POLITYKA OCHRONY DANYCH

Doceniamy Państwa zainteresowanie naszą stroną internetową oraz ofertami, które na niej zamieszczamy.

Ochrona Państwa danych osobowych (zwane dalej „danymi”) jest dla nas bardzo ważną kwestią. W związku z tym, chcielibyśmy Państwa szczegółowo poinformować o rodzajach danych gromadzonych podczas odwiedzania naszej strony internetowej i korzystania z ofert online, a także o tym jak następnie przetwarzamy i wykorzystujemy te dane. Dodatkowo chcielibyśmy przedstawić Państwu technologiczne i organizacyjne zabezpieczenia, które wprowadziliśmy.

Prosimy mieć na uwadze, iż niniejsza polityka prywatności może być aktualizowana od czasu do czasu w związku z wdrażaniem nowych technologii i/lub zmian w przepisach prawa. Zwrócimy na to Państwa uwagę. Podczas wdrażania jakichkolwiek zmian, będziemy mieli na uwadze Państwa interesy.

A. Informacje ogólne

1. Administrator

Współadminstratorami danych są Weber-Stephen Polska Sp. z o.o., Ul. Mieczysława Pożaryskiego 32, p.3, lok.2, 04-703 Warszawa, Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstraße 194, 55218 Ingelheim, Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin, Niemcy, oraz Weber-Stephen Products LLC, 200 E, Daniels Road, Palatine, IL60, Illinois, USA, zgodnie z art. 4 ust. 7 oraz art. 26 RODO. Wymienieni powyżej administratorzy wspólnie określają cel i sposoby przetwarzania danych, zgodnie z poniższym opisem. Używane dalej określenie „Weber” odnosi się do wszystkich współadministratorów, o ile jeden lub więcej podmiotów nie zostało wyraźnie wskazane poniżej. Transmisja danych do Stanów Zjednoczonych w ramach Grupy Weber-Stephen opiera się na standardowych klauzulach umownych UE. Administratorzy danych pełnią w szczególności poniżej wymienione funkcje.

Spółka Weber-Stephen Products LLC jest odpowiedzialna za nabywanie i administrowanie oprogramowaniem i usługami w zakresie przetwarzania danych dla całej grupy, w tym za zawieranie i administrowanie umowami usługowymi (łącznie z umowami o przetwarzanie danych) z zewnętrznymi dostawcami, o ile usługi te nie obejmują Europy. W tym przypadku odpowiedzialna jest spółka Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Spółka Weber-Stephen Products LLC posiada zazwyczaj uprawnienia administratora do oprogramowania używanego w ramach grupy.

Spółki Weber-Stephen Products LLC i Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH odpowiadają za techniczny aspekt działania niniejszej strony internetowej, za infrastrukturę informatyczną oraz administrowanie kontami Weber-ID. Spółki Weber-Stephen Polska Sp. z o.o., Weber-Stephen Products LLC i Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH posiadają dostęp to analizy danych oraz plików dziennika (log files) zgromadzonych na stronie i wspólnie decydują o działaniach marketingowych oraz ulepszaniu ofert Spółki Weber-Stephen. Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

Spółka Weber-Stephen Deutschland GmbH odpowiada za techniczną i handlową obsługę, jak również prowadzenie sklepu i systemu rezerwacji do Akademii Grillowania Weber. Obemuje to obsługę płatności, zwrotów i inne przetwarzanie danych związane z zamówieniami. Spółka Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH posiada dostęp i wspiera spółkę Weber-Stephen Deutschland GmbH w przetwarzaniu danych w różnych krajach europejskich.

Spółka Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH jest odpowiedzialna za obsługę systemu oceny jakości na stronie weber.com w Europie. Zarówno Weber-Stephen Products LLC jak i Weber-Stephen Polska Sp. z o.o. mają dostęp do tych danych.

Spółki Weber-Stephen Polska Sp. z o.o., Weber-Stephen Deutschland GmbH i Weber-Stephen Products EMEA GmbH są wspólnie odpowiedzialne za wypełnianie obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 RODO na stronie internetowej oraz w związku z uzyskanymi tam danymi osobowymi. Ponadto spółki Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH i Weber-

Stephen Products LLC są odpowiedzialne za wdrożenie ogólnych zasad ochrony danych osobowych zgodnie z art. 5 RODO, jak również za bezpieczeństwo danych zgodnie z art. 32 RODO w celu ochrony danych osobowych.

Spółka Weber-Stephen Polska Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za zapytania klientów i pomoc merytoryczną w danym kraju. W celu dochodzenia roszczeń zgodnie z RODO prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH pod adresem privacy.emea@Weberstephen.com. Mogą Państwo oczywiście dochodzić swoich praw także wobec poszczególnych współadministratorów danych za pośrednictwem zakładki „Kontakt".

Spółki Weber-Stephen Deutschland GmbH i Weber-Stephen Products EMEA GmbH wspólnie rozpatrują roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi oraz inne roszczenia i zapytania dotyczące produktów.

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za wszystkie inne zobowiązania wynikające z RODO.

2. Transfer danych do krajów spoza UE

W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów spoza unii Europejskiej, nie posiadających odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych, zawarliśmy standardowe klauzule umowne opublikowane przez Komisję Europejską wraz z dodatkowymi gwarancjami ze strony partnera umowy w celu dalszego zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz zgodności ze standardami i wymogami RODO. Dotyczy to przekazywania danych do zewnętrznych dostawców usług, jak również pomiędzy poszczególnymi podmiotami z grupy Weber.

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W przypadku pytań bądź uwag dotyczących danych przetwarzanych przez spółkę Weber lub jeśli zostali Państwo zaproszeni do kontaktu w ramach niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem ds. ochrony danych osobowych Weber-Stephen Products EMEA GmbH i Weber-Stephen Deutschland GmbH, który zajmuje się zapytaniami w zakresie ochrony danych osobowych na terenie Europy pod adresem: privacy.emea@Weberstephen.com. Inspektor dostępny pod tym adresem e-mail w razie potrzeby przekaże zapytanie do odpowiedniego oddziału. W przypadku kontaktu drogą pocztową, prosimy o adresowanie zapytań do Inspektora ds. ochrony danych osobowych. W pozostałych przypadkach prosimy o zapoznanie się z informacją https://www.weber.com/PL/pl/legal/stopka/weber-33805.html.

Ze względu na to, że nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych w przypadku komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, zalecamy przesyłanie informacji poufnych listownie. Adres korespondencyjny prześlemy na życzenie pocztą elektroniczną.

4. Podstawy prawne

Zakres i rodzaj gromadzenia i wykorzystywania danych różni się w zależności od tego, czy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową wyłącznie w celu uzyskania informacji, np. aby zapoznać się z naszymi ofertami, czy też korzystają Państwo z oferowanych przez nas usług, tj. składają zamówienie. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych są następujące:

- jeżeli uzyskamy zgodę podmiotu danych na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO;

- podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, niezbędnego do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych, stanowi art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ma to również zastosowanie do procedur przetwarzania danych, które są niezbędne do przeprowadzenia ustaleń poprzedzających zawarcie umowy;

- jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego regulującego działalność Spółki, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej Spółki lub osoby trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności podmiotu danych nie przeważają nad wcześniejszym interesem, wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO stanowi podstawę prawną dla przetwarzania danych.

5. Dzieci

Niniejsza oferta online nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia.

6. Okres przechowywania

Przetwarzane przez nas dane będą usuwane lub ograniczone zgodnie z przepisami, w szczególności zgodnie z art. 17 i 18 RODO. O ile nie zostanie to wyraźnie określone w niniejszej polityce prywatności, będziemy usuwać zgromadzone dane, gdy tylko nie będą one już potrzebne do zamierzonego celu. Dane będą przechowywane tylko wtedy, gdy nie są już potrzebne do innych, prawnie dopuszczalnych celów lub gdy dane muszą być przechowywane ze względu na ustawowe obowiązki przechowywania. W takich przypadkach przetwarzanie danych jest ograniczone, tzn. zablokowane i nie są one przetwarzane do innych celów.

Ustawowe wymogi dotyczące przechowywania wynikają na przykład z § 257 ust. 2. 1 HGB [niemiecki kodeks handlowy] (6 lat dla portfeli handlowych, zapasów, bilansów otwarcia, rocznych sprawozdań finansowych, pism handlowych, zapisów księgowych itp. oraz z § 147 ust. 1 AO (niemiecka ordynacja podatkowa) (10 lat dla ksiąg rachunkowych, rejestrów, sprawozdań o stanie księgowym, pism handlowych i firmowych), dokumentów związanych z opodatkowaniem itp.

7. Prawa

W odniesieniu do administratora danych, zgodnie z wymogami prawnymi, mają Państwo następujące prawa:

- prawo dostępu do danych przez osobę, której dane dotyczą (art. 15 RODO);

- prawo do sprostowania i usunięcia danych (art. 16 i 17 RODO);

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

- prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);

- prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

Jeżeli przetwarzanie opiera się na naszych lub uzasadnionych interesach lub interesach osób trzecich, mają Państwo również prawo do sprzeciwu, art. 21 RODO.

W celu dochodzenia roszczeń wynikających z RODO należy zwrócić się do Inspektora ds. ochrony danych osobowych Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH pod adresem privacy.emea@Weberstephen.com. Mogą Państwo oczywiście dochodzić swoich praw także wobec poszczególnych współadministratorów danych za pośrednictwem zakładki „Kontakt".

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora danych.

8. Linki do stron internetowych podmiotów trzecich

Nasza strona może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich. Jeżeli skorzystają Państwo z linku do jednej z tych stron internetowych, zwracamy uwagę na to, że oferty te mają swoje własne zasady ochrony danych osobowych i że nie jesteśmy administratorami tych procesów. Prosimy o zapoznanie się z każdą polityką ochrony prywatności przed ujawnieniem danych osobowych takim administratorom.

B. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

1. Udostępnienie strony Weber.com do celów informacyjnych (pliki dziennika)

Z reguły, nie muszą Państwo podawać danych osobowych w przypadku korzystania ze strony w celach informacyjnych. Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z Internetu, przeglądarka przekazuje pewnie informacje, które przechowujemy w tzw. Plikach dziennika, np.:

- data i czas wejścia na stronę internetową;

- typ przeglądarki;

- ustawienia przeglądarki;

- system operacyjny;

- ostatnia odwiedzona strona;

- ilość przesłanych danych i status dostępu (przesyłanie plików, nie znaleziono pliku itp.);

- adres IP.

Gromadzimy i wykorzystujemy dane w formie nieidentyfikowalnej, w czasie gdy korzystają Państwo ze strony, wyłącznie w celach informacyjnych. Odbywa się to w celu umożliwienia korzystania z odwiedzonych przez Państwa stron oraz ulepszania naszej strony internetowej. Przechowujemy adres IP tylko na czas korzystania ze strony, w celu pobrania i korzystania z niej w celach informacyjnych. Dalsza analiza prowadzona jest na podstawie wyrażonej zgody.

Przetwarzanie wyżej wymienionych danych jest bezwzględnie konieczne dla funkcjonowania strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prawidłowego wyświetlania naszej strony internetowej oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa.

Spółka Weber-Stephen Products LLC posiada dostęp do danych z procedur przetwarzania danych opisanych w niniejszym punkcie.

Przy prowadzeniu niniejszej strony internetowej korzystamy z wsparcia dostawcy usług hostingowych, który przetwarza metadane oraz dane komunikacyjne użytkowników w naszym imieniu i w oparciu o uzasadniony interes w skuteczny i bezpieczny sposób zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 28 RODO.

2. Weber-ID

Na naszej stronie internetowej użytkownik może utworzyć konto Weber-ID. Weber-ID obejmuje centralne konto użytkownika, w ramach którego w jednym miejscu gromadzone są wszystkie dane pozwalające na stałe doskonalenie treści dostarczanych przez markę Weber oraz dostosowywanie ich do konkretnych zainteresowań. W ten sposób użytkownik posiada dostęp do unikalnych zasobów witryny internetowej (przepisy, porady itd.), może zarejestrować swój grill, otrzymuje ważne informacje (okresy gwarancji, instrukcje obsługi itd.) oraz zyskuje centralny dostęp do wszystkich danych i usług oferowanych przez firmę Weber. Użytkownik może również w każdej chwili łatwo zalogować się do naszego sklepu, aby sprawdzić status zamówienia lub złożyć dodatkowe zamówienia bez ponownej rejestracji. Konto Weber-ID umożliwia również korzystanie z takich funkcji jak notatnik czy lista życzeń. Jeśli użytkownik korzysta również z aplikacji Weber (aplikacja Weber, Weber Connect lub Weber iGrill), może powiązać dane przechowywane na danym urządzeniu z kontem Weber-ID, aby mieć dostęp do wszystkich informacji z jednego miejsca. 

Ponadto konto Weber-ID służy do udostępniania zarejestrowanym użytkownikom spersonalizowanych treści na stronach internetowych. W związku z tym zachowania zarejestrowanych użytkowników są gromadzone i analizowane z wykorzystaniem narzędzi do śledzenia i analiz zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie C niniejszej polityki. Zbierane, przechowywane i analizowane są następujące dane dodatkowe:

 • adres e-mail*;
 • hasło*;
 • imię i nazwisko*;
 • data urodzenia;
 • wielkość gospodarstwa domowego;
 • typ gospodarstwa domowego;
 • liczba dzieci;
 • zarejestrowane grille;
 • złożone zamówienia;
 • Dodatkowe dane pozyskiwane podczas składania zamówienia:

numer telefonu**, adres dostawy***, adres rozliczeniowy***, dane płatnicze***

* Informacje do przekazania podczas rejestracji konta Weber-ID.

** Wymagane tylko w przypadku, gdy towary mają zostać dostarczone przez spedytora lub gdy dokonano rezerwacji kursu Grill Academy.

*** Wymagane tylko w przypadku, gdy zamówienie ma być złożone z konta Weber-ID.


Analiza danych użytkownika oraz wykorzystania naszych systemów jest konieczna, abyśmy mogli dostarczyć użytkownikowi spersonalizowaną i zindywidualizowaną usługę cyfrową. W związku z tym dane użytkownika w środowisku konta Weber-ID będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, co umożliwi nam dostarczenie mu usługi Weber-ID. Spółki Weber-Stephen Products LLC i Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH będą miały dostęp do danych pochodzących z opisanych w niniejszym punkcie procedur przetwarzania danych. 

Użytkownik może zarejestrować swoje konto Weber-ID na naszej witrynie internetowej, wprowadzając powyższe dane i ustalając hasło. Po dokonaniu rejestracji można od razu korzystać z konta Weber-ID. Po założeniu konta Weber-ID na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z odsyłaczem do konfiguracji konta. Informacje podawane podczas konfiguracji konta Weber-ID są opcjonalne. Ponadto jesteśmy uprawnieni do zachowania adresów IP i daty rejestracji na potrzeby wykazania rejestracji oraz wyjaśnienia potencjalnych przypadków niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO. Aby usunąć konto Weber-ID lub zmienić adres e-mail podany podczas rejestracji, należy skontaktować się z nami pod adresem privacy.emea@weberstephen.com. W razie potrzeby skontaktowania się z nami prosimy o skorzystanie z adresu e-mail podanego podczas rejestracji, ponieważ ułatwi nam to identyfikację nadawcy. 

Po zarejestrowaniu konta Weber-ID dane użytkownika będą przetwarzane w naszym imieniu przez spółkę Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Podczas rejestracji grilla dane będą przetwarzane w naszym imieniu przez spółkę Mize Inc., 12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, USA.

Jako administrator techniczny spółka Weber-Stephen Products LLC ma dostęp do danych pochodzących z opisanych w tym rozdziale procedur przetwarzania danych.


3. Korzystanie z ofert, zakupy w Weber-Stephen

Dane osobowe będą przez nas gromadzone tylko pod warunkiem, że zostaną nam one przekazane dobrowolnie podczas procesu zamawiania lub rejestracji konta Weber-ID. Po zakończeniu umowy dane użytkownika zostaną zablokowane oraz usunięte po upływie okresu przewidzianego przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego i handlowego, chyba że użytkownik udzieli wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie danych lub dalsze przetwarzanie danych jest zgodne z prawem i uzasadnione.

Zakupy w naszym sklepie wymagają podania danych użytkownika potrzebnych do przetworzenia zamówienia, co jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Informacje niezbędne do przetworzenia umowy są oznaczone oddzielnie; przekazanie wszelkich innych informacji jest opcjonalne. W ramach przetwarzania dane adresowe są udostępniane wyznaczonemu spedytorowi lub firmie przewozowej. W celu uzgodnienia terminu dostawy firma przewozowa otrzyma numer telefonu użytkownika. Ponadto przekażemy firmie przewozowej adres e-mail użytkownika, tak aby mogła ona informować go o zmianach statusu dostawy. Korzystamy z usług spółki PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim, Niemcy, jako podmiotu odpowiedzialnego za ustrukturyzowane przetwarzanie i przekazywanie danych dostawy. W przypadku zakupów w naszym sklepie dane użytkownika są przetwarzane w naszym imieniu przez spółkę Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Podstawą prawną przetwarzania danych do umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Przetwarzane są następujące dane:

 • imię i nazwisko, adres dostawy, adres rozliczeniowy, dane płatnicze, adres e-mail;
 • numer telefonu w przypadku dostawy przez spedytora;

(a) Zamówienie bez rejestracji

W celu przetworzenia zamówienia przetworzymy dane podane przez użytkownika. W tym celu możemy ujawnić dane płatnicze naszemu bankowi lub innym dostawcom usług płatniczych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Nie przechowujemy żadnych danych użytkownika innych niż te, które muszą być przechowywane ze względu na ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania.

(b) Zamówienie za pośrednictwem działu obsługi klienta

Dane wymagane do przetworzenia zamówienia można również udostępnić na swoim koncie Weber-ID. W przypadku zakupów dokonywanych za pośrednictwem konta Weber-ID oprócz danych zamówienia przetwarzane są również dane niezbędne do tworzenia historii zamówień. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w niniejszej polityce prywatności w punkcie „Weber-ID”.

(c) Zamówienie przez Weber-ID

W krajach, w których firma Weber oferuje usługi naprawy, aby zamówić części zamienne lub naprawę, użytkownik może skontaktować się z działem obsługi klienta telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub kanałów w serwisach społecznościowych. Jeśli usługa nie jest objęta gwarancją firmy Weber ani rękojmią, przetwarzane będą przez nas dane płatnicze i rozliczeniowe. W celu realizacji zamówienia i dokonania płatności należy podać swój adres rozliczeniowy, adres e-mail oraz (jeśli przewidziana jest dostawa) numer telefonu i adres dostawy. Dane kontaktowe użytkownika (numer telefonu i/lub adres e-mail w celu uzgodnienia terminu dostawy) oraz adres dostawy zostaną przekazane firmie przewozowej. 

Adres rozliczeniowy użytkownika zostanie przekazany dostawcy usług płatniczych ( Klarna). Użytkownik otrzyma od nas wiadomość e-mail z wygenerowanym przez serwis Klarna odsyłaczem do płatności za pośrednictwem serwisu. Odsyłacz pozostanie ważny przez 48 godzin. Po upływie tego czasu odsyłacz do płatności wygaśnie i nie będzie już można z niego skorzystać. Będzie musiał zostać wysłany nowy odsyłacz do płatności. Informacje na temat polityki prywatności firmy Klarna można znaleźć na stronie https://www.klarna.com/international/privacy-policy/

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Nie przechowujemy żadnych danych użytkownika innych niż te, które muszą być przechowywane ze względu na ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania.

(d) Rejestracja do Akademii Grillowania

Informacje dotyczące rejestracji na kursy Weber Grill Academy zostaną ujawnione w celu umożliwienia dostawcom kursów przetwarzania umów. Na potrzeby rejestracji na kurs Grill Academy wykorzystujemy wtyczkę bookingkit dostarczaną przez spółkę bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Niemcy. Gdy użytkownik uzyska dostęp do jednej z naszych stron z funkcjami wtyczki bookingkit, nawiązane zostanie połączenie z serwerami bookingkit. Więcej informacji na temat ochrony danych przez wtyczkę bookingkit można znaleźć na stronie https://bookingkit.net/de/datenschutzerklaerung/. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b i art. 28 RODO.

(e) Ocena produktu

Użytkownik ma możliwość wystawiania ocen naszym produktom. Produkty można oceniać po dokonaniu zakupu na stronie weber.com, podczas odwiedzin naszej witryny internetowej lub na koncie Weber-ID.

W oparciu o nasz uzasadniony interes w zakresie marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO po dokonaniu zakupu produktu marki Weber użytkownik otrzyma od nas na adres e-mail podany w zamówieniu stosowną wiadomość. Za pośrednictwem tej wiadomości e-mail użytkownik może natychmiast ocenić swój zakup. W każdej chwili użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych. 

Jeśli użytkownik zdecyduje się wystawić ocenę po dokonaniu zakupu lub podczas odwiedzin strony weber.com, dane wprowadzone przez niego do maski oceny i przekazane nam zostaną zapisane. Napisana przez użytkownika recenzja wraz z podanym przez niego imieniem i pierwszą literą nazwiska zostaną opublikowane na naszej witrynie internetowej lub na dowolnych podstronach podmiotów globalnych marki Weber jako ocena produktu. Adres e-mail użytkownika nie zostanie opublikowany wraz z oceną. 

Dostawcą wykorzystywanego przez nas systemu oceny jest spółka Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011, USA, która występuje w roli podmiotu przetwarzającego zgodnie z art. 28 RODO. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.yotpo.com/privacy-policy/. 

Twoja ocena oraz imię i pierwsza litera nazwiska zostaną opublikowane na naszej stronie oraz na podstronach europejskich i szwajcarskich oddziałów firmy Weber jako ocena produktu. Jeśli chcesz wycofać swoje osobiste odniesienie do oceny, wyślij nam wiadomość e-mail na adres: privacy.emea@Weberstephen.com. W systemie ocen korzystamy z usług dostawcy Yotpo Ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 Stany Zjednoczone. Klikając „WYŚLIJ”, jednocześnie wyrażasz zgodę zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a DSGVO do przekazywania Twoich danych do USA, które jest tak zwanym krajem trzecim, który nie ma takiego samego lub podobnego poziomu ochrony danych jak UE. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą politykę prywatności.

Wystawiając ocenę, użytkownik akceptuje opisane powyżej zasady przetwarzania jego danych osobowych. Zgodę można w każdej chwili wycofać, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy.emea@weberstephen.com. W razie wysłania nam wiadomości e-mail należy wskazać, czego dotyczy odwołanie zgody, tak abyśmy mogli odpowiednio przypisać żądanie. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO.

(f) Powiadomienie o dostępności produktu

Oferujemy usługę powiadomienia o dostępności produktów, które są wyprzedane w naszym sklepie. Gdy tylko poszukiwany produkt będzie ponownie dostępny w sprzedaży, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem. 

Aby dostarczyć tę usługę w odniesieniu do wybranego produktu, potrzebujemy możliwości przetwarzania adresu e-mail użytkownika. Za przetwarzanie odpowiada firma Salesforce z centrum przetwarzania danych we Frankfurcie nad Menem (Niemcy). Podstawą prawną jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody wymaga kliknięcia odsyłacza potwierdzenia, który zostanie wysłany do użytkownika w wiadomości e-mail. Aby nie otrzymywać kolejnych wiadomości, zgodę można w każdej chwili wycofać, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy.emea@weberstephen.com. Użytkownik musi wskazać usługę, z której chce zrezygnować. 

Dane użytkownika zostaną automatycznie usunięte z naszej bazy danych, gdy produkt będzie ponownie dostępny w sprzedaży, a użytkownik otrzyma powiadomienie.

(g) Płatność

Korzystamy z różnych systemów dokonywania płatności od zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Wybranie któregoś z systemów spowoduje, że dane płatnicze użytkownika zostaną przekazane do odnośnego dostawcy usług płatniczych w celu przetworzenia płatności. Zewnętrzny dostawca przetwarza dane osobowe użytkownika jako niezależny administrator zgodnie z własnymi zasadami ochrony prywatności. Przekazanie danych opiera się na realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na naszym uzasadnionym interesie w zakresie bezpiecznego przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przetwarzanie płatności dokonanych kartą kredytową bądź w serwisie PayPal lub Klarna odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6 1011 DJ Amsterdam, Holandia. Firma Adyen występuje w roli pośrednika między dostawcami komercyjnymi a naszymi klientami. W celu zapobiegania oszustwom i ich wykrywania przekazujemy firmie Adyen dane dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko, odcisk palca w urządzeniu, trwały plik cookie, adres e-mail, adres IP, numer referencyjny, numer telefonu komórkowego, adres rozliczeniowy oraz adres dostawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Więcej informacji na temat przekazywanych przez nas danych osobowych oraz na temat danych przetwarzanych przez odpowiednich dostawców usług płatniczych można znaleźć w szczegółach wymienionych poniżej metod płatności. Więcej informacji na temat firmy Adyen można znaleźć w polityce prywatności na stronie: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

W przypadku płatności przez serwis PayPal nastąpi przekierowanie do strony internetowej serwisu PayPal za pośrednictwem odsyłacza. W trakcie procesu płatności przetwarzane są imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu oraz dane rachunku lub karty płatniczej użytkownika. Szczegółowe zasady można znaleźć w regulaminie, warunkach korzystania oraz polityce prywatności na stronie internetowej firmy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg.

W przypadku płatności przez serwis Klarna dane użytkownika będą przetwarzane przez spółkę Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja. Jako administrator danych firma Klarna Bank AB przetwarza poniższe dane osobowe: wprowadzone dane płatnicze, imię i nazwisko, adres pocztowy, numery telefonu, adres e-mail, adres IP oraz ewentualnie dane dodatkowe wymagane do realizacji płatności. 

W przypadku wyboru metody płatności z zakupem na rachunek lub na raty firma Klarna jako administrator danych przetwarza następujące dane osobowe na potrzeby przetworzenia płatności, a w tym kontekście na potrzeby identyfikacji i weryfikacji kredytowej: 


 • informacje kontaktowe i identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, krajowy numer identyfikacyjny, tytuł, adres rozliczeniowy i dostawy, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, narodowość, wynagrodzenie itp.;
 • informacje płatnicze: dane karty debetowej i kredytowej (numer karty, data ważności i cyfra kontrolna CVV), numer rachunku itp.;
 • informacje związane z przetwarzaniem zamówienia, takie jak rodzaj produktu, numer produktu, cena itp.; 
 • w przypadku wyboru metody płatności z zakupem na rachunek lub na raty firma Klarna zapisuje i wykorzystuje dane osobowe oraz informacje dotyczące dotychczasowej historii płatności użytkownika, a także wskaźniki prawdopodobieństwa spłaty należności w przyszłości (tzw. punktacja) w celu podjęcia decyzji, czy dana metoda płatności może zostać zaoferowana użytkownikowi. Punktacja obliczana jest na podstawie naukowo potwierdzonych metod matematycznych i statystycznych.


Więcej informacji i szczegółów dotyczących płatności przelewem natychmiastowym można znaleźć tutaj oraz na stronie internetowej firmy Klarna pod adresem https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

Jeśli płatność dokonywana jest kartą kredytową, dane karty, takie jak typ karty (Mastercard lub VISA), kod CVC, miesiąc ważności, rok ważności, nazwa właściciela karty i numer karty, zostaną automatycznie zebrane przez firmę Adyen jako dostawcę usług płatniczych w ramach obsługi procesu płatności. Dane te zostaną przekazane stronom zaangażowanym w proces realizacji zamówienia w celu przetworzenia, rozliczenia i zaksięgowania płatności kartą w bezpiecznym środowisku. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

W przypadku płatności kartą kredytową korzystamy również z usług firmy Ingenico. Jako podmiot przetwarzający dane firma Ingenico pełni rolę technicznego pośrednika między firmą Weber, jej klientami, instytucjami finansowymi oraz wszelkimi innymi podmiotami, którym dane muszą zostać przekazane na potrzeby przetworzenia płatności w ramach przetwarzania, rozliczania i nadzorowania płatności bez okazania karty w bezpiecznym środowisku. Są to między innymi takie dane jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, metoda płatności, dane karty płatniczej, numer klienta, dane konsumenckie (rodzaj zakupionego towaru, częstotliwość zakupów towarów, wartość zakupu, data zakupu, wykorzystanie voucherów), dane prawdopodobieństwa oszustwa/zapobiegania. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.ingenico.com/privacy-policy.  
4. Wykorzystanie danych w celach promocyjnych, Newsletter

(a) Newsletter

Państwa dane osobowe wykorzystywane są do przesyłania Państwu naszych newsletterów oraz do informowania o nowościach w Weber, nowych produktach i wydarzeniach, w zależności od potrzeb i zgodnie z Państwa zainteresowaniami. Obejmują one informacje na temat aktualnej lub przyszłej oferty produktów (np. grille, dodatki, akcesoria, materiały użytkowe, lifestyle), jak również aktywnościach i wydarzenia z udziałem Weber-Stephen (np. Akademia Grillowania, seminaria, targi, jednorazowe wydarzenia). Aby otrzymać newsletter, należy podać adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe, które podaliście Państwo podczas rejestracji, wykorzystamy wyłącznie w celu wysłania naszego newslettera. Po zarejestrowaniu swojego adresu e-mail otrzymają Państwo wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie na link. Jeżeli potwierdzenie przez hiperłącze nie zostanie udzielone w ciągu 3 dni, Państwa dane zostaną zablokowane i usunięte po upływie miesiąca. Jesteśmy również uprawnieni do zachowania adresów IP oraz czasu rejestracji i potwierdzenia w celu weryfikacji rejestracji i odpowiedniego wyjaśnienia ewentualnych przypadków niewłaściwego wykorzystania Państwa danych osobowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 7 RODO.

Państwa dane będą przechowywane w systemie newslettera elektronicznego przez cały okres trwania Państwa subskrypcji. W tym celu oraz do wysyłania newslettera współpracujemy z firmą Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Niemcy, która przetwarza dane zgodnie z naszymi instrukcjami.

Ze względu na to, że przetwarzanie oparte jest na zgodzie, oznacza to, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu wysłania newslettera. W takim przypadku niezwłocznie usuniemy Państwa z naszej listy dystrybucyjnej, aby spełnić tę prośbę. Zgodę można w każdej chwili wycofać, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy.emea@Weberstephen.com lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na końcu wiadomości promocyjnej/newslettera. Jeśli wyślecie nam Państwo wiadomość e-mail, prosimy o wskazanie, do czego odnosi się zgłoszenie, abyśmy mogli je odpowiednio przyporządkować.


Twoje dane będą przechowywane w elektronicznym systemie newsletterów na czas trwania subskrypcji. W tym celu i do wysyłania newslettera korzystamy z procesora zamówień Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin i vandenbusken, Burg. Stramanweg 63, 1191 CX Ouderkerk aan de Amstel, która przetwarza dane w naszym imieniu.

(b) Marketing bezpośredni

Naszym uzasadnionym interesem (marketing bezpośredni, motyw 47 RODO) w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest przesyłanie reklam za pośrednictwem poczty elektronicznej do klientów (osób, z którymi utrzymywaliśmy stosunki handlowe). W szczególności możemy wysyłać Państwu wiadomości z firmy Weber, informacje o wydarzeniach i zaproszenia do zapoznania się z naszymi produktami.

W tym celu oraz do wysyłania newslettera współpracujemy z firmą Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Niemcy, która przetwarza dane zgodnie z naszymi instrukcjami. Współpracujemy również z Yotpo (Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 Stany Zjednoczone) przy wysyłaniu zaproszeń do oceny naszych produktów. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania materiałów reklamowych, wysyłając e-mail na adres privacy.emea@Weberstephen.com lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na końcu wiadomości e-mail zawierającej materiały promocyjne. Jeśli to możliwe, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail z tego samego adresu, którego użyli Państwo do rejestracji, co ułatwi proces identyfikacji.

5. Formularz kontaktowy, zapytania e-mailowe, aplikacje

(a) Formularz kontaktowy został zaprojektowany tak, aby kontakt z nami był łatwy. Potrzebne jest imię i nazwisko oraz adres e-mail do przetwarzania i przyporządkowania zapytań. W zależności od treści Państwa zapytania dane podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane na podstawie (domniemanej) zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w odniesieniu do istniejących zobowiązań umownych lub realizacji zobowiązań umownych. Do rozpatrywania skarg dotyczących naszych produktów może być potrzebny Państwa adres e-mail, imię i nazwisko, adres korespondencyjny, kraj i rodzaj produktu.

(b) Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail. W zależności od treści Państwa zapytania dane przekazane pocztą elektroniczną będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w odniesieniu do istniejących zobowiązań umownych dotyczących wykonania umowy lub realizacji zobowiązań przedumownych.

(c) Po udzieleniu odpowiedzi, Państwa zapytanie jest niezwłocznie archiwizowane . Dostęp do niego jest możliwy tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Wyłącznie zapytania informacyjne, tzn. takie, które nie prowadzą do zawarcia umowy lub nie zawierają innych treści, które należy zachować, zostaną usunięte pod koniec roku, w którym zapytanie zostało złożone. Więcej informacji znajduje się w części „Okresy przechowywania”.

(d) Spółka Weber-Stephen Deutschland GmbH ponosi odpowiedzialność za ogólne zapytania, jak również zapytania dotyczące kwestii gwarancji i rękojmi oraz za komunikację niezbędną do dalszej realizacji umowy. Spółki Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH i Weber-Stephen Products LLC posiadają dostęp do wszystkich danych przetwarzanych w tym kontekście. W tym celu Spółka Weber-Stephen Products LLC zatrudnia wykonawców działających na terenie Unii Europejskiej, którzy działają w imieniu Weber jako administratorzy.

Korzystamy z systemu zgłoszeń Zendesk, platformy Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, wykorzystując centrum danych zlokalizowane na terenie UE, do przetwarzania zgłoszeń i zapytań klientów drogą elektroniczną i za pomocą formularzy kontaktowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/.

Ponieważ nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, zalecamy przesyłanie poufnych informacji listownie.

(e) Informacje na temat przetwarzania danych w związku z ubieganiem się o pracę w Spółce Weber można znaleźć na naszej stronie internetowej obok ofert pracy.


6. Odbiorcy danych, przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich  

Aby zapewnić użytkownikowi możliwie najwyższy poziom obsługi, nawiązaliśmy współpracę z kilkoma partnerami. Partnerzy ci przetwarzają dane osobowe albo jako ich administratorzy, albo w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające.

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych oraz zgodności z normami i wymogami RODO w przypadku przekazywania danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zawarliśmy standardowe umowy według wzoru przygotowanego przez Komisję Europejską. Umowom tym towarzyszą dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa udzielane przez partnera umownego. Dotyczy to przekazywania danych zewnętrznym usługodawcom, a także innym podmiotom spółki Weber.

Na podstawie tzw. ram ochrony danych (Data Privacy Framework) Komisja Europejska uznała poziom ochrony danych dla określonych firm amerykańskich za bezpieczny w ramach decyzji o uznaniu bezpieczeństwa z dnia 10 lipca 2023 r. Listę certyfikowanych firm oraz dalsze informacje na temat ram ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Handlu USA pod adresem https://www.dataprivacyframework.gov/. W odnośnych punktach informacji o ochronie danych osobowych informujemy, którzy współpracujący z nami usługodawcy posiadają certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z ramami ochrony danych.

a) Podmioty przetwarzające 

W niektórych przypadkach na potrzeby przetwarzania danych korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców – wszyscy oni są związani naszymi instrukcjami. Starannie wybieramy i przygotowujemy podmioty przetwarzające, z usług których korzystamy, przeprowadzając w nich regularne audyty.

Korzystamy z usług podmiotów przetwarzających należących do następujących kategorii: dostawcy usług hostingu i chmury, dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy usług technicznych w zakresie wsparcia i konserwacji naszych systemów informatycznych, dostawcy narzędzi do tworzenia kopii zapasowych, dostawcy usług w zakresie usuwania nośników danych oraz agencje obsługujące witryny internetowe, biuletyny i konta w mediach społecznościowych.

Przetwarzanie danych w rozumieniu art. 4 ust. 8 RODO opiera się na umowach o przetwarzaniu danych zawieranych zgodnie z art. 28 RODO, w myśl którego podmioty przetwarzające zapewniają dostateczne gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, dzięki którym przetwarzanie będzie zgodne ze standardami europejskiego prawa o ochronie danych. Podmioty przetwarzające nie będą niezależnie przetwarzać żadnych danych do własnych celów. 

b) Strony trzecie

Ponadto przekazujemy dane osobowe partnerom, którzy są administratorami w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO, do których musimy przekazywać dane osobowe, np. aby móc wysyłać produkty, otrzymywać płatności, dostarczać kursy Grill Academy oraz przeprowadzać naprawy. Więcej informacji na temat odbiorców można znaleźć w poniższej tabeli i w opisywanych oddzielnie procesach.

c) Przegląd odbiorców w związku z prowadzeniem niniejszej witryny internetowej

Przetwarzający dane

Cel / Proces

Demandware/Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, USA

Baza danych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej dla danych klientów, System Zarządzania Klientami.

Analiza

Mize Inc.

12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, USA

Baza danych służąca do rejestracji klientów

Yotpo Inc. 33 West 19th Street New York, NY 10011, USA

Ocena jakości produktów

Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sweden

Integracja treści w mediach społecznościowych

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Analiza

Reklama

DoubleClick

Tag Manager

Platforma Marketingowa Google (Display & Video 360)

Remarketing

Mapy

reCaptcha

Filmiki na YouTube

PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim, Germany

Uporządkowanie i wykonanie budżetu

Księgowość Ecommerce

Emarsys Interactive Services GmbH

Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Germany

Baza danych z newslettera

Wysyłka newslettera

Zendesk Inc.

1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA

System przetwarzania zgłoszeń klientów i partnerów

Vimeo

Wtyczka do umieszczania materiałów wideo

Imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA

Hosting zdjęć

Używany do projektowania responsywnego

Dynamic Yield Ltd.

8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israel

Analiza użytkowania strony internetowej

Testy A/B

bookingkit GmbH

Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Germany

Rezerwacja kursów Akademii Grillowania

Amazon Web Services (AWS)

Dostawca usług przechowywania danych  w chmurze

Facebook Inc.

1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA

Facebook Pixel

imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA

Optymalizacja obrazu

Hotjar Ltd.

Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta

Analiza zachowań (mapy termiczne itp.)

Sondaże

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland

Marketing internetowy / Retargetowanie

Ingenico e-Commerce Solutions GmbH, Ginnheimer Str. 4, 65760 Eschborn

Dostawca usług “bez użycia karty”

parcelLab GmbH
Kapellenweg 6, 81371 Monachium, Niemcy

Śledzenie zamówień

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6 1011 DJ Amsterdam, Holandia

Przetwarzanie płatności

(d) Ciasteczka

W niektórych przypadkach my lub nasi partnerzy wykorzystujemy pliki cookie tzw. ciasteczka lub przetwarzamy Państwa dane w taki sposób, że wymagana jest Państwa zgoda. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które mogą być zapisywane na Państwa urządzeniu podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Śledzenie jest możliwe za pomocą różnych technologii, takich jak technologia pikseli lub analiza pliku dziennika. Zgoda jest udzielana poprzez tzw. baner ciasteczek, który musi być kliknięty. Nasza polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, w jaki sposób można wyłączyć poszczególne funkcje, na które użytkownik wyraził zgodę. Znajdziesz tam informacje o tym, kiedy pliki cookie wygasają, jak je usunąć i jak wycofać swoją zgodę.

C. Statystyki, reklama, śledzenie i retargetowanie, Wtyczki dostarczone przez Partnerów

O ile nie stwierdzono inaczej, przetwarzanie opisane w niniejszym punkcie opiera się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wycofać swoją zgodę, należy zapoznać się z naszą polityką dotyczącą plików cookie. Link do polityki plików cookie można znaleźć w stopce strony internetowej.

Aby określić, które treści z naszej strony internetowej są dla Państwa najbardziej interesujące, stale monitorujemy liczbę odwiedzających i najczęściej oglądane treści. Chcielibyśmy pokazać Państwu - również na stronach naszych partnerów reklamowych - tylko te reklamy, które naprawdę Państwa interesują. Dlatego na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. retargeting, czyli reklamę dostosowaną do Państwa zainteresowań. Zapisywane tymczasowo w tym celu pliki cookie umożliwiają naszym partnerom w zakresie retargetingu rozpoznawanie odwiedzających naszą stronę internetową pod pseudonimem i wyświetlanie tylko tych produktów, które mogą Państwa zainteresować.

Zebrane dane wykorzystujemy do celów statystycznych i reklamowych:

- do rejestrowania liczby odwiedzających nasze strony,

- do rejestrowania czasów odwiedzin naszych gości na stronie,

- do rejestrowania kolejności wizyt na różnych stronach internetowych i stronach produktowych w celu optymalizacji naszej strony,

- do celów reklamy ukierunkowanej, również poprzez sieci reklamowe we współpracy z partnerami,

- aby określić powodzenie i rozliczenie działań reklamowych pomiędzy partnerami reklamowymi a nami,

- aby śledzić reklamy, które Państwo już widzieli i nie dopuścić do powtórnego wyświetlenia tej samej reklamy, i

- aby ocenić, które części naszej strony internetowej wymagają optymalizacji.

O ile nie stwierdzono inaczej, korzystamy z następujących usług jako podmioty przetwarzające i zobowiązujemy się umownie do przetwarzania danych tylko w naszym imieniu.

1. Statystyka, reklama, śledzenie i retargetowanie

(a) Usługi Google

1. Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (spółka matka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) ("Google"). Dane analityczne są wykorzystywane do optymalizacji naszej strony internetowej i działań reklamowych. Firma Google przetwarza dane z naszej strony internetowej i jest umownie zobowiązana do podjęcia działań mających na celu zapewnienie poufności przetwarzanych danych. Następujące kategorie danych są przetwarzane przez Google:

- otwarte strony internetowe

- aktywność na stronach (np. kliknięcia, przewijanie i czas spędzony na nich)

- przybliżona lokalizacja (kraj i miasto)

- adres IP (w formie skróconej, tak aby nie było możliwe jednoznaczne przyporządkowanie)

- informacje techniczne, takie jak przeglądarka, dostawca Internetu, urządzenie i rozdzielczość ekranu

- źródło Państwa wizyty (tzn. która strona lub medium reklamowe przywiodło Państwa do nas)

Uwaga: na niniejszej stronie internetowej Google Analytics używa kodu rozszerzającego "anonymizeIp", aby zapewnić anonimowy zbiór adresów IP (tzw. maskowanie IP). Poprzez aktywację anonimizacji IP na naszej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Dane są zapisywane w Google wraz z losowo wygenerowanym identyfikatorem użytkownika, który jest zapisywany w pliku cookie na Państwa urządzeniu, co umożliwia ocenę pseudonimowych profili użytkowników. Te dane dotyczące użytkownika są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Pozostałe dane są przechowywane w formie zbiorczej przez nieograniczony czas. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

2. Tagi remarketingowe Google

Niniejsza strona internetowa korzysta z tagów remarketingowych Google, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (spółka matka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) . W związku z tym, pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika. W przypadku późniejszego użycia stron Google, banery i reklamy tekstowe będą prezentowane użytkownikowi zgodnie z jego wcześniejszym zachowaniem. Dane są również zapisywane anonimowo, dzięki czemu nie jest możliwe wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat tożsamości użytkownika. Dzięki temu możemy wyświetlać spersonalizowane reklamy na odpowiednich powierzchniach reklamowych na innych stronach internetowych w oparciu o zainteresowania, które użytkownik wykazał na naszej stronie.

3. Google DoubleClick

DoubleClick od Google ("DoubleClick") to usługa świadczona przez Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (spółka matka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). DoubleClick używa plików cookie do wyświetlania najistotniejszych reklam. Google śledzi reklamy, które użytkownik widział i które z nich faktycznie oglądał. Korzystanie z plików cookie DoubleClick pozwala Google i jego sieci reklamowej obsługę reklam na podstawie poprzednich wizyt na stronie internetowej (lub nawet w aplikacji). Google będzie przekazywać informacje generowane przez pliki cookie do serwera Google w celu ich analizy i przechowywania. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki.

Więcej szczegółowych informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych osobowych znajduje się na stronach internetowych: https://www.google.com/analytics/terms/de.htmlhttps://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

4. Google Ads

Korzystamy z Google Ads, usługi analitycznej świadczonej przez Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ( spółka matka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a także śledzenia konwersji w ramach Google Ads. Google Ads przechowuje plik cookie śledzenia konwersji na dysku twardym komputera użytkownika ("plik cookie konwersji") po kliknięciu na reklamę umieszczoną przez Google. Jeśli użytkownik odwiedzi określone witryny, Google i Weber mogą rozpoznać, że kliknął na reklamę i został skierowany na niniejszą stronę.

Informacje uzyskane za pomocą plików cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk dla Klientów Google Ads, którzy korzystają ze śledzenia konwersji. Statystyki te pokazują nam łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę Google i obejrzeli stronę internetową z tagiem śledzenia konwersji.

5. Google Display & Video 360

Na niniejszej stronie internetowej używamy narzędzia "Display & Video 360" (wcześniej DoubleClick Bid Manager) od Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ( spółka matka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), aby przedstawić reklamy dostosowane do Państwa zainteresowań. W tym celu przeglądarka użytkownika strony internetowej przechowuje tzw. "cookies" (pliki tekstowe), które umożliwiają rozpoznanie Państwa urządzenia w sieci reklamowej Google. W ten sposób reklamy mogą być prezentowane w oparciu o Państwa zachowania podczas korzystania z Internetu. Ponadto, usługa ta służy do oceny dostarczonych reklam i optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Gromadzenie i analiza odbywa się wyłącznie na zasadzie pseudonimu, a więc w zasadzie nie jest możliwe wyciągnięcie wniosku o Państwa tożsamości. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google i warunków korzystania z niej można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

(b) Salesforce Commerce Cloud (Analiza)

Korzystamy z narzędzia salesforce commerce cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94105, USA. Używamy przy tym plików cookie, nadajników web beacon lub podobnych technologii. Gromadzenie danych odbywa się

za pomocą identyfikatora cookie, który jest przechowywany jako pseudonim. Pseudonimowi temu przypisywane są informacje o aktywności użytkownika na naszych stronach internetowych, w usługach i aplikacjach. Wyklucza się możliwość identyfikacji osobistej użytkownika poprzez agregację zapisów danych. W celu zapewnienia funkcjonalności, adresy IP są zapisywane na krótki czas i skracane przed każdym przetwarzaniem. Kompletne adresy IP nie są zapisywane ani przetwarzane.

Więcej informacji o salesforce można znaleźć na stronie: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy.jsp

(c) Dynamic Yield

Korzystamy z usługi analizy internetowej Dynamic Yield firmy Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Izrael. Usługa Dynamic Yield pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywana jest nasza strona internetowa, abyśmy mogli ją stale ulepszać. Narzędzie jest zaprojektowane tak, aby w razie potrzeby pokazywać Państwu elementy dynamiczne, takie jak wyskakujące okienka newsletter, suwaki produktów i powiadomienia. Pozwala nam również na wdrożenie testów A/B na stronie internetowej. Na podstawie zawartości strony, do której Państwo wcześniej weszli, chcemy zaoferować równoważne lub podobne produkty bądź inne istotne dla Państwa treści. Do tego celu Dynamic Yield wykorzystuje tzw. pliki cookie, które przechowują jedynie informacje pseudonimowe. Nie ma możliwości identyfikacji Państwa na tej podstawie. Więcej informacji na stronie https://www.dynamicyield.com/gdpr-and-privacy/.

(d) Facebook Pixel

Facebook Pixel jest usługą świadczoną przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Usługa umożliwia nam określenie grup docelowych dla reklam na Facebooku, tzw. "Facebook Ads", na podstawie wizyt na stronie internetowej i aktywności użytkowników. Piksel ten wykorzystujemy również do pomiaru skuteczności działań marketingowych online. W ten sposób możemy śledzić działania użytkowników po obejrzeniu reklamy na Facebooku i/lub kliknięciu jej, a następnie złożeniu zamówienia. Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, piksel jest integrowany bezpośrednio przez Facebook i może przechowywać plik cookie na urządzeniu użytkownika. Jeśli następnie zalogujesz się na Facebooku lub jesteś już zalogowany, Twoja wizyta na tej stronie będzie zalogowana w Twoim profilu. Zebrane dane użytkownika są dla nas anonimowe i dlatego nie pozwalają nam na wyciąganie jakichkolwiek wniosków dotyczących tożsamości. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest wyciągnięcie wniosków na temat danego profilu użytkownika. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania danych przez Facebook. W tym celu zawarliśmy z Facebookiem umowę o wspólnym administratorze danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/.

(e) Refined Ads

Aby ocenić i zoptymalizować naszą stronę internetową oraz wygenerować bardziej odpowiednią dla Państwa reklamę, korzystamy również z narzędzia do śledzenia "Refined Ads", usługi oferowanej przez Refined Labs GmbH, Residenzstr. 7, 80333 Monachium, Niemcy. Dane dotyczące użytkowania są zbierane za pomocą plików cookie i podsumowywane w anonimowych profilach użytkowników. Dane te nie są przyporządkowane do rzeczywistych danych użytkownika.

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads.

(f) Hotjar

Nasza strona korzysta również z oprogramowania analitycznego "Hotjar" firmy Hotjar Ltd., Level 2, St. Julian's Business Centre, Elia Zammit Street 3, St Julian's STJ 1000, Malta.

Hotjar pozwala na pomiar i analizę wykorzystania strony internetowej (kliknięcia, ruch myszką, przewijanie). Zebrane dane są przesyłane do serwera Hotjar w Irlandii i tam przechowywane. Następujące dane są zbierane przez Hotjar w naszym imieniu:

- adres IP - przed zapisaniem w pamięci masowej Państwa adres IP jest anonimizowany poprzez ustawienie ostatniego oktetu na zero w celu uniemożliwienia identyfikacji osobistej. Pierwsze trzy oktety adresu IP ujawniają tylko kraj/region geograficzny użytkownika;

- adres e-mail, w tym imię i nazwisko, jeśli zostały one nam udostępnione za pośrednictwem naszej strony internetowej;

- rozdzielczość ekranu urządzenia;

- typ urządzenia i informacje o przeglądarce;

- pozycja geograficzna (tylko kraj);

- preferowany język do wyświetlania naszej strony internetowej.

- domena referencyjna;

- odwiedzone strony internetowe;

- data i godzina wejścia na stronę internetową.

Hotjar wykorzystuje powyższe informacje do analizy korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących jej użytkowania oraz świadczenia innych usług analizy internetowej.

Hotjar korzysta z plików cookie. Dowiedz się więcej na podstawie naszej polityki dotyczącej plików cookie, kiedy pliki wygasają, jak je usunąć i jak wycofać swoją zgodę.

(g) LinkedIn Insights Tag

Korzystamy z LinkedIn Insights Tag, usługi oferowanej przez LinkedIn Corporation, jako narzędzia do analizy Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, dzięki czemu możemy zapewnić Państwu marketing oparty na zainteresowaniach i aktywności. Dodatkowo, obejmuje to pomiary konwersji w celu zwiększenia efektywności naszych działań marketingowych. Jest to usługa świadczona przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, https://www.linkedin.com. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Insight Tag będzie gromadzić i przekazywać do LinkedIn następujące informacje: URL; Adres URL odniesienia, adres IP, dane urządzenia i przeglądarki (User Agent) oraz znacznik czasu. Wyjątkiem może być przetwarzanie danych profilu wraz z powyższymi kategoriami danych. Dzieje się tak w przypadku, gdy użytkownik jest już członkiem LinkedIn. W związku z tym chcielibyśmy przedstawić możliwości ustawień w ramach profilu LinkedIn.

LinkedIn dostarczy nam analizę użytkowania naszej strony internetowej w formie zagregowanej, dzięki czemu jesteśmy w stanie ulepszyć naszą stronę i treści dla

naszych użytkowników. Dane te są również wykorzystywane do działań ukierunkowanych na reklamy w platformie LinkedIn.

Jesteśmy współadministratorem z firmą LinkedIn Corp. w zakresie gromadzenia i przekazywania danych do LinkedIn; jednakże wszelkie przetwarzanie danych osobowych po ich przekazaniu leży wyłącznie w gestii LinkedIn.

Insight Tag będzie zbierać i przekazywać dane tylko po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody w panelu plików cookie przedstawionym Państwu przy wejściu na naszą stronę internetową.

LinkedIn zaszyfruje Państwa dane, adresy IP zostaną skrócone, a bezpośrednie identyfikatory zostaną usunięte w ciągu siedmiu dni w celu nadania danym pseudonimu. Te pozostałe, opatrzone pseudonimem dane zostaną następnie usunięte w ciągu 90 dni.

Podstawą prawną tego procesu jest Państwa zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

2. Wtyczki do mediów społecznościowych

O ile nie stwierdzono inaczej, przetwarzamy Państwa dane w oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu poprawy treści i ułatwienia korzystania z nich. Opisane cele są zbieżne z naszymi uzasadnionymi interesami.

(a) Flowbox

Na naszej stronie internetowej korzystamy z możliwości umieszczania funkcji i treści z platform Instagram i Facebook. Do tego celu wykorzystujemy Flowbox. Na przykład, możemy używać Flowbox do wyświetlania postów lub zdjęć z Facebooka publikowanych w Instagramie jako część naszej witryny. W tym celu wykorzystywane są również pliki cookie.

Instagram i Facebook są ofertą Facebook Ireland Ltd. w Irlandii i Facebook Inc. w Stanach Zjednoczonych. Jeśli są Państwo zarejestrowani jako użytkownicy Instagrama, Facebooka lub innych usług Facebooka, może on przypisać korzystanie z naszej oferty online do Państwa profilu. Dalsze szczegóły dotyczące rodzaju, zakresu i celu przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Instagrama i Facebooka pod adresami https://help.instagram.com/519522125107875 i https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

Flowbox to usługa szwedzkiej spółki Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Szwecja. Informacje na temat rodzaju, zakresu i celu przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności spółki Flowbox, https://getflowbox.com/privacy/.

(b) Filmiki na Youtube

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy filmiki z YouTube. Funkcja ta jest obsługiwana przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Materiały wideo z YouTube są przechowywane na stronie https://www.youtube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Opcja zaawansowanych ustawień prywatności umożliwia umieszczanie materiałów wideo. Podczas odtwarzania tych materiałów, pliki cookie YouTube i DoubleClick są przechowywane na komputerze użytkownika i mogą przesyłać dane do Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jako operatora YouTube.

Podczas odtwarzania plików wideo zapisanych w serwisie YouTube następujące dane są przekazywane do Google Inc. jako operatora YouTube i sieci DoubleClick: Adres IP i plik cookie, konkretny adres odwiedzanej strony internetowej, data i godzina

załadowania, identyfikator przeglądarki. Informacje te są przekazywane niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto Google, na które jest zalogowany, czy nie. Po zalogowaniu się użytkownika Google może powiązać te informacje bezpośrednio z jego kontem. Jeśli użytkownik nie chce być powiązany ze swoim profilem, musi wylogować się przed aktywowaniem przycisku odtwarzania filmu wideo.

YouTube lub Google Inc. będą przechowywać te dane jako profile użytkowników i mogą je wykorzystywać do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania własnych stron internetowych. Taka analiza (również dla użytkowników niezarejestrowanych) jest przeprowadzana w szczególności w celu zapewnienia dostosowanej reklamy i poinformowania innych użytkowników o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili, a w celu skorzystania z tego prawa musi skontaktować się z Google, operatorem YouTube.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności. Więcej informacji na temat praw i możliwości ustawień służących ochronie prywatności można znaleźć na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(c) Filmiki na Vimeo.com

Na stronie internerowej umieszczamy filmy z platformy "Vimeo" dostawcy Vimeo Inc, Uwaga: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Kiedy odwiedzasz stronę, na której zamieszczony jest materiał wideo Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo, a wtyczka jest uruchamiana w przeglądarce. Serwer Vimeo otrzymuje informacje o tym, którą z naszych stron Państwo odwiedziliście. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto Vimeo, informacje zostaną połączone z jego kontem użytkownika. W przypadku aktywacji wtyczki na naszej stronie, np. poprzez kliknięcie przycisku start filmu lub pozostawienie komentarza, informacje te są przekazywane do Vimeo. Polityka ochrony danych osobowych znajduje się na stronie https://vimeo.com/privacy.

3. Pozostałe

O ile nie stwierdzono inaczej, przetwarzamy Państwa dane w oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ulepszenia naszej strony internetowej, uczynienia jej bezpieczniejszą i wygodniejszą w użyciu. Opisane cele są zbieżne z naszymi uzasadnionymi interesami.

(a) Mapy Google

Na naszej stronie internetowej używamy Map Google. Usługa ta jest świadczona przez Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ( spółka matka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Oferta pozwala na oglądanie interaktywnych map bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

W szczególności, do Google zostaną przekazane następujące dane: lokalizacja użytkownika, informacje o urządzeniu, adres IP i dane z plików cookie. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki znajduje się w jego polityce prywatności. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje na temat Państwa praw w tym zakresie oraz możliwości ustawień dotyczących ochrony prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(b) Imgix

Do optymalizacji obrazów w czasie rzeczywistym wykorzystujemy usługę imgix. Państwa adres IP zostanie przesłany do imgixu (imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA) w celu załadowania obrazu w odpowiednim rozmiarze z serwera.

(c) Google reCAPTCHA

Niniejsza strona wykorzystuje Google reCAPTCHA w niektórych przypadkach, aby uniemożliwić automatycznym programom/botom korzystanie z pól tekstowych. Zwiększa to bezpieczeństwo naszej strony internetowej i pozwala na uniknięcie SPAMu. Jest to również nasz uzasadniony interes i wypełnia nasze prawne zobowiązanie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Gromadzone dane to informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, np. dane o urządzeniach i aplikacjach, a także wyniki kontroli bezpieczeństwa. Dane te są przekazywane do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Dane te nie będą wykorzystywane do celów reklamy spersonalizowanej.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy. Dalszą dokumentację można znaleźć na stronie https://developers.google.com/recaptcha/ oraz na stronie https://www.google.com/recaptcha/admin/create.

D. Ochrona danych

Stosujemy również techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony gromadzonych danych osobowych, w szczególności przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub atakiem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym. W ramach Grupy Weber, Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH i Weber-Stephen Products LLC są odpowiedzialne za techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych na niniejszej stronie internetowej.