android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

Pravidla ochrany osobních údajů

Máme radost z vašeho zájmu o naše internetové stránky a výrobky zde nabízené.

Na ochraně vašich osobních údajů (dále ve zkrácené formě též „údaje“) nám velmi záleží. V následujícím textu bychom vás proto chtěli podrobně informovat o tom, jaké údaje při vaší návštěvě těchto internetových stránek a při využití nabídek na těchto stránkách shromažďujeme a jakým způsobem je následně zpracováváme nebo používáme. Chceme vás rovněž informovat o tom, jaká jsme přijali doprovodná technická a organizační opatření.

Vezměte prosím na vědomí, že tato pravidla ochrany osobních údajů mohou být na základě zavádění nových technologií a/nebo na základě změn zákonů čas od času aktualizována. Na tuto skutečnost vás vhodným způsobem upozorníme. Při veškerých změnách budeme samozřejmě vždy přiměřeným způsobem zohledňovat vaše zájmy.

I. Pravidla ochrany osobních údajů

1. Správce

Společnými správci jsou společnosti Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o., V Uličce 49, 252 42 Jesenice, Česká republika, Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim, Německo, Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin, Německo a Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Rd., Palatine, IL 60067, USA, které v tomto směru nesou společně i jednotlivě plnou odpovědnost. Výše uvedení správci společně stanovují účel a prostředky pro zpracování osobních údajů. Pokud se v rámci koncernu Weber-Stephen přenášejí údaje do Spojených států amerických, děje se tak na základě standardních smluvních klauzulí platných v Evropské unii. Příslušní správci plní konkrétně funkce uvedené v následujících bodech.

 • Odpovědnost za provoz těchto internetových stránek a za identifikační číslo Weber ID nese společnost Weber-Stephen Products LLC. Společnost Weber-Stephen Products LLC využívá k tomuto účelu různé smluvně pověřené zpracovatele. Společnosti Weber-Stephen Products LLC a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH mají přístup k veškerým analytickým údajům a protokolovým souborům. Právním základem pro výše uvedené je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.
 • Všeobecné žádosti o kontakt, dotazy ohledně zákonné i smluvní záruky a komunikace potřebná pro další realizaci smlouvy jsou v odpovědnosti společnosti Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o. Společnosti Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH a Weber-Stephen Products LLC mají přístup k veškerým údajům v této souvislosti zpracovávaným. Společnost Weber-Stephen Products LLC k tomuto účelu využívá smluvního zpracovatele.
 • Technická a obchodní realizace a provoz internetového obchodu a účetních a registračních systémů Weber Grill Academy na stránkách Weber.com jsou odpovědností společnosti Weber-Stephen Deutschland GmbH. Společnost Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH má k těmto údajům přístup.
 • Za provoz systému hodnocení na stránkách Weber.com odpovídá společnost Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Společnosti Weber-Stephen Products LLC i Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o. mají k těmto údajům přístup.

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů nebo připomínek ke zpracování vašich osobních údajů společnostmi Weber se obracejte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacy.emea@weberstephen.com. Pověřenec pro ochranu osobních údajů, který je dostupný na této e-mailové adrese, předá veškeré požadavky příslušnému oddělení. V případě písemné komunikace za využití poštovních služeb prosím zásilku adresujte k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů. V ostatním odkazujeme na údaje uvedené v sekci [https://www.weber.com/CZ/cz/weber-28462.html].

Protože při e-mailové komunikaci nedokážeme zaručit naprostou bezpečnost osobních údajů, doporučujeme zasílat důvěrné informace poštou.

3. Shromažďování a používání osobních údajů

Rozsah a způsob shromažďování a používání vašich osobních údajů se liší podle toho, zda naše internetové stránky navštívíte pouze za účelem získání informací, tedy např. ke zhlédnutí našich nabídek, nebo zda využijete námi nabízené služby, tj. objednáte zboží či služby. Právním základem zpracování osobních údajů jsou tyto důvody:

 • Obdržíme-li souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů v případech, které takový souhlas vyžadují, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Při zpracování osobních údajů nutném k plnění smlouvy, v níž jednou stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Totéž platí i pro postupy zpracování, jež jsou nutné k provedení předsmluvních úkonů.
 • Je-li zpracování osobních údajů nutné ke splnění zákonné povinnosti vztahující se na naši společnost, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 • Pokud zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.
 • Je-li zpracování nutné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí osoby, a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad výše uvedeným zájmem, představuje právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

a) Informativní použití webových stránek návštěvníkem

Pro informativní použití našich internetových stránek není v zásadě nutné, abyste aktivně poskytli své osobní údaje. V takovém případě totiž používáme pouze ty údaje, které nám automaticky zašle váš internetový prohlížeč, jako například:

 • datum a čas zobrazení našich internetových stránek,
 • druh vašeho prohlížeče,
 • nastavení prohlížeče,
 • používaný operační systém,
 • stránku, kterou jste naposledy navštívili,
 • přenesené množství dat a stav přístupu (soubor byl přenesen, soubor nebyl nalezen atd.),
 • vaši IP adresu.

Tyto údaje shromažďujeme a používáme při informativní návštěvě stránek výhradně v anonymizované podobě. Děje se tak, abychom vůbec umožnili použití vámi zobrazených internetových stránek, ke statistickým účelům a ke zlepšení našich stránek. Vaši IP adresu ukládáme do paměti pouze po dobu vaší návštěvy, k vyvolání internetových stránek a při jejich informativním použití. Další vyhodnocování probíhá pouze dle následujících ustanovení.

Zpracování výše uvedených údajů je zcela nezbytné pro funkci internetových stránek dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem správného zobrazení internetových stránek a zajištění jejich stability a bezpečnosti.

Společnost Weber-Stephen Products LLC má přístup k údajům z postupů zpracování údajů popsaných v této části. Přenos osobních údajů do Spojených států amerických je chráněn standardními smluvními doložkami („vzorové doložky odpovídající požadavkům EU“).

b) Weber ID

Na našich internetových stránkách si můžete zdarma vytvořit své identifikační číslo Weber ID. Weber ID představuje centrální zákaznický účet, kde se shromažďují všechny vaše údaje na jednom místě s cílem postupného zlepšování vašich prožitků a zkušeností s prostředím stránek společnosti Weber a jeho postupného uzpůsobování vašim konkrétním zájmům. Díky tomu budete mít přístup k exkluzivnímu obsahu internetových stránek (recepty, tipy a triky apod.), můžete si zaregistrovat svůj gril či grily, získávat všechny důležité informace (záruční lhůty, návody k použití apod.) a mít centrální přístup ke všem údajům a službám, které vám společnost Weber-Stephen může nabídnout. Do našeho obchodu se též můžete kdykoli snadno přihlásit a zkontrolovat si stav své objednávky či zadat objednávky další, aniž byste se museli znovu registrovat. Díky Weber ID budete mít rovněž možnost využívat funkcí, jako je poznámkový blok či seznam přání.

Weber ID se dále používá k tomu, aby mohli mít registrovaní uživatelé personalizovaný a dle vlastních preferencí upravený obsah internetových stránek. V souvislosti s tím dochází ke shromažďování a vyhodnocování chování registrovaných uživatelů na našich stránkách. K tomuto účelu se shromažďují, ukládají a vyhodnocují následující údaje:

 • e-mailová adresa*;
 • heslo*;
 • jméno a příjmení*;
 • datum narození;
 • velikost domácnosti;
 • druh domácnosti;
 • počet dětí;
 • registrované grily;
 • zadané objednávky;
 • další údaje při zadávání objednávky:
  telefonní číslo**, doručovací adresa***, fakturační adresa***, platební údaje***

* Tyto informace musejí být poskytnuty při registraci k založení čísla Weber ID.

** Povinné pouze tehdy, má-li být zboží doručeno přepravní službou nebo provádí-li se registrace do Weber Grill Academy.

*** Povinné pouze při zadávání objednávky pod číslem Weber ID.

Vaše osobní údaje v rámci účtu Weber ID budou zpracovávány na základě ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Společnosti Weber-Stephen Products LLC a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH budou mít přístup k údajům z postupů zpracování údajů popsaných v této části.

Pro registraci svého uživatelského účtu Weber ID vyplňte výše uvedené údaje a zvolte heslo pro přihlášení. Po registraci můžete začít využívat svůj uživatelský účet Weber ID. Bezprostředně po registraci obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu zprávu, v níž naleznete odkaz na aktivaci a konfiguraci svého uživatelského účtu Weber ID. Poskytnutí doplňujících informací v procesu aktivace je dobrovolné. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR jsme oprávněni uchovat Vaši IP adresu a registrační údaje jako důkaz Vaší registrace a k odhalení případného zneužití Vašich osobních údajů.

Chcete-li své Weber ID smazat, napište nám prosím svou žádost na adresu privacy.emea@weberstephen.com.

Společnost Weber-Stephen Products LLC má přístup k údajům z postupů zpracování osobních údajů popsaných v této části. Přenos osobních údajů do Spojených států amerických je chráněn standardními smluvními doložkami („vzorové doložky odpovídající požadavkům EU“), a je tudíž zajištěna ochrana osobních údajů na úrovní evropské a české legislativy.

c) Využívání nabídek (nakupování) na stránkách společnosti Weber-Stephen

Osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, pokud nám je dobrovolně sdělíte v průběhu objednávání nebo při registraci Weber ID. Po úplné realizaci smlouvy budou vaše údaje zablokovány a po uplynutí zákonných lhůt, především pak podle daňových a účetních právních předpisů, budou smazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s použitím údajů nad uvedený rámec nebo pokud není jejich další zpracování zákonné a oprávněné.

Pokud chcete nakupovat v našem obchodě, je k uzavření smlouvy a rovněž k její realizaci nutné, abyste poskytli své osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování vaší objednávky. Povinné údaje, které jsou nutné k realizaci smluv, jsou zvlášť označeny, uvedení případných dalších údajů je dobrovolné. K provedení smlouvy se údaje o adrese údaje předávají pověřené přepravní společnosti. Právním základem ke zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy jsou ustanovení čl. 6 odst. 1  písm. b) GDPR.

Zpracovávají se následující údaje:

 • jméno, doručovací adresa, fakturační adresa, platební údaje, e-mailová adresa;
 • telefonní číslo v případě dodávky s využitím přepravy.

aa) Objednávka bez registrace

Vámi uvedené údaje zpracováváme za účelem vyřízení vaší objednávky. Platební údaje přitom můžeme předat své bance nebo jiným poskytovatelům platebních služeb. Právním základem pro výše uvedené jsou ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

bb) Objednávka s využitím Weber ID

Údaje, které jsou nutné k vyřízení vaší objednávky, můžete navíc uložit na svém uživatelském účtu Weber ID. Při nákupu s použitím vlastního Weber ID se s pomocí vašich objednacích údajů navíc zpracují údaje nutné k vytvoření historie objednávek. Další pokyny k uvedenému naleznete v těchto pravidlech o ochraně osobních údajů v části „Weber ID“.

cc) Přihlášení do Weber Grill Academy

Vezměte prosím na vědomí, že rezervaci kurzů Weber Grill Academy lze v současnosti provést pouze s použitím Weber ID. Údaje z přihlášek do Weber Grill Academy se za účelem plnění smlouvy předávají partnerům pověřeným prováděním kurzů Weber Grill Academy. Pro přihlášky na Weber Grill Academy používáme zásuvný modul „bookingkit“ od společnosti bookingkit GmbH se sídlem Sonnenallee 223, 12059 Berlin. Při zobrazení některé z našich stránek, která používá funkce zásuvného modulu bookingkit, se naváže spojení se servery bookingkit. Více informací o ochraně osobních údajů společností bookingkit naleznete na stránce https://bookingkit.net/privacy-statement/ . Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 28 GDPR.

4. Používání údajů/zpravodaje k propagaci

Vaše osobní údaje budeme používat k propagačním, resp. reklamním účelům pouze s vaším předchozím výslovným souhlasem. Vaše údaje budeme používat k tomu, abychom vám představili nové výrobky a akce z oblasti grilování organizované společností Weber-Stephen, které odpovídají vaším zájmům. Jedná se o informace o stávajícím či budoucím sortimentu výrobků (např. grilů, příslušenství, doplňků, spotřebního zboží či lifestylových produktů) i o činnostech a akcích pořádaných za účasti společnosti Weber-Stephen (např. Weber Grill Academy, semináře, obchodní výstavy, jednorázové aktivity). Jedná se jak o digitální reklamu prostřednictvím e-mailu, tak o tiskové reklamní materiály.

Při přihlášení k našemu e-mailovému zpravodaji používáme funkci tzv. dvojího potvrzení. Po přihlášení vám zašleme na uvedenou e-mailovou adresu zprávu se žádostí o potvrzení, že si opravdu chcete nechat zpravodaj zasílat. Toto potvrzení lze snadno provést kliknutím na odkaz obsažený ve zprávě. Nedojde-li k potvrzení prostřednictvím tohoto odkazu do 24 hodin, budou vaše údaje zablokovány a po uplynutí jednoho měsíce vymazány. Jsme rovněž oprávněni uchovávat vaše IP adresy, časy přihlášení a potvrzení za účelem ověření vašeho přihlášení a případně vyjasnění možného zneužití vašich osobních údajů. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) a c) GDPR.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu privacy.emea@weberstephen.com nebo postupem popsaným na konci reklamního e-mailu.

Společnost Weber-Stephen Products LLC má přístup k údajům z postupů zpracování údajů popsaných v této části. Přenos osobních údajů do Spojených států amerických je chráněn standardními smluvními doložkami („vzorové doložky odpovídající požadavkům EU“), a je tudíž zajištěna ochrana osobních údajů na úrovní evropské a české legislativy.

5. Kontaktní formulář / dotazy zaslané e-mailem

a) Náš kontaktní formulář vám má umožnit snadné spojení s námi. Ke zpracování a přiřazení vašich požadavků potřebujeme znát vaše jméno a e-mailovou adresu. Čistě informativní dotazy, tzn. takové, které nevedou k uzavření smlouvy ani nemají obsah, který by se archivoval, na konci roku po ukončení zpracování smažeme. Zpracování údajů vložených do kontaktního formuláře se děje v závislosti na obsahu požadavku na základě vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1  písm. a) GDPR nebo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud existuje smluvní povinnost plnit nebo pokud se provádějí předsmluvní úkony. Ke zpracování reklamací a stížností ohledně našich výrobků potřebujeme vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení, poštovní adresu, zemi a druh grilu či příslušenství, kterého se reklamace či stížnost týká.

b) Dále se s námi můžete spojit i prostřednictvím e-mailu. Zpracování osobních údajů uvedených v e-mailu se provádí v závislosti na obsahu požadavku na základě vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud existuje smluvní povinnost plnit nebo pokud se provádějí předsmluvní úkony.

c) Všeobecné žádosti o kontakt, požadavky ohledně zákonné i smluvní záruky a komunikace potřebná pro další plnění smlouvy jsou v odpovědnosti společnosti Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o. Společnosti Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH a Weber-Stephen Products LLC mají přístup k veškerým údajům v této souvislosti zpracovávaným. Společnost Weber-Stephen Products LLC využívá k tomuto účelu smluvního zpracovatele se sídlem v Evropské unii.

Ke zpracování reklamací a dotazů zákazníků zaslaných e-mailem či prostřednictvím kontaktních formulářů používáme tiketovací systém Zendesk. Jedná se o platformu společnosti Zendesk Inc., se sídlem 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA. K tomuto účelu používá společnost Zendesk výpočetní středisko, které se nachází v EU. Žádné údaje se do třetích států nepřenášejí. Více informací naleznete na stránce https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/

6. Zpracovatelé a příjemci údajů

Ke zpracování vašich osobních údajů využíváme zčásti externí poskytovatele služeb, kteří jsou vázáni našimi pokyny. Tyto poskytovatele jsme pečlivě vybrali, pověřili a pravidelně je kontrolujeme. Smlouvy o zpracování osobních údajů, ze kterých pověření vychází, jsou uzavírány dle čl. 28 GDPR. Smluvní zpracovatelé osobních údajů nezpracovávají žádné osobní údaje nezávisle pro vlastní účely.

Za účelem realizace smlouvy v souvislosti s nákupy na stránkách Weber.com může docházet k přenosu vašich údajů poskytovatelům služeb (přepravní společnosti, partneři Weber Grill Academy atd.), kteří nám poskytují podporu a které jsme samozřejmě pečlivě vybrali.

K provozování těchto internetových stránek využíváme poskytovatele hostingu, který na základě našeho pověření a našich oprávněných zájmů na efektivním a bezpečném zpřístupnění těchto internetových stránek dle čl. 6 odst. 1 písm. f) a čl. 28 GDPR zpracovává údaje o stavu zásob, kontaktní údaje, obsah, smluvní údaje, údaje o užití, metadata a komunikační údaje návštěvníků našich internetových stránek nebo samotných našich zákazníků.

Pro nakládání se zákaznickými daty, registracemi grilů, newslettry a Weber-ID registracemi používáme poskytovatele technických servisních služeb, kteří jsou smluvně vázáni k dodržování čl. 28 GDPR a to na základě čl. 6 § 1 odst. 1 písm. a), b) a f).  

Někteří z těchto partnerů sídlí mimo Evropskou Unii (EU) i mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V případě, že jsou data zpřístupněna Weber-Stephen Products LLC nebo externím poskytovatelům služeb, kteří sídlí mimo EU nebo EHP a kteří neposkytují dostatečnou míru ochrany dat, je přesun těchto dat mimo EU a EHP zabezpečen standartní smluvní doložkou na základě čl. 46 odst. 2  písm. c) GDPR ("EU modelová klauzule"); kopii této dohody můžete poptat na adrese privacy.emea@weberstephen.com .

7. Doby uchování osobních údajů

Údaje, které zpracováváme, smažeme nebo jejich zpracování omezíme v souladu se zákonnými ustanoveními, zejména pak dle čl. 17 a 18 GDPR. Pokud není v rámci těchto pravidel ochrany osobních údajů uvedeno jinak, smažeme údaje, které jsou u nás uložené, jakmile přestanou být k zamýšlenému účelu potřebné. Údaje se uchovávají i po zániku účelu jejich zpracování pouze tehdy, je-li to nutné k dalším a zákonem přípustným účelům nebo pokud musí být tyto údaje dále uchovávány na základě zákonné povinnosti archivace. V těchto případech je zpracování omezeno, tj. blokováno a neprovádí se jejich zpracování k jiným účelům.

Zákonné požadavky na uchování resp. archivaci údajů vyplývají např. z ustanovení § 31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (10 let pro účetní závěrky a výroční zprávy, 5 let pro účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh) a § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (10 let pro daňové doklady).

8. Vaše práva

a) Na základě zákonných předpisů můžete vůči správci bezplatně uplatňovat v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:

 • právo subjektu údajů na přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (čl. 16 a čl. 17 GDPR),
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR),
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR),
 • právo vznést námitku vůči zpracování (čl. 21 GDPR).

Svá práva můžete uplatnit na adrese správce nebo na e-mailové adrese: privacy.emea@weberstephen.com.

b) Dále máte právo podat stížnost na zpracování svých osobních údajů správcem k dozorovému úřadu v oblasti zpracování osobních údajů: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

9. Odkazy na internetové stránky třetích osob

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích osob. Pokud použijete odkaz na některou z těchto internetových stránek, chceme jen zdůraznit, že tyto nabídky mají svá vlastní pravidla ochrany osobních údajů a že za tato zpracování vašich údajů neneseme odpovědnost. Před sdělením svých osobních údajů těmto správcům se prosím nejdříve seznamte s jejich pravidly ochrany osobních údajů.

II. Informace o souborech cookie

1. Používání souborů cookie

Na svých internetových stránkách používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které v rámci vaší návštěvy na našich internetových stránkách odesílá náš webový server do vašeho prohlížeče, který je uloží na vašem počítači pro pozdější použití. Nastavením svého prohlížeče můžete sami určit, zda mohou být soubory cookie ukládány a používány. Ve svém prohlížeči můžete ukládání souborů cookie například zcela deaktivovat, omezit je na určité internetové stránky nebo nakonfigurovat váš prohlížeč tak, abyste byli automaticky informováni, jakmile má být soubor cookie uložen, a vyzváni k povolení uložení daného souboru cookie. Poznámka: Chcete-li využívat plnou funkčnost našich internetových stránek, je z technických důvodů nutné povolit uložení určitých souborů cookie.

Právní základ pro používání souborů cookie tvoří čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

a) Relační soubory cookie

Používáme tzv. relační soubory cookie (označované rovněž jako dočasné soubory cookie), tedy takové, které se ukládají do paměti pouze po dobu vaší návštěvy na některé z našich internetových stránek. Účelem těchto souborů cookie je identifikovat váš počítač během návštěvy našich internetových stránek při přecházení z jedné internetové stránky na jinou naši internetovou stránku a umožnit zjištění ukončení vaší návštěvy.

Soubory cookie se smažou, jakmile ukončíte relaci prohlížeče.

b) Sledovací a cílené reklamní soubory cookie

Na svých internetových stránkách používáme rovněž sledovací a cílené reklamní soubory cookie, které zachycují chování uživatele. Používáme přitom výhradně soubory cookie první strany, tzn. že váš prohlížeč soubory cookie nezpřístupňuje nad rámec domény.

Tyto soubory cookie se přitom používají mimo jiné pro následující služby:

 • Zobrazení stránky – zde se eviduje, jak často je internetová stránka navštívena;
 • Clickstream analýza – zde se zachycují pohyby uživatele na internetových stránkách (např. jakou cestou se zákazník v elektronickém obchodu dostal na konkrétní výrobek);
 • Zobrazení reklamy a míra prokliku – zde se analyzuje počet zobrazení reklamního banneru a kliknutí na něj;
 • Pohyb myši a heatmapy – zde se analyzuje pohyb myši uživatele a zaznamenává se, kde dochází k jeho mimořádně vysokému výskytu (tzv. heatmapa).

aa) Acquia Lift

Naše internetové stránky využívají služby Acquia Lift poskytované společností Acquia Inc. se sídlem 53 State Street, 10th Floor, Boston, MA 02109, USA. Acquia Lift představuje personalizační službu určenou ke zjišťování zájmů, preferencí a chování uživatelů. Veškeré shromážděné údaje se ukládají a zpracovávají na serverech v rámci EU. Nedochází přitom k ukládání žádných osobních údajů. IP adresa se ukládá a zpracovává pouze ve zkrácené a anonymizované podobě. Služba Acquia Lift využívá soubory cookie k rozpoznávání vracejících se návštěvníků.

bb) Používání služeb Google Analytics, DoubleClick a remarketingových značek

Tyto internetové stránky používají Google Analytics, internetovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto internetových stránek se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Poznámka: Na těchto internetových stránkách používá služba Google Analytics rozšířený kód „anonymizeIp“ k zajištění anonymizovaného sběru IP adres (tzv. maskování IP adres). Po aktivaci anonymizace IP na našich internetových stránkách společnost Google vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo dalších státech Dohody o evropském hospodářském prostoru (EHP) nejdříve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se přenáší na server Google v USA celá IP adresa a zkracuje se až tam. Na základě našeho pověření použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení, jakým způsobem naše internetové stránky používáte, k sestavení reportů o aktivitách na internetových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním internetových stránek a internetu provozovateli internetových stránek. IP adresa přenesená z vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics není propojována s jinými údaji uchovávanými společností Google.

Tyto internetové stránky používají remarketingové značky Google. Za tímto účelem se na počítači uživatele ukládají soubory cookie. Při pozdějším použití stránek Google jsou uživateli v závislosti na jeho dřívějším chování prezentovány bannery a textové inzeráty. I v tomto případě se údaje pořizují v anonymizované podobě, a proto není možné identifikovat osobu uživatele. Uživatel může remarketingovou funkci odmítnout tím, že na stránce  změní nebo deaktivuje značky pro remarketing. Alternativně může uživatel deaktivovat používání souborů cookie třetími poskytovateli tím, že použije deaktivační stránku iniciativy síťové reklamy https://optout.networkadvertising.org/#/.

Shromažďování dat vytvořených pomocí souborů cookie, která se vztahují na vaše používání internetových stránek (včetně vaší IP adresy), společností Google a zpracovávání těchto dat touto společností můžete dále zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul pro prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu ().

Získávání údajů nástrojem Google Analytics můžete zabránit i tím, že kliknete na následující odkaz. Na váš počítač se uloží odhlašovací soubor cookie, který při návštěvě těchto stránek v budoucnosti zabrání získání vašich údajů.

DoubleClick společnosti Google („DoubleClick“) je služba společnosti Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba DoubleClick používá soubory cookie k zobrazování co možná nejrelevantnějších reklamních inzerátů. Společnost Google přitom zaznamenává, které inzeráty vám byly zobrazeny a které z nich jste si skutečně prohlédli. Používání souborů DoubleClick cookie umožňuje společnosti Google a její reklamní síti zobrazovat inzerci na základě vašich dřívějších návštěv internetových stránek (nebo rovněž aplikací). Informace vytvořené soubory cookie zasílá společnost Google k vyhodnocení na server Google a tam je ukládá. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče. Dále můžete zabránit pořizování údajů vytvořených soubory cookie, které se vztahují na vaše používání internetových stránek, a jejich zpracování společností Google.

Podrobnější informace o podmínkách používání a ochrany osobních údajů naleznete na stránce https://policies.google.com/terms resp. na stránce https://policies.google.com/privacy .

cc) Google AdWords

Tyto internetové stránky využívají službu Google AdWords. Jedná se o analytickou službu společnosti Google, přičemž součástí Google AdWords je i sledování konverzí. Služba Google AdWords na pevném disku vašeho počítače uloží soubor cookie ke sledování konverzí (tzv. konverzní soubor cookie), jakmile kliknete na reklamu umístěnou na stránky společností Google. Platnost těchto souborů cookie vyprší vždy po 30 dnech, přičemž tyto soubory se nepoužívají k vaší osobní identifikaci. Navštívíte-li některé z našich stránek, mohou společnosti Google a Weber rozpoznat, že jste na konkrétní reklamu kliknuli a následně byli přesměrováni na příslušnou internetovou stránku.

Informace získané pomocí konverzních souborů cookie se využívají k tvorbě statistik pro zákazníky služby AdWords, kteří používají sledování konverzí. Tyto statistiky nám ukazují celkový počet uživatelů, kteří kliknuli na danou reklamu Google a prohlédli si internetovou stránku obsahující značku ke sledování konverzí.

Podrobnější informace o podmínkách používání a ochrany osobních údajů v rámci služby Google AdWords naleznete na následujícím odkazu: .

dd) Dynamic Yield

Používáme analitickou službu Dynamic Yield od společnosti Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israel. Dynamic Yield nám pomáhá chápat, jak jsou naše webové stránky používány a jak je pro Vás můžeme nadále vylepšovat. Tato služba využívá cookies a využívá pouze pseudonymizované informace o používání stránek, které nedovolují nahlédnout do Vašich osobních informací a údajů. Informace jsou většinou přeposílány na server v USA. Dynamic Yield se zodpovídá Privacy Shieldu, který zastřešuje přesun dat do USA. 

Pokud nechete aby Vaše data byla uchována, nastavte si prosím správně svůj prohlížeč nebo toto uchování deaktivujte pomocí tohoto linku:

ee) Facebook Pixel

Při vaší návštěvě našich internetových stránek na váš počítač uložíme tzv. pixel aktivity uživatele sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc. se sídlem 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Díky tomu můžeme sledovat vaše chování při kliknutí na reklamu společnosti Facebook a následném přesměrování na naše internetové stránky. Tato služba nám pomáhá vyhodnocovat a posuzovat efektivitu reklamy v síti Facebook tak, abychom mohli své budoucí reklamní úsilí lépe optimalizovat. Tyto údaje pro nás zůstávají zcela anonymní a nelze je zpětně dosledovat ke konkrétní osobě. Společnost Facebook však tyto údaje ukládá a zpracovává, a je proto schopná tyto údaje spojit s profilem konkrétního uživatele sítě Facebook. Více informací o zpracovávání a ochraně osobních údajů v rámci sítě Facebook naleznete na této stránce: https://www.facebook.com/about/privacy/

Chcete-li vůči tomuto postupu vznést námitku, klikněte prosím zde: [odkaz na odhlášení] např. https://optout.aboutads.info/#/

ff) Refined Ads

K vyhodnocení a optimalizaci svých internetových stránek a k zajištění, aby se vám zobrazovaly relevantnější reklamní bannery, rovněž využíváme sledovací systém Refined Ads společnosti Refined Labs GmbH se sídlem Residenzstr. 7, 80333 München. Data o používání stránek se shromažďují prostřednictvím souborů cookie a dochází k jejich agregaci v anonymních uživatelských profilech. Tyto údaje nejsou nijak spojeny s reálnými osobními údaji uživatele.

Vůči tomuto zpracování údajů můžete vznést námitku pomocí odhlašovacího souboru cookie. Více informací naleznete na stránce: 

gg) Hotjar

Naše internetové stránky též využívají analytický software Hotjar od společnosti Hotjar Ltd. se sídlem Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.

Hotjar nám umožňuje měřit a vyhodnocovat využívání našich internetových stránek (kliknutí, pohyby myší, hloubka stránkování apod.). Shromážděné údaje se přenášejí a ukládají na server společnosti Hotjar v Irsku. Shromažďují se následující údaje:

Údaje ze zařízení

 • IP adresa – před uložením dochází k anonymizaci vaší IP adresy tím, že poslední oktet je změněn na nuly, aby nebylo možné určit totožnost vaší osoby. První tři oktety IP adresy slouží pouze k určení zeměpisného regionu uživatele;
 • vaše e-mailová adresa včetně vašeho jména a příjmení, pokud jste nám tyto údaje prostřednictvím našich internetových stránek poskytli;
 • velikost obrazovky vašeho zařízení;
 • druh zařízení a informace o prohlížeči;
 • zeměpisná pozice (pouze na úrovni státu);
 • preferovaný jazyk zobrazování našich internetových stránek.

Údaje z protokolu

Při používání softwaru Hotjar dochází k automatickému generování následujících dat našimi servery:

 • doména, odkud uživatel přišel;
 • navštívené internetové stránky;
 • zeměpisná pozice (na úrovni státu);
 • preferovaný jazyk zobrazování našich internetových stránek;
 • datum a čas vstupu na naše internetové stránky.

Společnost Hotjar tyto informace využívá k vyhodnocení způsobu, jakým naše internetové stránky používáte, k vytváření reportů o využívání stránek a poskytování dalších internetových analytických služeb.

Soubory cookie nastavené softwarem Hotjar se ukládají po různě dlouhou dobu v závislosti na souboru cookie, nicméně maximálně po dobu 365 dní. Více informací naleznete na stránce: https://www.hotjar.com/cookies

Chcete-li softwaru Hotjar zabránit ve sběru údajů, klikněte prosím na tento odkaz a postupujte podle pokynů uvedených na příslušné stránce: https://www.hotjar.com/opt-out

2. Zásuvné moduly sociálních médií

Naše internetové stránky využívají zásuvné moduly (plug-in moduly) sociální sítě Facebook. Přehled zásuvných modulů a jejich vzhled je podrobně popsán na této stránce: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Z důvodu ochrany vašich osobních údajů jsme se záměrně rozhodli nepoužívat na svých internetových stránkách přímé zásuvné moduly sociálních sítí. Místo toho využíváme tzv. řešení „Shariff“. Díky řešení Shariff se můžete sami rozhodnout, zda a kdy má docházet k přenosu údajů příslušným poskytovatelům sociálních sítí. Proto se při návštěvě našich internetových stránek žádná data automaticky sociálním sítím nepřenášejí. Pouze pokud aktivně kliknete na příslušné tlačítko, vytvoří váš prohlížeč spojení se servery příslušné sociální sítě, tzn. kliknete-li na příslušné tlačítko (např. „Like“), souhlasíte s tím, že váš internetový prohlížeč může vytvořit spojení se servery příslušné sociální sítě a přenášet údaje o způsobu, jakým stránky používáte, poskytovateli dané sociální sítě.

Účel a rozsah shromažďování údajů, jejich další zpracování a používání příslušnými poskytovateli a vaše příslušná práva se řídí pravidly ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů (viz Facebook: https://www.facebook.com/policy.php).

a) YouTube

Na své internetové stránky vkládáme rovněž videa z YouTube. Provozovatelem nabídky je společnost YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Videa z YouTube jsou uložena na stránkách https://www.youtube.com a lze je z našich internetových stránek přímo přehrávat. Vkládání videí se provádí s aktivovanou možností pro rozšířené nastavení ochrany osobních údajů. Při přehrávání těchto videí se na váš počítač ukládají soubory cookie YouTube a DoubleClick a případně se přenášejí údaje na servery společnosti Google Inc. se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jež je provozovatelem služby YouTube.

Při přehrávání videí uložených na YouTube se v závislosti na aktuálním stavu přenášejí minimálně následující údaje do společnosti Google Inc. jako provozovatele YouTube a provozovatele sítě DoubleClick: IP adresa a soubor cookie, specifická adresa stránky, která u nás byla vyvolána, systémové datum a čas vyvolání, identifikace vašeho prohlížeče. Přenos těchto údajů probíhá nezávisle na tom, zda vlastníte uživatelský účet Google, přes který jste přihlášeni, či nikoliv. Pokud jste tímto způsobem přihlášeni, přiřadí společnost Google tyto údaje eventuálně přímo k vašemu účtu. Pokud si přiřazení ke svému profilu nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka pro přehrávání videa odhlásit.

YouTube resp. společnost Google Inc. ukládá tyto údaje jako uživatelské profily a používá je případně pro potřeby reklamy, průzkumu trhu a/nebo pro potřebné úpravy svých internetových stránek. Takové vyhodnocení se provádí především (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování reklamy podle preferencí uživatele a k informování jiných uživatelů o vašich aktivitách na našich internetových stránkách. Máte právo podat námitku proti vytváření těchto profilů používání, přičemž se k využití tohoto práva musíte obracet na společnost Google jako provozovatele YouTube.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování službou YouTube najdete v příslušných pravidlech ochrany osobních údajů. Tam rovněž obdržíte další informace o svých právech a možnostech nastavení na ochranu svého soukromí: . Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje rovněž v USA a splňuje požadavky úpravy transatlantického předávání osobních údajů, tzv. štít EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Zásuvný modul Twitter

Naše internetové stránky obsahují funkce služby Twitter. Tyto funkce poskytuje společnost Twitter Inc. se sídlem 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Pokud používáte Twitter a funkci „retweet“, pak vámi navštívené internetové stránky jsou spojeny s vaším účtem služby Twitter a tyto informace jsou dány k dispozici dalším uživatelům. Společnosti Twitter jsou i přenášeny příslušné údaje. Poznámka: Jako poskytovatel těchto internetových stránek nemáme informace o obsahu přenášených dat nebo jejich používání ze strany společnosti Twitter. Podrobnější informace naleznete v pravidlech ochrany osobních údajů společnosti Twitter na stránce https://twitter.com/privacy.

Nastavení ochrany svých osobních údajů ve službě Twitter můžete změnit v rámci nastavení účtu na stránce https://twitter.com/account/settings.

c) Pinterest

Naše internetové stránky využívají zásuvné moduly sociální sítě Pinterest, kterou provozuje společnost Pinterest Inc. se sídlem 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest“).

Při vstupu na internetovou stránku obsahující takový zásuvný modul vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Pinterest. Tento zásuvný modul přenáší údaje z protokolového souboru na server Pinterest v USA. Tyto protokolové údaje mohou zahrnovat vaši IP adresu, adresy vámi navštívených internetových stránek včetně funkcí Pinterest, typ a nastavení vašeho prohlížeče, datum a čas žádosti, způsob vašeho používání služby Pinterest a příslušné soubory cookie.

Další informace o účelu, rozsahu a dalším zpracování a používání těchto údajů společností Pinterest a též o svých právech a možnostech ochrany svých osobních údajů naleznete v pravidlech ochrany osobních údajů společnosti Pinterest na stránce .

d) Vimeo.com

Do svých internetových stránek můžeme vložit videa z platformy Vimeo provozované společností Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Její pravidla ochrany osobních údajů naleznete na stránce https://vimeo.com/privacy.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Vimeo může používat službu Google Analytics a odkazovat se na pravidla ochrany osobních údajů na stránce https://www.google.com/policies/privacy a možnosti odhlášení ze služby Google Analytics na stránce https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=enhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, případně na nastavení způsobu využívání údajů k marketingovým účelům ze strany společnosti Google na stránce https://adssettings.google.com/.

3. Ostatní

a) Google Maps

Na svých internetových stránkách používáme službu Google Maps. Tuto službu poskytuje společnost Google LLC („Google“) se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tato služba umožňuje, abychom vám zobrazili interaktivní mapy přímo na našich internetových stránkách.

Do společnosti Google se přitom přenášejí především následující údaje: vaše poloha, informace o zařízení, IP adresa a údaje ze souboru cookie. Více informací o účelu a rozsahu sběru údajů a jejich zpracování poskytovatelem zásuvného modulu naleznete v pravidlech ochrany osobních údajů tohoto poskytovatele. Získáte tam rovněž další informace o svých souvisejících právech a o možnostech nastavení ochrany svého soukromí: . Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje rovněž v USA a splňuje požadavky úpravy transatlantického předávání osobních údajů, tzv. štít EU-USA na ochranu soukromí, viz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Imgix

Používáme též službu imgix na optimalizaci obrázků v reálném čase. Službě imgix (provozované společností imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA) bude přenášena vaše IP adresa. Provozovatel této služby dodržuje evropské předpisy na ochranu osobních údajů a připojil se též k dohodě o štítu EU-USA na ochranu soukromí. Další informace naleznete na stránce https://www.imgix.com/privacy

c) Google WebFonts

Tato stránka používá písma od společnosti Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Při otevření určité stránky si váš prohlížeč stáhne příslušná písma ze serverů společnosti Google. Na server Google bude přenášena vaše IP adresa včetně navštívené stránky (resp. internetové adresy). Více informací o těchto písmech naleznete na stránce https://developers.google.com/fonts/faq a v pravidlech ochrany osobních údajů společnosti Google https://www.google.com/policies/privacy/.

Možnost odhlášení: https://adssettings.google.com/authenticated.

III. Bezpečnost osobních údajů

Na ochranu shromážděných osobních údajů dále používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, především proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení či proti napadení neoprávněnými osobami. Svá bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme v souladu s technologickým vývojem.