, tilbyder vi dig en meddelelsestjeneste. Så snart det ønskede produkt er tilbage på lager og kan leveres, modtager du en e-mail. 

For at yde denne service, er det nødvendigt at behandle din e-mailadresse i forbindelse med det ønskede produkt. Behandlingen udføres af databehandleren Salesforce i en regnecentral i Frankfurt am Main (Tyskland). Retsgrundlaget er dit samtykke, art. 6, stk. 1, litra a), art. 7 i GDPR. Du giver dit samtykke ved at klikke på et bekræftelseslink, der sendes til dig via e-mail. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at sende en e-mail til privacy.emea@weberstephen.com, så du ikke modtager yderligere e-mails. Angiv venligst, hvilken tjeneste du vil afmelde. 

Dine data slettes automatisk fra vores database, når produktet er på lager igen, og du er blevet underrettet.

g)Betaling 

Vi bruger forskellige betalingsmetoder fra tredjeparts betalingsudbydere. Hvis du vælger en af disse betalingsmetoder, videresendes dine betalingsoplysninger til den pågældende betalingsudbyder med henblik på behandling af betalingen. Disse tredjepartsudbydere behandler dine personoplysninger som en uafhængig dataansvarlig i henhold til deres databeskyttelsespolitik. Overførslen er baseret på opfyldelse af kontrakten i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR og på vores legitime interesser i sikker behandling af betalinger samt forebyggelse af bedrageri i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Betaling via betalingsmetoderne kreditkort, PayPal og Klarna, udføres via betalingsudbyderen Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6 1011 DJ Amsterdam, Holland. Adyen fungerer som en grænseflade mellem kommercielle leverandører og vores kunder. For at forebygge og opdage bedrageri overfører vi betalingsoplysninger, navn, enhedens fingeraftryk, vedvarende cookie, e-mailadresse, IP-adresse, reference, mobiltelefonnummer, fakturerings- og leveringsadresse til Adyen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

Yderligere oplysninger om de personoplysninger, der overføres af os, og behandlingen af dine oplysninger af de respektive betalingsudbydere kan findes under de nedenfor anførte betalingsmetoder. Yderligere oplysninger om Adyen kan findes i privatlivspolitikken på: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Hvis du betaler via PayPal, bliver du omdirigeret til PayPals websted via et link. Under betalingsprocessen behandles dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og konto- eller kreditkortoplysninger. Se vilkår og betingelser, vilkår for brug og privatlivspolitik for PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg på PayPals websted.

Hvis du betaler med "Klarna", vil dine oplysninger blive behandlet af Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Følgende personoplysninger vil blive behandlet af Klarna Bank AB som dataansvarlig: Indtastede betalingsdata, for- og efternavn, adresse, telefonnummer/-numre, e-mailadresse, IP-adresse og evt. yderligere data, der er nødvendige for at behandle betalingen. 

Ved valg af betalingsmetoder for acontokøb eller køb på afbetaling behandler Klarna som dataansvarlig især følgende personoplysninger med henblik på behandlingen af betalingen og i denne forbindelse til identitets- og kreditkontrol: 

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger: navn, fødselsdato, nationalt identifikationsnummer, titel, fakturerings- og leveringsadresse, e-mailadresse, mobiltelefonnummer, nationalitet, løn osv.
 • Betalingsoplysninger: betalings- og kreditkortoplysninger (kortnummer, udløbsdato og CVV-nummer), kontonummer osv.
 • Oplysninger om behandlingen af ordren, såsom produkttype, produktnummer, pris osv. 
 • I tilfælde af, at betalingsmetoden "Køb på konto" eller "Køb på afbetaling" vælges, indsamler og bruger Klarna personoplysninger og oplysninger om brugerens tidligere betalingshistorik samt sandsynlighedsværdier for brugerens betalingshistorik i fremtiden (såkaldt scoring) for at afgøre, om betalingsmetoden kan tilbydes brugeren. Scoren beregnes på grundlag af videnskabeligt anerkendte matematisk-statistiske metoder.

Yderligere oplysninger og detaljer om betaling via bankoverførsel kan findes her og på Klarnas websted på https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

Hvis du vælger at betale med kreditkort, indsamles kortoplysninger såsom korttype (Mastercard eller VISA), CVC, udløbsmåned, udløbsår, kortindehaverens navn og kortnummer automatisk af betalingsudbyderen Adyen som en del af betalingsprocessen og videregives til de parter, der er involveret i ordreprocessen, med henblik på behandling, fakturering og administration af kortbetalinger i et sikkert miljø. Yderligere oplysninger kan findes på: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Vi bruger også Ingenico, når du betaler med kreditkort. Ingenico er databehandler og fungerer som en teknisk formidler mellem Weber, Webers kunder, pengeinstitutter og enhver anden part, som oplysningerne skal sendes til for at behandle betalingen til behandling, afregning og administration af kortbetalinger i et sikkert miljø. Det omfatter oplysningerne: Fornavn og efternavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsmetode, bankkortoplysninger, kundenummer, forbrugsdata (type af købte varer, hyppighed af køb af varer, købsværdi, købsdato, brug af værdikuponer), data om sandsynlighed for bedrageri/forebyggelse. Yderligere oplysninger kan findes på: https://www.ingenico.com/privacy-policy


h) Ordretracking

På vores hjemmeside og ved hjælp af dit Weber-ID giver vi dig mulighed for at følge og spore forsendelsen af de produkter, du har bestilt, samt at se det forventede leveringstidspunkt. Vi skal bruge din e-mailadresse, dit ordrenummer og fakturamodtagerens postnummer for at du kan spore din forsendelse. Når du har indtastet ovennævnte oplysninger med det formål at bekræfte din identitet, modtager du den aktuelle status for forsendelsen samt yderligere oplysninger om din ordre (f.eks. ordredato, ordrestatus, ordregiverens navn, leverings- og faktureringsadresse, leverings- og betalingsmetode, liste over bestilte produkter, fragtfirma, forsendelsesnummer og forsendelseshistorik). Derudover tilbyder vi dig mulighed for at spore din forsendelse live, inden for fragtfirmaets rammer, efter visning af forsendelsesstatus. Live-tracking giver dig mulighed for at følge leveringen live på et kort. Vi bruger parcelLab GmbH, Kapellenweg 6, 81371 München, Tyskland, som behandler for at levere ovennævnte funktioner til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i den mest kundevenlige håndtering og præsentation af ordre- og forsendelsesprocessen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. 

Vi bruger Google Maps-tjenesten til at vise kortet til tracking af forsendelser. Hvis du vil have flere oplysninger om brugen af Google Maps henvises til afsnit C, nr. 3, litra a).

4.Nyhedsbrev, brug af data til reklameformål,

a) Nyhedsbrev

Vi bruger dine personlige oplysninger til at sende dig vores nyhedsbreve og til at informere dig om nyheder fra Weber, nye produkter og events, der er skræddersyet til dine interesser. Dette omfatter oplysninger om nuværende og fremtidige produkter (f.eks. grill, ekstraudstyr, tilbehør, forbrugsvarer, livsstil) samt funktioner og events, hvor Weber-Stephen deltager (f.eks. Grill Academy, seminarer, messer, enkeltstående events). For at lære dig bedre at kende inden for rammerne af vores nyhedsbrev kan vi også sende dig undersøgelser med spørgsmål om dine interesser og præferencer, f.eks. om din måde at grille på (hvor mange mennesker, helst med briketter osv.). Når du besvarer undersøgelserne, giver du dit samtykke til, at vi kan analysere og behandle dine data til fremtidige markedsføringskampagner og til at forbedre vores nyhedsbrev og markedsføringsstrategi. Vi skal bruge din e-mailadresse for at kunne sende dig nyhedsbrevet. Hvis du også oplyser din fødselsdato, når du tilmelder dig nyhedsbrevet, kan vi sende dig særlige markedsføringsmails på din fødselsdag. 

Derudover analyserer vi brugernes interaktion med vores nyhedsbreve med sporingsværktøjer. Se nedenfor for at få yderligere oplysninger. Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke er i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Når du har registreret din e-mailadresse, vil du modtage en e-mail fra os, hvor du bliver bedt om at bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet ved at klikke på et link. Hvis du ikke bekræfter ved at klikke på hyperlinket inden for 3 dage, blokeres og slettes dine oplysninger efter en måned. Vi har også ret til at gemme dine IP-adresser samt tidspunkter for din registrering og dine bekræftelser for at verificere din registrering og afklare et eventuelt misbrug af dine personoplysninger. Retsgrundlaget er art. 6 stk. 1 litra a) og c), art. 7 i GDPR. 

Dine data gemmes i et elektronisk nyhedsbrevssystem, så længe du abonnerer. Til dette formål og til udsendelse af nyhedsbrevet anvender vi databehandleren Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Tyskland, som behandler oplysningerne efter vores anvisninger. 

Da vi baserer vores behandling på dit samtykke, betyder det, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage eller til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med det formål at sende nyhedsbrevet. Hvis du gør det, fjerner vi dig straks fra vores nyhedsbrevs distributionsliste for at imødekomme din anmodning. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en e-mail til privacy.emea@Weberstephen.com, ved at følge vejledningen i slutningen af en reklame-/nyhedsbrevsmail eller, hvis du har et Weber-ID, ved at gemme indstillingen "Afmeld e-mails" i dine kontoindstillinger. Hvis du sender os en e-mail, bedes du fortælle os, hvad din tilbagetrækning henviser til, så vi kan opfylde din anmodning.


b) Direct marketing 

Vi har en legitim interesse (direkte annoncering, punkt 47 GDPR) i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR i at annoncer til vores kunder (personer, som vi har haft et forretningsforhold til) via e-mail eller post. Vi kan især sende dig nyheder fra Weber, oplysninger om events og invitationer til at anmelde vores produkter. På den baggrund sender vi vores e-mails til vores kunder efter et køb, hvor vi spørger, om de ønsker at tilmelde sig vores nyhedsbrev. For yderligere oplysninger om nyhedsbrevet henvises til afsnit 4 a). 

Til dette formål og til udsendelse af nyhedsbrevet anvender vi databehandleren Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Tyskland, som behandler oplysningerne efter vores anvisninger. Vi bruger også Yotpo (Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 USA), når vi sender invitationer til at evaluere vores produkter. Du kan finde yderligere oplysninger på https://www.yotpo.com/privacy-policy/. 

Vi bruger en postpartner til at sende dig reklamer med posten.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod fremsendelse af reklamer ved at sende en e-mail til privacy.emea@Weberstephen.com eller ved at følge instruktionerne i slutningen af en reklamemail. Hvis det er muligt, bedes du sende din e-mail fra den samme e-mailadresse, som du brugte, da du registrerede dig, så vi nemmere kan opfylde din anmodning.

c) Segmentering og e-mailsporing

Med dit samtykke anvender vi filtre på alle kontakter i vores nyhedsbrevsdatabase og opretter segmenter af abonnenter, også ved brug andre tilgængelige data, f.eks. oplysninger om ordrer, du har afgivet, eller din respons på vores nyhedsbrev (se nedenfor). På den måde definerer vi målgrupper ud fra deres karakteristika (f.eks. interesser, bopæl, demografiske oplysninger osv.) eller deres adfærd (hvordan de reagerer på vores e-mails). Disse segmenter kan bruges til præcis målretning i fremtidige markedsføringskampagner, så vi kan sende abonnenter markedsføringsmails, der er skræddersyet til deres interesser. 

Derudover analyserer vi interaktionen med vores nyhedsbreve, dvs. hvornår og hvor mange brugere åbnede nyhedsbrevene, hvor ofte er der blevet klikket på bestemte dele af nyhedsbrevene. Dette sker på baggrund af en sporingspixel, der indgår i hvert nyhedsbrev. En sporingspixel er et grafisk element, der måler 1x1 pixel, og som indlæses, når en bruger åbner en e-mail. Vi tilføjer sporingspixlen ved hjælp af en kode, der indeholder et eksternt link til pixelserveren. Hvis en bruger åbner en e-mail og interagerer med den, behandles HTML-koden af klienten, som følger linket og åbner det (usynlige) grafiske element. Dette registreres og noteres i serverens logfiler. Derudover overføres der også forskellige oplysninger om brugeren ved hjælp af denne metode. 

Følgende data kan indhentes og analyseres med en sporingspixel

Anvendt operativsystem (giver oplysninger om brugen af mobile enheder)

Den anvendte klienttype, f.eks. en browser eller et e-mailprogram.

Kundens skærmopløsning

Tidspunktet for åbning af e-mail

IP-adresse (der gives oplysninger om internetudbyder og placering)

Det gør vi for at forbedre vores nyhedsbreve og tilbud til gavn for vores kunder. Vi bruger også Emarsys-systemet til dette formål.

5.Kontaktformular, E-mail Forespørgsler, Jobansøgninger

a) Vores kontaktformular er indrettet således, at du nemt kan kontakte os. For at kunne ekspedere og tilordne din forespørgsel, skal vi bruge dit navn og din e-mailadresse. Behandlingen af data, der er indtastet i kontaktformularen, sker afhængigt af forespørgslens indhold på basis af dit (formodede) samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a), art. 7 i GDPR eller i henhold til art. 6, stk. 1, litra b, GDPR, for så vidt der er tale om kontraktmæssige forpligtelser eller gennemførelse af foranstaltninger forud for en kontraktindgåelse. Til håndtering af reklamationer skal vi bruge din e-mailadresse, dit for- og efternavn, din postadresse, land og grill-produkttype.

b) Du kan også kontakte os via e-mail. Behandlingen af data, der er indtastet i e-mailen, sker afhængigt af forespørgslens indhold på basis af dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a), art. 7 i GDPR eller i henhold til art. 6, stk. 1, litra b, GDPR, for så vidt der er tale om kontraktmæssige forpligtelser eller gennemførelse af foranstaltninger forud for en kontraktindgåelse. 

c) Efter at have besvaret din forespørgsel arkiverer vi din anmodning med det samme. Adgang er kun mulig i meget begrænset omfang. Rent informative forespørgsler der ikke fører til køb eller modtagelse af direkte markedsføring, slettes ved udgangen af det år, hvor forespørgslen blev fremlagt. Se "Opbevaringsfrist" for mere information.

d) Weber-Stephen Nordic og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH er i fællesskab ansvarlige for behandling af generelle forespørgsler om Weber-produkter og -tjenester, og står sammen med Weber-Stephen Products LLC, som garant for forespørgsler, som er relateret til Weber-garantien. Weber-Stephen Nordic, Weber-Stephen Deutschland GmbH og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH er i fællesskab ansvarlige for behandlingen af forespørgsler i forbindelse med lovbestemte garantikrav, hvis det pågældende produkt er købt på weber.com.

Vi bruger Zendesk-billetsystemet, en platform fra Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, ved hjælp af en regnecentral i EU til at behandle kundekrav og forespørgsler via e-mail og via kontaktformularerne. Yderligere information findes på https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/

Da vi ikke kan garantere fuldstændig datasikkerhed ved kommunikation pr. e-mail, anbefaler vi, at fortrolige oplysninger fremsendes pr. post.

e) Oplysninger om databehandling i forbindelse med jobansøgninger hos Weber findes på vores side tæt på vores jobtilbud.

6. Modtagere af oplysninger, overførsel af personoplysninger til tredjelande   

For at kunne tilbyde dig den bedst mulige service samarbejder vi med flere partnere. Disse partnere behandler personoplysninger enten som dataansvarlige eller på vores vegne som databehandlere.

For overførsler af personoplysninger til lande uden for Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde uden et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen har vi indgået EU-standardkontraktbestemmelser som udstedt af Europa-Kommissionen. Dette ledsages af yderligere garantier fra aftalepartneren for yderligere at sikre datasikkerheden og overholdelse af GDPR-standarder og -krav. Det vedrører overførsel af oplysninger til eksterne tjenesteudbydere samt mellem forskellige Weber-enheder.

Som en del af den såkaldte "databeskyttelsesramme" har EU-Kommissionen anerkendt databeskyttelsesniveauet for visse virksomheder fra USA som sikkert i forbindelse med afgørelsen om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af 10. juli 2023. Du kan finde både listen over certificerede virksomheder og yderligere oplysninger om databeskyttelsesrammen på det amerikanske handelsministeriums hjemmeside på https://www.dataprivacyframework.gov/. I de respektive afsnit i databeskyttelsesoplysningerne informerer vi dig om, hvilke tjenesteudbydere vi bruger, der er certificeret i henhold til databeskyttelsesrammen.

a) Databehandlere 

I nogle tilfælde bruger vi eksterne tjenesteudbydere til databehandling, som alle er bundet af vores instruktioner. Vi har nøje udvalgt og rekvireret vores databehandlere og auditerer dem regelmæssigt.

Vi anvender databehandlere til følgende kategorier: Host- og cloudtjenesteudbydere, e-mailudbydere, tekniske tjenesteudbydere til support og vedligeholdelse af vores IT-systemer, backupudbydere, tjenesteudbydere til fjernelse af databærere og bureauer til support af hjemmesider, nyhedsbreve og konti på sociale medier.

Behandlingen i henhold til artikel 4, stk. 8 i GDPR er baseret på databehandlingsaftaler i overensstemmelse med artikel 28 i GDPR, således at databehandlerne giver tilstrækkelige garantier for at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen overholder standarderne i den europæiske databeskyttelseslovgivning. Databehandlerne vil ikke selvstændigt behandle nogen data til egne formål. 

b) Tredjeparter

Vi videregiver også personoplysninger til partnere, der er dataansvarlige i henhold til artikel 4, stk. 7 i GDPR, som vi skal overføre personoplysninger til, f.eks. for at sende produkter, modtage betalinger, gennemføre Grill Academies og få udført reparationer. Yderligere oplysninger om modtagerne findes i nedenstående tabel og under de individuelt beskrevne processer.

c) Oversigt over modtagere til drift af dette websted

Til driften af dette websted er det nødvendigt, at følgende modtagere har adgang til personoplysninger

Databehandler

Formål/behandling

Demandware/Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, USA

Cloudbaseret database til kundedata, Customer Management System

Analytics

Mize Inc.

12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, USA

Database til produktregistrering

Yotpo Inc. 33 West 19th Street New York, NY 10011, USA

Produktbedømmelse

Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sweden

Integration af social media indhold

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Analytics

Ads

DoubleClick

Tag Manager

Google Marketing Platform (Display & Video 360)

Remarketing

Maps

reCaptcha

YouTube Videoer

PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim, Tyskland

Bestillings- og finansiel opfyldelse

Regnskab e-handel

Emarsys Interactive Services GmbH

Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Tyskland

 

Database for nyhedsbrevsdata

Afsendelse af nyhedsbrev

Segmentering og analyse af abonnenter

Zendesk Inc.

1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA

 

Billetsystem til kunde- og partnerforespørgsler

Vimeo 555 West 18th Street

New York, New York 10011, USA

Plugin til integration af videoer

Imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA

Billedhosting

Bruges til responsivt design

Dynamic Yield Ltd.

8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israel

Analyse af brug af hjemmesiden

A/B tests

bookingkit GmbH

Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Tyskland

Reservation af Grill Academy kurser

Amazon Web Services (AWS) 410 Terry Avenue North

Seattle WA 98109

USA

cloud opbevarings-tjeneste

Facebook Inc.

1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA

Facebook Pixel

imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA

Billedoptimering

Hotjar Ltd.

Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta

Adfærdsanalyse (Heatmaps osv.)

Undersøgelser

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland

Online markedsføring/retargeting

Ingenico e-Commerce Solutions GmbH, Ginnheimer Str. 4, 65760 Eschborn

Kort-ikke-nuværende tjenesteudbyder 

parcelLab GmbH Kapellenweg 6, 81371 M?nchen

Ordretracking

Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6 1011 DJ Amsterdam, Holland

Betalingsbehandling

C.Statistik, reklame, sporing og retargeting, plugins leveret af partnere - Brug af cookies 

I nogle tilfælde bruger vi, eller vores partnere, cookies eller behandler dine data på en sådan måde, at dit samtykke er påkrævet. Cookies er små tekstfiler, der kan gemmes på din computer, når du besøger vores hjemmeside. Sporing er mulig ved hjælp af forskellige teknologier som f.eks. pixelteknologi eller logfilanalyse. Samtykke gives via det såkaldte cookie-banner, som aktivt skal klikkes på. Vores cookiepolitik forklarer, hvordan du kan deaktivere individuelle funktioner, som du har givet samtykke til. Der finder du oplysninger om, hvornår cookies udløber, hvordan du sletter cookies, og hvordan du trækker dit samtykke tilbage.

Medmindre andet er angivet, er behandlingen, som beskrives i dette afsnit, baseret på dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a, art. 7 i GDPR. Få mere at vide om, hvordan du trækker dit samtykke tilbage i vores cookiepolitik. Vores cookiepolitik er linket i sidefoden på vores hjemmeside. 

For at bestemme hvilket indhold fra vores hjemmeside, der er mest interessant for dig, måler vi løbende antallet af besøgende og det mest viste indhold. Vi vil gerne kun vise dig - også på vores reklamepartners hjemmesider - reklame, der virkelig interesserer dig. Derfor bruger vi det såkaldte retargeting-værktøj på vores webside til reklame, der er skræddersyet til dine interesser. De cookies, der midlertidigt er gemt til dette formål, gør det muligt for vores retargeting-partnere at genkende besøgende på vores hjemmeside under et pseudonym, og kun vise produkter, der mest sandsynligt vil interessere dig.

Vi bruger de indsamlede data til statistiske og reklamemæssige formål,

 • til at registrere antallet af besøgende på vores hjemmesider,
 • til at registrere de respektive besøgstider for vores besøgende på hjemmesiden,
 • til at registrere rækkefølgen af besøg på forskellige hjemmesider og produktsider for at optimere vores hjemmeside,
 • til målrettet reklame, også via reklamenetværk i samarbejde med partnere, 
 • til måling af succes og fakturering af reklameforanstaltninger mellem reklamepartnere og os,
 • for at holde styr på, hvilke annoncer du allerede har set, for at forhindre, at du ser den samme igen, og
 • for at vurdere, hvilke dele af vores hjemmeside, der skal optimeres.

Medmindre andet er angivet, bruger vi følgende tjenester til databehandling, og forpligter dem kontraktligt til kun at behandle data på vores vegne.

1.Statistik, reklame, sporing og retargeting

a)Google Tjenester

(1)Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, et værktøj til webanalyse leveret af Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) (“Google”). Analysedataene bruges til at optimere vores hjemmeside og salgsfremmende aktiviteter. Google behandler dataene til brug af hjemmesiden på vores vegne og er kontraktmæssigt forpligtet til at træffe foranstaltninger for at sikre fortroligheden af de behandlede data. Følgende kategorier af data behandles af Google: 

•Tilgåede hjemmesider

•Din adfærd på siderne (for eksempel klik, scroll-adfærd og brugt tid)

•Din omtrentlige placering (land og by)

•Din IP-adresse (i forkortet form, så ingen klar tildeling er mulig)

•Tekniske oplysninger såsom browser, internetudbyder, anvendt enhed og skærmopløsning

•Kilden til dit besøg (dvs. hvilket websted eller reklamemedium, der bragte dig til os)

Bemærk: på denne hjemmeside bruger Google Analytics udvidelseskoden "anonymizeIp" for at sikre en anonymiseret indsamling af IP-adresser (såkaldt IP-maskering). Ved at aktivere IP-anonymisering på vores hjemmeside, vil din IP-adresse forkortes af Google inden for EU-lande eller i andre kontraherende stater iht. aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA). De loggede data gemmes hos Google sammen med det tilfældigt genererede bruger-id, som er gemt i en cookie på din computer, hvilket muliggør evaluering af pseudonyme brugerprofiler. Disse brugerrelaterede data slettes automatisk efter 14 måneder. Andre data forbliver opbevaret i aggregeret form i en ubegrænset periode. IP-adressen, der sendes af din browser som en del af Google Analytics, flettes ikke med andre data, som Google har. 

(2)Google Remarketing-tags

Denne hjemmeside bruger Google-remarketing-tags, en tjeneste fra Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Derfor gemmes cookies på brugerens computer. Hvis du senere bruger Google-sider, vil bannere og tekstannoncer blive præsenteret for brugeren i henhold til dennes tidligere adfærd. Data registreres også anonymt, så det er umuligt at drage nogen konklusioner om brugerens identitet. Dette gør det muligt for os at vise personlig annoncering på passende reklamepladser på andre hjemmesider, baseret på de interesser, du har vist på vores hjemmeside.

(3)Google DoubleClick

DoubleClick by Google ("DoubleClick") er en tjeneste fra Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). DoubleClick bruger cookies til at vise de mest relevante reklamer. Google registrerer de reklamer, du har set, og hvilke af dem du faktisk har set. Brug af DoubleClick-cookies giver Google og dets annoncenetværk mulighed for at vise reklamer baseret på dine tidligere besøg på hjemmesiden (eller endda apps). Google sender information genereret af cookies til en Google-server til analyse og opbevaring. Du kan forhindre cookies i at blive gemt ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. 

For mere detaljerede oplysninger om vilkår og betingelser for brug og databeskyttelse, besøg: https://www.google.com/analytics/terms/de.html or https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. 

(4)Google Ads

Vi bruger Google Ads, en annoncetjeneste fra Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) og også konverteringssporing som en del af Google Ads. Google Ads gemmer en konverteringssporing-cookie på din computers harddisk ("konverteringscookie"), når du klikker på en annonce, der er placeret af Google. Hvis du besøger bestemte sider på vores websted, kan Google og Weber genkende, at du har klikket på annoncen og blev henvist til denne hjemmeside.

Oplysningerne, som blev indsamlet vha. konverteringscookies bruges til at generere statistik til Ads-kunder, der bruger konverteringssporing. Disse statistikker viser os det samlede antal brugere, der har klikket på Google-annoncen og set en hjemmeside med et konverteringssporing-tag.

(5)Google Display & Video 360

På vores hjemmeside bruger vi værktøjet "Display & Video 360" (tidligere DoubleClick Bid Manager) fra Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) for at præsentere annoncer, der er skræddersyet til dine interesser. Til dette formål gemmer hjemmesidebrugerens browser såkaldte "cookies" (tekstfiler), som muliggør genkendelse af din enhed inden for Googles annonceringsnetværk. Således får du præsenteret annoncer, som er baseret på din surfingadfærd. Derudover kan man vha. denne service bedømme de leverede annoncer, og derved optimere fremtidige reklametiltag. Indsamlingen og analysen udføres udelukkende med et pseudonym, som grundlag, således at en bestemmelse af din identitet stort set ikke er mulig. For mere information om Googles databeskyttelseserklæring og brugsbetingelser, besøg venligst: https://policies.google.com/privacy

b)Salesforce Commerce Cloud (Analytics)

Vi bruger værktøjet: Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Cookies, web beacons eller lignende teknologier anvendes. Dataindsamlingen foregår via et cookie-id, der er gemt som et pseudonym. Dette pseudonym tildeles oplysninger om brugeraktiviteter på vores hjemmesider, tjenester og applikationer. En personlig identifikation af brugeren udelukkes ved en sammenlægning af dataposterne. For at sikre funktionaliteten opbevares IP-adresser i kort tid og afkortes før hver behandling. De komplette IP-adresser gemmes eller behandles ikke. 

For mere information om salesforce, besøg venligst: https://www.salesforce.com/de/... 

c)Dynamic Yield

Vi bruger Dynamic Yield, som er webanalysetjenesten fra Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israel. Dynamic Yield hjælper os med at forstå, hvordan vores hjemmeside bruges, så vi løbende kan forbedre den. Værktøjet er designet til at vise dig dynamiske elementer efter behov, såsom pop op-nyhedsbreve, produktglidere og meddelelser. Det giver os også mulighed for at implementere A/B-tests på hjemmesiden. På baggrund af det sideindhold, du tidligere har fået adgang til, ønsker vi at tilbyde dig ækvivalente eller lignende produkter eller andet indhold, der er relevant for dig. Til dette formål bruger Dynamic Yield såkaldte cookies, som kun gemmer pseudonyme oplysninger. Bestemmelser om din person er ikke mulige. Yderligere information på https://www.dynamicyield.com/gdpr-and-privacy/. 

d)Facebook Pixel

Facebook Pixel er en tjeneste fra Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Tjenesten giver os mulighed for at bestemme målgrupper for reklamer på Facebook, de såkaldte "Facebook-annoncer", baseret på hjemmesidebesøg og surfingadfærd. Vi bruger også denne pixel til at måle effektiviteten af online marketingforanstaltninger. På denne måde kan vi spore brugernes handlinger, efter at de har set en Facebook-annonce og/eller klikket, og derefter afgivet en bestilling. Når du besøger en hjemmeside, integreres pixelen direkte af Facebook og kan gemme en cookie på din enhed. Hvis du efterfølgende logger ind på Facebook eller allerede er logget ind på Facebook, bliver dit besøg på denne hjemmeside logget ind i din profil. De indsamlede brugerdata er anonyme for os og tillader os derfor ikke at drage nogen konklusioner om din identitet. Disse data opbevares og behandles dog af Facebook, så det er muligt at drage konklusioner om den pågældende brugerprofil. Databehandlingen gennem Facebook udføres i henhold til Facebook-retningslinjerne for databrug. Til dette formål har vi indgået et fælles dataansvarlig-arrangement med Facebook. For mere information om Facebooks databehandling, besøg venligst: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

e)Refined Ads 

For at evaluere og optimere vores hjemmeside, og for at generere mere relevant reklame til dig, bruger vi desuden sporingsværktøjet “Refined Ads”, en service, der tilbydes af Refined Labs GmbH, Residenzstr. 7, 80333 München. Brugsdata indsamles af cookies og opsummeres i anonyme brugerprofiler. Denne data tildeles ikke brugerens reelle data. 

Yderligere oplysninger om databeskyttelse kan fås på https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads

f)Hotjar 

Endvidere bruger vi på vores hjemmeside analysesoftwaren „Hotjar“ fra Hotjar Ltd., Level 2, St. Julian´s Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian´s STJ 1000, Malta. 

Med Hotjar kan vi måle og evaluere din brugeradfærd på hjemmesiden (antal klik, musebevægelser, scrollhøjde osv.). De indsamlede data overføres til en Hotjar-server i Irland, hvor de bliver gemt. Her bliver følgende data indsamlet af Hotjar:

•IP-adresse – Din IP-adresse bliver før lagringen gjort anonym på den måde, at den sidste oktet bliver erstattet med nuller, så der ikke er nogen reference til en person. Med de tre første oktetter i IP-adressen kan man kun identificere brugerens geografiske region; 

•Din e-mailadresse inklusive dit for- og efternavn, såfremt du har oplyst dem på vores hjemmeside;

•Skærmstørrelsen på din computer;

•Computertype og browserinformation;

•Dit foretrukne sprog på vores hjemmeside.

•Henvisende domæne;

•Besøgte sider;

•Dato og tidspunkt, hvor hjemmesiden blev åbnet.

Hotjar bruger disse oplysninger til at analysere din brug af vores hjemmeside, lave rapporter over brugen samt levere diverse andre tjenester fra internetanalysen. Du kan læse mere på https://www.hotjar.com/privacy/. 

g)LinkedIn Insights Tag

Vi bruger LinkedIn Insights Tag, en tjeneste fra LinkedIn Corporation, som et værktøj til analyse af din adfærd på vores hjemmeside, så vi kan forsyne dig med interessebaseret og adfærdsmæssig markedsføring. Dette inkluderer derudover konverteringsmåling for at øge effektiviteten af vores markedsføringsaktiviteter. Dette er en tjeneste fra LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland, https://www.linkedin.com. Yderligere informationer findes på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

Insight Tag indsamler og overfører følgende oplysninger om dig til LinkedIn: URL; Henvisningswebadresse, IP-adresse, computer- og browserdata (brugeragent) og et tidsstempel. Undtagelsesvis kan profildata behandles sammen med ovenstående datakategorier. Dette er tilfældet, hvis du er medlem af LinkedIn. I denne henseende vil vi gerne henvise dig til indstillingsmulighederne i din LinkedIn-profil.


LinkedIn giver os en analyse af brugen af vores hjemmeside i aggregeret form, så vi er i stand til at forbedre vores hjemmeside og indhold til vores brugere. Disse data bruges også til målretning af reklametiltag på LinkedIn-platformen.

Vi deler dataansvar med LinkedIn Corp. vedr. indsamling og overførsel af data til LinkedIn; enhver behandling af personoplysninger efter overførslen ligger dog alene hos LinkedIn. 


Insight Tag indsamler og overfører kun data efter dit udtrykkelige samtykke i det cookie-banner, der præsenteres for dig, når du besøger vores hjemmeside. 


LinkedIn krypterer dine data, IP-adresserne afkortes, og direkte identifikatorer fjernes inden for syv dage for at gøre dataene pseudonyme. De resterende, pseudonymiserede data slettes derefter inden for 90 dage.

Retsgrundlaget for denne proces er dit samtykke, art. 6, stk. 1, litra a, og art. 7 i GDPR. Du kan få mere information på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. 

2.Social media plugins

Medmindre andet er angivet, behandler vi dine data på baggrund af vores legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, litra f, GDPR for at forbedre indholdet og gøre det mere praktisk for dig at bruge. De beskrevede formål falder sammen med vores legitime interesser.

a)Flowbox

Til vores hjemmeside anvender vi muligheden for at integrere funktioner og indhold fra Instagram og Facebook. Til dette bruger vi Flowbox. For eksempel kan vi bruge Flowbox til at vise Facebook-indlæg eller billeder, som er offentliggjort på Instagram, som en del af vores hjemmeside. Cookies bruges også til dette formål.

Instagram og Facebook er tilbud fra Facebook Ireland Ltd. i Irland og Facebook Inc. i USA. Hvis du er registreret som bruger af Instagram, Facebook eller andre Facebook-tjenester, kan Facebook tildele brugen af vores onlinetilbud til din profil. Nærmere detaljer om databehandlingens type, omfang og formål findes i Instagrams og Facebooks databeskyttelseserklæringer på https://help.instagram.com/519... og https://www.facebook.com/privacy/explanation/. 

Flowbox er en tjeneste fra det svenske firma: Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sverige. Oplysninger om typen, omfanget og formålet med databehandling findes i Flowboxs privatlivspolitik, https://getflowbox.com/privacy/. 

b)Videoer fra YouTube

På vores hjemmeside integrerer vi YouTube-videoer. Denne funktion drives af Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). YouTube videoerne er gemt på https://www.youtube.com og kan afspilles direkte fra vores hjemmeside. Der kan linkes til videoerne med aktiveret option for udvidede databeskyttelsesindstillinger. Når du afspiller disse videoer, gemmes der YouTube-cookies og DoubleClick-cookies på din computer og muligvis overføres der data til Google.

Når der afspilles videoer, der er gemt hos YouTube, overføres der efter nuværende status mindst følgende data til Google Inc. som YouTubes indehaver og indehaver af DoubleClick-netværket: IP-adresse og cookie, den specifikke adresse på den besøgte hjemmeside, systemdato og tidspunkt for indlæsning, dit browser-id. Overførslen af disse data sker uafhængigt af, om du har en Google brugerkonto, som du logger ind over, eller om du ikke har nogen. Når du først er logget ind på den måde, allokerer Google muligvis disse data direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker en allokering til din profil, skal du logge af, før du aktiverer spil-knappen til videoen.

Google gemmer disse data som brugsprofiler og bruger dem evt. til reklame- og markedsforskningsformål og/eller behovstilpasset opbygning af deres hjemmesider. En sådan evaluering sker altså (også for brugere, der ikke er logget på) for at vise relevant reklame og for at informere andre brugere om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler. Vil du gøre brug af denne ret, skal du henvende dig til Google som udbyder af YouTube.

Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og behandlingen af dem hos YouTube fremgår af databeskyttelseserklæringen. Der kan du også få yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte din privatsfære: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

c)Videoer fra Vimeo.com

Vi integrerer videoer fra platformen "Vimeo" fra udbyderen Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Når du besøger en side på vores hjemmeside, hvor en Vimeo-video er indlejret, oprettes en forbindelse til Vimeo-serverne, og pluginet udføres i din browser. Vimeo-serveren modtager oplysninger om, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din Vimeo-konto, knytter Vimeo oplysningerne til din brugerkonto. Hvis du aktiverer et plugin på vores hjemmeside, f.eks. ved at klikke på startknappen på en video eller efterlade en kommentar, overføres denne information til Vimeo. Du finder databeskyttelseserklæringen på https://vimeo.com/privacy. 

3.Andet 

Medmindre andet er angivet, behandler vi dine data på baggrund af vores legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, litra f, GDPR for at forbedre vores hjemmeside, og for at gøre den mere sikker og praktisk for dig at bruge. De beskrevede formål falder sammen med vores legitime interesser.

a)Google Maps 

På vores hjemmeside bruger vi tilbuddet Google Maps. Denne service leveres af Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Med dette tilbud er det muligt, at vi viser dig interaktive kort direkte på vores hjemmeside. 

Følgende data overføres altså til Google: Din lokalitet, oplysninger om computeren, IP-adresse og cookiedata. Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og behandlingen af dem hos plug-in-udbyderen fremgår af databeskyttelseserklæringen. Der kan du også få yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte din privatsfære: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

b)Imgix

Vi anvender imgix, som er en tjeneste til optimering af billeder i realtid. Din IP-adresse sendes til imgix (imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA) for at indlæse billedet i den korrekte størrelse fra serveren. 

c)Google reCAPTCHA 

Denne hjemmeside bruger i visse tilfælde Google reCAPTCHA for at forhindre automatiske programmer/bots i at bruge tekstfelter. Dette øger sikkerheden på vores hjemmeside og forhindrer SPAM. Dette er også vores legitime interesse og opfylder vores juridiske forpligtelse (art. 6, stk. 1, litra c), i GDPR).

De indsamlede data er hardware- og softwareoplysninger, f.eks. computer- og applikationsdata samt resultaterne af sikkerhedskontroller. Disse data overføres til Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Dataene bruges ikke til tilpasset annoncering.

Yderligere information findes i Google's databeskyttelseserklæring på https://policies.google.com/privacy. Yderligere information findes på https://developers.google.com/recaptcha/ og på https://www.google.com/recaptcha/admin/create.

D. Datasikkerhed

Vi anvender også tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de personoplysninger, der indsamles, især mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller mod angreb fra uautoriserede personer. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres sideløbende med den teknologiske udvikling. Inden for Weber Group, er Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH og Weber-Stephen Products LLC ansvarlige for de tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedrørende datasikkerheden på denne hjemmeside.