androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

ACTIEVOORWAARDEN GREAT DESIGN GIVE-AWAY - JUNI

De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de winactie voor Weber’s Great Design Giveaway in juni 2022.  

1. De Organisator

1.1 De Organisator is Weber-Stephen Holland B.V., een bedrijf met een geregistreerd kantoor aan de Tsjukemarwei 12, 8521 NA Sint Nicolaasga. Alle correspondentie in verband met deze wedstrijd dient te worden gestuurd naar Weber-Stephen Holland B.V., Tsjukemarwei 12, 8521 NA Sint Nicolaasga.

1.2 De wedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven, beheerd door, of geassocieerd met Instagram en Facebook.

2. Wie Mag Deelnemen

2.1 Deelnemers aan de wedstrijd moeten inwoners zijn van Nederland, 18 jaar of ouder, met uitzondering van werknemers van de Organisator, aan haar gelieerde bedrijven, agenten, derden of iemand anders die beroepsmatig verbonden is aan deze prijsvraag. De prijs moet worden afgeleverd binnen Nederland.

2.2 Deelnemers aan de wedstrijd moeten zich houden aan de algemene voorwaarden van Instagram en Facebook.

2.3 Door deel te nemen aan de wedstrijd, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Actievoorwaarden.  De instructies die worden gegeven op het moment van deelname maken deel uit van de Actievoorwaarde van deze wedstrijd. In geval van tegenstrijdigheid hebben deze Actievoorwaarden voorrang.

2.4 Geen aankoop noodzakelijk.

3. Deadline Voor Inzendingen

3.1 De Giveaway-periode van juni loopt van 02.06.2022 - 23.06.2022. Inzendingen die na de Sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet geaccepteerd. 

4. Deelname

4.1 Om deel te nemen aan de Giveaway van juni, dient u uw naam en e-mailadres in te voeren in het relevante inschrijfvak voor de nieuwsbrief, te vinden op deze pagina:

https://www.weber.com/NL/nl/stealth-campaign/weber-2266995.html

En in de commentsectie onder de opgegeven Giveaway-post te delen met wie u het verblijf in Atelier Gaasterland wilt doorbrengen.

4.2 Een winnaar zal worden geselecteerd bij het sluiten van de Giveaway, en op de hoogte gebracht op het e-mailadres dat zij hebben opgegeven bij het invoeren van de gegevens.

5. De Prijs

5.1 U maakt kans op een Weber SmokeFire Stealth EPX6 + een waardebon ter waarde van €495,00 die u kunt inwisselen tegen een verblijf van 2 nachten voor 2 personen bij Atelier Gaasterland, Friesland. 

Contante betalingen, datumwijzigingen, locatiewijzigingen, omruilingen of het overdragen van winsten aan een derde partij zijn strikt verboden. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om zijn eigen persoonlijke reservering, reisarrangementen en onkosten te regelen. 
De Organisator gaat alleen akkoord met de aankoop van de voucher en het regelen van de levering van de voucher en zal worden ontheven van enige verdere verantwoordelijkheid. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele problemen die zich voordoen na de verzending van de vouchers. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de bezorging, zoekgeraakte post of gevallen waarin een onjuist adres is opgegeven door de winnaar. 


Weber is op geen enkele wijze gelieerd aan Atelier Gaasterland. De prijs van de voucher is onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van Atelier Gaasterland, waaronder, maar niet beperkt tot, geldigheidsperiode en annuleringsbeleid.

5.2 Alle kosten die de winnaars of hun gasten maken voor het algemene gebruik en genot van de prijs zijn uitsluitend voor rekening van de winnaars of hun gasten.

5.3 Prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Ze zijn niet overdraagbaar, niet terug betaalbaar en, tenzij vermeld, zijn er geen alternatieven in contanten. Retourzendingen zijn alleen mogelijk tegen omruiling en niet tegen geldwaarde. In het geval dat de prijs niet op voorraad is of als omstandigheden buiten de macht van de Organisator dit noodzakelijk maken, behoudt de Organisator zich het recht voor om een ander item, naar eigen goeddunken, van gelijke of hogere waarde te vervangen.

5.4 De Organisator zal de prijs bezorgen op het door de prijswinnaar opgegeven adres/e-mailadres.

6. Winnaar Selectie

6.1 Alle geldige en, indien van toepassing, correcte inzendingen die op de Sluitingsdatum zijn ontvangen, zullen worden meegenomen in een prijstrekking, en de winnaar zal willekeurig worden gekozen.

6.2 De Organisator zal ernaar streven de winnaar binnen 7 dagen na de sluiting van de wedstrijd te kiezen.

7. Kennisgeving Van De Winnaar

7.1 De winnaar wordt zo snel mogelijk na de prijstrekking op de hoogte gebracht via een e-mail, met gebruikmaking van de contactgegevens die bij de wedstrijddeelname zijn opgegeven. De winnaar moet binnen 7 dagen na de kennisgeving reageren om te bevestigen dat ze de prijs accepteren. Indien winnaars niet binnen deze periode reageren op mededelingen of indien een prijs wordt geweigerd, behoudt de Organisator zich het recht voor deze winnaar te diskwalificeren en een andere winnaar te trekken. De Organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als de winnaar niet in staat is om de prijs in ontvangst te nemen.

8. Gegevensbescherming

8.1 Door deel te nemen aan de wedstrijd, begrijpt u dat het voor het beheer van de wedstrijd en het uitreiken van de prijs noodzakelijk is dat de Organisator uw persoonsgegevens bewaart en verwerkt.

8.2 Als u de winnaar van de wedstrijd bent, gaat u ermee akkoord dat de Organisator uw Instagram handle, naam en inzending mag gebruiken om de winnaar van deze wedstrijd bekend te maken.    

8.3 Bovendien, mocht de Organisator inhoud en informatie rechtstreeks van de deelnemers verzamelen voor de prijsuitreiking, zoals uw huisadres of contactgegevens, dan is dit uitsluitend voor gebruik door de Organisator en zal dit niet worden gedeeld met derden.

8.4 Met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens in verband met uw geregistreerde Weber ID verwijzen wij u naar het privacybeleid op onze website www.weber.com voor meer informatie.

9. Weber Nieuwsbrief

De Organisator gebruikt uw persoonsgegevens om u nieuwsbrieven te sturen en u te informeren over Weber-nieuws, nieuwe producten en evenementen die zijn afgestemd op uw interesses. Dit omvat informatie over huidige of toekomstige productassortimenten (bijv. barbecues, accessoires, verbruiksartikelen, lifestyle) alsmede evenementen waaraan Weber-Stephen deelneemt (bijv. Grill Academy, seminars, beurzen, eenmalige evenementen).  Om u beter te leren kennen in het kader van onze nieuwsbrief kan de organisator u ook enquêtes toesturen met vragen over uw interesses en voorkeuren, bijvoorbeeld met betrekking tot hun manier van grillen (voor veel mensen bij voorkeur met briketten, etc.). Door te antwoorden op de enquêtes geeft u de organisator toestemming om uw gegevens te analyseren en te verwerken voor toekomstige marketingcampagnes en om zijn nieuwsbrief en marketingstrategie te verbeteren. Om u de nieuwsbrief te kunnen sturen, heeft de Organisator uw e-mailadres nodig. Indien u de organisator ook uw geboortedatum meedeelt wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, kan de organisator u een speciale marketingmail sturen op uw verjaardag.


Daarnaast analyseert de Organisator de respons van de gebruiker op nieuwsbrieven met tracking tools en maakt gebruik van segmentatie van abonneegegevens. Met uw toestemming past de organisator filters toe op alle contacten in de nieuwsbriefdatabase en creëert segmenten van abonnees, ook met behulp van andere beschikbare gegevens, bijvoorbeeld informatie over bestellingen die u hebt gedaan of uw interactie met de nieuwsbrief (zie hieronder).  Op deze manier definieert de Organisator doelgroepen op basis van hun kenmerken (bijv. interesses, woonplaats, demografische gegevens, enz.) of hun gedrag (hoe ze reageren op uw e-mails). Deze segmenten kunnen worden gebruikt voor precieze targeting in toekomstige marketingcampagnes, zodat de Organisator abonnees marketing e-mails kan sturen die zijn afgestemd op hun interesses.  De Organisator analyseert de interactie met de nieuwsbrief, d.w.z. wanneer en hoeveel gebruikers de nieuwsbrief hebben geopend, hoe vaak er op bepaalde delen van de nieuwsbrief is geklikt. Dit gebeurt op basis van een tracking pixel die in elke nieuwsbrief is opgenomen. Een tracking pixel is een grafiek met afmetingen van 1x1 pixels die wordt geladen wanneer een gebruiker een e-mail opent. De Organisator voegt de tracking pixel toe met behulp van een code die een externe link bevat naar de pixel-server. Als een gebruiker een e-mail opent en er interactie mee heeft, wordt de HTML-code verwerkt door de client die de link volgt en de (onzichtbare) afbeelding opent. Dit wordt geregistreerd en genoteerd in de logbestanden van de server. Daarnaast wordt via deze methode ook diverse informatie over de gebruiker doorgegeven.

De volgende gegevens kunnen met een tracking pixel worden verkregen en geanalyseerd: Gebruikt besturingssysteem (geeft informatie over het gebruik van mobiele apparaten), Type gebruikte client, bijvoorbeeld een browser of mailprogramma, Schermresolutie van de client, Tijdstip waarop de e-mail is geopend, IP-adres (geeft informatie over de Internet Service Provider en locatie). Dit wordt gedaan om de nieuwsbrieven en aanbiedingen beter af te stemmen op de interesses van de klanten van de Organisatoren.
Na registratie van uw e-mailadres, ontvangt u een e-mail van de Organisator waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen door op een link te klikken. Indien de bevestiging via hyperlink niet binnen een periode van 3 dagen wordt gegeven, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand verwijderd. De Organisator heeft tevens het recht uw IP-adressen en de tijdstippen van inschrijving en bevestiging te bewaren om uw inschrijving te controleren en om eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op gepaste wijze op te helderen.

Uw gegevens worden opgeslagen in een elektronisch nieuwsbriefsysteem voor de duur van uw inschrijving. Voor de nieuwsbrief maken wij gebruik van de verwerker Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlijn, Duitsland, die de gegevens in onze opdracht verwerkt.
Aangezien de Organisator de verwerking baseert op uw toestemming, betekent dit dat u het recht heeft om uw toestemming te allen tijde in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor de verzending van de nieuwsbrief. Als u dat doet, zal de Organisator u onmiddellijk verwijderen uit de distributielijst van de nieuwsbrief van de Organisator om aan uw verzoek te voldoen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar privacy.emea@weberstephen.com of door de instructies aan het einde van een promotie/nieuwsbrief e-mail te volgen. Als u een e-mail stuurt, laat ons dan weten waarop uw intrekking betrekking moet hebben, zodat wij uw verzoek kunnen toewijzen.
Weber-Stephen Products LLC heeft toegang tot gegevens uit de gegevensverwerkingsprocedures die in deze paragraaf worden beschreven.

10. Beperking Van Aansprakelijkheid 

10.1 Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die ertoe leiden dat de Organisator de wedstrijd en/of deze Actievoorwaarden op enig moment en om welke reden dan ook verlengt, weigert, terugvordert, annuleert, beëindigt, wijzigt of opschort. Dit kan het gevolg zijn van illegale activiteiten van derden, technische problemen en/of andere redenen waarover de Organisator geen controle heeft en de deelnemer gaat ermee akkoord dat de Organisator hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.

10.2 De Organisator en de aan haar verbonden agentschappen, bedrijven en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor enig verlies (inclusief, zonder beperking, indirect, speciaal of gevolgverlies of winstderving), onkosten of schade die wordt geleden of opgelopen (al dan niet als gevolg van nalatigheid van een persoon) in verband met deze wedstrijd of het accepteren of gebruiken van de prijs, met uitzondering van enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten. De deelnemer vrijwaart de Organisator tegen aanspraken van derden in verband met niet-nakoming van deze voorwaarden door de deelnemer.

11. Algemeen

11.1 Indien er enige reden is om aan te nemen dat deze Actievoorwaarden zijn geschonden of indien de Organisator van mening is dat uw gedrag onwettig is of anderszins de wedstrijd in diskrediet brengt, kan de Organisator zich, naar eigen goeddunken, het recht voorbehouden om uw deelname ongeldig te verklaren en heeft de Organisator het recht om u uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.

11.2 De beslissing van de Organisator met betrekking tot enig aspect van de wedstrijd is definitief en bindend en er zal geen correspondentie over worden gevoerd.

11.3 De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd ongeldig te houden, op te schorten, te annuleren of te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt.

11.4 Deze wedstrijd en alle kwesties die hieruit voortvloeien zijn onderhevig aan Nederlands recht en vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.