Zásady ochrany osobních údajů a licenční smlouva – obsah Weber na sociálních médiích

U společnosti Weber rádi vidíme, jak se naše produkty používají k přípravě lahodných jídel na sociálních sítích v reálném životě! Můžeme Vás požádat o možnost sdílení obrázků, které jste zveřejnili na sociálních sítích, na našich webových stránkách nebo na našich dalších platformách, jako například: náš zpravodaj Weber atd.

Licence k používání

Pokud Vám společnost Weber pošle na Instagram nebo jiný kanál sociálních sítích zprávu s žádostí o použití fotografie (dále jen „obrázek/obrázky“) a Vy k ní připojíte heslo #yesweber, souhlasíte tím s následujícím:

Poskytujete společnosti Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstraße 28/29, 10587 Berlín a jejím dceřiným společnostem (dále jen „Weber“), globální, nevýhradní povolení k použití Vašich obrázků a příspěvků (dále jen „dílo“) bez licenčních poplatků pro marketingové účely na webových stránkách www.weber.com a jejich místních subdoménách a na kanálech sociálních sítích společnosti Weber. To zahrnuje zveřejnění, změnu a úpravu díla dle vlastního uvážení společnosti Weber za účelem jeho přizpůsobení celkovému vzhledu a dojmu společnosti Weber nebo přizpůsobení technickým nebo vizuálním požadavkům na webu nebo profilu sociálních sítí. Výše uvedená licence se uděluje na dobu neurčitou.

Zaručujete, že vlastníte nebo spravujete práva k materiálu, který jste odeslali, a že použití obrázku neporušuje práva žádné třetí strany.

Tyto podmínky jsou upraveny evropskou legislativou a výhradní pravomoc k řešení jakýchkoli nesrovnalostí z ní vyplývajících mají příslušné soudy v rámci zemí Evropy.

Ochrana osobních údajů a souhlas

Při použití Vašeho obrázku na základě výše uvedené licence se může stát, že společnost Weber bude zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména Vaše profilové jméno na Instagramu. Společným správcem pro zpracování Vašich osobních údajů je společnost Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH a místní společnost ve Vaši zemi. Společnost Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH je odpovědná za marketing a správu IP práv. Za komunikaci s Vámi a za plnění informačních povinností odpovídá místní pobočka společnosti Weber.

Pokud odpovíte heslem „#yesweber“ v komentářích nebo v příloze k obrázku, který je předmětem naší žádosti, souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů během zveřejnění tohoto obrázku pro marketingové účely na webových stránkách společnosti Weber a účtech na sociálních sítích, jak je uvedeno výše.

Vaše údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR za účelem plnění a správy výše popsané licenční smlouvy. Při zveřejňování Vašich osobních údajů (tj. Vašeho profilového jména na Instagramu) je zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR a na základě Vašeho souhlasu uděleného připojením hesla „#yesweber“.

Jakýkoli přenos osobních údajů mimo Evropskou unii bude vycházet ze standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresu privacy.emea@weberstephen.com.

V souladu s právními předpisy můžete vůči společnosti Weber bezplatně uplatnit následující práva: Právo na informace (článek 15 GDPR), právo na opravu nebo odstranění údajů (články 16 a 17 GDPR), právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR), právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR), právo vznést námitku proti zpracování údajů (článek 21 GDPR).

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich služeb nebo ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat. Pokud si přejete odvolat svůj souhlas se sdílením Vašich fotografií se společností Weber, musíte nás kontaktovat e-mailem a odeslat žádost o odvolání Vašeho souhlasu.