Opinie klientów na stronie weber.com

Kto może przesyłać opinie na stronie weber.com?

Każdy odwiedzający naszą stronę internetową może przesyłać opinie o naszych produktach lub usługach. Konto użytkownika (Weber-ID) nie jest wymagane. Aby przesłać opinię, każdy odwiedzający naszą stronę internetową może kliknąć przycisk „Napisz opinię” na odpowiedniej stronie produktu lub w sekcji „Opinie”, przydzielić gwiazdki, oceny i napisać opinię. Podczas publikowania opinii za pomocą tej funkcji ocena jest anonimowa i nie zawiera dopisku „sprawdzony kupujący” ani „sprawdzony oceniający”.


Kto jest „sprawdzonym kupującym”?

Opinie osób, które kupiły produkt w naszym sklepie internetowym na stronie weber.com, są oznaczane jako „sprawdzony kupujący”. Gwarantujemy to poprzez wysłanie do nabywcy wiadomość e-mail z łączem do opinii o produkcie, po około 10 dniach od złożenia zamówienia. Ten link dotyczy przesłania opinii o produkcie lub opinii na stronie internetowej. Wybór łącza wyświetlanego w wiadomości e-mail jest losowy. Dopiero po przesłaniu przez kupującego opinii za pośrednictwem tego linku zostanie ona oznaczona jako „sprawdzony kupujący”.


Kto jest „sprawdzonym oceniającym”?

Każda recenzująca osoba ma możliwość potwierdzenia adresu e-mail podanego przy przesyłaniu opinii. Po przesłaniu opinii osoba dokonująca przeglądu otrzymuje e-mail weryfikacyjny. W przypadku potwierdzenia wiadomości e-mail opinia zostanie oznaczona jako „sprawdzony oceniający”, co potwierdza, że opinia została przesłana przez prawdziwą osobę.


Czy publikujemy wszystkie opinie?

Na naszej stronie internetowej publikujemy wszystkie pozytywne i negatywne opinie. Wyświetlana gwiazdka oceny jest obliczana na podstawie średniej wszystkich przesłanych opinii. Niezależnie od liczby gwiazdek stosujemy automatyczny filtr słów, który rozpoznaje na przykład obraźliwy lub obsceniczny język. W takim przypadku otrzymujemy wiadomość e-mail od systemu i ponownie ręcznie sprawdzamy opinię.

Oprócz automatycznego filtra słów każdą opinię przed opublikowaniem sprawdzamy ręcznie. Opinia nie zostanie opublikowana, jeśli spełnia jedno z poniższych kryteriów wykluczenia:

-      Narusza obowiązujące prawo

-      Zawiera obsceniczny lub w inny sposób nieodpowiedni język

-      Została przesłana w języku obcym

-      Zawiera dane/informacje osobowe

-      Nie odnosi się do ocenianego produktu

-      Jest wyraźnie fałszywa/nieprawdziwa lub wprowadzająca w błąd

Nie została przesłana przez prawdziwą osobę

Wszystkie inne opinie, które nie spełniają kryteriów wykluczenia, zostaną opublikowane na stronie weber.com w ciągu kilku dni.

Opinie będą publikowane najpóźniej 14 dni po przesłaniu ich na stronę internetową.


W jakiej kolejności publikujemy opinie na naszej stronie internetowej?

Opinie zawierające zdjęcia lub filmy pojawiają się u góry sekcji opinii, następnie znajdują się opinie przesłane przez sprawdzonych kupujących i oceniających. Pozostałe opinie są publikowane pod tymi opiniami w zależności od ich daty oceny, podczas gdy oceny z największą liczbą gwiazdek są wyświetlane jako pierwsze i według daty oceny, a oceny z najmniejszą liczbą gwiazdek są widoczne na dole sekcji opinii, również w kolejności daty oceny. Najmniejsze znaczenie dla kolejności wyświetlania opinii ma to, czy opinia została uznana za pomocną czy nie za pomocą kciuków skierowanych w górę lub w dół zamieszczonych przy każdej opinii. Pomocne opinie są wyświetlane wyżej w kolejności opinii niż nieprzydatne.


Czy oceny są zsumowane, jeśli istnieje wiele wariantów produktu?

Jeśli produkt jest dostępny w kilku wariantach, oceny wszystkich wariantów produktu są łączone i wyświetlane jako podsumowanie dla każdego wariantu produktu.