androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Spring Start 2021

Spring Start – ontvang een gratis accessoire bij aankoop van een Genesis® II of Spirit

* Op deze actie zijn de onderstaande actievoorwaarden van toepassing. Lees deze goed door. Na afloop van de actieperiode blijven deze actievoorwaarden nog een week beschikbaar op de website van Weber. 

Actievoorwaarden:

 • Begrippen:

Actie: Ontvang een gratis accessoire bij aankoop van de Actiemodellen bij een Erkende Dealer gedurende de Actieperiode;

Actiemodellen: de in de bijlage opgesomde Genesis® II & Spirit modellen;

Actieperiode: de Actie loopt van 18 maart 2021 tot en met 21 april 2021;

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; 

Erkende Dealers: erkende Weber Dealers die gevestigd zijn in België of Luxemburg.

Weber: Weber-Stephen Products Belgium BVBA/SPRL, gevestigd te (B-2800) Blarenberglaan 6 B4, Industriezone Noord B6, Mechelen, België 

 • De Actie wordt uitgevoerd door Weber. Door deelname aan de Actie gaat de Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden.
 • Alleen Deelnemers die 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in België of Luxemburg mogen deelnemen aan de Actie. Werknemers van Weber en door Weber ingehuurde derden zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 • Deelnemers die niet voldoen aan de Actievoorwaarden zijn uitgesloten van deelname.

Hoe werkt het?

 • De Deelnemer dient binnen de Actieperiode een Actiemodel aan te schaffen bij een Erkende Dealer.
 • De Deelnemer dient na aanschaf van een Actiemodel een Weber ID-account aan te maken via: https://www.weber.com/BE/nl/account/ en het aangeschafte Actiemodel online te registreren in zijn/haar Weber ID-account. Let op: dit kan tot uiterlijk vier weken na afloop van de Actieperiode. 
 • De Deelnemer is verplicht het serienummer van het aangeschafte Actiemodel en het aankoopbewijs te uploaden in het registratieproces.
 • De Deelnemer is verplicht een afleveradres op te geven. De Actie is alleen geldig voor afleveradressen binnen België of Luxemburg.
 • Weber controleert het serienummer en het aankoopbewijs. Na validatie door Weber ontvangt de Deelnemer een voucher voor het gratis accessoire. De deelnemer kan met deze voucher de accessoire bestellen zonder kosten.
 • Weber streeft ernaar het accessoire binnen 4 weken naar het afleveradres dat de Deelnemer heeft opgegeven te verzenden. Hier zijn geen verzendkosten voor de Deelnemer aan verbonden. 
 • De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het invullen van een geldig en correct afleveradres. Weber is niet aansprakelijk voor verzendingen naar onjuist ingevulde adressen. 
 • Indien de Deelnemer zijn/haar aankoop van het Actiemodel annuleert is de Deelnemer verplicht het de accessoires zonder onnodige vertraging aan Weber terug te sturen. Weber draagt de verzendkosten. 

Overig

 • Het is niet mogelijk om in plaats van de accessoires korting of contant geld te ontvangen. 
 • De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verkregen, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Weber. Het Privacybeleid van Weber is hier in te zien: https://www.weber.com/BE/nl/voorwaarden/privacybeleid/weber-33797.html. Weber zal het door de Deelnemer opgegeven afleveradres uitsluitend gebruiken om het accessoire op te sturen. 
 • Weber accepteert geen verantwoordelijkheid voor registraties van Weber ID-accounts en/of Actiemodellen die verloren zijn gegaan als gevolg van enig netwerk-, computer hardware of software probleem.
 • Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Weber. 

 

 • Weber kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet nakomen van enige verplichting, wanneer de oorzaak daarvan te wijten is aan overmacht of plaatsvindt buiten haar macht.
 • Weber behoudt zich het recht voor Deelnemers van deelname uit te sluiten indien Weber een vermoeden heeft van fraude, misbruik of schending van deze Actievoorwaarden. In dergelijke gevallen is Weber gerechtigd de levering van de accessoires te weigeren en/of de reeds verzonden accessoires terug te vorderen.
 • Weber behoudt zich het recht voor om de actie te allen tijde eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de actie zal daarvan mededeling worden gedaan op de website van Weber. Dit geldt met name in het geval dat correcte uitvoering om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. In dergelijke gevallen kunnen Deelnemers geen aanspraak maken op eventuele vergoedingen van Weber.
 • Weber behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen of beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de Actievoorwaarden zal daarvan mededeling worden gedaan op de website van Weber. 
 • Typefouten zijn voorbehouden.
 • In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Weber.
 • Op de Actie en de Actievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn met uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil dat ontstaat uit deze Actie of Actievoorwaarden.  

BIJLAGE

Actiemodellen Genesis® II :

Artikelnummer

Deelnemende barbecues

Artikelnummer gratis accessoire

61012139

Genesis® II E-330™ GBS™

7654 (t.w.v. 188,99 euro)

61016139

Genesis® II EP-335 GBS

7654 (t.w.v. 188,99 euro)

61006139

Genesis® II SP-335 GBS

7654 (t.w.v. 188,99 euro)

62016139

Genesis® II EP-435 GBS

7655 (t.w.v. 188,99 euro)

62006139

Genesis® II SP-435 GBS

7655 (t.w.v. 188,99 euro)

60014139

Genesis® II LX E-240 GBS

7654 (t.w.v. 188,99 euro)

60004139

Genesis® II LX S-240 GBS 

7654 (t.w.v. 188,99 euro)

61014139

Genesis® II LX E-340 GBS

7654 (t.w.v. 188,99 euro)

61004139

Genesis® II LX S-340 GBS

7654 (t.w.v. 188,99 euro)

62014139

Genesis® II LX E-440 GBS

7655 (t.w.v. 188,99 euro)

62004139

Genesis® II LX S-440 GBS

7655 (t.w.v. 188,99 euro)

63014139

Genesis® II LX E-640 GBS

7655 (t.w.v. 188,99 euro)

63004139

Genesis® II LX S-640 GBS

7655 (t.w.v. 188,99 euro)


Actiemodellen Spirit:

Artikelnummer

Deelnemende barbecues

Artikelnummer gratis accessoire

46813339

Spirit E-330 GBS Premium

8519 (t.w.v. 157,49 euro)

46803539

Spirit S-330 GBS Premium

8519 (t.w.v. 157,49 euro)

46812239

Spirit EP-335 Premium GBS

8519 (t.w.v. 157,49 euro)

46912239

Spirit E-325S GBS

8519 (t.w.v. 157,49 euro)

46802339

Spirit SP-335 Premium GBS

8519 (t.w.v. 157,49 euro)