Politika zaštite privatnosti weber.com

Cijenimo Vašu zainteresiranost za našu web-lokaciju i ponude na našim web-stranicama.

Zaštita Vaših osobnih podataka (u nastavku „podaci”) iznimno nam je važna. Stoga vas želimo detaljno informirati o vrsti podataka koji se prikupljaju tijekom Vašeg posjeta našoj web-lokaciji kada se odlučujete iskoristiti naše internetske ponude, kao i o tome na koje sve načine naknadno obrađujemo ili upotrebljavamo te podatke. Također vas želimo obavijestiti o popratnim mjerama tehničke i organizacijske zaštite koje poduzimamo u tu svrhu.

Imajte na umu da se ova politika zaštite privatnosti s vremena na vrijeme može ažurirati radi odgovarajuće primjene novih tehnologija i/ili zbog zakonskih promjena. Na takve ćemo vam slučajeve pravodobno skrenuti pozornost. Kod uvođenja bilo kakvih promjena, u svakom ćemo se trenutku na odgovarajući način voditi Vašim interesima.

A. Opće informacije

1. Voditelj obrade podataka

Zajednički voditelji obrade podataka su tvrtke Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin (Njemačka) i Weber-Stephen Products LLC, 200 E, Daniels Road, Palatine, IL60, Illinois (SAD), članak 4. stavak 7. i članak 26. Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP). Navedeni voditelji obrade zajednički određuju svrhu i načine obrade kako je opisano u nastavku. Kada dalje u tekstu upotrebljavamo naziv „Weber”, odnosi se na zajedničke voditelje obrade, osim ako se izričito ne navodi jedan ili više subjekata. Svi prijenosi podataka u Sjedinjene Američke Države unutar grupacije Weber-Stephen temelje se na standardnim ugovornim odredbama EU-a. Pojedini voditelji obrade prije svega provode funkcije kako su navedene u nastavku.

Tvrtka Weber-Stephen Products LLC odgovorna je za prikupljanje i upravljanje softverom i uslugama za obradu podataka za cijelu grupu poduzeća i na taj način provodi sklapanje i upravljanje ugovorima o uslugama (uključujući ugovore o obradi podataka) s bilo kojim pružateljima usluga treće strane, osim ako se usluge koriste samo u Europi u kojem slučaju odgovornost snosi tvrtka Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Tvrtka Weber-Stephen Products LLC obično ima administratorski pristup za softver kojim se upravlja i koji se upotrebljava unutar grupe.

Odgovornost za tehnički rad ove web-lokacije i odgovarajuću informacijsku infrastrukturu imaju tvrtke Weber-Stephen Products LLC i Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Tvrtke Weber-Stephen Products LLC i Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH imaju pristup svim analitičkim podacima i datotekama zapisnika prikupljenima na web-lokaciji i zajednički odlučuju o marketinškim aktivnostima i poboljšanju ponuda tvrtke Weber-Stephen.

 Tvrtka Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH odgovorna je za ispunjavanje obveza u skladu s člankom 13. OUZP-a na web-lokaciji i u vezi s osobnim podacima koji su pribavljeni na tome mjestu. Osim toga, tvrtke Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH i Weber-Stephen Products LLC odgovorne su za primjenu općih načela zaštite podataka u skladu s člankom 5. OUZP-a, kao i za sigurnost podataka u skladu s člankom 32. OUZP-a.

Za podnošenje zahtjeva u skladu s OUZP-om, obratite se službeniku za zaštitu podataka tvrtke Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH na adresu privacy.emea@weberstephen.com. Isto tako, s obzirom na pojedine zajedničke voditelje obrade, na svoja se prava možete pozvati i u sklopu odjeljka "Kontaktirajte nas”.

Tvrtka Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH odgovorna je za obradu općenitih upita o proizvodima i uslugama tvrtke Weber-Stephen te zajedno s tvrtkom Weber-Stephen Products LLC i u svojstvu jamca za upite u vezi s jamstvom tvrtke Weber.

Tvrtka Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH odgovorna je za sve druge obveze prema OUZP-u.

2.Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o obradi Vaših podataka ili ako ste od nas primili poziv da nam se javite u vezi s ovom politikom, molimo Vas da se obratite službeniku za zaštitu privatnosti tvrtke Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, zaduženog za obradu europskih zahtjeva za zaštitu podataka na adresu privacy.emea@weberstephen.com. Službenik za zaštitu podataka na ovoj adresi e-pošte zatim će prema potrebi proslijediti sve upite odgovarajućem uredu. Prilikom stupanja u kontakt s nama putem e-pošte molimo pripazite da sve upite upućujete na službenika za zaštitu podataka. K tome, molimo vas da pogledate naše informacije na Pravne napomene.

Kako ne možemo jamčiti potpunu sigurnost podataka u sklopu komunikacije koja se odvija e-poštom, preporučujemo slanje povjerljivih podataka redovnom poštom. Poštansku adresu ćete dobiti putem e-pošte na zahtjev.

3. Pravne osnove za obradu

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu sa zakonskim odredbama samo ako to dopušta zakonska osnova.

  • Ako dobijemo privolu ispitanika za obradu osobnih podataka, pravna osnova su članak 6. stavak 1. točka (a) i članak 7. OUZP-a.
  • Prilikom obrade osobnih podataka potrebnih za provođenje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana, kao pravna osnova primjenjuje se članak 6. stavak 1. točka (b) OUZP-a. To vrijedi i za postupke obrade koji su potrebni za provođenje dogovora koji prethode potpisivanju ugovora.
  • Ako je obrada osobnih podataka nužna radi ispunjavanja pravne obveze koja se odnosi na naše poduzeće, pravnu osnovu čini članak 6. stavak 1. točka (c) OUZP-a.
  • Ako je obrada neophodna radi zaštite opravdanog interesa naše tvrtke ili treće strane, a kada ti interesi, temeljna prava i slobode ispitanika ne nadmašuju prethodni interes, zakonsku osnovu za obradu predstavlja članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a.

4. Djeca

Ova internetska ponuda nije namijenjena djeci mlađoj od 16 godina.

5. Razdoblja zadržavanja podataka

Obrisat ćemo podatke koje obradimo ili ograničiti njihovu obradu u skladu sa zakonskim obvezama, prije svega u skladu s člancima 17. i 18. OUZP-a. Osim ako u ovoj politici zaštite privatnosti nije izričito drugačije navedeno, obrisat ćemo sve pohranjene podatke čim isti ispune svoju prvotnu namjenu. Podaci će se nastaviti čuvati nakon što su ispunili svoju prvotnu namjenu ako je to potrebno u svrhu neke dodatne i zakonski dozvoljene namjene ili u slučaju da se podaci moraju čuvati na temelju zakonskih obveza čuvanja podataka. U tim slučajevima obrada se ograničava, odnosno u potpunosti obustavlja te se podaci ne obrađuju ni u kakvu drugu svrhu.

Zakonske odredbe o zadržavanju potječu primjerice iz članka 257. stavka 1. Njemačkog Zakonika o trgovačkim društvima (HGB-a) (šest godina za trgovačke knjige, inventar, početne bilance, godišnja financijska izvješća, trgovačka pisma, računovodstvene evidencije itd.) i članka 147. stavka 1. Njemačkog Zakonika o poreznim postupcima (AO-a) (deset godina za poslovne knjige, zapise, izvješća o stanju, računovodstvene evidencije, komercijalna i poslovna pisma, dokumente koji su važni za oporezivanje itd.).

6. Vaša prava

Imate pravo besplatno zatražiti poduzimanje sljedećih koraka, koje poduzima voditelj obrade podataka, u skladu sa sljedećim pravnim zahtjevima:

  • pravo ispitanika na pristup (članak 15. OUZP-a)
  • pravo na ispravak i brisanje (članak 16. i članak 17. OUZP-a)
  • pravo na ograničenje obrade (članak 18. OUZP-a)
  • pravo na prenosivost podataka (članak 20. OUZP-a)
  • pravo na prigovor (članak 21. OUZP-a).

Ako se obrada temelji na našim opravdanim interesima ili interesima treće strane, imate pravo uložiti prigovor, prema članku 21. OUZP-a.

Za podnošenje zahtjeva u skladu s OUZP-om, obratite se službeniku za zaštitu podataka tvrtke Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH na adresu privacy.emea@weberstephen.com. Isto tako, s obzirom na pojedine zajedničke voditelje obrade, na svoja se prava možete pozvati i u sklopu odjeljka „Kontaktirajte nas”.

Isto tako imate pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu nadležnom za zaštitu podataka, u vezi s obradom Vaših osobnih podataka koju obavlja voditelj obrade podataka.

7. Poveznice na web-lokacije treće strane

Naše web-stranice mogu sadržavati poveznice na web-lokacije treće strane. Ako slijedite poveznicu na jednu od ovih web-lokacija, ukazujemo Vam na to da te ponude podliježu vlastitim pravilima o zaštiti podataka te da mi nismo voditelj obrade u tim postupcima. Pregledajte sva pravila o zaštiti privatnosti prije otkrivanja osobnih podataka tim voditeljima obrade.

B. Prikupljanje i obrada osobnih podataka

U nastavku bismo Vas željeli informirati o tome kako Weber obrađuje Vaše osobne podatke kada posjetite ovu web-lokaciju i kada kupujete u našoj trgovini. Molimo imajte na umu da u sklopu odjeljka C pružamo zasebne informacije o obradi u vezi s obradom u statističke svrhe, oglašavanjem na više platformi, praćenjem, preusmjeravanjem i uporabom dodataka koje nude partneri tvrtke Weber.

1.  Priprema stranice weber.com za informativnu uporabu (datoteke zapisnika)

Za potrebe informiranja na našoj web-lokaciji u pravilu ne morate aktivno davati svoje osobne podatke. Svaki put kada koristite internet, Vaš preglednik prenosi određene podatke koje pohranjujemo u takozvane datoteke zapisnika kao što su:

·      datum i vrijeme otvaranja jedne od naših stranica,

·      vrsta preglednika,

·      postavke preglednika,

·      operativni sustav koji se upotrebljava,

·      posljednja stranica koju ste posjetili,

·      prenesena količina podataka i status pristupa (prijenos datoteka, datoteka nije pronađena itd.), i

·      Vaša IP adresa.

Ove podatke prikupljamo i upotrebljavamo isključivo u obliku koji ne omogućuje utvrđivanje identiteta pojedinca prilikom uporabe naše web-lokacije u informativne svrhe. To je potrebno kako bi se omogućila uporaba web-stranica kojima ste pristupili i kako bi se unaprijedila naša web-lokacija. Vašu IP adresu pohranjujemo samo tijekom Vašeg posjeta kako biste mogli otvoriti i upotrebljavati web-stranice koje posjećujete u informativne svrhe. Dodatna analiza provodi se isključivo u skladu sa sljedećim odredbama na temelju Vaše privole.

Obrada prethodno navedenih podataka apsolutno je nužna za funkcioniranje web-lokacije u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) OUZP-a, kako bi se naša web-lokacija mogla ispravno prikazati i kako bi se zajamčila stabilnost i sigurnost.

Tvrtka Weber-Stephen Products LLC ima pristup podacima dobivenim postupcima obrade podataka opisanima unutar ovog odjeljka.

Da bismo mogli upravljati ovom web-lokacijom, koristimo pružatelja usluga domaćina u svrhu obrade meta i komunikacijskih podataka korisnika naše web-lokacije, u naše ime i na temelju naših opravdanih interesa u učinkovitom i sigurnom obliku ove web-lokacije, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) i člankom 28. OUZP-a.

2. Obrazac za kontakt, e-pošta Upiti

a) Naš obrazac za kontakt osmišljen je tako da nas možete jednostavno kontaktirati. Za obradu i dodjelu upita trebat će nam Vaše ime i prezime i adresa e-pošte. Ovisno o sadržaju Vašeg upita, podaci navedeni u obrascu za kontakt obrađuju se na temelju Vaše (pretpostavljene) privole u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) i člankom 7. OUZP-a ili u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) OUZP-a za postojeće ugovorne obveze u vezi s izvršavanjem ugovora ili za provedbu mjera koje su prethodile potpisivanju ugovora. Za potrebe obrade pritužbi na naše proizvode mogu biti potrebni Vaša adresa e-pošte, ime i prezime, Vaša poštanska adresa, zemlja i vrsta proizvoda za roštiljanje.

b) Također nam se možete obratiti e-poštom. Ovisno o sadržaju Vašeg upita, podaci koji se dostavljaju e-poštom obrađuju se na temelju Vaše privole u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) i člankom 7. OUZP-a ili u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) OUZP-a, za postojeće ugovorne obveze ili primjenu mjera koje su prethodile potpisivanju ugovora.

c) Nakon što odgovorimo na Vaš upit, odmah ćemo arhivirati Vaš zahtjev. Pristup je moguć samo u vrlo ograničenom opsegu. Na kraju godine u kojoj je podnesen zahtjev brisat će se samo informativni upiti, tj. oni na temelju kojih nije došlo do potpisivanja ugovora ili koji ne sadrže nikakav drugi sadržaj koji bi iziskivao njihovo čuvanje. Više informacija potražite u odjeljku „Razdoblja čuvanja podataka”.

d) Tvrtka Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH odgovorna je za obradu općenitih upita o proizvodima i uslugama tvrtke Weber te zajedno s tvrtkom Weber-Stephen Products LLC u svojstvu jamca za upite koji se odnose na jamstvo tvrtke Weber.

Koristimo softver tvrtke Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, posredstvom podatkovnog centra smještenog u EU-u, kako bismo obradili zahtjeve kupaca i upite pristigle e-poštom i u sklopu obrazaca za kontakt. Više informacija možete pronaći na https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/

Pomoću softvera Zendesk prosljeđujemo Vaš zahtjev lokalnom distributeru koji ga obrađuje u ime tvrtke Weber kao izvršitelja obrade. Tvrtka Weber je sklopila ugovor o obradi podataka s lokalnim distributerima. Tim ugovorom lokalni distributeri jamče da će Vaše osobne podatke obrađivati samo u ime tvrtke Weber i ugovorno su obvezani poduzeti mjere kako bi se osigurala povjerljivost obrađenih podataka. Pojedinosti o našem distributeru možete pronaći u nastavku:

Rösler d.o.o.

Kako ne možemo jamčiti potpunu sigurnost podataka u sklopu komunikacije koja se odvija e-poštom, preporučujemo slanje povjerljivih podataka redovnom poštom.

3.  Primatelji podataka, prijenos osobnih podataka trećim zemljama 

Kako bismo Vam mogli ponuditi najbolju moguću uslugu, surađujemo s više partnera. Ti partneri obrađuju osobne podatke kao voditelji obrade ili u naše ime kao izvršitelji obrade.

Za prijenos osobnih podataka u države izvan Europske unije / Europskog gospodarskog prostora bez odgovarajuće razine zaštite podataka, u skladu s odlukom o prikladnosti Europske komisije sklopili smo standardne ugovorne klauzule kako ih je izdala Europska komisija, uz dodatna jamstva ugovornog partnera kako bismo osigurali sigurnost podataka i usklađenost sa standardima i zahtjevima iz OUZP-a. To se odnosi na prijenos podataka vanjskim pružateljima usluga i između različitih subjekata tvrtke Weber.

a)    Izvršitelji obrade

U nekim slučajevima koristimo vanjske pružatelje usluga za obradu podataka koji imaju obvezu pridržavati se naših uputa. Pažljivo smo odabrali i angažirali naše izvršitelje obrade podataka i redovito provjeravamo njihov rad u sklopu revizija.

Koristimo usluge izvršitelja obrade podataka za sljedeće kategorije: pružatelji usluga domaćina i oblaka, pružatelji usluga e-pošte, pružatelji tehničkih usluga za podršku i održavanje naših informacijskih sustava, pružatelji sigurnosnih kopija, pružatelji usluga za uklanjanje nosača podataka i agencije za podršku web-lokacijama i računima na društvenim mrežama.

Obrada u smislu članka 4. stavka 8. OUZP-a temelji se na ugovorima o obradi podataka u skladu s člankom 28. OUZP-a kako bi izvršitelji obrade mogli osigurati dostatna jamstva za provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, a kako bi obrada podataka bila usklađena s europskim propisima o zaštiti podataka. Izvršitelji obrade neće neovisno obrađivati podatke u vlastite svrhe.

b)    Treće strane

Isto tako otkrivamo osobne podatke partnerima koji su voditelji obrade u smislu članka 4. stavka 7. OUZP-a, na koje moramo prenositi osobne podatke, npr. kako bismo slali proizvode, primali uplate, održavali Akademije roštiljanja i obavljali popravke. Dodatne informacije o primateljima možete pronaći u tablici u nastavku i pod zasebno opisanim postupcima.

c)    Pregled primatelja u sklopu rada ove web-lokacije

Za funkcioniranje ove web-lokacije neophodno je da sljedeći primatelji imaju pristup osobnim podacima. 

Please add the name/company name and complete postal address, incl. country, of the respective local Distributors.

Izvršitelji obrade 

Svrha/proces

Softver tvrtke Demandware / oblak Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, SAD

Baza podataka u oblaku za podatke o kupcima, Sustav za upravljanje kupcima

Analitika

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD

Analiti?ki podaci

Ads

DoubleClick

Tag Manager

Google Marketing Platform (Display & Video 360)

Ponovno stavljanje na tr?i?te

Maps

reCaptcha

YouTube videozapisi

Zendesk Inc.

1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, SAD

Sustav kartica za upite korisnika i partnera

Vimeo

555 West 18th Street New York, New York 10011, SAD

Dodatak za umetanje videozapisa

Imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, SAD

Usluge udomljavanja slika

Koristi se za responzivni dizajn

Emarsys Interactive Services GmbH

Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Njema?ka

Baza podataka o biltenu

Slanje biltena

Zendesk Inc. 

1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, SAD

Sustav za prijavu za upite klijenata i partnera

Vimeo 555 West 18th Street

New York, New York 10011, SAD

Dodaci za ugra?ene videozapise

Imgix Inc. 

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, SAD

Usluge udomljavanja slika

Koristi se za responzivni dizajn

Dynamic Yield Ltd. 

8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Izrael

Analiza upotrebe web-lokacije

Testovi A/B

Amazon Web Services (AWS) 410 Terry Avenue North

Seattle WA 98109

Sjedinjene Ameri?ke Dr?ave

Pru?atelj usluga pohrane u oblaku

Facebook Inc. 

1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, SAD

Facebook Pixel

Hotjar Ltd.

Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta

Analiza pona?anja (toplinske karte itd.)

Ankete

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska

Internetski marketing / Preusmjeravanje

C. Statistika, oglašavanje, praćenje i preusmjeravanje, dodaci koje pružaju partneri – upotreba kolačića

U nekim slučajevima koristimo kolačiće ili obrađujemo Vaše podatke na takav način da nam je potrebna Vaša suglasnost. Kolačići su male tekstne datoteke koje se mogu pohraniti na Vaš uređaj kada posjetite našu web-lokaciju. Praćenje je moguće s pomoću raznih tehnologija, kao što su tehnologija piksela ili analiza datoteka zapisnika. Pristanak se daje putem tzv. bannera za kolačiće koji se mora aktivno kliknuti. U našim pravilima o kolačićima opisano je kako možete onemogućiti pojedinačne funkcije za koje ste dali pristanak. Tamo ćete pronaći informacije o tome kada kolačići ističu, kako obrisati kolačiće i kako povući svoju suglasnost.

Ako nije drugačije navedeno, obrada opisana u ovom odjeljku temelji se na Vašoj suglasnosti u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) i člankom 7. OUZP-a. Saznajte više o tome kako možete povući svoju privolu u našim pravilima o kolačićima. Poveznica na naša pravila o kolačićima navedena je u podnožju naše web-stranice.

Kako bismo utvrdili koji vam je sadržaj na našoj web-lokaciji najzanimljiviji, kontinuirano pratimo broj posjetitelja i najčešće pregledane sadržaje. Željeli bismo vam prikazivati samo one oglašivačke sadržaje koji vas uistinu zanimaju, pa tako i na web-lokacijama naših oglašivačkih partnera. Stoga se na našoj web-lokaciji služimo tzv. preusmjeravanjem za oglašavanje koje je u skladu s Vašim interesima. Kolačići koji se privremeno pohranjuju u tu svrhu omogućuju našim partnerima da prepoznaju posjetitelje naše web-lokacije pod pseudonimom i prikazuju samo one proizvode koji bi vas mogli zanimati.

Koristimo podatke prikupljene u statističke svrhe i za potrebe oglašavanja:

·      za bilježenje broja posjetitelja naših web-stranica,

·      kako bi se zabilježilo vrijeme posjete svakog posjetitelja naše web-lokacije,

·      kako bismo mogli pratiti slijed posjeta na različitim web-stranicama i stranicama proizvoda radi optimizacije naše web-lokacije,

·      za ciljano oglašavanje, također putem promidžbenih mreža u suradnji s partnerima,

·      za mjerenje uspjeha i obračuna oglašivačkih mjera između oglašivačkih partnera i nas,

·      kako bismo mogli pratiti oglase koje ste već vidjeli i spriječili da ponovno ne vidite iste oglase te

·      kako bismo procijenili koje bi dijelove naše web-lokacije trebalo poboljšati.

Ako nije drugačije navedeno, kao izvršitelj obrade služimo se sljedećim uslugama i ugovorom ih obvezujemo na obradu podataka samo u naše ime.

1.  Statistika, oglašavanje, praćenje i preusmjeravanjea)    Google usluge(1)  Google Analytics

Ova web-lokacija koristi uslugu internetske analize Google Analytics, koju pruža tvrtka Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (matična tvrtka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD) („Google”). Analitički podaci služe za optimizaciju naše web-lokacije i mjera oglašavanja. Sklopili smo ugovor o obradi podataka s tvrtkom Google za potrebe korištenja usluge Google Analytics (članak 28. OUZP-a). Google obrađuje podatke za korištenje web-lokacije u naše ime i ugovorno je obvezan poduzeti mjere za osiguravanje povjerljivosti podataka koji se obrađuju. Tvrtka Google obrađuje sljedeće kategorije podataka:

·      posjećene web-stranice,

·      Vaše ponašanje na stranicama (na primjer klikovi, pomicanje po zaslonu i utrošeno vrijeme),

·      Vaša približna lokacija (zemlja i grad),

·      Vaša IP adresa (u skraćenom obliku, tako da nije moguća jasna dodjela),

·      tehnički podaci kao što su preglednik, pružatelj internetskih usluga, upotrijebljeni uređaj i rezolucija zaslona,

·      izvor Vašeg posjeta (tj. koje su vas web-lokacije ili sredstva oglašavanja doveli do nas)

Napomena: na ovoj web-stranici Google Analytics upotrebljava se produžna šifra „anonymizeIp” kako bi se osiguralo anonimno prikupljanje IP adresa (tzv. maskiranje IP-a). Aktivacijom anonimizacije IP-a na našoj web-stranici Google će prethodno unutar zemalja članica Europske Unije ili u drugim državama članicama Ugovora o europskom gospodarskom prostoru (EGP) skratiti Vašu IP adresu. Tvrtka Google pohranjuje zabilježene podatke zajedno s nasumično generiranom identifikacijskom oznakom korisnika koja se pohranjuje u kolačićima na Vašem uređaju i omogućuje procjenu korisničkih profila u obliku pseudonima. Takvi podaci povezani s korisnikom automatski se brišu nakon 14 mjeseci. Ostali podaci ostaju pohranjeni u agregiranom obliku na neograničeno vrijeme. IP adresa koju Vaš preglednik prenese u sklopu usluge Google Analytics neće se objedinjavati s drugim podacima kojima raspolaže Google.

(2)  Google Tag Manager

Pored usluge Google Analytics koristimo i uslugu Google Tag Manager, koju pruža tvrtka Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (matična tvrtka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD).

usluga Google Tag Manager omogućuje nam integriranje raznih elemenata manjih kodova („oznaka”) na posebno uređen i pojednostavljen način na svome sučelju. Usluga Google Tag Manager primjenjuje oznake ili „okida” ugrađene oznake. Kada se aktivira oznaka, Google Tag Manager omogućuje prikupljanje podataka putem drugih usluga. Google Tag Manager ne može samostalno pristupiti podacima niti ih obrađivati.

(3)  Google Remarketing Tags

Ova web-stranica upotrebljava Google Remarketing Tags, uslugu koju pruža tvrtka Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (matična tvrtka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD). Stoga se kolačići pohranjuju na računalu korisnika. Ako kasnije otvorite stranice tvrtke Google, korisniku će biti prikazani banneri i oglasi s tekstom u skladu s njegovim ranijim ponašanjem. podaci se anonimiziraju tako da nije moguće donositi nikakve zaključke o identitetu korisnika. To nam omogućuje prikazivanje personaliziranih oglasa u odgovarajućim oglašivačkim prostorima na drugim web-lokacijama prema interesima koje ste naveli na našoj web-lokaciji.

(4)  Google DoubleClick

DoubleClick by Google („DoubleClick”) usluga je tvrtke Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (matična tvrtka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD). DoubleClick upotrebljava kolačiće za prikazivanje najvažnijih oglasa. Google prati oglase koje ste već vidjeli i koje ste od njih zaista i pogledali. Uporaba kolačića DoubleClick omogućuje tvrtki Google i njezinoj oglašivačkoj mreži objavljivanje oglasa na temelju Vaših prethodnih posjeta web-stranici (ili čak aplikacija). Google će informacije koje su generirali kolačići prenijeti na Google poslužitelj za analizu i pohranu. Pohranjivanje kolačića možete spriječiti odabirom odgovarajućih postavki u sklopu svog internetskog preglednika.

Detaljnije informacije o uvjetima korištenja i zaštiti podataka možete pronaći na: http://www.google.com/analytics/terms/de.html or http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. 

(5)  Google Ads

Koristimo uslugu oglašavanja Google Ads, tvrtke Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (matična tvrtka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD) i praćenje konverzija kao dio usluge Google Ads. Usluga Google Ads pohranjuje kolačić za praćenje konverzije na tvrdi disk računala („kolačić za konverziju”) kada kliknete na oglas tvrtke Google. Kada posjećujete određene stranice u sklopu naše web-lokacije, tvrtke Google i Weber mogu prepoznati da ste kliknuli na određeni oglas i da Vas je uputio na ovu web-stranicu.

podaci prikupljeni pomoću kolačića za konverziju služe za izradu statističkih izvješća za Google Ads oglašivače koji koriste praćenje konverzija. Takva statistika ukazuje nam na ukupan broj korisnika koji su kliknuli na oglas tvrtke Google i pregledali određenu web-stranicu s oznakom za praćenje konverzija.

(6)  Google Display & Video 360

Na našoj web-lokaciji koristimo alat „Display & Video 360” (prije DoubleClick Bid Manager) tvrtke Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (matična tvrtka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD) za objavu oglasa koji su prilagođeni prema Vašim interesima. U tu svrhu preglednik korisnika web-lokacije pohranjuje takozvane „kolačiće” (tekstualne datoteke), koje omogućuju prepoznavanje Vašeg uređaja unutar oglašivačke mreže tvrtke Google. Na taj Vam način oglasi mogu biti prikazani na temelju Vašeg ponašanja tijekom internetskog pretraživanja. Osim toga, ova usluga služi za procjenu objavljenih oglasa i optimizaciju budućih mjera oglašavanja. Prikupljanje i analiza provode se isključivo na bazi pseudonima, tako da utvrđivanje Vašeg identiteta u osnovi nije moguće. Više informacija o pravilima zaštite privatnosti i uvjetima korištenja tvrtke Google možete pronaći na: https://policies.google.com/privacy

b)    Salesforce Commerce Cloud (analitika)

Služimo se alatom Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3. kat San Francisco, CA 94105, SAD. Koriste se kolačići, web-pratilice ili slične tehnologije. Prikupljanje podataka obavlja se putem identifikacijske oznake kolačića koja se pohranjuje u obliku pseudonima. Ovom pseudonimu dodijeljene su informacije o aktivnostima korisnika na našim web-stranicama, u sklopu naših usluga i aplikacija. Osobna identifikacija korisnika isključena je agregacijom zapisa podataka. Kako bi se osigurala funkcionalnost, IP adrese se kratko pohranjuju i skraćuju prije svake obrade. Potpune IP adrese ne pohranjuju se niti ne obrađuju.

Za više informacija o tvrtki Salesforce posjetite: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy.jsp

c)    Dynamic Yield

Koristimo uslugu internetske analitike Dynamic Yield tvrtke Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Izrael. Usluga Dynamic Yield pomaže nam razumjeti kako se naša web-lokacija upotrebljava, kako bismo je mogli kontinuirano poboljšavati. Alat je osmišljen kako bi vam pokazao dinamičke elemente prema potrebi, kao što su skočni prozori biltena, klizači proizvoda i obavijesti. To nam također omogućuje implementaciju A/B testova na web-lokaciji. Na temelju sadržaja stranica kojima ste prethodno pristupili želimo Vam ponuditi istovjetne ili slične proizvode ili druge, Vama relevantne sadržaje. U tu svrhu usluga Dynamic Yield primjenjuje takozvane kolačiće koji pohranjuju samo podatke pod pseudonimima. Zaključci o Vašem identitetu nisu mogući. Više informacija možete pronaći na: https://www.dinamiyield.com/gdpr-and-privacy/.

d)    Facebook Pixel

Facebook Pixel je usluga tvrtke Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Ova usluga nam omogućuje utvrđivanje ciljnih skupina za oglašavanje na Facebooku, tzv. „Facebook Ads”, na temelju posjeta web-lokaciji i ponašanja tijekom internetskog pretraživanja. Ovu uslugu također koristimo za mjerenje učinkovitosti mrežnih marketinških mjera. Na taj način možemo pratiti aktivnosti korisnika nakon što vide oglas na Facebooku i/ili kliknu na njega i zatim predaju narudžbu. Kada posjetite neku web-lokaciju, Facebook izravno integrira Pixel i može pohraniti kolačić na Vašem uređaju. Ako se nakon toga prijavite na Facebook ili ste već prijavljeni na Facebook, Vaš posjet toj stranici bit će zabilježen u Vašem profilu. Prikupljeni korisnički podaci za nas su anonimni i stoga nam ne omogućuju donošenje zaključaka o Vašem identitetu. Međutim, ove podatke pohranjuje i obrađuje tvrtka Facebook kako bi se mogli izvući zaključci o odgovarajućem korisničkom profilu. Obrada podataka koju provodi Facebook obavlja se u skladu sa smjernicama za korištenje podataka na Facebooku. U tu svrhu s tvrtkom Facebook sklopili smo ugovor o zajedničkim voditeljima obrade. Za više informacija o podacima koje obrađuje tvrtka Facebook, molimo posjetite: https://www.facebook.com/about/privacy/

e)    Refined Ads

Da bismo procijenili i optimizirali našu web-lokaciju te da bismo Vam prikazivali relevantnije oglase, koristimo i alat za praćenje „Refined Ads”, uslugu koju nudi tvrtka Refined Labs GmbH, Residenzstr. 7, 80333 München. podaci o upotrebi prikupljaju se pomoću kolačića i sažeti su u anonimnim korisničkim profilima. podaci se ne dodjeljuju stvarnim podacima korisnika.

Više informacija o zaštiti podataka možete pronaći na https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads

f)     Hotjar

Na našoj web-lokaciji također koristimo analitički softver „Hotjar” tvrtke Hotjar Ltd., Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.

Hotjar omogućuje mjerenje i analizu uporabe Vaše web-stranice (klikovi, pokreti mišem, dubina pomicanja itd.). Prikupljeni podaci prenose se na poslužitelj tvrtke Hotjar u Irskoj i pohranjuju na njemu. Tvrtka Hotjar u naše ime prikuplja sljedeće podatke:

·      IP adresa – Vaša se IP adresa anonimizira prije pohrane postavljanjem posljednjeg okteta na nulu kako bi se spriječila osobna identifikacija. Prva tri okteta IP adrese otkrivat će samo: korisnikovu državu/geografsku regiju,

·      adresu Vaše e-pošte, uključujući Vaše ime i prezime, ako ste nam ih stavili na raspolaganje putem naše web-lokacije

·      veličinu zaslona Vašeg uređaja,

·      vrstu uređaja i informacije o pregledniku,

·      odabrani jezik za prikaz naše web-stranice,

·      domenu preko koje se provodi upućivanje,

·      posjećene web-stranice, i

·      datum i vrijeme pristupa web-stranici.

Hotjar upotrebljava ove informacije za analizu Vaše uporabe naše web-lokacije, izradu izvješća o uporabi i pružanje drugih usluga internetske analitike.

Saznajte više na https://www.hotjar.com/privacy/.

g)    LinkedIn Insights Tag

Koristimo LinkedIn Insights Tag, uslugu tvrtke LinkedIn Corporation, kao alat za analizu Vašeg ponašanja na našoj web-lokaciji, a koji nam omogućuje da Vam ponudimo marketinške usluge koje se temelje na Vašim interesima i ponašanju. Osim toga, to uključuje mjerenje konverzije kako bi se povećala učinkovitost naših marketinških aktivnosti. Ovo je usluga tvrtke LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska, https://www.linkedin.com. Više informacija možete pronaći na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Insight Tag prikuplja i prenosi na LinkedIn sljedeće informacije o Vama: URL, URL referenta, IP adresu, podatke o uređaju i pregledniku (korisničkog posrednika) i vremensku oznaku. Iznimno, podaci o profilu mogu se obrađivati zajedno s gore navedenim kategorijama podataka. To je slučaj kada ste član društvene mreže LinkedIn. U tom kontekstu želimo Vas uputiti na mogućnosti postavljanja zaštite u Vašem profilu na LinkedInu.

LinkedIn će nam dati analizu uporabe naše web-lokacije u agregiranom obliku, kako bismo je mogli poboljšati, kao i sadržaj za naše korisnike. Ti se podaci također upotrebljavaju za ciljani odabir mjera za oglašavanje na platformi LinkedIn.

Zajednički smo voditelji obrade s tvrtkom LinkedIn Corp. za prikupljanje i prijenos podataka na platformu LinkedIn, međutim, svaka obrada osobnih podataka nakon tog prijenosa postaje odgovornost tvrtke LinkedIn.

Usluga Insight Tag prikupljat će i prenositi podatke samo nakon Vaše izričite privole u sklopu bannera s kolačićima koji će vam se prikazati kada po prvi put posjetite našu web-lokaciju.

Tvrtka LinkedIn će šifrirati Vaše podatke, IP adrese bit će skraćene, a izravni identifikatori bit će uklonjeni u roku od sedam dana kako bi podaci bili u obliku pseudonima. Preostali pseudonimizirani podaci bit će izbrisani u roku od 90 dana.

Pravna osnova za ovaj proces je Vaša privola, prema članku 6. stavku 1. točki (a), i članku 7. OUZP-a. Više informacija dostupno je na stranici https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

2.  Dodaci za društvene mreže

Ako nije drugačije navedeno, Vaše podatke obrađujemo na temelju naših opravdanih interesa u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) OUZP-a kako bismo poboljšali sadržaj i učinili ga praktičnijim za Vašu upotrebu. Opisane svrhe u skladu su s našim opravdanim interesima.

a)    Videozapisi s mrežne usluge YouTube

Na našoj web-lokaciji ugrađujemo i videozapise s mrežne usluge YouTube. Ovom značajkom upravlja tvrtka Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (matična tvrtka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD). YouTube videozapisi pohranjuju se na http://www.youtube.com i mogu se reproducirati izravno s naše web-stranice. Opcija naprednih postavki privatnosti omogućuje praćenje videozapisa. Kada reproducirate ove videozapise, YouTube kolačići i DoubleClick kolačići pohranjuju se na Vašem računalu i mogu prenositi podatke na Google.

Prilikom reprodukcije videozapisa pohranjenih na YouTubeu/Googleu, barem se sljedeći podaci prenose poslužitelju tvrtke Google i operateru usluge DoubleClick mreže: IP adresa i kolačić, posebna adresa web-stranice koju ste posjetili, datum i vrijeme učitavanja, ID-a Vašeg preglednika. Te se informacije prenose bez obzira na to imate li Google račun na koji ste prijavljeni. Nakon što se prijavite, Google može povezati te informacije izravno s Vašim računom. Ako ne želite da se Vaš profil povezuje s vama, morate se odjaviti prije aktivacije tipke za reprodukciju videozapisa.

Google će spremiti te podatke kao korisničke profile i može ih upotrebljavati u promidžbene svrhe, za istraživanje tržišta i/ili za prilagođeni dizajn svojih web-stranica. Takva se analiza (također i za neregistrirane korisnike) provodi posebno kako bi se pružilo prilagođeno oglašavanje te kako bi se drugi korisnici informirali o Vašim aktivnostima na našoj web-stranici. Imate pravo prigovora na izradu tih korisničkih profila, i za ostvarivanje tog prava morate kontaktirati tvrtku Google, operatora tvrtke YouTube.

Više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja i obrade podataka tvrtke Google možete pronaći u pravilima o zaštiti podataka. Više informacija o svojim pravima i mogućnostima postavljanja zaštite privatnosti dostupno je na stranici: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

b)    Videozapisi s mrežne usluge Vimeo.com

Služimo se videozapisima s platforme „Vimeo”, pružatelja usluga Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, SAD. Kada na našoj web-lokaciji posjetite neku stranicu u koju je ugrađen Vimeo videozapis, uspostavit će se veza s Vimeo poslužiteljima i u Vaš će se preglednik unijeti dodatak. Poslužitelj Vimeo dobiva informacije o tome koju ste od naših stranica posjetili. Ako ste prijavljeni na svoj Vimeo račun, Vimeo će dodijeliti informacije Vašem korisničkom računu. Aktiviranjem dodatka na našoj web-stranici, npr. klikom na gumb za pokretanje videozapisa ili ostavljanjem komentara ta se informacija prenosi na Vimeo. Politiku zaštite podataka možete pronaći na https://vimeo.com/privacy.

3.  Ostalo

Ako nije drugačije navedeno, Vaše podatke obrađujemo na temelju našeg opravdanog interesa u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) OUZP-a kako bismo poboljšali našu web-lokaciju, učinili je sigurnijom i praktičnijom za uporabu. Opisane svrhe u skladu su s našim opravdanim interesima.

a)    Google Maps

Na našoj web-lokaciji koristimo Google Maps. Ovu uslugu pruža tvrtka Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (matična tvrtka: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD). Ova ponuda vam omogućuje prikaz interaktivnih karata izravno na našoj web-lokaciji.

Konkretnije, sljedeći se podaci prenose na Google: Vaša lokacija, informacije o uređaju, IP adresa i podaci o kolačićima. Više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja podataka te o njihovoj obradi kada je u pitanju pružatelj dodatka možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka pružatelja te usluge. Tamo ćete također pronaći dodatne informacije o svojim dotičnim pravima i mogućnostima postavljanja zaštite svoje privatnosti: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

b)    Imgix

Koristimo imgix, uslugu za optimizaciju slika u stvarnom vremenu. Vaša IP adresa bit će prenesena na imgix (imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, SAD) kako biste učitali sliku s poslužitelja odgovarajuće veličine.

c)    Google reCAPTCHA

Ova web-lokacija služi se funkcijom Google reCAPTCHA u određenim slučajevima kako bi se spriječilo da automatski programi/botovi upotrebljavaju tekstualna polja. Time se povećava sigurnost naše web-lokacije i izbjegava neželjena pošta. To je također naš opravdani interes i ispunjava našu zakonsku obavezu (članak 6. stavak 1. točka (c) OUZP-a).

Prikupljeni podaci su informacije o hardveru i softveru, npr. podaci o uređaju i aplikacijama, kao i rezultati sigurnosnih provjera. Ovi se podaci prenose na Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. podaci se neće koristiti za personalizirano oglašavanje.

Više informacija možete pronaći u pravilima o zaštiti privatnosti tvrtke Google na https://policies.google.com/privacy. Dodatnu dokumentaciju možete pronaći na https://developers.google.com/recaptcha/ i na https://www.google.com/recaptcha/admin/create.

D. Sigurnost podataka

Koristimo i tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili osobne podatke koji se prikupljaju, osobito kako bismo spriječili slučajne ili namjerne manipulacije, gubitak, uništenje ili slučajeve napada neovlaštenih osoba. Naše sigurnosne mjere stalno se poboljšavaju u skladu s tehnološkim razvojem. U sklopu grupe Weber, tvrtke Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH i Weber-Stephen Products LLC odgovorne su za tehničke i organizacijske mjere sigurnosti podataka na ovoj web-lokaciji.