android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

Politika varstva zasebnosti

Veseli nas, da se zanimate za našo spletno mesto in ponudbe na naših spletnih straneh.

Varstvo vaših osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu "podatki") je za nas izrednega pomena. V nadaljevanju vas želimo podrobneje informirati o vrsti podatkov, zbranih med obiskom naše spletne strani ter o tem, kako te podatke nadalje obdelujemo ali uporabljamo. Poleg tega vas želimo seznaniti s tehničnimi in organizacijskimi zaščitnimi ukrepi, ki smo jih sprejeli.

Prosimo vas, da upoštevate dejstvo, da se politika varstva zasebnosti lahko občasno posodablja zaradi vpeljave novih tehnologij in/ali sprememb pravnih aktov. Na to vas bomo na ustrezen način obvestili. Seveda bomo pri vseh spremembah vselej upoštevali vaše interese.

I. POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI

1. Upravljavec

Skupni upravljavci so podjetje Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim, Nemčija in Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin in Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Rd., Palatine, IL 60067, ZDA, ki v celoti odgovarjajo tako skupaj, kot tudi posamično. Zgoraj omenjeni upravljavci skupaj določijo namen in sredstva za obdelavo podatkov. Prenosi podatkov v Združene države Amerike, ki se zgodijo v okviru koncerna Weber-Stephen, temeljijo na standardnih pogodbenih določilih EU. Natančneje, vsak upravljavec izvaja funkcije, navedene pod naslednjima točkama.

 • Odgovornost za delovanje te spletne strani nosi družba Weber-Stephen Products LLC. V ta namen podjetje Weber-Stephen Products LLC zaposluje različne pogodbene obdelovalce podatkov. Podjetji Weber-Stephen Products LLC in Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH imata dostop do vseh analitičnih podatkov in spletnih datotek. Pravna podlaga za to je 6(1)/f člen Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju tudi: GDPR).
 • Družba Weber-Stephen Deutschland GmbH je odgovorna za splošne poizvedbe o stikih. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH in Weber-Stephen Products LLC imata dostop do vseh podatkov, obdelanih v tem kontekstu. V ta namen podjetje Weber-Stephen Products LLC zaposluje podizvajalce.

2. Kontaktni podatki

Če imate vprašanja ali pripombe o obdelavi vaših podatkov s strani podjetja Weber, ali če ste bili v tej politiki povabljeni, da z nami stopite v stik, vas prosimo, da se obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na elektronskem naslovu privacy.emea@weberstephen.com.

Ker pri komunikaciji po elektronski pošti žal ne moremo zagotoviti popolne varnosti podatkov, vam priporočamo, da nam zaupne podatke pošljete po pošti.

3. Zbiranje in uporaba vaših podatkov

Obseg ter vrsta zbiranja in uporabe vaših podatkov se razlikuje glede na to, ali uporabljate naše spletno mesto izključno z namenom pridobivanja informacij, na primer za ogled naših ponudb, ali za izkoriščanje storitev, ki jih nudimo, tj. stik z nami. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so:

 • Če za obdelavo osebnih podatkov pridobimo privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo, je pravna podlaga točka (a) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).
 • Pri obdelavi osebnih podatkov, potrebnih za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je pravna podlaga točka (b) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). To velja tudi za postopke obdelave zaradi izvajanja ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe.
 • Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za našo družbo, je pravna podlaga točka (c) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).
 • Če obdelavo osebnih podatkov zahtevajo življenjski interesi posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali katere koli druge fizične osebe, je pravna podlaga točka (d) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).
 • Če je obdelava potrebna za zaščito zakonitih interesov našega podjetja ali tretje osebe, in če interesi, temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne prevladajo nad prej omenjenim interesom, je pravna podlaga točka (f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

a) Informativna uporaba

Za zgolj informativno uporabo naše spletne strani običajno ni potrebno, da aktivno posredujete osebne podatke. V tem primeru zbiramo in uporabljamo le tiste podatke, ki nam jih vaš spletni brskalnik posreduje samodejno, kot na primer:

 • datum in čas obiska ene od naših spletnih strani;
 • tip vašega brskalnika;
 • nastavitve brskalnika;
 • uporabljeni operacijski sistem;
 • stran, ki ste jo nazadnje obiskali;
 • prenesena količina podatkov in stanje dostopa (datoteka prenesena, datoteke ni mogoče najti, itd.);
 • vaš IP naslov.

Podatke pri informativnem obisku zberemo in uporabimo izključno v neosebni obliki. S tem omogočimo uporabo spletnih strani, do katerih ste dostopali, vodenje statistike in izboljšave naše spletne strani. Pri informativni uporabi naše spletne strani bo vaš IP naslov shranjen le v času obiska, z namenom omogočanja dostopa in uporabe spletnih strani za informativno uporabo. Nadaljnje vrednotenje se opravi samo v skladu z določbami v nadaljevanju.

Obdelava zgoraj omenjenih podatkov je za delovanje spletne strani v skladu s točko (f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) nujno potrebna, saj tako omogočimo pravilno prikazovanje naše spletne strani in zagotavljamo stabilnost in varnost.

Podjetje Weber-Stephen Products LLC ima dostop do podatkov iz procesov obdelave podatkov, opisanih v tem poglavju. Prenos podatkov v Združene države Amerike je zaščiten s standardnimi pogodbenimi določili EU („EU-model clauses“).

4. Kontaktni obrazci/ poizvedbe preko elektronskega naslova

a) Kontaktni obrazec je oblikovan tako, da nas lahko enostavno kontaktirate. Za obravnavo in dodelitev vaših poizvedb bomo potrebovali vaše ime in elektronski naslov. Ob koncu leta bomo po njihovi obdelavi izbrisali le povpraševanja, ki so zgolj informativne narave tj. poizvedbe, ki niso vodile v sklenitev pogodbe ali ki vsebinsko niso bile take, da bi bilo potrebno njihovo nadaljnje hranjenje. Pri izvrševanju obstoječih pogodbenih razmerij ali izvajanju ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, bodo podatki, vsebovani v kontaktnem obrazcu, obdelani glede na vsebino poizvedbe na podlagi vaše (domnevane) privolitve, kar je v skladu s točko (a) in (b) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

b) Kontaktirate nas lahko tudi preko elektronske pošte. Odvisno od vsebine vaše poizvedbe, bodo podatki, ki jih posredujete po elektronski pošti, obdelani z vašo privolitvijo na podlagi točke (a) 1. odstavka 6. člena GDPR ali pri izvrševanju obstoječih pogodbenih razmerij ali zaradi izvajanja ukrepov pred sklenitvijo pogodbe na podlagi točke (b) 1. odstavka 6. člena GDPR.

c) Weber-Stephen Deutschland GmbH prevzema odgovornost za splošne poizvedbe. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH in Weber-Stephen Products LLC imata dostop do vseh podatkov pridobljenih v tem kontekstu. V ta namen ima Weber-Stephen Products LLC angažiranega podizvajalca s sedežem v Evropski Uniji.

Za obravnavo pritožb in poizvedb strank po e-pošti in preko kontaktnih obrazcev uporabljamo sistem za vstopnice Zendesk, platformo podjetja Zendesk Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, ZDA. Zendesk uporablja podatkovni center v EU. Podatki ne bodo preneseni v tretje države. Za več informacij glejte https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/

Ker pri komunikaciji po elektronski pošti ne moremo zagotoviti popolne varnosti podatkov, priporočamo, da zaupne podatke pošljete po pošti.

5. Obdelovalci in uporabniki podatkov

V nekaterih primerih vaše podatke obdelujemo s pomočjo zunanjih ponudnikov storitev, ki so vezani na naša navodila. Zunanje pogodbene partnerje smo skrbno izbrali in imenovali za to nalogo, njihovo delo pa redno nadziramo. Sodelovanja temeljijo na pogodbah o obdelavi podatkov v skladu z 28. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Podizvajalci podatkov ne bodo obdelovali samostojno, za lastne namene.

Da omogočimo delovanje te spletne strani, za obdelavo evidenčnih podatkov, kontaktnih podatkov, podatkov o vsebini, podatkov o uporabi, podatkov glede pogodb, meta podatkov in komunikacijskih podatkov obiskovalcev naše spletne strani in strank, uporabljamo ponudnika spletnega gostovanja, ki deluje v našem imenu in na podlagi zakonitih interesov za učinkovito in varno uporabo naše spletne strani v skladu z točko (f) 1.odstavka 6. člena in z 28. členom GDPR.

Nekateri od teh podizvajalcev imajo sedež izven Evropske unije (EU) ali izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Če je odobren dostop do podatkov podjetju Weber-Stephen Products LLC ali zunanjim ponudnikom storitev s sedežem v državah izven območja EU in EGP, ki ne ponujajo ustrezne ravni zaščite podatkov, je prenos podatkov izven EU ali EGP na podlagi 46(2)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) zaščiten s standardnimi pogodbenimi določili EU („EU-model clauses“); kopijo takšnih dogovorov lahko pridobite na spletnem naslovu privacy.emea@weberstephen.com.

6. Obdobje hrambe

Podatke, ki smo jih obdelovali, bomo izbrisali ali omejli njihovo obdelavo v skladu z zakonskimi določbami, zlasti v skladu s členoma 17 in 18 GDPR. Takoj ko shranjeni podatki ne bodo več potrebni za predvideni namen, jih bomo izbrisali, razen če je v tej politika varstva zasebnosti izrecno navedeno drugače. Podatki, ki niso več potrebni za predvideni namen bodo še naprej hranjeni le v primeru, če bodo potrebni za druge, zakonsko dovoljene namene, ali če je treba podatke še naprej hraniti zaradi zakonskih zahtev glede hrambe podatkov. V teh primerih je obdelava omejena, tj. blokirana in obdelava v druge namene prepovedana.

Zakonske zahteve o shranjevanju izhajajo, na primer, iz 1. odstavka, §257 Trgovinskega zakonika (6 let za trgovalne knjige, zaloge, začetne salde, letne računovodske izkaze, trgovske listine, računovodske dokumente itd.) ter iz 1. odstavka § 147 nemške davčne uredbe (10 let za knjige, evidence, letna poročila, računovodske zapise, komercialna in poslovna pisma, davčno dokumentacijo itd.).

7. Vaše pravice

a) V skladu z zakonskimi določili lahko pri upravljavcu osebnih podatkov uveljavljate naslednje neodtujljive pravice:

 • Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do osebnih podatkov in informacij v zvezi z njimi (15. člen GDPR);
 • Pravica do popravka in pravica do izbrisa (16. in 17. člen GDPR);
 • Pravica do omejitve obdelave (18. člen GDPR);
 • Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR);
 • Pravica do ugovora (21. člen GDPR).

b) V primerih, ko obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi, imate pravico, da privolitev kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

c) Prav tako imate pravico do pritožbe nadzornemu organu za varstvo podatkov zaradi obdelave vaših osebnih podatkov s strani upravljavca osebnih podatkov.

8. Povezave do drugih spletnih strani

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb. Opozarjamo vas, da imajo ponudbe na teh povezavah lastne politike zasebnosti in da sami nismo upravljavci postopkov obdelave, ki iz teh politik izhajajo. Prosimo vas, da preden upravljavcem drugih spletnih strani razkrijete svoje osebne podatke, pregledate vsako politiko zasebnosti posebej.

II. NASVETI GLEDE PIŠKOTKOV

1. Uporaba piškotkov

Tehnologijo piškotkov uporabljamo z namenom izboljšanja naše spletne strani. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih med obiskom spletnih strani naš spletni strežnik pošlje vašemu brskalniku in ki se na vašem računalniku shranjujejo za poznejše pridobivanje. Z nastavitvami v brskalniku lahko sami določite ali boste shranjevanje piškotkov dopustili ali ne. Tako lahko shranjevanje piškotkov popolnoma onemogočite, ali pa ga omejite na določena spletna mesta. Poleg tega lahko konfigurirate brskalnik, da vas samodejno obvesti, takoj ko se piškotek pojavi, in vas prosi za povratne informacije oz. dovoljenje. Opozarjamo, da je zaradi tehničnih razlogov za popolno funkcionalnost našega spletnega mesta potrebno dovoliti nekatere piškotke.

Pravna podlaga za uporabo piškotkov je točka (f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Če je za namestitev piškotkov potrebna (domnevna) privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo, je pravna podlaga točka (a) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

a) Sejni (začasni) piškotki

Na naši spletni strani uporabljamo sejne piškotke (imenovane tudi začasni piškotki), tj. tiste, ki so predpomnjeni izključno za čas uporabe naše spletne strani. S pomočjo teh piškotkov med obiskom našega spletnega mesta identificiramo računalnik in s to identifikacijo nadaljujemo tudi, ko preklopite z ene od naših spletnih strani na drugo spletno stran. Poleg tega, z začasnimi piškotki določimo tudi kdaj se vaš obisk konča.

Piškotki se izbrišejo takoj, ko “sejo” (obisk spletne strani) končate in zaprete brskalnik.

b) Sledilni in ciljni piškotki

Poleg sejnih piškotkov uporabljamo tudi sledilne in ciljne piškotke. Z njimi spremljamo vedenje oz. ravnanje uporabnikov. V ta namen uporabimo samo tako imenovane lastne piškotke, tj. piškotke, ki jih vaš brskalnik ne bo dal na voljo drugim domenam, razen naši spletni strani.

Ti piškotki se, med drugim, uporabljajo za naslednje storitve:

 • Pogled strani/Vtis strani - analizira, kako pogosto je spletna stran obiskana;
 • analiza zaporedja klikov - sledi premikanju uporabnika na spletni strani (npr. način, na katerega je uporabnik dosegel določen izdelek);
 • »Ad Impressions« in »Click Through« - analizira, kako pogosto se prikaže in klikne oglasna pasica;
 • Gibanje miške in toplotne mape - analizira gibanje miške uporabnika in sledi še posebej visokim volumnom (»heatmap«).

aa) Acquia Lift

Naša spletna stran uporablja storitve Acquia Lift, ki jih zagotavlja Acquia Inc., 53 State Street, 10. nadstropje, Boston, MA 02109, ZDA. Acquia Lift je storitev personalizacije za prepoznavanje interesov, preferenc in vedenja uporabnikov. Vsi zbrani podatki so shranjeni in obdelani na strežnikih znotraj EU. Ta storitev ne shranjuje osebnih podatkov, IP naslov pa je shranjen in obdelan na krajši in anonimen način. Acquia Lift uporablja piškotke za prepoznavanje obiskovalcev, ki se na spletno mesto vračajo.

bb) Uporaba storitve Google Analytics, dvojni klik, ponovno trženje

Ta spletna stran uporablja storitev Google Analytics, analitično storitev pod okriljem Google Inc. (»Google«). Informacije o uporabi spletne strani, ki jih ustvari piškotek, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo.

Opomba: Google Analytics na tej spletni strani uporablja kodo razširitve "anonymizeIp", da zagotovi anonimno zbiranje IP naslovov (tako imenovano IP-maskiranje). Z aktiviranjem anonimizacije IP-jev na naši spletni strani bo Google vaš IP-naslov predhodno skrajšal (znotraj držav članic Evropske unije ali drugih držav pogodbenic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP)). Samo v izjemnih primerih bo celoten IP naslov prenesen na Googlov strežnik v ZDA in skrajšan tam. Google bo te informacije uporabil v našem imenu za oceno vaše uporabe spletnega mesta, za pripravo poročil o dejavnosti spletne strani in za posredovanje drugih storitev v zvezi s spletno stranjo in uporabo interneta. IP naslov, ki ga vaš brskalnik posreduje kot del storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi podatki, ki jih ima Google v lasti.

Ta spletna stran uporablja Google oznake za ponovno trženje. S tem razlogom so piškotki shranjeni na uporabnikovem računalniku. Če boste Googlove strani uporabljali kasneje, vam bodo predstavljene pasice in besedilni oglasi glede na vaše prejšnje vedenje. Podatki se zabeležijo anonimno, tako da ni mogoče sklepati o identiteti uporabnika. Uporabnik lahko ugovarja funkciji za ponovno trženje tako, da spremeni ali onemogoči oznake za ponovno trženje na strani https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Uporabnik lahko onemogoči tudi uporabo piškotkov tretjih oseb na strani za zavrnitev omrežne oglaševalske akcije v https://optout.networkadvertising.org/#/.

Googlu lahko dodatno preprečite zbiranje in obdelavo podatkov, povezanih z uporabo vaše spletne strani (vključno z vašim IP naslovom), kot tudi obdelavo teh podatkov s strani Googla. To storite tako, da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ).

S klikom na to povezavo lahko storitvi Google Analytics preprečite zbiranje podatkov. Nastavljen bo piškotek za izklop, ki preprečuje prihodnje zbiranje vaših podatkov ob obisku te spletne strani.

Google DoubleClick (»DoubleClick«) je storitev družbe Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«). DoubleClick uporablja piškotke za prikaz najpomembnejših oglasov. Google spremlja oglase, ki so vam bili prikazani, in ugotovi katere od njih ste dejansko videli. Uporaba piškotkov DoubleClick omogoča Googlu in njegovi oglaševalski mreži, da prikazujejo oglase na podlagi prejšnjih obiskov spletne strani (ali celo aplikacij). Google bo podatke, ki jih ustvarijo piškotki, posredoval Googlovemu strežniku za analizo in shranjevanje. Piškotke lahko preprečite tako, da ustrezno nastavite programsko opremo vašega brskalnika. Googlu lahko preprečite zbiranje podatkov, ki jih ustvarijo piškotki in se nanašajo na vašo uporabo spletne strani, kot tudi obdelavo teh podatkov.

Za podrobnejše informacije o pogojih uporabe in varstvu podatkov obiščite: https://www.google.com/analytics/terms/de.html ali https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

cc) Google AdWords

Ta spletna stran uporablja Google AdWords, analitično storitev Googla in hkrati storitev sledenja preusmeritvam kot del programa Google AdWords. Ko kliknete oglas, ki ga je objavil Google, Google AdWords na trdi disk računalnika shrani piškotek za sledenje preusmeritvam (»piškotek za preusmeritve«). Ti piškotki potečejo po 30 dneh in ne bodo uporabljeni za osebno identifikacijo. Če obiščete določene strani našega spletnega mesta, lahko Google in Weber ugotovita, da ste kliknili na oglas, ki vas je preusmeril na to spletno stran.

Informacije, pridobljene s piškotki za konverzijo, se uporabljajo za ustvarjanje statističnih podatkov za stranke programa AdWords, ki uporabljajo sledenje preusmeritvam. Ta statistika nam prikazuje skupno število uporabnikov, ki so kliknili Googlov oglas in si ogledali spletno stran z oznako za sledenje preusmeritvam.

Za več informacij o pravilih in pogojih uporabe programa Google AdWords in varstvu podatkov obiščite spodnjo povezavo: https://www.google.de/policies/technologies/ads/.

dd) Dynamic Yield

Uporabljamo storitev Dynamic Yield web analytics podjetja Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Izrael. Storitev nam pomaga razumeti, kako se naša spletna stran uporablja. To nam pomaga pri njenem nenehnem izboljševanju. Storitev uporablja piškotke in zbira samo psevdonimizirane informacije o dejavnosti uporabe spletnega mesta, ki ne omogoča povratne ločitve osebnih podatkov. Informacije se običajno posredujejo strežniku v ZDA. Dynamic Yield se zavezuje za zaščito zasebnosti, kar opravičuje prenos podatkov v ZDA.

To shranjevanje lahko preprečite tako, da ustrezno nastavite brskalnik ali ga kadar koli deaktivirate s klikom na naslednjo povezavo: 

ee) Facebook Pixel

Pri uporabi naše spletno strani, na vaš računalnik postavimo slikovno točko za obiskovalce socialne mreže Facebook Inc., 1601 S. California, Palo Alto, CA 94304, ZDA (»Facebook«). To nam omogoča, da spremljamo vaše vedenje, ko kliknete na Facebook oglas in ste nato preusmerjeni na našo spletno stran. Storitev pomaga analizirati in oceniti učinkovitost Facebook oglasov z namenom optimiziranja prihodnjih oglaševalskih ukrepov. Podatki bodo ostali popolnoma anonimni in jih ne bo mogoče izslediti nazaj do zadevne osebe. Facebook bo vseeno shranil in obdelal podatke, s tem pa vzpostavil povezavo med podatki in uporabniškim Facebook profilom. Za več informacij o obdelavi podatkov Facebook obiščite: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Če želite nasprotovati temu postopku, prosimo kliknite na naslednjo povezavo: https://optout.aboutads.info/#/.

ff) Prečiščeni oglasi

Za vrednotenje in optimizacijo naše spletne strani ter za ustvarjanje ustreznejšega oglaševanja za vas, uporabljamo tudi sistem za sledenje Refined Ads, ki deluje pod okriljem podjetja Refined Labs GmbH, Residenzstr. 7, 80333 München. Podatki o uporabi se zbirajo s piškotki in povzemajo v anonimnih profilih uporabnikov. Podatki niso dodeljeni resničnim podatkom uporabnika.

Z nastavitvijo piškotkov lahko zavrnete tovrstno obdelavo podatkov. Za več informacij obiščite: https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads

gg) Hotjar

Na naši spletni strani je uporabljena tudi programska oprema za analizo »Hotjar« podjetja Hotjar Ltd., Level 2, St. Julian's Business Centre, Elia Zammit street 3, St Julian's STJ 1000, Malta.

Hotjar vam omogoča merjenje in analiziranje uporabe spletne strani (kliki, premikanje miške, globina pomikanja itd.). Zbrani podatki se prenesejo na strežnik Hotjar na Irskem in tam shranijo. Zbirajo se naslednji podatki:

Podatki iz naprave

 • IP naslov - pred shranjevanjem se vaš IP-naslov anonimizira tako, da nastavite zadnji oktet na nič in s tem preprečite osebno identifikacijo. Prvi trije okteti IP naslova razkrijejo le uporabnikovo geografsko regijo;
 • Vaš e-poštni naslov, vključno z vašim imenom in priimkom, če ste nam ga posredovali preko naše spletne strani;
 • Velikost zaslona naprave;
 • Informacije o vrsti naprave in brskalniku;
 • Geografski položaj (samo država);
 • Izbrani jezik za prikaz naše spletne strani.

Podatki dnevnika (»Log data«)

Z uporabo sistema Hojtar so s strani naših strežnikov samodejno ustvarjeni naslednji podatki:

 • Referenčna domena;
 • Obiskane spletne strani;
 • Geografski položaj (samo država);
 • Izbrani jezik za prikaz naše spletne strani;
 • Datum in čas dostopanja do spletne strani.

Hotjar te informacije uporablja za analizo vaše uporabe naše spletne strani, za izdelavo poročil o njeni uporabi in za zagotavljanje drugih storitev internetne analize.

Piškotki, ki jih je nastavil Hotjar, imajo različen čas hranjenja; vendar ne več kot 365 dni. Za več informacij obiščite: https://www.hotjar.com/cookies.

Če želite Hotjar-u preprečil zbiranje podatkov, sledite navodilom na tej povezavi: https://www.hotjar.com/opt-out.

2. Vtičniki za družabne medije

Naša spletna stran uporablja socialne vtičnike ("plug-ins") omrežja Facebook. Za pregled vtičnikov in njihov videz obiščite: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Z namenom zaščite vaših podatkov smo se namerno odločili, da na naših spletnih straneh ne bomo uporabljali neposrednih vtičnikov iz družabnih omrežij. Namesto tega uporabljamo tako imenovano "Shariffovo" rešitev. S pomočjo Shariffa se lahko sami odločite, če in kdaj se podatki posredujejo ustreznim ponudnikom socialnih omrežij. Z obiskom naše spletne strani, se podatki na socialna omrežja ne prenašajo samodejno. Vaš internetni brskalnik bo vzpostavil povezavo z zadevnimi strežniki družabnih omrežij samo z zavestnim klikom na ustrezen gumb, tj. s klikom na točno določen gumb (npr. "Like") podate privolitev, da vaš spletni brskalnik vzpostavi povezavo s strežniki zadevnega socialnega omrežja in posreduje podatke o uporabi ponudniku zadevnega socialnega omrežja.

Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnja obdelava in uporaba podatkov s strani ponudnikov ter vaše pravice, ureja Obvestilo o varstvu podatkov ponudnikov (Facebook: https://www.facebook.com/policy.php).

a) YouTube

Naša spletna stran vključuje videoposnetke portala YouTube. To funkcijo upravlja YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. Videoposnetki v YouTubu so shranjeni na https://www.youtube.com in se lahko predvajajo neposredno z naše spletne strani. Napredne nastavitve zasebnosti ponujajo možnost vdelave določenega videa. Ko te videoposnetke predvajate se na vaš računalnik shranijo YouTube piškotki in DoubleClick piškotki, ki lahko posredujejo podatke tako podjetju Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA, kot tudi operaterju YouTuba.

Pri predvajanju videoposnetkov, shranjenih v YouTubu, se Googlu Inc. kot operaterju YouTuba in omrežja DoubleClick posredujejo (vsaj) naslednji podatki: IP naslov in piškotek, specifični naslov obiskane spletne strani, sistemski datum in čas nalaganja, ID vašega brskalnika. Te informacije se prenašajo ne glede na to, ali imate Google Račun, v katerega ste prijavljeni. Ko ste prijavljeni, lahko Google zbrane podatke poveže neposredno z vašim računom. Če s svojim profilom ne želite biti povezani, se morate odjaviti preden aktivirate gumb za predvajanje videoposnetka.

YouTube ali Google Inc. bodo te podatke shranili kot uporabniške profile in jih lahko uporabili za oglaševanje, tržne raziskave in/ali oblikovanje njihovih spletnih strani. Takšna analiza (tudi za neregistrirane uporabnike) se opravi predvsem zato, da se zagotovi prilagojeno oglaševanje in da se druge uporabnike obvesti o vaših aktivnostih na naši spletni strani. Imate pravico, da ugovarjate ustvarjanju uporabniških profilov. Za uveljavljanje te pravice se morate obrniti na podjetje Google, operaterja YouTuba.

Za več informacij o namenu in obsegu zbiranja in obdelave podatkov v YouTubu preberite njihovo politiko zasebnosti. Če želite več informacij o vaših pravicah in možnostih za zaščito vaše zasebnosti, vas prosimo da obiščite: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google obdeluje tudi vaše osebne podatke v ZDA in je vključen v v zasebnostni ščit EU-ZDA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Vtičniki za Twitter

Naše spletne strani vključujejo funkcije storitve Twitter. Te funkcije so na voljo na spletnem mestu Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA. Z uporabo storitve Twitter in funkcije »retweet« so spletne strani, ki jih obiščete, povezane z vašim računom v storitvi Twitter in razkrite drugim uporabnikom. Istočasno se podatki prenašajo tudi Twitterju. Prosimo, upoštevajte slednje: kot ponudnik spletnih strani nismo seznanjeni z vsebino posredovanih podatkov ali njihovo uporabo s strani Twitterja. Za več informacij si oglejte politiko zasebnosti Twitterja: https://twitter.com/privacy.

Nastavitve zasebnosti lahko spremenite v nastavitvah svojega Twitter računa na spletni strani https://twitter.com/account/settings.

c) Pinterest

Naša spletna stran uporablja družbene vtičnike socialne mreže Pinterest, ki jo vodi družba Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, ZDA ("Pinterest").

Ko dostopate do spletne strani, ki vsebuje tak vtičnik, vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki Pinterest. Vtičnik posreduje podatke protokola strežniku Pinterest v ZDA. Ti podatki dnevnika lahko vključujejo vaš IP naslov, naslove spletnih strani, ki jih obiščete, vključno s funkcijami Pinterest, tipom in nastavitvami brskalnika, datumom in časom zahteve, vašo uporabo Pinteresta in piškotke.

Za več informacij o namenu, obsegu in nadaljnji obdelavi ter uporabi podatkov s strani socialne mreže Pinterest, kakor tudi o vaših pravicah in ukrepih za zaščito vaše zasebnosti, si oglejte obvestilo o varstvu podatkov: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

d) Vimeo.com

Vključimo lahko video posnetke platforme "Vimeo" ponudnika Vimeo Inc, Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, ZDA. Politiko varstva podatkov lahko najdete na strani https://vimeo.com/privacy.

Upoštevajte, da lahko Vimeo uporablja Google Analytics in se sklicuje na pravilnik o zasebnosti, ki ga najdete na naslovu https://www.google.com/policies/privacy in možnosti zavrnitve za Google Analytics na naslovu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ali Googlove nastavitve za uporabo podatkov za namene trženja na strani https://adssettings.google.com/.

3. Ostalo

a) Google Zemljevidi

Na naši spletni strani uporabljamo Google Zemljevide. To storitev zagotavlja Google LLC ("Google"), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Ponudba vam omogoča ogled interaktivnih zemljevidov neposredno na naši spletni strani.

Googlu se bo preneslo naslednje podatke: vašo lokacijo, podatke o napravi, IP naslov in podatke o piškotkih. Za več informacij o namenu in obsegu zbiranja podatkov in njihovi obdelavi s strani ponudnika vtičnikov si oglejte politiko zasebnosti ponudnika. Tam boste našli tudi dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi s tem in nastavitve možnosti za zaščito vaše zasebnosti: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google obdeluje tudi vaše osebne podatke v ZDA in je vključen v zasebnostni ščit EU-ZDA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Imgix

Uporabljamo tudi imgix, storitev za optimizacijo slik v realnem času. Vaš IP-naslov bo poslan imgixu (imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, ZDA). Storitev je zavezana k spoštovanju evropskih smernic za varstvo podatkov in pridružena Sporazumu o zaščiti zasebnosti (»Privacy Shield Agreement). Za več informacij obiščite spletno stran imgix.com/privacy.

c) Google WebFonts

Ta stran uporablja Google pisave (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA). Ko odprete stran, brskalnik naloži pisave iz Googlovih strežnikov. Vaš IP naslov, vključno s spletno stranjo (internetni naslov), ki ste jo obiskali, bo prenesen na Googlov strežnik. Več informacij o Googlovih pisavah lahko najdete na strani https://developers.google.com/fonts/faq  in v Googlovi pravilniku politiki zasebnosti na strani https://www.google.com/policies/privacy/.

Odjava: https://adssettings.google.com/authenticated.

III. Varnost podatkov

Za zaščito zbranih osebnih podatkov, zlasti pred naključno ali namerno manipulacijo, izgubo, uničenjem ali napadom nepooblaščenih oseb, uporabljamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe. Skladno s tehnološkim razvojem naše varnostne ukrepe nenehno posodabljamo.