androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Tävlingsregler för #Grillocklock, 2020Vinn en Weber Connect Smart Grilling Hub

Allmänna Villkor

Nedan hittar du de allmänna villkoren för konsumenttävlingen ”#grilloclock” (”kampanjen”) från Weber-Stephen Nordic A/S Danmark filial, Box 1404, SE-251 14 Helsingborg.(“Weber”). Genom att ta del av tävlingen godkänner du uttryckligen dessa villkor för deltagande.

De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige.

Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.

För att vara med och tävla måste du: Dela med dig av ditt bästa grillrecept där du lägger upp en bild eller rörligt material där du använder en produkt från Weber på ditt Instagram konto. För att vara med och tävla krävs ett öppet konto på Instagram så att bidragen är synliga.

Om ditt bidrag inte är komplett vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.

Flera tävlingsbidrag per sökande godkänns.

Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 21 juni 2020. En vinnare kommer att utses löpande varje vecka från och med vecka 14, 2020.

Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Weber Sverige.

Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som juryn anser vara en bild som inspirerar till att laga mat på grillen. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. Priset består av en Weber Connect Smart Grilling Hub (art nr. 3202) och totalt kommer 12 st. priser delas ut under tävlingen (en per vecka). Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via ett privat meddelande på Instagram. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort eller ålder publiceras på Weber Sveriges Instagram. Vinnaren för föregående vecka annonseras på nästkommande måndag. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Om vinnaren ej svarat på meddelandet inom två veckor efter tävlingens slutdatum, se ovan, så anses vinsten vara förbrukad.

Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.

Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Anställda i Weber samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

Weber tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

Genom att du taggar ditt bidrag i tävlingen med #grilloclock och taggar Weber_Sverige Instagram-profil överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Weber. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Weber får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Weber normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

Genom att delta i tävlingen intygar du att du själv har komponerat bidraget (alt tagit bilden) och att bilden inte utgör intrång i annans rättigheter eller står i strid med annans intresse.

Weber förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Weber bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.

Weber förbehåller sig rätten att avbryta eller avsluta tävlingen utan att ange bakomliggande skäl. Detta gäller särskilt om genomförandet inte kan garanteras av tekniska eller juridiska skäl. I ett sådant fall har deltagarna inte rätt till några anspråk gentemot Weber. Weber förbehåller sig också rätten att ändra dessa villkor för deltagande, även utan föregående annonsering. Webers beslut är bindande och slutgiltiga för alla deltagare. Om enskilda bestämmelser i dessa villkor för deltagande skulle vara eller bli ogiltiga ska detta inte påverka giltigheten för övriga villkor för deltagande. Rättslig prövning är uteslutet.

Skulle enskilda bestämmelser i dessa användarvillkor vara eller bli ogiltiga, ska detta inte påverka den lagliga giltigheten för de återstående villkoren för deltagande.

Dataskydd:

När det gäller behandling av personuppgifter i samband med kampanjen så hänvisar vi till sekretesspolicyen på vår hemsida www.weber.com för ytterligare information.