androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

2022 SMOKEFIRE

ACTIEVOORWAARDEN EN CONDITIES

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de promotionele aanbieding “GRATIS SMOKEFIRE STARTER KIT BIJ GESELECTEERDE WEBER SMOKEFIRE PELLETBARBECUES” ("Aanbieding"). Door deelname aan de Aanbieding worden de volgende voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard.

1. De Organisator

De initiatiefnemer is Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlijn ("De Organisator") 

2. De Aanbieding

De titel van de aanbieding is: "GRATIS SMOKEFIRE STARTER KIT BIJ GESELECTEERDE WEBER SMOKEFIRE PELLETBARBECUES” ("Aanbieding").

3. De Voorwaarden 

De Aanbieding is uitsluitend bestemd voor personen die handelen als individu en niet handelen vanuit een bedrijf of beroep, woonachtig in Nederland, in de leeftijd van 18 jaar of ouder, die een nieuwe SmokeFire® EX4 of EX6 pelletbarbecue hebben gekocht bij:

a. De Organisator; of
b. Een door de Organisator erkende detailhandelaar die actief is in Nederland (de "Deelnemende Landen")

Tussen de periode van 22.03.2022 en 30.06.2022 ("Aanbiedingstermijn") en die in het bezit zijn van een Weber ID-account (de "Koper"). Het account kan worden aangemaakt op: https://www.weber.com/NL/nl/register/

4. Hoe deel te nemen

Na aankoop van een geselecteerde SmokeFire® EX4 of EX6 pelletbarbecue zoals uitgelegd in artikel 3, dient de Koper zijn aankoop te registreren in zijn Weber ID account niet later dan vier weken na het einde van de Aanbiedingstermijn, dus ten laatste op 30.07.2022.

De Koper zal het serienummer van het aangekochte product moeten opgeven en een kopie van het aankoopbewijs moeten uploaden op de webpagina wanneer daarom wordt gevraagd. De gratis SmokeFire Starter Kit kan niet in de winkel worden ingewisseld, met uitzondering van Kopers die woonachtig zijn in postcodes waar de Organisator niet levert. De lijst hiervan is hier te vinden: https://www.weber.com/NL/nl/voorwaarden/verzending-en-retour/weber35603.html

Het serienummer zal worden gevalideerd door de Organisator, waarna de Koper een orderbevestiging op het scherm zal ontvangen, de klant dient vervolgens de instructies te volgen over hoe de aanbieding in te wisselen via weber.com. De Koper zal worden gevraagd om zijn afleveradres in te voeren om de gratis SmokeFire Starter Kit te ontvangen. De verzending van de gratis SmokeFire Starter Kit naar het door de Koper opgegeven adres is gratis.

In aanmerking komende barbecues & bijbehorende gratis accessoires zijn als volgt (zie Bijlage 9. voor deelnemende modellen):

• SmokeFire (2nd Generation) EX4 GBS houtgestookte pelletbarbecue
• SmokeFire (2nd Generation) EX6 GBS houtgestookte pelletbarbecue

Alle in aanmerking komende modellen van bovenstaande productseries hebben recht op een gratis SmokeFire Starter Kit, zolang de voorraad strekt. Mocht de voorraad van het accessoires aflopen voor het einde van de aanbieding, dan ontvangen in aanmerking komende klanten een voucher met dezelfde winkelwaarde, in te wisselen op weber.com.

5. Annulering

Als de consument de koopovereenkomst met betrekking tot de gekochte SmokeFire® EX4 of EX6 pelletbarbecue wenst te beëindigen nadat deze zijn verzonden of de consument deze heeft ontvangen, moet de consument de SmokeFire Starter Kit binnen 28 dagen retourneren aan de Organisator. De Organisator zal de redelijke kosten van terugzending  oor zijn rekening nemen.

Indien enige bepaling of deelbepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn verwijderd, maar dat heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden.

6. Beperking van aansprakelijkheid 

Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die ertoe leiden dat de Organisator de Aanbieding en/of deze voorwaarden op enig moment en om welke reden dan ook verlengt, weigert, terugvordert, annuleert, beëindigt, wijzigt of opschort. Dit kan het gevolg zijn van illegale activiteiten van een derde partij, technische problemen en/of andere redenen buiten de controle van de Organisator en dienovereenkomstig stemt de Koper ermee in dat de Organisator geen aansprakelijkheid heeft als gevolg hiervan. Aanbieding niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, promoties of voucher codes. De gratis SmokeFire Starter Kit kan niet worden vervangen door een ander accessoire, product, geld of tegoed.

In het geval dat de Organisator niet in staat is om de relevante accessoires te leveren vanwege een onverwacht hoge respons of een andere onvoorziene factor buiten zijn controle, zal hij zorgen voor relevante tijdige communicatie met aanvragers en consumenten en, in het geval van enig waarschijnlijk nadeel, een redelijk vervangend product aanbieden. 

7. Gegevensbescherming

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw geregistreerde Weber ID verwijzen wij u naar het privacybeleid op onze website www.weber.com voor nadere informatie.

8. Algemeen

Indien er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden, kan de Organisator zich, naar eigen goeddunken, het recht voorbehouden om u uit te sluiten van deelname aan de Aanbieding.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Aanbieding ongeldig te verklaren, op te schorten, te annuleren of te wijzigen wanneer dit noodzakelijk wordt.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

9. Bijlage

In aanmerking komende accessoires en barbecues:

ArtikelnummerProductnaamArtikelnummers gratis accessoires
22511004 SmokeFire (2nd Generation) EX4 GBS houtgestookte pelletbarbecue7192, 7002, 8834
23511004SmokeFire (2nd Generation) EX6 GBS houtgestookte pelletbarbecue7193, 7003, 8834