Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH

Poštanska adresa:

Franklinstraße 28/29, 10587

Berlin, Germany

Email: emea@weber.com

Generalni direktor: Dr. Steffen Hahn

Trgovački registar: AG Mainz HRB 23407

Trgovaćki sud br: HRB 151977 Amtsgericht Charlottenburg (Berlin)

OIB: DE 290625203

 

Društvo koncerna

© Weber-Stephen Products LLC

200 E. Daniels Road

Palatine, Illinois

60067-6266 USASva prava na zaštitu slikovnih sadržaja i trgovačkih marki prikazanih uređaja i prikaza zadržava Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Uporaba je dopuštena samo uz pisano odobrenje. Weber-Stephen je odgovoran isključivo za ovu informativnu stranicu i njezine sadržaje. Stranica služi isključivo za informiranja kupaca o društvu Weber-Stephen i njegovim proizvodima. Druge servise, usluge i informacije kao što su distribucija, reklamacije, rješavanje jamstvenih upita i korisnička služba osigurava isključivo:

Rösler d.o.o.

Rajšpova ulica 22, 2250 Ptuj, Slovenija

Tel. +386 2 749 38 62

Fax. +386 2 749 38 65

Email: info@rosler.si