androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Uppdaterades senast: 2019-12-13 Weber Stephens integritetspolicy för
appen ”Weber Connect”​

Skyddet av dina personuppgifter, enligt artikel 4 nr. 1 i GDPR (hädanefter benämnt ”Personuppgifter”) är mycket viktigt för Weber-Stephen. Nedan informerar vi dig om vilka uppgifter vi samlar in och behandlar när du använder Weber Connect-appen (hädanefter benämnt ”Appen”). I denna Integritetspolicy hittar du all information om behandlingen av dina Personuppgifter i och kopplat till Appen.
Observera att denna Integritetspolicy kan komma att uppdateras då och då till följd av teknisk utveckling och tillämpning av ny teknik och/eller på grund av lagändringar.

A. Personuppgiftsansvarig, den personuppgiftsansvariges representant, dataskyddsombud

För att kunna ladda ner Appen måste Personuppgifter överföras till App Store/Play Store, det gäller framförallt användarnamn, e-postadress och kundnummer för ditt konto, tid för nerladdningen och den enskilda enhetens ID. Vi kan inte påverka denna datainsamling då vi är inte är ansvariga för insamlingen. Vi behandlar endast den data som behövs för nerladdning av appen till din enhet.

Weber-Stephen Products LLC, 1415 Roselle Road, Palatine, IL 60067, USA (”Weber LLC”) och Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin (”Weber EMEA”) och relevant organ för Weber-Stephen för det aktuella landet (”Weber Land”) är gemensamt Personuppgiftsansvariga för behandling i Appen. Aktuellt organ för Weber Land går att hitta på www.weber.com Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH är Weber-Stephen Products LLC:s representant inom EU, i enlighet med artikel 27 i GDPR. Gemensamt Personuppgiftsansvariga har definierat följande ansvarsområden:

Weber LLC ansvarar för teknisk utförande, administration och distribution av Appen. I denna roll har Weber LLC ansvar för att slutföra och administrera alla aktuella avtalsdokument med de leverantörer av teknikiska tjänster som krävs för att använda Appen, samt för granskningen av deras efterlevnad av de juridiska avtalskraven. Detta omfattar databehandlingsavtal med databehandlare som hanterar eller har tillgång till europeisk data.

Weber EMEA och Weber Country hanterar registrering av Weber-ID, analyser, marknadsföring och kommunikation med användare i Europa, tillsammans med de enskilda länder som ingår i Weber Country.
Informationsålägganden i enlighet med artikel 13, 14 i GDPR uppfylls av Weber LLC rörande Appen och den tekniska infrastrukturen och av Weber EMEA för information som rör konton och marknadsföring.
Om du har frågor eller synpunkter angående denna Integritetspolicy är du välkommen att kontakta vårt Personuppgiftsombud (Weber EMEA och Weber-Stephen Deutschland GmbH) via:
privacy.emea@weberstephen.com

B. Databehandling rörande användning av Appen

När du använder Appen kommer vi att behandla olika typer av Data: vissa Data behandlas automatiskt av Appen för att säkerställa att Appen alltid fungerar och på rätt sätt (1). För andra typer av Data skiljer sig behandlingen för användare som inte har något registrerat Weber-ID (2) och för användare som redan har ett Weber-ID eller som registrerar ett Weber-ID när Appen används (3).

Du kan använda Appen utan att registrera ett Weber-ID.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1.b i GDPR om det inte finns annan rättslig grund.

(1) App-användardata

För att kunna säkerställa problemfri användning av Appen måste appen automatiskt samla in, behandla och lagra följande personuppgifter:

 • Allmänna uppgifter
  • Land
  • Språk
  • Samtycke, i förekommande fall (t.ex. för marknadsföring).
  • Mobilt operativsystem
  • Unikt enhets-ID
  • IP-adress
 • Mobil-app
  • Användardata (tid, temperatur, typ av kött)

(2) Icke-registrerad användning

Vi samlar inte in eller behandlar Personuppgifter från icke-registrerade användare när de använder appen. All data som behandlas vid användning av Appen behandlas i anknytning till serienumret för den Weber Connect-enhet som används. Följande data lagras för användaren under Enhets-ID:

 • Guidat tillagningsprogram (inklusive måltemperatur/tillagningsgrad)
 • Startdatum/tid
 • Slutdatum/tid
 • Sessionens namn (frivilligt)
 • Graf-data (temperatur för varje sekund av sessionen insamlad från Connect-enheten)
 • Enhets-ID
 • Sondplacering

Vi har ingen information om en icke-registrerad användares identitet och har ingen möjlighet att identifiera hen. Ovan nämnda anonyma Data lagras i molnet för framtida användning så att Appen kan komma åt information om tidigare användning, inställningar och information genererad av användare utan registrerat konto.

Om användaren registrerar ett Weber-ID vid ett senare tillfälle kommer data som lagras med hjälp av Enhets-ID att kopplas samman med användarens Weber-ID.
Uppgifter baserade på app-användardata används för att identifiera respektive användare och ansluta denne till Enhets-ID, eller dennes Weber-ID, när appen används.

Även anonym data som lagras under Enhets-ID kan kopplas till dina personuppgifter om du registrerar din grill med serienummer för att göra garantianspråk gentemot Weber.

June Life, Inc. (”June”) har hand om underhållet av programvaran i Connect-enheter och man har därför tillgång till enheternas serienummer och man kommer att assistera Weber med tekniska problem kopplat till enheternas programvara. June arbetar som databehandlare för Weber, i enlighet med artikel 28 i GDPR.

(3) Användning med registrerat Weber-ID/Registrering av Weber-ID

Du kan registrera ett nytt Weber-ID via Appen eller logga in i Appen med ett befintligt Weber-ID. I dessa fall kommer eventuellt lagrade uppgifter under Enhets-ID (se (2)) att kopplas till Weber-ID. På så sätt blir hela din grillsessionshistorik tillgänglig i Appen och även alla efterföljande grillsessioner kommer att finnas tillgängliga via ditt Weber-ID.

Weber-ID har ett centralt användarkonto där alla dina uppgifter samlas för att ständigt förbättra din Weber-värld och skräddarsy den för dina intressen. Du kan skapa ett Weber-ID-konto utan kostnad. Data under ditt Weber-ID kan komma från appen Weber Connect, webbsidan weber.com, appen iGrill, Weber-appen eller andra digitala Weber-produkter/erbjudanden.

När du skapar ett Weber-ID-konto i Appen samlar vi in följande information:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Födelsedatum*
 • E-postadress
 • Lösenord
 • Fysisk adress
 • Beställningar och kundvagn
 • Sparade produkter
 • E-postlista, status
 • Registrerade produkter*
 • Information om kontakt med service/kundtjänst
 • Barn*
 • Hushållets storlek*
 • Typ av hushåll*
 • Intressen*
 • Favorit-grillkategorier*
 • Favoritrecept*

*valfritt

Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1.b i GDPR eftersom Data är nödvändig för att förse dig med Weber-ID:s tjänster och funktioner.

Weber-ID erbjuder ytterligare funktioner på vår webbplats: du hittar mer information om detta i vår Integritetspolicy på vår webbplats.
Detta ID ger dig tillgång till exklusivt innehåll på webbplatsen (recept, tips etc.), du kan registrera din grill/dina grillar, få all viktig information (garantiperioder, bruksanvisningar etc.) och du får åtkomst till all information och alla tjänster som Weber-Stephen kan erbjuda dig. Du kan också enkelt logga in i vår butik när som helst för att kontrollera orderstatus eller göra ytterligare beställningar utan att behöva registrera dig på nytt. Ett Weber-ID ger dig också möjlighet att använda funktioner som anteckningsblock och önskelistor.

Vi har också rätt att behålla dina IP-adresser, tider för registrering och bekräftelser på grundval av vårt legitima intresse att verifiera din registrering och utreda eventuellt missbruk av dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1.1c och f i GDPR.

Om du vill ta bort ditt Weber-ID är du välkommen att kontakta oss på privacy.emea@weberstephen.com.

(4) Platsdata

Du kan ansluta din Weber Connect-enhet till Appen via WiFi eller via Bluetooth. Observera att med vissa versioner av t.ex. Android OS måste platsdata behandlas för att kunna aktivera Bluetooth. För detta är det utgivaren av ditt operatörssystem som är personuppgiftsansvarig. Om så önskas kan du inaktivera överföring av platsinformation via operativsystemets inställningar.

Behandling av sådan data bygger på artikel 6 (1) lit. b) i GDPR.

C. Analytics

(1) Firebase

Vi använder en tjänst som heter Firebase Analytics från Google, Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (”Google”) för att analysera användningen av Appen för marknadsföringsändamål. Dessa analystjänster måste aktiveras av användaren i Appen och när användaren gör detta ger användaren sitt samtycke till användning av dessa tjänster. Användaren kan aktivera och inaktivera tjänsten i Appens inställningar. Denna behandling bygger på användarnas godkännande i enlighet med artikel 6.1.a i GDPR.

Tjänsten samlar in och överför Data om användarens beteende i syfte att analysera och förbättra vår marknadsföring och våra erbjudanden. Verktyget registrerar hur Appen används genom att studera vilka delar av Appen som används och annan information om användningen med hjälp av användarens IP-adress.
Verktyget "Audiences" gör det möjligt för oss att skapa användargrupper baserade på dessa användningsdata och optimera våra marknadsföringsåtgärder för de definierade användargrupperna.

Data som samlas in av Firebase Analytics kommer att överföras till BigQuery-databasen som också hanteras av Google, där stora datamängder kan analyseras på kort tid.

Google agerar som personuppgiftshanterare för Webers räkning och det finns avtal mellan parterna enligt artikel 28 i GDPR. Google är engagerade i Privacy-Shield.

(2) Firebase Crashlytics

Vi använder verktyget Firebase Crashlytics för att analysera och identifiera buggar och andra fel i Appen. Om ett fel inträffar i Appen vill vi få teknisk data från Appen (Installation UUID och Crash Traces), för att analysera felorsaken för att på så sätt kunna förbättra Appen för alla användare.

Firebase Crashlytics ber dig om ditt godkännande innan data överförs i tidigare angett syfte.

De juridiska grunderna för detta är Art. 6 I a) och f), eftersom vi har ett legitimt intresse i att förbättra vår App och åtgärda eventuella fel i Appen.

(3) Instabug/Feedback

Instabug är en tjänst som hjälper oss att förstå buggar och fel i Appen och ger oss möjlighet att få feedback rörande Appen.

För att kunna identifiera en bugg och/eller ett fel, samt förstå exakt vad som orsakat det, behöver vi få viss information om situationen i Appen när buggen inträffade. Därför spårar Instabug automatiskt vissa typer av data och en del av användarens beteende. Denna data kommer endast att överföras till oss om du godkänner överföringen i Appen genom att skicka feedback till oss.

Följande data samlas in automatiskt: skärmbilder och extra bilagor, loggar (användarsteg, gester, nätverksbegäran), sessionsprofil (minnesbelastning, batteristatus, processor, anslutning).

Om du vill ge oss feedback behöver vi även din e-postadress så att vi kan kontakta dig med kommentarer, frågor eller annan information och vi behandlar alla kommentarer som du lägger in i din feedback-rapport. Du kan redigera vilka skärmbilder och bilagor som ska bifogas i rapporten från Instabug. Dessutom kommer data automatiskt att överföras från Instabug till Zendesk, vår interna plattform, när en användare har aktiverat funktionen eller ger feedback till Weber.

De juridiska grunderna för denna process bygger på godkännande från den registrerade, i enlighet med Art. 6 I a).

D. Nyhetsbrev

Dina Personuppgifter kommer endast att användas i kommersiellt syfte om du i förväg har godkänt detta. Vi använder dina personuppgifter vid lanseringen av nya produkter och evenemang inom grillbranschen, som har anknytning till Weber-Stephen och är speciellt anpassade efter dina intressen. Detta innefattar information om aktuella och kommande produkter (t.ex. grillar, tillsatser, tillbehör, förbrukningsmaterial, livsstil), samt funktioner och evenemang där Weber-Stephen deltar (t.ex. Grill Academy, seminarier, mässor, enstaka evenemang). Detta innefattar både digital marknadsföring via e-post och tryckt material.

Du kan använda dubbelvalsfunktionen för att prenumerera på nyhetsbrevet via e-post. Efter registrering kommer vi att skicka ut e-post till dig till den angivna e-postadressen där vi ber dig att bekräfta att du vill ha vårt nyhetsbrev. Detta görs genom att du klickar på hyperlänken i meddelandet. Om du inte bekräftar via hyperlänken inom 24 timmar kommer din information att spärras och raderas efter en månad. Vi har också rätt att behålla dina IP-adresser och tider för registrering och bekräftelser för att verifiera din registrering och utreda eventuellt missbruk av dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 (1), mening 1 ordalydelse a) och ordalydelse c i GDPR.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy.emea@weberstephen.com eller genom att följa anvisningarna längst ner i vårt kampanjmail.

Weber-Stephen Products LLC har tillgång till data genom databehandlingsförfarandet som beskrivs i detta avsnitt. Överföringen av data till USA skyddas via en normal avtalsklausul (”EU:s typklausuler”).

E. Notiser

Vi använder så kallade push-meddelanden (notiser) i Appen. Det här är meddelanden som visas på din enhet med nyheter, recept och intressant information om Weber. Den rättsliga grunden är artikel 6.1.a i GDPR.
I grundinställningen är dessa meddelanden inaktiverade, du kan själv aktivera dessa meddelanden i Appens inställningar. När du aktiverar dessa push-meddelanden samtycker du till att vi skickar dig dessa meddelanden. Du kan inaktivera denna tjänst när som helst genom att ändra inställningarna i Appen.

F. Facebook

Om du ger ditt samtycke (artikel 6 I a) i GDPR) kommer vi att placera en pixel för det sociala nätverket Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”) på din enhet. På så sätt kan vi följa hur du agerar vid klick på reklam via Facebook och kommer vidare till vår webbsida. Den här tjänsten hjälper oss att analysera och utvärdera hur effektiv reklamen via Facebook är, för att på så sätt kunna optimera våra annonser. All data förblir helt anonym för oss och går inte att spåra tillbaka till respektive person. Facebook lagrar och behandlar dock denna data och kan på så sätt upprätta en koppling mellan data och användarens profil på Facebook. Mer information om databehandlingen på Facebook finns på: https://www.facebook.com/about/privacy/

Dessutom använder vi data från Facebook-pixeln för att kategorisera användare för fokuserad marknadsföring via Facebook.

G. Kontakta oss/Kommunikation med kundtjänst

Du kan kontakta vår kundtjänst via Appen. Ange ditt namn och din e-postadress för att starta kommunikationen med kundtjänst.

Vi använder lokala partners (lokala Weber-Stephen-enheter) som databehandlare i enlighet med artikel 4 nr. 8 och artikel 28 i GDPR för att hantera sådana förfrågningar och kommunicera på användarnas hemspråk. Vi använder Zendesks hanteringssystem som är en plattform från Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, med ett datacenter i EU, för att behandla användarnas förfrågningar via e-post. Zendesk agerar också som personuppgiftsbiträde baserat på ett databehandlingsavtal i enlighet med artikel 28 i GDPR. Zendesk uppfyller Privacy Shield. Ingen Data kommer att överföras till tredje land. Mer information finns på https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/

Beroende på innehållet i din förfrågan kommer Data som anges när du kontaktar kundtjänst att behandlas på grundval av ditt samtycke enligt artikel 6.1.a i GDPR eller enligt artikel 6.1.b i GDPR i den mån det finns avtalsmässiga förpliktelser.

H. Tjänsteleverantörer

Vi använder oss av nedanstående tjänsteleverantörer, som agerar som våra databehandlare, för de syften och processer som beskrivs ovan.

Tjänsteleverantör

Syfte/Process

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Firebase

Firebase Crashlytics Error Analysis

Big Query

Demandware/Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, USA

Molnbaserad databas för kundernas uppgifter

Emarsys Interactive Services GmbH

Stralauer Allee 6

10245 Berlin

Tyskland

Databas för data gällande nyhetsbrev

Mize Inc.

12802 Tampa Oaks Blvd,

Suite #320

Temple Terrace, FL 33637, USA

Databas för produktregistrering

Zendesk Inc.

1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA

Hanteringssystem för förfrågningar

Instabug, Inc.

855 El Camino Real St.

Suite 13A-111

Palo Alto, CA. 94301, USA

Feedback och buggrapportering

June Life Inc.

649 Front Street San Francisco, CA 94111 USA

Underhåll av programvara till Connect-enhet och teknisk support


I. Arkiveringstid

Vi kommer att radera de uppgifter som behandlas av oss, eller begränsa bearbetningen, i enlighet med lagbestämmelserna, i synnerhet i enlighet med artiklarna 17 och 18 i GDPR. Om annat inte uttryckligen anges i denna integritetspolicy kommer vi att radera lagrade uppgifter så snart dessa uppgifter inte behövs längre för det angivna syftet. Data kommer endast att lagras efter sitt avsedda syfte om detta krävs av annan anledning och om gällande lagstiftning tillåter det, eller om denna data måste sparas på grund av lagstadgade krav. I dessa fall kommer behandlingen att begränsas, dvs. spärras och inte behandlas i något annat syfte.

J. Dina rättigheter

Du kan hävda följande kostnadsfria rättigheter gentemot personuppgiftsansvarig, i enlighet med rättsliga krav:

 • Rätt att återkalla ditt godkännande enligt artikel 7 III i GDPR,
 • Rätt till åtkomst av uppgifterna enlighet artikel 15 i GDPR,
 • Rätt till rättelse och radering enligt artiklarna 16 och 17 i GDPR,
 • Rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 i GDPR,
 • Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR,
 • Rätt till invändning enligt artikel 21 i GDPR.

Du har också rätt att klaga hos en dataskyddstillsynsmyndighet när det gäller den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter. Behörig tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 55 i GDPR är Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, mailbox@datenschutz-berlin.de.