WEBER VÅRERBJUDANDE 2023


Kampanjvillkor


Allmänna villkor

Följande villkor reglerar deltagandet i kampanjerbjudandet ”KÖP EN AV WEBERS UTVALDA GRILLAR OCH FÅ EN PIZZASTEN PÅ KÖPET“ (”Erbjudande”). Genom att delta i erbjudandet accepteras uttryckligen följande villkor. 

 

1. Arrangör 

Arrangören är Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin ("Weber")

 

2. Erbjudandet

Erbjudandets titel är ”KÖP EN AV WEBERS UTVALDA GRILLAR OCH FÅ EN PIZZASTEN PÅ KÖPET” (”Erbjudande”).

 

3. Berättigande

Erbjudandet riktar sig endast till individer som agerar som person och som inte agerar på uppdrag av ett företag eller yrkesmässigt, som är bosatta i Sverige, är 18 år eller äldre och som köpt en Genesis® Gasgrill, Spirit® Gasgrill eller SmokeFire® träpelletsgrill från antingen:

a. Arrangören eller

b. En återförsäljare som är auktoriserad av arrangören och som bedriver verksamhet i Sverige (”deltagande land”)

Under perioden 18 mars 2023 till 02 maj 2023  (”Erbjudandeperioden”) och som har ett Weber-konto (”Köparen”). Kontot kan skapas på: 

https://www.weber.com/on/demandware.store/Sites-SE-Site/sv_SE/Login-Show?rurl=grill-register

 

En person får bara delta i kampanjen en gång, även om två (2) grillar har registrerats. Endast en (1) kod för en gratis bonusartikel kommer att skickas till den registrerade e-postadressen.


4. Så här deltar du 

Efter att ha köpt en utvald Genesis® Gasgrill, Spirit® Gasgrill eller SmokeFire® träpelletsgrill enligt beskrivningen i avsnitt 3 ska köparen registrera sitt köp via sitt Weber-konto senast den 18.06.23. 

Köparen ska ange serienumret för den köpta produkten och ladda upp en kopia av inköpskvittot på webbsidan när detta efterfrågas. Pizzasten på köpet kan inte lösas in i butik, med undantag för köpare som är bosatta inom de postnummerområden dit kampanjföretaget inte levererar. Listan över dessa finns här.https://www.weber.com/SE/sv/legal/frakt-returer/shippingandreturns.html

Serienumret kontrolleras av arrangören varefter köparen får en orderbekräftelse på skärmen. Kunden ska därefter följa instruktionerna för hur erbjudandet kan lösas in via weber.com. (Köparen uppmanas att ange sin leveransadress för att få Pizzasten på köpet. Leverans av gratis Pizzasten på köpet till av köparen angiven adress är kostnadsfri.)

En kvalificerande grill är följande (se bilaga 9. För mer information):


  • Genesis® Gasgrill
  • Spirit® Gasgrill
  • SmokeFire® træpillegrill


Alla kvalificerande modeller i ovanstående produktsortiment kan få en pizzasten utan extra kostnad (Artikel nr. 8861/ 7681 beroende på grillens storlek och den köpta modellen) Så länge lagret räcker gäller. Kupongkoden gäller t.o.m. 18.06.23 Om tillbehörslagret tar slut innan erbjudandet har gått ut får berättigade kunder en värdecheck med motsvarande försäljningsvärde som kan lösas in på weber.com.


5. Avbokning

Om köparen önskar avsluta sitt försäljningsavtal för den inköpta Genesis® Gasgrill, Spirit® Gasgrill eller SmokeFire® träpelletsgrill efter att den har skickats eller efter att köparen har mottagit den, måste köparen returnera pizzastenen till arrangören inom 28 dagar. Arrangören står för rimliga returkostnader. 

Om någon bestämmelse eller delbestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig, olaglig eller ogenomförbar ska den anses borttagen, men det påverkar inte giltigheten och verkställbarheten för övriga specificerade villkor. 

 

6. Ansvarsbegränsning 

Händelser kan inträffa som resulterar i att arrangören förlänger, avvisar, återkallar, avbryter, avslutar, ändrar eller bryter erbjudandet och/eller dessa villkor, när som helst och av vilken anledning som helst. Detta kan bero på en tredje parts olagliga verksamhet, tekniska problem och/eller andra orsaker som ligger utanför arrangörens kontroll och köparen samtycker till att arrangören inte har något ansvar till följd av detta. Erbjudandet gäller inte i kombination med andra erbjudanden, kampanjer eller rabattkoder.

Pizzastenen som kommer utan kostnad kan inte ersättas med ett annat tillbehör, produkt, kontanter eller kredit.

 

Om arrangören inte kan tillhandahålla pizzastenen på grund av oväntat hög efterfrågan eller någon annan oförutsedd faktor utanför arrangörens kontroll, kommer arrangören att kommunicera med sökande och köpare vid lämplig tidpunkt och, i händelse av skäligt men, erbjuda en rimlig ersättningsprodukt.

 

7. Dataskydd 

Mer information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med ditt Weber-konto finns i integritetspolicyn på vår webbplats www.weber.com.

 

7.1. Dataskyddsinformation/deltagares rättigheter:

Arrangören är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas under kampanjerbjudandet.

Kampanjerbjudandet kommer att följa alla relevanta dataskyddsbestämmelser i dess ändrade lydelse. Uppgifter som överförs till arrangören till följd av deltagande i kampanjen kommer att lagras, bearbetas och användas av arrangören för att genomföra och bearbeta kampanjen. Vidare kommer lagring, behandling och användning av uppgifterna endast att ske i de fall deltagarna har gett sitt uttryckliga samtycke via e-post. I synnerhet kommer data endast att överföras till en tredje part i den mån sådan överföring är nödvändig för att genomföra kampanjerbjudandet.

Du kan när som helst invända mot lagring, behandling och användning av dina personuppgifter genom att skriva till följande adress:

Weber-Stephen Product (EMEA) GmbH

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29 10 587 Berlin

Om du gör det raderas dina uppgifter omedelbart. Ditt fortsatta deltagande i kampanjen kommer dock inte längre att vara möjligt.

Du förbehåller dig rätten att när som helst begära utlämnande av alla dina personuppgifter som lagras av arrangören. Om du inte längre samtycker till lagring av dina personuppgifter eller om de inte längre är korrekta kan du be organisatören att radera, blockera eller ändra dina uppgifter efter behov.

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används i marknadsföringssyfte.

Deltagaruppgifterna raderas när tävlingen har avslutats och all behandling som är förknippad med tävlingen har slutförts, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till att uppgifterna används för andra ändamål som definieras separat.

Din kontakt för frågor om datasekretess är:

Customer Service: E-mail: service-se@weber.com

 

9.Allmänt 

Om det finns anledning att tro att det har skett ett brott mot dessa villkor kan arrangören, efter eget gottfinnande, förbehålla sig rätten att utesluta dig från att delta i erbjudandet. 

Arrangören förbehåller sig rätten att göra erbjudandet ogiltigt, upphäva, avbryta eller ändra det om det blir nödvändigt. 

Dessa villkor regleras av svensk lag och parterna underkastar sig den icke-exklusiva jurisdiktionen i domstolarna i sverige. 

 

10. Bilaga 

Berättigad bonus: Pizzasten (produktens artikelnr beror på vilken grill den ska passa till)

 

Berättigade grillar: 

Kvalificerade grillmodeller: Grill art. number Article number Kostnadsfri produkt
SMOKEFIRE EX4 PELLET 22511004 8861 GBS small round pizza stone
SMOKEFIRE EPX4 PELLET 22611591 7681 Crafted Large Pizza Stone
SMOKEFIRE EX6 PELLET 23511004 8861 GBS small round pizza stone
SMOKEFIRE EPX6 PELLET 23611591 7681 Crafted Large Pizza Stone
SmokeFire EX4 GBS Pellet Barbecue 22511004 8861 GBS small round pizza stone
SmokeFire EX6 GBS Pellet Barbecue 23511004 8861 GBS small round pizza stone
SMOKEFIRE EX4 - platform model 22511000 8861 GBS small round pizza stone
SMOKEFIRE EX6 - platform model 23511000 8861 GBS small round pizza stone
Smokefire EPX4 - platform model 22611500 7681 Crafted Large Pizza Stone
Smokefire EPX6 - platform model 23611500 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS S-325s 35300069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS S-325s 35300084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS E-325s 35310069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS E-325s 35310084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS S-335 35400069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS S-335 35400069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS E-335 35410069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS E-335 35410084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS SX-325s 35500069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS SX-325s 35500084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS EX-325s 35510069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS EX-325s 35510084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS EX-335 35610069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS EX-335 35610084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS EPX-335 35810069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS EPX-335 35810084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS E-425s 36310069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS E-425s 36310084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS E-435 36410069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS E-435 36410084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS SX-435 36600069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS SX-435 36600084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS EX-435 36610069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS EX-435 36610084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS EPX-435 36810069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS EPX-435 36810084 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS Premium EPX-470 36617069 7681 Crafted Large Pizza Stone
GENESIS Premium EPX-470 36617084 7681 Crafted Large Pizza Stone
SPIRIT E-215 46112269 8861 GBS small round pizza stone
SPIRIT E-215 46112284 8861 GBS small round pizza stone
SPIRIT E-315 46512269 8861 GBS small round pizza stone
SPIRIT E-315 46512284 8861 GBS small round pizza stone
SPIRIT E-325 46712269 8861 GBS Small Round Pizza Stone
SPIRIT E-325 46712284 8861 GBS Small Round Pizza Stone
SPIRIT EPX-315 46512569 8861 GBS Small Round Pizza Stone
SPIRIT EPX-315 46512584 8861 GBS Small Round Pizza Stone
SPIRIT EPX-325S 46713569 8861 GBS Small Round Pizza Stone
SPIRIT EPX-325S 46713584 8861 GBS Small Round Pizza Stone
SPIRIT EPX-325 46713769 8861 GBS Small Round Pizza Stone
SPIRIT EPX-325 46713784 8861 GBS Small Round Pizza Stone
Spirit SPX-335 46803769 8861 GBS Small Round Pizza Stone
Spirit SPX-335 46803784 8861 GBS Small Round Pizza Stone
Spirit EP-335 Premium 46812269 8861 GBS Small Round Pizza Stone
Spirit EP-335 Premium 46812284 8861 GBS Small Round Pizza Stone
Spirit E325s 46912269 8861 GBS Small Round Pizza Stone
Spirit E325s 46912284 8861 GBS Small Round Pizza Stone
Spirit EPX-335 46813769 8861 GBS Small Round Pizza Stone
Spirit EPX-335 46813784 8861 GBS Small Round Pizza Stone