androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Spring Start 2021

Regulamin udziału w promocji „KUP WYBRANY GRILL MARKI WEBER Z SERII GENESIS II I ODBIERZ DEDYKOWANY DO NIEGO ROŻEN”. („Oferta”).

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem promocji jest firma Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstraße 194, 55218 Ingelheim („Weber”). Strona internetowa Organizatora jest dostępna pod adresem: www.weber.com/PL. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: service-PL@weber.com.

2. Promocja rozpoczyna się dnia 29.03.2021 r. o godz. 0:01 i kończy się dnia 09.05.2021 r. o godz. 23:59 (Czas trwania promocji). Udział w promocji jest możliwy tylko w czasie trwania promocji.

3. Do udziału w promocji uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie, mieszkające na terenie Polski. Pracownicy firmy Weber-Stephen i firm powiązanych z Weber-Stephen nie biorą udziału w promocji.

4. Po spełnieniu wszystkich warunków udziału w promocji Klient otrzyma jeden dedykowany rożen obrotowy.

a. W przypadku zakupu grilla u autoryzowanego sprzedawcy Weber, dedykowany rożen zostanie wydany w momencie odbioru towaru.

b. W przypadku zakupu poprzez stronę internetową www.weber.com/PL/, rożen zostanie automatycznie dodany do koszyka zakupowego przy wyborze grilla objętego promocją i bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terenie Polski. Po pomyślnym złożeniu zamówienia Klient otrzyma zamówiony grill oraz jeden z następujących rożnów obrotowych, zgodnie z modelem grilla: rożen obrotowy do grilla Genesis II serii 200/300, rożen obrotowy do grilla Genesis II serii 400/600.

II. Rożen obrotowy

5. Warunkiem udziału w promocji jest zakup nowego, wybranego grilla marki Weber z serii Genesis II na stronie internetowej www.weber.com/PL/ lub u sprzedawcy Weber. Zakup jednego z poniższych urządzeń w czasie trwania promocji uprawnia do otrzymania jednego rożna obrotowego:

Genesis® II E-310 GBS, Genesis® II E-315 GBS,  Genesis® II E-330 GBS, Genesis® II EP-335 GBS, Genesis® II SP-335 GBS,  Genesis® II E-410 GBS, Genesis® II SP-435 GBS, Genesis® II E-610 GBS.

6. Klient może otrzymać tylko jeden (1) rożen marki Weber dla każdego zakupionego grilla Genesis II w czasie trwania promocji.

7. W uzasadnionych przypadkach (brak dostępności z powodu problemów z dostawą, ograniczeń w imporcie lub podobnych) firma Weber ma prawo dostarczyć zamiast rożna produkt o równej wartości rynkowej.

IV. Pozostałe postanowienia 

8. W przypadku ostatecznej rezygnacji z zakupu lub odstąpienia od umowy należy niezwłocznie zwrócić sprzedawcy także rożen. Koszty zwykłej przesyłki zwrotnej (standardowa przesyłka DHL) ponosi firma Weber-Stephen.

9. Weber-Stephen zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób, które uzyskały lub chcą uzyskać korzyści poprzez niedozwolone manipulacje lub które naruszają niniejsze warunki uczestnictwa. W takich przypadkach Klient może zostać zobowiązany do zwrotu już wydanego rożna lub Weber-Stephen może odmówić wydania rożna.

10. Weber-Stephen zastrzega sobie prawo do całkowitego lub czasowego odwołania lub zakończenia promocji, jeżeli będzie to konieczne ze względów prawnych. W takim przypadku uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia wobec Weber-Stephen.

11. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu udziału w promocji okażą się bezskuteczne teraz lub w przyszłości, nie narusza to skuteczności prawnej pozostałych postanowień Regulaminu udziału w promocji.

12. Stosunki umowne między stronami reguluje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem przepisów kolizyjnych ustawy wprowadzającej do niemieckiego kodeksu cywilnego (EGBGB).