android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

Politika privatnosti

Cijenimo vaš interes za našu mrežnu lokaciju i ponude na našim mrežnim stranicama.

Zaštita vaših osobnih podataka (dalje u tekstu „podaci“) za nas je od velike važnosti. Stoga vas u nastavku želimo detaljno informirati o dvije vrste podataka koje prikupljamo prilikom posjete našim mrežnim stranicama i korištenja naših online ponuda i kako mi te podatke kasnije obrađujemo ili koristimo. Također vas želimo informirati o pratećim tehničkim i organizacijskim zaštitnim mjerama koje smo poduzeli.

Napominjemo da se ova politika privatnosti može s vremena na vrijeme ažurirati zbog uvođenja novih tehnologija i/ili zakonskih promjena. Na to ćemo vam svaki put skrenuti pozornost. Prilikom uvođenja bilo kakvih promjena, očito ćemo uvijek na odgovarajući način uzimati u obzir vaše interese.

I. Politika privatnosti

1. Voditelj obrade podataka

Zajednički voditelji obrade su Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim, Njemačka i Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin te Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Rd., Palatine, IL 60067, USA, koji snose punu skupnu i pojedinačnu odgovornost. Gore spomenuti voditelji obrade zajednički određuju svrhu i način obrade. Sav prijenos podataka u Sjedinjene Američke Države unutar Weber-Stephen Grupe temelji se na standardnim ugovornim odredbama EU-a. Točnije, ti voditelji obrade obavljaju niže navedene funkcije:

 • Odgovornost za rad ove mrežne stranice snosi Weber-Stephen Products LLC. Weber-Stephen Products LLC u tu svrhu zapošljava na temelju ugovora razne izvršitelje obrade. Weber-Stephen Products LLC i Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH imaju pristup svim analizama podataka i datotekama. Pravna osnova za to je članak 6. st. 1. točka f) GDPR Uredbe.
 • Weber-Stephen Deutschland GmbH je odgovoran za opća kontaktna pitanja. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH i Weber-Stephen Products LLC imaju pristup svim podacima koji se obrađuju u tom kontekstu. U tu svrhu, Weber-Stephen Products LLC zapošljava jednog izvršitelja na ugovor.

2. Podaci za kontakte sa službenikom za zaštitu podataka

Ako imate bilo kakva pitanja ili primjedbe u vezi vaših podataka koje Weber obrađuje ili ako ste u ovoj politici pozvani da nas kontaktirate, molimo da to učinite na privacy.emea@weberstephen.com.

Budući da ne možemo zajamčiti punu zaštitu podataka prilikom komunikacije preko e-pošte, preporučamo da nam povjerljive informacije šaljete redovnom poštom.

3. Prikupljanje i korištenje vaših podataka

Opseg i vrsta prikupljanja i korištenja vaših podataka razlikuju se ovisno o tome da li posjećujete našu mrežnu lokaciju radi pronalaženja informacija, npr. pregledavanja naših ponuda, ili kako biste koristili naše ponuđene usluge odnosno kontaktirali nas. Pravne osnove za obradu osobnih podataka su sljedeće:

 • Ako od ispitanika dobijemo privolu za obradu osobnih podataka, pravna osnova je članak 6., stavak 1., točka a) Opće uredbe EU o obradi osobnih podataka (GDPR).
 • Kad je obrada osobnih podataka nužna radi izvršavanja nekog ugovora u kojem je ispitanik ugovorna stranka, kao pravna osnova služi članak 6, stavak 1., točka b) GDPR-a. Isto vrijedi za postupke obrade koje su nužne radi izvršavanja radnji koje prethode ugovoru.
 • Ako je obrada osobnih podataka nužna radi ispunjavanja neke pravne obveze našeg društva, kao pravna osnova služi članak 6. stavak 1., točka c) GDPR-a.
 • U slučaju kad je obrada osobnih podataka nužna zbog ključnih interesa ispitanika ili neke druge fizičke osobe, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika, kao pravna osnova služi članak 6. stavak 1., točka d) GDPR-a.
 • Ako je obrada nužna radi zaštite nekog legitimnog interesa našeg društva ili neke treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika, tada kao pravna osnova služi članak 6. stavak 1., točka f) GDPR-a.

a) Informativno korištenje

Za informativno korištenje naše mrežne lokacije općenito ne trebate aktivno davati osobne podatke. Umjesto toga, mi prikupljamo i koristimo samo podatke koje nam vaš internetski preglednik automatski prenosi, kao što su:

 • datum i vrijeme otvaranja jedne od naših mrežnih stranica;
 • tip vašeg preglednika;
 • postavke preglednika;
 • korišten operativni sustav;
 • posljednja stranica koju ste posjetili;
 • količina prenesenih podataka i stanje pristupa (prijenos datoteke, datoteka nije pronađena, itd.);
 • vaša IP adresa.

Mi ove podatke prikupljamo isključivo u ne-osobnom obliku kad naše stranice posjećujete u informativne svrhe. To se radi kako bi se omogućilo korištenje mrežnih stranica koje ste otvorili, u statističke svrhe i radi poboljšanja naše mrežne lokacije. Vašu IP adresu ćemo zadržati samo za vrijeme vaše posjete radi otvaranja i korištenja te mrežne stranice u informativne svrhe. Dodatna analiza obavlja se samo u skladu sa sljedećim odredbama.

Obrada gore spomenutih podataka apsolutno je nužna za rad mrežne stranice u skladu sa čl. 6., stavak 1., točka f) GDPR-a kako bismo ispravno prikazali našu mrežnu stranicu i zajamčili stabilnost i sigurnost.

Weber-Stephen Products LLC ima pristup podacima iz postupaka obrade podataka opisanih u ovom odjeljku. Prijenos podataka u Sjedinjene Države Amerike zaštićen je standardnim ugovornim klauzulama („Klauzule po EU modelu“).

4. Obrazac za kontakte/upite preko e-pošte

a) Naš obrazac za kontakte osmišljen je tako da nas lako možete kontaktirati. Mi ćemo trebati samo vaše ime i adresu e-pošte kako bismo obradili i rasporedili vaše upite. Na kraju godine, nakon obrade ćemo izbrisati samo informativne upite, tj. one koji ne rezultiraju ugovorom ili ne uključuju bilo kakav drugi sadržaj koji se treba sačuvati. Ovisno o sadržaju vašeg upita, podaci dostavljeni na obrascu za kontakte obrađivat će se na temelju vaše (pretpostavljene) privole u skladu sa čl. 6 stavak 1. točka b) GDPR-a, radi ispunjavanja postojećih ugovornih obveza ili provedbe mjera koje prethode ugovoru.

b) Možete nas kontaktirati i preko e-pošte. Ovisno o sadržaju vašeg upita, podaci dostavljeni e-poštom obrađivat će se na temelju vaše privole u skladu sa čl. 6 stavak 1. točka a) GDPR-a, ili u skladu sa čl. 6 stavak 1. točka b) GDPR-a, radi ispunjavanja postojećih ugovornih obveza ili provedbe mjera koje prethode ugovoru.

c) Weber-Stephen Deutschland GmbH preuzima odgovornost za opće kontaktne upite. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH i Weber-Stephen Products LLC imaju pristup svim podacima koji se obrađuju u tom kontekstu. U tu svrhu, Weber-Stephen Products LLC zapošljava jednog izvršitelja čije je sjedište u Europskoj uniji.

Mi koristimo sustav tiketa za Zendesk, platformu tvrtke Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, koja koristi podatkovni centar koji se nalazi u EU, za obradu pritužbi i upita korisnika preko e-pošte i preko obrazaca za kontakte. Nikakvi se podaci neće prenositi trećim zemljama. Dodatne informacije možete pronaći na https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/

Budući da ne možemo zajamčiti punu zaštitu podataka prilikom komunikacije preko e-pošte, preporuča se povjerljive informacije slati redovnom poštom.

5. Izvršitelji obrade i primatelji podataka

U nekim slučajevima za obradu podataka koristimo vanjske pružatelje usluga; njih obvezuju naše upute. Njih smo pažljivo odabrali i angažirali i redovito nadziremo njihov rad. Njihovo se angažiranje temelji na ugovorima o obradi podataka u skladu sa čl. 28. GDPR-a. Izvršitelji obrade na temelju ugovora neće samostalno obrađivati nikakve podatke u njihove vlastite svrhe.

Za upravljanje ovom mrežnom lokacijom koristimo hosting providera za obradu inventurnih podataka, podataka o kontaktima, podataka o sadržaju, podataka o korištenju, meta i komunikacijskih podataka posjetitelja ili korisnika mrežne lokacije u naše ime i na temelju naših legitimnih interesa za učinkovito i sigurno pružanje usluga ove mrežne lokacije u skladu sa čl. 6. stavak 1, točka f) GDPR-a i čl. 28. GDPR-a.

Neki od tih uslužnih partnera nalaze se izvan Europske unije (EU) ili Europskog gospodarskog prostora (EEA). Kad je pristup tim podacima dostupan tvrtki Weber-Stephen Products LLC ili vanjskim pružateljima usluga koji se nalaze u zemljama izvan EU ili EEA koji ne nude odgovarajuću razinu zaštite podataka, prijenos podataka izvan EU ili EEA zaštićen je standardnim ugovornim klauzulama u skladu sa čl. 46. st. 2., točka c) GDPR-a („Klauzule po EU modelu“); Primjerak takvih ugovora možete dobiti na privacy.emea@weberstephen.com.

6. Rokovi zadržavanja podataka

Mi ćemo podatke koje smo obradili izbrisati ili ograničiti njihovu obradu u skladu sa zakonskim odredbama, konkretno u skladu sa člancima 17. i 18. GDPR-a. Ukoliko to nije izrijekom navedeno u ovoj politici privatnosti, mi ćemo pohranjene podatke izbrisati čim oni više ne budu potrebni za njihovu predviđenu namjenu. Podaci će se čuvati nakon što više ne budu služili svrsi ako je to potrebno u druge i zakonom dopustive svrhe ili ako se ti podaci moraju zadržati zbog zakonskih obveza čuvanja podataka. U tim je slučajevima obrada podataka ograničena odnosno blokirana i oni se ne obrađuju u druge svrhe.

Zakonom propisani rokovi čuvanja, primjerice, proizlaze iz § 257. st. 1 HGB-a [njemački Trgovački zakonik] (6 godina za poslovne knjige, inventure, početne bilance stanja, godišnje financijske izvještaje, poslovna pisma, računovodstvenu evidenciju, itd.) i iz § 147. st. 1 AO-a [njemački Zakonik o poreznim postupcima] (10 godina za poslovne knjige, evidenciju, izvještaje o stanju, računovodstvenu evidenciju, komercijalna i poslovna pisma, dokumente vezane važne za oporezivanje, itd.).

7. Vaša prava

a) Vi možete besplatno ostvarivati sljedeća prava u odnosu na voditelja obrade u skladu sa zakonskim uvjetima:

 • Pravo pristupa od strane ispitanika (čl. 15. GDPR-a);
 • Pravo na ispravak i brisanje (čl. 16. i čl. 17. GDPR-a);
 • Pravo na ograničenje obrade (čl. 18. GDPR-a);
 • Pravo na prenosivost podataka (čl. 20. GDPR-a);
 • Pravo na prigovor (čl. 21. GDPR-a).

b) Također imate pravo nadzornom tijelu za zaštitu podataka podnijeti pritužbu na obradu vaših osobnih podataka od strane voditelja obrade podataka.

8. Poveznice s mrežnim lokacijama trećih strana

Naša mrežna lokacija može sadržavati poveznice s mrežnim stranicama trećih strana. Ako pratite poveznicu na jednu od tih mrežnih stranica, mi naglasimo da oni nude svoje vlastite politike zašite podataka i da mi nismo voditelj obrade tih podataka. Molimo proučite svaku politiku privatnosti prije otkrivanja osobnih podataka tim voditeljima obrade.

II. Savjeti o kolačićima

1. Korištenje kolačića

Mi koristimo tehnologiju kolačića kako bismo poboljšali našu mrežnu stranicu. Kolačići su male tekstualne datoteke koje naš mrežni poslužitelj šalje vašem pregledniku dok posjećujete našu mrežnu lokaciju i pohranjuju se u vašem računalu za naknadno otvaranje. Vi svoj preglednik možete postaviti tako da te kolačiće dopusti ili ne. Ako tako odlučite, možete potpuno deaktivirati pohranjivanje kolačića ili dopustiti njihovo pohranjivanje samo za specifične mrežne stranice ili svoj preglednik konfigurirati tako da vam automatski šalje poruku čim se predviđa postavljanje nekog kolačića i da traži vašu privolu u odnosu na taj kolačić. Imajte na umu sljedeće: ako želite koristiti puni opseg funkcija naše mrežne stranice, korištenje kolačića će se tražiti iz tehničkih razloga.

Pravna osnova za korištenje kolačića je čl. 6., st. 1., točka f) GDPR-a.

a) Sesijski kolačići

Mi koristimo takozvane sesijske kolačiće (odnosno privremene kolačiće), to jest one koji se memoriraju isključivo dok traje vaše korištenje naših mrežnih stranica. Ti se kolačići koriste radi identifikacije vašeg računala tijekom posjete naše mrežne lokacije kad prelazite s jedne od naših mrežnih stranica na drugu i da bismo odredili završetak vaše posjete.

Ti se kolačići brišu čim prestanete koristiti preglednik.

b) Kolačići za praćenje i oglašivački kolačići

Na našim stranicama također koristimo kolačiće za praćenje i oglašivačke kolačiće koji prate ponašanje korisnika. U tu svrhu koristimo samo takozvane kolačiće prve strane, tj. kolačiće koje vaš preglednik neće učiniti dostupnima drugim domenama osim naše mrežne stranice.

Ti se kolačići, između ostaloga, koriste za sljedeće usluge.

 • Pregledavanje stranice/Pristup stranici – analizira koliko često je određena stranica posjećivana;
 • Analiza niza klikova – prati se kretanje korisnika na mrežnoj stranici (npr. način kako je korisnik došao do određenog proizvoda);
 • Pristupi oglasima i klikanje – analizira koliko često je neki oglašivački baner prikazan i koliko često se na njega kliknulo;
 • Kretanje miša i toplinske mape - analizira kretanje miša korisnika i prati osobito velike volumene podataka (takozvane toplinske mape).

aa) Acquia Lift

Naša mrežna stranica koristi usluge Acquia Lift koje pruža Acquia Inc., 53 State Street, 10th Floor, Boston, MA 02109, USA. Acquia Lift je usluga personalizacije za identificiranje interesa, preferenci i ponašanja korisnika. Svi prikupljeni podaci pohranjuju se i obrađuju na poslužiteljima unutar EU. Neće se pohranjivati nikakvi osobni podaci. IP adresa se pohranjuje i obrađuje samo u skraćenom obliku i na anoniman način. Acquia Lift koristi kolačiće za prepoznavanje posjetitelja koji ponovno navraćaju na neku stranicu.

bb) Korištenje Google Analytics, dvostrukog klika i remarketinga

Ova mrežna stranica koristi Google Analytics, uslugu mrežne analitike tvrtke Google Inc. („Google”). Informacije o vašem korištenju mrežne stranice koje generira taj kolačić obično se prenose na neki Google poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju.

Napominjemo sljedeće: na ovoj mrežnoj stranici Google Analytics koristi dodatni kod „anonymizeIp" kako bi se osiguralo anonimno prikupljanje IP adresa (takozvano IP-maskiranje). Aktiviranjem anonimizacije IP-a na našoj mrežnoj stranici, Google će vašu IP adresu najprije skratiti unutar država članica Europske unije ili u drugim državama potpisnicama Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru (EEA). Samo u izuzetnim slučajevima će se puna IP adresa poslati na neki Google poslužitelj u SAD-u i zatim tamo skratiti. Google će te informacije koristiti u naše ime radi ocjenjivanja vašeg korištenja dotične mrežne stranice, sastavljanja izvještaja o aktivnostima na mrežnoj stranici i pružanja drugih usluga operatoru mrežne stranice koje se odnose na korištenje mrežne stranice i Interneta. IP adresa koju šalje vaš preglednik kao dio Google Analytics neće se spajati s bilo kojim drugim podacima koje drži Google.

Ova mrežna stranica koristi oznake za Google remarketing. Stoga se kolačići pohranjuju u računalu korisnika. Ako kasnije koristite Google stranice, baneri i tekstualni oglasi bit će prikazani korisniku u skladu s njegovim prethodnim ponašanjem. Podaci se također pohranjuju anonimno, tako da je nemoguće donijeti bilo kakve zaključke o identitetu korisnika. Korisnik se može usprotiviti remarketingu tako da modificira ili deaktivira oznake za remarketing na https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Alternativno, korisnik može onemogućiti korištenje kolačića trećih strana na stranici za isključivanje inicijative mrežnog oglašavanja https://optout.networkadvertising.org/#/.

Nadalje možete spriječiti Google da prikuplja i obrađuje podatke koji se odnose na vaše korištenje mrežnih stranica (uključujući vašu IP adresu), kao i obradu takvih podataka od strane Googlea tako da preuzmete i instalirate dodatak preglednika koji je dostupan na sljedećoj poveznici: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ).

Također možete spriječiti Google Analytics u prikupljanju podataka klikom na sljedeću poveznicu. Bit će poslan kolačić za opciju isključivanja (opt-out) kako bi se spriječilo buduće prikupljanje vaših podataka prilikom posjete toj mrežnoj stranici.

Google DoubleClick („dvostruki klik“) tvrtke je usluga tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google"). DoubleClick koristi kolačiće za prikaz najrelevantnijih oglasa. Google vodi evidenciju oglasa koje ste vidjeli i koje od njih ste stvarno pregledali. Korištenje DoubleClick kolačića tvrtki Google i njihovoj oglašivačkoj mreži omogućava pružanje oglasa na temelju vaših prijašnjih posjeta mrežnoj stranici (ili čak aplikacija). Google će informacije koje generiraju te kolačiće prenijeti na Google poslužitelj radi analize i pohranjivanja. Vi možete spriječiti spremanje kolačića tako da na odgovarajući način postavite softver svog preglednika. Također možete spriječiti Google da prikuplja podatke koje generiraju ti kolačići a koji se odnose na vaše korištenje dotične mrežne stranice kao i obradu tih podataka.

Za detaljnije informacije u uvjetima korištenja i zaštiti podataka posjetite:  https://www.google.com/analytics/terms/de.html ili   https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

cc) Google AdWords

Ova mrežna stranica koristi Google AdWords, analitičku uslugu tvrtke Google a isto tako i praćenje konverzije kao dio Google AdWords. Google AdWords pohranjuje kolačić za praćenje konverzije na pogon tvrdog diska vašeg računala („kolačić za konverziju“) kad kliknete na neki oglas koji je postavio Google. Ti kolačići istječu nakon 30 dana i neće se koristiti za osobnu identifikaciju. Ako posjetite određene stranice na našoj mrežnoj lokaciji, Google i Weber mogu prepoznati da ste vi kliknuli na dotični oglas i referirali na tu mrežnu stranicu.

Informacije dobivene koristeći kolačiće za konverziju koriste se za generiranje statističkih podataka za klijente AdWords koji koriste praćenje konverzije. Ti statistički podaci pokazuju ukupan broj korisnika koji su kliknuli na Google oglas i pregledavali neku mrežnu stranicu s oznakom za praćenje konverzije.

Za više informacija o uvjetima korištenja Google AdWords i zaštiti podataka posjetite ovu poveznicu: https://www.google.de/policies/technologies/ads/.

dd) Dynamic Yield

Mi koristimo Dynamic Yield, uslugu mrežne analitika tvrtke Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Izrael.  Dynamic Yield nam pomaže da shvatimo kako se naša mrežna lokacija koristi tako da je možemo stalno poboljšavati. Ta usluga koristi kolačiće i prikuplja samo pseudonimizirane informacije o aktivnostima korištenja mrežne lokacije koje ne omogućavaju obrnutu rezoluciju osobnih informacija. Te se informacije obično prosljeđuju na neki poslužitelj u SAD-u. Dynamic Yield se obvezao na primjenu Privacy Shield (štit privatnosti), što opravdava prijenos podataka u SAD.  

Vi ovo pohranjivanje možete spriječiti tako da na odgovarajući način postavite svoj preglednik ili ga u bilo kojem trenutku deaktivirate klikom na sljedeću poveznicu:

ee) Facebook Pixel

Prilikom korištenja naše mrežne stranice mi na vaše računalo postavljamo piksel za aktivnosti posjetitelja društvene mreže Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). To nam omogućava da pratimo vaše ponašanje kad kliknete na neki oglas na Facebooku i zatim se ti podaci preusmjeravaju na našu mrežnu stranicu. Ta usluga omogućava analiziranje i ocjenjivanje učinkovitosti oglasa na Facebooku kako bismo optimizirali mjere budućeg oglašavanja. Ti će podaci za nas ostati potpuno anonimni i ne mogu se povratno povezati s dotičnom osobom. Međutim, Facebook će pohraniti i analizirati te podatke i tako uspostaviti vezu između tih podataka i korisnikovog Facebook profila. Za više informacija o obradi podataka od strane Facebooka posjetite: https://www.facebook.com/about/privacy/

Ako se želite usprotiviti ovom postupku, kliknite ovdje: [opt-out poveznica] npr. https://optout.aboutads.info/#/

ff) Refined Ads

Kako bismo ocjenjivali i optimizirali našu mrežnu stranicu i za vas generirali relevantnije oglašavanje, također koristimo sustav praćenja Refined Ads tvrtke Refined Labs GmbH, Residenzstr. 7, 80333 München. Kolačići prikupljaju podatke o korištenju i oni se sažimaju u anonimne profile korisnika. Ti se podaci ne dodjeljuju stvarnim podacima o korisniku.

Vi se možete usprotiviti obradi podataka pomoću opcije opt-out kolačića. Za više informacija posjetite: https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads

gg) Hotjar

Naša mrežna stranica također koristi softver za analizu „Hotjar” tvrtke "Hotjar" Ltd., Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.

Hotjar vam omogućava da mjerite i analizirate vaše korištenje mrežne stranice (klikove, kretanje miša, dubinu pomicanja prema dolje, itd.). Prikupljeni podaci prenose se na neki Hotjar poslužitelj u Irskoj i tamo pohranjuju. Prikupljaju se sljedeći podaci:

Podaci iz uređaja

 • IP adresa – prije pohranjivanja vaša se IP adresa anonimizira tako da se zadnji oktet postavi na nulu kako bi se spriječila osobna identifikacija. Prva tri okteta IP adrese otkrit će samo geografsku regiju korisnika;
 • Vaša adresa e-pošte, uključujući ime i prezime, ako ste nam je učinili dostupnom preko naše mrežne stranice;
 • Veličina zaslona vašeg uređaja;
 • Vrsta uređaja i informacije o pregledniku;
 • Geografski položaj (samo zemlja);
 • Preferirani jezik za prikaz naše mrežne stranice.

Podaci iz dnevnika rada

Naši poslužitelji automatski generiraju sljedeće podatke kad se koristi Hotjar:

 • Izvorna domena;
 • Posjećene mrežne stranice;
 • Geografski položaj (samo zemlja);
 • Preferirani jezik za prikaz naše mrežne stranice;
 • Datum i vrijeme pristupa mrežnoj stranici.

Hotjar ove informacije koristi za analizu vašeg korištenja naše mrežne stranice, izradu izvještaja o njezinom korištenju i pružanje drugih internetskih usluga analize.

Kolačići koje postavlja Hotjar pohranjuju se kroz različita vremenska razdoblja ovisno o kolačiću ali ne dulje od 365 dana. Za više informacija posjetite: https://www.hotjar.com/cookies

Da biste spriječili Hotjar u prikupljanju podataka, kliknite na ovu poveznicu i slijedite upute: https://www.hotjar.com/opt-out

2. Dodaci za društvene mreže

Naša mrežna stranica koristi dodatke za društvene mreže („plug-ins") Facebooka. Za pregled tih dodataka i njihovog izgleda posjetite:  

https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Kako bismo zaštitili vaše podatke, namjerno smo se odlučili protiv korištenja izravnih dodataka od društvenih mreža na našim mrežnim stranicama. Umjesto toga koristimo takozvano „Shariff" rješenje. Uz pomoć Shariffa, sami možete odlučiti hoće li se i kada podaci prenositi na pružatelje usluga dotične društvene mreže. Stoga, kad posjetite naše mrežne stranice, nikakvi se podaci ne prenose automatski na društvene mreže. Samo kad aktivno kliknete na odgovarajuću tipku, vaš internetski preglednik će uspostaviti vezu s poslužiteljima dotične društvene mreže, odnosno, klikom na odgovarajuću tipku (npr. „Like“), dajete privolu da vaš internetski preglednik uspostavi vezu s poslužiteljima dotične društvene mreže i prenosi podatke o korištenju odgovarajućem pružatelju usluga društvene mreže.

Svrha i opseg prikupljanja podataka i njihove daljnje obrade i korištenja od strane pružatelja usluga, kao i vaša prava u vezi s time regulirani su u obavijesti pružatelja usluga o zaštiti podataka (Facebook: https://www.facebook.com/policy.php).

a) YouTube

Naša stranica uključuje YouTube videa. Ovu mogućnost pruža YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube videa pohranjena su nahttps://www.youtube.com i mogu se prikazivati izravno s naše mrežne stranice. Opcija naprednih postavki privatnosti omogućava ugradnju videa. Kad gledate ta videa, YouTube kolačići i DoubleClick kolačići se pohranjuju u vašem računalu i mogu prenositi podatke tvrtki Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, kao vašem YouTube operatoru.

Kad gledate videa pohranjena na YouTubeu, barem sljedeći podaci se prenose tvrtki Google Inc. kao vašem YouTube operatoru i operatoru mreže DoubleClick: IP adresa i kolačić, specifična adresa posjećene mrežne stranice, sistemski datum i vrijeme preuzimanja, ID vašeg preglednika. Te se informacije prenose bez obzira na to imate li ili ne Google Account na koji ste logirani. Nakon što ste se prijavili, Google može te informacije izravno povezati s vašim računom. Ako ne želite da vas se povezuje s vašim profilom, morate se odjaviti prije aktiviranja tipke za prikaz videa.

YouTube ili Google Inc. će te podatke pohraniti kao korisničke profile i mogu ih koristiti u svrhe oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili personalizirano dizajniranje svojih mrežnih stranica. Takva analiza (i za neregistrirane korisnike) obavlja se osobito radi pružanja personaliziranog oglašavanja i informiranja drugih korisnika o vašim aktivnostima na našoj mrežnoj stranici. Vi se imate pravo usprotiviti kreiranju tih korisničkih profila a za ostvarivanje tog prava morate kontaktirati Google, YouTube operatora.

Za više podataka o svrsi i opsegu prikupljanja i obrade podataka od strane YouTube, pročitajte politiku privatnosti. Za više podataka o vašim pravima i opcijama postavki za zaštitu vaše privatnosti, posjetite: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google također obrađuje vaše osobne podatke u SAD-u i podliježe odredbama o EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Twitter dodatak

Naše mrežne stranice uključuju mogućnosti Twitter usluge. Te su funkcije dostupne od tvrtke Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korištenjem Twitter i „retweet" mogućosti, mrežne stranice koje posjećujete povezuju se na vaš Twitter račun i otkrivaju drugim korisnicima. Podaci se također prenose na Twitter. Napominjemo sljedeće: kao pružatelj usluga mrežnih stranica, mi nismo upoznati sa sadržajem prenesenih podataka ili njihovom korištenju od strane Twittera. Za više informacija, pogledajte Twitterovu politiku privatnosti na: https://twitter.com/privacy.

Svoje postavke Twitter privatnosti na postavkama vašeg računa možete promijeniti na  https://twitter.com/account/settings.

c) Pinterest

Naša mrežna stranica koristi dodatke za društvenu mrežu Pinterest kojom upravlja Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest").

Kad pristupite nekoj mrežnoj stranici koja sadrži takav dodatak, vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s Pinterest poslužiteljima. Taj dodatak prenosi protokolske podatke na Pinterest poslužitelj u SAD-u. Ti podaci mogu uključivati vašu IP adresu, adrese mrežnih stranica koje posjećujete, uključujući Pinterest mogućnosti, vrstu i postavke vašeg preglednika, datum i vrijeme zahtjeva, vaše korištenje Pinteresta i kolačiće.

Za više informacija o svrsi, opsegu te daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Pinteresta, kao i o vašim pravima i kako zaštititi vašu privatnost, pogledajte Pinterestovu obavijest o zaštiti podataka na: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

d) Vimeo.com

Mi možemo integrirati videa s platforme „Vimeo" dobavljača Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Politiku zaštite podataka možete naći na https://vimeo.com/privacy.

Napominjemo da Vimeo može koristiti Google Analytics pa pogledajte politiku privatnosti na https://www.google.com/policies/privacy i opt-out opcije za Google Analytics na  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en odnosno Google postavke za korištenje podataka u svrhe marketinga na https://adssettings.google.com/.

3. Razno

a) Google zemljovidi

Mi na našoj mrežnoj lokaciji koristimo Google Maps. Tu uslugu pruža Google LLC („Google"), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ta vam ponuda omogućava a pregledavate interaktivne zemljovide izravno na našoj mrežnoj lokaciji.

Konkretno, na Google će se prenositi sljedeći podaci: vaša lokacija, podaci o uređaju, IP adresa i podaci o kolačićima. Za više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja i obrade podatka od strane dobavljača ovog dodatka, pogledajte politiku privatnosti tog dobavljača. Tamo ćete također naći dodatne informacije o vašim pravima u tom pogledu i opcije postavki za zaštitu vaše privatnosti: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google također obrađuje vaše osobne podatke u SAD-u i podliježe odredbama EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Imgix

Mi koristimo imgix, uslugu za optimiziranje slika u realnom vremenu. Vaša IP adresa bit će dostavljena na imgix (imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA). Ta se usluga obvezala uskladiti s europskim smjernicama o zaštiti i također je pristupila Sporazumu o štitu privatnosti. Za više informacija posjetite imgix.com/privacy.

c) Google WebFonts

Ova stranica koristi Google fontove (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Kad otvorite neku stranicu, vaš preglednik preuzima te fontove od Google poslužitelja. Vaša IP adresa, uključujući stranicu (Internet adresu) koju ste posjetili, bit će preneseni na neki Google poslužitelj. Više informacija o tim Google fontovima možete naći na https://developers.google.com/fonts/faq a o politici privatnosti tvrtke Google na https://www.google.com/policies/privacy/.

Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

III. Zaštita podataka

Mi također primjenjujemo tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bismo zaštitili prikupljene osobne podatke, osobito od slučajne ili namjerne manipulacije, gubitka, uništenja ili napada neovlaštenih osoba. Naše zaštitne mjere stalno se poboljšavaju u skladu s razvojem tehnologije.