TIETOSUOJAPERIAATTEET

Kiitos mielenkiinnostasi verkkosivustoamme ja tarjontaamme kohtaan.

Henkilötietojesi (jäljempänä ”tiedot”) suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Siksi haluamme kertoa yksityiskohtaisesti, mitä tietoja keräämme, kun verkkosivustollamme vieraillaan ja verkkotarjontaamme hyödynnetään. Lisäksi kerromme, miten käsittelemme tai käytämme näitä tietoja. Haluamme myös kertoa tähän liittyvistä teknisistä ja organisatorisista suojaustoimenpiteistämme.

Huomaa, että tätä tietosuojakäytäntöä saatetaan päivittää aika ajoin uusien teknologioiden käyttöönoton ja/tai lakimuutosten yhteydessä. Tiedotamme sinua muutoksista asianmukaisesti. Muutoksia tehdessämme huomioimme aina sinun etusi.

A.Yleistä tietoa

1.Rekisterinpitäjä

Yhteisrekisterinpitäjiä yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 7 kohdan ja 26 artiklan perusteella ovat Weber-Stephen Nordic ApS, filial Finland, Teknobulevardi 3-5, 01530 VANTAA , Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim (Saksa), Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin (Saksa) ja Weber-Stephen Products LLC, 200 E, Daniels Road, Palatine, IL60, Illinois (Yhdysvallat). Edellä mainitut rekisterinpitäjät määrittelevät yhdessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot alla kuvatun mukaisesti. Nimellä ”Weber” viitataan jäljempänä kaikkiin yhteisrekisterinpitäjiin, ellei yhtä tai useampaa yksikköä ole erikseen mainittu. Kaikki Weber-Stephen Group -yhtiön sisällä tapahtuva tiedonsiirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n mallisopimuslausekkeisiin. Kyseiset rekisterinpitäjät suorittavat erityisesti seuraavaksi lueteltuja tehtäviä. 

Weber-Stephen Products LLC on vastuussa tietojenkäsittelyyn tarkoitettujen ohjelmistojen ja palvelujen hankkimisesta ja ylläpidosta koko yritysryhmän puolesta ja vastaa täten palvelusopimusten (mukaan lukien tietojenkäsittelysopimukset) solmimisesta ja hallinnoinnista kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa, paitsi jos palveluita käytetään vain Euroopassa. Tällöin vastuussa on Weber-Stephen Products (EMEA). Weber-Stephen Products LLC saa yleensä ylläpitäjän käyttöoikeudet ylläpidettävään ohjelmistoon, jota käytetään yritysryhmän sisällä. 

Vastuu tämän verkkosivuston teknisestä toiminnasta, vastaavasta tietoteknisestä infrastruktuurista ja Weber-ID-asiakastilien ylläpidosta on Weber-Stephen Products LLC:llä ja Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH:lla. Weber-Stephen Weber-Stephen Nordic ApS, filial Finland, Weber-Stephen Products LLC ja Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH saavat pääsyn kaikkiin analyysitietoihin ja lokitiedostoihin, joita kerätään verkkosivustolta. Ne päättävät yhdessä markkinointitoimenpiteistä ja Weber-Stephenin tarjonnan kehittämisestä. 

Vastuu Weber Grill Academy -verkkokaupan ja varausjärjestelmän teknisestä ja kaupallisesta käsittelystä sekä toiminnasta on Weber-Stephen Deutschland GmbH:lla. Tämä pitää sisällään maksujen ja palautusten käsittelyn sekä muun tilauksiin liittyvän tietojenkäsittelyn. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH saa pääsyn näihin tietoihin, ja se tukee Weber-Stephen Deutschland GmbH:ta tietojenkäsittelyssä Euroopan eri maissa. 

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH on vastuussa weber.com-sivuston arvostelujärjestelmästä Euroopassa. Sekä Weber-Stephen Products LLC että Weber-Stephen Weber-Stephen Nordic ApS, filial Finland saavat pääsyn näihin tietoihin. 

Weber-Stephen Weber-Stephen Nordic ApS, filial Finland, Weber-Stephen Deutschland GmbH ja Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH ovat yhdessä vastuussa yleisen tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukaisen tiedonantovelvollisuuden noudattamisesta verkkosivustolla ja sivustolta kerättyjen henkilötietojen osalta. Lisäksi Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH ja Weber-Stephen Products LLC ovat vastuussa yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan mukaisesta yleisten tietosuojaperiaatteiden täytäntöönpanosta sekä yleisen tietosuoja-asetuksen 32 artiklan mukaisesta tietoturvallisuudesta tietojen suojaamiseksi.

Jos haluat esittää yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia vaateita, ota yhteyttä Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH:n tietosuojavastaavaan osoitteessa: privacy.emea@weberstephen.com. Voit kuitenkin käyttää oikeuksiasi myös yksittäisiä yhteisrekisterinpitäjiä kohtaan ”Ota yhteyttä” -osion kautta.

Weber-Stephen Products LLC, Weber-Stephen Nordic ApS, filial Finland ja Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH ovat yhdessä vastuussa yleisten Weber-tuotteita ja -palveluja koskevien yhteydenottojen käsittelystä, ja ne toimivat yhdessä Weber-Stephen Products LLC:n kanssa takuunantajina Weber-takuuseen liittyvissä yhteydenotoissa. Weber-Stephen Nordic ApS, filial Finland, Weber-Stephen Deutschland GmbH ja Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH ovat yhdessä vastuussa lakisääteisiä takuuvaateita koskevien yhteydenottojen käsittelystä, jos reklamoitava tuote on ostettu weber.com-sivustolta.

Weber-Stephen Nordic ApS, filial Finland on vastuussa kaikista muista yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista velvollisuuksista.

2.Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja tietojesi käsittelystä tai sinua on pyydetty ottamaan meihin yhteyttä tämän käytännön tiimoilta, ota yhteyttä Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH:n ja Weber-Stephen Deutschland GmbH:n tietosuojavastaavaan, joka käsittelee eurooppalaisia tietosuojapyyntöjä osoitteessa: privacy.emea@weberstephen.com. Tietosuojavastaava välittää tähän sähköpostiosoitteeseen lähetetyt yhteydenotot tarvittaessa edelleen asiasta vastaavalle toimipisteelle. Ottaessasi meihin yhteyttä postitse, osoita yhteydenottosi tietosuojavastaavalle. Muutoin katso tietomme kohdasta https://www.weber.com/FI/fi/legal/yhteystiedot/weber-33805.html

Koska emme voi taata sähköpostiviestinnän täydellistä tietoturvaa, suosittelemme lähettämään luottamukselliset tiedot postitse. Postiosoitteen saat pyynnöstä sähköpostitse.

3.Käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelemme henkilötietojasi laissa annettujen säännösten mukaisesti vain, jos oikeusperuste sen sallii.  

- Jos saamme rekisteröidyltä suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta sekä 7 artikla.

- Kun henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sopimuksen, jossa rekisteröity on osapuolena, täytäntöönpanemiseksi, käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tämä pätee myös käsittelytoimiin, jotka ovat välttämättömiä sopimusta edeltävien järjestelyiden tekemiseksi.

- Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä yhtiötämme koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi, käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

- Jos käsittely on välttämätöntä yhtiömme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen suojaamiseksi ja jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet eivät syrjäytä ensin mainittua etua, käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. 

4.Lapset

Tätä verkkotarjontaa ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille lapsille.

5.Säilyttämisajat 

Poistamme käsittelemämme tiedot tai rajoitamme käsittelyä laissa annettujen säännösten ja erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen 17 ja 18 artiklan mukaan. Ellei tässä tietosuojakäytännössä ole nimenomaisesti toisin mainittu, poistamme tallennetut tiedot heti, kun niitä ei enää tarvita aiottuun tarkoitukseen. Kun aiottu tarkoitus poistuu, tiedot säilytetään ainoastaan, jos muut laillisesti hyväksyttävät tarkoitukset edellyttävät tätä tai jos tietoja on säilytettävä lakisääteisen säilyttämisvelvollisuuden vuoksi. Tällöin käsittelyä rajoitetaan tai se estetään, eikä tietoja käsitellä muita tarkoituksia varten. 

Lakisääteisestä säilyttämisvelvollisuudesta on säädetty esimerkiksi HGB:n [Saksan kauppalain] 257 §:n 1 kohdassa (6 vuotta kaupankäyntivarastoille, tavaraluetteloille, aloitustaseille, tilinpäätöksille, kaupallisille kirjeille, kirjanpitotositteille jne.) ja AO:n [Saksan verolain] 147 §:n 1 kohdan c alakohdassa (10 vuotta tilikirjoille, asiakirjoille, kirjanpitotositteille, kaupallisille kirjeille ja liikekirjeille, verotuksen kannalta oleellisille asiakirjoille jne.).

6.Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla voi olla seuraavat oikeudellisten vaatimusten mukaiset oikeudet rekisterinpitäjää kohtaan:

 • rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
 • oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 16 ja 17 artikla)
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artikla)
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla)
 • oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Jos käsittely perustuu meidän tai kolmansien osapuolten oikeutettuihin etuihin, sinulla on myös tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaan.

Jos haluat esittää yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia vaateita, ota yhteyttä Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH:n tietosuojavastaavaan osoitteessa: privacy.emea@weberstephen.com. Voit kuitenkin käyttää oikeuksiasi myös yksittäisiä yhteisrekisterinpitäjiä kohtaan ”Ota yhteyttä” -osion kautta.

Sinulla on myös oikeus tehdä tietosuojavalvontaviranomaiselle valitus rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelystä.

7.Linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille 

Verkkosivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Jos seuraat linkkiä jollekin näistä verkkosivustoista, haluamme korostaa, että näillä palveluntarjoajilla on omat tietosuojakäytäntönsä emmekä me toimi rekisterinpitäjinä näissä prosesseissa. Lue jokainen tietosuojakäytäntö ennen henkilötietojen antamista kyseisille rekisterinpitäjille.

B.Henkilötietojen kerääminen ja käsittely 

Seuraavaksi kerromme, miten Weber käsittelee henkilötietojasi vieraillessasi tällä verkkosivustolla ja ostaessasi verkkokaupastamme. Huomaa, että kohdassa C on erillistä tietoa käsittelystä liittyen tilastojen luomiseen, alustariippumattomaan mainontaan, seurantaan, uudelleenkohdistamiseen ja Weberin kumppaneiden tarjoamien liitännäisten käyttöön.

1.Verkkosivuston weber.com tarjoaminen tiedonhankintaa varten (lokitiedostot)

Verkkosivustomme käyttäminen tiedonhankintaa varten ei yleensä edellytä henkilötietojen aktiivista tarjoamista. Selaimesi välittää aina internetiä käyttäessäsi tiettyjä tietoja, jotka tallennamme niin kutsuttuihin lokitiedostoihin. Näitä tietoja ovat esimerkiksi:

 • tietyn verkkosivun katseluaika ja -päiväys
 • selaintyyppi
 • selainasetukset
 • käytössä oleva käyttöjärjestelmä
 • viimeksi vierailtu sivu
 • siirretty tietomäärä ja pääsyn tila (tiedostojen siirto, tiedostoa ei löytynyt jne.)
 • kävijän IP-osoite

Keräämme ja käytämme näitä tietoja tunnistamattomassa muodossa, kun verkkosivustoamme käytetään tiedonhankintaa varten. Tämä mahdollistaa katselemiesi verkkosivujen käytön ja verkkosivustomme kehittämisen. Tallennamme IP-osoitteesi vain sivustolla vierailun ajaksi, jotta verkkosivu voidaan avata ja jotta sitä voidaan käyttää tiedonhankintaa varten. Tiedot analysoidaan tarkemmin vain seuraavien käyttäjän suostumukseen perustuvien säännösten mukaisesti. 

Yllä mainittujen tietojen käsittely on ehdottoman välttämätöntä verkkosivujen suorituskyvyn kannalta yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaan, jotta verkkosivumme näkyvät käyttäjälle oikein ja jotta niiden vakaus ja turvallisuus voidaan taata. 

Weber-Stephen Products LLC saa pääsyn tässä osiossa kuvattujen tietojenkäsittelymenettelyiden avulla hankittuihin tietoihin. 

Käytämme tämän verkkosivuston ylläpitoon hosting-palveluntarjoajaa, joka käsittelee verkkosivustomme käyttäjien meta- ja viestintätietoja puolestamme. Perustana ovat yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan sekä 28 artiklan mukaiset oikeutetut etumme tehdä tämän verkkosivuston käytöstä tehokasta ja turvallista.

2.Weber-ID 

Voit luoda verkkosivustollamme Weber-ID-tilin. Weber-ID on keskitetty asiakastili, jossa kaikki tiedot kerätään yhteen paikkaan. Näin voimme parantaa jatkuvasti kokemustasi Weberin tarjonnan parissa ja räätälöidä sitä kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Asiakastilin avulla voit käyttää eksklusiivista sisältöä verkkosivustolla (reseptejä, vinkkejä, ohjeita jne.), rekisteröidä grillisi, vastaanottaa tärkeää tietoa (takuuajat, käyttöohjeet jne.) sekä hyödyntää keskitetysti kaikkia Weber-Stephenin tarjoamia tietoja ja palveluja. Voit myös kirjautua helposti verkkokauppaamme milloin tahansa ja tarkistaa tilauksesi tilan tai tehdä lisätilauksia ilman uudelleen rekisteröitymistä. Weber-ID:n avulla voi käyttää myös muistion ja toivelistan kaltaisia ominaisuuksia. Jos käytössäsi on myös Weber-sovellus (Weber App, Weber Connect tai Weber iGrill), voit yhdistää laitteellesi tallennetut tiedot Weber-ID-tilisi kanssa, jolloin kaikki tiedot ovat saatavilla yhdessä paikassa. 

Rekisteröityneille käyttäjille voidaan tarjota yksilöllinen ja räätälöity verkkosivuston käyttökokemus Weber-ID-tunnuksen avulla. Rekisteröityjen käyttäjien käyttötietoja kerätään ja analysoidaan seuranta- ja analyysityökalujen avulla tämän käytännön osassa C kuvatulla tavalla. Luokittelemme asiakkaat ryhmiin Weber-ID-käyttäjän tietojen perusteella, erityisesti heidän kiinnostuksenkohteidensa perusteella. Siten pystymme tarjoamaan käyttäjillemme vain sellaista markkinointisisältöä, joka vastaa heidän kiinnostuksenkohteitaan, ja analysoimaan asiakasryhmiämme (katso lisätietoja alta). Keräämme, tallennamme ja analysoimme seuraavia lisätietoja:

 • sähköpostiosoite*
 • salasana*
 • etu- ja sukunimi*
 • syntymäaika
 • talouden koko
 • talouden tyyppi
 • lasten lukumäärä
 • rekisteröidyt grillit
 • tehdyt tilaukset
 • lisätiedot tilauksen tekemisen yhteydessä:

puhelinnumero **, toimitusosoite ***, laskutusosoite ***, maksutiedot ***

* Tiedot on annettava Weber-ID-tilin luomisen yhteydessä

** Pakollinen vain huolintaliikkeen toimittaessa tuotteet tai Grill Academy -varauksen tekemisen yhteydessä

*** Pakollinen vain, jos tilaus tehdään Weber-ID:lla

Tietojesi analysointi ja järjestelmiemme käyttö on tarpeen, jotta voimme tarjota yksilöllisiä ja räätälöityjä digitaalisia kokemuksia. Tällöin tietojasi käsitellään Weber-ID-ohjelmistokehyksen sisällä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan, jotta voimme tarjota Weber-ID-palvelun. Weber-Stephen Products LLC ja Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH saavat pääsyn tässä osiossa kuvattujen tietojenkäsittelymenettelyiden avulla hankittuihin tietoihin. 

Voit luoda Weber-ID-tilin verkkosivustollamme antamalla yllä olevat tiedot ja valitsemalla salasanan. Weber-ID on käytettävissä heti rekisteröitymisen jälkeen. Kun olet luonut Weber-ID-tilin, antamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetetään sähköposti, jossa on linkki Weber-ID:n viimeistelyyn ja määrittämiseen. Tietojen antaminen Weber-ID-tilin luomisen yhteydessä on vapaaehtoista. Lisäksi meillä on oikeus säilyttää IP-osoitteesi ja tieto rekisteröitymisajankohdasta, jotta pystymme todentamaan rekisteröitymisesi ja selvittämään henkilötietojesi mahdollisen väärinkäytön. Tämän oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c ja f alakohta. Jos haluat poistaa Weber-ID-tilisi tai vaihtaa rekisteröitymiseen käyttämäsi sähköpostiosoitteen, ota meihin yhteyttä osoitteessa: privacy.emea@weberstephen.com. Tunnistamisen helpottamiseksi ota meihin yhteyttä mikäli mahdollista samalla sähköpostiosoitteella, jota käytit rekisteröitymiseen. 

Luodessasi Weber-ID-tilin tietojasi käsittelee puolestamme henkilötietojen käsittelijä Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Yhdysvallat. Rekisteröidessäsi grillisi tietojasi käsittelee puolestamme henkilötietojen käsittelijä Mize Inc., 12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, Yhdysvallat.

Weber-Stephen Products LLC saa teknisenä järjestelmänvalvojana pääsyn tässä osiossa kuvattujen tietojenkäsittelymenettelyiden avulla hankittuihin tietoihin. 

3.Ostaminen Weber-Stepheniltä, Grill Academy 

Keräämme vain vapaaehtoisesti tilausprosessin tai Weber-ID-tilin luomisen yhteydessä annettuja henkilötietoja. Kun sopimus on saatettu loppuun, tietosi estetään ja poistetaan lakisääteisten ja erityisesti vero- ja kauppalainsäädännön mukaisten velvoitteiden päätyttyä, ellet olet antanut nimenomaista suostumusta tietojen myöhempään käyttöön tai ellei myöhempi käsittely ole lainmukaista ja oikeutettua.

Jos haluat tehdä ostoksia verkkokaupassamme, sinulta edellytetään tietoja, joita tarvitaan tilauksen käsittelyyn. Tämä on tarpeen, jotta sopimus voidaan saattaa loppuun ja panna täytäntöön. Pakolliset tiedot sopimuksen käsittelemiseksi on merkitty erikseen, ja muiden tietojen antaminen on vapaaehtoista. Osoitetiedot annetaan määrätylle huolintaliikkeelle tai kuljetusyritykselle käsittelyä varten. Annamme kuljetusyritykselle puhelinnumerosi toimitusajankohdan sopimista varten. Lisäksi välitämme sähköpostiosoitteesi, jotta kuljetusyritys voi lähettää sinulle tietoa toimituksen tilasta. Käytämme toimitustietojen järjestelmälliseen käsittelyyn ja siirtoon yritystä PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim, Saksa. Tehdessäsi ostoksia verkkokaupassamme tietojasi käsittelee puolestamme henkilötietojen käsittelijä Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Yhdysvallat. Sopimuksen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. 

Seuraavia tietoja käsitellään:

 • nimi, toimitusosoite, laskutusosoite, maksutiedot, sähköpostiosoite
 • puhelinnumero, kun toimitus tapahtuu huolintaliikkeen toimesta

a) Vierailijana tilaaminen 

Käsittelemme antamiasi tietoja, jotta voimme käsitellä tilauksen. Saatamme välittää tätä tarkoitusta varten maksutietosi omalle pankillemme tai muille maksupalvelujen tarjoajille. Tämän oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Emme tallenna muita sinua koskevia tietoja kuin ne tiedot, joiden tallentamista lakisääteinen säilyttämisvelvollisuus edellyttää.

b) Weber-ID:n kautta tilaaminen

Voit myös tallentaa tilauksen käsittelyyn tarvittavat tiedot Weber-ID-tilillesi. Tehdessäsi ostoksia Weber-ID:n kautta tietoja käsitellään tilaustietojen lisäksi tilaushistorian luomiseksi. Löydät lisätietoa tästä tämän tietosuojakäytännön kohdasta ”Weber-ID”.

c) Tilaaminen asiakastuen kautta 

Maissa, joissa Weber tarjoaa korjauspalveluita, asiakkaat voivat ottaa yhteyttä asiakastukeemme puhelimitse, sähköpostitse, yhteydenottolomakkeella tai sosiaalisen median kanavien kautta tilatakseen varaosia tai lähettääkseen korjauspyyntöjä. Jos Weber-takuu tai lakisääteinen takuu ei kata kustannuksia, käsittelemme maksu- ja laskutustietoja. Jotta tilaus ja maksu voidaan toteuttaa, tarvitsemme sinulta laskutusosoitteen ja sähköpostiosoitteen sekä lisäksi puhelinnumeron ja toimitusosoitteen, mikäli toimitus on tarpeen. Siirrämme yhteystietosi (puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite toimitusajankohdan sopimista varten) ja toimitusosoitteesi kuljetusyritykselle. 


Välitämme laskutusosoitteesi Klarna-maksupalvelutarjoajalle. Lähetämme sinulle sähköpostin, jossa on Klarnan luoma linkki Klarna-maksua varten. Linkki on voimassa 48 tunnin ajan. Tämän jälkeen maksulinkki vanhenee, eikä se ole enää käytettävissä. Tällöin tarvitaan uusi maksulinkki. Lue lisää Klarnan tietosuojakäytännöstä osoitteesta: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/ 

Oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Emme tallenna muita sinua koskevia tietoja kuin ne tiedot, joiden tallentamista lakisääteinen säilyttämisvelvollisuus edellyttää.

d) Grill Academy -ilmoittautumiset

Weber Grill Academy -varaustiedot luovutetaan, jotta Weber Grill Academy -kurssien tarjoajat saavat valtuutuksen sopimuksen käsittelyyn. Käytämme Grill Academy -ilmoittautumiseen bookingkit-liitännäistä yritykseltä bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Saksa. Bookingkit-palvelimiin muodostetaan yhteys siirryttäessä jollekin bookingkit-toimintoja sisältävälle sivulle. Lue lisää bookingkitin tietosuojasta osoitteesta: https://bookingkit.net/de/datenschutzerklaerung/. Tämän oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta sekä 28 artikla. 

e) Tuotearvostelut

Voit halutessasi jättää tuotteillemme arvosteluja. Voit arvostella tuotteita tehtyäsi ostoksia weber.com-sivustolla, vieraillessasi verkkosivustollamme tai Weber-ID-tilisi kautta.

Ostettuasi Weber-tuotteen lähetämme sinulle sähköpostia tilauksen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tämä perustuu oikeutettuun etuumme tehdä suoramarkkinointia yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaan. Voit arvostella ostamasi tuotteen välittömästi kyseisen sähköpostin kautta. Voit vastustaa henkilötietojesi käyttöä tähän tarkoitukseen milloin tahansa. 

Jos haluat jättää arvostelun oston jälkeen tai verkkosivustollamme vieraillessasi, keräämme arvostelukenttään syöttämäsi ja meille lähettämäsi tiedot. Arvostelusi sekä lomakkeeseen syöttämäsi etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain julkaistaan verkkosivustollamme tuotearvosteluna. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista arvostelun yhteydessä. 

Käytämme arvostelujärjestelmää varten palveluntarjoajaa Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 Yhdysvallat, joka toimii puolestamme yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisena henkilötietojen käsittelijänä. Löydät lisätietoa osoitteesta: https://www.yotpo.com/privacy-policy/. 

Kun annat arvion, arvio, etunimesi ja sukunimesi ensimmäinen kirjain julkaistaan sivustollamme sekä Weberin eurooppalaisten ja sveitsiläisten yksikköjen sivuilla tuotearviona. Jos et halua näiden henkilökohtaisten tietojen yhdistämistä arvioon, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen privacy.emea@Weberstephen.com. Arviointijärjestelmämme tarjoaa Yotpo Ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011, Yhdysvallat. Kun valitset LÄHETÄ, hyväksyt samalla yleisen tietosuoja-asetuksen kohdan 49 (1) (a) mukaisesti tietojesi siirtämiseen Yhdysvaltoihin eli ns. kolmanteen maahan, jossa tietosuojan taso ei ole sama tai vastaava kuin EU:ssa. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme.


Lähettämällä arvostelun hyväksyt yllä kuvatun henkilötietojen käsittelyn ja annat siihen suostumuksen. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: privacy.emea@weberstephen.com. Lähettäessäsi meille sähköpostia, muista mainita, mitä peruutuksesi koskee, jotta osaamme välittää pyyntösi oikein. Käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta sekä 7 artikla.

f) Ilmoitus tuotteen saapumisesta varastoon

Jos jokin verkkokaupassamme myytävä tuote on myyty loppuun, tarjoamme sinulle ilmoituspalvelua. Saat sähköpostitse ilmoituksen haluamasi tuotteen saapuessa jälleen varastoon ja ollessa toimitettavissa. 


Voidaksemme tarjota tämän palvelun halutun tuotteen yhteydessä, on sähköpostiosoitteesi käsittely tarpeellista. Käsittelyn suorittaa henkilötietojen käsittelijä Salesforce tietokonekeskuksessa, joka sijaitsee Frankfurt am Mainissa (Saksa). Oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 7 artiklan mukaan. Anna suostumus painamalla sähköpostitse sinulle lähetettyä vahvistuslinkkiä. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: privacy.emea@weberstephen.com. Tällöin et saa enää sähköposteja. Kerro sähköpostissa, minkä palvelun tilauksen haluat peruuttaa. 

Tietosi poistuvat tietokannastamme automaattisesti, kun tuotetta on jälleen varastossa ja olet saanut siitä ilmoituksen.

g) Maksu 

Käytämme erilaisia kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajien maksutapoja. Jos valitset jonkin näistä maksutavoista, maksutietosi välitetään kyseiselle maksupalveluntarjoajalle maksun käsittelyä varten. Nämä kolmannen osapuolen palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi riippumattomana rekisterinpitäjänä omien tietosuojaehtojensa mukaisesti. Siirto perustuu sopimuksen täyttämiseen yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan b mukaisesti sekä oikeutettuun etuumme suojata maksujen käsittelyä ja ehkäistä petoksia yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f mukaisesti.

Luottokortilla sekä PayPalin ja Klarnan kautta suoritettavat maksut käsittelee maksupalveluntarjoaja Adyen N.V., jonka osoite on Simon Carmiggeltstraat 6, 1011 DJ Amsterdam, Netherlands. Adyen toimii kaupallisten palveluntarjoajien ja asiakkaidemme välisenä liittymänä. Petosten ehkäisemisen ja havaitsemisen nimissä siirrämme maksutiedot, nimen, laitteen sormenjäljen, pysyvän evästeen, sähköpostiosoitteen, IP-osoitteen, viitteen, matkapuhelinnumeron sekä laskutus- ja toimitusosoitteen Adyenille yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan b mukaisesti.

Lisätietoa välittämistämme henkilötiedoista ja kunkin maksupalveluntarjoajan suorittamasta tietojen käsittelystä on jäljempänä lueteltujen maksutapojen alla. Lisätietoja Adyenistä on tietosuojakäytännössä osoitteessa https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Jos maksat PayPalillä, sinut ohjataan linkin kautta PayPalin verkkosivustolle. Maksuprosessin aikana käsiteltäviä tietoja ovat nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi sekä tili- tai luottokorttitietosi. Osoitteessa 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg toimivan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.:n ehdot, käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö ovat luettavissa yrityksen verkkosivustolla.

Jos maksat Klarnalla, tietojasi käsittelee Klarna Bank AB (publ), jonka osoite on Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden. Klarna Bank AB käsittelee rekisterinpitäjänä seuraavia henkilötietoja: syötetyt maksutiedot, etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero(t), sähköpostiosoite, IP-osoite ja tarvittaessa muut maksun käsittelyssä tarvittavat tiedot. 

Kun maksutavaksi valitaan tili- tai osamaksu, Klarna käsittelee rekisterinpitäjänä erityisesti seuraavia henkilötietoja käsitelläkseen maksuja ja tässä yhteydessä tarkistaakseen maksajan henkilöllisyyden ja luottokelpoisuuden: 

 • Yhteys- ja tunnistetiedot: nimi, syntymäaika, henkilötunnus, titteli, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, kansallisuus, palkka jne.
 • Maksutiedot: maksu- ja luottokorttitiedot (kortin numero, voimassaolo ja CVV-tarkistusnumero), tilinumero jne.
 • Tiedot tilauksen käsittelystä, kuten tuotetyyppi, tuotenumero, hinta jne. 
 • Jos maksutavaksi valitaan tili- tai osamaksu, Klarna kerää ja käyttää henkilötietoja ja tietoja käyttäjän aiemmasta maksuhistoriasta sekä todennäköisyysarvoja käyttäjän maksuhistoriasta tulevaisuudessa (niin kutsuttu pisteytys) päättääkseen, voidaanko käyttäjälle tarjota kyseistä maksutapaa. Pisteytys tehdään tieteellisesti tunnustettujen matemaattis-tilastollisten menetelmien avulla.

Lisätietoja tilisiirrolla maksamisesta on täällä ja Klarnan verkkosivustolla osoitteessa https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

Jos päätät maksaa luottokortilla, maksupalveluntarjoaja Adyen kerää automaattisesti korttitiedot, kuten kortin tyypin (Mastercard tai VISA), CVC-numeron, voimassaolokuukauden ja -vuoden, kortinhaltijan nimen ja kortin numeron osana maksuprosessia ja välittää ne suojatussa ympäristössä tilausprosessiin osallistuville osapuolille korttimaksujen käsittelyä, laskutusta ja hallinnointia varten. Lisätietoa on osoitteessa https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Luottokorttimaksujen yhteydessä käytämme myös Ingenicoa. Tietojen käsittelijänä Ingenico toimii teknisenä välittäjänä Weberin, Weberin asiakkaiden, rahoituslaitosten ja niiden muiden osapuolten välillä, joille on lähetettävä tietoa maksun käsittelemiseksi, maksamiseksi ja hallitsemiseksi suojatussa ympäristössä silloin, kun kortti ei ole fyysisesti läsnä. Näitä tietoja ovat etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, maksutapa, pankkikortin tiedot, asiakasnumero, kulutustiedot (ostettujen tuotteiden tyyppi, tuotteiden ostotiheys, ostoarvo, ostopäivä, lahjakorttien käyttö) ja tiedot petosten todennäköisyydestä/ehkäisystä. Lisätietoa on osoitteessa https://www.ingenico.com/privacy-policyh)Tilauksen seuranta

Voit seurata tilaamiesi tuotteiden toimitusta ja tarkistaa arvioidun toimitusajan verkkosivuillamme ja Weber ID-tunnuksen avulla. Jotta voisit seurata lähetystä, käsittelemme sähköpostiosoitteesi, tilausnumerosi ja laskun vastaanottajan postinumeron. Annettuasi edellä mainitut tiedot henkilöllisyyden varmentamista varten saat toimituksen ajankohtaisen tilan ja lisätietoja tilauksestasi (kuten tilauksen päivämäärä, toimituksen tila, tilaajan nimi, toimitus- ja laskutusosoite, toimitus- ja maksutapa, tilattujen tuotteiden luettelo, toimituspalveluntarjoaja, toimitusnumero, toimitushistoria). Lisäksi voit seurata toimitusta reaaliaikaisesti lähetyksen tilan tarkistamisen jälkeen. Reaaliaikaisen seurannan avulla voit seurata toimitusta reaaliaikaisesti kartalla. Edellä mainitut toiminnot tuottaa palveluntuottajamme PackageLab GmbH, Kapellenweg 6, 81371 Munich, Germany. Käsittelyn oikeudellinen perusta on oikeutettu etumme pyrkiä tarjoamaan mahdollisimman asiakaslähtöistä tilaus- ja toimituspalvelua Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 (1) (f) GDPR mukaisesti. 

Näytämme kartan lähetysten seurannassa Google Maps -palvelun avulla. Lisätietoja Google Mapsin käytöstä on kohdassa C, nro 3, kohta a).

4.Uutiskirje, tietojen käyttö myynninedistämiseen,

a) Uutiskirje

Käytämme henkilötietojasi lähettääksemme sinulle uutiskirjeitämme ja kertoaksemme sinulle Weber-uutisista, uusista tuotteista ja kiinnostuksen kohteidesi mukaisista tapahtumista. Tähän kuuluvat nykyisten ja tulevien tuotevalikoimien tiedot (esim. grillit, lisäosat, lisävarusteet, kulutustuotteet, elämäntyyli) sekä toiminnot ja tapahtumat, joissa Weber-Stephen on mukana (esim. Grill Academy, seminaarit, messut, yksittäiset toiminnot). Saadaksemme sinusta lisätietoja saatamme lähettää sinulle uutiskirjeemme lisäksi myös kysymyksiä kiinnostuksen kohteistasi ja mieltymyksistäsi, kuten grillaustottumuksistasi (monelleko grillaat, briketeillä vai muuten jne.). Vastatessasi kyselyihin annat meille luvan analysoida ja käsitellä tietojasi tulevia markkinointikampanjoita varten sekä parantaa uutiskirjettämme ja markkinointistrategiaamme niiden avulla. Tarvitsemme sähköpostiosoitteesi voidaksemme lähettää sinulle uutiskirjeen. Jos ilmoitat meille uutiskirjettä tilatessasi myös syntymäpäiväsi, saatamme lähettää sinulle erityisen markkinointiviestin syntymäpäivänäsi. 

Lisäksi analysoimme käyttäjän reaktioita uutiskirjeisiimme seurantatyökalujen avulla, katso lisätietoja alta. Käsittelyn oikeudellinen perusta on Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 (1) a mukainen suostumuksesi. Kun olet rekisteröinyt sähköpostiosoitteesi, saat meiltä sähköpostiviestin, jossa sinua pyydetään vahvistamaan uutiskirjeen vastaanottaminen napsauttamalla linkkiä. Jos uutiskirjettä ei vahvisteta linkin kautta 3 päivän kuluessa, tietosi asetetaan estoon ja poistetaan yhden kuukauden kuluttua. Meillä on myös oikeus tallentaa IP-osoitteesi, rekisteröitymisajat ja vahvistusajat, jotta voimme tarkistaa rekisteröitymisesi ja selvittää henkilötietojen mahdollisen väärinkäytön. Tämän oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (a) & (c) ja artikla 7. 

Tietojasi säilytetään sähköisessä uutiskirjejärjestelmässä niin kauan kuin olet tilaaja. Tätä tarkoitusta ja uutiskirjeen lähettämistä varten käytämme yhtiötä Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Germany, joka käsittelee tietoja ohjeidemme mukaisesti. 

Koska tietojen käsittelymme perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä uutiskirjeen lähettämistä varten. Jos teet niin, toteutamme pyyntösi poistamalla sinut viipymättä uutiskirjeemme postituslistalta. Voit perua suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy.emea@Weberstephen.com, noudattamalla kampanja-/uutiskirjesähköpostin lopussa olevia ohjeita tai, jos sinulla on Weber-ID-tunnus, tallentamalla tiliasetuksiisi asetuksen "Peruuta sähköpostien tilaus". Jos lähetät meille sähköpostia, kerro meille, mihin suostumukseen viittaat, jotta voimme toteuttaa pyyntösi.


b) Suoramarkkinointi 

Meillä on oikeutettu etu (suoramainonta, yleisen tietosuoja-asetuksen kohta 47) Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 (1) (f) mukaisesti mainostaa sähköpostitse tai postitse asiakkaille (henkilöille, joiden kanssa meillä on ollut liikesuhde). Saatamme lähettää sinulle erityisesti Weber-uutisia, tietoa tapahtumista ja kutsuja jättää arvosteluja tuotteistamme. Tästä syystä lähetämme sähköpostia asiakkaillemme oston jälkeen ja kysymme, haluavatko he tilata uutiskirjeemme. Uutiskirjeestä on lisätietoja kohdassa 4 a). 

Tätä tarkoitusta ja uutiskirjeen lähettämistä varten käytämme yhtiötä Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Germany, joka käsittelee tietoja ohjeidemme mukaisesti. Käytämme myös yhtiötä Yotpo (Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 USA), kun pyydämme sinua arvioimaan tuotteitamme. Lisätietoja on osoitteessa https://www.yotpo.com/privacy-policy/. 

Lähetämme sinulle mainoksia postitse käyttämällä ulkopuolista postituspalvelua.

Voit milloin tahansa kieltää meitä lähettämästä mainoksia lähettämällä viestin osoitteeseen privacy.emea@Weberstephen.com tai noudattamalla markkinointiviestin lopussa olevia ohjeita. Lähetä sähköpostiviestisi rekisteröitymiseen käyttämästäsi sähköpostiosoitteesta, jos mahdollista. Tämä helpottaa tehtävänantoamme.

b) Segmentointi ja sähköpostin seuranta

Suostumuksellasi käytämme suodattimia uutiskirjetietokantamme kaikkiin henkilötietoihin ja luomme tilaajasegmenttejä käyttämällä myös muita saatavilla olevia tietoja, kuten tietoa tekemistäsi tilauksista tai reaktioistasi uutiskirjeisiimme (ks. alla). Näin voimme määrittää kohderyhmiä ominaisuuksien perusteella (kuten kiinnostuksen kohteet, asuinpaikka, väestötiedot jne.) tai käyttäytymisen perusteella (reaktio sähköposteihimme). Nämä segmentit mahdollistavat kohdemarkkinoinnin tulevissa kampanjoissa: niiden avulla voimme lähettää tilaajillemme heidän kiinnostuksenkohteisiinsa räätälöityjä uutiskirjeitä. 

Lisäksi analysoimme käyttäjien reaktioita uutiskirjeeseemme, eli milloin uutiskirje avattiin ja kuinka moni avasi sen ja miten usein uutiskirjeen tiettyjä osia on valittu. Tämä tehdään jokaisessa uutiskirjeessä olevan seurantapikselin avulla. Seurantapikseli on kuva, jonka mitat ovat 1x1 pikseliä. Se ladataan, kun käyttäjä avaa sähköpostiviestin. Lisäämme seurantapikselin viestiin koodilla, joka sisältää ulkoisen linkin pikselipalvelimeen. Jos käyttäjä avaa sähköpostiviestin ja reagoi siihen, asiakassovellus käsittelee HTML-koodin, joka seuraa linkkiä ja avaa (näkymättömän) kuvan. Tämä rekisteröidään ja kirjataan palvelimen lokitiedostoihin. Lisäksi tällä menetelmällä välitetään erilaisia tietoja käyttäjästä. 

Seurantapikselillä voidaan kerätä ja analysoida seuraavia tietoja

Käytetty käyttöjärjestelmä (antaa tietoja mobiililaitteiden käytöstä)

Käytetyn asiakasohjelman tyyppi, kuten selain tai sähköpostiohjelma.

Asiakkaan näytön resoluutio

Sähköpostiviestin avaamisaika

IP-osoite (antaa tietoja Internet-palveluntarjoajasta ja sijainnista)

Näin pyrimme parantamaan uutiskirjeitämme ja tarjouksiamme asiakkaidemme etujen mukaisesti. Käytämme tähän tarkoitukseen myös Emarsys-järjestelmää.

5.Yhteydenottolomake, sähköpostikyselyt, hakemukset

a) Yhteydenottolomakkeemme on suunniteltu niin, että meihin on helppo ottaa yhteyttä. Tarvitsemme nimesi ja sähköpostiosoitteesi yhteydenottojen käsittelyä ja välittämistä varten. Yhteydenoton sisällöstä riippuen yhteydenottolomakkeessa annettuja tietoja käsitellään rekisteröidyn (oletetun) suostumuksen perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 7 artiklan tai 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan, jotta olemassa olevat sopimuksen täytäntöönpanovelvoitteet tai sopimusta edeltävät toimenpiteet voidaan toteuttaa. Tuotteitamme koskevien reklamaatioiden käsittelyyn voidaan tarvita sähköpostiosoite, etu- ja sukunimi, postiosoite, maa ja grillituotteen tyyppi.

b) Voit ottaa meihin yhteyttä myös sähköpostitse. Yhteydenoton sisällöstä riippuen sähköpostitse annettuja tietoja käsitellään rekisteröidyn (oletetun) suostumuksen perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 7 artiklan tai 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan, jotta olemassa olevat sopimuksen täytäntöönpanovelvoitteet tai sopimusta edeltävät toimenpiteet voidaan toteuttaa. 

c) Kun yhteydenottoosi on vastattu, arkistoimme pyyntösi välittömästi. Tämän jälkeen siihen pääsee käsiksi vain erittäin rajoitetusti. Jos yhteydenotto on lähetetty pelkästään tiedustelutarkoituksessa eli se ei johda sopimukseen eikä sisällä muuta sisältöä, jonka säilyttäminen on tarpeen, se poistetaan lähettämisvuoden lopussa. Lue lisää kohdasta ”Säilyttämisajat”.

d) Weber-Stephen Nordic ApS, filial Finland ja Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH ovat yhdessä vastuussa yleisten Weber-tuotteita ja -palveluja koskevien yhteydenottojen käsittelystä, ja ne toimivat yhdessä Weber-Stephen Products LLC:n kanssa takuunantajina Weber-takuuseen liittyvissä yhteydenotoissa. Weber-Stephen Nordic ApS, filial Finland, Weber-Stephen Deutschland GmbH ja Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH ovat yhdessä vastuussa lakisääteisiä takuuvaateita koskevien yhteydenottojen käsittelystä, jos reklamoitava tuote on ostettu weber.com-sivustolta.

Käytämme Zendesk-tikettijärjestelmää. Alustan tarjoaa Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, Yhdysvallat. Se käsittelee sähköpostitse ja yhteydenottolomakkeiden kautta lähetettyjä asiakasreklamaatioita ja -yhteydenottoja EU:ssa sijaitsevan tietokeskuksen avulla. Lue lisää osoitteesta: https://www.zendesk.com/compan...

Koska emme voi taata sähköpostiviestinnän täydellistä tietoturvaa, suosittelemme lähettämään luottamukselliset tiedot postitse.

e) Löydät tietoa henkilötietojen käsittelystä Weberille lähetettyjen työpaikkahakemusten yhteydessä verkkosivustomme urasivulta.

6. Tietojen vastaanottajat ja henkilötietojen siirto kolmansiin maihin  

Teemme yhteistyötä useiden kumppanien kanssa, jotta voimme tarjota mahdollisimman hyvää palvelua. Nämä kumppanit käsittelevät henkilötietoja joko rekisterinpitäjinä tai puolestamme käsittelijöinä.

Jos henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojataso ei yllä Euroopan komission riittävyyttä koskevan päätöksen tasolle, käytämme Euroopan komission julkistamia EU:n vakiosopimuslausekkeita ja sopimuskumppanin antamia lisätakuita varmistaaksemme, että tiedot ovat turvassa ja niiden käsittelyssä noudatetaan yleisen tietosuoja-asetuksen standardeja ja vaatimuksia. Tämä koskee tietojen siirtoa ulkoisille palveluntarjoajille ja eri Weber-yksiköiden välillä.

EU-komissio tunnusti 10. heinäkuuta 2023 tiettyjen yhdysvaltalaisyritysten tietosuojan tason turvalliseksi. Tämä tapahtui osana niin kutsuttua EU:n ja Yhdysvaltain tietosuojakehystä. Luettelo sertifioiduista yrityksistä ja lisätietoa tietosuojakehyksestä on Yhdysvaltain kauppaministeriön verkkosivustolla osoitteessa https://www.dataprivacyframework.gov/. Tietosuojahuomautusten vastaavissa kohdissa kerromme, mitkä käyttämämme palveluntarjoajat on sertifioitu tietosuojakehyksen mukaisesti.

a) Käsittelijät 

Joissakin tapauksissa käytämme tietojen käsittelyyn ulkoisia palveluntarjoajia, jotka sitoutuvat noudattamaan ohjeitamme. Olemme valinneet käsittelijämme huolella, valtuuttaneet heidät ja tarkastamme heidän toimintansa säännöllisesti.

Käytämme käsittelijöitä seuraavissa kategorioissa: isäntä- ja pilvipalvelujen tarjoajat, sähköpostipalvelujen tarjoajat, tekniset palveluntarjoajat, jotka tukevat ja ylläpitävät IT-järjestelmiämme, varmuuskopiointipalvelujen tarjoajat, tietovälineiden poistopalvelujen tarjoajat sekä verkkosivustojen, uutiskirjeiden ja sosiaalisen median tilien tukipalvelut.

Käsittely yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 4 kohdan 8 mukaisesti perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 28 mukaisiin tietojenkäsittelysopimuksiin. Käsittelijät antavat riittävät takeet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttamisesta siten, että käsittely noudattaa eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön standardeja. Käsittelijät eivät käsittele tietoja itsenäisesti omiin tarkoituksiinsa. 

b) Kolmannet osapuolet

Luovutamme henkilötietoja myös kumppaneille, jotka ovat rekisterinpitäjiä yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 4 kohdan 7 mukaisesti ja joille meidän on siirrettävä henkilötietoja esimerkiksi tuotteiden lähettämistä, maksujen vastaanottamista, Grill Academy -kurssien järjestämistä ja korjausten tekemistä varten. Lisätietoa vastaanottajista on jäljempänä olevassa taulukossa ja yksittäisten prosessikuvausten alla.

c) Yleiskatsaus tämän verkkosivuston toiminnan vastaanottajista

Tämän verkkosivuston toiminta edellyttää, että seuraavilla vastaanottajilla on pääsy henkilötietoihin

Henkilötietojen käsittelijä

Tarkoitus/prosessi

Demandware/Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, Yhdysvallat

Pilvipohjainen tietokanta asiakastiedoille, asiakkuudenhallintajärjestelmä

Analytiikka

Mize Inc.

12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, Yhdysvallat

Tietokanta tuotteen rekisteröintiä varten

Yotpo Inc. 33 West 19th Street New York, NY 10011, Yhdysvallat

Tuotearvostelut

Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Ruotsi

Sosiaalisen median sisällön integrointi

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat

Analytiikka

Ads

DoubleClick

Tag Manager

Google Marketing Platform (Display & Video 360)

Uudelleenmarkkinointi

Maps

reCaptcha

YouTube-videot

PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim, Saksa

Tilausten ja rahoituksen toteutus

Verkkokaupan kirjanpito

Emarsys Interactive Services GmbH

Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Saksa

 

Uutiskirjetietojen tietokanta

Uutiskirjeiden lähetys

Segmentointi ja tilaajien analysointi

Zendesk Inc.

1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, Yhdysvallat

 

Tikettijärjestelmä asiakkaiden ja kumppanien yhteydenotoille

Vimeo 555 West 18th Street

New York, New York 10011, Yhdysvallat

Liitännäinen videoiden upotusta varten

Imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, Yhdysvallat

Kuvien ylläpito

Käytetään responsiivisen ulkoasun luomiseen

Dynamic Yield Ltd.

8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israel

Verkkosivuston käyttöanalyysit

A/B-testaus

bookingkit GmbH

Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Saksa

Grill Academy -kurssien varaukset

Amazon Web Services (AWS) 410 Terry Avenue North

Seattle WA 98109

Yhdysvallat

Pilvitallennuspalvelun tarjoaja

Facebook Inc.

1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, Yhdysvallat

Facebook Pixel

imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, Yhdysvallat

Kuvien optimointi

Hotjar Ltd.

Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta

Käyttäytymisanalyysi (lämpökartat jne.)

Kyselytutkimukset

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti

Online-markkinointi/uudelleenkohdentaminen

Ingenico e-Commerce Solutions GmbH, Ginnheimer Str. 4, 65760 Eschborn, Saksa

Kortittomien maksupalvelujen tarjoaja 

parcelLab GmbH, Kapellenweg 6, 81371 Munich, Germany

Tilausten seuranta

Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6, 1011 DJ Amsterdam, Netherlands

Maksujen k?sittely

C.Tilastot, mainonta, seuranta ja uudelleenkohdistaminen, kumppanien tarjoamat liitännäiset - evästeiden käyttö 


Me tai kumppanimme käytämme joissakin tapauksissa evästeitä tai käsittelemme tietoja tavalla, joka edellyttää rekisteröidyn suostumusta. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka voidaan tallentaa laitteellesi vieraillessasi verkkosivustollamme. Seuranta on mahdollista useiden eri teknologioiden, kuten kuvapisteiden tai lokitiedostojen analysoinnin avulla. Suostumus annetaan niin kutsutun evästepalkin kautta, ja se edellyttää aktiivista klikkaamista. Evästekäytännössämme kerrotaan, miten voit poistaa käytöstä yksittäisiä toimintoja, joille olet antanut suostumuksen. Siinä kerrotaan evästeiden voimassaolosta, poistamisesta ja suostumuksen peruuttamisesta.

Ellei toisin mainita, tässä osiossa kuvatun käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 7 artiklan mukaan. Lue lisää suostumuksen peruuttamisesta evästekäytännöstämme. Linkki evästekäytäntöömme on verkkosivustomme alatunnisteessa. 

Jotta tiedämme, mikä verkkosivustomme sisältö kiinnostaa kävijöitä, mittaamme jatkuvasti kävijöiden lukumäärää ja eniten katseltua sisältöä. Haluamme näyttää kävijöille vain heidän mielenkiinnon kohteisiinsa sopivia mainoksia – myös mainontakumppaneidemme verkkosivustoilla. Siksi käytämme niin kutsuttua uudelleenkohdistamista verkkosivustomme mainoksissa, jotka on räätälöity kävijöiden mielenkiinnon kohteiden mukaan. Käyttämällä tätä tarkoitusta varten väliaikaisesti tallennettuja evästeitä uudelleenkohdistamiskumppanimme voivat tunnistaa verkkosivustomme kävijät pseudonyymin avulla ja näyttää vain tuotteita, jotka kiinnostavat heitä todennäköisimmin.

Käytämme kerättyjä tietoja tilastollisiin tarkoituksiin ja mainontatarkoituksiin

 • seurataksemme verkkosivustomme kävijämäärää
 • seurataksemme verkkosivustomme kävijöiden vierailuaikoja
 • seurataksemme eri verkkosivustoilla ja tuotesivuilla käyntien järjestystä, jotta voimme optimoida verkkosivustoamme
 • tarjotaksemme kohdistettua mainontaa myös mainosverkostojen kautta yhteistyössä kumppaniemme kanssa 
 • mitataksemme mainontatoimien menestystä ja laskutusta mainontakumppaniemme ja yhtiömme välillä
 • seurataksemme, mitä mainoksia kävijälle on jo näytetty, jottei samaa mainosta näytetä uudelleen
 • arvioidaksemme, mitkä verkkosivustomme osat kaipaavat optimointia

Ellei toisin mainita, käytämme seuraavia palveluja tietojen käsittelijöinä ja velvoitamme ne sopimuksen avulla käsittelemään tietoja ainoastaan puolestamme.


1.Tilastot, mainonta, seuranta ja uudelleenkohdistaminen

a)Google-palvelut

(1)Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelua yritykseltä Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat) (”Google”). Analytiikkatietoja käytetään verkkosivustomme ja mainontatoimiemme optimointiin. Google käsittelee verkkosivuston käyttöä koskevia tietoja puolestamme, ja sopimus velvoittaa sitä varmistamaan käsiteltyjen tietojen luottamuksellisuuden tarvittavilla toimenpiteillä. Google käsittelee seuraavia tietokategorioita: 

• vieraillut verkkosivustot

• kävijän käyttäytyminen sivuilla (esimerkiksi klikkaukset, selauskäyttäytyminen ja käytetty aika)

• kävijän suuntaa antava sijainti (maa ja kaupunki)

• kävijän IP-osoite (lyhennetyssä muodossa, jotta se ei ole selvästi yhdistettävissä)

• tekniset tiedot, kuten selain, internet-palveluntarjoaja, laite ja näytön resoluutio

• vierailun lähde (miltä verkkosivustolta tai mainoskanavalta käyttäjä siirtyi sivustollemme)

Huomaa: Google Analytics käyttää tällä verkkosivulla ”anonymizeIp”-laajennusta varmistaakseen IP-osoitteiden anonyymin keräämisen (niin kutsuttu IP-naamiointi). IP-anonymisoinnin aktivoituessa verkkosivullamme Google lyhentää käyttäjän IP-osoitteen etukäteen Euroopan unionin jäsenmaissa tai muissa sopimusmaissa, joissa sopimus Euroopan talousalueesta (ETA-sopimus) on voimassa. Google säilyttää lokitietoja satunnaisesti luodun käyttäjätunnuksen kanssa, joka tallennetaan käyttäjän laitteelle evästeeseen. Tämä mahdollistaa pseudonymisoitujen käyttäjäprofiilien arvioinnin. Nämä käyttäjiin liittyvät tiedot poistuvat automaattisesti 14 kuukauden kuluttua. Muut tiedot pysyvät tallennettuina koostetussa muodossa rajoittamattoman ajan. IP-osoitetta, jonka käyttäjän selain välittää osana Google Analyticsia, ei yhdistetä muihin Googlen säilyttämiin tietoihin. 

(2)Googlen uudelleenmarkkinointitagit

Tämä verkkosivusto käyttää Googlen uudelleenmarkkinointitageja, joka on palvelu yritykseltä Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat). Tämän vuoksi käyttäjän tietokoneelle tallennetaan evästeitä. Käyttäjän käyttäessä myöhemmin Google-sivuja, hänelle näytetään mainospalkkeja ja tekstimainoksia aiemman käyttäytymisen perusteella. Tietoja tallennetaan myös anonyymisti siten, että niistä ei voida päätellä käyttäjän henkilöllisyyttä. Tämän avulla voimme näyttää yksilöllisiä mainoksia sopivissa mainostiloissa muilla verkkosivustoilla sen perusteella, mistä käyttäjä on ollut kiinnostunut verkkosivustollamme.

(3)Google DoubleClick

Googlen DoubleClick on palvelu yritykseltä Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat). DoubleClick käyttää evästeitä mahdollisimman osuvien mainosten näyttämiseen. Google seuraa, mitä mainoksia käyttäjä on nähnyt ja mitä niistä todellisuudessa katsellut. Google ja sen mainosverkosto voivat tarjota DoubleClick-palvelun avulla mainoksia aiempien verkkosivuilla (tai jopa sovelluksissa) vierailujen perusteella. Google siirtää evästeiden luomat tiedot Google-palvelimelle analysointia ja tallennusta varten. Evästeiden tallennuksen voi estää muuttamalla selainohjelmiston asetuksia vastaavasti. 

Lue lisää tietojen käyttöä ja suojaamista koskevista ehdoista osoitteesta: https://www.google.com/analytics/terms/de.html tai https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. 

(4)Google Ads

Käytämme Google Ads -mainospalvelua yritykseltä Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat), sekä konversion seurantaa osana Google Ads -palvelua. Google Ads tallentaa konversion seurantaevästeen käyttäjän tietokoneen kovalevylle (”konversioeväste”), kun käyttäjä klikkaa Googlen asettamaa mainosta. Käyttäjän vieraillessa verkkosivustomme tietyillä sivuilla, Google ja Weber pystyvät tunnistamaan, että käyttäjä on klikannut mainosta ja hänet ohjattiin tälle verkkosivulle.


Konversioevästeiden avulla hankittuja tietoja käytetään tilastojen luomiseen Ads-asiakkaille, jotka käyttävät konversioiden seurantaa. Nämä tilastot näyttävät, kuinka moni käyttäjä on klikannut Google-mainosta ja katsellut verkkosivua, jolla on konversioiden seurantatagi.

(5)Google Display & Video 360

Käytämme verkkosivustollamme ”Display & Video 360” -työkalua (aiemmin DoubleClick Bid Manager) yritykseltä Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat) käyttäjän mielenkiinnon kohteiden mukaan räätälöityjen mainosten näyttämiseen. Verkkosivuston käyttäjän selain tallentaa tätä varten niin kutsuttuja evästeitä (tekstitiedostoja), jotka mahdollistavan käyttäjän laitteen tunnistamisen Googlen mainosverkostossa. Näin mainoksia voidaan näyttää käyttäjän selauskäyttäytymisen perusteella. Lisäksi tämän palvelun avulla voidaan arvioida näytettyjä mainoksia ja optimoida tulevia mainontatoimenpiteitä. Tietojen kerääminen ja analysointi tapahtuu ainoastaan pseudonymisoidusti, jolloin käyttäjän henkilöllisyyttä ei voida tunnistaa. Voit lukea lisää Googlen tietosuojakäytännöstä ja käyttöehdoista osoitteesta: https://policies.google.com/privacy

b)Salesforce Commerce Cloud (Analytics)

Käytämme Salesforce Commerce Cloud -työkalua, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94105, Yhdysvallat. Sitä varten käytetään evästeitä, verkkojäljitteitä (”web beacons”) tai vastaavia teknologioita. Tietojen kerääminen tapahtuu evästetunnuksella, joka tallennetaan pseudonyyminä. Tälle pseudonyymille kohdistetaan tietoja käyttäjän toiminnasta verkkosivustollamme, palveluissamme ja sovelluksissamme. Käyttäjän henkilöllisyyden tunnistaminen on estetty koostamalla tietueet. Jotta toiminto voidaan taata, IP-osoitteet tallennetaan hetkellisesti ja lyhennetään aina ennen käsittelyä. Kokonaisia IP-osoitteita ei tallenneta eikä käsitellä. 

Lue lisää Salesforcesta osoitteesta: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy.jsp 

c)Dynamic Yield

Käytämme Dynamic Yield -verkkoanalyysipalvelua yritykseltä Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israel. Dynamic Yield auttaa meitä ymmärtämään verkkosivustommen käyttämistä, jotta voimme kehittää sitä jatkuvasti. Työkalu on suunniteltu näyttämään käyttäjälle tarpeen mukaan dynaamisia elementtejä, kuten uutiskirjeiden ponnahdusikkunoita, tuotekaruselleja ja ilmoituksia. Sen avulla voimme tehdä verkkosivustolla myös A/B-testejä. Haluamme tarjota käyttäjille vastaavia tai samanlaisia tuotteita tai muuta oleellista sisältöä aiempien sivukäyntien perusteella. Dynamic Yield käyttää tätä varten niin kutsuttuja evästeitä, jotka tallentavat ainoastaan pseudonyymejä tietoja. Käyttäjien henkilöllisyyttä ei voida tunnistaa. Lue lisää osoitteessa: https://www.dynamicyield.com/gdpr-and-privacy/. 

d)Facebook Pixel

Facebook Pixel on palvelu yritykseltä Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti. Tämän palvelun avulla voimme määrittää kohderyhmiä Facebook-mainoksille (”Facebook Ads”), jotka perustuvat verkkosivuvierailuihin ja selauskäyttäytymiseen. Käytämme tätä pikseliä myös online-markkinointitoimien tehokkuuden mittaamiseen. Näin voimme seurata käyttäjien toimintaa, kun he ovat nähneet Facebook-mainoksen ja/tai klikanneet sitä ja tehneet sitten tilauksen. Facebook yhdistää pikselin suoraan käyttäjän vieraillessa verkkosivulla ja voi tallentaa evästeen käyttäjän laitteelle. Jos käyttäjä kirjautuu tämän jälkeen Facebookiin tai on valmiiksi kirjautuneena Facebookiin, kyseisellä sivustolla vierailu tallentuu käyttäjäprofiiliin. Kerätyt käyttäjätiedot ovat meille anonyymeja emmekä pysty päättelemään niistä käyttäjien henkilöllisyyttä. Facebook kuitenkin tallentaa ja käsittelee näitä tietoja siten, että ne voidaan yhdistää kyseiseen käyttäjäprofiiliin. Facebook käsittelee tietoja oman tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Tästä syystä olemme yhteisrekisterinpitäjiä Facebookin kanssa. Voit lukea lisää Facebookin tietojen käsittelystä osoitteesta: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

e)Refined Ads 

Käytämme lisäksi Refined Ads -työkalua verkkosivustomme optimointiin ja kohdistetun mainonnan luomiseen. Palvelun tarjoaa Refined Labs GmbH, Residenzstr. 7, 80333 Munich, Saksa. Käyttötiedot kerätään evästeiden avulla ja kootaan anonyymeihin käyttäjäprofiileihin. Tietoja ei yhdistetä käyttäjän oikeisiin tietoihin. 

Saat lisätietoa tietosuojasta osoitteesta: https://www.refinedlabs.com/da...

f)Hotjar 

Verkkosivustollamme käytetään lisäksi Hotjar-analyysiohjelmistoa yritykseltä Hotjar Ltd., Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta. 


Hotjar-palvelun avulla voidaan mitata ja analysoida verkkosivujen käyttöä (klikkaukset, hiiren liikkeet, kuinka pitkälle sivua selataan jne.) Kerätyt tiedot siirretään Irlannissa sijaitsevalle Hotjar-palvelimelle ja tallennetaan sinne. Hotjar kerää puolestamme seuraavat tiedot:

IP-osoite – IP-osoite anonymisoidaan ennen tallentamista muuttamalla viimeinen oktetti nollaksi, mikä estää henkilöllisyyden tunnistamisen. IP-osoitteen ensimmäiset kolme oktettia paljastavat vain käyttäjän maan tai maantieteellisen alueen 

 • käyttäjän sähköpostiosoite mukaan lukien etu- ja sukunimi, jos ne on annettu meille verkkosivustomme kautta
 • laitteen näyttökoko
 • laitetyyppi ja selaintiedot
 • ensisijainen kieli, jolla verkkosivustomme näytetään
 • linkittävä verkkotunnus
 • vieraillut verkkosivut
 • verkkosivuvierailun päiväys ja aika

Hotjar käyttää näitä tietoja verkkosivun käytön analysointiin, käyttöraporttien luomiseen ja muiden internet-analyysipalvelujen tarjoamiseen. 

Lue lisää osoitteesta: https://www.hotjar.com/privacy/. 

g)LinkedIn Insights Tag

Käytämme LinkedIn Corporation -yrityksen LinkedIn Insights Tag -palvelua käyttäytymisen analysointiin verkkosivustollamme. Sen avulla voimme tarjota käyttäjien mielenkiinnon kohteisiin ja käyttäytymiseen perustuvaa markkinointia. Lisäksi käytämme palvelua konversioiden mittaamiseen lisätäksemme markkinointitoimiemme tehokkuutta. Palvelun tarjoaa LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti, https://www.linkedin.com. Lue lisää saa osoitteesta: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

Insight Tag kerää ja siirtää seuraavat käyttäjätiedot LinkedInille: URL-osoite, linkittävä URL-osoite, IP-osoite, laite- ja selaintiedot (User Agent) ja aikaleima. Profiilitietoja voidaan poikkeuksellisesti käsitellä yhdessä yllä olevien tietoluokkien kanssa. Tämä edellyttää LinkedIn-jäsenyyttä. Haluamme muistuttaa tässä yhteydessä LinkedIn-profiilin asetusvaihtoehdoista.

LinkedIn tarjoaa meille verkkosivustoamme koskevia käyttöanalyyseja koostetussa muodossa, jotta voimme parantaa verkkosivustoamme ja sisältöämme käyttäjien näkökulmasta. Näitä tietoja käytetään myös mainosten kohdistamiseen LinkedIn-alustalla.

Kun tiedot kerätään ja siirretään LinkedIniin, toimimme yhteisrekisterinpitäjinä LinkedIn Corp. -yrityksen kanssa. LinkedIn vastaa kuitenkin täysin kaikesta henkilötietojen käsittelystä siirron jälkeen. 

Insight Tag kerää ja siirtää tietoja vain, jos annat siihen nimenomaisen suostumuksesi evästepalkista, joka tulee näkyville verkkosivustollemme siirryttäessä. 

LinkedIn salaa käyttäjätiedot. Lisäksi IP-osoitteet lyhennetään ja suorat tunnisteet poistetaan seitsemän päivän kuluessa, jolloin tiedoista tulee pseudonymisoituja. Pseudonymisoidut tiedot puolestaan poistetaan 90 päivän kuluessa.

Tämän prosessin oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 7 artiklan mukaan. Lue lisää osoitteesta https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. 

2.Sosiaalisen median liitännäiset

Ellei toisin mainita, käsittelemme tietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisten oikeutettujen etujemme perusteella, jotta voimme kehittää sisältöä ja tehdä siitä entistä helppokäyttöisempää. Kuvaillut tarkoitukset vastaavat oikeutettuja etujamme.

a)Flowbox

Hyödynnämme verkkosivustollamme mahdollisuutta upottaa toimintoja ja sisältöä Instagramista ja Facebookista. Käytämme tätä varten Flowbox-palvelua. Saatamme käyttää Flowbox-palvelua esimerkiksi Facebook-julkaisujen tai Instagramissa julkaistujen kuvien näyttämiseen osana verkkosivustoamme. Myös evästeitä käytetään tähän tarkoitukseen.

Instagram ja Facebook ovat Irlannissa sijaitsevan Facebook Ireland Ltd.:n ja USA:ssa sijaitsevan Facebook Inc.:in tarjoamia palveluja. Jos olet rekisteröitynyt Instagramin, Facebookin tai muiden Facebook-palvelujen käyttäjäksi, Facebook voi yhdistää verkkotarjontamme käytön profiiliisi. Lisätietoa tietojenkäsittelytyypistä, laajuudesta ja tarkoituksesta voit lukea Instagramin ja Facebookin tietosuojakäytännöistä osoitteessa: https://help.instagram.com/519522125107875 ja https://www.facebook.com/privacy/explanation/. 

Flowbox ruotsalaisen yrityksen Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Ruotsi, tarjoama palvelu. Lisätietoa tietojenkäsittelytyypistä, laajuudesta ja tarkoituksesta voit lukea Flowboxin tietosuojakäytännöstä osoitteessa: https://getflowbox.com/privacy/. 

b)YouTube-videot

Upotamme verkkosivustollemme YouTube-videoita. Ominaisuuden tarjoaa Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat). YouTube-videot on tallennettu osoitteeseen https://www.youtube.com, ja niitä voidaan toistaa suoraan verkkosivustollamme. Laajat yksityisyysasetukset mahdollistavat videoiden upottamisen. Näitä videoita toistettaessa käyttäjän tietokoneelle tallennetaan YouTube-evästeitä ja DoubleClick-evästeitä, jotka voivat siirtää tietoja Googlelle.


YouTubeen/Googleen tallennettuja videoita toistettaessa ainakin seuraavat tiedot siirretään Googlelle, joka on YouTuben ja DoubleClick-verkoston tarjoaja: IP-osoite ja eväste, vieraillun verkkosivun tarkka osoite, järjestelmän päiväys ja latausaika, selaimen tunnus. Nämä tiedot siirretään riippumatta siitä, onko käyttäjä kirjautuneena Google-tililleen. Jos käyttäjä on kirjautunut sisään, Google voi yhdistää nämä tiedot suoraan käyttäjätiliin. Jos et halua, että tiedot yhdistetään profiiliisi, sinun on kirjauduttavaa ulos ennen videon toistamista.


Google tallentaa nämä tiedot käyttäjäprofiileiksi ja voi käyttää niitä mainostamistarkoituksiin, markkinatutkimukseen ja/tai verkkosivujensa yksilöllistä ulkoasua varten. Tällainen analyysi (myös rekisteröitymättömille käyttäjille) tehdään erityisesti yksilöllisen mainonnan mahdollistamiseksi ja jotta muille käyttäjille voidaan kertoa toiminnastasi verkkosivuillamme. Sinulla on oikeus vastustaa näiden käyttäjäprofiilien luomista. Jos haluat käyttää tätä oikeutta, sinun on otettava yhteyttä Googleen, joka on YouTube-palvelun tarjoaja.


Lisätietoa Googlen tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta voit lukea Googlen tietosuojakäytännöstä. Lue lisää oikeuksistasi ja yksityisyyden suojausasetuksista osoitteesta: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

c)Vimeo.com-videot

Upotamme videoita Vimeo-alustalta, jonka tarjoaa Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, Yhdysvallat. Yhteys Vimeo-palvelimielle muodostetaan ja liitännäinen aktivoituu käyttäjän selaimessa kun käyttäjä vierailee jollain verkkosivullamme, johon on upotettu Vimeo-video. Vimeo-palvelin vastaanottaa tietoja siitä, millä verkkosivustomme sivuilla käyttäjä on vieraillut. Jos olet kirjautuneena Vimeo-tilillesi, Vimeo yhdistää tiedot käyttäjätiliisi. Jos aktivoit liitännäisen verkkosivustollamme esimerkiksi klikkaamalla videon toistopainiketta tai jättämällä kommentin, tiedot siirretään Vimeolle. Tutustu tietosuojakäytäntöön osoitteessa: https://vimeo.com/privacy. 

3.Muuta 

Ellei toisin mainita, käsittelemme tietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisten oikeutettujen etujemme perusteella, jotta voimme tehdä verkkosivustostamme entistä turvallisemman ja helppokäyttöisemmän. Kuvaillut tarkoitukset vastaavat oikeutettuja etujamme.

a)Google Maps 

Käytämme verkkosivustollamme Google Maps -palvelua. Tämän palvelun tarjoaa Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat). Palvelu mahdollistaa interaktiivisten karttojen katselun suoraan verkkosivustollamme. 

Erityisesti seuraavat tiedot siirretään Googlelle: käyttäjän sijainti, laitetiedot, IP-osoite ja evästetiedot. Lue lisää liitännäisen tarjoajan tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta palveluntarjoajan tietosuojakäytännöstä. Sieltä saat myös lisätietoja oikeuksistasi tässä asiayhteydessä sekä yksityisyyden suojausasetuksista: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 


b) Imgix

Käytämme imgix-palvelua, joka optimoi kuvia reaaliajassa. Käyttäjän IP-osoite välitetään imgix-palveluun (imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, Yhdysvallat), jotta kuva voidaan ladata palvelimelta oikean kokoisena. 

c)Google reCAPTCHA 

Tämä verkkosivusto käyttää Google reCAPTCHA -palvelua tietyissä tapauksissa estääkseen automaattisia ohjelmia tai botteja käyttämästä tekstikenttiä. Palvelu lisää verkkosivustomme turvallisuutta ja ehkäisee roskapostia. Tämä on myös oikeutettu etumme ja täyttää lakisääteisen velvoitteemme (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta).

Kerätyt tiedot ovat laitteisto- ja ohjelmistotietoja, kuten laite- ja sovellustietoja sekä turvallisuustarkastusten tuloksia. Nämä tiedot siirretään yritykselle Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Tietoja ei käytetä yksilölliseen mainontaan.


Löydät lisätietoa Googlen tietosuojakäytännöstä osoitteesta: https://policies.google.com/privacy. Löydät lisätietoa osoitteesta: https://developers.google.com/recaptcha/ ja https://www.google.com/recaptcha/admin/create.

D.Tietoturvallisuus 

Toteutamme lisäksi teknisiä ja organisatorisia turvatoimia suojataksemme kerättyjä henkilötietoja erityisesti tahattomalta tai tahalliselta manipulaatiolta, häviämiseltä, tuhoamiselta ja valtuuttamattomien henkilöiden hyökkäyksiltä. Turvatoimiamme kehitetään jatkuvasti vastaamaan teknistä kehitystä. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH ja Weber-Stephen Products LLC ovat Weber Group -yhtiön sisällä vastuussa tämän verkkosivuston teknisistä ja organisatorisista tietoturvatoimista.