android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

IMPRESSZUM

Weber-Stephen Deutschland GmbH

Poštanska adresa:
Rheinstrasse 194
55218 Ingelheim (am Rhein)
Telefon: +49 (0)6132 8999 0
Telefaks: +49 (0)6132 8999 79
E-pošta: info-de@weberstephen.com

Direktori: Michael Reuter, Frank Rommersbach, Hans-Jürgen Herr
Trgovački registar: AG Mainz HRB 23407
Porezni broj: 08/654/0348/3
PDV ID broj: DE813176173
WEEE registracijski broj: DE 63424525

Društvo koncerna
© Weber-Stephen Products LLC
200 E. Daniels Road
Palatine, Illinois
60067-6266 USA

Impresum se primjenjuje i na sljedeće profile društvenih medija:

Sva prava na zaštitu slikovnih sadržaja i trgovačkih marki prikazanih uređaja i prikaza zadržava Weber-Stephen Deutschland GmbH. Uporaba je dopuštena samo uz pisano odobrenje. Weber-Stephen je odgovoran isključivo za ovu informativnu stranicu i njezine sadržaje. Stranica služi isključivo za informiranja kupaca o društvu Weber-Stephen i njegovim proizvodima. Druge servise, usluge i informacije kao što su distribucija, reklamacije, rješavanje jamstvenih upita i korisnička služba osigurava isključivo:
Rösler d.o.o.
Rajšpova ulica 22, 2250 Ptuj
Tel. +386 2 749 38 62
Fax. +386 2 749 38 65
Email: info@rosler.si