Aktualizacja: 13 grudnia 2019 roku

POLITYKA PRYWATNOŚCI WEBER STEPHEN DLA

„APLIKACJI WEBER CONNECT”​

Ochrona danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO (zwanych dalej „danymi osobowymi”) jest dla Weber-Stephen najważniejszym priorytetem. Poniżej informujemy, jakie dane są gromadzone i przetwarzane podczas korzystania z aplikacji Weber Connect (zwanej dalej „Aplikacją”) przez użytkowników. Niniejsza polityka prywatności zawiera wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych w aplikacji i w związku z nią.

Niniejsza polityka prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana w związku z postępem technicznym oraz odpowiednim wdrażaniem nowych technologii, a także w związku ze zmianami przepisów prawa.

A. Administrator danych, przedstawiciel administratora danych, inspektor ochrony danych

W przypadku pobrania aplikacji dane osobowe są przekazywane do App Store / Play Store, w szczególności nazwa użytkownika, adres e-mail i numer klienta konta, czas pobrania oraz identyfikator indywidualnego urządzenia. Firma Weber nie ma wpływu na gromadzone w ten sposób dane i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Weber przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do pobrania aplikacji na urządzenie.

Weber-Stephen Products LLC, 1415 Roselle Road, Palatine, IL 60067, USA (zwana dalej „Weber LLC”) i Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin (zwana dalej „Weber EMEA”) oraz właściwa spółka Weber-Stephen odpowiedzialna za poszczególne kraje (zwana dalej „Weber Country”) są współadministratorami przetwarzania w aplikacji. Właściwą spółkę Weber Country można znaleźć na stronie www.weber.com Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH do przedstawiciel firmy Weber-Stephen Products LLC w UE na podstawie art. 27 RODO. Współadministratorzy zdefiniowali następujący zakres odpowiedzialności:

firma Weber LLC odpowiada za konfigurację techniczną, administrację i dystrybucję aplikacji. W tej roli Weber LLC odpowiada za podpisywanie i administrowanie wszystkimi właściwymi dokumentami umownymi z każdym dostawcą usług technicznych wykorzystywanych w aplikacji, a także za audyt zgodności z ustalonymi wymogami prawnymi. Obejmuje to wszystkie umowy przetwarzania danych z podmiotami przetwarzającymi dane, które wykorzystują lub mają dostęp do danych europejskich.

Weber EMEA i Weber Country wspólnie obsługują rejestracje Weber ID, analitykę, marketing oraz komunikację z użytkownikami w Europie w odniesieniu do poszczególnych krajów Weber Country.

Obowiązki informacyjne na podst. art 13 i 14 RODO wypełnia Weber LLC w zakresie aplikacji i infrastruktury technicznej oraz Weber EMEA w zakresie informacji dotyczących konta i marketingu.

W razie pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki prywatności należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych Weber EMEA i Weber-Stephen Deutschland GmbH pod adresem:

privacy.emea@weberstephen.com

B. Przetwarzanie danych wykorzystywanych w aplikacji

Podczas korzystania z aplikacji przetwarzane są różne zestawy danych. Niektóre dane są przetwarzane automatycznie przez aplikację w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego działania aplikacji (1). W przypadku innych zestawów danych przetwarzanie jest inne dla użytkowników, którzy nie posiadają zarejestrowanego Weber-ID (2) oraz dla użytkowników, którzy mają już Weber-ID lub rejestrują to konto w trakcie korzystania z aplikacji (3).

Korzystanie z aplikacji nie wymaga zarejestrowania Weber-ID.

Jeżeli nie ma innej podstawy prawnej, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 (1) lit. b) RODO.

(1) Dane korzystania z aplikacji

Aby zapewnić bezproblemowe korzystanie z aplikacji, musi ona automatycznie gromadzić, przetwarzać i przechowywać (patrz „Przechowywanie danych”) następujące dane osobowe:

 • Informacje ogólne
 • Kraj
 • Język
 • Zgoda, jeśli dotyczy (np. zgoda marketingowa).
 • Mobilny system operacyjny
 • Unikalny identyfikator urządzenia
 • Adres IP
 • Aplikacja mobilna
 • Dane użytkowania (czas, temperatura, rodzaj mięsa)

(2) Korzystanie bez rejestracji

Weber nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych danych osobowych niezarejestrowanych użytkowników w trakcie korzystania przez nich z aplikacji. Wszystkie dane przetwarzane w związku z używaniem aplikacji są przetwarzane razem z numerem seryjnym używanego urządzenia Weber Connect (zwanym dalej „ID urządzenia”). Poniższe dane są przechowywane dla użytkowników w ramach ID urządzenia:

 • Program grillowania (w tym temperatura docelowa / stopień wypieczenia)
 • Data/godzina rozpoczęcia
 • Data/godzina zakończenia
 • Nazwa sesji (opcjonalnie)
 • Wykres danych (punkt temperatury dla co drugiej sesji gromadzonej z urządzenia Connect)
 • ID urządzenia
 • Umiejscowienie sondy

Firma Weber nie posiada wiedzy na temat tożsamości użytkownika niezarejestrowanego ani możliwości zidentyfikowania go. Powyższe dane anonimowe są przechowywane w chmurze w celu dostępu przez aplikację podczas przyszłego jej użytkowania. Aplikacja ma więc dostęp do informacji o poprzednim użytkowaniu, ustawień i informacji generowanych przez użytkownika bez rejestrowania konta.

Jeżeli użytkownik zarejestruje Weber-ID w późniejszym terminie, wszystkie dane przechowywane w ramach ID urządzenia zostaną dołączone do Weber-ID.

Dane zgodne z danymi korzystania z aplikacji są wykorzystywane do identyfikowania danego użytkownika i łączenia go z ID urządzenia, ew. Weber-ID (jeżeli jest zalogowany), w trakcie korzystania przez niego z aplikacji.

Również anonimowe dane przechowywane jako ID urządzenia mogą być łączone z danymi osobowymi w przypadku zarejestrowania grilla z numerem seryjnym w celu skorzystania z roszczenia gwarancyjnego w firmie Weber.

Firma June Life, Inc. zwana dalej („June”) obsługuje utrzymanie oprogramowania urządzenia Connect i w związku z tym ma dostęp do numeru seryjnego urządzenia oraz będzie udzielać wsparcia firmie Weber w przypadku problemów technicznych związanych z oprogramowaniem urządzenia. June pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane dla Weber zgodnie z art. 28 RODO.

(3) Zarejestrowane użycie Weber ID / rejestracja Weber ID

W aplikacji można również zarejestrować nowy Weber ID lub zalogować się do istniejącego. W takim przypadku wszystkie dane przechowywane jako ID urządzenia [patrz (2)] będą połączone z Weber ID. W ten sposób pełna historia sesji grillowania będzie również dostępna w aplikacji, a wszystkie późniejsze sesje będą również dostępne w Weber ID.

Weber-ID obejmuje centralne konto użytkownika, gdzie w jednym miejscu gromadzone są wszystkie dane, aby stale poprawiać korzystanie ze świata Weber oraz dostosowywać do konkretnych zainteresowań. Konto Weber-ID można utworzyć bezpłatnie. Dane w Weber-ID mogą pochodzić z aplikacji Weber Connect, strony internetowej weber.com, aplikacji iGrill, aplikacji Weber lub każdego innego cyfrowego produktu/oferty Weber.

Podczas tworzenia konta Weber-ID w aplikacji gromadzimy poniższe informacje:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Data urodzenia*
 • Adres e-mail
 • Hasło
 • Adres fizyczny
 • Zamówienia i koszyk
 • Zapisane produkty
 • Status listy e-maili
 • Zarejestrowane produkty*
 • Obsługa użytkowników / informacje o reklamacjach związanych z obsługą klienta online
 • Dzieci*
 • Wielkość gospodarstwa domowego*
 • Typ gospodarstwa domowego*
 • Zainteresowania*
 • Ulubione kategorie grilla*
 • Ulubione przepisy*

*opcjonalnie

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 (1) b RODO, ponieważ dane są konieczne dla zapewnienia usług i funkcjonalności Weber-ID.

Weber-ID oferuje dodatkowe funkcje, takie jak scentralizowane konto użytkownika, na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na ten temat znajduje się na naszej stronie internetowej.

W ten sposób użytkownik posiada dostęp do unikalnej treści strony internetowej (przepisy, porady itd.). Może zarejestrować swój grill, otrzymywać ważne informacje (okresy gwarancji, instrukcje obsługi itd.) oraz zdobyć centralny dostęp do wszystkich danych i usług oferowanych przez Weber. Użytkownik może również w każdej chwili łatwo zalogować się do naszego sklepu, aby sprawdzić status zamówienia lub złożyć dodatkowe zamówienia bez ponownej rejestracji. Weber-ID umożliwia również korzystanie z funkcji takich jak notatnik i lista życzeń.

Firma Weber ma również prawo do zachowania adresów IP, a także czasów rejestracji oraz potwierdzeń ze względu na prawnie uzasadniony interes firmy polegający na weryfikacji rejestracji użytkownika oraz odpowiednim wyjaśnieniu wszelkiego możliwego, nieprawidłowego wykorzystywania danych osobowych. Podstawą prawną jest art. 6 (1) zdanie 1 lit. c) i f) RODO.

Jeżeli chcesz skasować swój Weber-ID, skontaktuj się z nami pod adresem privacy.emea@weberstephen.com.

(4) Dane lokalizacji

Urządzenie Weber Connect można połączyć z aplikacją przez sieć WiFi lub za pomocą technologii Bluetooth. Należy pamiętać, że w niektórych wersjach systemów operacyjnych, takich jak Android, dane lokalizacji są również przetwarzane domyślnie, gdy aktywowany jest Bluetooth. W takiej sytuacji administratorem danych jest wydawca systemu operacyjnego. W razie potrzeby można dezaktywować przesyłanie lokalizacji w ustawieniach systemu operacyjnego.

Przetwarzanie takich danych opiera się na art. 6 (1) lit. b) RODO.

C. Analiza danych

(1) Firebase

Firma Weber korzysta z usługi o nazwie Firebase Analytics firmy Google, Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (zwanej dalej „Google”) do przeprowadzania analiz korzystania z aplikacji przez użytkowników niezarejestrowanych i użytkowników posiadających Weber-ID do celów marketingowych. Takie usługi analityczne są domyślnie dezaktywowane w aplikacji i muszą być aktywowane przez użytkownika poprzez udzielenie zgody na stosowanie takich usług. Użytkownik może aktywować i dezaktywować usługę w ustawieniach aplikacji. Takie przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika na podstawie art. 6 (1) lit. a) RODO.

Usługa gromadzi i przesyła dane o zachowaniu użytkownika do celów analizy i usprawniania działań oraz ofert marketingowych firmy Weber-Stephen. Narzędzie bada korzystanie z aplikacji, monitorując przemieszczanie się użytkownika pomiędzy różnymi ekranami, czas wyświetlania oraz inne informacje dotyczące korzystania, w tym także w oparciu o adres IP użytkownika.

Narzędzie „Odbiorcy” umożliwia tworzenie grup użytkowników na podstawie takiego korzystania z danych oraz optymalizowanie indywidualnych działań marketingowych pod kątem zdefiniowanych grup.

Dane zgromadzone przez Firebase Analytics zostaną przesłane do bazy danych BigQuery, którą również zarządza Google i która umożliwia analizowanie dużej ilości danych w krótkim czasie.

Google pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane dla Weber. Umowy między stronami zawarto na podstawie art. 28 RODO. Google podlega porozumieniu Privacy Shield.

(2) Firebase Crashlytics

Weber korzysta z narzędzia Firebase Crashlytics do analizowania i identyfikowania problemów oraz innych błędów w aplikacji. Za każdym razem, gdy w aplikacji pojawi się błąd, firma Weber chce otrzymać dane techniczne z aplikacji (uniwersalny unikalny identyfikator instalacji i śledzenie usterki) do przeanalizowania przyczyny błędu, co pomoże w późniejszym usprawnieniu aplikacji dla wszystkich użytkowników.

Firebase Crashlytics poprosi o zgodę przed przesłaniem danych do wyżej wymienionych celów.

Podstawą prawną jest art. 6 I a) oraz f), ponieważ firma Weber posiada prawnie uzasadniony interes polegający na usprawnianiu aplikacji oraz eliminowaniu wszelkich błędów w aplikacji.

(3) Instabug / opinie

Instabug to usługa pomagająca firmie Weber w zrozumieniu problemów i błędów w aplikacji, dająca użytkownikowi możliwość przekazania firmie Weber opinii o aplikacji.

Aby umożliwić identyfikację problemu i/lub błędu oraz zrozumieć jego przyczyny, firma Weber wymaga określonych informacji o sytuacji w aplikacji w momencie wystąpienia problemu. Z tego powodu Instabug automatycznie śledzi określone rekordy danych i niektóre zachowania użytkowników. Takie dane są przesyłane do firmy Weber tylko po udzieleniu zgody na przesyłanie w aplikacji przed przekazaniem nam opinii.

Poniższe dane są gromadzone automatycznie: zrzuty ekranów i dodatkowe załączniki, pliki dziennika (kroki użytkownika, gesty, żądania sieciowe), profil sesji (obciążenie pamięci, stan baterii, procesor, łączność).

Aby użytkownik mógł przekazać opinię do firmy Weber, wymagane jest podanie jego adresu e-mail, aby firma Weber mogła z nim się skontaktować w celu przesłania komentarzy, pytań lub innych informacji. Firma Weber będzie rozpatrywać wszystkie komentarze dodawane do zgłoszenia z opinią. Użytkownik może przeprowadzać edycję tego, które zrzuty ekranów i załączniki zostaną dołączone do raportu z Instabug. Dodatkowo dane będą automatycznie przesyłane z Instabug do Zendesk, wewnętrznego systemu zgłoszeń firmy Weber, jeżeli użytkownik aktywował tę funkcję lub przekazuje opinię firmie Weber.

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest zgoda od osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 I a).

D. Newsletter

Dane użytkownika mogą być stosowane tylko do wykorzystywania promocyjnego po udzieleniu przez niego jednoznacznej zgody. Dane użytkownika będą wykorzystywane do przedstawiania nowych produktów i wydarzeń związanych z tematyką grillowania dotyczących firmy Weber-Stephen, które są dostosowane do zainteresowań użytkownika. Obejmują one informacje o aktualnym lub przyszłym zakresie produktów (np. grille, przystawki, akcesoria, materiały eksploatacyjne, styl życia) oraz funkcje i wydarzenia z udziałem Weber-Stephen (np. Grill Academy, seminaria, targi, wydarzenia jednorazowe). Obejmuje to zarówno reklamę cyfrową wysyłaną za pomocą poczty e-mail, jak i media drukowane.

Do subskrypcji naszego biuletynu można korzystać z funkcji Double Opt-in. Po zarejestrowaniu użytkownik otrzymuje e-mail na podany adres z prośbą o potwierdzenie otrzymywania newslettera. Można tego dokonać, klikając w dołączone łącze. Jeżeli potwierdzenie za pośrednictwem tego łącza nie nastąpi w ciągu 24 godzin, informacje użytkownika zostaną zablokowane i usunięte po miesiącu. Weber ma również prawo do zachowania adresów IP, a także czasów rejestracji oraz potwierdzeń ze względu na konieczność weryfikacji rejestracji użytkownika oraz odpowiedniego wyjaśnienia wszelkiego możliwego, nieprawidłowego wykorzystywania danych osobowych. Podstawą prawną jest art. 6 (1) zdanie 1 lit. a) i c) RODO.

Użytkownik może odwołać swoją zgodę w każdej chwili, wysyłając e-mail na adres privacy.emea@weberstephen.com lub wykonując instrukcje podane na końcu promocyjnej wiadomości e-mail.

Weber-Stephen Products LLC ma dostęp do danych z procedur przetwarzania danych opisanych w tym punkcie. Przesyłanie danych do Stanów Zjednoczonych podlega ochronie przez standardowe klauzule umowne (zwane dalej „modelowymi klauzulami UE”).

E. Powiadomienia push

W aplikacji stosowane są tak zwane powiadomienia push. Są to powiadomienia pojawiające się na urządzeniu i zawierające aktualności, przepisy oraz ciekawe informacje o firmie Weber. Podstawą prawną jest art. 6 (1) lit. a) RODO.

Standardowo takie powiadomienia są dezaktywowane. Można je aktywować w ustawieniach aplikacji. Aktywowanie powiadomień push oznacza zgodę na przesłanie takich powiadomień marketingowych. Tę usługę można aktywować w każdej chwili w ustawieniach aplikacji.

F. Facebook

Na podstawie udzielonej zgody (art. 6 I lit. a) RODO) piksel sieci społecznościowej Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) zostanie umieszczony na urządzeniu użytkownika. Pozwala to na śledzenie zachowania użytkownika po kliknięciu reklamy na Facebooku, kiedy następuje przekierowanie na stronę internetową. Usługa pomaga w analizowaniu i ocenianiu skuteczności reklam na Facebooku w celu optymalizacji kolejnych działań reklamowych. Otrzymane przez Weber dane będą całkowicie anonimowe i nie można ich będzie przypisać do konkretnej osoby. Facebook będzie jednak przechowywał i przetwarzał dane oraz nawiąże połączenie między danymi a profilem użytkownika na Facebooku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Facebook znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/

Dodatkowo wykorzystujemy dane z piksela Facebooka do skategoryzowania użytkownika do celów ukierunkowanych działań marketingowych na Facebooku.

G. Kontakt / Rozmowy z działem obsługi użytkowników

Kontakt z działem obsługi użytkowników firmy Weber jest możliwy za pośrednictwem aplikacji. Aby rozpocząć taką rozmowę z działem obsługi użytkowników, należy przekazać swoje imię i adres e-mail.

Do przetwarzania takich zapytań i udzielania wsparcia użytkownikom w ich lokalnych językach korzystamy z usług lokalnych partnerów (lokalne spółki Weber-Stephen) jako podmiotów przetwarzających dane zgodnie z art. 4 nr 8 RODO na podstawie umów przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO. Do rozpatrywania zapytań użytkowników drogą mailową Weber korzysta z systemu zarządzania zgłoszeniami Zendesk, będącego platformą firmy Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, z wykorzystaniem centrum danych znajdującego się w UE. Zendesk pełni również rolę podmiotu przetwarzającego dane na podstawie umowy o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 28 RODO. Zendesk podlega porozumieniu Privacy Shield. Żadne dane nie będą przekazywane do krajów trzecich. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/

W zależności od treści zapytania dane wprowadzone w momencie rozpoczęcia rozmowy z działem obsługi użytkowników będą przetwarzane na podstawie zgody według art. 6 (1) lit. a) RODO lub według art. 6 (1) lit. b) RODO, o ile występują umowne zobowiązania do wykonania lub wdrożono środki przedumowne.

H. Dostawcy usług

Do celów i procesów opisanych powyżej korzystamy z usług różnych dostawców, pełniących rolę naszych podmiotów przetwarzających dane zgodnie z listą poniżej.

Dostawca us?ug

Cel / Proces

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Firebase

Analiza b??d?w Firebase Crashlytics

Big Query

Demandware/Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, USA

Baza danych klient?w w chmurze

Emarsys Interactive Services GmbH

Stralauer Allee 6

10245 Berlin

Niemcy

Baza danych biuletynu

Mize Inc.

12802 Tampa Oaks Blvd,

Suite #320

Temple Terrace, FL 33637, USA

Baza danych dla rejestracji produktu

Zendesk Inc.

1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA

System zg?osze? do zapyta?

Instabug, Inc.

855 El Camino Real St.

Suite 13A-111

Palo Alto, CA. 94301, USA

Zg?aszanie opinii i problem?w

June Life Inc.

649 Front Street San Francisco, CA 94111 USA

Konserwacja oprogramowania urz?dze? Connect i wsparcie techniczne

I. Okresy przechowywania

Dane przetwarzane przez Weber będą usuwane lub będą podlegać ograniczeniu przetwarzania zgodnie z warunkami ustawowymi, w szczególności na podstawie art. 17 lub 18 RODO. Jeżeli jednoznacznie nie wskazano w niniejszej polityce prywatności, Weber usunie zapisane dane od razu, gdy nie będą już potrzebne zgodnie z przeznaczeniem. Mimo że nie będą już potrzebne do użytku, dane będą przechowywane tylko wtedy, gdy jest to wymagane do innych celów prawnie dozwolonych lub jeżeli dane muszą być zachowane z powodu ustawowych zobowiązań dotyczących przechowywania. W takich przypadkach przetwarzanie jest ograniczone lub zablokowane i nie są one przetwarzane do innych celów.

J. Prawa użytkownika

Użytkownik może korzystać z poniższych bezpłatnych praw dotyczących administratora danych zgodnie z wymogami prawnymi:

 • prawo do wycofania zgody (art. 7 III RODO);
 • prawo do dostępu do danych przez osobę, której dane dotyczą (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania i usunięcia danych (art. 16 i art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO).

Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych w sprawie przetwarzania danych osobowych przez administratora danych. Właściwym organem nadzorującym na podstawie art. 55 RODO jest Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, mailbox@datenschutz-berlin.de.