androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

2022 SMOKEFIRE

ACTIEVOORWAARDEN EN CONDITIES

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de promotieaanbieding "KOOP GESELECTEERDE WEBER SMOKEFIRE PELLET BARBECUES EN CLAIM EEN GRATIS SMOKEFIRE STARTER SET ("Aanbieding"). Door deel te nemen aan de aanbieding, worden de volgende voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard.

1. De Promotor 

De initiatiefnemer is Weber-Stephen Products Belux - Blarenberglaan 6 B4 2800 Mechelen ("De promotor")

2. Het aanbod

De titel van de aanbieding is: " KOOP GESELECTEERDE WEBER SMOKEFIRE PELLET BARBECUES EN KRIJG EEN GRATIS SMOKEFIRE STARTER SET ("Aanbieding"). 

3. Geschiktheid

Het aanbod is uitsluitend bestemd voor personen die handelen als individu en niet handelen vanuit een bedrijf of beroep, woonachtig zijn in België of Luxemburg, 18 jaar of ouder zijn en die een geselecteerde SmokeFire® EX6 of EX4 pelletbarbecue hebben gekocht van: 

a. De Organisator; of 
b. Een detailhandelaar die erkend is door de Organisator en actief is in België of Luxemburg 

tussen 22.03.2022 en 30.06.2022 ("Aanbodperiode") en die in het bezit zijn van een Weber ID-account (de "Koper"). Het account kan worden aangemaakt op: https://www.weber.com/BE/fr/register/ - https://www.weber.com/BE/nl/register/  voor rekeningen gevestigd in België, of https://www.weber.com/LU/fr/register/ voor rekeningen gevestigd in Luxemburg.

4. Hoe deel te nemen 

Na aankoop van een geselecteerde SmokeFire® EX6 of EX4 pelletbarbecue zoals uitgelegd in Clausule 3, dient de Koper zijn/haar aankoop te registreren in zijn/haar Weber ID account uiterlijk vier weken na het einde van de Actieperiode, dus uiterlijk tot 30.07.2022. 
 
De Koper dient het serienummer van het aangekochte product op te geven en een kopie van het aankoopbewijs te uploaden op de webpagina wanneer daarom wordt gevraagd. De gratis Startersset kan niet in de winkel worden ingewisseld, met uitzondering van Kopers die in postcodes wonen waar de Organisator niet levert. De lijst hiervan kunt u hier vinden: https://www.weber.com/BE/nl/voorwaarden/verzending-en-retour/weber-35603.html
 
Het serienummer zal door de Organisator worden gevalideerd, waarna de koper een orderbevestiging op het scherm zal ontvangen; de klant moet vervolgens de instructies volgen over hoe hij de aanbieding via weber.com kan verzilveren. De Koper zal gevraagd worden om zijn/haar afleveradres in te voeren om de gratis SmokeFire Starter Set te ontvangen. De verzending van de gratis SmokeFire Starter Set naar het door de Koper opgegeven adres is gratis. 
 
In aanmerking komende barbecues en de daaropvolgende gratis accessoires zijn als volgt (zie Bijlage 9. voor details): 
 
SmokeFire (2e Generatie) EX4 GBS Houtgestookte Pelletbarbecue 
SmokeFire (2e Generatie) EX6 GBS Houtgestookte Pelletbarbecue 
  
Alle in aanmerking komende modellen van bovengenoemde productreeksen hebben recht op een gratis SmokeFire Starter Set
 
Product Codes  
 
7192 / 8834 / 7002: voor SmokeFire (2e Generatie) EX4 GBS Houtgestookte Pelletbarbecue  
7193 / 8834 / 7003: voor SmokeFire (2e generatie) EX6 GBS Houtgestookte Pelletbarbecue  
 
(afhankelijk van de grootte van de barbecue en het aangeschafte model), zolang de voorraad strekt. Als de voorraad van het accessoire afloopt voordat de aanbieding afloopt, zullen in aanmerking komende klanten een voucher ontvangen met dezelfde winkelwaarde, in te wisselen op weber.com. De exacte gratis aangeboden producten zullen afhangen van het model van de gekochte barbecue, en alleen de producten die passen bij de gekochte barbecue zullen worden verzonden.

5. Annulering

Indien de consument de koopovereenkomst met betrekking tot de gekochte SmokeFire pelletbarbecue wenst te beëindigen nadat deze is verzonden of de consument deze heeft ontvangen, dient de consument de Starter Set binnen 28 dagen aan de Promotor te retourneren. De Promotor zal de redelijke kosten van terugzending voor zijn rekening nemen. 

Indien een voorwaarde of een deel van een voorwaarde van deze Specifieke Voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is of wordt, zal deze geacht worden te zijn geschrapt, maar dat zal geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Specifieke Voorwaarden.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die ertoe leiden dat de Organisator het Aanbod en/of deze voorwaarden op enig moment en om welke reden dan ook verlengt, weigert, terugvordert, annuleert, beëindigt, wijzigt of opschort. Dit kan het gevolg zijn van illegale activiteiten van een derde partij, technische problemen en/of andere redenen buiten de controle van de Organisator en dienovereenkomstig stemt de Koper ermee in dat de Organisator geen aansprakelijkheid heeft als gevolg hiervan. Aanbieding niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, promoties of voucher codes. De gratis Starter Set kan niet worden vervangen door een ander accessoire, product, geld of tegoed. 
 
In het geval dat de Organisator niet in staat is de relevante accessoires te leveren vanwege een onverwacht hoge respons of een andere onvoorziene factor waarover hij geen controle heeft, zal hij zorgen voor relevante tijdige communicatie met aanvragers en consumenten en, in het geval van waarschijnlijke schade, een redelijk vervangend product aanbieden.

7. Gegevensbescherming 

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw geregistreerde Weber ID verwijzen wij u naar het privacybeleid op onze website www.weber.com voor nadere informatie.

8. Algemeen 

Indien er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden, kan de Promotor zich, naar eigen goeddunken, het recht voorbehouden om u uit te sluiten van deelname aan de Aanbieding. 

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Aanbieding ongeldig te houden, op te schorten, te annuleren of te wijzigen wanneer dit noodzakelijk wordt. 

Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing, en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van België.

9. Bijlage

In aanmerking komend accessoire: SmokeFire Starter Set(grootte afhankelijk van aangeschafte barbecue) 

In aanmerking komende barbecues: 

SmokeFire (2e Generatie) EX4 GBS Houtgestookte Pelletbarbecue
SmokeFire (2e Generatie) EX6 GBS Houtgestookte Pelletbarbecue