PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Těší nás, že se zajímáte o náš web a nabídky na našich stránkách.

Ochrana vašich osobních údajů (dále jen „údaje“) je pro nás velmi důležitá. Dále bychom vás proto chtěli podrobně informovat o typech údajů, které shromažďujeme, když navštěvujete náš web a využíváte našich online nabídek a jak tyto údaje následně zpracováváme nebo využíváme. Také bychom vás chtěli informovat o souvisejících technických a organizačních opatřeních, které používáme jako ochranu.

Upozorňujeme vás, že tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány kvůli implementaci nových technologií a/nebo kvůli změnám právních předpisů. Na tyto změny vás vhodným způsobem upozorníme. Při jakýchkoli změnách budeme vždy přiměřeně zohledňovat vaše zájmy.

A. Všeobecné informace

1. Správce

Společnými správci jsou Weber–Stephen CZ&SK spol. s r.o., V Uličce 49, 252 42 Jesenice, Česká republika, Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim (Německo), Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin (Německo) a Weber-Stephen Products LLC, 200 E, Daniels Road, Palatine, IL60, Illinois (USA), čl. 4 odst. 7 a čl. 26 GDPR. Výše uvedení správci společně určují účel a prostředky zpracování popsaného níže. Pokud od této chvíle použijeme jméno „Weber“, vztahuje se to na všechny správce společně, pokud výslovně nezmiňujeme jeden či více subjektů. Všechny přenosy údajů do Spojených států amerických v rámci skupiny Weber-Stephen jsou založeny na Standardních smluvních doložkách EU. Příslušní správci vykonávají zejména funkce uvedené níže.

Společnost Weber-Stephen Products LLC odpovídá za pořizování a správu softwaru a služeb zpracování dat za celou skupinu společností, takže se stará o uzavírání a správu servisních smluv (včetně dohod o zpracování dat) se všemi poskytovateli služeb třetích stran, nejsou-li tyto služby používány jen v Evropě, jelikož v takovém případě za to odpovídá společnost Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Společnost Weber-Stephen Products LLC obvykle disponuje administrátorským přístupem k softwaru používanému v rámci skupiny.

Odpovědnost za technický provoz tohoto webu, související IT infrastrukturu a správu účtů Weber-ID nesou společnosti Weber-Stephen Products LLC a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Společnosti Weber-Stephen Weber–Stephen CZ&SK spol. s r.o., Weber-Stephen Products LLC a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH mají přístup ke všem analytickým údajům a protokolovým souborům shromážděným na webu a společně rozhodují o marketingových opatřeních i o zlepšování nabídek společnosti Weber-Stephen.

Za technické a obchodní jednání, jakož i za provoz obchodu a rezervačního systému pro Weber Grill Academy na tomto webu odpovídá společnost Weber-Stephen Deutschland GmbH. Součástí je vyřizování plateb, vratek a zpracování dalších souvisejících údajů. Společnost Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH má přístup k těmto údajům a pomáhá společnosti Weber-Stephen Deutschland GmbH tak, že provádí zpracování za různé evropské země.

Společnost Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH odpovídá za provoz recenzního systému na webu weber.com pro Evropu. K těmto údajům mají přístup společnosti Weber-Stephen Products LLC a Weber-Stephen Weber–Stephen CZ&SK spol. s r.o..

Společnosti Weber-Stephen Weber–Stephen CZ&SK spol. s r.o., Weber-Stephen Deutschland GmbH a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH společně odpovídají za plnění informačních povinností podle článku 13 GDPR, a to na webu i ve spojitosti s osobními údaji získanými na něm. Společnosti Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH a Weber-Stephen Products LLC navíc odpovídají za implementaci obecných zásad ochrany osobních údajů v souladu s článkem 5 GDPR, ale také za zabezpečení údajů v souladu s článkem 32 GDPR, s cílem chránit vaše údaje.

Chcete-li uplatnit svoje nároky podle GDPR, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, na adrese privacy.emea@weberstephen.com. Svoje práva ovšem můžete uplatnit také vůči jednotlivým společným správcům, viz část „Kontakty“.

Společnosti Weber-Stephen Products LLC, Weber–Stephen CZ&SK spol. s r.o. a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH jsou společně odpovědné za zpracování obecných dotazů k výrobkům a službám skupiny Weber a spolu se společností Weber-Stephen Products LLC ručí za dotazy týkající se záruky Weber Warranty. Weber–Stephen CZ&SK spol. s r.o., Weber-Stephen Deutschland GmbH a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH společně odpovídají za zpracování dotazů v souvislosti s reklamacemi v rámci zákonné odpovědnosti za vady, pokud byl reklamovaný výrobek zakoupen na webu weber.com.

Místní subjekt Weber–Stephen CZ&SK spol. s r.o. je odpovědný za všechny ostatní povinnosti podle GDPR.

2. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky ke zpracování vašich údajů nebo vás tyto Zásady vyzývají, abyste nás kontaktovali, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů společností Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH a Weber-Stephen Deutschland GmbH; požadavek týkající se ochrany osobních údajů zašlete na adresu privacy.emea@weberstephen.com. Na této adrese zastihnete pověřence pro ochranu osobních údajů, který v případě potřeby předá veškeré dotazy kompetentním pracovníkům. Pokud se na nás obracíte poštou, veškeré dotazy zasílejte k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů. V ostatních případech prosím využijte kontakty na https://www.weber.com/CZ/cs/legal/pravni-informace/weber-33805.html.

Protože nelze zcela zaručit bezpečnost údajů při komunikaci e-mailem, důvěrné informace vám doporučujeme zaslat poštou. Poštovní adresu si můžete vyžádat také e-mailem.

3. Právní základy zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonnými požadavky, neboli pouze tehdy, když existuje právní základ, který nám to povoluje. 

Jestliže subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR.

Jestliže je zpracování osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To platí také pro zpracování opatření nutných před uzavřením smlouvy.

Jestliže je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na naši společnost, jako právní základ slouží čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Jestliže je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti či třetí strany a před těmito zájmy nemají přednost zájmy ani základní práva a svobody subjektu údajů, jako právní základ zpracování slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Děti

Tato online nabídka není určena pro děti mladší 16 let.

5. Lhůty uchovávání údajů

Námi zpracovávané údaje vymažeme nebo jejich zpracování omezíme v souladu se zákonnými požadavky, zejména v souladu s články 17 a 18 GDPR. Není-li v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, uchovávané údaje vymažeme, jakmile již nejsou potřebné pro svůj zamýšlený účel. Jestliže pominul účel zpracování, údaje budou nadále uchovávány jen tehdy, jestliže je to nezbytné pro jiné a zákonem povolené účely nebo pokud údaje musí být uchovávány pro splnění zákonné povinnosti archivace dat. V těchto případech je zpracování omezeno, údaje jsou blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely.

Zákonná povinnost archivace dat vychází např. z § 257 odst. 1 HGB [německý obchodní zákoník] (6 roků pro obchodní knihy, soupisy majetku, rozvahové dokumenty, roční finanční závěrky, obchodní dopisy, účetní záznamy atd.) a z § 147 odst. 1 AO {německý daňový řád] (10 let pro knihy, záznamy, stavové zprávy, účetní záznamy, obchodní dopisy, dokumenty související s daněmi atd.).

6. Vaše práva

Vůči správci máte v souladu se zákonnými požadavky následující práva:

 • Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR);
 • Právo na opravu a výmaz (čl. 16 a 17 GDPR);
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR);
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR);
 • Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR).

Jestliže je zpracování založeno na oprávněném zájmu naší společnosti nebo třetích stran, náleží vám také právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR.

Chcete-li uplatnit svoje nároky podle GDPR, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH na adrese privacy.emea@weberstephen.com. Svoje práva ovšem můžete uplatnit také vůči jednotlivým společným správcům, viz část „Kontakty“.

Ohledně zpracování vašich osobních údajů správcem vám také náleží právo podat stížnost dozorovému orgánu, který má v kompetenci ochranu osobních údajů.

7.Odkazy na weby třetích stran

Náš web může obsahovat odkazy na weby třetích stran. Použijete-li odkaz na některý z těchto webů, upozorňujeme vás, že tyto weby mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a my nejsme správcem pro tato zpracování údajů. Před prozrazením svých osobních údajů si přečtěte příslušné zásady ochrany osobních údajů.

 

B.Shromažďování a zpracování osobních údajů

V následujícím textu bychom vás chtěli informovat o tom, jak skupina Weber zpracovává vaše osobní údaje, když navštěvujete tento web a když nakupujete v našem obchodě. Upozorňujeme, že v části C uvádíme další informace o zpracování společně se statistikami, o reklamě napříč platformami, o sledování, o retargetingu a použití zásuvných modulů nabízených partnery skupiny Weber.

1. Využívání stránek weber.com pro informační potřebu (protokolové soubory)

Pokud naše stránky používáte jen pro informační potřebu, obecně nemusíte aktivně poskytovat osobní údaje. Při každém použití internetu váš prohlížeč přenáší určité informace, které ukládáme v takzvaných protokolových souborech, např.:

 • Datum a čas přístupu na některou naši stránku;
 • typ vašeho prohlížeče;
 • nastavení prohlížeče;
 • použitý operační systém;
 • poslední stránka, kterou jste navštívili;
 • objem přenesených dat a stav přístupu (přenos souboru, soubor nenalezen atd.);
 • vaše IP adresa.

Údaje o využívání našeho webu pro informační účely shromažďujeme a využíváme výhradně v anonymizovaném formátu. Děláme to proto, abychom umožnili využití webových stránek, které jste navštívili, a pro zlepšování našeho webu. Vaši IP adresu ukládáme pouze po dobu vaší návštěvy, při které jste web použili pro informační účely. Další analýza probíhá pouze v souladu s následujícími předpoklady na základě vašeho souhlasu.

Zpracování výše zmíněných údajů je absolutně nezbytné pro fungování webu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, aby se náš web zobrazoval správně a aby byla zaručena stabilita a bezpečnost.

Společnost Weber-Stephen Products LLC má přístup k datům prostřednictvím postupů zpracování dat popsaným v této části.

K provozu tohoto webu používáme poskytovatele hostingu, který zpracovává metadata a komunikační data uživatelů našeho webu, naším jménem a na základě našich oprávněných zájmů o efektivní a bezpečný provoz tohoto webu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) a čl. 28 GDPR.

2. Weber-ID

Na naší webové stránce si můžete vytvořit účet Weber ID. Účet Weber ID je centrální uživatelský účet, kde jsou všechny Vaše údaje shromažďovány na jednom místě, což umožňuje průběžné vylepšování Vašeho zážitku ze světa Weber a přizpůsobení Vašim konkrétním zájmům. To Vám umožní přístup k exkluzivnímu obsahu webové stránky (recepty, tipy a triky atd.), můžete si zaregistrovat svůj gril/grily, získat všechny důležité informace (záruční doby, návody k obsluze atd.) a mít centrální přístup ke všem údajům a službám, které Vám společnost Weber-Stephen nabízí. Můžete se také kdykoli a snadno přihlásit do našeho obchodu a zkontrolovat stav své objednávky nebo zadat další objednávky, aniž byste se museli znovu registrovat. Účet Weber ID Vám také umožňuje používat funkce, jako je poznámkový blok a seznam přání. Pokud používáte také aplikaci Weber (aplikace Weber, Weber Connect nebo Weber iGrill), můžete propojit údaje uložené v tomto zařízení s Vaším účtem Weber ID a mít všechny informace k dispozici na jednom místě. 

Weber ID navíc poskytuje registrovaným uživatelům personalizovanou a přizpůsobenou nabídku webových stránek. Proto shromažďujeme a analyzujeme chování registrovaných uživatelů na základě nástrojů pro sledování a analýzu popsaných v části C těchto zásad. Kromě toho shromažďujeme, ukládáme a analyzujeme následující údaje:

 • e-mailovou adresu*;
 • heslo*;
 • jméno a příjmení*;
 • datum narození;
 • velikost domácnosti;
 • typ domácnosti*,
 • počet dětí;
 • zaregistrované grily;
 • zadané objednávky;
 • další údaje uvedené spolu s objednávkou:

telefonní číslo **, dodací adresa ***, fakturační adresa ***, platební údaje ***

* Informace musí být poskytnuty během registrace účtu Weber ID

** Povinné pouze v případě, že zboží má být dodáno přepravcem, nebo pokud jste se registrovali do programu Grill Academy.

*** Povinné pouze v případě, že chcete objednávku zadat z účtu Weber ID


Analýza Vašich údajů a používání našich systémů je nezbytná, abychom Vám mohli poskytnout personalizovaný a přizpůsobený digitální zážitek. Vaše údaje proto budou v rámci účtu Weber ID zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, který nám umožňuje poskytovat služby účtu Weber ID. Společnosti Weber-Stephen Products LLC a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH budou mít přístup k údajům z postupů zpracování údajů popsaných v této části. 

Svůj účet Weber ID můžete zaregistrovat na našich webových stránkách zadáním výše uvedených údajů a volbou hesla. Po registraci můžete účet Weber ID okamžitě použít. Jakmile si účet Weber ID zaregistrujete, obdržíte na zadanou e-mailovou adresu e-mailovou zprávu, ve které najdete odkaz pro nastavení a konfiguraci Vašeho účtu Weber ID. Informace, které poskytnete při nastavení svého účtu Weber ID, jsou volitelné. Kromě toho jsme oprávněni uchovávat Vaše IP adresy a datum registrace, abychom mohli Vaši registraci doložit a objasnit případné zneužití Vašich osobních údajů. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) nařízení GDPR. Pokud chcete odstranit svůj účet Weber ID nebo změnit e-mailovou adresu, kterou jste použili při registraci, kontaktujte nás na adrese privacy.emea@weberstephen.com. Pokud je to možné, použijte při tom e-mailovou adresu, kterou jste použili při registraci, abychom Vás mohli lépe identifikovat. 

Pokud si zaregistrujete účet Weber ID, budou Vaše údaje zpracovávány naším jménem u zpracovatele Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Po registraci grilu budou údaje zpracovávány naším jménem u zpracovatele Mize Inc., 12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, USA.

Společnost Weber-Stephen Products LLC má jako technický správce přístup k údajům z postupů zpracování údajů popsaných v této části.


3. Nákupy na Weber-Stephen, Grill Academy

Osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, pokud nám je poskytnete dobrovolně během objednávky nebo registrace účtu Weber ID. Po dokončení smlouvy budou Vaše údaje zablokovány a po uplynutí právních předpisů, zejména daňových a obchodních právních předpisů, smazány, pokud nedáte výslovný souhlas s dalším používáním údajů nebo pokud by bylo další zpracování zákonné a legitimní.

Pokud chcete v našem obchodě provést nákup, musíte zadat údaje potřebné pro zpracování Vaší objednávky, které jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. Požadované informace pro zpracování objednávky jsou označeny samostatně, další informace jsou nepovinné. Pro zpracování jsou údaje o adrese sděleny danému přepravci nebo přepravní společnosti. Za účelem sjednání termínu dodání zboží poskytneme přepravní společnosti Vaše telefonní číslo. Přepravci také poskytneme Vaši e-mailovou adresu, aby Vás mohl informovat o stavu zpracování zásilky. Ke strukturovanému zpracování a přenosu dodacích údajů využíváme služeb společnosti PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim, Německo. V případě nákupu v našem e-shopu budou Vaše údaje zpracovávány naším jménem u našeho zpracovatele Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Právním základem pro zpracování objednávky je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. 

Zpracováváme následující údaje:

 • jméno, dodací adresa, fakturační adresa, platební údaje, e-mailová adresa;
 • telefonní číslo (v případě dodání dopravcem);

a) Objednávka bez registrace

Při zpracování objednávky zpracováváme Vámi poskytnuté údaje. Za tímto účelem můžeme Vaše platební údaje sdělit naší domovské bance nebo jiným poskytovatelům platebních služeb. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Neuchováváme žádné Vaše údaje s výjimkou údajů, které musí být uloženy podle právních předpisů.

b) Objednávka přes Weber-ID

Údaje požadované pro zpracování objednávky můžete zadat také pomocí Vašeho účtu Weber ID. Během nákupu prostřednictvím Vašeho účtu Weber ID kromě údajů o objednávkách zpracováváme také údaje potřebné k vytvoření historie objednávek. Další informace najdete v těchto zásadách ochrany osobních údajů v části „Weber ID“.

c) Objednávka přes zákaznickou podporu

V zemích, kde společnost Weber nabízí opravárenské služby, můžete kontaktovat naši zákaznickou podporu prostřednictvím telefonu, e-mailu, kontaktního formuláře nebo kanálů sociálních sítí a objednat náhradní díly nebo požádat o opravu. Pokud se na ně nevztahuje záruka společnosti Weber nebo zákonná záruka, zpracujeme údaje o platbě a fakturační údaje. Pro účely plnění a platby nám musíte poskytnout fakturační adresu, e-mailovou adresu a v případě potřeby doručení také telefonní číslo a dodací adresu. Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo nebo e-mailovou adresu pro účely upřesnění doručení) a Vaši dodací adresu předáme přepravní společnosti. 

Vaši fakturační adresu předáme společnosti Klarna, poskytovateli platebních služeb. Zašleme Vám e-mailovou zprávu s odkazem generovaným společností Klarna, jež platbu zprostředkovává. Tento odkaz je platný 48 hodin. Po uplynutí této doby vyprší platnost odkazu na platební systém a nebude jej možné použít. Musí být odeslán nový odkaz na platbu. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Klarna naleznete na adrese https://www.klarna.com/international/privacy-policy/ 

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Neuchováváme žádné Vaše údaje s výjimkou údajů, které musí být uloženy podle právních předpisů.d) Registrace pro Grill Academy

Informace o rezervaci kurzů Weber Grill Academy budou zpřístupněny poskytovatelům tohoto programu za účelem povolení zpracování smluv. Pro registraci do programu Grill Academy používáme plugin od společnosti Bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, 12059 Berlín, Německo. Pokud je přístup k jedné z našich stránek zabezpečen pomocí funkcí společnosti Bookingkit, dojde ke spojení se servery společnosti Bookingkit. Další informace o ochraně údajů společnosti Bookingkit najdete na adrese https://bookingkit.net/de/datenschutzerklaerung/. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 28 nařízení GDPR.

e) Recenze výrobků

Máte možnost ohodnotit naše produkty. Po zakoupení můžete produkty ohodnotit na stránkách weber.com, během návštěvy našich webových stránek nebo na svém účtu Weber ID.

Po zakoupení produktu od společnosti Weber Vám na e-mailovou adresu, kterou jste zadali ve své objednávce, zašleme e-mail na základě našeho oprávněného zájmu o přímý marketing podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. V tomto e-mailu můžete ihned ohodnotit svůj nákup. Proti tomuto používání Vašich osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku. 

Pokud odesíláte hodnocení buď po zakoupení, nebo po dobu návštěvy na stránkách weber.com, shromažďujeme údaje, které jste zadali do formuláře pro hodnocení a odeslali. Vaše recenze, jméno a první písmeno příjmení, které jste zadali do formuláře, budou zveřejněny na našich webových stránkách nebo jakýchkoliv dílčích stránkách globálních subjektů společnosti Weber jako recenze týkající se produktu. Zveřejněné hodnocení nebude obsahovat Vaši e-mailovou adresu. 

Pro systém hodnocení využíváme poskytovatele služeb Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 Spojené státy americké, který pro nás v souladu s článkem 28 nařízení GDPR působí jako zpracovatel údajů. Další informace naleznete na adrese https://www.yotpo.com/privacy-policy/. 

Odesláním hodnocení bude Vaše hodnocení i jméno a první písmeno příjmení zveřejněno na našem webu a na evropských a švýcarských podstránkách Weber jako hodnocení produktu. Pokud si přejete odvolat toto zveřejnění u hodnocení, pošlete nám e-mail na adresu privacy.emea@Weberstephen.com. Pro systém hodnocení používáme poskytovatele služeb Yotpo Ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 Spojené státy americké. Kliknutím na „POSLAT“ současně souhlasíte v souladu s čl. 49 (1) (a) DSGVO k předávání vašich údajů do USA, což je tzv. třetí země, která nemá stejnou nebo podobnou úroveň ochrany údajů jako EU. Pro více podrobností si prosím přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů.

Odesíláním hodnocení souhlasíte s výše uvedeným zpracováním Vašich osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem na adrese privacy.emea@weberstephen.com. Pokud nám zašlete e-mail, sdělte nám prosím, čeho se Vaše odhlášení týká, abychom mohli Vašemu požadavku vyhovět. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení GDPR.

f) Zpráva o doplnění skladových zásob

Pokud jsou výrobky v našem obchodě vyprodané, nabízíme Vám oznamovací službu. Jakmile bude požadovaný výrobek opět skladem a v prodeji, obdržíte e-mailem oznámení. 

Pro poskytování této služby je nutné zpracovat Vaši e-mailovou adresu v souvislosti s požadovaným produktem. Zpracování provádí zpracovatel Salesforce v datovém centru ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo). Právním základem je Váš souhlas podle čl. 6, odst. 1, písm. a) a čl. 7 nařízení GDPR. Souhlas poskytnete kliknutím na potvrzovací odkaz, který Vám bude zaslán e-mailem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu privacy.emea@weberstephen.com, a zrušit tak zasílání dalších e-mailových zpráv. Uveďte, ze které služby se chcete odhlásit. 

Vaše údaje budou automaticky odstraněny z naší databáze, jakmile bude produkt opět skladem a jakmile obdržíte upozornění.

g) Platba

Používáme různé platební metody od poskytovatelů platebních služeb třetích stran. Zvolíte-li některou z těchto platebních metod, budou Vaše platební údaje předány příslušnému poskytovateli platebních služeb ke zpracování. Tito poskytovatelé třetích stran zpracovávají Vaše osobní údaje jako nezávislý správce v souladu s jejich podmínkami ochrany osobních údajů. Předávání údajů vychází z plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR a z našich oprávněných zájmů ohledně bezpečného zpracování plateb a předcházení podvodům podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Pokud platíte prostřednictvím služby PayPal, budete prostřednictvím odkazu přesměrováni na webové stránky služby PayPal. Během procesu platby je zpracováváno Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a informace o účtu nebo kreditní kartě. Viz obchodní podmínky, podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk na webových stránkách.

Pokud zaplatíte prostřednictvím služby „Klarna“, budou Vaše údaje zpracovávány společností Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko. Společnost Klarna Bank AB zpracovává jako správce následující osobní údaje: zadané platební údaje, jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo(a), e-mailovou adresu, IP adresu a v případě potřeby další údaje potřebné pro zpracování platby. 

V případě výběru platebních metod při nákupu na účet nebo na splátky společnost Klarna jako správce zpracovává zejména následující osobní údaje pro účely zpracování plateb a v této souvislosti pro kontrolu totožnosti a úvěruschopnosti: 

 • kontaktní a identifikační údaje: jméno, datum narození, rodné číslo, titul, fakturační a doručovací adresu, e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu; národnost, plat atd.
 • údaje o platbě: údaje o debetní a kreditní kartě (číslo karty, datum vypršení platnosti a kód CVV), číslo účtu atd.
 • informace o zpracování objednávky, jako je typ produktu, artiklové číslo, cena atd.; 
 • V případě, že je zvolen způsob platby „nákup na účet“ nebo „nákup na splátky“, společnost Klarna shromažďuje a využívá osobní údaje a informace o historii předchozích plateb uživatele a také pravděpodobnost budoucí historie plateb uživatele (tzv. scoring) za účelem rozhodnutí, zda může uživateli tento způsob platby nabídnout. Scoring se provádí na základě vědeckých matematicko-statistických metod.

Další informace a podrobnosti o platbě okamžitým bankovním převodem najdete zde a na webových stránkách společnosti Klarna na adrese https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

Při platbě kreditní kartou využíváme služeb společnosti Ingenico. Společnost Ingenico jako zpracovatel údajů funguje jako technický zprostředkovatel mezi společností Weber, zákazníky společnosti Weber, finančními institucemi a jakoukoliv jinou stranou, kam je nutno údaje odeslat za účelem zpracování platby za zpracování, vypořádání a správu elektronických plateb CNP v zabezpečených systémech. Jedná se o následující údaje: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, způsob platby, údaje o bankovní kartě, číslo zákazníka, údaje o nákupu (druh zakoupeného zboží, četnost, hodnota nákupu a datum nákupu, použití voucherů), údaje o pravděpodobnosti podvodu/prevence. Další informace naleznete na adrese https://www.ingenico.com/privacy-policy.

h) Sledování objednávky

Na našich webových stránkách a prostřednictvím účtu Weber ID Vám nabízíme možnost sledovat zásilku objednaných produktů a zobrazit si odhadovanou dobu doručení. Abychom mohli zásilku sledovat, zpracováváme Vaši e-mailovou adresu, číslo objednávky a PSČ příjemce faktury. Po zadání výše uvedených údajů pro účely ověření totožnosti obdržíte aktuální stav zásilky a také další informace o Vaší objednávce (např. datum objednávky, stav objednávky, jméno objednatele, dodací a fakturační adresa, způsob dodání a platby, seznam objednaných produktů, poskytovatel přepravních služeb, číslo zásilky, historie expedice). Kromě toho Vám nabízíme možnost sledování zásilky v reálném čase po zadání funkce sledování stavu zásilky. Sledování zásilky v reálném čase Vám umožňuje sledovat dodávku v přímém přenosu na mapě. K poskytování výše uvedených funkcí využíváme služeb zpracovatele, společnosti parcelLab GmbH, Kapellenweg 6, 81371 Mnichov, Německo. Právním základem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem o co nejpohodlnější průběh objednávky pro zákazníka a prezentace procesu objednávání a expedice v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Pro zobrazení mapy pro sledování zásilek využíváme službu Google Maps. Další informace o používání Google Maps naleznete v bodě C, č. 3, písmeno a).4. Využití dat k potřebám reklamy, zpravodaj

a) Zpravodaj (newsletter)

Vaše osobní údaje používáme, abychom vám mohli zasílat naše zpravodaje a informovat vás o novinkách ve skupině Weber, nových výrobcích a událostech, které by vás mohly zajímat. Patří sem údaje o aktuálním či chystaném výrobkovém sortimentu (např. grily, příslušenství, doplňky, spotřební zboží, životní styl) a také o funkcích a událostech s účastí společnosti Weber-Stephen (např. Grill Academy, semináře, veletrhy, mimořádné akce). K zasílání zpravodaje potřebujeme vaši e-mailovou adresu. Právním základem k tomuto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Osobní údaje, které jste nám poskytli při registraci, budeme používat výhradně pro odesílání našeho zpravodaje. Po registraci své e-mailové adresy od nás obdržíte e-mail s dotazem, zda si přejete dostávat náš zpravodaj. Pokud ano, potvrdíte kliknutím. Jestliže potvrzení kliknutím na odkaz neproběhne během 3 dnů, vaše údaje budou blokovány a po měsíci se smažou. Také jsme oprávněni uchovávat vaše IP adresy, časy registrace a časy potvrzení, abychom mohli ověřit vaši registraci a vhodně objasnit případné zneužití vašich osobních údajů. Právním základem k tomu je čl. 6 odst. 1 písm. a) a c), čl. 7 GDPR.

Vaše údaje budou uloženy v systému elektronického zpravodaje po dobu, kdy budete jeho odběratelem. Při plnění tohoto účelu a při zasílání zpravodaje (newsletter) využíváme zpracovatele Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin a vandenbusken, Burg. Stramanweg 63, 1191 CX Ouderkerk aan de Amstel, kteří údaje zpracovávájí dle našich pokynů.

Protože vaše data zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem odesílání zpravodaje. Pokud to uděláte, okamžitě vašemu požadavku vyhovíme a vymažeme vás ze seznamu adresátů našeho zpravodaje. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem zaslaným na adresu privacy.emea@weberstephen.com nebo postupem podle pokynů uvedených na konci e-mailu s reklamou / se zpravodajem. Jestliže nám posíláte e-mail, sdělte nám, na co se vztahuje odvolání vašeho souhlasu, abychom váš požadavek mohli vyřídit.


b) Přímý marketing

Máme oprávněný zájem (přímá reklama, recitál 47 GDPR) uvedený v článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívající v zasílání reklamy zákazníkům (osobám, s nimiž udržujeme obchodní vztah) e-mailem nebo poštou. Můžeme vám zasílat zejména novinky ze skupiny Weber, informace o akcích a výzvy k recenzím našich výrobků.

Při plnění tohoto účelu a při zasílání zpravodaje (newsletter) využíváme zpracovatele Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Německo, který údaje zpracovává dle našich pokynů. Při zasílání výzev k hodnocení našich výrobků také využíváme Yotpo (Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011, USA). Další informace najdete na adrese https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

Při odesílání reklamy poštou používáme svého partnera provozujícího poštovní služby.

Proti odesílání reklamy můžete kdykoli podat námitku e-mailem zaslaným na adresu privacy.emea@weberstephen.com nebo postupem podle pokynů uvedených na konci reklamního e-mailu. Je-li to možné, odešlete svůj e-mail z e-mailové adresy, kterou jste použili při registraci, neboť vás takto snáze identifikujeme.

5. Kontaktní formulář, e-mailové dotazy, aplikace

a) Náš kontaktní formulář slouží k tomu, abychom vás mohli snadno kontaktovat. Ke zpracování a přiřazení vašich dotazů potřebujeme vaše jméno a e-mailovou adresu. Podle obsahu vašeho dotazu se údaje poskytnuté v kontaktním formuláři zpracovávají na základě vašeho (předpokládaného) souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 GDPR nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a to kvůli plnění povinností vyplývajících ze stávající smlouvy nebo kvůli nutným opatřením před uzavřením smlouvy. Ke zpracování reklamací na naše výrobky můžeme potřebovat vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení, vaši poštovní adresu, zemi a upřesnění, o jaký druh grilovacího výrobku se jedná.

b) Můžete nás také kontaktovat e-mailem. Podle obsahu vašeho požadavku budou údaje poskytnuté e-mailem zpracovávány na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 GDPR nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a to kvůli plnění povinností vyplývajících ze stávající smlouvy nebo kvůli nutným opatřením před uzavřením smlouvy.

c) Po zodpovězení vašeho dotazu budeme váš požadavek ihned archivovat. Přístup je možný pouze ve velmi omezeném rozsahu. Čistě informativní dotazy, tzn. jejichž výsledkem není smlouva nebo které neobsahují žádný další obsah, jenž by bylo potřebné zachovat, budou vymazány na konci roku, v němž byl požadavek vznesen. Další informace najdete v části „Lhůty uchovávání údajů“.

d) Weber–Stephen CZ&SK spol. s r.o. a společnost Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH jsou společně odpovědné za zpracování obecných dotazů k výrobkům a službám skupiny Weber a společně se společností Weber-Stephen Products LLC ručí za dotazy týkající se záruky Weber Warranty. Weber–Stephen CZ&SK spol. s r.o. a společnosti Weber-Stephen Deutschland GmbH a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH společně odpovídají za zpracování dotazů v souvislosti s reklamacemi v rámci zákonné odpovědnosti za vady, pokud byl reklamovaný výrobek zakoupen na webu weber.com.

Používáme Zendesk ticket system, který je platformou společnosti Zendesk Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, a používáme datacentrum nacházející se v EU ke zpracování zákaznických požadavků a dotazů, které se zasílají e-mailem a přes kontaktní formuláře. Další informace najdete na adrese https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/.

Protože nelze zcela zaručit bezpečnost údajů při komunikaci e-mailem, důvěrné informace vám doporučujeme zaslat poštou.

e) Informace o zpracování údajů v souvislosti s žádostí o pracovní místa ve skupině Weber najdete na našem webu u pracovních nabídek.

6. Příjemci údajů, přenos osobních údajů do třetích zemí 

Abychom vám mohli nabízet nejlepší možné služby, spolupracujeme s několika partnery. Tito partneři zpracovávají osobní údaje buď jako správci nebo naším jménem jako zpracovatelé.

Pro přenosy osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii/ Evropský hospodářský prostor bez přiměřené úrovně ochrany dat v souladu s vhodným rozhodnutím Evropské komise jsme uzavřeli Standardní smluvní doložky v podobě schválené Evropskou komisí a dohodli se smluvním partnerem dodatečné záruky k dalšímu zabezpečení dat a zajištěním souladu se standardy a požadavky GDPR. To se týká přenosu dat externím poskytovatelům služeb a také mezi různými subjekty skupiny Weber.

a) Zpracovatelé

V některých případech využíváme ke zpracování dat služby externích poskytovatelů; všichni uvedení jsou vázáni našimi pokyny. Pečlivě jsme vybrali a schválili naše zpracovatele a pravidelně je auditujeme.

Zpracovatele využíváme pro následující kategorie služeb: Poskytovatelé hostingových, cloudových a e-mailových služeb, poskytovatelé technických služeb pro podporu a údržbu našich IT systémů, poskytovatelé zálohování dat, poskytovatelé služeb na likvidaci datových nosičů a agentury pro podporu webů a účtů na sociálních sítích.

Zpracování ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR je založeno na dohodách o zpracování dat v souladu s čl. 28 GDPR, takže zpracovatelé poskytují dostatečné záruky pro zavedení vhodných technických a organizačních opatření uspořádaných tak, aby zpracování vyhovovalo standardům evropského práva o ochraně osobních údajů. Zpracovatelé budou nezávisle zpracovávat jakékoli údaje pro své vlastní účely.

b) Třetí strany    

Osobní data také zpřístupňujeme partnerům, kteří jsou správci dle čl. 4 odst. 7 GDPR a kterým potřebujeme předávat osobní údaje, např. kvůli dodávce výrobků, přijímání plateb, organizaci akcí Grill Academy a opravám. Další informace o příjemcích můžete najít v níže uvedené tabulce a pod individuálně popsanými procesy.

c) Přehled příjemců pro provoz tohoto webu

K provozování tohoto webu je nezbytné, aby následující příjemci měli přístup k osobním údajům. Těší nás, že se zajímáte o náš web a nabídky na našich stránkách.

Ochrana vašich osobních údajů (dále jen „údaje“) je pro nás velmi důležitá. Dále bychom vás proto chtěli podrobně informovat o typech údajů, které shromažďujeme, když navštěvujete náš web a využíváte našich online nabídek a jak tyto údaje následně zpracováváme nebo využíváme. Také bychom vás chtěli informovat o souvisejících technických a organizačních opatřeních, které používáme jako ochranu.

Upozorňujeme vás, že tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány kvůli implementaci nových technologií a/nebo kvůli změnám právních předpisů. Na tyto změny vás vhodným způsobem upozorníme. Při jakýchkoli změnách budeme vždy přiměřeně zohledňovat vaše zájmy.

A. Všeobecné informace

1. Správce

Společnými správci jsou Weber–Stephen CZ&SK spol. s r.o., V Uličce 49, 252 42 Jesenice, Česká republika, Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim (Německo), Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin (Německo) a Weber-Stephen Products LLC, 200 E, Daniels Road, Palatine, IL60, Illinois (USA), čl. 4 odst. 7 a čl. 26 GDPR. Výše uvedení správci společně určují účel a prostředky zpracování popsaného níže. Pokud od této chvíle použijeme jméno „Weber“, vztahuje se to na všechny správce společně, pokud výslovně nezmiňujeme jeden či více subjektů. Všechny přenosy údajů do Spojených států amerických v rámci skupiny Weber-Stephen jsou založeny na Standardních smluvních doložkách EU. Příslušní správci vykonávají zejména funkce uvedené níže.

Společnost Weber-Stephen Products LLC odpovídá za pořizování a správu softwaru a služeb zpracování dat za celou skupinu společností, takže se stará o uzavírání a správu servisních smluv (včetně dohod o zpracování dat) se všemi poskytovateli služeb třetích stran, nejsou-li tyto služby používány jen v Evropě, jelikož v takovém případě za to odpovídá společnost Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Společnost Weber-Stephen Products LLC obvykle disponuje administrátorským přístupem k softwaru používanému v rámci skupiny.

Odpovědnost za technický provoz tohoto webu, související IT infrastrukturu a správu účtů Weber-ID nesou společnosti Weber-Stephen Products LLC a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Společnosti Weber-Stephen Weber–Stephen CZ&SK spol. s r.o., Weber-Stephen Products LLC a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH mají přístup ke všem analytickým údajům a protokolovým souborům shromážděným na webu a společně rozhodují o marketingových opatřeních i o zlepšování nabídek společnosti Weber-Stephen.

Za technické a obchodní jednání, jakož i za provoz obchodu a rezervačního systému pro Weber Grill Academy na tomto webu odpovídá společnost Weber-Stephen Deutschland GmbH. Součástí je vyřizování plateb, vratek a zpracování dalších souvisejících údajů. Společnost Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH má přístup k těmto údajům a pomáhá společnosti Weber-Stephen Deutschland GmbH tak, že provádí zpracování za různé evropské země.

Společnost Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH odpovídá za provoz recenzního systému na webu weber.com pro Evropu. K těmto údajům mají přístup společnosti Weber-Stephen Products LLC a Weber-Stephen Weber–Stephen CZ&SK spol. s r.o..

Společnosti Weber-Stephen Weber–Stephen CZ&SK spol. s r.o., Weber-Stephen Deutschland GmbH a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH společně odpovídají za plnění informačních povinností podle článku 13 GDPR, a to na webu i ve spojitosti s osobními údaji získanými na něm. Společnosti Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH a Weber-Stephen Products LLC navíc odpovídají za implementaci obecných zásad ochrany osobních údajů v souladu s článkem 5 GDPR, ale také za zabezpečení údajů v souladu s článkem 32 GDPR, s cílem chránit vaše údaje.

Chcete-li uplatnit svoje nároky podle GDPR, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, na adrese privacy.emea@weberstephen.com. Svoje práva ovšem můžete uplatnit také vůči jednotlivým společným správcům, viz část „Kontakty“.

Společnosti Weber-Stephen Products LLC, Weber–Stephen CZ&SK spol. s r.o. a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH jsou společně odpovědné za zpracování obecných dotazů k výrobkům a službám skupiny Weber a spolu se společností Weber-Stephen Products LLC ručí za dotazy týkající se záruky Weber Warranty. Weber–Stephen CZ&SK spol. s r.o., Weber-Stephen Deutschland GmbH a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH společně odpovídají za zpracování dotazů v souvislosti s reklamacemi v rámci zákonné odpovědnosti za vady, pokud byl reklamovaný výrobek zakoupen na webu weber.com.

Místní subjekt Weber–Stephen CZ&SK spol. s r.o. je odpovědný za všechny ostatní povinnosti podle GDPR.

2. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky ke zpracování vašich údajů nebo vás tyto Zásady vyzývají, abyste nás kontaktovali, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů společností Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH a Weber-Stephen Deutschland GmbH; požadavek týkající se ochrany osobních údajů zašlete na adresu privacy.emea@weberstephen.com. Na této adrese zastihnete pověřence pro ochranu osobních údajů, který v případě potřeby předá veškeré dotazy kompetentním pracovníkům. Pokud se na nás obracíte poštou, veškeré dotazy zasílejte k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů. V ostatních případech prosím využijte kontakty na https://www.weber.com/CZ/cs/legal/pravni-informace/weber-33805.html.

Protože nelze zcela zaručit bezpečnost údajů při komunikaci e-mailem, důvěrné informace vám doporučujeme zaslat poštou. Poštovní adresu si můžete vyžádat také e-mailem.

3. Právní základy zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonnými požadavky, neboli pouze tehdy, když existuje právní základ, který nám to povoluje. 

Jestliže subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR.

Jestliže je zpracování osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To platí také pro zpracování opatření nutných před uzavřením smlouvy.

Jestliže je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na naši společnost, jako právní základ slouží čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Jestliže je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti či třetí strany a před těmito zájmy nemají přednost zájmy ani základní práva a svobody subjektu údajů, jako právní základ zpracování slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Děti

Tato online nabídka není určena pro děti mladší 16 let.

5. Lhůty uchovávání údajů

Námi zpracovávané údaje vymažeme nebo jejich zpracování omezíme v souladu se zákonnými požadavky, zejména v souladu s články 17 a 18 GDPR. Není-li v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, uchovávané údaje vymažeme, jakmile již nejsou potřebné pro svůj zamýšlený účel. Jestliže pominul účel zpracování, údaje budou nadále uchovávány jen tehdy, jestliže je to nezbytné pro jiné a zákonem povolené účely nebo pokud údaje musí být uchovávány pro splnění zákonné povinnosti archivace dat. V těchto případech je zpracování omezeno, údaje jsou blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely.

Zákonná povinnost archivace dat vychází např. z § 257 odst. 1 HGB [německý obchodní zákoník] (6 roků pro obchodní knihy, soupisy majetku, rozvahové dokumenty, roční finanční závěrky, obchodní dopisy, účetní záznamy atd.) a z § 147 odst. 1 AO {německý daňový řád] (10 let pro knihy, záznamy, stavové zprávy, účetní záznamy, obchodní dopisy, dokumenty související s daněmi atd.).

6. Vaše práva

Vůči správci máte v souladu se zákonnými požadavky následující práva:

 • Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR);
 • Právo na opravu a výmaz (čl. 16 a 17 GDPR);
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR);
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR);
 • Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR).

Jestliže je zpracování založeno na oprávněném zájmu naší společnosti nebo třetích stran, náleží vám také právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR.

Chcete-li uplatnit svoje nároky podle GDPR, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH na adrese privacy.emea@weberstephen.com. Svoje práva ovšem můžete uplatnit také vůči jednotlivým společným správcům, viz část „Kontakty“.

Ohledně zpracování vašich osobních údajů správcem vám také náleží právo podat stížnost dozorovému orgánu, který má v kompetenci ochranu osobních údajů.

7.Odkazy na weby třetích stran

Náš web může obsahovat odkazy na weby třetích stran. Použijete-li odkaz na některý z těchto webů, upozorňujeme vás, že tyto weby mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a my nejsme správcem pro tato zpracování údajů. Před prozrazením svých osobních údajů si přečtěte příslušné zásady ochrany osobních údajů.

 

B.Shromažďování a zpracování osobních údajů

V následujícím textu bychom vás chtěli informovat o tom, jak skupina Weber zpracovává vaše osobní údaje, když navštěvujete tento web a když nakupujete v našem obchodě. Upozorňujeme, že v části C uvádíme další informace o zpracování společně se statistikami, o reklamě napříč platformami, o sledování, o retargetingu a použití zásuvných modulů nabízených partnery skupiny Weber.

1. Využívání stránek weber.com pro informační potřebu (protokolové soubory)

Pokud naše stránky používáte jen pro informační potřebu, obecně nemusíte aktivně poskytovat osobní údaje. Při každém použití internetu váš prohlížeč přenáší určité informace, které ukládáme v takzvaných protokolových souborech, např.:

 • Datum a čas přístupu na některou naši stránku;
 • typ vašeho prohlížeče;
 • nastavení prohlížeče;
 • použitý operační systém;
 • poslední stránka, kterou jste navštívili;
 • objem přenesených dat a stav přístupu (přenos souboru, soubor nenalezen atd.);
 • vaše IP adresa.

Údaje o využívání našeho webu pro informační účely shromažďujeme a využíváme výhradně v anonymizovaném formátu. Děláme to proto, abychom umožnili využití webových stránek, které jste navštívili, a pro zlepšování našeho webu. Vaši IP adresu ukládáme pouze po dobu vaší návštěvy, při které jste web použili pro informační účely. Další analýza probíhá pouze v souladu s následujícími předpoklady na základě vašeho souhlasu.

Zpracování výše zmíněných údajů je absolutně nezbytné pro fungování webu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, aby se náš web zobrazoval správně a aby byla zaručena stabilita a bezpečnost.

Společnost Weber-Stephen Products LLC má přístup k datům prostřednictvím postupů zpracování dat popsaným v této části.

K provozu tohoto webu používáme poskytovatele hostingu, který zpracovává metadata a komunikační data uživatelů našeho webu, naším jménem a na základě našich oprávněných zájmů o efektivní a bezpečný provoz tohoto webu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) a čl. 28 GDPR.

2. Weber-ID

Na našem webu si můžete vytvořit své Weber-ID. Weber-ID nabízí centralizovaný zákaznický účet, kde se všechny vaše údaje shromažďují na jednom místě za účelem neustálého zlepšování vaší zkušenosti v prostředí skupiny Weber a aby tato zkušenost byla na míru přizpůsobována vašim specifickým zájmům. Tím získáte přístup k exkluzivnímu obsahu tohoto webu (recepty, tipy a triky atd.), můžete zaregistrovat svůj gril / své grily, dozvědět se všechny důležité údaje (záruční lhůty, návody k použití atd.) a získat centrální přístup ke všem údajům a službám, které vám nabízí společnost Weber-Stephen. Snadno se kdykoli můžete přihlásit do našeho obchodu a ověřit stav své objednávky nebo zadat další objednávky, aniž byste se museli znovu registrovat. Weber-ID vám také umožní používat funkce jako poznámkový blok a seznam přání. Jestliže také používáte aplikace skupiny Weber (Weber App, Weber Connect či Weber iGrill), prostřednictvím svého Weber-ID se můžete připojit k údajům uloženým pro toto zařízení a budete mít ke všem informacím přístup z jednoho místa.

Weber-ID navíc využíváme k tomu, abychom registrovaným uživatelům zajistili personalizovanou a přizpůsobenou zkušenost s použitím webu. Ve spojitosti s tím probíhá shromažďování údajů o uživatelském chování registrovaných uživatelů a také analýza na základě sledovacích a analytických nástrojů popsaných v části C těchto zásad. Shromažďují se, ukládají a analyzují následující dodatečné údaje:

 • E-mailová adresa*;
 • Heslo*;
 • Jméno a příjmení*;
 • Datum narození;
 • Velikost domácnosti;
 • Typ domácnosti;
 • Počet dětí;
 • Registrované grily;
 • Zadané objednávky;
 • Další údaje k objednávce:

Telefonní číslo **, dodací adresa ***, fakturační adresa ***, platební spojení ***

* Údaje se povinně poskytují při registraci Weber-ID

** Povinné jen tehdy, když zboží doručuje přepravce nebo se zasílá objednávka Grill Academy.

*** Povinné jen tehdy, když se objednávka zasílá pod Weber-ID

Analýza vašich údajů a použití našich systémů jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli zajistit personalizovanou a na míru přizpůsobenou digitální zkušenost. Proto budou vaše údaje zpracovávány v rámci Weber-ID na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a díky tomu vám budeme moci poskytovat služby Weber-ID. Společnosti Weber-Stephen Products LLC a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH budou mít přístup k datům prostřednictvím postupů zpracování dat popsaným v této části.

Na našem webu si můžete zaregistrovat své Weber-ID, pokud zadáte výše uvedené údaje a zvolíte heslo. Ihned po registraci můžete své Weber-ID použít. Až si zaregistrujete své Weber-ID, na vámi poskytnutou e-mailovou adresu obdržíte e-mail, v němž najdete odkaz pro nastavení a konfiguraci vašeho Weber-ID. Údaje, které poskytnete při nastavování vašeho Weber-ID jsou nepovinné. Navíc jsme oprávněni uchovávat vaše IP adresy a datum registrace, abychom dokázali ověřit vaši registraci a objasnit případné zneužití vašich osobních údajů. Právním základem k tomu je čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR. Přejete-li si vymazat své Weber-ID nebo změnit e-mailovou adresu, kterou jste použili pro registraci, kontaktujte nás na adrese privacy.emea@weberstephen.com. Je-li to možné, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste použili při registraci, neboť vás takto snáze identifikujeme.

Jestliže si zaregistrujete Weber-ID, naším jménem bude vaše údaje zpracovávat následující zpracovatel: Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Jestliže zaregistrujete svůj gril, naším jménem bude vaše údaje zpracovávat následující zpracovatel: Mize Inc., 12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, USA.

Společnost Weber-Stephen Products LLC, jako technický administrátor, má přístup k datům prostřednictvím postupů zpracování dat popsaným v této části.

3. Nákupy na Weber-Stephen, Grill Academy

Osobní údaje budeme zpracovávat jen tehdy, pokud jste nám je poskytli během procesu zadávání objednávky nebo při registraci Weber-ID. Po ukončení smlouvy budou vaše údaje blokovány a budou vymazány po uplynutí archivačních lhůt stanovených právními, zejména daňovými a obchodněprávními předpisy, pokud však neudělíte výslovný souhlas s dalším používáním údajů nebo pokud by další zpracovávání bylo legální a oprávněné.

Jestliže si chcete něco koupit v našem obchodě, musíte sdělit své údaje potřebné ke zpracování vaší objednávky, které jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. Údaje nezbytné ke zpracování smlouvy jsou označeny zvlášť, další údaje jsou nepovinné. Vaše adresní údaje při zpracování objednávky předáváme určenému přepravci nebo přepravní společnosti. Příslušné přepravní společnosti poskytneme vaše telefonní číslo, aby si s vámi mohla dohodnout čas doručení. Předáme též vaši e-mailovou adresu, aby vás tato přepravní společnost mohla informovat o stavu doručení. Ke strukturovanému zpracování a přenosu dodacích údajů využíváme společnost PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim, Německo. Jestliže nakupujete v našem obchodě, naším jménem bude vaše údaje zpracovávat následující zpracovatel: Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Právním základem pro smluvní zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Budou se zpracovávat následující údaje:

 • Jméno, dodací adresa, fakturační adresa, platební spojení, e-mailová adresa;
 • Telefonní číslo, v případě doručování přepravní společností;

a) Objednávka bez registrace

Při zpracování objednávky budeme zpracovávat údaje, které jste poskytli. Za tímto účelem můžeme vaše platební spojení oznámit vaší bance nebo jiným poskytovatelům platebních služeb. Právním základem k tomu je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. S výjimkou údajů, které je nutné uchovávat pro splnění zákonných archivačních povinností, nebudeme o vás uchovávat žádné údaje.

b) Objednávka přes Weber-ID

Údaje nezbytné ke zpracování objednávky můžete také uložit do vašeho účtu Weber-ID. Nakupujete-li prostřednictvím svého Weber-ID, údaje se zpracovávají společně s údaji objednávky a objeví se v historii objednávek. Další informace k tomuto tématu najdete pod heslem „Weber-ID“ v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

c) Objednávka přes zákaznickou podporu

V zemích, kde skupina Weber nabízí opravárenské služby, můžete naši zákaznickou podporu kontaktovat telefonicky, e-mailem, kontaktním formulářem nebo prostřednictvím kanálů sociálních médií, pokud potřebujete objednat náhradní díly nebo chcete požádat o opravu. Jestliže se na opravu nevztahuje záruka skupiny Weber ani zákonná záruka, budeme zpracovávat vaše platební a fakturační údaje. Ke splnění požadavku a k platbě nám musíte poskytnout svou fakturační adresu, e-mailovou adresu, a pokud požadujete doručení, také telefonní číslo a vaši doručovací adresu. Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu pro účely domluvy o datu doručení) a vaši dodací adresu předáme přepravní společnosti.

Vaši fakturační adresu předáme poskytovateli platebních služeb, společnosti Klarna. Pro platbu systémem Klarna vám odešleme e-mail s odkazem vytvořeným společností Klarna. Tento odkaz bude platný 48 hodin. Po uplynutí této lhůty platební odkaz vyprší a již nebude možné jej použít. Poté bude nutné poslat nový platební odkaz. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Klarna najdete na webu https://www.klarna.com/international/privacy-policy/

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. S výjimkou údajů, které je nutné uchovávat pro splnění zákonných archivačních povinností, nebudeme o vás uchovávat žádné údaje.

d) Registrace pro Grill Academy

Informace o objednávkách na Weber Grill Academy předáváme dále, aby poskytovatelé Weber Grill Academy mohli zpracovat smlouvu. K registracím na Grill Academy používáme zásuvný modul bookingkit od společnosti bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Německo. Při vstupu na některou naši stránku, která využívá funkce bookingkit, se navazuje spojení se servery bookingkit. Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti bookingkit můžete najít na adrese https://bookingkit.net/de/datenschutzerklaerung/. Právním základem k tomu je čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 28 GDPR.

e) Recenze výrobků

Máte možnost zadávat recenze na naše výrobky. Naše výrobky můžete recenzovat po nákupu na webu weber.com nebo při návštěvě našeho webu nebo ve svém Weber-ID.

Když si od skupiny Weber koupíte nějaký výrobek, na e-mailovou adresu zadanou ve vaší objednávce vám zašleme e-mail, a to na základě našeho oprávněného zájmu o přímý marketing podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V tomto e-mailu můžete ihned zrecenzovat svůj nákup. Proti tomuto použití svých osobních dat můžete kdykoli vznést námitku.

Jestliže si svou recenzi přejete odeslat po nákupu nebo při návštěvě našeho webu, budeme shromažďovat údaje, které jste zadali do recenzního formuláře a předali je nám. Vaše recenze, vaše křestní jméno a první písmeno vašeho příjmení, které jste zadali do formuláře, budou zveřejněny na našem webu jako recenze k výrobku. U vaší recenze nebude zveřejněna vaše e-mailová adresa.

Pro recenzní systém využíváme poskytovatele služeb Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011, USA, který pro nás plní roli zpracovatele v souladu s čl. 28 GDPR. Další informace najdete na adrese https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

Odesláním hodnocení bude Vaše hodnocení i jméno a první písmeno příjmení zveřejněno na našem webu a na evropských a švýcarských podstránkách Weber jako hodnocení produktu. Pokud si přejete odvolat toto zveřejnění u hodnocení, pošlete nám e-mail na adresu privacy.emea@Weberstephen.com. Pro systém hodnocení používáme poskytovatele služeb Yotpo Ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 Spojené státy americké. Kliknutím na „POSLAT“ současně souhlasíte v souladu s čl. 49 (1) (a) DSGVO k předávání vašich údajů do USA, což je tzv. třetí země, která nemá stejnou nebo podobnou úroveň ochrany údajů jako EU. Pro více podrobností si prosím přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů.

Odesláním recenze souhlasíte s výše popsaným zpracováním svých osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem zaslaným na adresu privacy.emea@weberstephen.com. Jestliže nám posíláte e-mail, sdělte nám, na co se vztahuje odvolání vašeho souhlasu, abychom váš požadavek mohli vyřídit. Právním základem k tomuto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR.

f) Zpráva o doplnění skladových zásob

Jestliže jsou výrobky z našeho obchodu vyprodané, nabízíme vám notifikační službu. Jakmile se vámi požadovaný výrobek opět objeví na skladě a bude možné jej dodat, oznámíme vám to e-mailem.

Abychom vám tuto službu mohli poskytnout, potřebujeme zpracovávat vaši e-mailovou adresu ve spojitosti s požadovaným výrobkem. Zpracování zajišťuje zpracovatel Salesforce ve výpočetním centru ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo). Právním základem je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR. Souhlas udělíte kliknutím na potvrzující odkaz, který vám zašleme e-mailem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem zaslaným na adresu privacy.emea@weberstephen.com a poté již nebudete dostávat další e-maily. Uveďte, jakou službu si přejete odhlásit.

Vaše údaje budou automaticky vymazány z naší databáze poté, kdy se výrobek opět objeví na skladě a obdržíte příslušné upozornění.

g) Platba

Používáme různé platební metody od poskytovatelů platebních služeb třetích stran. Zvolíte-li některou z těchto platebních metod, budou Vaše platební údaje předány příslušnému poskytovateli platebních služeb ke zpracování. Tito poskytovatelé třetích stran zpracovávají Vaše osobní údaje jako nezávislý správce v souladu s jejich podmínkami ochrany osobních údajů. Předávání údajů vychází z plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR a z našich oprávněných zájmů ohledně bezpečného zpracování plateb a předcházení podvodům podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Zpracování plateb prostřednictvím platebních metod kreditní karty, PayPal a Klarna probíhá prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6 1011 DJ Amsterdam, Nizozemsko. Služba Adyen funguje jako rozhraní mezi komerčními poskytovateli a našimi zákazníky. Z důvodů prevence a detekce podvodů předáváme společnosti Adyen platební údaje, jméno, otisk zařízení, trvalý soubor cookie, e-mailovou adresu, IP adresu, referenci, číslo mobilního telefonu a fakturační a dodací adresu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Další informace o námi předávaných osobních údajích a o zpracování vašich údajů příslušnými poskytovateli platebních služeb naleznete v níže uvedených platebních metodách. Další informace o společnosti Adyen naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Pokud platíte prostřednictvím služby PayPal, budete prostřednictvím odkazu přesměrováni na webové stránky služby PayPal. Během procesu platby je zpracováváno Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a informace o účtu nebo kreditní kartě. Viz obchodní podmínky, podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk na webových stránkách.

Pokud zaplatíte prostřednictvím služby „Klarna“, budou Vaše údaje zpracovávány společností Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko. Společnost Klarna Bank AB zpracovává jako správce následující osobní údaje: zadané platební údaje, jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo(a), e-mailovou adresu, IP adresu a v případě potřeby další údaje potřebné pro zpracování platby. 

V případě výběru platebních metod při nákupu na účet nebo na splátky společnost Klarna jako správce zpracovává zejména následující osobní údaje pro účely zpracování plateb a v této souvislosti pro kontrolu totožnosti a úvěruschopnosti: 

• kontaktní a identifikační údaje: jméno, datum narození, rodné číslo, titul, fakturační a doručovací adresu, e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu; národnost, plat atd.

• údaje o platbě: údaje o debetní a kreditní kartě (číslo karty, datum vypršení platnosti a kód CVV), číslo účtu atd.

• informace o zpracování objednávky, jako je typ produktu, artiklové číslo, cena atd.; 

• V případě, že je zvolen způsob platby „nákup na účet“ nebo „nákup na splátky“, společnost Klarna shromažďuje a využívá osobní údaje a informace o historii předchozích plateb uživatele a také pravděpodobnost budoucí historie plateb uživatele (tzv. scoring) za účelem rozhodnutí, zda může uživateli tento způsob platby nabídnout. Scoring se provádí na základě vědeckých matematicko-statistických metod.

Další informace a podrobnosti o platbě okamžitým bankovním převodem najdete zde a na webových stránkách společnosti Klarna na adrese https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

Pokud se rozhodnete platit kreditní kartou, údaje o kartě, jako je typ karty (Mastercard nebo VISA), CVC, měsíc a rok vypršení platnosti, jméno držitele karty a číslo karty, budou automaticky shromažďovány poskytovatelem platebních služeb Adyen v rámci platebního procesu a předány stranám zapojeným do procesu objednávky za účelem zpracování, fakturace a správy plateb kartou v zabezpečeném prostředí. Další informace naleznete na adrese https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Při platbě kreditní kartou využíváme také služeb společnosti Ingenico. Společnost Ingenico jako zpracovatel údajů funguje jako technický zprostředkovatel mezi společností Weber, zákazníky společnosti Weber, finančními institucemi a jakoukoliv jinou stranou, kam je nutno údaje odeslat za účelem zpracování platby za zpracování, vypořádání a správu elektronických plateb CNP v zabezpečených systémech. Jedná se o následující údaje: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, způsob platby, údaje o bankovní kartě, číslo zákazníka, údaje o nákupu (druh zakoupeného zboží, četnost, hodnota nákupu a datum nákupu, použití voucherů), údaje o pravděpodobnosti podvodu/prevence. Další informace naleznete na adrese https://www.ingenico.com/privacy-policy. 4. Využití dat k potřebám reklamy, zpravodaj

a) Zpravodaj (newsletter)

Vaše osobní údaje používáme, abychom vám mohli zasílat naše zpravodaje a informovat vás o novinkách ve skupině Weber, nových výrobcích a událostech, které by vás mohly zajímat. Patří sem údaje o aktuálním či chystaném výrobkovém sortimentu (např. grily, příslušenství, doplňky, spotřební zboží, životní styl) a také o funkcích a událostech s účastí společnosti Weber-Stephen (např. Grill Academy, semináře, veletrhy, mimořádné akce). K zasílání zpravodaje potřebujeme vaši e-mailovou adresu. Právním základem k tomuto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Osobní údaje, které jste nám poskytli při registraci, budeme používat výhradně pro odesílání našeho zpravodaje. Po registraci své e-mailové adresy od nás obdržíte e-mail s dotazem, zda si přejete dostávat náš zpravodaj. Pokud ano, potvrdíte kliknutím. Jestliže potvrzení kliknutím na odkaz neproběhne během 3 dnů, vaše údaje budou blokovány a po měsíci se smažou. Také jsme oprávněni uchovávat vaše IP adresy, časy registrace a časy potvrzení, abychom mohli ověřit vaši registraci a vhodně objasnit případné zneužití vašich osobních údajů. Právním základem k tomu je čl. 6 odst. 1 písm. a) a c), čl. 7 GDPR.

Vaše údaje budou uloženy v systému elektronického zpravodaje po dobu, kdy budete jeho odběratelem. Při plnění tohoto účelu a při zasílání zpravodaje (newsletter) využíváme zpracovatele Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin a vandenbusken, Burg. Stramanweg 63, 1191 CX Ouderkerk aan de Amstel, kteří údaje zpracovávájí dle našich pokynů.

Protože vaše data zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem odesílání zpravodaje. Pokud to uděláte, okamžitě vašemu požadavku vyhovíme a vymažeme vás ze seznamu adresátů našeho zpravodaje. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem zaslaným na adresu privacy.emea@weberstephen.com nebo postupem podle pokynů uvedených na konci e-mailu s reklamou / se zpravodajem. Jestliže nám posíláte e-mail, sdělte nám, na co se vztahuje odvolání vašeho souhlasu, abychom váš požadavek mohli vyřídit.

Společnost Weber-Stephen Products LLC má přístup k datům prostřednictvím postupů zpracování dat popsaným v této části.

b) Přímý marketing

Máme oprávněný zájem (přímá reklama, recitál 47 GDPR) uvedený v článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívající v zasílání reklamy zákazníkům (osobám, s nimiž udržujeme obchodní vztah) e-mailem nebo poštou. Můžeme vám zasílat zejména novinky ze skupiny Weber, informace o akcích a výzvy k recenzím našich výrobků.

Při plnění tohoto účelu a při zasílání zpravodaje (newsletter) využíváme zpracovatele Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Německo, který údaje zpracovává dle našich pokynů. Při zasílání výzev k hodnocení našich výrobků také využíváme Yotpo (Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011, USA). Další informace najdete na adrese https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

Při odesílání reklamy poštou používáme svého partnera provozujícího poštovní služby.

Proti odesílání reklamy můžete kdykoli podat námitku e-mailem zaslaným na adresu privacy.emea@weberstephen.com nebo postupem podle pokynů uvedených na konci reklamního e-mailu. Je-li to možné, odešlete svůj e-mail z e-mailové adresy, kterou jste použili při registraci, neboť vás takto snáze identifikujeme.

5. Kontaktní formulář, e-mailové dotazy, aplikace

a) Náš kontaktní formulář slouží k tomu, abychom vás mohli snadno kontaktovat. Ke zpracování a přiřazení vašich dotazů potřebujeme vaše jméno a e-mailovou adresu. Podle obsahu vašeho dotazu se údaje poskytnuté v kontaktním formuláři zpracovávají na základě vašeho (předpokládaného) souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 GDPR nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a to kvůli plnění povinností vyplývajících ze stávající smlouvy nebo kvůli nutným opatřením před uzavřením smlouvy. Ke zpracování reklamací na naše výrobky můžeme potřebovat vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení, vaši poštovní adresu, zemi a upřesnění, o jaký druh grilovacího výrobku se jedná.

b) Můžete nás také kontaktovat e-mailem. Podle obsahu vašeho požadavku budou údaje poskytnuté e-mailem zpracovávány na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 GDPR nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a to kvůli plnění povinností vyplývajících ze stávající smlouvy nebo kvůli nutným opatřením před uzavřením smlouvy.

c) Po zodpovězení vašeho dotazu budeme váš požadavek ihned archivovat. Přístup je možný pouze ve velmi omezeném rozsahu. Čistě informativní dotazy, tzn. jejichž výsledkem není smlouva nebo které neobsahují žádný další obsah, jenž by bylo potřebné zachovat, budou vymazány na konci roku, v němž byl požadavek vznesen. Další informace najdete v části „Lhůty uchovávání údajů“.

d) Weber–Stephen CZ&SK spol. s r.o. a společnost Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH jsou společně odpovědné za zpracování obecných dotazů k výrobkům a službám skupiny Weber a společně se společností Weber-Stephen Products LLC ručí za dotazy týkající se záruky Weber Warranty. Weber–Stephen CZ&SK spol. s r.o. a společnosti Weber-Stephen Deutschland GmbH a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH společně odpovídají za zpracování dotazů v souvislosti s reklamacemi v rámci zákonné odpovědnosti za vady, pokud byl reklamovaný výrobek zakoupen na webu weber.com.

Používáme Zendesk ticket system, který je platformou společnosti Zendesk Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, a používáme datacentrum nacházející se v EU ke zpracování zákaznických požadavků a dotazů, které se zasílají e-mailem a přes kontaktní formuláře. Další informace najdete na adrese https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/.

Protože nelze zcela zaručit bezpečnost údajů při komunikaci e-mailem, důvěrné informace vám doporučujeme zaslat poštou.

e) Informace o zpracování údajů v souvislosti s žádostí o pracovní místa ve skupině Weber najdete na našem webu u pracovních nabídek.

6. Příjemci údajů, přenos osobních údajů do třetích zemí 

Abychom Vám mohli nabízet co nejlepší služby, spolupracujeme s několika partnery. Tito partneři zpracovávají osobní údaje buď jako správci, nebo naším jménem jako zpracovatelé.

Pro přenosy osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii/Evropský hospodářský prostor bez přiměřené úrovně ochrany údajů podle rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti jsme uzavřeli standardní smluvní doložky EU vydané Evropskou komisí doplněné dodatečnými zárukami ze strany smluvního partnera, abychom zajistili také bezpečnost údajů a plnění standardů a požadavků nařízení GDPR. Jedná se o přenos údajů externím poskytovatelům služeb a také mezi různými subjekty společnosti Weber.

Jako součást takzvaného „Rámce ochrany osobních údajů“ uznala Evropská komise úroveň ochrany osobních údajů pro určité společnosti z USA v rozhodnutí o přiměřenosti ze dne 10. července 2023 jako bezpečnou. Seznam certifikovaných společností a další informace o Rámci ochrany osobních údajů naleznete na webových stránkách Ministerstva obchodu USA na adrese https://www.dataprivacyframework.gov/. V příslušných částech upozornění k ochraně osobních údajů vás informujeme, kteří poskytovatelé, jejichž služeb využíváme, jsou certifikováni podle Rámce ochrany osobních údajů.

a) Zpracovatelé 

V některých případech ke zpracování údajů využíváme externí poskytovatele služeb, kteří postupují na základě našich pokynů. Naše zpracovatele jsme pečlivě vybrali a pověřili a pravidelně je kontrolujeme.

Zpracovatele využíváme pro následující kategorie služeb: Poskytovatelé hostingových, cloudových a e-mailových služeb, poskytovatelé technických služeb pro podporu a údržbu našich IT systémů, poskytovatelé zálohování dat, poskytovatelé služeb na likvidaci datových nosičů a agentury pro podporu webů, e-mailových zpravodajů a účtů na sociálních sítích.

Zpracování ve smyslu čl. 4, odst. 8 nařízení GDPR probíhá na základě dohod o zpracování osobních údajů podle čl. 28 nařízení GDPR, takže zpracovatelé poskytují dostatečné záruky pro zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování vyhovovalo standardům evropského zákona o ochraně osobních údajů. Zpracovatelé nebudou nezávisle zpracovávat žádné údaje pro své vlastní účely. 

b) Třetí strany

Osobní údaje předáváme také partnerům, kteří jsou správci ve smyslu čl. 4, odst. 7 nařízení GDPR, kterým musíme předávat osobní údaje, např. za účelem zasílání produktů, přijímání plateb, poskytování programu Grill Academy a provádění oprav. Další informace o příjemcích najdete v níže uvedené tabulce a v popisu jednotlivých postupů.

c) Přehled příjemců pro provoz těchto webových stránek

Pro provoz těchto webových stránek musí mít následující příjemci přístup k osobním údajům.

Zpracovatel

Účel/Proces

Demandware/Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, USA

Databáze založená na cloudu pro zákaznické údaje, Customer Management System

Analytics

Mize Inc.

12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, USA

Databáze k registraci výrobku

Yotpo Inc. 33 West 19th Street New York, NY 10011, USA

Recenze výrobků

Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Švédsko

Integrace obsahu sociálních médií

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Analytics

Ads

DoubleClick

Tag Manager

Google Marketing Platform (Display & Video 360)

Remarketing

Mapy

reCaptcha

Videa YouTube

PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim, Německo

Vyřizování objednávek a úhrad

Účetnictví elektronického obchodu

Emarsys Interactive Services GmbH

Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Německo

 

Databáze s daty zpravodaje

Zasílání zpravodaje

Zendesk Inc.

1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA

 

Ticket system pro dotazy zákazníků a partnerů

Vimeo 555 West 18th Street

New York, New York 10011, USA

Zásuvný modul k vloženým videím

Imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA

Hosting obrázků

Použití pro responzivní design

Dynamic Yield Ltd.

8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Izrael

Analýza využití webu

A/B testování

bookingkit GmbH

Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Německo

Objednávky kurzů Grill Academy

Amazon Web Services (AWS) 410 Terry Avenue North

Seattle WA 98109

USA

Poskytovatel cloudového úložiště

Microsoft (Dynamics 365 Navision) One Microsoft Way

Redmond, WA 98052-6399

USA

Finanční systém

Účetní výkaznictví

ERP

Facebook Inc.

1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA

Facebook Pixel

imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA

Optimalizace obrázků

Hotjar Ltd.

Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta

Analýza chování (teplotní mapy atd.)

Průzkumy

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko

Online Marketing/Retargeting

Ingenico e-Commerce Solutions GmbH, Ginnheimer Str. 4, 65760 Eschborn, Německo

Poskytovatel služeb pro platby bez přítomnosti karty

parcelLab GmbHKapellenweg 6, 81371 Mnichov, N?mecko

Sledování objednávky

Adyen N.V.Simon Carmiggeltstraat 6, 1011 DJ Amsterdam

Vyřizování platby

C. Statistiky, reklama, sledování a retargeting, zásuvné moduly poskytované partnery – použití souborů cookies

V některých případech my nebo naši partneři používáme soubory cookies nebo zpracováváme vaše údaje takovým způsobem, k němuž potřebujeme váš souhlas. Cookies jsou malé textové soubory, které se mohou ukládat na vašem zařízení, když navštívíte náš web. Ke sledování lze použít různé technologie jako pixelové technologie či analýzu protokolových souborů. Souhlas se uděluje přes tzv. cookie banner, na který je nutné aktivně kliknout. Naše Zásady používání souborů cookies vysvětlují, jak můžete deaktivovat individuální funkce, s nimiž jste vyslovili souhlas. Dočtete se v nich, kdy soubory cookies vyprší, jak je smazat a jak odvolat souhlas.

Není-li uvedeno jinak, zpracování popsané v této části je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR. Podrobnosti o možnosti odvolat svůj souhlas najdete v našich Zásadách používání souborů cookies. Odkaz na naše Zásady používání souborů cookies najdete v patičce našeho webu.

Abychom zjistili, který obsah naší stránky je pro vás nejdůležitější, soustavně měříme počet návštěvníků a nejčastěji zobrazený obsah. Chtěli bychom vám zobrazovat – také na webech našich reklamních partnerů – pouze reklamu, která vás skutečně zajímá. Proto na našem webu používáme tzv. retargeting, a to pro reklamu přizpůsobenou vašim zájmům. Soubory cookies dočasně uchovávané pro tento účel umožňují našim retargetingovým partnerům rozpoznat návštěvníky našeho webu pod pseudonymem, a proto se vám budou zobrazovat jen výrobky, které by vás mohly zajímat.

Údaje shromážděné pro statistické a reklamní účely používáme,

 • pro záznam počtu návštěvníků našeho webu,
 • pro záznam času, který návštěvníci strávili na našem webu,
 • pro záznam posloupnosti návštěv různých webů a stránek s výrobky, abychom mohli optimalizovat náš web,
 • pro cílenou reklamu, také prostřednictvím reklamních sítí ve spolupráci s partnery,
 • pro měření úspěšnosti a fakturaci reklamních opatření mezi reklamními partnery a námi,
 • pro vedení záznamů o tom, které reklamy už jste viděli, aby se vám znovu nezobrazila stejná a
 • pro vyhodnocení, které části našeho webu vyžadují optimalizaci.

Není-li uvedeno jinak, následující služby používáme jako zpracovatelé a smluvně je zavazujeme zpracovávat údaje pouze naším jménem.

1. Statistiky, reklama, sledování a retargeting

a) Google Services

(1) Google Analytics

Tento web používá nástroj Google Analytics, službu pro webovou analýzu společnosti Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) (dále jen „Google“). Analytické údaje využíváme pro optimalizaci našeho webu a propagační opatření. Google zpracovává údaje pro využití webu naším jménem a je smluvně vázán činit opatření zajišťující důvěrnost zpracovávaných údajů. Google zpracovává následující kategorie údajů:

 • Navštívené weby
 • Vaše chování na stránkách (např. klikání, způsob rolování obrazovky a strávená doba)
 • Vaše přibližná poloha (země a město)
 • Vaše IP adresa (ve zkrácené podobě, takže nelze provést jednoznačné přiřazení)
 • Technické údaje jako prohlížeč, internetový poskytovatel, použité zařízení a rozlišení obrazovky
 • Zdroj vaší návštěvy (tzn. který web nebo reklamní médium vás k nám přivedlo)

Upozornění: Google Analytics na tomto webu používá rozšiřující kód „anonymizeIp“, aby zajistil anonymní shromažďování IP adres (tzv. maskování IP adres). Aktivací IP anonymizace na našem webu společnost Google vaši IP adresu zkrátí na území členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP). Zapsané údaje ukládá Google společně s náhodně vygenerovaným uživatelským ID uloženým v cookie souboru na vašem zařízení, což umožňuje vyhodnocovat pseudonymizované uživatelské profily. Tyto údaje vázané na uživatele se automaticky vymažou po 14 měsících. Další údaje zůstanou uloženy v agregované podobě po časově neomezenou dobu. IP adresa přenesená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sdružována s žádnými dalšími údaji, které má v držení Google.

(2) Google Remarketing Tags

Tento web používá nástroj Google Remarketing Tags, službu společnosti Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Soubory cookies jsou proto uloženy na počítači uživatele. Jestliže později použijete stránky Google, bannery a textové reklamy se budou uživateli zobrazovat podle jeho předchozího chování. Údaje se také zaznamenávají anonymně, takže nelze vyvodit žádné závěry o totožnosti uživatele. To nám umožňuje zobrazovat personalizovanou reklamu na vhodných reklamních plochách jiných webových stránek na základě zájmů, které jste projevili na našem webu.

(3) Google DoubleClick

DoubleClick by Google („DoubleClick“) je služba společnosti Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Služba DoubleClick používá soubory cookies pro zobrazení reklam, které jsou nejvíce relevantní. Google uchovává záznamy o reklamách, které jste viděli a které z nich jste si právě prohlédli. Používání souborů cookies služby DoubleClick umožňuje společnosti Google a její reklamní síti zobrazovat reklamy založené na chování při minulých návštěvách webu (nebo dokonce aplikace). Google bude přenášet informace vytvořené soubory cookies na server Google za účelem jejich analýzy a uložení. Ukládání souborů cookies můžete zabránit tím, že upravíte nastavení svého internetového prohlížeče.

Podrobnější informace o podmínkách užití a zásadách ochrany osobních údajů najdete na adresách https://www.google.com/analytics/terms/de.html a https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

(4) Google Ads

Používáme Google Ads, reklamní službu společnosti Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a také sledování konverzí jako součást služby Google Ads. Pokud kliknete na reklamu Google, služba Google Ads na pevném disku vašeho počítače uloží konverzní sledovací soubor cookie („konverzní cookie“). Pokud navštívíte určité stránky našeho webu, společnosti Google a Weber mohou poznat, že jste klikli na reklamu, která vás odkázala na tuto stránku.

Údaje získané prostřednictvím konverzních cookies se používají k tvorbě statistik zákazníků služby Google Ads, kteří používají sledování konverzí. Tyto statistiky zobrazují celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu společnosti Google a navštívili stránku s tagem pro sledování konverzí.

(5) Google Display & Video 360

Na našem webu používáme nástroj „Display & Video 360“ (dříve DoubleClick Bid Manager) společnosti Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) s cílem zobrazovat reklamy přizpůsobené vašim zájmům. Za tímto účelem web ukládá v prohlížeči uživatele takzvané „cookies“ (textové soubory), které umožňují rozpoznat vaše zařízení v rámci reklamní sítě Google. Díky tomu vám mohou být zobrazovány reklamy, které vycházejí z vašeho chování při prohlížení internetových stránek. Tato služba navíc slouží pro hodnocení zobrazovaných reklam a pro optimalizaci budoucích propagačních opatření. Shromažďování dat a analýza probíhá výhradně na základě pseudonymizace, a proto není v zásadě možné vyvozovat závěry o vaší totožnosti. Další podrobnosti o ochraně soukromí a smluvních podmínkách Google najdete na adrese: https://policies.google.com/privacy

b) Salesforce Commerce Cloud (analytický nástroj)

Používáme nástroj Salesforce Commerce Cloud, který provozuje společnost Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94105, USA. Využívá soubory cookies, webové majáky či podobné technologie. Shromažďování dat probíhá prostřednictvím cookie ID, které je uloženo jako pseudonym. Tomuto pseudonymu je přiřazena informace o uživatelských aktivitách na našich stránkách, o službách a aplikacích. Osobní identifikace uživatele je vyloučena agregací datových záznamů. Pro zajištění funkčnosti se IP adresy dočasně ukládají a krátí před každým zpracováním. Kompletní IP adresy se neukládají ani nezpracovávají.

Další podrobnosti o Salesforce najdete na adrese: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy.jsp

c) Dynamic Yield

Používáme webovou analytickou službu Dynamic Yield společnosti Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Izrael. Služba Dynamic Yield nám pomáhá pochopit, jak je náš web využíván, a proto jej můžeme soustavně vylepšovat. Tento nástroj je navržen tak, aby vám v případě potřeby zobrazoval dynamické prvky, např. vyskakovací okna s novinkami, slidery s výrobky a oznámení. Také nám umožňuje do webu začlenit A/B testování. Na základě obsahu stránky, kterou jste dříve navštívili, vám chceme nabízet ekvivalentní nebo podobné výrobky anebo jiný pro vás relevantní obsah. K těmto účelům Dynamic Yield využívá takzvané soubory cookies, v nichž se ukládají pouze pseudonymizované informace. Není možné vyvozovat závěry o vaší osobě. Další informace najdete na adrese https://www.dynamicyield.com/gdpr-and-privacy/.

d) Facebook Pixel

Facebook Pixel je služba poskytovaná společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Tato služba nám umožňuje určit cílové skupiny reklam na Facebooku, takzvané „Facebook Ads“, a to na základě vašich návštěv webu a chování při prohlížení internetových stránek. Tento pixel také používáme pro měření účinnosti online marketingových opatření. Tak můžeme sledovat, co uživatelé udělají, když se jim na Facebooku zobrazí reklama, zda na ni poté kliknou a odešlou objednávku. Když navštívíte web, pixel společnosti Facebook se přímo integruje a na vašem zařízení může uložit soubor cookie. Jestliže se následně přihlásíte na Facebook nebo už jste na Facebooku přihlášeni, vaše návštěva této stránky se zapíše do vašeho profilu. Shromažďované údaje jsou pro nás anonymní, a proto nám neumožňují vyvozovat závěry o vaší totožnosti. Tyto údaje však ukládá a zpracovává společnost Facebook, takže je možné vyvozovat závěry o příslušném uživatelském profilu. Zpracování dat společností Facebook probíhá podle zásad pro používání údajů společnosti Facebook. Za tímto účelem jsme se společností Facebook uzavřeli smlouvu o společném správcovství. Další informace o zpracování dat ze strany společnosti Facebook najdete na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

e) Refined Ads

Abychom mohli hodnotit a optimalizovat náš web a zobrazovat reklamu, jež je pro vás relevantnější, používáme také sledovací nástroj „Refined Ads“, což je služba, kterou nabízí společnost Refined Labs GmbH, Residenzstr. 7, 80333 München, Německo. Údaje o používání jsou shromažďovány prostřednictvím souborů cookies a souhrny se ukládají v anonymních uživatelských profilech. Údaje se nepřiřazují k reálným uživatelským datům.

Další informace o ochraně osobních údajů najdete na adrese https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads

f) Hotjar

Naše webové stránky také využívají analytický software „Hotjar“ společnosti Hotjar Ltd., Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.

Hotjar umožňuje měření a analýzu vašeho užívání webu (klikání, pohyby myši, hloubka rolování atd.). Shromažďované údaje se přenášejí na server společnosti Hotjar v Irsku a ukládají se na něm. Hotjar shromažďuje naším jménem následující údaje:

 • IP adresa – před uložením vaší IP adresy probíhá anonymizace tím, že se poslední osmičíslí nastaví na nulu, aby nebylo možné provést osobní identifikaci. První tři osmičíslí IP adresy odhalují pouze zemi / geografickou oblast uživatele;
 • Vaše e-mailová adresa, včetně vašeho jména a příjmení, pokud jste nám je poskytli prostřednictvím našeho webu;
 • Velikost obrazovky vašeho zařízení;
 • Druh zařízení a informace o prohlížeči;
 • Upřednostňovaný jazyk pro zobrazení našeho webu.
 • Odkazující doména;
 • Navštívené webové stránky;
 • Datum a čas přístupu na web.

Hotjar tyto informace používá k analýze vašeho chování na našem webu, k tvorbě zpráv o jeho využití a k zajištění jiných služeb pro internetovou analýzu.

Více se dozvíte na adrese https://www.hotjar.com/privacy/.

g) Informační štítek LinkedIn Insights Tag

Používáme LinkedIn Insights Tag, službu společnosti LinkedIn, jako nástroj pro analýzu vašeho chování na našem webu, který nám umožňuje nabízet vám reklamy podle vašich zájmů a chování. Součástí jsou navíc konverzní opatření, jež mají zvýšit účinnost našich marketingových aktivit. Tuto službu poskytuje společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko, https://www.linkedin.com. Další informace najdete na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Informační štítek Insight Tag bude o vás shromažďovat následující údaje a přenášet je na LinkedIn: URL; odkazující URL, IP adresa, údaje o zařízení a prohlížeči (uživatelský agent) a časová značka. Výjimečně se může stát, že se údaje z profilu budou zpracovávat společně s výše uvedenými kategoriemi dat. To platí v případě, že jste členy sítě LinkedIn. V této souvislosti bychom vás chtěli odkázat na možnosti nastavení v rámci vašeho profilu LinkedIn.

LinkedIn nám poskytne analýzu využití webu v agregované podobě, takže můžeme zlepšovat náš web a jeho obsah pro naše uživatele. Tyto údaje se také využívají pro cílená opatření u reklamy na platformě LinkedIn.

Se společností LinkedIn Corp. jsme společnými správci pro shromažďování a přenos údajů do sítě LinkedIn; společnost LinkedIn však nese výhradní odpovědnost za veškeré zpracování osobních údajů po jejich přenosu.

Informační štítek Insight Tag bude shromažďovat a přenášet data pouze na základě vašeho výslovného souhlasu v cookie banneru, který se vám zobrazuje při přístupu na náš web.

Společnost LinkedIn zašifruje vaše údaje, IP adresy budou zkráceny a přímé identifikátory budou odstraněny během sedmi dnů za účelem pseudonymizace údajů. Zbývající, pseudonymizované údaje budou poté vymazány během 90 dnů.

Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR. Další informace najdete na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

2. Zásuvné moduly sociálních sítí

Není-li uvedeno jinak, vaše údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR s cílem zlepšovat obsah a lépe jej přizpůsobovat vašim uživatelským potřebám. Popsané účely se shodují s našimi oprávněnými zájmy.

a) Flowbox

Na našem webu využíváme možnost začleňovat funkce a obsah ze sociálních sítí Instagram a Facebook. K těmto účelům používáme Flowbox. Flowbox můžete využívat například k zobrazování příspěvků na Facebooku nebo obrázků zveřejněných na Instagramu jako součást našeho webu. Pro tento účel se také využívají soubory cookies.

Instagram a Facebook jsou nabídky společností Facebook Ireland Ltd. v Irsku a Facebook Inc. v USA. Jestliže jste registrovaným uživatelem Instagramu, Facebooku nebo jiných služeb Facebooku, společnost Facebook může použití našich online nabídek přiřadit k vašemu profilu. Další podrobnosti o typu, rozsahu a účelu zpracování dat najdete v zásadách ochrany osobních údajů pro sociální sítě Instagram a Facebook, na adresách https://help.instagram.com/519522125107875 a https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

Flowbox je služba švédské společnosti Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Švédsko. Informace o typu, rozsahu a účelu zpracování dat najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Flowbox, https://getflowbox.com/privacy/.

b) Videa služby YouTube

Do našeho webu začleňujeme videa ze služby YouTube. Tuto funkci poskytuje společnost Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Videa YouTube jsou uložena na adrese https://www.youtube.com a mohou být přehrávána přímo z našeho webu. Volba rozšířeného nastavení soukromí umožňuje začlenění videa. Při přehrávání těchto videí jsou cookies YouTube a DoubleClick uloženy na vašem počítači a mohou přenášet data společnosti Google.

Při přehrávání videí uložených na webu YouTube/Google se společnosti Google jako provozovateli služby YouTube a provozovateli sítě DoubleClick přenášejí přinejmenším následující údaje: IP adresa a soubor cookie, specifická adresa navštíveného webu, systémové datum a čas nahrání, ID vašeho prohlížeče. Tato informace se přenáší nezávisle na tom, zdali máte účet Google, k němuž jste přihlášeni. Jakmile se přihlásíte, Google může tuto informaci přímo spojit s vaším účtem. Nechcete-li, aby tyto informace byly spojovány s vaším profilem, musíte se odhlásit před aktivací přehrávacího tlačítka pro video.

Společnost Google bude tyto údaje ukládat do uživatelských profilů a může je používat pro účely reklamy, tržního průzkumu anebo pokročilý design svého webu. Taková analýza (také pro neregistrované uživatele) slouží hlavně pro poskytování cílené reklamy a pro informování jiných uživatelů o vašich aktivitách na našem webu. Máte právo podat námitku proti tvorbě těchto uživatelských profilů a pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google, která je provozovatelem služby YouTube.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování společností Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů. Další informace o vašich právech a volbách nastavení pro ochranu osobních údajů najdete na adrese https://policies.google.com/privacy.

c)  Videa služby Vimeo.com

Začleňujeme videa z platformy „Vimeo“ poskytovatele Vimeo Inc, k rukám: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Jestliže navštívíte stránku našeho webu se začleněným videem ze služby Vimeo, naváže se spojení se servery Vimeo a ve vašem prohlížeči se spustí zásuvný modul. Server Vimeo přijme údaje o tom, kterou z našich stránek jste navštívili. Jestliže jste přihlášeni ke svému účtu Vimeo, společnost Vimeo informaci spojí s vaším uživatelským účtem. Pokud na našem webu spustíte zásuvný modul, např. kliknutím na tlačítko start ve videu nebo zadáním komentáře, tato informace se přenese na Vimeo. Zásady ochrany osobních údajů najdete na adrese https://vimeo.com/privacy.

3. Různé

Není-li uvedeno jinak, vaše údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR s cílem zlepšovat náš web, zvyšovat jeho bezpečnost a uživatelskou přívětivost. Popsané účely se shodují s našimi oprávněnými zájmy.

a) Google Maps

Na našem webu využíváme službu Google Maps. Tuto službu poskytuje společnost Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Tato nabídka vám umožňuje sledovat interaktivní mapy přímo na našem webu.

Společnosti Google se budou přenášet následující údaje: Vaše poloha, informace o zařízení, IP adresa a data souboru cookie. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem zásuvného modulu najdete v zásadách ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele. Najdete v nich také další informace o vašich právech v této oblasti a volby nastavení ochrany vašich osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.

b) Imgix

Používáme imgix, službu pro optimalizaci obrázků v reálném čase. Vaše IP adresa bude přenesena společnosti imgix (imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA), která ze serveru nahraje obrázek ve správné velikosti.

c) Google reCAPTCHA

Tento web v některých případech využívá službu reCAPTCHA, aby zabránil automatickým programům/botům využívat textová pole. Tím zvyšuje bezpečnost našeho webu a bojuje proti spamu. Jednáme tak v našem oprávněném zájmu a plníme naši zákonnou povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Shromažďovanými údaji jsou hardwarové a softwarové informace, např. údaje o zařízeních a aplikační údaje i výsledky bezpečnostních kontrol. Tyto údaje se přenášejí společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Tyto údaje se nepoužijí pro personalizovanou reklamu.

Další informace najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy. Další informace najdete na adresách https://developers.google.com/recaptcha/ a https://www.google.com/recaptcha/admin/create.

B. Zabezpečení dat

Rovněž používáme technická a organizační bezpečnostní opatření pro ochranu shromažďovaných osobních údajů, zejména proti náhodné nebo záměrné manipulaci, ztrátě, zničení nebo proti útoku neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření se průběžně zlepšují, souběžně s technologickým rozvojem. V rámci skupiny Weber odpovídají za technická a organizační opatření ve věcech bezpečnosti dat na tomto webu společnosti Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH a Weber-Stephen Products LLC.