android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

Bezpečnosť

Bezpečnosť na prvom mieste Všeobecné bezpečnostné pokyny

 • Starostlivo si prečítajte, prosím, celý návod na použitie priložený k vášmu grilu.
 • Vždy umiestnite váš gril na pevný, plochý, tepelne odolný a nehorľavý povrch. Nikdy neumiestňujte gril do tesných priestorov alebo tam, kde je veľa pohybu.
 • Udržiavajte vaše deti a domáce zvieratá, prosím, ďalej od grilu.
 • Pre ochranu svojich rúk a dlaní pri manipulácii s horúcim grilom by ste mali vždy používať tepelne odolné grilovacie chňapky a dlhé nástroje dobrej kvality.
 • Zvláštnu pozornosť počas grilovania je potrebné vynaložiť pri používaní oleja. Olej by mal byť použitý, iba ak je to absolútne nevyhnutné, a aplikovaný na grilovací rošt s použitím papierových kuchynských utierok. Prípadne môžete nastriekať grilovací rošt špeciálne navrhnutým nepriľnavým sprejom Non-Stick od Weber. Vopred marinované alebo naolejované jedlo by malo byť vždy otreté pomocou kuchynskej utierky, aby sa zabránilo kvapkaniu oleja či marinády a nespôsobilo tak vzplanutie.
 • Dávajte pozor, čo budete mať oblečené počas grilovania – ľahko horľavé materiály nie sú vhodné pre prácu s grilom! Vždy by ste mali nosiť zásteru na grilovanie, ktorá vám ochráni vaše oblečenie pred teplom a striekaním tuku.
 • Negrilujte v blízkosti horľavých predmetov.
 • Nikdy nepoužívajte vodu na hasenie plameňov.
 • Nikdy negrilujte v uzavretých priestoroch (vrátane garáže). Všetky grily Weber sú výhradne určené na vonkajšie použitie.

Bezpečnostné pokyny pre grilovanie na drevenom uhlí

 • Zapaľovacie kvapaliny predstavujú bezpečnostné riziko a je lepšie sa im vyhnúť úplne. Namiesto toho môžete použiť podpaľovacie kocky.
 • Zapaľovací komín použite na rošte na drevené uhlie, nie na zemi.
 • Po grilovaní uhaste uhlíky zatvorením vetracích otvorov (One-Touch systém) a prieduchu poklopu.
 • Nechajte uhlie cez noc vychladnúť a odstráňte ho po minimálne 12 hodinách.

Bezpečnostné pokyny pre plynové grily

 • Vždy zapaľujte gril s otvoreným poklopom.
 • Pravidelne kontrolujte a čistite nádoby na tuk.
 • Vždy najprv vypnite na grile plyn a potom zatvorte tlakovú nádobu.
 • Nikdy neskladujte plynovú bombu v uzavretých priestoroch.
 • Je nutné pravidelne kontrolovať tesnosť hadice na plyn (hlavne po dlhých prestávkach).

Bezpečnostné pokyny pre elektrické grily

 • Stačí pripojiť váš gril do samostatne istenej zásuvky. Nepoužívajte žiadne rozdvojky alebo predlžovačky.
 • Chráňte zapojenia pred vlhkosťou.
 • Nepoužívajte elektrické grily v uzavretých priestoroch. Elektrické grily Weber sú určené výlučne na vonkajšie použitie.