WEBER-STEPHEN POLSKA SP. Z O.O.

adres:

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.

Ul. Mieczysława Pożaryskiego 32, p.3, lok.2

04-703 Warszawa

telefax: +48 22 468 19 18

e-mail: info-pl@weberstephen.com

Krajowy Rejestr Sądowy: 0000310532

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 952-20-51-544

Numer identyfikacji wewnątrzwspólnotowej: PL 9522051544


Weber-Stephen Polska Sp. z o.o. reprezentuje Weber-Stephen Deutschland GmbH przy zawieraniu umów z klientami Weber w Polsce zgodnie z jej Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Jest ona partnerem umowy dla klientów Weber:

Weber-Stephen Deutschland GmbH

Adres Rheinstrasse 194

55218 Ingelheim

NIEMCY


NIP: DE813176173


Obie firmy wchodzą w skład

© Weber-Stephen Products LLC

1415 S. Roselle Road

Palatine, IL 60067


Niniejsza strona internetowa i wszystkie teksty, grafiki, zdjęcia produktów, pliki audio i/lub wideo oraz logo są chronione zgodnie z obowiązującymi prawami autorskimi i przepisami dotyczącymi znaków towarowych. Teksty i/lub obiekty nie mogą być kopiowane do użytku lub rozpowszechniania (z wyjątkiem użytku prywatnego), ani modyfikowane lub zastępowane przez inne strony bez uprzedniej pisemnej zgody Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.. Weber-Stephen Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zastąpienia i/lub modyfikacji i/lub usunięcia całego tekstu, grafiki, zdjęć produktów, plików audio i/lub wideo oraz logo według własnego uznania. Żadna z informacji przedstawionych na stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wiążąca oferta, lecz jako zaproszenie dla osoby trzeciej do złożenia oferty.