androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Säkerheten framför allt

Allmänna säkerhetsföreskrifter

 • Läs noggrant igenom hela bruksanvisningen till din grill.
 • Placera alltid grillen på ett fast och jämnt underlag som är värmetåligt och brandsäkert. Placera aldrig grillen i ett trångt utrymme eller på ett underlag som rör sig.
 • Håll barn och djur på avstånd från grillen.
 • För att skydda händer och armar när du grillar bör du alltid använda värmetåliga grillhandskar och grillredskap av hög kvalitet med långa skaft.
 • Var särskilt försiktig när du använder olja på grillen. Olja ska bara användas om det är absolut nödvändigt. Den ska i så fall strykas på gallret med en bit hushållspapper. Som ett alternativ kan du spraya grillgallret med Webers specialutvecklade BBQ-oljespray. Om du har haft marinad eller olja på maten ska du alltid badda den med lite hushållspapper innan du lägger den på grillen, så att inte oljan eller marinaden droppar ner och orsakar uppflamning.
 • Tänk på vad du har på dig när du grillar – lättantändliga textilier är ingen lämplig klädsel vid grillen! Använd alltid ett grillförkläde som skyddar kläderna från både värme och fettstänk.
 • Grilla inte i närheten av lättantändliga föremål.
 • Använd aldrig vatten för att släcka grillen.
 • Grilla aldrig i stängda utrymmen – det gäller även garaget. Weber-grillarna är endast avsedda för utomhusbruk.

Säkerhetsföreskrifter för brikettgrillar

 • Tändvätska utgör en säkerhetsrisk och ska helst undvikas helt. Använd tändkuber istället.
 • Använd skorstenständaren på brikettgallret, inte på marken.
 • Släck glöden när du har grillat klart genom att stänga luftventilerna (One-Touch-systemet) och lockspjället.
 • Låt askan svalna över natten och kasta bort den när det har gått minst 12 timmar.

Säkerhetsföreskrifter för gasolgrillar

 • Locket ska alltid vara öppet när du tänder gasolgrillen.
 • Kontrollera och rengör droppbrickorna regelbundet.
 • Vrid alltid av gasolen på grillen först, innan du stänger gasolflaskan.
 • Förvara aldrig gasolflaskor i stängda utrymmen.
 • Kontrollera regelbundet att det inte finns några läckor på gasolslangen – särskilt om du inte har använt grillen på ett tag.

Säkerhetsföreskrifter för elgrillar

 • Anslut alltid grillen direkt till ett eluttag – använd inte grenkontakter.
 • Skydda kontakterna från fukt.
 • Använd inte elgrillen i stängda utrymmen. Webers elgrillar är endast avsedda för utomhusbruk.