android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

Polityka ochrony danych

Polityka ochrony danych

Doceniamy Państwa zainteresowanie naszym serwisem internetowym i ofertami, które się znajdują na jego stronach.

Ochronę Państwa danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) traktujemy jako bardzo ważną kwestię. W związku z tym chcielibyśmy szczegółowo poinformować Państwa o rodzaju danych zbieranych podczas odwiedzania naszego serwisu internetowego i korzystania z naszych ofert online oraz o sposobie, w jaki następnie przetwarzamy lub wykorzystujemy niniejsze dane. Pragniemy również poinformować Państwa o podjętych przez nas zabezpieczeniach technicznych i organizacyjnych.

Należy pamiętać, że niniejsza polityka prywatności może być okresowo aktualizowana w związku z wdrażaniem nowych technologii i/lub zmianami w prawie. Zwrócimy na niniejsze Państwa uwagę w odpowiedni sposób. Przy dokonywaniu jakichkolwiek zmian będziemy zawsze odpowiednio uwzględniać Państwa interesy.

I. Polityka prywatności

1. Administrator

Współadministratorami są następujące podmioty: Weber-Stephen Polska Sp. z o.o., ul. Pożaryskiego 32, 04-703 Warszawa, Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim; Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin oraz Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Rd., Palatine, IL 60067, USA, które ponoszą wspólną odpowiedzialność, ale są również odpowiednio indywidualnie odpowiedzialne. Wyżej wymienieni administratorzy wspólnie określają cel i sposób przetwarzania danych. Każda transmisja danych do Stanów Zjednoczonych w ramach Grupy Weber-Stephen opiera się na standardowych klauzulach umownych UE. W szczególności, poszczególni administratorzy wykonują następujące funkcje wymienione poniżej.

 • Odpowiedzialność za działanie niniejszej strony internetowej i identyfikatora Weber spoczywa na Weber-Stephen Products LLC. Weber-Stephen Products LLC zatrudnia w tym celu różne podmioty przetwarzające na podstawie kontraktu. Weber-Stephen Products LLC oraz Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH posiadają dostęp do wszystkich danych analitycznych i plików dziennika. Podstawę prawną stanowi Artykuł 6, ust. 1, zdanie 1, lit. f) RODO.
 • Weber-Stephen Polska Sp. z o.o. odpowiada za ogólne zapytania kontaktowe, jak również zapytania dotyczące gwarancji i rękojmi, a także za komunikację niezbędną do dalszej realizacji umowy. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH oraz Weber-Stephen Products LLC posiadają dostęp do wszystkich danych przetwarzanych w tym kontekście. W tym celu Weber-Stephen Products LLC zatrudnia wykonawcę.
 • Za obsługę techniczną pod adresem Weber.com odpowiada Weber-Stephen Deutschland GmbH. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH posiada dostęp do niniejszych danych.
 • Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH odpowiada za obsługę systemu oceny na Weber.com. Zarówno Weber-Stephen Products LLC, jak i Weber-Stephen Polska sp. z o.o. posiadają dostęp do niniejszych danych.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących Państwa danych przetwarzanych przez Weber lub w przypadku, gdy zostali Państwo zaproszeni do skontaktowania się z nami w ramach niniejszej polityki, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem privacy.emea@weberstephen.com. Inspektor Ochrony Danych obsługujący niniejszy adres poczty elektronicznej przekaże następnie wszelkie zapytania do właściwego biura. W przypadku kontaktowania się z nami drogą pocztową prosimy o kierowanie zapytań do Inspektora Ochrony Danych. W innych przypadkach należy zapoznać się z naszymi informacjami w dziale [https://www.weber.com/PL/pl/meta/legal-notice/nav41.html].

Ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, zalecamy przesyłanie informacji poufnych pocztą tradycyjną.

3. Gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych

Zakres i rodzaj gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych różni się w zależności od tego, czy odwiedzają Państwo nasz serwis internetowy wyłącznie w celu uzyskania informacji, np. w celu przeglądania naszych ofert, czy też korzystają Państwo z oferowanych przez nas usług, tj. zamawiają Państwo produkty. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych są następujące:

 • Jeśli uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, wówczas podstawę prawną stanowi Art. 6, ustęp 1, Zdanie 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 • Artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, lit. b) RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnego w celach realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Niniejsze ma również zastosowanie do procedur przetwarzania danych, które są niezbędne do dokonania ustaleń przed zawarciem umowy.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej spółce, wówczas podstawę prawną stanowi Artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, lit. c) RODO.
 • W przypadku, gdy żywotne interesy osób, których dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi Artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, lit. d) RODO
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do celów ochrony prawnie uzasadnionych interesów naszej spółki lub strony trzeciej i jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie przeważają nad interesami naszej spółki lub strony trzeciej, wówczas podstawę prawną przetwarzania stanowi Artykuł 6, ustęp 1, zdanie 1, lit. f) RODO.

a) Wykorzystanie w celach informacyjnych

W celu korzystania z naszego serwisu internetowego w celach informacyjnych, z reguły nie trzeba aktywnie podawać danych osobowych. Zamiast tego zbieramy i wykorzystujemy tylko te dane, które automatycznie przekazuje nam Państwa przeglądarka internetowa, np:

 • data i czas wyszukania jednej z naszych stron internetowych;
 • typ przeglądarki;
 • ustawienia przeglądarki;
 • używany system operacyjny;
 • ostatnia odwiedzona strona;
 • ilość przesyłanych danych i status dostępu (przesyłanie plików, nieznalezienie pliku, itp.);
 • adres IP.

Gromadzimy i wykorzystujemy niniejsze dane wyłącznie w formie nieosobowej w przypadku odwiedzin w celach informacyjnych. Ma to na celu umożliwienie korzystania z wyszukanych stron internetowych, zrealizowanie celów statystycznych oraz ulepszenie naszego serwisu internetowego. Państwa adres IP jest przez nas przechowywany tylko przez czas trwania Państwa odwiedzin w celu wyszukania i wykorzystania strony internetowej do celów informacyjnych. Dalsza analiza jest przeprowadzana wyłącznie zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Przetwarzanie wyżej wymienionych danych jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej zgodnie z Artykułem 6, ust. 1, zdaniem 1, lit. f) RODO w celu prawidłowego wyświetlenia naszej strony internetowej i zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa.

Weber-Stephen Products LLC posiada dostęp do danych z tytułu procedur przetwarzania danych opisanych w niniejszej części. Przesyłanie danych do Stanów Zjednoczonych podlega ochronie na mocy standardowych klauzul umownych (tzw. „EU model clauses””).

dd) Ocena produktów 

Po zakupie produktu firmy Weber oferujemy Państwu możliwość dokonania oceny zakupu. Wysyłamy link, który mogą Państwo wykorzystać do oceny swojego zakupu. W przypadku wystawienia przez Państwa oceny, przetwarzamy Państwa adres IP i wygenerowany identyfikator zamówienia, aby móc przypisać ocenę do zakupu. Ma to na celu zapewnienie identyfikowalności i dowodów. Poprzez przekazanie swoich danych wyrażają Państwo zgodę na niniejsze przetwarzanie. Korzystamy z usługodawcy, którym jest podmiot eKomi Ltd. Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin, występujący jako nasz wykonawca zgodnie z Artykułem 28 RODO. Mogą Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym czasie poprzez wysłanie maila na następujący adres: privacy.emea@weberstephen.com.  

Podstawą prawną przetwarzania jest Artykuł 6, ust. 1, lit. a) RODO.   

5. Formularz kontaktowy / zapytania wysyłane pocztą elektroniczną

a) Nasz formularz kontaktowy został zaprojektowany tak, aby ułatwić z nami kontakt. W celach przetworzenia i przydzielenia Państwa zapytania potrzebujemy Państwa imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Pod koniec roku usuwamy zapytania wyłącznie o charakterze informacyjnym po przetworzeniu, tzn. takie, które nie skutkują zawarciem umowy lub nie zawierają żadnych innych treści, które należy zachować. W zależności od treści Państwa zapytania, dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane na podstawie Państwa (domniemanej) zgody zgodnie z Artykułem 6, ust. 1, zdaniem 1, lit. a) RODO lub zgodnie z Artykułem 6, ust. 1, zdaniem 1, lit. b) RODO w odniesieniu do istniejących zobowiązań umownych lub realizacji działań przed umownych. W celu rozpatrzenia reklamacji naszych produktów potrzebujemy Państwa adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres pocztowy, kraj i rodzaj produktu grillowego.

b) Mogą Państwo również skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zależności od treści Państwa zapytania, dane podane w mailu są przetwarzane na podstawie Państwa zgody zgodnie z Artykułem 6, ust. 1, zdaniem 1, lit. a) RODO lub zgodnie z Artykułem 6, ust. 1, zdaniem 1, lit. b) RODO w odniesieniu do istniejących zobowiązań umownych lub realizacji działań przedumownych.

c) Weber-Stephen Polska Sp. z o.o. odpowiada za ogólne zapytania kontaktowe, jak również zapytania dotyczące gwarancji i rękojmi, a także za komunikację niezbędną do dalszej realizacji umowy. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH oraz Weber-Stephen Products LLC posiadają dostęp do wszystkich danych przetwarzanych w tym kontekście. W tym celu Weber-Stephen Products LLC zatrudnia wykonawcę z siedzibą w Unii Europejskiej.

Korzystamy z systemu biletowego Zendesk, który jest platformą należącą do Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, i wykorzystuje centrum danych zlokalizowane w UE w celu przetwarzania reklamacji i zapytań klientów otrzymywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz formularzy kontaktowych. Żadne dane nie zostają przekazane do krajów trzecich. Dalsze informacje znajdują się na stronie https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/

Ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, zalecamy przesyłanie informacji poufnych pocztą tradycyjną.

6. Podmioty przetwarzające dane i odbiorcy danych

W niektórych przypadkach do przetwarzania danych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług, którzy są zobowiązani naszymi poleceniami, a także zostali starannie wybrani, zaangażowani i podlegają systematycznemu monitorowaniu w zakresie realizacji swoich działań. Ich zaangażowanie opiera się na umowach przetwarzania danych zgodnie z Artykułem 28 RODO. Podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy nie przetwarzają w sposób samodzielny żadnych danych dla swoich własnych celów.

W celu realizacji umowy związanej z zakupami na Weber.com, Państwa dane zostaną ujawnione obsługującym nas usługodawcom (takim jak firmy spedycyjne, partnerzy „Grill Academy”), których oczywiście starannie wybraliśmy.

W celu obsługi niniejszego serwisu internetowego korzystamy z dostawcy usług hostingowych, aby przetwarzać dane inwentaryzacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, umów, użytkowania, metadane i dane komunikacyjne naszych gości lub klientów, w naszym imieniu i w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy w ramach skutecznego i bezpiecznego udostępniania tego serwisu internetowego zgodnie z Artykułem 6, ust. 1, zdaniem 1, lit. f), 28 RODO.

W celu zarządzania danymi naszych klientów, rejestracjami grillów, newsletterami i rejestracjami identyfikatorów Weber ID korzystamy z podmiotów świadczących usługi techniczne, które są zobowiązane na podstawie umowy jako podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy zgodnie z Artykułem 28 RODO. Podstawą prawną w tym zakresie stanowi Artykuł 6, ust. 1, zdanie 1, lit. a), b) i f).  

Niektórzy z niniejszych usługodawców posiadają siedzibę poza Unią Europejską (EU) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku udostępniania danych podmiotowi Weber-Stephen Products LLC lub zewnętrznym usługodawcom z siedzibą w krajach spoza UE lub EOG, gdzie nie oferuje się odpowiedniego poziomu ochrony danych, przesyłanie danych poza UE lub EOG jest zabezpieczone standardowymi klauzulami umownymi zgodnie z Artykułem 46, ust. 2, lit. c) RODO (tzw. „modelowe klauzule unijne”); kopie niniejszych umów można uzyskać pisząc na adres privacy.emea@weberstephen.com.

7. Okresy przechowywania danych

Usuwamy przetwarzane przez nas dane lub ograniczamy ich przetwarzanie zgodnie z przepisami ustawowymi, w szczególności zgodnie z Artykułami 17 i 18 RODO. Jeśli wyraźnie nie określono inaczej w niniejszej polityce prywatności, usuwamy przechowywane dane, gdy tylko nie są wymagane do realizacji przewidzianego dla nich celu. Dane są nadal przechowywane po tym, jak nie są wymagane do realizacji przewidzianego dla nich celu, wyłącznie kiedy niniejsze jest wymagane dla innych i prawnie dopuszczalnych celów lub jeżeli dane muszą być przechowywane ze względu na ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych. W takich przypadkach przetwarzanie danych jest ograniczone, tzn. są one zablokowane i nie są przetwarzane do innych celów.

Ustawowe wymogi dotyczące zatrzymania danych wynikają na przykład z § 257 ust. 1 HGB [niemieckiego Kodeksu Handlowego] (6 lat dla ksiąg handlowych, ksiąg inwentarzowych, arkuszy z saldem otwarcia, rocznych sprawozdań finansowych, pism handlowych, zapisów księgowych, itd.), oraz z § 147 ust. 1 AO [niemieckiego Kodeksu Postępowania Podatkowego] (10 lat dla ksiąg, zapisów, raportów ze statusu, zapisów księgowych, pism handlowych i biznesowych, dokumentów istotnych w celach opodatkowani, itd.).

8. Przysługujące Państwu prawa

a) Zgodnie z wymogami prawnymi mogą Państwo dochodzić następujących niepieniężnych praw w odniesieniu do administratora danych:

 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (Artykuł 15 RODO);
 • Prawo do sprostowania i usunięcia danych (Artykuły 16 i 17 RODO);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (Artykuł 18 RODO);
 • Prawo do przenoszenia danych (Artykuł 20 RODO);
 • Prawo do sprzeciwu (Artykuł 21 RODO).

b) Posiadają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora danych.

9. Łącza do serwisów internetowych podmiotów trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać łącza do stron internetowych podmiotów trzecich. Jeśli za pomocą łącza przejdą Państwo do jednego z tych serwisów internetowych, to zwracamy Państwa uwagę, że niniejsze oferty podlegają ich własnym politykom ochrony danych i że nie jesteśmy administratorem w zakresie niniejszego przetwarzania. Należy zapoznać się z każdą polityką prywatności przed ujawnieniem danych osobowych tym administratorom/podmiotom.

II. Porady dotyczące plików cookie

1. Stosowanie plików cookie

Stosujemy technologię plików cookie w celu ulepszenia naszej strony internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nasz serwer internetowy wysyła do przeglądarki użytkownika (czyli do Państwa) podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej i które są przechowywane na komputerze użytkownika w celu późniejszego wyszukania. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zezwalała na niniejsze pliki cookie lub nie. W przypadku podjęcia takiej decyzji, można całkowicie wyłączyć przechowywanie plików cookie lub zezwolić na ich przechowywanie tylko dla określonych stron internetowych, albo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby przeglądarka automatycznie wysyłała użytkownikowi wiadomość, gdy tylko plik cookie ma zostać umieszczony, prosząc o zgodę dotyczącą tego pliku cookie. Uwaga: Korzystanie z pełnego zakresu funkcji naszego serwisu internetowego wymaga wykorzystywania niektórych plików cookie ze względów technicznych.

Podstawą prawną używania plików cookie stanowi Artykuł 6, ust. 1, zdanie 1, lit. f) RODO.

a) Sesyjne pliki cookie

Używamy tzw. sesyjnych plików cookie (zwanych również tymczasowymi plikami cookie), tzn. takich, które są przechowywane w pamięci podręcznej wyłącznie przez czas korzystania przez użytkownika z jednej z naszych stron internetowych. Niniejsze pliki cookie są wykorzystywane do dalszej identyfikacji komputera użytkownika podczas wizyty na naszej stronie internetowej podczas przełączania się z jednej z naszych stron internetowych na inną oraz do ustalenia zakończenia wizyty.

Pliki cookie są usuwane natychmiast po zakończeniu sesji przeglądarki.

b) Pliki cookie do śledzenia treści [tracking] i targetowania

Na naszej stronie internetowej stosujemy również pliki cookie do śledzenia treści i targetowania, które monitorują zachowanie użytkownika. W tym celu stosujemy wyłącznie tzw. pliki cookie własne [first-party], tzn. pliki te nie są udostępniane przez przeglądarkę użytkownika innym domenom niż nasz serwis internetowy.

Te pliki cookie są wykorzystywane między innymi do następujących usług:

 • Wyświetlenia strony - analiza częstotliwości odwiedzania strony internetowej;
 • Analiza kliknięć [Clickstream] - śledzony jest ruch użytkownika na stronie internetowej (np. sposób, w jaki użytkownik dotarł do określonego produktu);
 • Wyświetlenia reklamy klikalność - analiza częstotliwości pokazywania i klikania banera reklamowego;
 • Poruszenia myszką i mapy ciepła (kliknięć) [heat map] - analiza sposobu poruszania myszą przez użytkownika oraz śledzenie miejsc szczególnie często klikanych (tzw. mapa ciepła].

aa) Acquia Lift

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługi Acquia Lift, w formie świadczonej przez Acquia Inc., 53 State Street, 10th Floor, Boston, MA 02109, USA. Acquia Lift to usługa personalizacji mająca na celu zidentyfikowanie zainteresowań, preferencji i zachowań użytkowników. Wszystkie zebrane dane są przechowywane i przetwarzane na serwerach na terenie UE. Nie przechowuje się żadnych danych osobowych. Adres IP jest zapisywany i przetwarzany tylko w sposób skrócony i anonimowy. Acquia Lift używa plików cookie do rozpoznawania powracających użytkowników.

bb) Korzystanie z Google Analytics, Double Click, remarketingu

W niniejszym serwisie wykorzystywane są narzędzia analityki internetowej Google Analytics, które zapewnia Google, Inc. (dalej „Google”). Informacje o użytkowaniu strony internetowej przez użytkownika generowane przez pliki cookie są zwykle przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Uwaga: Niniejsza strona internetowa stosuje Google Analytics z funkcją „anonymizeIp” w celu zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie IP). Poprzez aktywowanie anonimizacji IP na naszej stronie internetowej, adres IP użytkownika zostaje uprzednio skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzystuje niniejsze informacje w naszym imieniu w celu dokonania oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów aktywności na stronie internetowej, a także zapewnienia operatorom internetowym innych usług związanych z wykorzystywaniem strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie powiązany z żadnymi innymi danymi posiadanymi przez Google.

Ta strona internetowa wykorzystuje tagi remarketingowe Google. Dlatego też, pliki cookie są przechowywane w komputerze użytkownika. W przypadku późniejszego korzystania ze stron Google, banery i reklamy tekstowe będą prezentowane użytkownikowi zgodnie z jego wcześniejszym zachowaniem. Dane są również zapisywane anonimowo, co uniemożliwia wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków dotyczących tożsamości użytkownika. Użytkownik może sprzeciwić się funkcji remarketingu poprzez zmodyfikowanie lub wyłączenie tagów remarketingowych na stronie https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Ewentualnie, użytkownik może wyłączyć stosowanie plików cookie osób trzecich na stronie rezygnacji z inicjatywy reklamy sieciowej pod adresem https://optout.networkadvertising.org/#/.

Ponadto, użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie i przetwarzanie danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez użytkownika (włącznie z adresem IP użytkownika), jak również przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ).

Można również uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych poprzez kliknięcie poniższego linku. Plik cookie opt-out (rezygnacji) zostanie ustawiony tak, aby uniemożliwić zbieranie danych użytkownika podczas odwiedzania tej strony internetowej w przyszłości.

DoubleClick od Google (dalej „DoubleClick”) to usługa oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej „Google”). DoubleClick używa plików cookie do wyświetlania najwłaściwszych reklam. Google śledzi reklamy, widziane przez użytkownika oraz dane o tych, które zostały rzeczywiście przeglądnięte. Stosowanie plików cookie DoubleClick umożliwia firmie Google i jej sieci reklamowej wyświetlanie reklam w oparciu o poprzednie wizyty użytkownika na stronie internetowej (lub nawet aplikacje). Google przekazuje informacje wygenerowane przez pliki cookie do serwera Google w celu ich analizy i przechowywania. Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Można również uniemożliwić firmie Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej oraz przetwarzanie tych danych.

Szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html or 

https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

cc) Google AdWords

Ta strona internetowa wykorzystuje Google AdWords - usługę analityczną oferowaną przez Google, a także śledzenie konwersji w ramach Google AdWords. Google AdWords przechowuje pliki cookie służące do śledzenia konwersji na twardym dysku komputera użytkownika (dalej „pliki cookie dot. konwersji”), kiedy użytkownik klika na reklamę umieszczoną przez Google. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony naszego serwisu internetowego, Google i Weber mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę internetową.

Informacje uzyskane przy użyciu plików cookie dot. konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk dla klientów AdWords, którzy korzystają z funkcji śledzenia konwersji. Statystyki te pokazują nam całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę Google i przeglądali stronę internetową z tagiem śledzenia konwersji.

Szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych dot. Google AdWords można znaleźć na stronie https://www.google.de/policies/technologies/ads/.

dd) Dynamic Yield

Korzystamy z narzędzia analityki internetowej Dynamic Yield oferowanego przez Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Izrael.  Dynamic Yield pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób nasz serwis internetowy jest wykorzystywany, abyśmy mogli go stale ulepszać. Usługa wykorzystuje pliki cookie i gromadzi tylko pseudonimizowane informacje na temat użytkowania witryny internetowej, które uniemożliwiają uzyskanie z powrotem danych osobowych.  Informacje te są zazwyczaj przekazywane do serwera w USA. Firma Dynamic Yield podjęła zobowiązanie do stosowania Tarczy prywatności [Privacy Shield], która uzasadnia przekazywanie danych do USA.  

Ten sposób przechowywania można uniemożliwić poprzez ustawienie przeglądarki lub jego dezaktywację w dowolnym momencie, klikając na poniższy link:

ee) Facebook Pixel

Podczas korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej umieszczamy na jego komputerze piksel służący do obserwowania działań podejmowanych przez odwiedzających w mediach społecznościowych Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (dalej „Facebook”). Umożliwia nam to śledzenie zachowania użytkownika po kliknięciu na reklamę na Facebooku, a następnie przekierowaniu na naszą stronę internetową. Usługa pomaga analizować i oceniać skuteczność reklam na Facebooku w celu optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Dane te pozostają dla nas całkowicie anonimowe i nie ma możliwości ich wstecznego powiązania z daną osobą. Jednakże Facebook będzie przechowywać i przetwarzać dane, a tym samym ustanawiać połączenie między danymi a profilem użytkownika na Facebooku. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć na stronie internetowej https://www.facebook.com/about/privacy/

Jeśli użytkownik sprzeciwia się niniejszej procedurze, powinien kliknąć poniższy link: OptOut

ff) Refined Ads

W celu dokonania oceny i optymalizacji naszej strony internetowej i generowania bardziej właściwych reklam dla użytkownika, korzystamy również z systemu śledzenia Refined Ads oferowanego przez Refined Labs GmbH, Residenzstr. 7, 80333 Munich. Dane dotyczące użytkowania są gromadzone przez pliki cookie i podsumowywane w anonimowych profilach użytkowników. Dane nie są przypisywane do rzeczywistych danych użytkownika.

Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych za pomocą pliku cookie dot. rezygnacji [opt-out]. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads

gg) Hotjar

Nasza strona internetowa również wykorzystuje oprogramowanie analityczne „Hotjar” oferowane przez „Hotjar” Ltd., Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.

Hotjar umożliwia pomiar i analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (kliknięcia, ruch myszy, głębokość przewijania, itp.). Zebrane dane są przesyłane na serwer Hotjar w Irlandii i tam przechowywane. Zbierane są następujące dane:

Dane z urządzenia

 • Adres IP - przed zapisem adres IP jest anonimizowany poprzez ustawienie ostatniego oktetu na zero w celu uniemożliwienia identyfikacji osobistej. Pierwsze trzy oktety adresu IP ujawnią tylko region geograficzny użytkownika;
 • Adres poczty elektronicznej użytkownika, łącznie z imieniem i nazwiskiem, jeśli został nam udostępniony przez użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 • Rozmiar ekranu urządzenia;
 • Typ urządzenia i informacje o przeglądarce;
 • Położenie geograficzne (tylko kraj);
 • Preferowany język wyświetlania naszej strony internetowej.

Dane z dziennika

Następujące dane są automatycznie generowane przez nasze serwery, gdy Hotjar jest używany:

 • Domena polecająca;
 • Odwiedzone strony internetowe;
 • Położenie geograficzne (tylko kraj);
 • Preferowany język wyświetlania naszej strony internetowej;
 • Data i godzina dostępu do strony internetowej.

Hotjar wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących korzystania z niej oraz świadczenia innych usług analizy internetowej.

Pliki cookie ustawione przez Hotjar są przechowywane przez różne okresy czasu w zależności od pliku cookie, ale nie dłużej niż 365 dni. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.hotjar.com/cookies

W celu uniemożliwienia zbierania danych przez Hotjar, należy kliknąć na ten link i postępować zgodnie z instrukcjami: https://www.hotjar.com/opt-out

2. Wtyczki mediów społecznościowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe („wtyczki”) Facebooka. Przegląd wtyczek i ich wygląd można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

W celu ochrony danych użytkownika świadomie zdecydowaliśmy się nie używać bezpośrednich wtyczek z serwisów społecznościowych na naszych stronach internetowych. Zamiast tego korzystamy z tzw. rozwiązania „Shariff”. Za pomocą komponentu Shariff można samodzielnie zdecydować czy i kiedy dane są przesyłane do odpowiednich operatorów sieci społecznościowych. Dlatego też, gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, żadne dane nie są automatycznie przesyłane do sieci społecznościowych. Dopiero po aktywnym kliknięciu odpowiedniego przycisku przeglądarka internetowa nawiąże połączenie z odpowiednimi serwerami sieci społecznościowych, tzn. klikając odpowiedni przycisk (np. „Lubię to”), użytkownik wyraża zgodę na to, aby przeglądarka internetowa nawiązała połączenie z serwerami danej sieci społecznościowej i przesłała dane dotyczące użytkowania do odpowiedniego dostawcy sieci społecznościowej.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawców, jak również odpowiednie prawa użytkownika reguluje informacja o ochronie danych dostarczana przez dostawców (Facebook: https://www.facebook.com/policy.php).

a) YouTube

Nasza strona internetowa zawiera filmy z YouTube. Ta funkcja jest obsługiwana przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Filmy z YouTube są przechowywane na stronie https://www.youtube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Opcja zaawansowanych ustawień prywatności umożliwia osadzanie filmów. Kiedy użytkownik odtwarza te filmy, pliki cookie YouTube oraz pliki cookie DoubleClick są zapisywane w komputerze użytkownika i mogą przekazywać dane do Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jako operatora YouTube.

Podczas odtwarzania filmów zapisanych w serwisie YouTube, do Google Inc., jako operatora YouTube i operatora sieci DoubleClick, przesyłane są co najmniej następujące dane: Adres IP i plik cookie, konkretny adres odwiedzanej strony internetowej, data i godzina systemowa ładowania, identyfikator przeglądarki użytkownika. Informacje te są przekazywane niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto Google Account, na które jest zalogowany, czy też nie. Po zalogowaniu się, Google może powiązać te informacje bezpośrednio z kontem użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce być kojarzony ze swoim profilem, musi się wylogować przed aktywacją przycisku odtwarzania filmu.

YouTube lub Google Inc. przechowuje te dane jako profile użytkowników i może wykorzystywać je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub niestandardowego projektowania swoich stron internetowych. Taka analiza (również dla niezarejestrowanych użytkowników) jest wykonywana w szczególności w celu zapewnienia reklamy dopasowanej do użytkownika i informowania innych użytkowników o działaniach danego użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu takich profili użytkownika. Z prawa tego można skorzystać poprzez skontaktowanie się z Google, operatorem YouTube.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można uzyskać po zapoznaniu się z polityką prywatności. Użytkownik może uzyskać bardziej szczegółowe informacje o swoich prawach i opcjach ustawień w celu ochrony swojej prywatności na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza również dane osobowe użytkownika w USA i podlega obowiązkowi stosowania Tarczy prywatności UE-USA [Privacy Shieldhttps://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Wtyczka Twitter

Nasze strony internetowe zawierają funkcje serwisu Twitter. Funkcje te udostępnia Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Podczas korzystania z Twittera i funkcji „Retweet”, strony internetowe, które odwiedza użytkownik, są łączone z jego kontem na Twitterze i ujawniane innym użytkownikom. Dane są również przesyłane do Twittera. Uwaga: jako dostawca stron internetowych nie jesteśmy informowani o treści przesyłanych danych ani o sposobie ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Twittera na stronie internetowej https://twitter.com/privacy.

Ustawienia prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta na stronie https://twitter.com/account/settings.

c) Pinterest

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe sieci społecznościowej Pinterest obsługiwanej przez Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (dalej „Pinterest”).

W przypadku dostępu do strony internetowej zawierającej taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Wtyczka przesyła dane protokołu do serwera Pinterest w USA. Dane te mogą obejmować adres IP, adresy odwiedzanych stron internetowych, w tym funkcje Pinterest, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, sposób korzystania z Pinterest przez użytkownika i pliki cookie.

Więcej informacji na temat celu, zakresu oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinterest, jak również praw i sposobu ochrony prywatności, można znaleźć w informacji Pinterest o ochronie danych osobowych: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

d) Vimeo.com

Istnieje możliwość zintegrowania filmów z platformy „Vimeo” operatora Vimeo Inc, adres korespondencyjny: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Polityka ochrony danych osobowych znajduje się na stronie https://vimeo.com/privacy.

Należy pamiętać, że Vimeo może korzystać z narzędzi Google Analytics, a także zapoznać się z polityką prywatności pod adresem https://www.google.com/policies/privacy, opcjami rezygnacji w zakresie Google Analytics na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en lub ustawieniami Google dla korzystania z danych w celach marketingowych na stronie https://adssettings.google.com/.

3. Różne

a) Mapy Google

Na naszej stronie wykorzystuje się Mapy Google. Usługa ta jest świadczona przez Google LLC (dalej „Google”), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługa ta pozwala na przeglądanie interaktywnych map bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

W szczególności do Google przekazane zostaną następujące dane: Lokalizacja użytkownika, informacje o urządzeniu, adres IP i dane cookie. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki można uzyskać po zapoznaniu się z jego polityką prywatności. Zawiera ona również dalsze informacje na temat praw przysługujących użytkownikowi w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności przez użytkownika: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza również dane osobowe użytkownika w USA i podlega obowiązkowi stosowania Tarczy prywatności UE-USA [Privacy Shield], https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Imgix

Wykorzystujemy imgix, usługę optymalizacji obrazów w czasie rzeczywistym. Adres IP użytkownika zostanie przekazany do imgix (imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA). Serwis podjął zobowiązanie do przestrzegania europejskich wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych, a także przystąpił do Umowy w sprawie Tarczy prywatności [Privacy Shield]. Więcej informacji można znaleźć na stronie imgix.com/privacy

c) Google WebFonts

Na tej stronie wykorzystuje się czcionki Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Czcionki te są ładowane z serwerów Google po otwarciu strony. Adres IP użytkownika, w tym adres odwiedzonej strony (adres internetowy), zostanie przesłany do serwera Google. Więcej informacji na temat czcionek Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq, a także w polityce prywatności Google na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

Rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated.

III. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy również techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony gromadzonych danych osobowych, w szczególności przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub atakiem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane w miarę postępu rozwoju technologic

znego.