androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Politika varstva zasebnosti

Pravilnik o zasebnosti za weber.com

Veseli nas, da se zanimate za naše spletno mesto in ponudbe na naših spletnih straneh.

Varstvo vaših osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu "podatki") je za nas zelo pomembno. V nadaljevanju vas zato želimo podrobneje informirati o vrsti podatkov, ki jih zbiramo, ko obiščete naše spletno mesto in izkoristite naše spletne ponudbe ter o tem, kako te podatke nadalje obdelujemo ali uporabljamo. Prav tako vas želimo obvestiti o spremljajočih tehničnih in organizacijskih zaščitnih ukrepih, ki smo jih sprejeli.

Prosimo upoštevajte, da se lahko ta pravilnik o zasebnosti občasno posodablja zaradi uvajanja novih tehnologij in/ali sprememb zakonov. Na to vas bomo na ustrezen način opozorili. Pri vseh morebitnih spremembah bomo vaše interese seveda vselej upoštevali.

A. Splošne informacije

1. Upravljavec

Skupni upravljavci so: Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim (Nemčija), Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin (Nemčija) in Weber-Stephen Products LLC, 200 E, Daniels Road, Palatine, IL60, Illinois (ZDA), člen 4 št. 7, člen 26 GDPR. Zgoraj navedeni upravljavci skupaj določijo namen in način obdelave, kot je opisano spodaj. Ko v nadaljevanju uporabljamo naziv "Weber", se to nanaša na skupne upravljavce skupaj, razen če je izrecno omenjen eden ali več subjektov. Prenosi podatkov v Združene države Amerike v okviru skupine Weber-Stephen, temeljijo na standardnih pogodbenih določilih EU. Navedeni upravljavci še zlasti izvajajo funkcije, ki so naštete v nadaljevanju.

Družba Weber-Stephen Products LLC je odgovorna za nakup in upravljanje programske opreme in storitev za obdelavo podatkov za celotno skupino podjetij in torej ureja sklepanje in upravljanje pogodb o storitvah (vključno s sporazumi o obdelavi podatkov) s tretjimi ponudniki storitev, razen če se storitve uporabljajo samo v Evropi in v tem primeru je odgovorna družba Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Družba Weber-Stephen Products LLC ima običajno administrativni dostop do upravljane programske opreme, ki se uporablja v skupini.

Za tehnično delovanje tega spletnega mesta, ustrezno IT-infrastrukturo in za upravljanje Webrovih ID računov sta odgovorni družbi Weber-Stephen Products LLC in Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Weber-Stephen  Weber-Stephen Products LLC in Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH imajo dostop do vseh podatkov o analizah in dnevniških datotek, zbranih na spletnem mestu in se skupaj odločajo o trženjskih ukrepih in izboljšanju ponudbe družb Weber-Stephen.

Za tehnično in komercialno upravljanje ter delovanje trgovine in sistem rezervacij za akademijo Weber Grill Academy na tem spletnem mestu je odgovorna družba Weber-Stephen Deutschland GmbH. To vključuje obdelavo plačil, vračil in drugo obdelavo podatkov, povezanih z naročili. Družba Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH ima dostop do teh podatkov in nudi podporo družbi Weber-Stephen Deutschland GmbH pri obdelavi za različne evropske države.

Družba Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH je odgovorna za delovanje sistema ocenjevanja na weber.com v Evropi. Dostop do teh podatkov ima tako družba Weber-Stephen Products LLC kot Weber-Stephen.

Družbe Weber-Stephen, Weber-Stephen Deutschland GmbH in Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH so skupno odgovorne za izpolnjevanje obveznosti informiranja v skladu s členom 13 GDPR na spletnem mestu in v zvezi z osebnimi podatki, ki so bili tam pridobljeni. Poleg tega sta družbi Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH in Weber-Stephen Products LLC odgovorni za izvrševanje načel v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu s členom 5 GDPR, kot tudi varnosti podatkov v skladu s členom 32 GDPR za zaščito vaših podatkov.

Za uveljavljanje zahtevkov v skladu z GDPR se, prosimo, obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov družbe Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH na naslov privacy.emea@weberstephen.com. Seveda pa lahko svoje pravice uveljavljate tudi pri posameznih skupnih upravljavcih prek razdelka "Kontakt".

Družbe Weber-Stephen Products LLC, in Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH so skupaj odgovorne za obdelavo splošnih poizvedb o izdelkih in storitvah Weber in skupaj z družbo Weber-Stephen Products LLC kot garant za poizvedbe, ki se nanašajo na garancijo Weber. Družbe, Weber-Stephen Deutschland GmbH in Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH so skupaj odgovorne za obdelavo poizvedb, ki se nanašajo na zakonske garancijske zahtevke, če je bil reklamirani izdelek kupljen na weber.com.

je odgovorna za vse ostale obveznosti po GDPR.

2. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

V primeru vprašanj ali pripomb glede obdelave vaših podatkov, ali če smo vas v tem pravilniku povabili, da stopite v stik z nami, vas prosimo, da se obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo zasebnosti družb Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH in Weber-Stephen Deutschland GmbH, ki obravnava evropske zahtevke za varstvo podatkov, na naslov privacy.emea@weberstephen.com. Pooblaščena oseba za varstvo zasebnosti na tem elektronskem naslovu bo nato po potrebi vse zahtevke posredovala ustreznemu uradu. Ko se na nas obračate prek elektronske pošte vas prosimo, da poizvedbe naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Sicer pa si prosimo oglejte naše informacije v https://www.weber.com/SI/sl/legal/osebna-izkaznica/weber-33805.html .

Ker pri komuniciranju prek elektronske pošte ne moremo jamčiti popolne varnosti podatkov, vam priporočamo, da zaupne informacije pošljete po pošti. Poštni naslov boste na zahtevo prejeli po elektronski pošti.

3. Pravne podlage za obdelavo

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z zakonskimi določbami le, če to dopušča pravna podlaga.

 • Če pridobimo privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, sta pravna podlaga člena 6 (1) (a) in 7 GDPR.
 • Pri obdelavi osebnih podatkov, potrebnih za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, služi kot pravna podlaga člen 6 (1) (b) GDPR. To velja tudi za postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje dogovorov pred sklenitvijo pogodbe.
 • Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za naše podjetje, služi kot pravna podlaga člen 6 (1) (c) GDPR.
 • Če je obdelava potrebna za zaščito zakonitega interesa našega podjetja ali tretje osebe in če interesi, temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne prevladajo nad prej navedenim interesom, je pravna podlaga za obdelavo člen 6 (1) (f) GDPR.

4. Otroci

Ta spletna ponudba ni namenjena otrokom, mlajšim od 16 let.

5. Obdobje hrambe

Podatke, ki jih obdelujemo, bomo izbrisali ali omejili njihovo obdelavo v skladu z zakonskimi določbami, zlasti v skladu s členoma 17 in 18 GDPR. Če ni izrecno navedeno v tem pravilniku o zasebnosti, bomo shranjene podatke izbrisali takoj, ko ne bodo več potrebni za predvideni namen. Podatki, ki niso več potrebni za predvideni namen, bodo še naprej hranjeni le v primeru, če je to potrebno za druge in zakonsko dovoljene namene, ali če je treba podatke še naprej hraniti zaradi zakonsko določenih zahtev glede hrambe podatkov. V teh primerih je obdelava omejena, tj. blokirana in podatkov se ne obdeluje za druge namene.

Zakonske zahteve glede hrambe izhajajo na primer iz člena 257 odst. 1 HGB [Nemški trgovinski zakonik] (6 let za trgovinske knjige, zaloge, otvoritvene bilance, letne računovodske izkaze, komercialna pisma, računovodske evidence, itd.) in iz člena 147 odst. 1 AO {Nemški zakonik o davčnem postopku] (10 let za knjige, evidence, poročila o stanju, računovodske evidence, komercialne in poslovne dopise, dokumente, pomembne za obdavčitev, itd.).

6. Vaše pravice

V skladu z zakonskimi določbami imate pri upravljavcu osebnih podatkov naslednje pravice:

 • pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 15 GDPR);
 • pravica do popravka in izbrisa (člena 16 in 17 GDPR);
 • pravica do omejitve obdelave (člen 18 GDPR);
 • pravica do prenosljivosti podatkov (člen 20 GDPR);
 • pravica do ugovora (člen 21 GDPR).

Če obdelava temelji na naših ali zakonitih interesih ali interesih tretjih oseb, imate tudi pravico do ugovora po členu 21 GDPR.

Za uveljavljanje zahtevkov v skladu z GDPR se prosimo obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov družbe Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH na privacy.emea@weberstephen.com. Seveda pa lahko svoje pravice uveljavljate tudi pri posameznih skupnih upravljavcih prek razdelka "Kontakt".

Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo podatkov glede obdelave vaših osebnih podatkov s strani upravljavca podatkov.

7. Povezave do spletnih mest tretjih oseb

Naše spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb. Če sledite povezavi do enega od teh spletnih mest, vas opozarjamo, da imajo te ponudbe svoje pravilnike o varstvu podatkov in da mi nismo upravljavci teh obdelav. Prosimo vas, da preden razkrijete osebne podatke tem upravljavcem, pregledate vsak pravilnik o zasebnosti posebej.

B. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

V nadaljevanju vas želimo obvestiti o tem, kako družba Weber obdeluje vaše osebne podatke, ko obiščete to spletno mesto in ko kupujete v naši trgovini. Upoštevajte, da pod C zagotavljamo ločene informacije o obdelavi v povezavi z ustvarjanjem statističnih podatkov, medplatformnim oglaševanjem, sledenjem, ponovnim ciljanjem in uporabo vtičnikov, ki jih ponujajo partnerji družbe Weber.

1. Zagotavljanje spletnega mesta weber.com za informativno uporabo (dnevniške datoteke)

Za informativno uporabo našega spletnega mesta običajno ni potrebno, da aktivno posredujete osebne podatke. Vsakič, ko uporabljate internet, vaš brskalnik posreduje nekatere informacije, ki jih shranimo v tako imenovane dnevniške datoteke, kot so:

 • datum in čas dostopa do enega od naših spletnih strani;
 • tip vašega brskalnika;
 • nastavitve brskalnika;
 • uporabljeni operacijski sistem;
 • stran, ki ste jo nazadnje obiskali;
 • prenesena količina podatkov in stanje dostopa (prenos datoteke, datoteke ni mogoče najti, itd.);
 • vaš naslov IP.

Te podatke zbiramo in uporabljamo izključno v neidentificirani obliki pri uporabi našega spletnega mesta za informativne namene. S tem omogočamo uporabo spletnih strani, do katerih ste dostopali, in izboljšanje našega spletnega mesta. Vaš naslov IP bomo shranili le za čas vašega obiska za namene omogočanja dostopa in uporabe spletne strani za informativne namene. Nadaljnja analiza se opravi samo v skladu z naslednjimi določbami na podlagi vaše privolitve.

Obdelava zgoraj omenjenih podatkov je nujno potrebna za delovanje spletne strani v skladu s členom 6 (1) (f) GDPR, da lahko omogočimo pravilno prikazovanje naše spletne strani ter zagotavljamo stabilnost in varnost.

Družba Weber-Stephen Products LLC ima dostop do podatkov iz postopkov obdelave podatkov, opisanih v tem razdelku.

Za upravljanje tega spletnega mesta uporabljamo ponudnika gostovanja za meta obdelavo in komunikacijskih podatkov uporabnikov našega spletnega mesta v našem imenu in na podlagi naših zakonitih interesov za učinkovito in varno zagotavljanje tega spletnega mesta v skladu s členoma 6 (1) (f) in 28 GDPR.

2. Weber-ID

On our web page you can create a Weber-ID. The Weber-ID features a central customer account where all your data is collected in one place in order to constantly improve your experience of the Weber world and to tailor it to your specific interests. This will give you access to exclusive contents of the website (recipes, tips and tricks, etc.), you can register your grill/grills, receive all important information (warranty periods, operating instructions, etc.) and have central access to all data and services Weber-Stephen has on offer for you. You can also easily log into our shop at any time to check your order status or place additional orders without having to register again. A Weber-ID will also allow you to use features such as notepad and wish list. If you also use a Weber App (Weber App, Weber Connect or Weber iGrill) you can connect the data stored for this device with your Weber-ID and have all information accessible in one place.

In addition, the Weber-ID is used to provide registered users with a personalized and customized web page experience. Accordingly, the user behavior of registered users is collected and analyzed based on tracking and analysis tools as described in section C of this policy. The following additional data is collected, stored and analyzed:

 • E-mail address*;
 • Password*;
 • First and last name*;
 • Date of birth;
 • Household size;
 • Household type;
 • Number of children;
 • Registered grills;
 • Orders placed;
 • Additional data when placing an order:

Telephone number **, delivery address ***, billing address ***, payment details ***

* Information must be provided when registering the Weber-ID

** Only mandatory if goods are to be delivered by a forwarding agent or if a Grill Academy booking is made.

*** Only mandatory if an order is to be placed under the Weber-ID

The analysis of your data and the use of our systems is necessary to enable us to provide you with a personalized and tailored digital experience. Therefore, your data will be processed within the Weber-ID framework on basis of Article 6 (1) (b) GDPR enabling us to provide you with the Weber-ID service. Weber-Stephen Products LLC and Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH will have access to data from data processing procedures described in this section.

You can register your Weber-ID on our website by entering the above data and choosing a password. With registration you can use your Weber-ID immediately. Once you have registered a Weber-ID, an e-mail will be sent to the e-mail address you provided, in which you will find a link to set up and configure your Weber-ID. The information you provide when setting up your Weber-ID is optional. In addition, we are entitled to retain your IP addresses and registration date to be able to prove your registration and to clarify any possible misuse of your personal data. The legal basis for this is Article 6 (1) (c) & (f) GDPR. If you wish to delete your Weber-ID or change the e-mail address you used for registration, please contact us at privacy.emea@weberstephen.com. Please use the e-mail address you have used during registration to contact us, if possible as this makes it easier for us to identify you.

If you register a Weber ID, your data will be processed on our behalf at the processor Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. When registering your grill, data will be processed on our behalf at the processor Mize Inc., 12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, USA.

As technical administrator Weber-Stephen Products LLC has access to data from the data processing procedures described in this section.

3. Shopping at Weber-Stephen, Grill Academy

We will only collect personal data if it is voluntarily provided to us during the ordering process or when registering a Weber-ID. After contract completion, your data will be blocked and deleted after expiration of legal, particularly tax and commercial law regulations, unless you have explicitly consented to further use of data or a further processing is lawful and legitimate.

If you would like to purchase something in our shop, you will need to specify your data required for processing of your order which is necessary for the conclusion and implementation of the contract. Required information for contract processing are marked separately, further information is optional. For processing the address details are disclosed to the assigned forwarding agent or shipping company. We will provide the shipping company with your telephone number for the purpose of arranging a delivery date. In addition, we transmit your email address so that the shipping company can inform you about the status of the delivery. We use PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim for structured processing and transmission of delivery data. When you shop in our store, your information is processed on our behalf at our processor Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. The legal basis for contract processing is Article 6 (1) (b) GDPR.

The following data will be processed:

 • Name, delivery address, billing address, payment details, e-mail address;
 • Telephone number, in the case of delivery by a forwarding agent;
a) Guest Order

For order processing we will process the data provided by you. For this purpose we may disclose your payment details to our house bank or other payment service providers. The legal basis for this is Article 6 (1) (b) GDPR. With the exception of the data to be stored due to statutory retention obligations, we will not store any data about you.

b) Order via Weber-ID

You may also lodge your required details for processing the order in your Weber-ID account. When purchasing via your Weber-ID, data is processed in addition to the order data to create an order history. You will find further information on this in this privacy policy under “Weber-ID”.

c) Order via Customer Support

In countries where Weber offers repair services you can contact our customer support by phone, e-mail, contact form or social media channels to order spare parts or to request a repair. If it is not covered by the Weber warranty or statutory warranty, we will process payment and invoice data. For fulfillment and payment, you must provide us with your billing address, e-mail address and, if delivery is required, a telephone number and your delivery address. We will transfer your contact data (telephone number and/or e-mail address for the purpose of arranging delivery dates) and your delivery address to a shipping company.

We will pass on your billing address to the payment service provider Klarna. We will send you an e-mail with a link generated by Klarna for payment via Klarna. This link is valid for 48 hours. After this time the payment link will expire and cannot be used any longer. A new payment link must be sent. For information about Klarna's privacy policy, please visit https://www.klarna.com/interna...

The legal basis is Article 6 (1) (b) GDPR. With the exception of the data to be stored due to statutory retention obligations, we will not store any data about you.

c) Grill Academy Registration

Booking information on Weber Grill Academies will be disclosed to authorize Weber Grill Academy providers for contract processing. For registration at the Grill Academies we use the plugin bookingkit from bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Germany. If one of our pages with bookingkit functions is accessed, a connection to bookingkit servers is established. Further information on the bookingkit data protection can be found at https://bookingkit.net/de/datenschutzerklaerung/. The legal basis for this is Article 6 (1) (b), Article 28 GDPR.

d) Product Ratings

You have the possibility to rate our products. You may rate products after the purchase at weber.com or when visiting our website or in your Weber-ID.

After purchasing a product from Weber, we will send you an e-mail to the e-mail address you entered in your order based on our legitimate interest in direct marketing according to Article 6 (1) (f) GDPR. In that e-mail you can immediately rate your purchase. You can object to this use of your personal data at any time.

If you wish to submit a rating either after a purchase or while on our website, we will collect the data that you have entered into the rating mask and transferred to us. Your review and the first name and the first letter of the last name you have entered into the form will be published on our website as a review related to the product. Your e-mail address will not be published with the rating.

For the rating system we use the service provider Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 United States, which acts for us as processor in accordance with Article 28 GDPR. You can find further information at https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

When submitting a rating you accept and consent into the above described processing of your personal data. You can withdraw your consent at any time by e-mail to privacy.emea@weberstephen.com. If you send us an e-mail, please let us know what your withdrawal should refer to so that we can assign your request. The legal basis for the processing is Article 6 (1) (a), Article 7 GDPR.

f) Restock Alert

If products in our shop are sold out, we offer you a notification service. As soon as the desired product is back in stock and deliverable, you will receive a notification by e-mail.

In order to provide this service, it is necessary to process your e-mail address in connection with the desired product. The processing is performed by the processor Salesforce in a computer centre in Frankfurt am Main (Germany). The legal basis is your consent, Article 6 (1) (a), Article 7 GDPR. You give your consent by clicking on a confirmation link which is sent to you by e-mail. You can withdraw your consent at any time by sending an e-mail to privacy.emea@weberstephen.com so that you will not receive any further e-mails. Please indicate which service you wish to unsubscribe from.

Your data will be automatically deleted from our database when the product is back in stock and you have been notified.

g) Payment

We use various payment methods from third party payment providers. If you choose one of these payment methods, your payment data will be forwarded to the respective payment service provider for payment processing. These third party providers process your personal data as an independent controller according to their privacy terms. The transfer is based on the fulfilment of the contract in accordance with Article 6 (1) (b) GDPR and on our legitimate interests in secure payment processing and fraud prevention in accordance with Article 6 (1) (f) GDPR.

If you pay through PayPal, you will be directed to the PayPal website via a link. During the payment process, your name, address, e-mail address, phone number, and account or credit card information is processed. Please refer to the Terms and Conditions, Terms of Use and Privacy Policy of PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg on the Website.

If you pay by “Klarna”, your data will be processed by Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden. The following personal data will be processed by Klarna Bank AB as a controller: Entered payment data, first and last name, address, telephone number(s), e-mail address, IP address and if necessary, further data required for payment processing.

When selecting the payment methods purchase on account and instalment purchase, in particular the following personal data is processed by Klarna as a controller for the purpose of payment processing and in this context for identity and credit checks:

 • Contact and identification information: name, date of birth, national identification number, title, billing and delivery address, e-mail address, mobile phone number; nationality, salary, etc.
 • payment information: debit and credit card data (card number, expiry date and the CVV check digit), account number, etc.
 • Information about the processing of the order, such as product type, product number, price, etc.;
 • In the event that the payment method "purchase on account" or "instalment purchase" is selected, Klarna collects and uses personal data and information about the user's previous payment history as well as probability values for the user's payment history in the future (so-called scoring) in order to decide whether the payment method can be offered to the user. The scoring is calculated on the basis of scientifically recognised mathematical-statistical methods.

Further information and details on payment by instant bank transfer can be found here and on Klarna's website at https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

We use Ingenico when you pay by credit card. Ingenico as Data Processor acts as a technical intermediary between Weber, the customers of Weber, the financial institutions and any other party to which the data needs to be sent in order to process the payment for the processing, settlement and management of card-not-present-payments in a secure environment. This includes the data: First name and last name, Address, Telephone number, E-Mail Address, Payment method, Bank card details, Customer number, Consumption data (type of goods purchased, frequency of purchases of goods, purchasing value, date of purchase, use of vouchers), Data on the likelihood of fraud/prevention. Further information can be found at https://www.ingenico.com/privacy-policy.

4.Uporaba podatkov za promocijsko uporabo, novice

a) Novice

Vaše osebne podatke uporabljamo za pošiljanje naših novic in obveščanje o novostih družbe Weber, novih izdelkih in dogodkih, prilagojenih vašim interesom. Sem spadajo informacije o trenutni in prihodnji paleti izdelkov (npr. žari, priključki, dodatki, potrošni material, življenjski slog) ter funkcije in dogodki s sodelovanjem Weber-Stephen (npr. Grill Academy, seminarji, sejmi, enkratne funkcije). Za pošiljanje novic potrebujemo vaš elektronski naslov. Pravna podlaga za obdelavo je vaša privolitev v skladu s členom 6 (1) a GDPR. Osebne podatke, ki se jih navedli med registracijo, bomo uporabili izključno za pošiljanje naših novic. Po registraciji vašega elektronskega naslova boste od nas prejeli elektronsko sporočilo s prošnjo, da s klikom na povezavo potrdite, da želite prejemati novice. Če hiperpovezave ne boste potrdili v roku 3 dni, bodo vaši podatki blokirani in po enem mesecu izbrisani. Prav tako imamo pravico hraniti vaše naslove IP, ure registracije in čas potrditve, da preverimo vašo registracijo in ustrezno pojasnimo morebitno zlorabo vaših osebnih podatkov. Pravna podlaga za to sta člena 6 (1) (a) in (c) ter 7 GDPR.

Vaši podatki bodo v času vaše naročnine shranjeni v sistemu elektronskih novic. Za ta namen in za pošiljanje novic uporabljamo obdelovalca Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Nemčija, ki obdeluje podatke po naših navodilih.

Ker naša obdelava temelji na vaši privolitvi, to pomeni, da imate pravico kadarkoli umakniti privolitev ali ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov za namen pošiljanja novic. Če boste to storili, vas bomo takoj odstranili z našega seznama za distribucijo novic in izpolnili vašo zahtevo. Privolitev lahko kadar koli umaknete tako, da pošljete elektronsko pošto na privacy.emea@Weberstephen.com ali sledite navodilom na koncu promocijske elektronske pošte/novic. Če nam pošljete elektronsko pošto nam sporočite na kaj se nanaša vaš preklic, da bomo lahko dodelili vašo zahtevo.

Družba Weber-Stephen Products LLC ima dostop do podatkov iz postopkov obdelave podatkov, opisanih v tem razdelku.

b) Neposredno trženje

Imamo zakonit interes (neposredno oglaševanje, uvodna izjava 47 GDPR) v smislu člena 6 (1) (f) GDPR za oglaševanje strank (oseb, s katerimi smo imeli poslovni odnos) po elektronski ali običajni pošti. Zlasti vam lahko pošiljamo novice družbe Weber, informacije o dogodkih in povabila za oceno naših izdelkov.

Za ta namen in za pošiljanje novic uporabljamo obdelovalca Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Nemčija, ki obdeluje podatke po naših navodilih. Uporabljamo tudi Yotpo (Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011, ZDA), ko vam pošiljamo povabila za ocenjevanje naših izdelkov. Več informacij najdete na https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

Za pošiljanje oglaševanja po pošti uporabljamo partnerja za poštne storitve.

Pošiljanju oglaševanja lahko kadarkoli ugovarjate tako, da pošljete elektronsko pošto naprivacy.emea@Weberstephen.com ali sledite navodilom na koncu promocijske elektronske pošte. Če je mogoče, pošljite e-pošto z istega e-poštnega naslova, ki ste ga uporabili za registracijo, da vas bomo lažje dodelili.

5. ontaKktni obrazec, e-pošta poizvedbe, aplikacije

a) Naš kontaktni obrazec je oblikovan tako, da nas lahko enostavno kontaktirate. Za obravnavo in dodelitev vaših poizvedb bomo potrebovali vaše ime in elektronski naslov. Glede na vsebino vaše poizvedbe bomo podatke, ki ste jih navedli v kontaktnem obrazcu, obdelovali na temelju vaše (domnevane) privolitve v skladu s členoma 6 (1) (a) in 7 GDPR ali v skladu s členom 6 (1) (b) GDPR, za izvrševanje obveznosti iz obstoječih pogodbenih razmerij ali izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe. Za obdelavo pritožb glede naših izdelkov so morda potrebni vaš elektronski naslov, ime in priimek, poštni naslov, država in vrsta izdelka za žar.

b) Na nas se lahko obrnete tudi po elektronski pošti. Glede na vsebino vaše poizvedbe bomo podatke, ki jih posredujete po elektronski pošti, obdelovali na temelju vaše privolitve v skladu s členoma 6 (1) (a) in 7 GDPR ali v skladu s členom 6 (1) (b) GDPR, za izvrševanje obveznosti iz obstoječih pogodbenih razmerij ali zaradi izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe.

c) Po odgovoru na vašo poizvedbo bomo vaš zahtevek takoj arhivirali. Dostop je mogoč samo v zelo omejenem obsegu. Ob koncu leta, v katerem je bila vložena zahteva, bodo izbrisane vse izključno informativne poizvedbe, ki niso privedle do pogodbe ali ne vsebujejo nobene druge vsebine, ki jo je treba hraniti. Za več informacij glejte »Obdobja hrambe".

d) In družba Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH sta skupaj odgovorni za obdelavo splošnih poizvedb o izdelkih in storitvah Weber in skupaj z družbo Weber-Stephen Products LLC kot garant za poizvedbe, ki se nanašajo na garancijo Weber.Weber-Stephen Deutschland GmbH in Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH so skupaj odgovorne za obdelavo poizvedb, ki se nanašajo na zakonske garancijske zahtevke, če je bil reklamirani izdelek kupljen na weber.com.

Uporabljamo sistem vozovnic Zendesk, ki je platforma družbe Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, z uporabo podatkovnega centra v EU za obdelavo zahtevkov in poizvedb strank po e-pošti in prek kontaktnih obrazcev. Nadaljnje informacije lahko najdete na https://www.zendesk.com/compan...

Ker pri komuniciranju prek elektronske pošte ne moremo jamčiti popolne varnosti podatkov, vam priporočamo, da zaupne informacije pošljete po pošti.

e) Informacije o obdelavi podatkov v zvezi s prijavo za delo v družbi Weber najdete na naši spletni strani v bližini ponudb za delo.

6. Uporabniki podatkov, prenos osebnih podatkov v tretje države

Da bi vam lahko ponudili najboljšo mogočo storitev, sodelujemo z različnimi partnerji. Ti partnerji obdelujejo osebne podatke bodisi kot upravljavci ali v našem imenu kot obdelovalci.

Za prenose osebnih podatkov v države izven Evropske unije / Evropskega gospodarskega prostora brez ustrezne ravni varstva podatkov v skladu z odločbo Evropske komisije o skladnosti, smo sklenili Standardne pogodbene klavzule, ki jih je izdala Evropska komisija, skupaj z dodatnimi garancijami pogodbenih partnerjev za nadaljnje zagotavljanje varnosti podatkov in skladnosti s standardi in zahtevami GDPR. To zadeva tako prenos podatkov zunanjim ponudnikom storitev kot tudi med različnimi subjekti skupine Weber.

a. Obdelovalci

V nekaterih primerih za obdelavo podatkov uporabljamo zunanje ponudnike storitev; vse zavezujejo naša navodila. Naše obdelovalce smo skrbno izbrali in jim dodelili naročila in jih redno nadzorujemo.

Obdelovalce uporabljamo za naslednje kategorije: ponudniki gostiteljskih storitev in storitev v oblaku, ponudniki e-pošte, ponudniki tehničnih storitev za podporo in vzdrževanje naših informacijskih sistemov, ponudniki varnostnih kopij, ponudniki storitev za odstranjevanje nosilcev podatkov in agencije za podporo spletnim mestom in računom družbenih medijev.

Obdelava v smislu člena 4 št. 8 GDPR temelji na sporazumih o obdelavi podatkov v skladu s členom 28 GDPR, tako da obdelovalci zagotavljajo zadostna jamstva za izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov na takšen način, ki zagotavlja da je obdelava v skladu s standardi evropske zakonodaje o varstvu podatkov. Obdelovalci ne bodo samostojno obdelovali nobenih podatkov za svoje lastne namene.

b. Tretje osebe

Osebne podatke razkrijemo tudi partnerjem, ki so upravljavci v smislu člena 4 št. 7 GDPR, katerim moramo prenesti osebne podatke, npr. za pošiljanje izdelkov, prejemanje plačil, izvajanje tečajev Grill Academy ali izvedbo popravil. Nadaljnje informacije o prejemnikih najdete v spodnji tabeli in v posebej opisanih postopkih.

c. Pregled uporabnikov za delovanje tega spletnega mesta

Za delovanje tega spletnega mesta je potrebno, da imajo naslednji uporabniki dostop do osebnih podatkov.  

Obdelovalec

Namen/proces

Demandware/Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, ZDA

Zbirka podatkov o strankah v oblaku, sistem za upravljanje strank

Analitika

Mize Inc.

12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, ZDA

Podatkovna baza za registracijo izdelkov

Yotpo Inc. 33 West 19th Street New York, NY 10011, ZDA

Ocene izdelkov

Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Švedska

Vključevanje vsebin družbenih medijev

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA

Analitika

Ads

DoubleClick

Tag Manager

Google Marketing Platform (Display & Video 360)

Ponovno trženje

Zemljevidi

reCaptcha

Videoposnetki YouTube

PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim, Nemčija

Izpolnitev naročil in finance

Računovodstvo E-poslovanje

Emarsys Interactive Services GmbH

Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Nemčija

Zbirka podatkov za novice

Pošiljanje novic

Zendesk Inc.

1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, ZDA

Sistem vstopnic za poizvedbe strank in partnerjev

Vimeo 555 West 18th Street

New York, New York 10011, ZDA

Vtičnik za vdelavo videoposnetkov

Imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, ZDA

Gostovanje slik

Uporablja se za odziven dizajn

Dynamic Yield Ltd.

8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Izrael

Analiza uporabe spletnega mesta

A/B testi

bookingkit GmbH

Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Nemčija

Rezervacije tečajev Grill Academy

Amazon Web Services (AWS) 410 Terry Avenue North

Seattle WA 98109

Združene države

Ponudnik shranjevanja v oblaku

Microsoft (Dynamics 365 Navision) One Microsoft Way

Redmond, WA 98052-6399

ZDA

Finančni sistem

Finančno poročanje

ERP

Facebook Inc.

1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, ZDA

Facebook Pixel

imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, ZDA

Optimizacija slike

Hotjar Ltd.

Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta

Vedenjska analiza (Heatmaps itd.)

Ankete

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska

Spletno trženje/ponovno ciljanje

Ingenico e-Commerce Solutions GmbH, Ginnheimer Str. 4, 65760 Eschborn

Ponudnik storitev, kjer kartica ni fizično prisotna

C. Statistika, oglaševanje, sledenje in ponovno ciljanje, vtičniki, ki jih zagotavljajo partnerji – uporaba piškotkov

V nekaterih primerih mi ali naši partnerji uporabljamo piškotke ali obdelujemo vaše podatke tako, da je potrebna vaša privolitev. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo na vaši napravi, ko obiščete naše spletno mesto. Sledenje je možno z uporabo različnih tehnologij, kot sta tehnologija pikslov ali analiza dnevniških datotek. Privolitev se poda s tako imenovano pasico za piškotke, na katero je treba aktivno klikniti. Naš pravilnik o piškotkih pojasnjuje, kako lahko onemogočite posamezne funkcije, na katere ste privolili. V njem boste našli informacije o tem, kdaj piškotki potečejo, kako izbrisati piškotke in kako umakniti svojo privolitev.

Če ni drugače navedeno, temelji obdelava, opisana v tem razdelku na vaši privolitvi v skladu z členoma 6 (1) (a) in 7 GDPR. V našem pravilniku o piškotkih preberite več o tem, kako umakniti privolitev. Povezava do našega pravilnika o piškotkih je v nogi našega spletnega mesta.

Da bi ugotovili, katera vsebina z našega spletnega mesta je za vas najbolj zanimiva, neprekinjeno merimo število obiskovalcev in najbolj gledano vsebino. Radi bi vam prikazali, tudi na spletnih mestih naših oglaševalskih partnerjev, samo tisto oglaševanje, ki vas zares zanima. Zato na našem spletnem mestu uporabljamo tako imenovano ponovno ciljanje za oglaševanje, ki je prilagojeno vašim interesom. V ta namen začasno shranjeni piškotki omogočajo našim partnerjem za ponovno ciljanje, da prepoznajo obiskovalce našega spletnega mesta pod psevdonimom in prikazujejo samo izdelke, ki bi vas verjetno zanimali.

Zbrane podatke uporabljamo v statistične in oglaševalske namene,

 • za beleženje števila obiskovalcev naših spletnih mest,
 • za beleženje časa obiska obiskovalcev našega spletnega mesta,,
 • za snemanje zaporedja obiskov različnih spletnih mest in spletnih mest izdelkov za optimizacijo našega spletnega mesta,
 • za ciljno oglaševanje, tudi prek oglaševalskih mrež v sodelovanju s partnerji,
 • za merjenje uspešnosti in zaračunavanja oglaševalskih ukrepov med oglaševalskimi partnerji in nami,
 • da bi spremljali, katere oglase ste že videli, da vam ne bi bilo treba ponovno gledati istega in
 • za oceno, katere dele našega spletnega mesta je treba optimizirati.

Če ni navedeno drugače, uporabljamo ponudnike naslednjih storitev kot obdelovalce in jih pogodbeno zavezujemo, da podatke obdelujejo samo v našem imenu.

1. Statistika, oglaševanje, sledenje in ponovno ciljanje

a) Google Services
(1) Google Analytics

To spletno mesto uporablja Google Analytics, spletno analitično storitev družbe Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (matična družba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA) (“Google”). Analitični podatki se uporabljajo za optimizacijo našega spletnega mesta in oglaševalske ukrepe. Google v našem imenu obdeluje podatke za uporabo spletnega mesta in je pogodbeno dolžan sprejeti ukrepe za zagotavljanje zaupnosti obdelanih podatkov. Google obdeluje naslednje kategorije podatkov:

 • Spletna mesta, do katerih se je dostopalo
 • Vaše vedenje na straneh (na primer kliki, drsno premikanje in porabljeni čas)
 • Vaša približna lokacija (država in mesto)
 • Vaš naslov IP (v skrajšani obliki, tako da jasna dodelitev ni mogoča)
 • Tehnične informacije, kot so brskalnik, ponudnik interneta, uporabljena naprava in ločljivost zaslona
 • Vir vašega obiska (tj. katero spletno mesto ali medij za oglaševanje vas je pripeljal do nas)

Opomba: Google Analytics na tej spletni strani uporablja kodo razširitve »anonymizeIp«, da zagotovi anonimno zbiranje naslovov IP (tako imenovano IP maskiranje). Z aktiviranjem anonimizacije IP-jev na našem spletnem mestu, bo Google vaš naslov IP predhodno skrajšal znotraj držav Evropske unije ali drugih držav pogodbenic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Zabeleženi podatki so shranjeni pri Googlu skupaj z naključno ustvarjenim ID-jem uporabnika, ki je shranjen v piškotku na vaši napravi, kar omogoča oceno psevdonimnih uporabniških profilov. Ti uporabniški podatki se samodejno izbrišejo po 14 mesecih. Drugi podatki ostanejo shranjeni v zbirni obliki neomejeno dolgo. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje kot del storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi podatki, ki jih ima v lasti Google.

(2) Google Remarketing Tags

To spletno mesto uporablja Googlove oznake za ponovno trženje, ki so storitev družbe Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (matična družba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA). Zato so piškotki shranjeni na uporabnikovem računalniku. Če boste Googlove strani uporabljali pozneje, bodo uporabniku predstavljene pasice in besedilni oglasi glede na njegovo prejšnje vedenje. Podatki se zabeležijo anonimno, tako da ni mogoče sklepati o identiteti uporabnika. To nam omogoča prikazovanje prilagojenega oglaševanja na ustreznih oglaševalskih prostorih na drugih spletnih mestih glede na interese, ki ste jih pokazali na našem spletnem mestu.

(3) Google DoubleClick

DoubleClick by Google ("DoubleClick") je storitev družbe Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (matična družba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA). DoubleClick uporablja piškotke za prikaz najpomembnejših oglasov. Google spremlja oglase, ki so vam bili prikazani, in ugotovi, katere od njih ste dejansko videli. Uporaba piškotkov DoubleClick omogoča Googlu in njegovi oglaševalski mreži, da prikazujejo oglase na podlagi prejšnjih obiskov spletne strani (ali celo aplikacij). Google bo podatke, ki jih ustvarijo piškotki, posredoval Googlovemu strežniku za analizo in shranjevanje. Piškotke lahko preprečite tako, da ustrezno nastavite programsko opremo vašega brskalnika.

Za podrobnejše informacije o pogojih uporabe in varstvu podatkov obiščite: https://www.google.com/analytic... ali https://www.google.com/intl/de/...

(4)Google Ads

Uporabljamo Google Ads, oglaševalsko storitev družbe Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (matična družba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA), in tudi sledenje preusmeritvam kot del Google Ads. Ko kliknete oglas, ki ga je objavil Google, Google Ads na trdi disk računalnika shrani piškotek za sledenje preusmeritvam (»piškotek za konverzijo"). Če obiskujete določene strani našega spletnega mesta, lahko Google in Weber ugotovita, da ste kliknili oglas, ki vas je preusmeril na to spletno stran.

Informacije, pridobljene s piškotki za konverzijo, se uporabljajo za ustvarjanje statističnih podatkov za stranke Ads, ki uporabljajo sledenje preusmeritvam. Ta statistika nam prikazuje skupno število uporabnikov, ki so kliknili Googlov oglas in si ogledali spletno stran z oznako za sledenje preusmeritvam.

(5)Google Display & Video 360

Na našem spletnem mestu uporabljamo orodje "Display & Video 360" (pred tem DoubleClick Bid Manager) družbe Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (matična družba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA) da predstavi oglase, prilagojene vašim zanimanjem. V ta namen brskalnik uporabnika spletnega mesta shrani tako imenovane "piškotke" (besedilne datoteke), ki omogočajo prepoznavanje vaše naprave v Googlovi oglaševalski mreži. Na ta način se vam lahko prikazujejo oglasi glede na vaše vedenje pri deskanju. Poleg tega ta storitev služi za ocenjevanje dostavljenih oglasov in za optimizacijo prihodnjih oglaševalskih ukrepov. Zbiranje in analiza se izvajata izključno na psevdonimni osnovi, tako da sklep o vaši identiteti v bistvu ni mogoč. Za več informacij o Googlovem pravilniku o zasebnosti in pogojih uporabe obiščite: https://policies.google.com/pr...

b) Salesforce Commerce Cloud (Analitika)

Uporabljamo orodje salesforce commerce cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94105, ZDA. Uporabljajo se piškotki, spletni svetilniki ali podobne tehnologije. Zbiranje podatkov poteka prek ID-ja piškotka, ki je shranjen kot psevdonim. Temu psevdonimu so dodeljene informacije o dejavnostih uporabnikov na naših spletnih mestih, v storitvah in aplikacijah. Združevanje podatkovnih zapisov izključuje osebno identifikacijo uporabnika. Za zagotovitev funkcionalnost se naslovi IP shranijo za kratek čas in skrajšajo pred vsako obdelavo. Popolnih naslovov IP se ne shrani ali obdeluje.

Za več informacij o orodju salesforce, obiščite: https://www.salesforce.com/de/...

c) Dynamic Yield

Uporabljamo storitev Dynamic Yield web analytics družbe Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Izrael. Dynamic Yield nam pomaga razumeti, kako se naše spletno mesto uporablja in to nam pomaga pri njegovem nenehnem izboljševanju. Orodje je zasnovano tako, da po potrebi prikazuje dinamične elemente, kot so pojavna okna v novicah, drsniki izdelkov in obvestila. Omogoča nam tudi izvajanje A/B testov na spletnem mestu. Na podlagi vsebine strani, do katere ste že dostopali, vam želimo ponuditi enakovredne ali podobne izdelke ali drugo vsebino, ki je pomembna za vas. V ta namen Dynamic Yield uporablja tako imenovane piškotke, ki shranjujejo samo psevdonimizirane informacije. Sklepanje o vaši osebi ni mogoče. Več informacij na https://www.dynamicyield.com/g....

d) Facebook Pixel

Facebook Pixel je storitev družbe Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Ta storitev nam omogoča, da določimo ciljne skupine za oglase na Facebooku, tako imenovane "Facebook Ads", na podlagi obiskov spletnih strani in vedenja pri brskanju. To slikovno piko uporabljamo tudi za merjenje učinkovitosti ukrepov spletnega trženja. Na ta način lahko sledimo dejanjem uporabnikov potem, ko so videli oglas Facebook Ad in/ali kliknili in nato oddali naročilo. Ko obiščete spletno mesto, Facebook slikovno piko neposredno integrira in lahko shrani piškotek na vaši napravi. Če se nato prijavite na Facebook ali pa ste že prijavljeni na Facebook, bo vaš obisk te strani zabeležen v vašem profilu. Zbrani uporabniški podatki so za nas anonimni in nam ne omogočajo nikakršnih sklepanj glede vaše identitete. Vendar pa bo Facebook te podatke vseeno shranil in obdelal, tako da je mogoče vzpostaviti povezavo z ustreznim uporabniškim profilom. Facebook izvaja obdelavo podatkov v skladu s Facebookovimi smernicami za uporabo podatkov. V ta namen smo s Facebookom sklenili dogovor o skupnem upravljavcu. Za več informacij o obdelavi podatkov Facebook obiščite: https://www.facebook.com/about...

e) Refined Ads

Za vrednotenje in optimizacijo naše spletne strani ter ustvarjanje ustreznejšega oglaševanja za vas uporabljamo tudi orodje za sledenje “Refined Ads”, ki je storitev ponudnika Refined Labs GmbH, Residenzstr. 7, 80333 München. Podatki o uporabi se zbirajo s piškotki in povzemajo v anonimnih profilih uporabnikov. Podatki niso dodeljeni resničnim podatkom uporabnika.

Več informacij o varstvu podatkov lahko najdete na https://www.refinedlabs.com/da...

f) Hotjar

Na naši spletni strani je uporabljena tudi programska oprema za analizo “Hotjar” družbe Hotjar Ltd., Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.

Hotjar omogoča merjenje in analiziranje vaše uporabe spletne strani (kliki, premikanje miške, globina pomikanja itd.). Zbrani podatki se prenesejo na strežnik Hotjar na Irskem in tam shranijo. Hotjar v našem imenu zbira naslednje podatke:

 • Naslov IP – pred shranjevanjem se vaš naslov IP anonimizira tako, da se nastavi zadnji oktet na nič in s tem prepreči osebno identifikacijo. Prvi trije okteti naslova IP razkrijejo uporabnikovo državo/geografsko regijo;
 • Vaš elektronski naslov, vključno z vašim imenom in priimkom, če ste ga posredovali preko naše spletne strani;
 • Velikost ekrana vaše naprave;
 • Informacije o vrsti naprave in brskalniku;
 • Želeni jezik za prikaz naše spletne strani.
 • Napotitvena domena;
 • Obiskane spletne strani;
 • Datum in čas dostopa do spletne strani.

Hotjar uporablja te informacije za analizo vaše uporabe naše spletne strani, za izdelavo poročil o njeni uporabi in za zagotavljanje drugih storitev internetne analize.

Izvedite več na https://www.hotjar.com/privacy....

g) LinkedIn Insights Tag

LinkedIn Insights Tag, storitev družbe LinkedIn Corporation, uporabljamo kot orodje za analizo vašega vedenja na spletni strani, ki nam omogoča, da vam zagotovimo trženje na podlagi vašega interesa in vedenja. Poleg tega to vključuje merjenje konverzij za povečanje učinkovitosti naših tržnih dejavnosti. To je storitev družbe LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska, https://www.linkedin.com. Več informacij lahko najdete na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Insight Tag bo zbral in prenesel na LinkedIn naslednje podatke o vas: URL; URL napotitelja, naslov IP, podatki o napravah in brskalniku (uporabniški agent) ter časovni žig. Izjemoma se lahko podatki o profilu obdelujejo skupaj z zgornjimi kategorijami podatkov. To velja, če ste član LinkedIna. V zvezi s tem bi vas radi napotili na možnosti nastavitve v vašem profilu LinkedIn.

LinkedIn nam bo zagotovil analizo uporabe našega spletnega mesta v zbirni obliki, da bomo lahko izboljšali naše spletno mesto in vsebino za naše uporabnike. Te podatke se uporablja tudi za ciljanje ukrepov za oglase na platformi LinkedIn.

Smo skupni upravljavci z družbo LinkedIn Corp. za zbiranje in prenos podatkov na LinkedIn; vendar pa je za kakršno koli obdelavo osebnih podatkov po prenosu izključno odgovoren LinkedIn.

Insight Tag bo podatke zbiral in prenašal le po vaši izrecni privolitvi v pasici za piškotke, ki vam je bila predstavljena ob dostopu do našega spletnega mesta.

LinkedIn bo šifriral vaše podatke, naslovi IP bodo okrnjeni in neposredni identifikatorji bodo odstranjeni v sedmih dneh, da bodo podatki postali psevdonimizirani. Ti preostali psevdonimizirani podatki bodo nato izbrisani v 90 dneh.

Pravna podlaga za to je vaša privolitev, člena 6 (1) (a) in 7 GDPR. Več informacij lahko najdete na https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

2. Vtičniki za družbene medije

Če ni drugače navedeno, obdelujemo vaše podatke na podlagi naših zakonitih interesov v skladu s členom 6 (1) (f) GDPR za izboljšanje vsebine in za vašo lažjo uporabo. Opisani nameni sovpadajo z našimi zakonitimi interesi.

a) Flowbox

Za naše spletno mesto uporabljamo možnost vdelave funkcij in vsebin iz Instagrama in Facebooka. V ta namen uporabljamo Flowbox. Flowbox lahko na primer uporabljamo za prikaz objav na Facebooku ali slik, objavljenih na Instagramu, kot del našega spletnega mesta. V ta namen se uporabljajo tudi piškotki.

Instagram in Facebook sta ponudbi družb Facebook Ireland Ltd. iz Irske in Facebook Inc. iz ZDA. Če ste registrirani kot uporabnik Instagrama, Facebooka ali drugih Facebookovih storitev, lahko Facebook dodeli vašemu profilu uporabo naših spletnih ponudb. Dodatne podrobnosti o vrsti, obsegu in namenu obdelave podatkov najdete v pravilnikih o zasebnosti za Instagram in Facebook na https://help.instagram.com/519... in https://www.facebook.com/priva....

Flowbox je storitev švedske družbe Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Švedska. Informacije o vrsti, obsegu in namenu obdelave podatkov najdete v pravilniku o zasebnosti za Flowbox, https://getflowbox.com/privacy....

b) Videoposnetki YouTube

Naše spletno mesto vključuje videoposnetke portala YouTube. To funkcijo upravlja družba Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (matična družba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA). Videoposnetki v YouTubu so shranjeni na https://www.youtube.com in se lahko predvajajo neposredno z naše spletne strani. Napredne nastavitve zasebnosti ponujajo možnost vdelave videoposnetka. Ko te videoposnetke predvajate, se na vaš računalnik shranijo piškotki YouTube in piškotki DoubleClick, ki lahko posredujejo podatke Googlu.

Pri predvajanju videoposnetkov, shranjenih v YouTubu/Googlu, se Googlu kot operaterju YouTuba in omrežja DoubleClick posredujejo vsaj naslednji podatki: naslov IPin piškotek, specifični naslov obiskane spletne strani, sistemski datum in čas nalaganja, ID vašega brskalnika. Te informacije se prenašajo ne glede na to, ali imate Google račun, v katerega ste prijavljeni. Ko ste prijavljeni, lahko Google zbrane podatke poveže neposredno z vašim računom. Če s svojim profilom ne želite biti povezani, se morate odjaviti, preden aktivirate gumb za predvajanje videoposnetka.

Google bo te podatke shranil kot uporabniške profile in jih lahko uporabi za namene oglaševanja, tržne raziskave in/ali oblikovanje njihovih spletnih strani po meri. Takšna analiza (tudi za neregistrirane uporabnike) se opravi predvsem zato, da se zagotovi prilagojeno oglaševanje in da se druge uporabnike obvesti o vaših aktivnostih na naši spletni strani. Imate pravico, da ugovarjate ustvarjanju uporabniških profilov in za uveljavljanje te pravice se morate obrniti na družbo Google, operaterja YouTuba.

Za več informacij o namenu in obsegu Googlovega zbiranja in obdelave podatkov, preberite pravilnik o zasebnosti. Za več informacij o vaših pravicah in možnostih za zaščito vaše zasebnosti, prosimo, obiščite: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

c) Videoposnetki Vimeo.com

Vključujemo videoposnetke platforme "Vimeo" ponudnika Vimeo Inc, pozor: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, ZDA. Ko obiščete stran na našem spletnem mestu, kjer je vdelan videoposnetek Vimeo, se vzpostavi povezava s strežniki Vimeo in v vašem brskalniku izvede vtičnik. Strežnik Vimeo prejme informacije o tem, katero od naših strani ste obiskali. Če ste prijavljeni v svoj Vimeo račun, bo Vimeo povezal to informacijo z vašim uporabniškim računom. Če na našem spletnem mestu aktivirate vtičnik, npr. s klikom gumba za začetek videoposnetka ali pustite komentar, se te informacije prenesejo na Vimeo. Pravilnik o varstvu podatkov lahko najdete na https://vimeo.com/privacy.

3. Razno

Če ni drugače navedeno, obdelujemo vaše podatke na podlagi naših zakonitih interesov v skladu s členom 6 (1) (f) GDPR za izboljšanje vsebine in za vašo lažjo uporabo. Opisani nameni sovpadajo z našimi zakonitimi interesi.

a) Google Zemljevidi

Na našem spletnem mestu uporabljamo Google Zemljevide. To storitev zagotavlja Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (matična družba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA). Ponudba vam omogoča ogled interaktivnih zemljevidov neposredno na našem spletnem mestu.

Na Google se bodo prenesli zlasti naslednji podatki: vašo lokacija, podatki o napravi, naslov IP in podatki o piškotkih. Za več informacij o namenu in obsegu zbiranja podatkov in njihove obdelave s strani ponudnika vtičnikov glejte ponudnikov pravilnik o zasebnosti. Tam boste našli tudi dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi s tem in možnosti nastavitve za zaščito vaše zasebnosti: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

b) Imgix

Uporabljamo imgix, storitev za optimizacijo slik v realnem času. Vaš naslov IP bo poslan imgixu (imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, ZDA), da se s strežnika naloži slika v pravilni velikosti.

c) Google reCAPTCHA

To spletno mesto v nekaterih primerih uporablja Google reCAPTCHA, da prepreči samodejnim programom/botom uporabo besedilnih polj. To povečuje varnost našega spletnega mesta in izogibanje neželeni e-pošti. To je tudi naš zakoniti interes in izpolnjuje našo zakonsko obveznost (člen 6 (1) (c) GDPR).

Zbrani podatki so informacije o strojni in programski opremi, npr. podatki o napravah in aplikacijah ter rezultati varnostnih pregledov. Ti podatki se posredujejo družbi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Podatki ne bodo uporabljeni za personalizirano oglaševanje.

Nadaljnje informacije lahko najdete v Googlovem pravilniku o zasebnosti na https://policies.google.com/pr.... Dodatno dokumentacijo lahko najdete na https://developers.google.com/... in na https://www.google.com/recaptc....

D. Data Security

We also apply technical and organizational security measures to protect personal data that is collected, in particular against accidental or intentional manipulation, loss, destruction or against the attack of unauthorized persons. Our security measures are continuously improved in line with technological developments. Within the Weber Group, Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH and Weber-Stephen Products LLC are responsible for the technical and organizational measures for data security on this website.