android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

Privacybeleid

Verordening over de Gegevensbescherming

Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze website en onze aanbiedingen op onze webpagina’s.

De bescherming van uw persoonsgegevens (hieronder ook kortweg „gegevens“)  is voor ons een grote en heel belangrijke wens. In het volgende willen wij u er daarom uitvoerig over informeren, welke gegevens bij een bezoek op onze website en gebruik van ons aanbod aldaar worden verzameld en hoe deze door ons daarna worden verwerkt of gebruikt. Eveneens willen wij u erover informeren, welke bijbehorende beveiligingsmaatregelen wij in technisch en organisatorisch opzicht hebben genomen.

Houd u er s.v.p. rekening mee, dat deze verordening over de gegevensbescherming van tijd tot tijd door de invoering van nieuwe techníeken en/of wetswijzigingen kan worden geactualiseerd. Hierop maken wij u op op een adequate manier opmerkzaam. Vanzelfsprekend zullen wij bij alle wijzigingen steeds op gepaste wijze rekening houden met uw belangen.

1. Verklaring over de gegevensbescherming

1. Verantwoordelijke instantie

Gezamenlijk verantwoordelijke instanties zijn Weber-Stephen Holland B.V., Tsjûkemarwei 12, postbus 18, 8520 AA Sint Nicolaasga & Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim en Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin en Webe-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Rd., Palatine, IL 60067, USA, met gezamenlijke maar elk ook afzonderlijk volledige verantwoordelijkheid. De bovengenoemde instanties stellen gezamenlijk de doelen en de middelen voor de verwerking vast. Indien er binnen het Weber-Stephenconcern gegevens naar de Verenigde Staten van Amerika worden doorgestuurd gebeurt dit op basis van standaard EU-contractsclausules. In het bijzonder vervullen de betreffende instanties de functies die onder de volgende punten worden opgesomd.

 • De verantwoordelijkheid voor de exploitatie van deze website en voor de Weber ID berust buj Weber-Stephen Products LLC. Hiervoor maakt Weber-Stephen Products LLC gebruik van verschillende opdrachtverwerkers. Weber-Stephen Products LLC en Weber-Stephen Products (EMEA) hebben toegang tot alle analysegegevens en logbestanden. De rechtsgrondslag hiervoor is art.6 pag. 1 punt f) AVG.
 • - Algemene contactaanvragen en garantie- en vrijwaringskwesties betreffende aanvragen en de communicatie die nodig is voor de verdere nakoming van de overeenkomst valt onder de verantwoordelijkheid van Weber-Stephen Holland B.V.. Weber-Stephen Products (EMEA) en Weber-Stephen Products LLC hebben toegang tot alle in dit verband verwerkte gegevens. Hiervoor maakt Weber-Stephen Products LLC gebruik van een uitvoerder.
 • De technische en commerciële afwikkeling en de exploitatie van de shop en het boekingssysteem voor de Weber Grill-academie onder Weber.com vallen onder de verantwoordelijkheid van Weber-Stephen Deutschland GmbH. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH heeft toegang tot deze gegevens.
 • - Voor het beheer van het evaluatiesysteem op Weber.com is Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH verantwoordelijk. Zowel Weber-Stephen Products LLC als Weber-Stephen Holland B.V. hebben toegang tot deze gegevens.

2. Contactgegevens medewerker gegevensbescherming

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens door Weber of voorzover in deze verklaring de mogelijkheid tot het opnemen van contact wordt geboden, kunt u zich wenden tot onze medewerker gegevensbescherming via privacy.emea@weberstephen.com. De medewerker gegevensbescherming die onder dit e-mailadres bereikbaar is, stuurt dan alle aanvragen door aan de per geval verantwoordelijke instantie. Bij contactopname via de post verzoeken wij, die te adresseren t.a.v. de medewerker gegevensbescherming. Voor het overige verwijzen wij naar onze vermeldingen in [https://www.weber.com/BE/nl/voorwaarden/algemene-voorwaarden/weber-35602.html]

3. Verzameling en gebruik van uw gegevens

Omvang en aard van de verzameling en het gebruik van uw gegevens verschilt naar gelang van de vraag, of u onze website slechts voor het oproepen van informatie, dus bijv. voor het bekijken van onze aanbiedingen bezoekt of gebruik maakt van door ons aangeboden diensten, dus productbestellingen. De rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

 • Indien wij voor de verwerkingsprocedures van persoonsgegevens de instemming van de betrokkene verkrijgen, dient art.6 lid 1 pag. 1 punt a) van de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming van de EU, AVG als rechtsbasis.
 • Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de nakoming van een overeenkomst, waarbij de contractspartner de betrokkene is, dient art.6 lid 1 pag. 1 punt b) AVG als rechtsbasis. Dit geldt ook voor verwerkingsprocedures die nodig zijn voor het doorvoeren van precontractuele maatregelen.
 • Indien verwerking van persoonsgegevens nodig is voor het nakomen van een juridische verplichting, waaraan onze onderneming onderworpen is, dient art.6 lid 1 pag. 1 punt c) AVG als rechtsgrondslag.
 • Ingeval belangen van levensbelang van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art.6 lid 1 pag. 1 punt d) AVG als rechtsgrondslag.
 • Als de verwerking nodig is ter bescherming van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde en prevaleren de belangen, grondrechten en elementaire vrijheden van betrokkene niet boven het eerstgenoemde belang, dient art.6 lid 1 pag. 1 punt f) als grondslag voor de verwerking.

a) Informatief gebruik

Voor het slechts informatieve gebruik van onze website is het in principe niet vereist, dat u actief persoonsgegevens vermeldt. Veeleer verzamelen en gebruiken wij in dat geval alleen die gegevens van u, die uw internetbrowser ons automatisch doorgeeft, zoals bijvoorbeeld:

• datum en tijdstip van het oproepen van een van onze webpagina’s;

• uw browsertype;

• de browserinstellingen;

• het gebruikte besturingssysteem;

• de pagina die u het laatst bezocht hebt;

• de hoeveelheid aan data die is doorgestuurd en de toegangsstatus (bestand doorgestuurd, bestand niet gevonden etc.);

• uw IP-adres

Deze gegevens verzamelen en gebruiken wij bij een informatief bezoek uitsluitend in niet op de persoon betrokken vorm. Dit gebeurt om het gebruik van de door u opgeroepen webpagina’s überhaupt mogelijk te maken, voor statistische doeleinden en ter verbetering van ons webaanbod. Voor het oproepen en het informatief gebruik van de webpagina slaan wij uw IP-adres slechts op voor de duur van uw bezoek. Een verdergaande evaluatie vindt alleen plaats volgens de volgende bepalingen.

De verwerking van bovengenoemde data is voor het aanbod van een webpagina volgens art.6 lid 1 pag. 1 punt f) AVG technisch dwingend noodzakelijk, om u onze webpagina correct aan te geven en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen.

Weber-Stephen Products LLC heeft toegang tot gegevens uit dataverwerkingsprocessen die in deze paragraaf zijn beschreven. Het doorsturen van data naar de Verenigde Staten van Amerika is beveiligd door standaard contractsclausules („EU-model clausules).

b) Weber ID

U kunt op onze website kosteloos een Weber-ID voor uzelf aanmaken. De Weber-ID wil zeggen een centrale klantenrekening, waarin al uw gegevens op één plaats worden verzameld, om uw belevenis van de wereld van Weber voortdurend te verbeteren en op uw concrete belangstellingen af te stemmen. Daardoor krijgt u toegang tot exclusieve inhouden van de website (recepten, tips en trucs etc.), kunt uw grill/uw grills registreren, krijgt u dienaangaande alle belangrijke informatie (garantietermijnen, bedieningshandleidingen etc.) en hebt u een centrale toegang tot alle gegevens en diensten die Weber-Stephen u biedt. Verder kunt u zich te allen tijde gemakkelijk in onze shop aanmelden, om bijv. de status van uw bestelling op te vragen of nog meer bestellingen te doen zonder zich opnieuw te registreren. Met een Weber-ID kunt u bovendien functies zoals memoblaadjes en verlanglijstje gebruiken.

Bovendien wordt de Weber-ID gebruikt, om geregistreerde gebruikers een gepersonaliseerde en op hen toegesneden beleving op onze website te kunnen presenteren. Dienovereenkomstig wordt het gebruikersgedrag van geregistreerde gebruikers vergaard en geanalyseerd. Hierbij worden de volgende, aanvullende gegevens vergaard, opgeslagen en geëvalueerd:

 • e-mailadres*;
 • wachtwoord*;
 • voor- en achternaam*;
 • geboortedatum;
 • omvang van de huishouding;
 • aard van de huishouding;
 • aantal kinderen;
 • geregistreerde grills;
 • uitgevoerde bestellingen;
 • verdere gegevens, wanneer er een bestelling wordt uitgevoerd:

telefoonnummer**, leveradres***, factuuradres***, betaalgegevens***

*opgaven moeten bij registratie van de Weber-ID verplicht worden gedaan** Alleen verplicht voorzover de goederen per expeditie moeten worden geleverd, of er een bestelling bij de Grill Academy plaatsvindt.

***Alleen verplicht indien er een bestelling onder de Weber-ID moet plaatsvinden.

De verwerking van uw gegevens in het kader van de Weber-ID vindt plaats op basis van art.6 lid 1 pag. 1 punt b). Weber-Stephen Products LLC en Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH hebben toegang tot gegevens uit in deze paragraaf beschreven gegevensverwerkingsprocessen. Het doorsturen van data aan de Verenigde Staten van Amerika is beveiligd door standaard contractsclausules (EU-modelclausules).

U kunt uw Weber-ID op onze website registreren door bovenstaande gegevens in te voeren en een wachtwoord te kiezen. Na registratie kunt u uw Weber-ID onmiddellijk gebruiken. Zodra u een Weber-ID hebt geregistreerd, wordt een e-mail verzonden naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven. Hierin vindt u een link voor het instellen en configureren van uw Weber-ID. De informatie die u verstrekt bij het instellen van uw Weber ID is optioneel. Daarnaast hebben wij het recht om uw IP-adressen en registratiedata te behouden om uw registratie te kunnen bewijzen en om elk mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens te verduidelijken. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. c) en f) GDPR.

Als u het wissen van de Weber-ID mocht wensen, neemt u dan s.v.p. contact met ons op onder privacy.emea@weberstephen.com.

Weber-Stephen Products LLC heeft toegang tot gegevens uit de in deze paragraaf beschreven dataverwerkingsprocessen. Het doorsturen van gegevens aan de Verenigde Staten van Amerika is beveiligd door standaard contractsclausules (EU-modelclausules).

c) Gebruik van aanbiedingen/Inkopen bij Weber-Stephen

Persoonsgegevens verzamelen wij alleen, als u ons die in het kader van de bestelprocedure, of bij registratie van een Weber-ID vrijwillig meedeelt. Na volledige afwikkeling van de overeenkomst worden uw gegevens geblokkeerd en volgens het verloop van wettelijke en handelsrechtelijke voorschriften gewist, indien u niet uitdrukkelijk met een verdergaand gebruik van gegevens heeft ingestemd of indien een verdergaande verwerking juridisch gelegitimeerd is.

Wanneer u in onze shop wilt inkopen, is het voor de afsluiting van het contract vereist, dat u uw gegevens vermeldt, die wij voor de afwikkeling van uw bestelling nodig hebben. Voor de afwikkeling van de contracten verplichte opgaven zijn apart gemarkeerd, verdere opgaven zijn vrijwillig. Voor de uitvoering van de overeenkomst worden adresgegevens aan de expeditie in

kwestie, die de opdracht ertoe gekregen heeft, of de verzendingsonderneming doorgegeven. Rechtsgrondslag voor de verwerking voor de nakoming van het contract is art. 6 lid 1 pag.1 punt b) AVG.

Daarbij worden de volgende gegevens verwerkt:

 • naam, leveradres, factuuradres, betaalgegevens, e-mailadres;
 • telefoonnummer in geval van levering via expeditie;

aa) Gastbestelling

De door u vermelde gegevens verwerken wij voor de afwikkeling van uw bestelling. Daartoe kunnen wij uw betaalgegevens aan onze huisbank of andere betaaldienstverlener doorgeven. Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 pag.1 punt b) AVG.

bb) Bestelling via Weber-ID

Daarnaast is het voor u mogelijk, uw gegevens die voor de afwikkeling van de bestelling nodig zijn in het gebruikersaccount van uw Weber-ID te deponeren. Bij inkoop via uw Weber-ID worden behalve de bestelgegevens gegevens voor de aanmaak van een bestelgeschiedenis verwerkt. Verdere aanwijzingen daarvoor vindt u in deze verklaring over gegevensbescherming onder Weber-ID.

cc) Aanmelding Grill Academy

Denkt u er s.v.p. om, dat de boeking van Weber Grill-academiecursussen momenteel alleen via een Weber-ID mogelijk is. Boekingsgegevens voor Weber Grill-academies worden ter uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan de partners die voor de doorvoering van de Weber Grill-academies zijn aangewezen. Voor aanmeldingen bij de Grill-akademie gebruiken wij de plugin bookingkit van bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, 12059 Berlijn. Als een van onze pagina’s wordt opgeroepen, die bookingkit-functies laat zien, ontstaat er een koppeling met bookingkit-servers. Verdere informatie over de bookingkit gegevensbescherming vindt u onder https://bookingkit.net/privacy-statement/ 

Wij maken gebruik van ons algemene contactformulier voor groeps- of zakelijke boekingen. 

De wettelijke grondslag voor de verwerking is Art. 6 Para. 1 p. 1 lit. b), Art. 28 GPDR.

dd) Beoordeling van producten

Na aankoop van een product bij Weber, bieden wij u de mogelijkheid uw aankoop te beoordelen. Daarvoor sturen wij u een link via welke u uw aankoop kunt beoordelen. Wanneer u een beoordeling wilt geven, verwerken wij uw IP adres en uw order ID om  uw beoordeling toe te wijzen aan een aankoop.

Dit is om het te kunnen traceren en voor bewijsdoeleinden. Door uw data door te geven geeft u toestemming hiervoor. Wij maken gebruik van de serviceprovider eKomi Ltd. Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin, die als contractant volgens art 28 DS-GVO voor ons optreedt. U kunt uw toestemming ten allen tijde herroepen door  een e-mail te sturen naar privacy.emea@weberstephen.com. De wettelijke grondslag voor de verwerking is Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. 

4. Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden/Nieuwsbrief

Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden vindt uitsluitend plaats na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming door u. In dat geval worden uw gegevens gebruikt, om u te informeren over nieuwe, op uw interesse afgestemde producten en events op grillgebied en die in verband met Weber-Stephen te presenteren. Dit houdt in informatie over het actuele of toekomstige productassortiment (bijv. grills, accessoires, verbruiksartikelen, lifestyle) en manifestaties en events waar Weber-Stephen bij betrokken is (bijv. Grill Academie, seminars, beurzen, eenmalige manifestaties). Daaronder valt zowel de digitale reclame via e-mail als de reclame via gedrukte media.

Voor de aanmelding voor onze e-mail Nieuwsbrief gebruiken wij de zogeheten double-opt-in procedure. Hierbij wordt u na uw aanmelding een e-mail gestuurd naar het opgegeven adres,

Waarin wij u vragen om een bevestiging, dat u de toezending van de Nieuwsbrief wenst. Dit gebeurt d.m.v. een klik op een daarin vervatte hyperlink. Als de bevestiging per hyperlink niet binnen een termijn van 24 uur wordt gegeven, wordt uw informatie geblokkeerd en na verloop van een maand gewist. Bovendien hebben wij het recht om uw ingestelde IP-adressen en tijdstippen van aanmelding en bevestiging aan te houden, om uw aanmelding aan te tonen en eventueel een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens op te kunnen helderen. De rechtsbasis hiervoor is art. 6 lid 1 pag.1 punt c).

De inwilliging kan ten allen tijde per e-mail aanprivacy.emea@weberstephen.com of door de aanwijzingen aan het eind van een reclame-e-mail te volgen, worden herroepen.

Weber-Stephen Products LLC heeft toegang tot gegevens uit dataverwerkingsprocessen die in deze paragraaf zijn beschreven. Het doorsturen van data naar de Verenigde Staten van Amerika is beveiligd door standaard contractsclausules („EU-model clausules).

5. Contactformulier/E-mail-aanvragen

a) Ons contactformulier moet u de mogelijkheid geven, zich met ons in verbinding te stellen. Voor de bewerking en indeling van uw aanvragen hebben wij uw naam en e-mailadres nodig. Zuiver informatieve aanvragen, d.w.z. zulke, die niet leiden tot de afsluiting van een contract of andere inhouden hebben die bewaard dienen te worden, worden door ons aan het eind van gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd vindt naargelang de inhoud van de aanvraag plaats op basis van uw (vermoedelijke) inwilliging volgens art. 6 lid 1 pag. 1 punt a) AVG of volgens art. 6 lid 1 pag. 1 punt b) AVG voorzover er contractuele nakomingsverplichtingen of de doorvoering van precontractuele maatregelen bestaan.

b) Bovendien bestaat voor u ook de mogelijkheid om met ons per e-mail contact op te nemen. De verwerking van de per e-mail ingegeven data vindt plaats al naar gelang de inhoud van de aanvraag op basis van uw inwilliging volgens art. 6 lid 1 pag. 1 punt a) AVG of volgens art. 6 lid 1 pag. 1 punt b) AVG voorzover er contractuele nakomingsverplichtingen of de doorvoering van precontractuele maatregelen bestaan.

c) Algemene contactaanvragen en garantie- en vrijwaringsaanvragen betreffende aanvragen, als ook voor boekingen van groepen of zakenrelaties voor de Grill Academy  en de ter verdere nakoming van de overeenkomst benodigde communicatie is de verantwoordelijkheid van Weber-Stephen Holland B.V.. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH en Weber-Stephen Products LLC hebben toegang tot alle in dit verband verwerkte gegevens. Hiertoe maakt Weber-Stephen Products LLC gebruik van een opdrachtnemer die gevestigd is in de Europese Unie.

Wij maken gebruik van het ticketsysteem van Zendesk, een platform van Zendesk Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, voor de behandeling van klachten, groeps- en zakelijke boekingen en consumentenaanvragen via e-mail en via het contactformulier. Zendesk maakt voor dit doel gebruik van een  datacenter in de EU. Er zal geen data naar derde landen worden verstuurd. Voor meer informatie, bezoek de website https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/

Omdat wij niet volledig de veiligheid van data kunnen garanderen wanneer via e-mail wordt gecommuniceerd, adviseren wij vertrouwelijke informatie via de post te versturen.

6. Opdrachtverwerking en Ontvanger van gegevens

Voor een deel maken wij voor de verwerking van uw gegevens gebrui van externe dienstverleners, die gebonden zijn aan onze instructies. Deze zijn zorgvuldig door ons uitgekozen, hebben de opdracht gekregen en worden regelmatig gecontroleerd. Aan de opdrachtverleningen liggen overeenkomsten ten grondslag over de opdrachtverwerking in de zin van art. 28 AVG. Een zelfstandige verwerking voor eigen doeleinden vindt door de opdrachtverwerker niet plaats

Ten behoeve van de uitvoering van het contract in verband met inkopen op Weber.com worden uw gegevens bijvoorbeeld aan ons ondersteunende dienstverleners (postorderbedrijven, Grill-academiepartners) doorgegeven, die wij vanzelfsprekend met zorg hebben uitgekozen.

Voor de exploitatie van dit webaanbod bedienen wij ons van een hostingaanbieder, die in opdracht van ons en op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij een efficiënte en veilige terbeschikkingstelling van dit online-aanbod volgens art. 6 lid 1 pag. 1 punt f) 28 AVG bestandsgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractsgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van bezoekers of klanten van dit webaanbod verwerkt.

Voor het beheer van onze klantgegevens, grillregistraties, nieuwsbrief en Weber-ID-registraties gebruiken we technische dienstverleners die contractueel ook contractverantwoordelijken zijn overeenkomstig artikel 28 GDPR. De rechtsgrondslag in dit verband is artikel 6 Para. 1 S.1 lit. a), b) en f).

Sommige van deze servicepartners bevinden zich buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). Daar is toegang tot gegevens beschikbaar voor Weber-Stephen Products LLC, of externe serviceaanbieders in landen buiten de EU of EER die geen adequaat gegevensbeschermingsniveau bieden. De overdracht van gegevens buiten de EU of de EER wordt beschermd door middel van standaardcontractbepalingen overeenkomstig artikel 46 (2) lit. c) GDPR (" EU-modelclausules "); u kunt een kopie van dergelijke overeenkomsten verkrijgen via privacy.emea@weberstephen.com.

7. Opslagtermijnen

De door ons verwerkte gegevens worden met inachtneming van de wettelijke voorschriften, met name volgens art. 17 en 18 AVG gewist of begrensd in hun verwerking. Voor zover dit niet in het kader van deze verklaring over gegevensbescherming uitdrukkelijk is aangegeven, wissen wij bij ons opgeslagen gegevens, zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel. Na het tijdstip van het wegvallen van hun doel worden gegevens alleen dan bewaard, wanneer ze voor andere en wettelijk toelaatbare doeleinden nodig zijn of de gegevens op grond van wettelijke bewaarverplichtingen verder moeten worden bewaard. In die gevallen wordt de verwerking beperkt, dus geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt.

Wettelijke bewaarverplichtingen vloeien bijvoorbeeld voort uit §257 lid 1 HGB (6 jaar voor handelsportfolio’s, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekingsbewijzen, etc,) en uit § 147 lid 1 AO (10 jaar voor boeken, aantekeningen, situatieverslagen, boekingsbewijzen, handels- en zakelijke brieven, voor belastingheffing relevante documentatie, etc.).

a) U kunt op basis van de wettelijke voorschriften de volgende kosteloze rechten jegens de verantwoordelijke van de gegevensverwerking laten gelden:

•   Recht op informatie (art. 15 AVG)

 • Recht op correctie of wissen (artt. 16 en 18 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking (art. 21 AVG).

b) U heeft bovendien het recht, zich bij een toezichthoudende instantie over de verwerking van uw persoonsgegevens te beklagen.

II. Cookie-aanwijzingen

 1. Gebruik van Cookies

Voor onze website gebruiken wij de cookietechniek. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die in het kader van uw bezoek aan onze webpagina’s door onze webserver aan uw browser worden gestuurd en door hem op uw computer worden bewaard voor een latere oproep. Of er cookies kunnen worden geplaatst en opgeroepen, kunt u door de instellingen in uw browser zelf bepalen. U kunt in uw browser bijvoorbeeld het opslaan van cookies helemaal deactiveren, het beperken tot bepaalde websites of uw browser zo configureren, dat hij u automatisch bericht stuurt, zodra er een cookie geplaatst moet worden en u vraagt om feedback daarover. Voor de volledige werking van onze website is het evenweln om technische redenen nodig, de genoemde sessie cookies toe te laten.

De rechtsbasis voor het gebruik van cookies is art. 6 lid 1 punt f) AVG.

a) Sessie-cookies

Wij gebruiken zogeheten sessie-cookies (ook wel als tijdelijke cookies aangeduid), dus zulke, die uitsluitend voor de duur van uw gebruik van een van onze webpagina’s tussentijds worden opgeslagen. Het doel van deze cookies is, uw computer gedurende een bezoek aan onze website bij het overspringen van een van onze webpagina’s naar een andere webpagina van ons verder te identificeren en het einde van uw bezoek vast te kunnen stellen.

De cookies worden gewist, zodra u uw browsersessie beëindigt.

b) Traceer- en targeting-cookies

Op onze website gebruiken wij ook traceer- en targeting-cookies die het gebruikersgedrag registreren. Hierbij plaatsen wij uitsluitend zogeheten first-party-cookies, d.w.z. de cookies worden door uw browser niet domeinoverstijgend toegankelijk gemaakt.

Hierbij worden de cookies onder andere voor de volgende diensten gebruikt:

• Reikwijdtemeting – hier wordt geregistreerd hoevaak een website wordt opgeroepen;

• Clickstream-analyse – hier worden de bewegingen van de gebruiker op een website vastgelegd (bijv. op welke manier de klant bij een concreet product in de shop is gekomen);

• Ad impressions en Click Through – hier wordt geanalyseerd hoevaak een reclamebanner wordt getoond en aangeklikt;

• Muisbeweging en heatmaps – hier wordt de muisbeweging van de gebruiker geanalyseerd en vastgelegd waar van een bijzonder frequent verschijnen sprake is (zgn. Heatmap).

aa) Acquia Lift

Op onze website gebruiken wij de dienst Acquia Lift van de VS-aanbieder Acquia Inc., 53 State Street, 10th floor, Boston, MA 02109, VS. Acquia Lift is een personaliseringsdienst, om de interesses, voorliefdes en het gedrag van de gebruikers vast te leggen. Alle verzamelde gegevens worden op servers binnen de EU opgeslagen en verwerkt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens opgeslagen. Indien het IP-adres wordt opgeslagen en verwerkt, gebeurt dat op een beknopte en geanonimiseerde manier. Acquia maakt gebruik van cookies, om terugkerende gebruikers te herkennen.

bb) Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). De door het cookie gecreëerde Informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

Wij wijzen u erop, dat op deze website Google met de code „anonimizelp“ is uitgebreid, om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen. Door de activering van de IP-anonimisering op onze website wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte (EER) vooraf verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar verkort. In

opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de webpagina-activiteiten samen te stellen en om verdere aan het websitegebruik en het internetgebruik gekoppelde dienstverleningen voor de exploitant van de webseit te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere data van Google samengevoegd.

Deze website gebruikt Google Remarketing Tags. Hiervoor worden cookies opgeslagen op de computer van de gebruiker. Bij later gebruik van Google-pagina’s worden de gebruiker overeenkomstig zijn eerder gedrag banners en tekstaankondigingengepresenteerd. Ook hierbij worden de gegevens anoniem vastgelegd, zodat er geen conclusie over de persoon van de persoon van de gebruiker mogelijk is. De gebruiker kan de remarketingfunctie aanvechten door onder https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/de remarketingtags te wijzigen of te deactiveren. Daarnaast kan de gebruiker het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren, door de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief https://optout.netwerkadvertising.org/#/ te gebruiken.

U kunt bovendien de registratie van de door het cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google voorkomen, door de onder de -volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

U kunt de registratie door Google Analytics ook verhinderen door op de volgende link te drukken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de toekomstige vastlegging van uw gegevens bij het bezoek aan onze website voorkomt.

DoubleClick van Google („DoubleClick“) is een dienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS („Google). DoubleClick gebruikt cookies, om zo relevant mogelijke advertenties in te voegen. Daarbij wordt door Google vastgelegd, welke advertenties bij u ingevoegd en welke daarvan door u zijn opgeroepen. Het gebruik van de DoubleClick-cookies maakt Google en zijn reclamenetwerk de schakeling van advertentie op basis van uw eerdere bezoeken op webpagina’s (of apps) mogelijk. De door de cookies aangemaakte informatie wordt door Google ter evaluatie aan een server van Google doorgestuurd en aldaar opgeslagen. U kunt de opslag van de cookies door een desbetreffende instelling van uw browser-software voorkomen. Verder kunt u de registratie van de door de cookies aangemaakte en op uw gebruik van de webpagina’s betrokken gegevens aan Google

Alsook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen.

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder https://www.google.com/intl/de/analytics/terms/ c.q.

https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

cc) Google AdWords

Deze website gebruikt Google AdWords, een analysedienst van Google, en in het kader van Google AdWords de conversion tracking. Daarbij wordt door Google AdWords een cookie voor de conversion tracking op de harde schijf van uw computer achtergelaten (zogenaamde „conversion cookie“, wanneer u op een door Google geschakelde advertentie klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina’s op onze website bezoekt , kunnen Google en wij zien, dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina door bent gestuurd.

De met behulp van de conversie-cookies verkregen informatie dient voor de opmaak van statistieken voor AdWords-klanten, die conversion tracking toepassen. Wij komen door deze statistieken het totale aantal gebruikers te weten, die op de door Google geschakelde advertentie hebben gedrukt en pagina hebben opgeroepen, die voorzien is van een conversion-tracking tag.

Verdere informatie over het onderwerp gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming in het kader van Google AdWords vindt u onder deze link: https://www.google.de/policies/technologies/ads/.

dd) Dynamic Yield

Wij gebruiken de Dynamic Yield webanalyseservice van Dynamic Yield Ltd. 8, Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israël. Dynamic Yield helpt ons te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt, zodat we deze voortdurend kunnen verbeteren. De service gebruikt cookies en verzamelt alleen gepseudonimiseerde informatie over de gebruiksactiviteit van de website, waardoor persoonsgegevens niet op een andere manier worden omgezet. De informatie wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server in de VS. Dynamic Yield is verbonden aan Privacy Shield, dat de overdracht van gegevens aan de VS rechtvaardigt.

U kunt deze opslag voorkomen door uw browser in te stellen of deze op elk gewenst moment te deactiveren door op de volgende link te klikken:

ee) Facebook Pixel

In het kader van het gebruik van onze website plaatsen we een bezoekersactie-pixel van het sociale netwerk van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS („Facebook“) op uw computer. Daardoor kan uw gedrag worden bijgehouden, als u op een Facebook-advertentie klikt en daardoor naar onze website wordt doorgestuurd. De dienst helpt dan om de effectiviteit van Facebook-advertenties te analyseren en te evalueren, om toekomstige reclameacties te optimaliseren. Voor ons blijven de gegevens volledig anoniem en laten geen conclusies toe over de betreffende persoon. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, waardoor er een koppeling van de gegevens aan het betreffende Facebook-profiel van de gebruiker wordt bewerkstelligd. Verdere informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt onder https://www.facebook.com/about/privacy/

Indien u tegen deze werkwijze wilt protesteren, kunt u hier klikken: https://optout.aboutads.info/#/

ff) Refined Ads

Voor de evaluatie en optimalisering van onze website en om voor u relevantere reclame te genereren, gebruiken wij ook het traceringssysteem Refined Ads van Refined Labs GmbH, Residenzstr. 7, 80333 München. Hierbij worden via cookies gebruiksgegevens vastgelegd en in anonieme gebruikersprofielen samengevat. Er vindt geen samenvoeging van de gegevens met transparante data van de gebruiker plaats.

U kunt de gegevensverwerking door een opt-out-cookie tegengaan. Verdere info hierover vindt u onder https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads

gg) Hotjar

Verder gebruiken wij op onze website de analysesoftware „Hotjar“ van Hotjar Ltd., Level 2, St. Julian’s Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.

Hotjar maakt het mogelijk, uw gebruiksgedrag van de website (kliks, muisbeweging, scrollhoogten etc.) te meten en te evalueren. De daarbij gevonden gegevens worden naar een server van Hotjar in Ierland doorgestuurd en daar opgeslagen. Daarbij worden de volgende gegevens verzameld:

Gegevens van het apparaat

 • IP-adres – uw IP-adres wordt door de opslag zodanig geanonimiseerd, dat de laatste acht cijfers op nul worden gezet en er geen persoonlijke betrekking uit afgeleid kan worden. De eerste drie groepen van acht cijfers van het IP-adres laten uitsluitend conclusies over de geografische regio van de gebruiker toe;
 • Uw e-mailadres inclusief uw voor- en achternaam, indien u dat via onze website ter beschikking heeft gesteld;
 • Beeldschermgrootte van uw apparaat;
 • Apparaattype en browserinformatie;
 • Geografische verblijfplaats, ( alleen het land)
 • De taal van uw voorkeur op onze website weer te geven.

Loggegevens

De volgende gegevens worden automatisch door onze server aangemaakt wanneer Hotjar wordt gebruikt:

 • Verwijzend domein;
 • Bezochte pagina’s;
 • Geografische verblijfplaats, ( alleen het land);
 • De taal van uw voorkeur om onze website weer te geven;
 • Datum en tijd wanneer op de website is toegegrepen.

Hotjar gebruikt de genoemde informatie, om uw gebruik van onze website te evalueren, berichten over het gebruik op te stellen en andere diensten van de internetevaluatie te leveren. De door Hotjar hiertoe geplaatste cookies worden al naar cookie niet even lang opgeslagen; in het langste geval 365 dagen. Naders hierover vindt u onder https://www.hotjar.com/opt-out

2. Sociale media-plug-ins

Op onze website worden zogenaamde sociale plugins („plugins“) van Facebook gebruikt. Een overzicht over de plugins en hun uiterlijk vindt u hier:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Om redenen van gegevensbescherming hebben wij er bewust niet voor gekozen om directe plugins van sociale netwerken op onze websites te gebruiken. In plaats daarvan gebruiken wij de zgn. „Shariff“-oplossing. Met behulp van Shariff kunt u zelf bepalen, of en wanneer gegevens aan de aanbieders worden doorgegeven. Wanneer u onze websites oproept, worden daarom in principe geen gegevens automatisch aan sociale netwerkenn doorgegeven. Pas wanneer u zelf actief op de betreffende knop klikt, brengt uw internetbrowser een verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk tot stand, dat wil zeggen met klik op de betreffende knop (bijv.“ like“) , willigt u in dat uw internetbrowser een verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk tot stand brengt en gebruiksgegevens aan de betreffende aanbieder van het sociale netwerk doorgeeft.

Zodoende richten doel en omvang van de verzameling van gegevens en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de aanbieder alsmede uw rechten ten aanzien daarvan naar de aanwijzingen voor gegevensbescherming van de aanbieder (Facebook: https://www.facebook.com/policy.php)

a) YouTube

Wij nemen in onze website YouTube-video’s op. Exploitante van het aanbod is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. De YouTube-video’s zijn opgeslagen op https://www.youtube.com en kunnen vanaf onze website rechtstreeks worden afgespeeld. De inbedding van de video’s gebeurt met de geactiveerde optie voor uitgebreide instellingen voor gegevensbescherming. Wanneer u deze video’s afspeelt, worden op uw computer YouTube-cookies en DoubleClick-cookies opgeslagen en mogelijk gegevens aan Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, als YouTube-exploitant doorgestuurd.

Bij het afspelen van video’s die bij YouTube zijn opgeslagen worden volgens de actuele stand minstens de volgende gegevens aan Google Inc. als YouTube-exploitant en exploitant van het DoubleClick-netwerk doorgestuurd: IP-adres en cookie, het specifieke adres van de bij ons opgeroepen pagina, systeemdatum en tijstip van de oproep, identificatiecode van uw browser. Het doorsturen van deze gegevens gebeurt onafhankelijk van de vraag of u een Google-gebruikersaccount hebt, via hetwelk u bent ingelogd, of dat u geen gebruikersaccount bezit. Wanneer u zo bent aangemeld, worden deze gegevens mogelijk door Google rechtstreeks aan uw account toegevoegd. Wanneer u de toevoeging aan uw profiel niet wenst, moet u zich voor

de activering van de afspeelknop voor de video uitloggen.

YouTube c.q. Google Inc. slaan deze gegevens als gebruiksprofielen op en gebruiken deze evt. voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vormgeving van de websites naar de behoeften. Zo’n evaluatie vindt in het bijzonder (ook voor niet aangemelde gebruikers) plaats voor het bedrijven van reclame naar behoefte en om andere gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt een recht op protest tegen de vorming van gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening daarvan tot Google als exploitant van YouTube moet richten.

Meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door YouTube ontvangt u in de verklaring over gegevensbescherming. Daar krijgt u ook verdere informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b)Twitter-plugin

Op onze webpagina’s zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de functie „Re-Tweet“ worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden er ook gegevens aan Twitter doorgestuurd. Wij wijzen erop, dat wij als aanbieder van de webpagina’s geen kennis dragen van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik daarvan door Twitter. Verdere informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter onder: https://twitter.com/privacy.

Uw instellingen voor gegevensbescherming bij Twitter kunt u in de accountinstellingen onder https://twitter.com/account/settings wijzigen.

c)Pinterest

Op onze Website gebruiken wij social plugins van het sociale netwerk Pinterest, dat door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94104-490, VS, wordt gerund.

Wanneer u een website oproept, die zo’n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De plugin stuurt daarbij protocolgegevens aan de

server van Pinterest in de VS. Deze protocolgegevens bevatten mogelijk uw IP-adres, het adres van de bezochte websites, die eveneens Pinterestfuncties bevatten, aard en instellingen van de browser, datum en tijdstip van de aanvraag, uw gebruikswijze van Pinterest en cookies.

Verdere informatie over doel, omvang en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Pinterest en uw desbetreffende rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de aanwijzingen voor gegevensbescherming van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

3.Overige

a) Google Maps

Wij gebruiken op onze website het aanbod van Google Maps. Deze dienst wordt door de exploitante Google LLC („Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, ter beschikking gesteld. Het aanbod maakt het voor u mogelijk, dat wij u  interactieve kaarten direct op onze website laten zien. 


Met name worden hierbij de volgende gegevens aan Google doorgestuurd: uw locatie informatie over apparaten, IP-adres en cookiedata. Verdere informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-in-aanbieder krijgt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieder. Daar krijgt u ook verdere Informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherning van uw privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


b) imgix

Wij maken gebruik van imgix, dat is een dienst voor het optimaliseren van de foto‘s in realtime. Daartoe wordt uw IP-adres aan imgix (imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, VS) doorgegeven. De dienst heeft zich ertoe, de Europese verordeningen over gegevensbescherming na te komen en is ook medeondertekenaar van de Privacy Shield overeenkomst. Verdere informatie vinden u onder imgix.com/privacy.


a) Google Fonts

Deze pagina gebruikt lettertypen van Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser deze lettertypen van Google-servers. Uw IP-adres, inclusief de pagina (internetadres) die u hebt bezocht, worden verzonden naar een server van Google. Meer informatie over deze Google-lettertypen is te vinden op: https://developers.google.com/... en in het privacybeleid van Google op: https://www.google.com/policie...  
Afmelden: https://adssettings.google.com... 

III Veiligheid van gegevens

Wij zetten bovendien technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in, om binnenkomende of verzamelde persoonsgegevens te beschermen, met name tegen abusievelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen de aanval van niet gerechtigde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden al naargelang de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.