android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

Právne oznámenie

PRÁVNE OZNÁMENIE

Weber–Stephen CZ&SK, spol. s r.o.
V Uličce 49
252 42 Jesenice
Česká republika

Telefón: +420 228 882 385
E-mail: service-cz@weber.com

Konateľ: Václav Modelský, Hans-Jürgen Herr
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 140298
IČO: 28421124
DIČ: CZ28421124

Spoločnosť je členom koncernu
© Weber-Stephen Products LLC
200 E. Daniels Road
Palatine, Illinois
60067-6266 USA

Tieto webové stránky a všetky texty, obrázky, fotografie výrobkov, zvukové a/alebo obrazové záznamy, a logá sú chránené autorským právom spoločnosti Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o. Text a/alebo časti/súčasti týchto webových stránok sa (i) nesmú kopírovať pre účely vlastného použitia či ďalšieho šírenia (ii) ani upravovať alebo nahrádzať inými stránkami; bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o.