Actievoorwaarden

De onderhavige actievoorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de promotie "KOOP DE GESELECTEERDE WEBER BARBECUES EN ONTVANG EEN GRATIS GEVOGELTESTOMER & THERMOMETER" ("Aanbieding"). Door deel te nemen aan de aanbieding, worden deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard.1. De organisator

De organisator is Weber-Stephen Products Belgium BV, Blarenberglaan 6 B4, Industriezone Noord B6, 2800 Mechelen, België, KBO 0479.047.366 ("de Organisator").2. De aanbieding

De titel van de aanbieding is "KOOP DE GESELECTEERDE WEBER BARBECUES EN ONTVANG EEN GRATIS GEVOGELTESTOMER & THERMOMETER" en is geldig voor alle aankopen gedaan tussen 15/03/2024 en 30/04/2024 ("Geldigheidsperiode van de Aanbieding") in overeenstemming met de voorwaarden in artikels 3 en 4.3. Toelatingscriteria

De Aanbieding is uitsluitend gericht tot personen die handelen als een natuurlijk persoon en niet handelen in naam van een vennootschap of in een andere professionele hoedanigheid, woonachtig in België, minstens 18 jaar of ouder en die tijdens de Geldigheidsperiode van de Aanbieding een geselecteerde Master-Touch Houtskoolbarbecue, Summit Kamado Houtskoolbarbecue, Performer Houtskoolbarbecue, SmokeFire Pelletbarbecue, Spirit/Spirit II Gasbarbecue of Genesis/Genesis II Gasbarbecue aangekocht hebben van:

a. de Organisator; of

b. Een retailer die is geautoriseerd door de Organisator en actief is in België.

(de "Koper")

Om van de Aanbieding te kunnen profiteren, moet de Koper een Weber-account hebben (de "Koper")

Het account kan worden aangemaakt op: https://www.weber.com/BE/nl/register/ 4. Hoe deelnemen

Na aankoop van een geselecteerde Master-Touch Houtskoolbarbecue, Summit Kamado Houtskoolbarbecue, Performer Houtskoolbarbecue, SmokeFire Pelletbarbecue, Spirit/Spirit II Gasbarbecue of Genesis/Genesis II Gasbarbecue zoals uitgelegd in artikel 3, moet de Koper zijn aankoop registreren op zijn Weber account, op de website weber.com (niet in de app), uiterlijk vier weken na de Geldigheidsduur van de Aanbieding, d.w.z. uiterlijk op 31/05/2024.

De Koper moet het serienummer van het gekochte product opgeven en een kopie van het aankoopbewijs op de webpagina uploaden wanneer daarom wordt gevraagd. De gratis gevogeltestomer & thermometer worden per post verzonden en kunnen niet in de winkel worden ingewisseld, met uitzondering van Kopers die woonachtig zijn in postcodes waar de Organisator niet levert. De lijst hiervan vindt u hier: https://www.weber.com/BE/nl/legal/shipment-return/weber-35603.html

Het serienummer wordt gevalideerd door de Organisator, waarna de Koper een orderbevestiging op het scherm ontvangt. De Koper moet vervolgens de instructies volgen voor het verzilveren van de Aanbieding via de website www.weber.com. De Koper wordt gevraagd zijn afleveradres in te voeren om de gratis Gevogeltestomer & Thermometer te ontvangen. De verzending van de gratis gevogeltestomer & thermometer naar het door de Koper opgegeven adres is gratis.

De in aanmerking komende barbecues zijn de volgende (zie artikel 10 voor meer details):

•        Master-Touch Houtskoolbarbecues

•        Summit Kamado Houtskoolbarbecues

•        Performer Houtskoolbarbecues

•        SmokeFire Pelletbarbecues

•        Spirit/Spirit II Gasbarbecues

•        Genesis/Genesis II Gasbarbecues

Alle in aanmerking komende modellen van bovenstaande productreeksen hebben recht op een gratis gevogeltestomer (productcode #8838) & thermometer (productcode #6750), zolang de voorraad strekt. Als de voorraad van gevogeltestomer & thermometer afloopt voor het einde van de Geldigheidsperiode, ontvangen de in aanmerking komende Kopers een voucher met dezelfde winkelwaarde, die kan worden ingewisseld op www.weber.com.5. Annulering en beëindiging

Indien de Koper de koopovereenkomst met betrekking tot de gekochte Master-Touch Houtskoolbarbecue, Summit Kamado Houtskoolbarbecue, Performer Houtskoolbarbecue, SmokeFire Pelletbarbecue, Spirit/Spirit II Gasbarbecue of Genesis/Genesis II Gasbarbecue wenst te beëindigen overeenkomstig de toepasselijke verkoopvoorwaarden, nadat de gevogeltestomer & thermometer zijn verzonden of de Koper deze heeft ontvangen, dient de Koper de gevogeltestomer & thermometer terug te sturen naar de Organisator binnen 28 dagen na kennisgeving van annulering of beëindiging van de koopovereenkomst. De Organisator neemt de redelijke kosten van terugzending voor zijn rekening tot maximaal de standaard bezorgkosten, d.w.z. de goedkoopste manier die door de bezorgdienst wordt aangeboden, en enkel op vertoon van de factuur of het ontvangstbewijs. 6. Beperking van aansprakelijkheid

Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die ertoe leiden dat de Organisator de Aanbieding en/of deze actievoorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook verlengt, weigert, terugvordert, annuleert, beëindigt, wijzigt of opschort. Deze kunnen het gevolg zijn van illegale activiteiten van een derde partij, technische problemen en/of andere redenen buiten de controle van de Organisator en dienovereenkomstig stemt de Koper ermee in dat de Organisator hiervoor niet aansprakelijk is. Deze Aanbieding niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, promoties of vouchercodes. De gratis gevogeltestomer & thermometer kunnen niet worden vervangen door een ander accessoire, product, geld of tegoed.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van de aangeboden gevogeltestomer & thermometer tijdens het vervoer. Het gebruik van de gevogeltestomer & thermometer is voor risico van de Koper. De Organisator kan op grond van deze voorwaarden of de Aanbieding niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de gevogeltestomer & thermometer door de Kopers.

In het geval dat de Organisator niet in staat is om de relevante accessoires te leveren vanwege een onverwacht hoge respons of een andere onverwachte factor waarover hij geen controle heeft, zal hij de Kopers hierover tijdig communiceren en zal hij, in geval van schade, een voucher met dezelfde winkelwaarde, die kan worden ingewisseld op www.weber.com of een redelijk vervangend product aanbieden.7. Gegevensbescherming

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw geregistreerde Weber ID en de deelname aan deze Aanbieding, verwijzen wij naar het privacybeleid op onze website op www.weber.com voor meer informatie, zie onderstaande.

Op onze webpagina kunt u een Weber-ID aanmaken. De Weber-ID omvat een centraal klantenaccount waarin al uw informatie op één plaats wordt verzameld om uw ervaring met de wereld van Weber voortdurend te verbeteren en af te stemmen op uw specifieke interesses. Hiermee krijgt u toegang tot exclusieve inhoud van de website (recepten, tips & tricks, enz.), u kunt uw grill/grills registreren, alle belangrijke informatie ontvangen (garantietermijnen, gebruiksinstructies enz.) en vanaf één punt toegang krijgen tot alle informatie en diensten die Weber u te bieden heeft. Ook kunt u op elk moment eenvoudig inloggen bij onze webshop om uw opdrachtstatus te controleren of om aanvullende opdrachten te plaatsen zonder opnieuw te hoeven registreren. Met een Weber-ID kunt u ook gebruikmaken van diensten zoals een notitieblok en de wensenlijst. Als u ook een Weber-app heeft (Weber App, Weber Connect of Weber iGrill), kunt u de opgeslagen gegevens voor dit systeem verbinden met uw Weber-ID, zodat u vanaf één plaats toegang heeft tot alle informatie.Daarnaast wordt de Weber-ID gebruikt om geregistreerde gebruikers een gepersonaliseerde en aangepaste website-ervaring te bieden. Hierdoor wordt het gebruikersgedrag van geregistreerde gebruikers verzameld en geanalyseerd op basis van tracking- en analysetools zoals beschreven in deel C van dit beleid. Op basis van de informatie die we hebben over Weber-ID-gebruikers, met name met betrekking tot hun interesses, plaatsen we klanten in segmenten om gebruikers alleen marketingcontent te bieden die aansluit op hun specifieke interesses en om de klantengroep te analyseren (zie hieronder voor details). De volgende aanvullende gegevens worden verzameld, opgeslagen en geanalyseerd:

  • E-mailadres*;
  • Wachtwoord*;
  • Voor- en achternaam*;
  • Geboortedatum;
  • Omvang van het huishouden;
  • Soort huishouden;
  • Aantal kinderen;
  • Geregistreerde grills;
  • Geplaatste bestellingen;
  • Aanvullende gegevens bij het plaatsen van een bestelling:

Telefoonnummer **, afleveradres ***, factuuradres ***, betalingsgegevens ***

* Informatie moet worden verstrekt bij de registratie van de Weber-ID

** Alleen vereist als goederen moeten worden afgeleverd door een expediteur of als er een Grill Academy-boeking wordt gedaan.

*** Alleen vereist als een bestelling onder de Weber-ID moet worden geplaatst

De analyse van uw gegevens en het gebruik van onze systemen is noodzakelijk om u te kunnen voorzien van een persoonlijke en op u afgestemde digitale ervaring. Uw gegevens worden daarom verwerkt binnen het Weber-ID-frame op basis van artikel 6 lid 1 sub b AVG, dat ons in staat stelt u de diensten van het Weber-ID te leveren. Weber-Stephen Products LLC en Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH hebben gegevens tot de gegevens uit de gegevensverwerkingsprocedures beschreven in deze afdeling.U kunt uw Weber-ID op onze website registreren door de hierboven genoemde gegevens in te vullen en een wachtwoord te kiezen. Na de registratie kunt u uw Weber-ID direct gebruiken. Als u uw Weber-ID heeft geregistreerd, wordt er een e-mail gestuurd naar het door u verstrekte e-mailadres. Hierin vindt u een link voor het instellen en configureren van uw Weber-ID. De informatie die u bij het instellen van uw Weber-ID verstrekt is optioneel. Wij zijn daarnaast gerechtigd om uw IP-adres en registratiedatum op te slaan, zodat wij uw registratie kunnen bewijzen en om enig mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 sub c en f AVG. Als u uw Weber-ID wilt verwijderen of het voor de registratie gebruikte e-mailadres wilt wijzigen, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via privacy.emea@weberstephen.com. Gebruik hierbij zo mogelijk het e-mailadres dat u heeft gebruikt tijdens de registratie; dat maakt het voor ons eenvoudiger om u te identificeren.

Als u een Weber-ID registreert, worden uw gegevens voor ons bewerkt door de verwerker Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, VS. Als u uw grill registreert, worden de gegevens voor ons verwerkt door de verwerker Mize Inc., 12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, VS. Als technisch beheerder heeft Weber-Stephen Products LLC toegang tot gegevens uit de gegevensverwerkingsprocedures beschreven in deze afdeling.8. Algemeen

Als er enige reden is om aan te nemen dat er sprake is van een schending van deze actievoorwaarden, kan de Organisator zich naar eigen goeddunken het recht voorbehouden om u uit te sluiten van deelname aan de Aanbieding.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Aanbieding als ongeldig te beschouwen, op te schorten, te annuleren of te wijzigen wanneer hij dit nodig acht.

Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze specifieke voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn verwijderd, maar dit heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze specifieke voorwaarden.

Op deze Aanbieding is het Belgische recht van toepassing. In geval van een geschil zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de Organisator te dagvaarden of door hem te worden gedagvaard voor de rechtbanken van zijn woonplaats.9. Kennisgeving gegevensbescherming / rechten van deelnemers:

De organisator is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die tijdens de actie worden verzameld en verwerkt.

De organisator houdt zich aan alle relevante regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals gewijzigd. Gegevens die als gevolg van deelname aan de actie aan de organisator worden overgedragen, worden door de organisator opgeslagen, verwerkt en gebruikt om de actie uit te voeren en te verwerken. Bovendien vindt de opslag, de verwerking en het gebruik van de gegevens alleen plaats wanneer de deelnemers daar per e-mail uitdrukkelijk mee hebben ingestemd. In het bijzonder worden de gegevens alleen aan derden doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de actie.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag, de verwerking en het permanente gebruik van uw persoonsgegevens door te schrijven naar het volgende adres:Weber-Stephen Products Belgium BV, Blarenberglaan 6 B4, Industriezone Noord B6, 2800 Mechelen, België, KBO 0479.047.366

 Als u dit doet, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd. Uw verdere deelname aan de actie is dan echter niet meer mogelijk.

U behoudt het recht om te allen tijde te verzoeken om openbaarmaking van al uw door de organisator opgeslagen persoonsgegevens. Indien u niet langer instemt met de opslag van uw persoonsgegevens of indien deze niet langer correct zijn, kunt u de organisator opdragen uw gegevens te wissen, te blokkeren of te wijzigen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden.

De gegevens van de deelnemers worden gewist nadat de promotieactie is beëindigd en de daarmee verband houdende verwerking is voltooid, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om de gegevens te gebruiken voor andere doeleinden zoals afzonderlijk omschreven.

Uw contactpersoon voor gegevensbescherming is:

(service-BE@weber.com)10. Lijst van in aanmerking komende barbecues en bijbehorende gevogeltestomer & thermometer

In aanmerking komende accessoires: gevogeltestomer (productcode #8838) & thermometer (productcode #6750)

Toepasselijke producten  Cadeauproducten   
SKUProducten GroepProductenSKUProductenSKUProducten
14701004Master-TouchMaster-Touch Gbs E-5750, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
14710004Master-TouchMaster-Touch Gbs C-5750, Smoke Grey8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
14713004Master-TouchMaster-Touch Gbs C-5750, Slate Blue8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
14716004Master-TouchMaster-Touch Gbs C-5750, Ocean Blue 8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
14801004Master-TouchMaster-Touch Gbs Se E-5755, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
17301004Master-TouchMaster-Touch Gbs Premium E-5770, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
17401004Master-TouchMaster-Touch Gbs Premium Se E-5775, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
19521004Master-Touch70th Anniversary Kettle 57 Cm Metal Grey 8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
1500230Master-TouchMaster-Touch 67 Cm, Crafted, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
15301004PerformerPerformer Gbs "System Edition", 57 Cm, Black 8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
15401004PerformerPerformer Premium Gbs "System Edition", 57 Cm, Black 8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
15501004PerformerPerformer Deluxe Gbs 57 Cm, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
18201004SummitSummit Kamado E6, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
18501104SummitSummit Kamado S6, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
22611504SmokefireSmokefire Epx4 Gbs Pellet Barbecue8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
23611504SmokefireSmokefire Epx6 Gbs Pellet Barbecue8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
22511004SmokefireSmokefire Ex4 Gbs Pellet Barbecue8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
23511004SmokefireSmokefire Ex6 Gbs Pellet Barbecue8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
44010139Spirit IiSpirit Ii E-210, Gbs, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
44012139Spirit IiSpirit Ii E-220 Gbs 8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
45010139Spirit IiSpirit Ii E-310, Gbs, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
45012139Spirit IiSpirit Ii E-320, Gbs, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
45002139Spirit IiSpirit Ii S-320, Gbs, Rvs8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
1500300SpiritSpirit E-220s Classic Gbs, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
46112239SpiritSpirit E-215 Gbs, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
46512239SpiritSpirit E-315 Gbs, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
46512839SpiritSpirit E-315 Plancha, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
46712239SpiritSpirit E-325 Gbs, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
46912239SpiritSpirit E-325s Gbs, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
46812239SpiritSpirit Ep-335 Premium Gbs, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
46802339SpiritSpirit Sp-335 Premium Gbs, Rvs8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
46512539SpiritSpirit Epx-315 Premium Gbs, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
46713739SpiritSpirit Epx-325 Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
46713539SpiritSpirit Epx-325s Premium Gbs, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
46813739SpiritSpirit Epx-335, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
1500388GenesisGenesis E-315, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
35310039GenesisGenesis E-325s, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
35300039GenesisGenesis S-325s, Rvs8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
35410039GenesisGenesis E-335, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
35400039GenesisGenesis S-335, Rvs8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
36410039GenesisGenesis E-435, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
35510039GenesisGenesis Ex-325s Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
35500039GenesisGenesis Sx-325s Rvs8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
35610039GenesisGenesis Ex-335, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
36610039GenesisGenesis Ex-435 Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
36600039GenesisGenesis Sx-435 Rvs8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
35810039GenesisGenesis Epx-335, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
35813039GenesisGenesis Se-Epx-335, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
36810039GenesisGenesis Epx-435, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
36813039GenesisGenesis Se-Epx-435, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
36617039GenesisGenesis Epx-470, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
61011139Genesis IiGenesis Ii E-310 Gbs Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
61051139Genesis IiGenesis Ii E-310 Gbs Smoke Grey8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
61001139Genesis IiGenesis Ii S-310 Gbs Rvs8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
61012139Genesis IiGenesis Ii E-330 Gbs, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
62011139Genesis IiGenesis Ii E-410 Gbs, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
62051139Genesis IiGenesis Ii E-410 Gbs, Smoke Grey8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
62001139Genesis IiGenesis Ii S-410 Gbs, Rvs8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
61015139Genesis IiGenesis Ii E-315 Gbs 8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
61015739Genesis IiGenesis Ii Ex-315 Gbs, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
62015139Genesis IiGenesis Ii E-415 Gbs, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
61016139Genesis IiGenesis Ii Ep-335 Gbs, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
61006139Genesis IiGenesis Ii Sp-335 Gbs, Rvs8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
61016739Genesis IiGenesis Ii Ex-335 Gbs, Black 8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
62016139Genesis IiGenesis Ii Ep-435 Gbs, Black8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer
62006139Genesis IiGenesis Ii Sp-435 Gbs, Rvs8838Gevogeltestomer6750Direct afleesbare thermometer