androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Villkor för deltagandeFå ett rengöringskit på köpet utan kostnad

Nedan hittar du de allmänna villkoren för kampanjerbjudandet ”KÖP EN MASTER-TOUCH OCH FÅ ETT RENGÖRINGSKIT UTAN EXTRA KOSTNAD!” (”kampanjen”) från Weber-Stephen Products (EMEA), GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin (“Weber”). Genom att ta del av erbjudandet godkänner du uttryckligen dessa villkor för deltagande.

Kampanjen riktar sig endast till privatpersoner över 18 år som har köpt en ny Master-Touch-grill från Weber eller från en medverkande auktoriserad Weber-Stephen-återförsäljare i något av nedanstående länder (”köpare”) mellan den 15.06.2020 och den 15.07.2020  (”kampanjperiod”). Medverkande länder är: Sverige.

För att få ett rengöringskit (art nr. #17894) utan extra kostnad måste köparen ha köpt en Master-Touch-grill från Weber eller från en medverkande auktoriserad Weber-Stephen-återförsäljare under kampanjperioden. Kampanjen gäller för modellerna: 5750, 5755, 5770 & 5775 (art nr. #14701004, #14801004, #14710004,  #14716004, #17301004, #17401004)

För att kunna delta måste köparen även registrera sig för ett Weber-ID konto (https://www.weber.com/SE/sv/konto/) samt registrera sin nyinköpta grill på sitt Weber-ID konto senast fyra veckor efter det att kampanjen avslutats, senast den 15.08.2020. Vid registreringen måste köparen uppge serienummer samt att ladda upp kvitto på den inköpta grillen. Serienumret valideras av Weber och när det har godkänts får konsumenten en orderbekräftelse. Rengöringskitet levereras fraktfritt till den leveransadress som uppges av köparen. De efterfrågade uppgifterna kan inte lämnas efter registreringen.

Om köpet av grillen hävs måste köparen returnera rengöringskitet till säljaren utan otillbörligt dröjsmål. Weber står för skäliga kostnader för detta. Weber förbehåller sig också rätten att utesluta deltagare som ämnat tillskansa sig fördelar genom manipulation eller som bryter mot villkoren för deltagande. I dessa fall kan ett rengöringskit som redan har levererats kostnadsfritt krävas tillbaka från köparen, alternativt kan leveransen avslås.

Weber förbehåller sig rätten att avbryta eller avsluta kampanjen utan att ange bakomliggande skäl. Detta gäller särskilt om genomförandet inte kan garanteras av tekniska eller juridiska skäl. I ett sådant fall har deltagarna inte rätt till några anspråk gentemot Weber. Weber förbehåller sig också rätten att ändra dessa villkor för deltagande, även utan föregående annonsering. Webers beslut är bindande och slutgiltiga för alla deltagare. Om enskilda bestämmelser i dessa villkor för deltagande skulle vara eller bli ogiltiga ska detta inte påverka giltigheten för övriga villkor för deltagande. Rättslig prövning är uteslutet.

Skulle enskilda bestämmelser i dessa användarvillkor vara eller bli ogiltiga, ska detta inte påverka den lagliga giltigheten för de återstående villkoren för deltagande.

Dataskydd:

När det gäller behandling av personuppgifter i samband med ditt registrerade Weber-ID, hänvisas till sekretesspolicyen på vår hemsida www.weber.com för ytterligare information.