androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Ura Weberillä Tule osaksi maailman vahvinta grillausbrändiä!

Weber-Stephen Nordic on dynaaminen yritys, ja etsimme aina joukkoomme uusia, työhönsä sitoutuvia kollegoita. Näet alta, mihin tehtäviin haemme henkilöitä tällä hetkellä. Jos nämä tehtävät eivät sovi sinulle, voit aina lähettää avoimen hakemuksen ja valokuvalla sekä mahdollisilla suosituksilla varustetun CV:n HR-johtajallemme Lise Lotte Kristensenille sähköpostiosoitteeseen 

hr.nosefi@weberstephen.com

Lähettäessäsi työhakemuksen Weber-Stephenille käsittelemme henkilötietosi seuraavasti. 

Rekisterinpitäjä

Weber-Stephen on konserni, jossa tietyt osastot ja tehtävät ovat yhteisiä konsernin eri yhtiöille. Henkilöstöosasto on yhteinen Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim ja Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berliini -yhtiöille (yhteisesti “Weber”), jotka toimivat yhteisesti rekisterinpitäjinä yleisen tietosuoja-asetuksen art. 4 kohdan 7 ja art. 26 mukaisesti. 

Kumpikin yhtiö täyttää yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset, ja voit ottaa niihin yhteyttä, mikäli sinulla ilmenee kysyttävää tai lisätieto on tarpeen. 

TIETOSUOJAVASTAAVA

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava on Jan Lutterbach c/o Rickert Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Colmantstr. 15, 53115 Bonn, johon voi ottaa yhteyttä osoitteeseen privacy.emea@weberstephen.com. 

Henkilötiedot, tarkoitukset ja oikeusperusta

Käsittelemme hakemusprosessin aikana antamasi henkilötiedot Weberin rekrytointitehtävien hallitsemiseen, kuten haastattelujen järjestämiseen ja tekemiseen sekä hakijoiden testaamiseen, arvioimiseen ja kyseisten tulosten arvioimiseen sekä muuhun rekrytointi- ja palkkausprosessin vaatimaan tarkoitukseen. 

Yllä kuvattujen prosessien oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 kohta I b). 

Käsittelemme tietosi lisäksi oikeusvaateiden puolustamiseksi oikeutettuna etuna yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 kohdan I f) mukaisesti.

Tietojen säilytys

Käsittelemme ja säilytämme tietojasi ainoastaan vaaditun ajan yllä kuvattuun tarkoitukseen tai kun lakisääteiset velvoitteet edellyttävät tietojen säilyttämistä. 

Hakemustiedot säilytetään kuuden kuukauden ajan hakemusprosessin päättymisestä yllä kuvatun oikeutetun edun pohjalta.  

Oikeutesi

Kun yleinen tietosuoja-asetus on voimassa, rekisteröidyt voivat maksutta puolustaa seuraavia oikeuksiaan mitä tahansa rekisterinpitäjää vastaan (myös meitä) henkilötietojen käsittelyä koskien yleisen tietosuoja-asetuksen art. 4 kohdan 7 mukaisesti ja lakisääteisiä määräyksiä noudattaen:

  • Oikeus perua suostumuksesi (yleisen tietosuoja-asetuksen art. 7 kohta III)
  • Tiedonsaantioikeus: Voit pyytää tietoa käsittelemistämme henkilötiedoistasi ja käsittelyn tarkoituksista yleisen tietosuoja-asetuksen art. 15 mukaisesti.
  • Oikeus vastustaa: Sinulla on oikeus vastustaa erityisistä syistä (yleisen tietosuoja-asetuksen art. 21). Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä erityisen tilanteesi pohjalta yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 I f) mukaisesti. Rekisterinpitäjä lopettaa tällöin henkilötietojen käsittelyn, ellei rekisterinpitäjä esitä sellaiset pakottavat lailliset perusteet tietojen käsittelylle, jotka syrjäyttävät rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai tietoja tarvitaan oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, soveltamiseen tai puolustamiseen. 
  • Oikeus oikaisuun: Mikäli tietosi eivät ole (tai eivät ole enää) virheettömiä, voit pyytää niiden oikaisua yleisen tietosuoja-asetuksen art. 16 mukaisesti. Jos tietosi ovat puutteelliset, voit pyytää niiden täydentämistä.
  • Oikeus tietojen poistamiseen: Voit pyytää poistamaan henkilötietosi yleisen tietosuoja-asetuksen art. 17 mukaisesti.
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Yleisen tietosuoja-asetuksen art. 18 mukaisesti sinulla on oikeus pyytää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. 
  • Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Mikäli yleisen tietosuoja-asetuksen art. 20 kohdan I vaatimukset täyttyvät, sinulla on oikeus saada automaattisesti käsittelemämme tiedot tai pyytää välittämään ne kolmannelle osapuolelle antamasi luvan tai sopimuksen täyttämisen pohjalta. Tietojen keräys verkkosivuston tarjoamiseksi ja lokitiedostojen tallennus ovat verkkosivuston toiminnan kannalta välttämättömiä. Niihin ei täten sovelleta lupaa yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 kohdan I a) mukaisesti tai sopimusta yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 kohdan I b) mukaisesti, vaan ne toteutetaan yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 kohdan I f) nojalla. Yleisen tietosuoja-asetuksen art. 20 kohdan I vaatimukset eivät täten täyty näiden tietojen kohdalla.

Voit puolustaa oikeuksiasi käyttämällä yllä annettuja rekisterinpitäjän tai tietosuojavastaavan yhteystietoja. 

Yleisen tietosuoja-asetuksen art. 77 ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti sinulla on myös oikeus valittaa tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle rekisterinpitäjän tavasta käsitellä henkilötietojasi.