androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

VILLKOR FÖR DELTAGANDE

KÖP EN SPIRIT II OCH FÅ EN BONUSPRODUKT PÅ KÖPET UTAN EXTRA KOSTNAD

Nedan hittar du de allmänna villkoren för kampanjerbjudandet ” KÖP EN SPIRIT II OCH FÅ EN BONUSPRODUKT PÅ KÖPET UTAN EXTRA KOSTNAD.” (”kampanjen”) från Weber-Stephen Products (EMEA), GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin (“Weber”). Genom att ta del av erbjudandet godkänner du uttryckligen dessa villkor för deltagande.

Kampanjen riktar sig endast till privatpersoner över 18 år som har köpt en ny Spirit II E-310 grill från Weber eller från en medverkande auktoriserad Weber-Stephen-återförsäljare i något av nedanstående länder (”köpare”) mellan den 13.05.2021 och den 13.06.2021 (”kampanjperiod”). Medverkande länder är: Sverige.

För att få en bonusprodukt utan extra kostnad måste köparen ha köpt en Spirit II E-310 grill från Weber eller från en medverkande auktoriserad Weber-Stephen-återförsäljare under kampanjperioden. 

För att kunna delta måste köparen även registrera sig för ett Weber-ID konto (https://www.weber.com/SE/sv/konto/) samt registrera sin nyinköpta grill på sitt Weber-ID konto senast fyra veckor efter det att kampanjen avslutats (senast 13.07.2021). Vid registreringen måste köparen uppge serienummer samt att ladda upp kvitto på den inköpta grillen. Serienumret valideras av Weber och när det har godkänts får konsumenten ett email med en kupongkod som kan användas för att beställa hem en bonusprodukt utan extra kostnad genom att följa instruktionerna i emailet. Bonusprodukten levereras fraktfritt inom Sverige till den leveransadress som uppges av köparen. De efterfrågade uppgifterna kan inte lämnas efter registreringen

Bonusprodukten är EN av följande; Weber Connect Smart Grilling Hub (#3202), Grill- och Griddle-galler (#8858), Stekbord Spirit II 3-brännare (#7598), Rengöringskit Emalj (#17893), Gjutjärnsfat GBS (#7421). Deltagaren i kampanjen får välja EN av ovanstående produkter som bonusprodukt.

I händelse av slutförsäljning av produkterna ovan kommer Weber att erbjuda en likvärdig produkt eller produkt av samma värde. kupongkoden kan ej omvandlas till kontanter.

Om köpet av grillen hävs måste köparen returnera bonusprodukten till säljaren utan otillbörligt dröjsmål. Weber står för skäliga kostnader för detta. Weber förbehåller sig också rätten att utesluta deltagare som ämnat tillskansa sig fördelar genom manipulation eller som bryter mot villkoren för deltagande. I dessa fall kan en bonusprodukten som redan har levererats kostnadsfritt krävas tillbaka från köparen, alternativt kan leveransen avslås.

Weber förbehåller sig rätten att avbryta eller avsluta kampanjen utan att ange bakomliggande skäl. Detta gäller särskilt om genomförandet inte kan garanteras av tekniska eller juridiska skäl. I ett sådant fall har deltagarna inte rätt till några anspråk gentemot Weber. Weber förbehåller sig också rätten att ändra dessa villkor för deltagande, även utan föregående annonsering. Webers beslut är bindande och slutgiltiga för alla deltagare. Om enskilda bestämmelser i dessa villkor för deltagande skulle vara eller bli ogiltiga ska detta inte påverka giltigheten för övriga villkor för deltagande. Rättslig prövning är uteslutet.

Skulle enskilda bestämmelser i dessa användarvillkor vara eller bli ogiltiga, ska detta inte påverka den lagliga giltigheten för de återstående villkoren för deltagande.

Dataskydd: När det gäller behandling av personuppgifter i samband med ditt registrerade Weber-ID, hänvisas till sekretesspolicyen på vår hemsida www.weber.com för ytterligare information.