android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

Přestavba

Přestavba plynových grilů

Firma Weber-Stephen důrazně varuje zvláště z bezpečnostních důvodů před přestavbou plynových grilů, které pocházejí z jiné země a odpovídají tamním technickým požadavkům a jen pro tyto jsou dimenzovány. To platí zejména v případě, že se v dotyčné zemi liší tlak plynu od slovenského standardu (30 mbar).

Při přestavbě plynového grilu hrozí především ...

  • bezpečnostní riziko a riziko porušení záruky
  • možnost omezení funkčnosti grilu

Firma Weber-Stephen proto důrazně varuje uživatele, aby si plynové grily sami ani pomocí jiné osoby nepřestavovali, ani si přestavované grily nepořizovali.

Zároveň vás prosíme o pochopení, že za přestavbu nepřebíráme v žádném případě odpovědnost a záruka, kterou dobrovolně poskytujeme, následkem změny (přestavby) grilu zaniká. Dále prosím věnujte pozornost těmto upozorněním:

  • Všechny plynové grily, které prodává firma Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o., mají označení CE. Zjednodušeně řečeno je tato značka zárukou, že příslušný výrobek je zkonstruován a vyroben tak, že jeho provozování není nebezpečné osobám, domácím zvířatům a ani majetku.
  • Dále firma Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o. garantuje, že všechny plynové grily uvedené na trh jsou dimenzovány na tlak plynu platný v České a Slovenské republice a splňují všechny zákony a normy. Jen na tyto grily poskytuje Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o. dodatečnou záruku v trvání až 10 let.
  • Všechny součásti grilu, které přivádějí plyn k hořákům, splňují platné normy týkající se tlaku plynu dané země, pro kterou byly vyrobeny. Pro přestavbu na jiný tlak, než na jaký byl gril nastaven výrobcem pro cílovou zemi, nestačí použít pouze redukci. Ta nezajistí bezchybné fungování grilu a optimální výsledek grilování. Mimo to takto může dojít ke zvýšení bezpečnostního rizika.
  • Chtěli bychom proto ještě jednou důrazně upozornit na to, že záruka k vašemu grilu přestane platit, pokud se pokusíte změnit jeho technické parametry.
  • Pokud dojde k úrazu v souvislosti s grilem, který nebyl určen pro použití v České a Slovenské republice, ručí za případné škody ten, kdo takový gril používal nebo ho přestavěl. Toto platí obzvláště pro případy, kdy je nehoda zaviněna právě přestavěnými díly.
  • Za přemontování ve shora uvedeném smyslu není považováno použití plynového grilu Weber série Q 100, Q 120, Q 200 nebo Q 220, který byl koncipován pro provoz v Německu, pokud je náležitě připojen přípojkou Original Weber Caravan, a úprava Weber plynového grilu série Q 100 z kartuše na plynovou láhev, jestliže je v takovém případě k přemontování použit Original Weber-Stephen Umrüst-Set a jestliže je řádně připojen. Do té míry veškeré námi poskytnuté záruky zůstanou zachovány.