FORTROLIGHEDSPOLITIK OG LICENSAFTALE – INDHOLD PÅ WEBERS SOCIALE MEDIESIDER

Fortrolighedspolitik og licensaftale – indhold på Webers sociale mediesider

Hos Weber elsker vi at se vores produkter blive brugt til at lave lækre måltider, både på de sociale medier og i virkeligheden. Vi beder dig muligvis om at give os tilladelse til at dele de billeder, du slår op på sociale medier, på vores hjemmeside eller på vores andre platforme, bl.a. vores nyhedsbreve m.m.

 

Licens til brug

Hvis du skriver #yesweber på et billede, efter at Weber har sendt dig en besked via Instagram eller andre sociale medier og bedt om tilladelse til at bruge billedet, herefter benævnt "billede(r)", accepterer du følgende:

Du giver Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin og dets tilknyttede virksomheder (herefter benævnt "Weber"), en global, ikke-eksklusiv, vederlagsfri tilladelse til at bruge dine billeder og opslag (herefter benævnt "værker") til markedsføringsformål på hjemmesiden www.weber.com og lokale underdomæner samt på Webers sociale mediesider. Dette omfatter offentliggørelse, ændring og modificering af værket baseret på Webers skøn, så det matcher den generelle opfattelse af Weber, og/eller tilpasning af værket, så det opfylder tekniske eller visuelle krav på hjemmesiden eller det sociale medie. Ovenstående licens gives på ubestemt tid.

Du garanterer, at du har eller administrerer rettighederne til det materiale, du har indsendt, og at brugen af billedet ikke krænker tredjeparts rettigheder.

Disse vilkår og betingelser er underlagt europæisk lovgivning, hvor kompetente domstole i Europa alene har kompetence til at løse eventuelle tvister som følge heraf.

 

Databeskyttelse og samtykke

Når dit billede anvendes iht. ovenstående licens, kan det ske, at Weber behandler dine personoplysninger, navnlig dit profilnavn på Instagram. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH og den lokale virksomhed i dit land er fælles dataansvarlige for dine personoplysninger. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH er ansvarlig for markedsføring og administration af IP-rettigheder, mens den lokale Weber-virksomhed er ansvarlig for kommunikationen med dig samt forpligtelser i forbindelse med diverse oplysninger.

Hvis du svarer "#yesweber" i kommentarerne eller på det billede, som vi har kontaktet dig om, giver du os dit samtykke til at behandle dine personoplysninger, når vi offentliggør billedet til markedsføringsformål på Webers hjemmeside(r) og sociale mediesider, som beskrevet ovenfor.

Vi behandler dine oplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b i GDPR for at kunne udføre og administrere ovennævnte licensaftale. Hvis vi offentliggør dine personoplysninger (dvs. dit profilnavn på Instagram), behandler vi det på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i GDPR baseret på dit samtykke, som vi indhentede, da du svarede "#yesweber".

Enhver overførsel af personoplysninger uden for EU er baseret på standardkontraktbestemmelser, som defineret af Europa-Kommissionen.

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at sende en e-mail til privacy.emea@weberstephen.com.

I overenstemmelse med lovgivningen kan du gratis gøre følgende rettigheder gældende mod Weber: Ret til indsigt (art. 15 i GDPR), ret til berigtigelse eller sletning (art. 16 og 17 i GDPR), ret til begrænsning af behandling (art. 18 i GDPR), ret til dataportabilitet (art. 20 i GDPR), ret til indsigelse mod behandling (art. 21 i GDPR).

Hvis du har spørgsmål til vores services eller databeskyttelse, kan du altid kontakte os. Hvis du ønsker at trække dit samtykke til at dele dine billeder med Weber tilbage, bedes du kontakte os via e-mail og informere os om, at du ønsker at trække dit samtykke tilbage.