androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Actievoorwaarden Weber Perfect Steak Challenge

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de Weber Perfect Steak Challenge ("Wedstrijd"). Door deel te nemen aan de Wedstrijd worden de volgende voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard.

 1.            De Organisator 

De initiatiefnemer is Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlijn (de "Organisator") 

2.            De Wedstrijd

 De titel van de Wedstrijd is "Weber Perfect Steak Challenge". Deze Wedstrijd is geen prijstrekking of loterij. 5 Winnaar(s) zal/zullen worden geselecteerd op basis van hun voedselcreativiteit en voedselpresentatie. 

De Wedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Facebook/Instagram.

De Wedstrijd kan worden gehouden op pagina's, groepen, evenementen of binnen apps op Facebook/Instagram. De Wedstrijd en de bijbehorende inhoud die door deelnemers wordt gemaakt, kan worden beheerd op de eigen websitepagina's van de Organisator, in overeenstemming met EU-wetgeving inzake privacy en GDPR.

 De 5 te winnen wedstrijdprijsbundels bestaan uit het volgende: 

1 x Meat box

1 x Weber Connect Smart Grilling Hub

1 x Sear grate

1 x Weber’s BBQ Bijbel (NL) of La nouvelle bible du barbecue Weber (FR)

1 x Schort

1 x Tool set  

Weber zal de prijzen bezorgen op het adres dat door de prijswinnaar(s) is opgegeven.

3.           Deelname 

Iedereen die ouder is dan 18 jaar die in het deelnemende land België of Luxemburg woont, kan deelnemen aan de Wedstrijd. Medewerkers van de Organisator en/of medewerkers van aan de Organisator gelieerde bedrijven zijn uitgesloten van deelname. Deelnemers dienen een Instagram-account te hebben en zich te houden aan de voorwaarden van de respectievelijke Social Media-platforms. 

Deelnemers komen in aanmerking voor 1 van de 5 prijzen, ongeacht het aantal inzendingen. 

Inzending van inhoud is tussen de periode van 18.05.2021 en 31.05.2021 om 23.59 uur. 

4. Hoe deel te nemen - Wedstrijd voorwaarden 

Om mee te doen aan de Wedstrijd, laat je jouw perfecte steak zien: 

- Post een foto of video van jouw - op een barbecue klaargemaakte - steak in je Instagram-feed en; 
- Tag @Weber_belux op Instagram 
- Gebruik de hashtag #WeberPerfectSteak
- Volg @Weber_belux op Instagram
- Noem in de beschrijving van de post de naam van jouw creatie en geef in detail aan wat er in het recept zit
- Video's en/of foto's worden geaccepteerd
- Meerdere inzendingen per deelnemer zijn toegestaan

5. Winnaar selectie overweging

Winnaar(s) zullen worden geselecteerd op basis van hun creativiteit en presentatie. De Organisator streeft ernaar om de 5 winnaars binnen 7 dagen na de sluiting van de Wedstrijd te kiezen. De Winnaar wordt op 7 juni 2021 bekendgemaakt via Instagram Stories.

De Winnaars worden op de hoogte gebracht via een privé bericht op Instagram vóór de openbare aankondiging op het Weber Belux Instagram-account.

De Organisator zal redelijke inspanningen doen om contact op te nemen met de winnaars. Als zij niet kunnen worden gecontacteerd of om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn, of hun prijs niet binnen 3 dagen hebben opgeëist, behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijzen aan een andere deelnemer aan te bieden.

De Organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als je niet in staat bent om de prijs in ontvangst te nemen.

6.  Beperking van de aansprakelijkheid  

Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die ertoe leiden dat de Organisator de Wedstrijd en/of deze voorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook verlengt, weigert, terugvordert, annuleert, beëindigt, wijzigt of opschort. Deze kunnen het gevolg zijn van illegale activiteiten van een derde partij, technische problemen en/of andere redenen die buiten de controle van de Organisator vallen en de deelnemer gaat er dan ook mee akkoord dat de Organisator als gevolg daarvan geen enkele aansprakelijkheid heeft. 

Indien de Organisator niet in staat is om de relevante producten te leveren vanwege een onverwacht hoge respons of een andere onvoorziene factor waarop hij geen invloed heeft, zal hij zorgen voor relevante tijdige communicatie met aanvragers en consumenten en, in geval van een mogelijk nadeel, een redelijk vervangend product aanbieden.  

7.Gegevensbescherming 

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw geregistreerde Weber ID, verwijzen wij u naar het privacy beleid op onze website www.weber.com voor meer informatie.  

Bovendien, mocht de organisator enige inhoud en informatie rechtstreeks van de deelnemers verzamelen voor de levering van de prijs, zoals uw huisadres of contactgegevens, dan is dit uitsluitend voor gebruik door de organisator en zal het niet worden gedeeld met derden.

8. Eigendom van de inzendingen voor de wedstrijd en intellectuele eigendomsrechten  

De organisator maakt geen aanspraak op enig eigendomsrecht in uw deelname aan de wedstrijd.  

Door uw deelname aan de wedstrijd en eventueel begeleidend materiaal in te dienen, gaat u hiermee akkoord: 

(a) het overdragen aan de organisator van al uw intellectuele eigendomsrechten met volledige eigendomsgarantie; en 

(b) afstand doen van alle morele rechten, 

in en op uw inzending in het kader van de Wedstrijd en anderszins in verband met uw inzending waarop u nu of in de toekomst recht kunt hebben op grond van de Copyright, Designs and Patents Act 1988, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en op grond van alle soortgelijke wetgeving die van tijd tot tijd overal ter wereld van kracht is. 

U gaat ermee akkoord dat de organisator uw inzending op zijn website en in andere media beschikbaar mag stellen, maar niet verplicht is dit te doen, in verband met enige vorm van publiciteit voor de wedstrijd. U gaat ermee akkoord de organisator een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke licentie te verlenen, voor de volledige periode van alle intellectuele eigendomsrechten op uw inzending voor de wedstrijd en eventueel begeleidend materiaal, zoals het recept, om de inzending voor de wedstrijd en eventueel begeleidend materiaal voor dergelijke doeleinden te gebruiken, weer te geven, te publiceren, te verzenden, te kopiëren, te bewerken, te wijzigen, op te slaan, te herformatteren en in sublicentie te geven. 

9.    Algemeen  

Als er enige reden is om aan te nemen dat er sprake is van een inbreuk op deze voorwaarden, kan de organisator zich, naar eigen goeddunken, het recht voorbehouden om u uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd nietig te verklaren, op te schorten, te annuleren of te wijzigen wanneer dit nodig is.